Page 5

Het Openluchtmuseum in Arnhem is een echt museum, met een echte collectie, maar met de visie dat een bezoek de zintuigen moet prikkelen. ‘En dat doe je niet met je handen op je rug en een ademafdruk op een vitrinekast’, zegt Maaike van Dam van het Openluchtmuseum. ‘Via diverse projecten kunnen leerlingen van de basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs op een unieke manier de vensters van de Nederlandse canon ervaren. Je ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft hoe het dagelijkse leven door de eeuwen heen is geweest.’

Filmset De tentoonstelling voelt als een bezoek aan een filmset, met prachtige decors, projecties, metersbrede beeldschermen en bombastisch geluid. Maaike: ‘Juist de combinatie van de collectie met interactieve elementen zorgt ervoor dat delen uit de Nederlandse geschiedenis veel beter beklijven.’ De canon is een binnenmuseum onder een enorme koepel, terwijl het Openluchtmuseum buiten over 44 hectare grond beschikt. Olaf Peters, conceptontwikkelaar educatie bij het museum legt uit: ‘We hebben hier bijna 100 authentieke locaties: variërend van boerderij tot fabriek, van woonhuis tot molen. Als je daar hele moderne snufjes laat zien zoals projecties en interactieve elementen, dan matcht dat niet met die beleving. Het scholenbezoek aan de canontentoonstelling combineren we altijd met activiteiten buiten. We starten binnen met het maken van multimediale opdrachten. De leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs worden in groepjes opgedeeld en gaan met iPads en een microfoon als reporters de verschillende tijdvakken ontdekken. Ze spelen scènes uit een tijdvak na, interviewen historische figuren, maken foto’s en video’s. Met een speciale tag kunnen ze verborgen luikjes openen. Hier vinden ze extra objecten of tekstborden om te gebruiken voor hun item. Elke groep doet een periode aan waardoor je uit-

eindelijk een journaal overhoudt met aandacht voor alle tijdvakken, van hunebedden tot de euro. Deze filmpjes worden automatisch gemonteerd en we sturen de klas aan het eind van de dag hun eigen journaal, Het Nieuws Van Toen. Zij kunnen dit dan klassikaal terugkijken. Veel klassen gebruiken het journaal gedurende het jaar, bijvoorbeeld als ze een nieuw tijdvak gaan behandelen.’

Kleine verhalen in grote context ‘Juist omdat het museum het dagelijkse leven van de normale mens belicht, maakt dit een ‘once in a lifetime experience’, vindt juf Désirée van basisschool de Wizzert, hier vandaag met haar groep 7/8 aanwezig. ‘Dit vergeet je nooit meer! Kinderen komen bijna niet meer in musea, maar dit museum brengt onze cultuur tot leven. De digitale tijd wordt gebruikt om de tijd van toen te leren kennen. Ik kijk mijn ogen uit!’ Ze voegt zich bij een groepje dat net op het punt staat een Romein op de markt te interviewen. ‘3, 2, 1, GO’, dirigeert één van de jongens terwijl hij met een lampje op zijn hoofd zijn klasgenoten bijschijnt. ‘Ho! Opnieuw! De microfoon zat niet in de iPad.’ In een ander tijdvak buigen leerlingen zich over de vraag: ‘Waar staat de VOC eigenlijk voor?’ Drie leerlingen spelen hardop met de letters om woorden te bedenken. Met een beetje hulp van een begeleidende vader komen ze op Verenigde OostIndische Compagnie. ‘Zie je, met z’n drietjes komen jullie er wel’, grapt hij. Ondertussen gaat het er wild aan toe bij de handelsmissie. Leerlingen in een interactief handelsspel leven zich helemaal in. Met een beetje van vroeger en een beetje van nu: ‘Ga loesoe, ga loesoe! Nu, nu!’

Hier is de actie! Maar liefst 40.000 leerlingen per jaar ontdekken op deze manier de Nederlandse geschiedenis. Olaf: ‘Het levert echt een bijdrage aan het onderwijs. Het is geen

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

Profile for tkmst
Advertisement