Page 19

billen bloot, geen vak is zo persoonlijk. Zo kom je al snel bij de vraag uit: wie ben ik als mens? Zonder die vraag geen visie. Vraag jezelf af: was dit een goede aanpak? Wat deed ik dan goed en wat kan beter? Doe dat zonder oordeel, net zoals je zonder oordeel naar anderen zou moeten kijken. Ik reflecteer zoveel mogelijk op het moment zelf, maar ook achteraf in de auto op weg naar huis en in intervisie met collega’s.’ En dan relativerend: ‘Ervaring doet ook een boel.’ Een goede leraar leert steeds bij? ‘Het leerproces stopt nooit en dat zouden we de kinderen ook moeten voorleven. De theorie kan pas echt landen in de praktijk en tegelijkertijd mag de nieuwsgierigheid van de leerkracht naar nieuwe pedagogische inzichten, leermethoden en vaktoepassingen meer gestimuleerd worden. Ik heb zelf de master Leren & Innoveren aan de Fontys Hogeschool gevolgd en een coachingsopleiding gedaan en dat heeft me verrijkt. In de eerste jaren na de pabo zou iedere docent extra ondersteuning en begeleiding mogen ontvangen. Of denk aan een vorm van werkplekleren, net als bij geneeskunde.’ Terugkomend op je nadruk op eigenaarschap: hoe laat je dat aansluiten op de wereld buiten het klaslokaal? ‘Kinderen zijn heel flexibel en maken allemaal stappen op weg naar autonoom burgerschap. Niet iedereen boekt dezelfde vooruitgang, maar ze gaan

‘Er is geen vak met zoveel impact’ stuk voor stuk vooruit. Met mijn terugkerende vraag “Wat vind je zelf?” valt het kwartje vroeg of laat altijd. Of het nu “Mag ik een nieuw potlood?” of een complexere vraag is; ze leren eerst bij zichzelf te rade gaan. Ik betrek de ouders ook bij wat ik doe en waar ik voor sta. Die zijn over het algemeen heel blij met de groeiende verantwoordelijkheid van hun kinderen.’ Je schrijft voor verschillende media, geeft interviews en verschijnt op meerdere podia. Wat motiveert je dat te doen? ‘Ik wil niks worden, ik wil mensen inspireren. Dat doe ik voor een groot publiek maar ook ‘in het klein’, bijvoorbeeld door een stagiaire te begeleiden. Daarnaast houd ik met alle liefde de verbinding met de praktijk door voor de klas te staan. Overal geldt dat ik andermans visie wil aanboren: waarom doe je wat je doet?’ Tot slot van het gesprek zegt Mertens geëmotioneerd: ‘Er is geen vak met zoveel impact. Wat kinderen op school meekrijgen, dragen ze een leven lang met zich mee. Dat mogen we als beroepsgroep best met wat meer zelfvertrouwen uitdragen.’ PrimaOnderwijs 19

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

PrimaOnderwijs mei/juni 2019  

Profile for tkmst
Advertisement