Page 1

Priloge 12.07.2012 DE086 stran 20 /

/kozlevcarur 09:58:57

DUATLON

3. Dnevnikova tekaško-k Teja Kralj

Sonce še vedno neusmiljeno pripeka, ceste so pregrete, vroèina neznosna. Mnogi se v tako vroèih dneh zelo težko odpravijo na svoj tekaški ali kolesarski trening, a cilji, kot so prihajajoèa tekmovanja, to paè zahtevajo. Prilagoditi se je treba vremenskim razmeram, ki pa najbolj zagrizenih nikakor ne motijo. Pripravljeni so na nove izzive, ki jih bodo vkljuèili v svoj vsakdanjik.

T

renerji TK Ljubljana, TK Ribnica in TK 3K Šport bodo namreè prav v teh vroèih dneh pod svoje okrilje vzeli šest športnikov treh medijskih hiš: Radia Aktual, Šport TV in Dnevnika. Pogovarjali smo se tako z nekaterimi trenerji kot tudi z nekaterimi tekmovalci, ki bodo barve svoje medijske hiše zastopali na Dnevnikovem duatlonu na Èatežu, katerega pokrovitelj in gostitelj bo z velikim veseljem Obèina Brežice. Maruša Novosel, voditeljica na Radiu Aktual, se s športom ukvarja zgolj rekreativno. V zimskem èasu nekoliko manj, ko pa ji vreme in èas dopušèata, rada teèe, kolesari, hodi v hribe in plava. »Nikoli še nisem tekmovala,« pove Maruša in nam tako razkrije, da bo prav Dnevnikov štafetni sprint duatlon postal njeno prvo tekmovanje. »Veselim se skupinskih treningov, ki se jim bom prikljuèila pri TK Ribnica. Še nikoli nisem trenirala pod strokovnim vodstvom, zato bo zanimivo videti, kaj novega se lahko nauèim in èesa sem sposobna. Preprièana sem, da tekmovanje kljub vsemu ni maèji kašelj, saj se nanj pripravljajo zelo dobri tekmovalci. Upam le, da v teku ne bom med zadnjimi. No, malo za šalo, malo

20 |

| 12. julija 2012

S treninga

zares,« še doda Maruša, ki tako le potrdi, da se lahko tekmovanja udeleži prav vsak, ki ima le nekaj dobre volje. Dnevnik bosta po spremembi tekmovalke v kolesarskem delu zastopali novinarki Anita Andrenšek in Zdenka Ðokiæ. Anita

Anita Andrenšek

trenutno kolesari s svojim gorskim hardtail kolesom, vse dokler pa ni spoznala èarov brezpotij, je obiskovala fitnes in rolala, hkrati pa se rekreativno preizkusila tudi v hitrostnem plavanju in taekwandoju. »Moja trenutna telesna pripravljenost je malce slabša, kot bi lahko bila, saj se zadnje štiri tedne nisem smela potiti. Zaradi odstranitve dveh znamenj mi je dermatolog namreè strogo prepovedal vse športne aktivnosti,« pove Anita, ki je dermatologa sicer preprièevala, da bi lahko sedla vsaj na kolo, vendar se ta ni dal. Tudi Anita do danes še ni nastopala na tekmovanju, v tokratnem štafetnem izzivu pa si je kolesarski del izbrala prav zato, ker vsako prosto minuto preživi na kolesu, duatlona pa se loteva z veliko optimizma: »Menim, da mi tekmovanje ne bo predstavljalo prevelikega problema. Veselim se ga in ker sem bolj borbene narave, se bom tudi maksimalno potrudila.« Zdenka Ðokiæ je dokaz, da se bodo medijskega dela dulatona resnièno lotile le rekreativke. Je namreè že tretja, ki se s športom ukvarja le rekreativno. Povedala je: »Še manj, kot bi si želela. Priroèen izgovor je pomanjkanje èasa. Dokaj redno


Priloge 12.07.2012 DE086 stran 21 /

/kozlevcarur 09:58:57

o-kolesarska preizkušnja sicer obiskujem bazen, po novem pa ob veèerih tudi teèem.« Tudi ona se tekmovanj nikoli ni udeleževala, vendar pa se je od letošnjega februarja, ko se je nauèila smuèati, drži moto: »Nikoli ni prepozno!« Zato tudi pravi, da bi se rada »vzela v roke« in septembra opravila s svojo prvo tekmo. »Do takrat bo moja telesna pripravljenost – vsaj tako se bom potrudila – boljša, kot je zdaj, ko je dokaj povpreèna,« pravi Zdenka, ki bo na duatlonu opravila s tekaškim delom. »Ker resno nisem kolesarila že skoraj 10 let in tudi veliko raje ter pogosteje tekla, še naprej odlašam z nakupom kolesa. Zato tudi odloèitev o nastopu v tekaškem delu štafete ni bila težka. Želim premagati samo sebe in se veselim trenutka, ko bodo moji najbližji navijali zame z roba steze. Ker sem bila do sedaj le v vlogi opazovalke in navijaèice, bo razburljivo zamenjati zorni kot. Realen cilj je preteèi zastavljeno razdaljo èim dlje od zadnjega mesta. Gnala me bosta trmast znaèaj in resnièna želja opraviti èim bolje. Zavedam pa se, da je važno sodelovati, in ob prihodu v cilj bom ponosna nase, ne glede na èas in uspeh drugih,« še doda Zdenka in tako konèa pogovor z Dnevnikovo ekipo. »Ta izziv je enkraten!« so bile prve veselja in zadovoljstva polne besede Mitje Morija, predsednika TK Ljubljana, ki se je z Vesno Lukiè, voditeljico Radia Aktual, in Zdenko Ðokiæ spoznal na sredinem treningu. »Odlièno je, da predstavljata še nepopisana lista. Obe imata neko zadovoljivo športno preteklost. Vesna je

