Page 35

­lleen een werkende internetbrowser nodig. Een a ­bijkomend voordeel: ook buiten school kunnen leer­ krachten bij digitale d ­ocumenten. ‘Aandacht voor ­geschikte apparaten, een goed werkende internet­ verbinding en privacy zijn daarbij wel belangrijke aan­ dachtspunten’, benadrukt Van Wetering.

Data: wat kun je ermee? Wat inmiddels bijna de hype voorbij is, is learning ­analytics: vooruitstrevende scholen zijn hier al enige tijd mee bezig. ‘Steeds meer leerlingen werken in een

digitale omgeving. Dat geeft interessante data waar­ mee we het leeraanbod steeds beter op de leerling kunnen afstemmen. Maakt de leerling een som drie keer fout, dan krijgt hij automatisch meer uitleg en extra sommen. Wat betekent dit voor jouw rol als leer­ kracht? De focus op data is op zich niet nieuw, kijk maar naar Cito-scores. Verdiep je erin en vraag je af wat je ermee kunt. Focus ook op differentiatie en per­ sonalisatie: hoe kunnen we de software gebruiken om leerlingen individueel te bedienen?’ Een belangrijke kanttekening is dat het de organisatie flink overhoop kan gooien. ‘Als we louter kijken naar hun individuele ontwikkeling en onderwijs­behoefte dan is het onzin om kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar te zetten, maar het biedt ze wel een veilige omgeving’, al­ dus Van Wetering. ‘We weten nu wat technologie kan, maar hoe je die als school moet inpassen is nog onduidelijk. Als leer­ kracht kun je het overzicht kwijtraken. Data biedt overzicht, maar hoe moet je die interpreteren? Dat hebben leraren niet geleerd, die zijn gewend met een methode te werken. Het gaat erom dat je digi­ taal verzamelde data toepast in het leerproces. Dat betekent leren omgaan met een andere manier van werken en de schoolorganisatie ­ ­anders inrichten. Leerlingen kunnen hierdoor in hun eigen tempo werken en hoeven niet alle­ maal tegelijk te beginnen aan hoofdstuk 2.’

Automatisering eist een plek op ‘De geest is uit de fles’, meent Van ­Wetering. We moeten nadenken over de rol die we technologie willen geven en de rol die leerkrachten zelf nog hebben. Robots nemen het werk van een leerkracht niet snel over, maar je moet wel meegroeien. ‘Daarom is ­digitale geletterdheid zo be­ langrijk. Kinderen komen te leven in een wereld waar die machines ons verzorgen. Dat is moeilijk voor te stellen, maar zo is het wel. Het is een taak van het onderwijs om kinderen daarbij te begeleiden. Ver­ werk elementen van die technologie in je lessen. Zet kinderen aan het denken over de mogelijkheden van techno­logie, dat is een goede voorbereiding op de toekomst. Praat erover met elkaar. Zie de voordelen en zoek uit hoe je jezelf daarin positioneert. A ­ utomatisering gaat hoe dan ook een plek opeisen, je moet dat toelaten. De ont­ wikkeling is niet te stoppen en de impact zal heel groot zijn. Je houdt de controle door ermee aan de slag te gaan.’ Download het Trendrapport van Kennisnet gratis via kn.nu/trendrapport PrimaOnderwijs 35

EDG_APR_034-035_Kennisnet_v02.indd 35

10-03-16

10:36

PrimaOnderwijs april 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

PrimaOnderwijs april 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

Advertisement