Page 15

kijken welke leermiddelen daar bij passen en of we daar verandering in willen. Hoe draaien we nu onze lessen met de huidige middelen? Met welke midde­ len kunnen we bijdragen aan het realiseren van onze onderwijsvisie?’ Vorig jaar heeft de school de onderwijsvisie gedefi­ nieerd. ‘Zo’n visie is een vrij abstract verhaal over maatwerk en differentiatie’, aldus Tacken. ‘Dit jaar willen we daar meer handen en voeten aan geven. Het moet resulteren in een leermiddelenbeleid met keuzes voor in te zetten middelen.’ Belangrijk hierbij is ook het financieel kader van de schoolleiding. De bekostiging van leermiddelen loopt terug en daar­ door moet de school keuzes maken. Tacken: ‘We werken nu met laptops voor opdrachten en hebben een ruimte met vaste pc’s. Waarschijnlijk willen we meer digitaal, maar niet volledig. Secties moeten ­eigen keuzes maken. Onze grote droom is dat iedere leerling een device tot zijn beschikking heeft. We gaan nu kijken wat er mogelijk is binnen de school.’

Vier-in-balans-model Om meer inzicht te krijgen in de laatste stand van ­zaken van ict en onderwijs brengt Kennisnet jaarlijks de

Vier-in-balans-monitor uit. De monitor is opgebouwd vanuit de bouwstenen van het Vier-in-balans-model: visie op onderwijs, deskundigheid van mensen, aan­ wezige infrastructuur en benodigde leermiddelen. Deze componenten moeten met elkaar in balans worden ontwikkeld. Schouwenburg ziet nog steeds wel gebeuren dat scholen enthousiast aan de slag gaan met laptops en iPads, zonder precies te we­ ten of dat de oplossing voor hun onderwijsvraag. ‘Scholen hebben de apparaten soms al aangeschaft, maar nog geen programma’s of de leraren snappen er niets van. Er zijn bovendien zoveel nieuwe syste­ men en leermiddelen: wat doen we met alle data die deze systemen genereren? Kunnen we er bruikbare informatie van maken waarmee we onze leerlingen beter kunnen bedienen? Dat zijn de vragen voor de komende jaren.’

Blanco vel Kennisnet ziet dat scholen moeten wennen aan de snelle ontwikkelingen in ict. De ­ onderwijsdiscussie appelleert dan ook nog eens aan het gevoel van scholen dat ze niet kunnen doorgaan zoals ze d ­ eden. Tij­ den veranderen, leerlingen veranderen en t­ echnologie verandert. Het is de vraag of we nog wel o ­ pleiden voor de juiste beroepen. In 2032 hebben we mogelijk een hele andere economie, waar geen vaste banen meer zijn. ‘We moeten er minstens voor zorgen dat leerlin­ gen mediawijs zijn en kritisch kunnen denken, zodat ze op een technologierijke toekomst voor­bereid zijn’, aldus Schouwenburg. ‘Scholen m ­ oeten over de vaardigheden natuurlijk hun eigen keuzes maken.’ Nu zijn er ook zoveel vakken. Zijn die later nog ­relevant? Bieden we ze op de juiste manier aan? ­S chouwenburg: ‘Het gevaar is dat iedereen lobbyt voor de eigen vakken, terwijl de discussie een blanco vel zou moeten zijn. Zoals Alan Kay ooit zei: ‘The best way to predict the future is to invent it.’ We moeten zelf een visie en ambitie formuleren: dit willen wij en daar gaan we naartoe werken. De grote onzeker­ heid bij 21st century skills is en blijft dat we niet zeker w ­ eten of dit is wat leerlingen nodig hebben. ­Kennisnet blijft in ieder geval kijken naar de rol van ict hierbij.’

Meer weten? • Over het Nationaal Onderwijsdebat: rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-2032. • Over het aanbod van Kennisnet: kennisnet.nl. Hier staat ook meer informatie over de Leermiddelen Challenge. • Over de 21st century skills: kennisnet.nl/themas/21st-century-skills.

PrimaOnderwijs 15

EDG_PO_Jan15_ICT_v03.indd 15

18-12-14 17:04

ICT Special PrimaOnderwijs 2015  
ICT Special PrimaOnderwijs 2015  

ICT in het onderwijs gaat razendsnel. Snap jij het allemaal nog? De ICT special bij de januari editie van PrimaOnderwijs geeft handvatten.

Advertisement