Ajda Pristavec

Vesna Lukiè

celo tekmovalno trenirala taekwondo, trenutno tu in tam teèe ali kolesari, veè pa se ukvarja s pohodništvom. To je popolnoma dovolj, da telo sedaj, ko bo dano v sistem treningov oziroma v neko sistematièno delo, ne bo šokirano. Velik izziv pri Vesni bo predvsem cestno kolo, ki ga do sedaj še ni vozila. To bo zanjo nekaj povsem novega, saj bo imela naenkrat vpete èevlje, pozicija na kolesu je popolnoma drugaèna, ravnanje s kolesom pa èisto drugaèno. Kolesarska proga na Èatežu je relativno tehnièno zahtevna, zato bo temu treba nameniti dovolj pozornosti,« pove Mitja Mori, ki meni, da se bodo ob tem še pošteno zabavali, in nadaljuje: »Obe sta bolj motivirani kot vsi drugi na treningu, kar je zelo dobro. Vesna se bo kljub temu, da bo na duatlonu nastopila le na kolesarskem delu štafete, udeleževala tudi tekaških treningov. Pravi, da že nekaj èasa razmišlja o tem, da bi se spopadla z duatlonom, zato se želi udeleževati vseh treningov. Zdenka nas je na drugi strani presenetila s trening opravo, zato smo jo na stadionu kar takoj pognali v 'dir' skupaj s trenerjem Klemnom. Res je, da v tem trenutku malo tudi teèe, vendar bomo na treningih seveda ubrali drugaèno taktiko, kot je je vajena sama. Igor Kokol s Šport TV ostane še zadnji medijski èlovek pod našim vodenjem, vendar pa bomo treninge

zaèeli takoj, ko se vrne z dopusta. Še enkrat moram povedati, da sem izredno navdušen nad našo nalogo in prav tako navdušenjem celotne ekipe, torej nas trenerjev kot tudi bodoèih tekmovalcev. To bo èudovito obdobje, ki bo v klub prineslo nekaj novega vzdušja in vedno dobrodošle spremembe,« še doda Mitja, ki se nadaljevanja treningov veè kot veseli. Nazadnje smo se pogovarjali še z Igorjem Kogojem, ki se s Katarino Holcman - Likar s Šport TV in Anito Andrenšek z Dnevnika še ni imel priložnosti sreèati ali opraviti treninga. »Katarina je popolna zaèetnica, ki je v preteklosti sicer že imela voljo in željo po športni aktivnosti, vendar pa sta jo nato ustavila noseènost in nato otrok. Pravi, da je sedaj odlièna priložnost za to, da se zaène ukvarjati s športom, in prav akcija, ki jo triatlonski klubi pripravljamo skupaj z Dnevnikom, bo spodbuda, da se Katarina aktivira in zaène živeti aktivno življenje,« je nekaj besed o Katarini spregovoril Igor Kogoj. Anita Andrenšek nam je nekaj o sebi povedala že sama in po Igorjevih besedah bo pri njej izziv le prehod z gorskega na cestno kolo, saj je telesno že sama dovolj pripravljena. Nauèiti je bo treba taktike in tehnike vožnje na cestnem kolesu. Da je rekreativno ukvarjanje s športom ali morda le volja, želja po tem, da bi se udeležili duatlona na Èatežu, dovolj za vaš nastop, verjetno ni treba veè poudarjati. Zgornje izjave govorijo same zase, zato odloèitev ostaja na vaši strani. Kot vidite, je èasa za vaš nastop na 3. Dnevnikovi tekaško-kolesarski preizkušnji, ki bo 15. septembra v Termah Èatež, še vedno dovolj.

Na sliki je del ekipe TKL: (z leve) Mitja Mori (glavni trener), Uroš Stele (kolo), Ajda Pristavec (tek, plavanje), Zdenka Ðokiæ, Vesna Lukiè, Klemen Laurešèak (tek, kolo). 12. julija 2012

|

| 21

2012_07_12_DenarIN_dnevnik_duatlon_catez  

tkl, duatlon, catez, dnevnik

2012_07_12_DenarIN_dnevnik_duatlon_catez  

tkl, duatlon, catez, dnevnik

Advertisement