Page 50

15 juni Onderzoeksconferentie

Kennis over de kracht van ICT:

ken de risico’s en kies voor kansen! Op 15 juni vindt in Amersfoort de jaarlijkse Onderzoeksconferentie plaats. Deze conferentie is georganiseerd door Kennisnet en NRO en brengt de twee werelden van onderwijspraktijk en wetenschap bij elkaar. Adviseur onderzoek Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet: ‘Kennis is essentieel als je ICT goed wilt inzetten. Overdaad schaadt. Maar bij goed, gericht en gedoseerd gebruik, kun je ongekende resultaten bereiken met de talenten van leerlingen.’ door tefke van dijk

Tijdens de Onderzoeksconferentie gaat het over ­onderwijs en hoe ICT daaraan kan bijdragen. De belang­ rijkste inzet is om onderwijsprofessionals zoals leer­ krachten, beleidsmakers, bestuurders en schoolleiders te helpen juiste keuzes te kunnen maken. Alfons ten Brummelhuis: ‘Op de conferentie komen wetenschap­ pers en praktijkmensen bij elkaar, waarbij iedereen openhartig is over wat wel en wat niet werkt. Het gaat echt om het blootleggen van inzichten over de werking van ICT op basis van wetenschappelijk kennis.’

Praktijk Alle onderzoeken die tijdens de conferentie aan de orde komen, vinden plaats bij leerlingen in de onderwijs­ praktijk, met een concreet programma. Ten Brummel­ huis: ‘Onderzoekers kijken in specifieke situaties naar de werkende mechanismen. Vanuit dat enorme palet van praktijksituaties willen we begrijpen hoe bepaalde effecten tot stand komen.’ Vanuit de praktijk is de ­belangrijkste vraag: wat werkt met ICT? Volgens Ten Brummelhuis gaat het in wetenschappelijk onderzoek meer om de vraag waaróm ICT werkt. ‘Toepassingen voor verschillende groepen leerlingen hebben immers verschillende effecten. Voor wie werkt wat, wanneer en waarom? Als je de principes snapt, kun je de juiste keuzes maken.’

Meer is niet beter Eén van de meest voorkomende misvattingen over de werking van ICT, is dat meer ICT automatisch leidt tot betere resultaten. Volgens Ten Brummelhuis is meer niet beter. Te veel ICT is zelfs schadelijk voor leerlingen, blijkt uit het recente rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 50

EDG_JUN_050-051_Kennisnet_v03.indd 50

11-05-16

23:33

PrimaOnderwijs juni 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

PrimaOnderwijs juni 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

Advertisement