Page 20

Een les over monumenten en rituelen

Onderzoekend leren én leren door te doen! Met het project Adopteer een monument gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor kinderen leven: ze ontdekken het verhaal achter een oorlogsmonument in hun buurt en maken kennis met de traditie van herdenken. Door onderzoek te doen naar hun geadopteerde oorlogsmonument of oorlogsgraf en zelf een herdenking te organiseren, raken leerlingen betrokken bij de oorlogsgeschiedenis van hun buurt. Er zijn in Nederland ruim 3.900 oorlogsmonumenten: beelden, plaquettes en oorlogsgraven. Deze staan veelal op plekken die herinneren aan gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog of soms op plekken waar mensen zijn omgekomen. Ruim 1.400 scholen hebben een oorlogsmonument of oorlogsgraf geadopteerd. Bij het monument of graf organiseren leerlingen zelf een herdenking. Ze denken na over welke rituelen ze belangrijk vinden en welke verhalen ze willen doorgeven.

Zelf op onderzoek Met het lesmateriaal van Adopteer een monument gaan leerlingen zelf aan de slag met hun monument en de lokale oorlogsgeschiedenis. Het lesmateriaal bestaat uit een onderzoeksdossier en een herdenkingsplan voor leerlingen en een handleiding voor

docenten. Ook zijn er Denkvragen die prikkelen tot nadenken over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. Er is lesmateriaal voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal is te vinden op 4en5mei.nl/adopteer.

Aanmelden? Ga naar primaonderwijs.nl/adopteereenmonument om je aan te melden. Op het aanmeldformulier kun je vervolgens een oorlogsmonument in de buurt van jouw school uitkiezen om te adopteren. Adopteer een monument sluit goed aan bij het 4 en 5 mei Denkboek.

Bekijk een opdracht met de Denkvragen op de pagina hiernaast >>>

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

Profile for tkmst
Advertisement