Page 14

Kennisnet:

‘Als de toekomst onvoorspelbaar is, moet je hem zelf uitvinden’ Een van de belangrijkste vragen bij het Nationaal Onderwijsdebat is of leerlingen op het moment wel goed worden voorbereid voor de arbeidsmarkt in 2032. Als publieke ict-partner voor het onderwijs volgt Kennisnet het debat op de voet. ‘Het gevaar is dat er een discussie ontstaat waarbij iedereen lobbyt voor eigen vakken. Beter is het om een visie en ambitie te formuleren: dit willen wij en daar gaan we naartoe werken. We moeten leerlingen misschien vooral voorbereiden op een onzekere toekomst.’ door tefke van dijk

Deelnemers aan het debat hebben het over 21st c­ entury skills en stellen de vraag of er in het onderwijs niet meer aandacht moet komen voor ­ ­techniek/ict/programmeren. Kennisnet gaat niet over de inhoud van het curriculum, maar vindt ict wel een relevant onderwerp als het gaat om het onderwijs van de toekomst. Belangrijke punten zijn dat scholen en schoolbesturen een eigen visie op het onderwijs van nu en de toekomst moeten formuleren. Ict speelt daarbij een belangrijke rol. Kennisnet helpt scholen onder meer met de keuze in ict die past bij het curriculum. Bijvoorbeeld bij het ­Rijnlands Lyceum in Sassenheim, waar ze na formuleren van de onderwijsvisie nu bezig zijn met de aanschaf van nieuwe leermiddelen. Dit heeft te maken met nieuwe aanbestedingen maar de school wil ook meer maatwerk kunnen leveren. Frans S ­ chouwenburg, strategisch adviseur onderwijs­vernieuwing bij ­Kennisnet: ‘Ze willen het moment aangrijpen om dit beter te ­kunnen doen en hebben gekozen voor een g ­ eschikte methodiek om het gesprek aan te gaan met verschillende secties.’

Leermiddelen Challenge Die methodiek is de Leermiddelen Challenge, waarbij schoolleiders in één dagdeel met hun team aan de slag gaan om digitale leermiddelen een plek te geven in hun lessen. Ilse Tacken, conrector organisatie bij het Rijnlands Lyceum: ‘We steken de thermo­m eter in ons curriculum en gaan heel gericht 14

EDG_PO_Jan15_ICT_v03.indd 14

18-12-14 17:04

ICT Special PrimaOnderwijs 2015  

ICT in het onderwijs gaat razendsnel. Snap jij het allemaal nog? De ICT special bij de januari editie van PrimaOnderwijs geeft handvatten.

ICT Special PrimaOnderwijs 2015  

ICT in het onderwijs gaat razendsnel. Snap jij het allemaal nog? De ICT special bij de januari editie van PrimaOnderwijs geeft handvatten.

Advertisement