Page 1

Priloge 26.07.2012 DE087 stran 56 /

/cofvi 10:02:37

DUATLON

Dnevnikova kolesarsko-tekaška preizkušnja Teja Kralj

»Èas teèe, niè ne reèe,« je pregovor, ki marsikateremu športniku odzvanja v glavi ob misli na hitro prihajajoèi Dnevnikov duatlon, ki bo že 15. septembra tretje leto zapored v Termah Èatež. Obèina Brežice, kot èastna pokroviteljica te zakljuène kolesarsko-tekaške preizkušnje, z veseljem prièakuje kopico tekmovalcev, ki bodo v okviru vseh generacij in vseh vzdržljivosti pokrili tekaške in kolesarske poti okoli Term Èatež.

T

riatlonski klubi 3K Šport Ljubljana in Ribnica že sodelujejo z ekipami z Radia Aktual, Šport TV in Dnevnika, ki so tudi medijski sponzorji omenjenega duatlona. V prejšnji številki smo že spoznali veèino novih duatloncev, tokrat pa predstavljamo še Igorja Kokola in Katarino Holcman - Likar, ki sestavljata ekipo Šport TV. Katarina je svoje treninge s 3K Športom zaèela pred dvema tednoma. S športom se nikoli ni veliko ukvarjala, zato ji je izziv Dnevnikovega duatlona še toliko bolj všeè. Meni, da prav na tak naèin lahko konèno spet pride do boljše forme. »Igor Kogoj je izredno potrpežljiv in prijazen, navdušili pa so me sotekaèi, ki sestavljajo èudovito skupino. Spodbujali so me v vsakem krogu, medtem ko sem jaz lahko le zamahnila z

56 |

| 26. julija 2012

Igor Kokolj in Vesna med treningom

roko, ko nisem bila veè sposobna teèi,« nam je povedala Katarina, ki izredno motivirano vztraja pri svoji zadani nalogi. »Menim, da je moja telesna pripravljenost precej slaba. Doma imam zelo pridno in ubogljivo dve leti staro punèko. Tako mi za njo nikoli ni bilo treba tekati in se zato ne morem uvršèati v skupino tistih mamic, ki pravijo, da jih njihovi nadobudneži spravljajo v formo. Zame bo zato duatlon velik izziv in želim si, da bi tekaški del dobro izpeljala, Igor pa bo kolesarskega nato še toliko bolje,« je še dodala Katarina, ki se s konèno uvrstitvijo na duatonu ne obremenjuje. »Po prvem treningu so bili obèutki zelo zanimivi, predvsem pa sem obèutila veliko zadovoljstvo, ker nisem obupala. Drugi in

tretji dan so mi noge moj napor malo zamerile, vendar verjamem, da mi bo pod budnim oèesom Igorja iz 3K in njegovih navodil uspelo. Mogoèe mi postane všeè še kolo in me boste kmalu videli tudie na kakšnem triatlonu,« je še povedala Katarina, ki hkrati razkrije svojo skrito željo, nastop na 10-kilometrski progi Ljubljanskega maratona. Tudi Igor Kogoj je takoj poudaril, da je Katarina resnièno tekaèica zaèetnica, ki jo bo treba kondicijsko pripraviti do te mere, da bo sposobna preteèi razdaljo, ki jo èaka na duatlonu. »Pri njej ne razmišljamo o tem, kako bo tekla ali bila hitrejša oziroma kako bo napredovala. Osnovni cilj je preteèi duatlon. Nad treningi je izredno


Priloge 26.07.2012 DE087 stran 57 /

/cofvi 10:02:37

DUATLON

Mitja Mori iz TK Ljubljana

navdušena, do njih pa kaže zelo pozitiven in resen odnos. Kaže veliko dobre volje, pripravljenosti in motiviranosti, sledi in upošteva naša navodila in zato se veselim vsakega treninga z njo. Upam, da ji bomo dali takšno spodbudo, da bo naèin redne vadbe sprejela kot svoj naèin življenja. To bi bil zame še veèji dosežek kot njen nastop na duatlonu,« je povedal Igor Kogoj. Igor Kokol pa je bil v preteklosti športno nekoliko bolj aktiven, èeprav le v ekipnih športih, kot sta nogomet in košarka. Zadnjih pet let je šport nekoliko opustil, zato mu duatlon kot novi izziv ponuja priložnost, da se ponovno spravi v pogon. »Za cilj sem si zastavil nastop na sprint triatlonu, ki vkljuèuje 750 m plavanja, 20 km kolesa in 5 km teka. Zato bom treniral kar vse tri discipline, udeležba na duatlonu pa bo le vmesni korak in kazalnik, ali treniram dobro ali ne,« je povedal Igor, ki si nastopa na triatlonu v idealnih razmerah želi že letos pozno jeseni, sicer pa najpozneje naslednjo pomlad. Igor je ravno konec preteklega tedna na posodo prejel cestno kolo blagovne znamke Orbea. Direktor podjetja Orbea Primož Štrancar je svojo naklonjenost triatlonu pokazal že v preteklosti, ko je prav za športnike rekreativce, ki šele vstopajo v svet triatlona, pripravil ugoden paket opreme, ki jo zaèetniki potrebujejo za svoj prvi triatlonski izziv. Oprema vkljuèuje tako kolo znamke Orbea kot tudi èelado, dres, plavalno kapo, oèala, kopalke, neoprensko obleko ter še vodotesno torbo, vse blagovne znamke Orca. Ker je Igor kolo šele prejel, se je v minulih tednih udeleževal le tekaških treningov, za katere pa je povedal: »Preseneèen sem, da lahko toliko preteèem. Na prvem treningu sem pretekel okoli 8 km in še vedno živim. (smeh) Družba je odlièna, zelo pa je koristno, ko ti nekdo pove, kako teèi in kje delamo napake. Komaj èakam na naslednje treninge!«

