Page 23

ONTWIKKELING

‘We willen niet zomaar iets doen’

‘Bij de kop pakken wat er leeft in de school’ Noeke van Duijne (63) werkt als onderzoeksdocent op het Montessori Lyceum Amsterdam. Samen met twee collega’s pakt zij thema’s op die leven op school en onderzoekt hoe het beter kan. ‘Het fijne van werken in een onderzoeksteam, is de mogelijkheid om te sparren. Een aantal jaar geleden zijn we begonnen door vanuit het team te kijken welke vragen en problemen er spelen op school. Het is belangrijk dat het vanuit het team komt. Hierdoor wordt het onderzoek gesteund door collega’s en de schoolleiding. Via het proces van good practices zijn we bij prioriteiten gekomen zoals leerlingbegeleiding en didactiek. Voor de leerlingbegeleiding heeft dat bijvoorbeeld geleid tot een heldere taakbeschrijving voor mentoren en Mentorweb, een digitale omgeving met daarop informatie en tips. Nu zijn we de keuzewerktijd aan het onderzoeken, daar was al langere tijd onvrede over. Onvrede komt vaak voort uit gevoel, niet uit feiten. Door het onderzoek wordt duidelijk hoe leerlingen en docenten de werktijd waarderen en wat docenten als ideale werktijd zien. Het is belangrijk om tijd en geld vrij te maken om knelpunten te onderzoeken. In de normale schooltijd kom je daar niet aan toe, onderzoek biedt diepte. Je kunt bij de kop pakken wat er leeft in de school. Als we de werktijd beter kunnen inrichten, is dat voor iedereen beter.’

Dianne Romijnders (28) werkt drie dagen als (onderzoeks)leerkracht bij basisschool het Rondeel in ‘s-Hertogenbosch. Ze heeft vorig jaar de master Leren & Innoveren afgerond (met veel aandacht voor praktijkgericht onderzoek) om meer diepgang te geven aan het onderzoek op school. ‘Vorig jaar zijn we begonnen met een onderzoeksgroep van een LIO-stagiaire en vier leerkrachten. De groep is onderdeel van ons schoolplan en stopt niet als de student is afgestudeerd. Hierdoor blijft het gedragen binnen de school. Afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar zelfstandig werken. In de middenbouw bleek daar nog aandacht voor nodig, leerlingen waren daar weinig zelfstandig en kwamen niet goed tot werken. We hebben uitgezocht hoe dit komt en in literatuur opgezocht wat we daar aan kunnen doen. Na dit onderzoek hebben we in de bovenbouw een andere manier van werken doorgevoerd, dit jaar starten we daar ook mee in de middenbouw. We hebben nu twee onderzoeksgroepen en willen ook coöperatieve werkvormen onder de loep nemen. Onderzoek is belangrijk, we willen niet zomaar iets doen. Kijken wat er al bekend is, niet opnieuw het wiel uitvinden en diepgang geven aan onderwijs. Met onderzoek verdiep je je niet alleen in de theorie, je merkt ook wat er leeft op school. Leerkrachten zijn zich nu meer bewust van een thema omdat we er in vergaderingen met elkaar over praten. En door er samen aan te werken, zorgen we dat wat we doen beter past bij de school en de leerkrachten.’

PrimaOnderwijs 23

KPC.indd 23

17-10-13 11:16

PrimaOnderwijs november 2013  
PrimaOnderwijs november 2013  

PrimaOnderwijs is het magazine voor de onderwijsprofessionals en wordt verspreid op alle basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs...

Advertisement