Page 44

voor hulp bij leer- en gedragsproblemen in de klas! Speciaal voor PrimaOnderwijs beantwoordt de Onderwijsdesk vragen van leerkrachten uit het hele land. Goede adviezen en cursussen waarbij je echt in je vak gehoord en begrepen wordt, zorgen dat je floreert voor de klas. Heb jij een vraag voor de Onderwijsdesk, mail die dan naar info@onderwijsdesk.nl. TIP 2 Recent onderzoek toont aan dat beweging zorgt voor betere leerprestaties. De toevoeging van rust- en bewegingsmomenten in de klas zorgt voor een nieuwe dynamiek, het zijn oefeningen die je onder andere leert bij Wendy de Groot in haar cursus Rustmoment in de klas. De cursus is nog voor de zomervakantie op vrijdag 7 juni a.s. of erna op zaterdag 28 september bij de Onderwijsdesk te volgen.

Developmental Coordination Disorder Sensitieve leerlingen Ik heb vier leerlingen in de klas met signalen van sensitiviteit. Hoe kan ik het beste met hen omgaan? Marina uit Hoofddorp (groep 6) Onderwijsdesk: Leerlingen met een hogere sensitiviteit zijn gevoeliger voor interne en externe stimuli en reageren intenser dan anderen op deze stimuli. Je kunt denken aan emotionele en fysieke stimuli en aan stimuli die te maken hebben met nieuwe of sociale situaties. Zo zijn harde geluiden, irritaties op de huid, het niet vies willen worden, pijnprikkels, het aanpassen aan de verwachtingen van anderen en het gevoelig zijn voor de sfeer veelvoorkomende prikkels die leerlingen van slag kunnen maken. Als gevolg daarvan kunnen ze onverwachts boos uitvallen, gestresst en dwingend reageren, overmatig piekeren of zich terugtrekken en afsluiten om de stress die deze stimuli opwekken, te doen verminderen. TIP 1 Begrip en acceptatie zijn de pijlers waarop sensitieve kinderen gedijen. Erken de emoties en benoem het waarom van het gedrag, geef helder aan wat niet mag en zoek samen naar alternatieve reacties of oplossingen voor de situatie. Op donderdag 3 oktober a.s. geeft Esther Bergsma weer de inspirerende cursus Hoogsensitieve kinderen bij de Onderwijsdesk. 44

Wat zijn de kenmerken van DCD en hoe kan ik dit herkennen in de klas? Saskia uit Veenendaal (groep 3) Onderwijsdesk: Developmental Coordination Disorder (DCD) is een motorische coördinatiestoornis waarbij kinderen achterlopen in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite hebben met de coördinatie van bewegingen. Hierdoor kosten alledaagse handelingen zoals lopen, sporten, schrijven of knippen een kind veel meer moeite dan leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen daardoor niet goed meekomen op school en lopen achter met hun werk. Sommigen hebben moeite met horen, zien en begrijpen van wat er in de omgeving gebeurt. In iedere groep zou één of meerdere leerlingen met DCD kunnen zitten. De diagnose DCD kan alleen gesteld worden door een daarvoor geschoolde arts vanaf ongeveer het vijfde jaar. Voor kinderen met DCD is het veelal lastig om te voldoen aan de verwachtingen en aan de vanzelfsprekendheid van dagelijkse activiteiten. Zij ontvangen hierdoor vaak negatieve feedback, voelen zich minder competent dan anderen en hebben veelal een lager zelfbeeld. Het is voor kinderen met DCD belangrijk dat de leerkracht gelooft in de capaciteiten van de leerling en zich hierover regelmatig uitspreekt. TIP Geef hen meer tijd voor een taak en leg nieuwe vaardigheden of opdrachten in stappen uit. Maak deze stappen ook visueel en wijs hen op de volgorde van de stappen.

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

Profile for tkmst
Advertisement