Page 42

Werkplaats Kindcentra biedt veelzijdig programma

SAMEN OP WEG NAAR DOOR­ LOPENDE ONTWIKKELINGSLIJN Onderwijs en kinderopvang groeien naar elkaar toe, dat bevestigt het programma van de NOT O ­ nderwijsacademie Kinderopvang. In de academie veel aandacht voor kennisuitwisseling en a ­ fstemming tussen onderwijs en opvang in het licht van ­(integrale) samenwerking. Experts, verenigd in de Werkplaats Kindcentra, bieden vijf dagen lang een veelzijdig programma op weg naar een doorlopende ontwikkelingslijn. Tekst: Brigitte Bloem Foto’s: Mondomijn, Human Touch Photography

De Werkplaats Kindcentra wordt gevormd door een groep adviseurs met een rijk portfolio aan expertises: van deskundigheid op pedagogisch-didactisch vlak tot management­expertise en van juridische tot bouwkundige deskundigheid. Deze experts verzorgen gedurende de NOT de presentaties en workshops van de Onderwijs­ academie Kinderopvang. Het programma richt zich zowel op pedagogisch medewerkers als op bestuurders van kinderopvangorganisaties. Vraagstukken als hoe schuif je pedagogisch-didactische visies in elkaar en hoe vertaal je die naar pedagogisch-didactische termen komen aan bod. Wat betekent het voor de gebouwen, wat kan er met het personeel, is het wel of geen probleem dat er met verschil­ lende cao’s wordt gewerkt, hoe ga je om met zorg en waar loop je juridisch tegenaan?

Ontwikkeling centraal De roep om basistoegangsrecht en gelijke kansen voor kinderen neemt toe. De overtuiging groeit dat het voor een kind beter is als het zich in eigen tempo en naar eigen mogelijk­heden kan ontwikkelen. ‘De eerste ontwikkelingsjaren van kinderen zijn van onschatbare waarde. Bij een kind van 10 jaar met een ­ontwikkelingsachterstand kost het doorgaans enorm veel energie om die achterstand in te halen, áls het al lukt’, zegt Peter Notten, CEO van de Korein Groep en voorzitter van de Werkplaats Kindcentra. ‘Steeds meer scholen en kinderopvang­organisaties willen investeren in intensievere samenwerking.’ Notten is ervan overtuigd dat het helpt als er naast ‘gewoon’ samenwerken een andere voorzieningsvorm overwogen wordt: het integrale kindcentrum (IKC). Notten: ‘Ik zeg nadrukkelijk naast en niet in plaats van, omdat in mijn ogen alle samenwerkings­vormen naast elkaar kunnen bestaan. Als kindontwikkeling in alle gevallen maar centraal staat.’

Kijk met dezelfde bril Margot Schreurs is adviseur bij het pedagogisch expertise centrum Rijkt en al ruim tien jaar betrokken bij de ontwikkeling van IKC’s. ‘Je pedagogisch en didactisch concept is de basis waarop je gaat samenwerken. Je start niet met het plan om een mooi gebouw neer te zetten. Het gaat écht om de inhoud’, is haar overtuiging. ‘Alleen met de inhoud raak je de professionals op de werkvloer in hun passie en visie. Het pedagogisch-­didactisch klimaat van de school, kinderopvang en bso moet een doorgaande ontwikkelingslijn worden. Spreek dezelfde taal, kijk door dezelfde 42 NOT MAGAZINE

NOT 2017 Magazine  

Het officiële magazine voor de Nationale Onderwijstentoonstelling 2017

NOT 2017 Magazine  

Het officiële magazine voor de Nationale Onderwijstentoonstelling 2017

Advertisement