Page 42

Sociale veiligheid op intern et ‘Als je laat zien dat je weet wat er speelt, neem je leerlingen serieus’ Jaarlijks krijgen duizenden kinderen op school te maken met sociale onveiligheid, bijvoorbeeld door (digitaal) pesten en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor komen leerlingen minder toe aan datgene waarvoor ze naar school gaan: leren en zichzelf ontwikkelen. De school moet zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat, ook digitaal. Dat draagt bij aan betere leerprestaties, persoonlijke groei en een veilige ontwikkeling van kinderen. Maar hoe kun je dat doen? PrimaOnderwijs vroeg het Remco Pijpers, expert jeugd en digitale media van Kennisnet. door tefke van dijk

Leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving waarin ze leeftijdgenoten ontmoeten en kennis­maken met verschillende omgangsvormen, normen en waarden. Werken aan sociaal veilig gedrag en een respectvolle omgang is niet alleen een taak voor ­ouders, het doet ook een beroep op de pedagogische professionaliteit van de school. Het vraagt een cultuur waarin kinderen open en respectvol met ­ ­elkaar omgaan. ‘Kinderen moeten zich veilig voelen op school, bij elkaar en met elkaar’, aldus Remco ­Pijpers. ‘Dat betekent dat je niet bang hoeft te zijn voor pesterijen en grensoverschrijdend gedrag. Als kind moet je je vrij kunnen bewegen.’ Sociale onveilig­ heid op internet is zelden zichtbaar voor scholen. Denk aan sexting, het verspreiden van seksueel ­getinte foto’s via mobiele telefoons. Of een kind dat online zo met de grond gelijk wordt gemaakt tot het voor een trein wil springen. Volgens Pijpers gaat het er in de basis om dat we goed met elkaar omgaan. ‘Bij digitale pesterijen kan het om strafbare feiten gaan maar daar zit een groot grijs gebied onder. ­Ruzies ontstaan niet alleen op schoolplein, ook in chatgroepen op WhatsApp of Facebook. Je maakt ­ daar als school geen deel van uit maar je kunt er wel naar streven er zicht op te hebben om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen en iedereen fijn met ­elkaar blijft omgaan.’

Digitale hoffelijkheid Empathisch vermogen neemt vaak af zodra kinderen in puber­ teit komen. Dat komt doordat de hersenen nieuwe verbindingen aanmaken. Kinderen moeten dan keer op keer horen hoe ze zich moeten gedragen tegen­ over een ander. Pijpers: ‘Een klas kan bijvoorbeeld een WhatsApp-groepje hebben waar­ in ze chatten over het huiswerk. Soms gaat het ergens anders over en er worden ook grapjes gemaakt. Bij de ene klas­genoot lacht iedereen, maar bij de ­ander zwijgt de hele groep. Die wordt bewust of onbewust ge­ negeerd door zijn klasgenoten. Dat kan desastreus zijn voor degene die het aangaat.’ Het gaat erom dat kinderen oog hebben voor een ander en er met elkaar over p ­raten: waarom vallen jouw grapjes niet goed? ‘Digitale hoffelijkheid betekent niets anders dan aardig zijn tegen elkaar, je best doen om de ander een goed g ­ evoel te geven. Offline houd je de deur voor iemand open of je feliciteert iemand op zijn of haar verjaardag. Online kun je ook aan iemand denken.

42

42-43_EDG_PO_mei15_Kennisnet.indd 42

11-05-15 17:42

PrimaOnderwijs MeiJuni 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor de onderwijsprofessional en wordt in een oplage van 170.000 exemplaren verspreid op basisscholen en scho...

PrimaOnderwijs MeiJuni 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor de onderwijsprofessional en wordt in een oplage van 170.000 exemplaren verspreid op basisscholen en scho...

Advertisement