Page 32

Uitstekend voorbereid naar de brugklas met Stepping Stones Junior Stepping Stones Junior is de nieuwste methode Engels van Noordhoff Uitgevers. Het is een ideale methode voor eenvoudig en stapsgewijs Engels in alle groepen waarin communicatie centraal staat. Hierdoor leren leerlingen op een natuurlijke manier Engels en gaan ze met voorsprong naar de brugklas. ‘We merken dat onze leerlingen sterker zijn in Engels, vooral met praten’, aldus bovenbouwleerkracht Hanne Schipper van RKBS De Springplank in Huizen. tekst tekfe van dijk

Hanne en haar collega Gerda Kos werken nu voor het tweede schooljaar met de methode. ‘We kregen van oud-leerlingen terug dat ze in de brugklas onvoldoende vaardig waren in Engels’, vertelt Gerda, die les geeft in groep 8. ‘Hun niveau was duidelijk lager dan dat van kinderen van andere basisscholen. We hebben

daarom besloten om in de hele school lessen Engels te gaan geven, met een nieuwe methode. Hoe eerder we leerlingen laten kennismaken met Engels, hoe hoger hun niveau is als ze de school verlaten.’ Onderzoekers benadrukken bovendien dat vroeg beginnen met Engels het taalbewustzijn van kinderen verhoogt.

De wens ligt er Het is de trend op meer scholen om eerder te beginnen met Engels. Hanne: ‘Nieuwe ouders vragen er ook naar. De wens ligt er blijkbaar en het is voor ons reden om er actief op in te zetten.’ In een projectgroep bekeken ze zichtzendingen van diverse methoden en vroegen Noordhoff Uitgevers een presentatie te geven over Stepping Stones Junior. ‘Deze methode sprak ons meteen aan’, vertelt Hanne. ‘De uitgever heeft ons alle ins en outs verteld en met een proeflicentie hebben we gekeken of het in de praktijk ook bevalt. Kort voor de zomer hebben we de knoop doorgehakt!’ 32

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

Profile for tkmst
Advertisement