Page 18

Leren en onderwijzen met ICT ‘ALLE KINDEREN H ­ EBBEN RECHT OP ­ONDERWIJS IN DIGITALE GELETTERDHEID’ Onderwijs in digitale geletterdheid is een recht van alle leerlingen, dat stelt strategisch adviseur Remco Pijpers van Kennisnet. Hierin zijn nog flinke stappen te maken en daar wil Kennisnet scholen bij helpen. Tijdens de NOT laat Pijpers zien hoe scholen kunnen werken aan digitale geletterdheid. Tekst: Brigitte Bloem Beeld: Kennisnet

Kennisnet levert verschillende bijdragen aan de NOT Onderwijsacademie Leren & Onderwijzen met ICT. Er zijn sessies over digitale geletterdheid, interactieve presen­taties over onder meer ICT-bekwaamheid van leraren, ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt en ICT-gebruik in het speciaal onderwijs. In 2016 zag het door SLO en Kennisnet ontwikkelde vernieuwde model 21ste eeuwse vaardigheden het licht, de set vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen leven, leren en werken in de 21ste eeuw. In aanvulling op dit model ontwikkelden SLO en Kennisnet een model voor ‘digitale geletterdheid’. Dit vierluik van ICT-basiskennis, compututational thinking, informatie­ vaardigheden en mediawijsheid is onlosmakelijk met de 21ste eeuwse vaardigheden verbonden. ‘Digitale vaardigheden gaan misschien tot de kern van het curriculum behoren. Hoe zet je als school nu een stap verder om digitale geletterdheid, net als taal en rekenen, geïntegreerd aan te bieden in het lesprogramma?’, formuleert Remco Pijpers de uitdaging waar scholen voor 18 NOT MAGAZINE

staan. ‘Natuurlijk kun je ervoor kiezen om alle leerlingen te leren programmeren. Dat trekt op dit moment de meeste aandacht en spreekt veel scholen aan. Maar informatie­ vaardigheden zijn belangrijker dan enen en nullen kunnen coderen. Vergeet dus niet dat al die andere aspecten van digitale geletterdheid net zo belangrijk zijn. Die moet je niet verwaar­ lozen. Idealiter brengt een digitaal geletterde school samenhang aan in alle digitale vaardig­ heden.’

Grote verschillen Volgens Pijpers wordt vaak gedacht dat kinderen automatisch over goede digitale basisvaardigheden beschikken. ‘Maar er zitten grote verschillen tussen kinderen’, weet hij. ‘Het maakt nogal uit wat je thuissituatie is en of je bijvoor­ beeld door je ouders bege­ leid wordt in het opdoen van informatievaardigheden. Helpen ze je als je een werkstuk moet maken? Of moet je alleen op zoektocht naar digitale informatie?’ Volgens Pijpers kunnen leraren

NOT 2017 Magazine  

Het officiële magazine voor de Nationale Onderwijstentoonstelling 2017

NOT 2017 Magazine  

Het officiële magazine voor de Nationale Onderwijstentoonstelling 2017

Advertisement