Page 51

Sommige scholen hebben hierdoor het idee dat ze beter kunnen stoppen met ICT omdat het niets oplevert. Ten Brummelhuis: ‘Overdaad schaadt inderdaad. Als de maatvoering niet goed is, kan ICT schadelijk zijn. Het is het vakmanschap van de leerkracht om het ­optimum te vinden voor een leerling.’ Wanneer de maat wel goed, is ICT van evidente meerwaarde. Ten Brummelhuis vergelijkt het met medicatie, die ook alleen werkzaam is bij de juiste dosering. Te veel van een krachtig medicijn is niet goed. ‘De kracht van ICT is enorm. Het is op het moment één van de meest krachtige hulpmiddelen die we kennen. Je kunt met ICT veel winst behalen bij sommige leerlingen. Dat het zo krachtig is, maakt het ook risicovol bij onzorgvuldig gebruik. Want wat is de juiste dosering? En bij welke leerling-­ kenmerken past welke toepassing?’

Kennis van de risico’s Ten Brummelhuis is van mening dat we de kracht van ICT moeten benutten en dat je ICT alleen zou moeten

gebruiken als je gekwalificeerd bent. Ben je dat niet, dan stel je leerlingen bloot aan onnodige risico’s. ‘Te snel zijn we geneigd leraren te verleiden dit krachtige hulpmiddel te gebruiken. Zonder kennis over wat werkt, is dat een risico. Alle beroepen brengen risico’s met zich mee. Zo moeten bosbouwers weten hoe je een kettingzaag bedient omdat het voor een bosbouwer een krachtig en risicovol hulpmiddel is. In het onderwijs gaan we niet zo om met een hulpmiddel dat krachtig en tegelijkertijd ook risicovol is. Kennis delen is daarom heel belangrijk.’ Net als bij medicijnen zijn het specialisten en experts die de juiste balans kunnen bepalen. Zij zijn in staat te bepalen of ICT meerwaarde heeft voor een leerling. Als die er is, mag je het de leerling niet onthouden omdat hij daardoor talenten beter ontwikkelt. Is die meerwaarde er niet, dan kun je leerlingen er beter niet aan blootstellen. Ten Brummelhuis: ‘Het gaat om het hart van het leraarschap: welke condities voor leren moet ik bieden en welke hulpmiddelen passen daar het beste bij? Uitgangspunt is altijd het talent van de leerling.’

De 3 G’s Bij ICT gaat het volgens Ten Brummelhuis om de 3 G’s: goed, gericht en gedoseerd. ‘Als aan de 3 G’s is voldaan, kunnen we resultaten bereiken die we niet eerder hebben kunnen bereiken met de talenten van leerlingen. Het gaat daarbij zowel om opbrengsten op cognitief gebied als andere ontwikkelingsgebieden. Niet alleen hoe je het snelst tafels kunt leren, maar ook persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en crea­tiviteit.’ Kort samengevat kent ICT drie mogelijke uitkomsten: het kan nadelig werken, niets uitmaken of positief uitpakken. In dat laatste geval heeft het een meerwaarde. Van een leerkracht mag je verwachten dat hij de uitkomsten bij een leerling kent. Bij de Onderzoeksconferentie kunnen alle onderwijsprofessionals nieuwe inzichten opdoen over ICT in onderwijs, hun kennis vergroten en kennis delen. ‘Het is geen dagdroom­ conferentie. Het gaat niet over hoe de wereld er ooit uit zou kunnen zien maar over wat we weten van de toepassingen die we nu hebben. Dat levert kennis op die direct toepasbaar is op scholen.’

Kom naar de Onderzoeksconferentie 2016!

Geïnteresseerd in nieuwe wetenschappelijke inzichten als het gaat om onderwijs en ICT? Kom op 15 juni 2016 naar de Onderzoeksconferentie in Amersfoort en ontdek wat werkt in de praktijk en waarom. Tijdens de conferentie geven wetenschappers korte presentaties over hun meest recente onderzoeken. Aanmelden kan via kn.nu/onderzoeksconferentie2016.

EDG_JUN_050-051_Kennisnet_v03.indd 51

11-05-16

23:49

PrimaOnderwijs juni 2016  
PrimaOnderwijs juni 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

Advertisement