__MAIN_TEXT__

Page 12

ICT Team Antonius Leerlingen als katalysator voor innovatie De probleempjes met de techniek zijn opgelost, de camera loopt. In de spotlights van de videolampen beginnen Ties en Wessel uit te leggen hoe de app ‘Green Screen’ werkt. Diezelfde middag nog staat een vlot gemonteerde instructievideo op YouTube. Tekst en foto’s Erno Mijland

We zijn te gast op Brede Basisschool Antonius in het

lingen zoveel mogelijk zelf bedenken wat ze gaan doen.

Brabantse Asten-Heusden. Ties van Gerwen (12) en

Als ze aan het werk zijn, kijk ik over hun schouders mee,

Wessel van Oosterhout (12) zijn leerlingen van groep 8.

maar ik grijp alleen in als het echt nodig is. De kunst is

Samen met drie leerlingen van groep 7 vormen ze het ICT

van de knoppen af te blijven en niet meteen het antwoord

Team Antonius. Dit team staat elke schooldag klaar om

te geven als ze een vraag hebben. Laat ze maar zoeken,

leerkrachten en leerlingen te helpen bij praktische vragen

proberen, fouten maken. En dan krijg ik ‘s avonds een

rond het gebruik van ICT. Op dinsdagmiddag is het team

apetrots appje dat ze de oplossing hebben gevonden.’

te vinden in het speciaal voor hen ingerichte lokaal. Daar werken ze aan instructiefilmpjes, bereiden ze lessen voor

WEERBERICHT

en beheren ze een eigen Minecraft-server. Onlangs heb-

In de kleutergroepen staat het thema ‘weer’ op het pro-

ben ze de hele school tot in detail - van de vloerbedekking

gramma. Als eindpresentatie mogen de kinderen een

tot aan de glazen wand - nagebouwd in Minecraft.

weerbericht presenteren. Dat kan in de klas, met de bekende papieren zonnetjes en wolken. Maar het kan ook in

12

OVER DE SCHOUDER

de vorm van een Green Screen-opname, met digitale

Roy van den Reek is initiatiefnemer van het project en

weerkaart. Het ICT Team begeleidt de kleuters bij het

begeleider van het ICT Team. ‘Anderhalf jaar geleden zijn

maken van de opnamen. Van den Reek: ‘Mijn collega’s

we gestart. Ik zag een groep kinderen met een grote pas-

vinden het geen probleem om hulp te vragen aan leer-

sie en talent voor technologie en we deden er niets mee.

lingen op het gebied van ICT. Samen komen we zo verder.

Ik heb enkele leerlingen gevraagd of ze het leuk zou vin-

Laatst verzorgde het team voor groep 8 een presentatie

den om een ICT Team te vormen. Het idee is dat de leer-

over ‘computational thinking’; dat lastige begrip uit het

COS JAARGANG 34 NUMMER 09 – 2017

COS_Mei2017.indd 12

25-04-17 11:59

Profile for EDG Media

COS3409  

Computers op School (COS): Inspirerend onderwijs met ICT!

COS3409  

Computers op School (COS): Inspirerend onderwijs met ICT!

Profile for tkmst
Advertisement