Maruša Novosel z Radia Aktual

Katarina Holcman - Likar

Zdenka Dokiæ, tekaèica pri Dnevnikovi ekipi, uživa na svojem poletnem dopustu, kljub temu pa ji je Klemen Laurešèak iz TK Ljubljana pripravil program treningov. »S Klemnom sva na Kodeljevem najprej opravila dva treninga, sedaj pa treniram po njegovem programu, pripravljenem vse do naslednjega sreèanja,« z veliko pozitivnosti pove Zdenka, ki svojega trenerja opiše kot izredno razumevajoèega in velikega poznavalca. »Nauèila sva se nekaj osnov teka, ki prav tako niso enostavne in po katerih bolijo mišice, za katere nisi vedel. Med drugim tudi v stopalu. Od prvega treninga do danes že èutim veèjo vzdržljivost, èeprav so minili komaj trije tedni. Teèem dlje in bolj obvladano ter z manj upehanosti, raztezne vaje pa mi zmanjšajo boleèine. Zelo se veselim nadaljnjega napredka in do septembra ga prièakujem še kar nekaj,« nam je z dopusta sporoèila Zdenka.

pospeševanj in tekaško abecedo, da sta lahko sploh videla, kakšna je metodika treninga. Motivacije jima ne manjka, zato smo že konec tedna opravili s prvimi kolesarskimi kilometri, na katerih sta se sploh spoznala s cestnim kolesom. Ne eden ne drugi pri tem nimata izkušenj, zato je pomembna vadba izpenjanja iz pedal, saj lahko sicer takoj, ko se ustavita, padeta na bok. Ta teden bo organiziran malo daljši skupen trening, na katerem bomo naredili kar nekaj kilometrov. Naèrt za Vesno bo malce bolj konservativen, Igor pa je glede na svojo športno preteklost v boljši telesni kondiciji in ga bo tudi možno malce bolj obremeniti. Kmalu pa bo treba že poiskati kakšen klanec, saj je èateška kolesarska proga vse prej kot lahka naloga.«

O svojih varovancih je spregovoril tudi Mitja Mori iz TK Ljubljana: »Zdenka mi je sporoèila, da trenira po naèrtu, torej vsak drugi dan, in tako plan 100-odstotno izpolnjuje. Preteklo sredo sta bila Igor in Vesna na tekaškem treningu, kljub temu da bosta na duatlonu oba kolesarila. Tekaških treningov se bosta udeleževala dvakrat na teden, saj bi Vesna v prihodnosti duatlon rada izpeljala sama, Igorjeva ambicija pa je nastop na triatlonu. S trenerko Ajdo so se umaknili v park Kodeljevo in tako tekli v naravi. Prek fartleka, torej igre teka s spremembo ritma, smo lahko spoznali njuno tehniko teka pri razliènih hitrostih. Nato smo naredili nekaj korekcij, tekaških vaj,

Maruša Novosel z Radia Aktual, ki trenira pod nadzorom Mitje Deèmana iz TK Ribnica, pravi, da treningi potekajo po naèrtih, s trenerjem pa sta si na zaèetku zastavila nekaj ciljev, med drugim tudi to, kako naj bi septembra odtekla na duatlonu: »Testirali so me in zastavili smo si doloèene rezultate. S trenerji treniram dvakrat na teden, sama pa dodatno teèem, kolikor mi dovoljuje èas.« Popolni zaèetniki in že se postavljajo cilji o samostojnem duatlonu in samostojnem triatlonu. Ponovno dokaz veè za to, da se je treba le spraviti v pogon. Ne pozabite, da se staramo in da je prav športno življenje tisto, ki nas bo dolgo držalo pokonci. 26. julija 2012

|

| 57

2012_07_26_DenarIN_duatlon Čatež 2012  

duatlon, catez, tkl, dnevnik, denarIN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you