Page 29

Onderzoeken & ontdekken

Techniekpact willen zij de komende jaren een aandeel bètatechniek bereiken van ‘vier op de tien’ in alle onderwijsniveaus. Daarvoor is meer aandacht nodig voor W&T in het onderwijs. Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit perspectief van de Nederlandse economie. Sinds 2000 speelt Wetenschap en Technologie al een grotere rol in het basisonderwijs. Het Techniekpact verenigt de ambities uit de bestaande plannen en initiatieven met als doel om in 2020 op alle 6.546 Nederlandse basisscholen W&T onderdeel te laten zijn van het onderwijsprogramma.

Kiezen voor Technologie Het Techniekpact 2020 is de basis voor het programma Kiezen voor Technologie. In dit programma staan de actiepunten die scholen helpen om met wetenschap en technologie aan de slag te gaan. Het borduurt voort op bestaande, succesvolle benaderingen maar bevat ook nieuwe ambities. Uitgangspunt is dat leerkrachten en schoolleiders samen aan de slag gaan om W&T te integreren in het onderwijs. De scholen bepalen zelf de manier waarop dit gebeurt en welke punten hierbij belangrijk zijn. Door wetenschap en technologie de klas in te halen, bereiden scholen kinderen voor op de toekomst. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ga samen op ontdekkingstocht en maak van het alledaagse iets

bijzonders. Verschillende regionale netwerken van Kiezen voor Technologie kunnen daarbij helpen (zie www.kiezenvoortechnologie.nl). Deze netwerken stimuleren de ontwikkeling van W&T-onderwijs en de professionalisering van leerkrachten op basisscholen. Eigen initiatief, samenwerken, van elkaar leren en het uitwisselen van kennis staan hierbij centraal. Zo kan gericht vanuit de vraag en de visie van de school ondersteuning komen om Wetenschap en Technologie een plek te geven in de klas. Om de vraag te formuleren, zijn goede voorbeelden een bron van inspiratie. Die moeten zo veel mogelijk gedeeld worden.

Praktijkvoorbeelden en succesverhalen gezocht! Ben jij tijdens de Kinderboekenweek enthousiast (voor het eerst) aan de slag gegaan met W&T? Wil jij succesverhalen of tips delen met collega-leerkrachten? Laat het ons weten via redactie@primaonderwijs.nl! Het hele jaar plaatsen we in elke editie van PrimaOnderwijs jullie verhaal uit de praktijk!

PrimaOnderwijs 29

28-29_EDG_PO_Jan16_BetaTechniek.indd 29

17-12-15

11:31

PrimaOnderwijs januari 2016  
PrimaOnderwijs januari 2016  

Deze extra dikke eerste PrimaOnderwijs van 2016 staat in het teken van 21st century skills. Met inspirerende artikelen over Maakonderwijs, O...

Advertisement