Page 41

ONTWIKKELING

Registerleraar Bij professionalisering op basisscholen zijn de lijnen vaak kort en is bekend waar de kwaliteiten liggen. De directeur voert de gesprekken met teamleden en weet hierdoor wat er in hen omgaat. Adviseur Rosa Hessing van KPC Groep: ‘Ken je mensen, zeggen wij altijd. Waar zitten de kwaliteiten en wat is van belang voor mijn school?’ Hessing ziet positieve ervaringen in de praktijk. ‘Basisscholen zijn altijd al bezig met professionele ontwikkeling en de laatste jaren geven ze dat meer gestructureerd vorm. Van losse trainingen naar echte samenhang in professionalisering. Het besef groeit dat een professionele leergemeenschap het meest oplevert.’ Ze komt ook steeds vaker tegen dat leraren zich laten registeren in het lerarenregister om te laten zien dat zij werken aan hun eigen professionele ontwikkeling.

Succesfactoren In opdracht van het ministerie van OCW heeft KPC Groep onderzocht hoe leraren eigenaar kunnen worden van hun eigen professionele ontwikkeling en welke rol de schoolleiding hierbij speelt. Hieruit komen enkele succesfactoren voor schoolleiders naar voren: de verschillende motieven en leervoorkeuren van leraren als vertrekpunt, leiderschap in alle lagen van de school, gerichte sturing op de opbrengsten van het leren en transparante verbinding tussen het leren van leraren, collectieve ambities en de schoolontwikkeling. Uytendaal ziet dit steeds meer terug in de praktijk. ‘In het verleden vertelde de leiding top-down wat er moest gebeuren om de schooldoelen te bereiken. De schoolleiding kijkt naar de strategische koers en

Angelique Röben (44), docent Aardrijkskunde/coördinator MaS op Udens College Vmbo ‘Ik heb een jaar geleden het professionaliseringstraject Leraar Plus afgerond, een samenwerking tussen alle Orionscholen en KPC Groep. Daarmee kon ik mij professionaliseren in het leraar-zijn en meer betrokken zijn bij de hele school. Ik ben een echte docent en heb niet de ambitie voor een managementfunctie, maar door Leraar Plus ging ik verder kijken dan mijn eigen klas en het onbegrip over bepaalde besluiten. Je weet vaak niet wat er precies achter zit. Ons strategisch beleidsplan ging bij mij meteen de la in. Nu moest ik echt gaan kijken naar de visie en innovatie en dat maakte veel duidelijk. Door de opleiding ben ik meer betrokken bij het beleid van de school én ik heb er veel aan gehad in mijn lessen, ook als persoon.’

Natasha Davies (27), leerkracht groep 8 en reken- en cultuurcoördinator op SBO Michaëlschool in Amersfoort ‘Onze SBO-school biedt veel opleidingsmogelijkheden. Zelf sta ik drie dagen op de groep en op andere dagen ben ik coördinator. Hierdoor ben ik erg betrokken bij het beleid van de school; de coördinatoren bepalen 80 tot 90 procent van het jaarplan. Ik vind het leuk om onze school op de kaart te zetten. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om te proberen een excellente school te worden. Ik heb de ambitie om verder te groeien en wil een managementstudie gaan volgen. De directeur betrekt me ook altijd veel bij het beleid en geeft me de kans me te ontplooien. Als je voor de klas staat, zie je veel. Een directeur heeft die kennis meestal niet en daardoor kun je als leerkracht goed meedenken.’

de focus van docenten ligt op een ander niveau, die kijken op de eerste plaats naar leerlingen. Zij ontwikkelden zich ook vooral vanuit hun liefde voor het vak. Dat is aan het veranderen.’

Betekenis geven Het is zaak om verbinding te maken tussen de kennis en ervaring van de professional op de werkvloer en de doelen van de school. Docenten worden medeeigenaar van waar de school voor staat en onderzoeken samen met de schoolleiding hoe ze hun eigen ontwikkeling in het licht kunnen stellen van het team en de school. In de basis gaat het om gedeeld leiderschap: schoolleiding en docenten geven gezamenlijk betekenis aan de doelen van de school. Uytendaal: ‘Betekenis geven biedt zo verdieping en creëert ruimte voor de docent: je draagt iets bij aan het team, aan je collega.’ De schoolleiding is niet alleen bezig met het managen van het personeel. Personeelsbeleid wordt onderdeel van het onderwijsbeleid; HRM wordt HRD. Leraren staan aan het roer van hun eigen ontwikkeling, en zo ook van hun school. De praktijkervaringen van leraren kleuren de koers van de school en leraren professionaliseren om bij te dragen aan doelen van de school.

Download publicatie

‘De leraar aan het roer!’

KPC Groep heeft een boek samengesteld voor schoolleiders, leraren en HR-medewerkers die willen dat leraren meer aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling. Bestellen of downloaden kan op www.kpcgroep.nl/deleraaraanhetroer. PrimaOnderwijs 41

KPC.indd 41

02-09-13 15:47

Primaonderwijs september 2013  
Primaonderwijs september 2013  

Magazine voor alle professionals in het onderwijs

Advertisement