Page 39

Blijf reëel Alles begint met de vraag wat je wilt verbeteren in de klas. Wil je een kind dat uitdaging nodig heeft meer oefening op niveau bieden? Een kind met een leer­ achterstand meer individuele begeleiding geven? Of wil je je eigen tijd efficiënter inrichten? Pas dan kun je de vervolgvraag stellen of ict een oplossing biedt. Jan-Kees noemt een voorbeeld: ‘Veel kinderen g ­ amen. Je kunt met digitale rekenprogramma’s waarin ­gaming-

Margot van den Hoek-Zondag (31) en Cynthia Fakkel (45), leerkrachten groep 8 op basisschool De Meridiaan in Dordrecht:

‘Kinderen delen kennis en ­vaardigheden met elkaar’ Margot: ‘Sinds november heeft elk kind in de klas een Chromebook. We werken met de reken­ methode Pluspunt, geven opdrachten via Google Classroom en de kinderen maken quizzen via Kahoot. Ik vond het in het begin best spannend. Eerst hadden we twee computers in de klas en ik was al blij als die goed werkten. Nu heeft ­ieder kind een eigen ‘laptop’. Een Chromebook werkt erg makkelijk. Ik heb er in de zomer­ vakantie zelf mee geoefend en had het zo door. Kinderen vinden het werken op computers erg leuk en maken hun taken met veel plezier.’ ­Cynthia: ‘Bij een les over fossielen gingen ze meteen googelen. De methode geeft een aanzet en de kinderen gaan verder op een moment dat zij het zelf willen. Ze delen kennis en vaardig­ heden ook met elkaar. We zouden graag met meer methoden op de Chromebooks willen werken.’

principes zijn verwerkt kinderen motiveren om ook thuis door te spelen en te leren. Hiermee is hun leer­ tijd vergroot - zonder dat ze langer op school zitten of meer huiswerk krijgen. Bovendien realiseer je een ­hogere leeropbrengst. En zo kunnen digitale prenten­ boeken kinderen met een taalachterstand helpen, omdat bewegende beelden bij sommige kinderen ­effectiever zijn dan enkel tekst of een foto op papier.’ Tot slot kan de inzet van ict ook nog tijdbesparend wer­ ken. ‘Nakijken kost veel tijd. Als een computer d ­ igitaal vragen kan nakijken, waarom zou je de c­ omputer het werk dan niet laten doen’, aldus J­ an-Kees. ‘Dan kun jij je bezighouden met andere ­ zaken die ertoe doen.’ ­Natuurlijk moet je wel reëel ­blijven. Niet alles werkt met ict en niet alles leidt tot beter onderwijs. Jan-Kees: ‘Een spellingsapp die geen of slechte feedback geeft, moet je niet gebruiken. Laat je ook niet overdonderen door hoe iets eruitziet. Slecht lesmateriaal helpt niet. Dat geldt evengoed voor ­digitale middelen.’

Meer weten? Kennisnet deelt wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van ict in het onderwijs. Kijk op 4w.kennisnet.nl voor meer informatie.

PrimaOnderwijs 39

38-39_EDG_PO_april15_Kennisnet.indd 39

12-03-15 10:20

PrimaOnderwijs april 2015  

Deze aprileditie van PrimaOnderwijs staat (bijna helemaal) in het teken van de Lerarenbeurs 2015. Laat je inspireren door de vele interviews...

PrimaOnderwijs april 2015  

Deze aprileditie van PrimaOnderwijs staat (bijna helemaal) in het teken van de Lerarenbeurs 2015. Laat je inspireren door de vele interviews...

Advertisement