Page 1

Priloge 20.09.2012 DE090 stran 22 /

/kozlevcarur 09:29:12

DUATLON

Duatlon na Èatežu ob Savi

Dnevnikova tekaško-kolesarska preizkušnja navdušila zbrane Teja Kralj

Poletje nam je postreglo s èudovitim, sonènim vremenom, ki pa žal ni povsem zdržalo do konca duatlonsko-triatlonske sezone. Ta se je minulo soboto uspešno konèala s 3. Dnevnikovim duatlonom v Termah Èatež. Obèina Brežice se je tako ponovno izkazala kot izredno športna, kar je dokazala kot èastna pokroviteljica tega najveèjega duatlonskega dogodka pri nas.

N

a štartu se je razveseljivo zbralo še veè tekmovalcev, kot smo jih prièakovali v posameznih kategorijah, od cici duatlona, super sprint duatlona (za otroke in odrasle) do sprint duatlona, na katerem so lahko nastopile tudi štafete. Z Dnevnikovim duatlonom je prišel tudi èas za to, da se med seboj spopadejo medijske štafete Radia Aktual, Šport TV in Dnevnika. Kako dobro so se pripravili v pièlih dveh mesecih, kakšna se jim je zdela ta nova preizkušnja in kako zadovoljni so s svojim

Žejo je gasila osvežilna voda Jana, ki je športnikom povrnila moèi.

22 |

| 20. septembra 2012

Mitja Mori (s startno številko 176), predsednik TKL in vodja treningov Zdenke, Vesne in Igorja, je na duatlonu tekmoval tudi sam. Po lanskem 3. mestu je letos zaradi manj treninga uspešno nastopil le v moški štafeti skupaj z Mihom Kapšem. V cilj je pritekel celo skupaj z zmagovalcem Cebinom in tako s sotekmovalcem osvojil odlièno 2. mesto.


Priloge 20.09.2012 DE090 stran 23 /

/kozlevcarur 09:29:12

Izdelki za športno nego kože linije Sixtufit podpirajo trening in spodbudijo telo k še boljši zmogljivosti. O tem so se preprièali tudi Dnevnikovi športniki, ki so lahko pred tekmo in po njej preizkusili masažno olje za ogrevanje in nato za hitrejšo regeneracijo.

veselju ob uspehu športnih kolegov. Ob prihodu v cilj so se mi prav zato orosile oèi. Za preseneèenje dneva sva z Anito osvojili 3. mesto v kategoriji ženskih štafet in medalja okoli vratu je krona za trud minulih dveh mesecev in pol ter izjemna spodbuda za naprej. Obljubim, da prihodnje leto na duatlonski preizkušnji pokažem še boljšo pripravljenost, še prej pa nas èaka 10 kilometrov na Ljubljanskem maratonu, za katerega se bom še naprej pripravljala v družbi najboljših iz TKL, zlasti Klemena, Ajde, Uroša in Mitje. Iskrena hvala vsem

naštetim za znanje, ki ste ga delili z menoj, in za vso podporo ter pozitivno energijo. Medaljo sem doma že obesila na vidno mesto, prav tako tudi štartno številko, ki je lep spomin. Prve ne pozabiš nikoli!« nam je po koncu tekmovanja povedala Zdenka, katere pogled je že usmerjen na Ljubljanski maraton.

Premagani strahovi

»Na duatlonu, vsaj v kolesarskem delu, je bilo super,« je pritrdila Zdenkina štafetna »polovica« Anita Andrenšek, ki je iskreno zaupala svoje strahove pred štartom. »Bilo

nastopom, so nam povedali tako tekmovalci sami kot njihovi trenerji.

Èudoviti navijaèi

Zdenka Ðokiæ je za ekipo Dnevnika tekmovala skupaj z Anito Andrenšek in kot pravi sama, je na duatlonu preživela nepozaben dan. »Glede na izjemno konkurenco in odliène tekmovalce nama v sprint duatlonu z Anito sicer ni uspelo doseèi vidnega rezultata, èeprav sva dali vse od sebe in sva vsaka na svoj nastop ponosni. Tekla sem po svojih najboljših moèeh, imela èudovite navijaèe, ki so mi dovajali dodatno energijo, medijske ekipe pa smo se odlièno ujele in medsebojno spodbujale. To je tisto najlepše, kar mi bo od tega duatlona ostalo v spominu: izjemen športni duh, ki temelji na navijanju, spodbujanju in iskrenem

Adrenalin in hitrost sta zaznamovala tekmo.

Po podelitvi nagrad najboljšim je sledilo še najslajše – torta iz Slašèièarne Urška v samem središèu Term Èatež. Najbolj so se je seveda razveselili otroci.

Še eno preseneèenje smo pripravili za udeležence: žreb štartnih številk in podelitev lepih praktiènih nagrad. O sreènežih je odloèal fantiè Jan Zgonc, ki je pomagal naši hostesi Teji Žajdlik. 20. septembra 2012

|

| 23


Priloge 20.09.2012 DE090 stran 24 /

/kozlevcarur 09:29:12

DUATLON spustih sem bila praktièno neustrašna. Organizacija je bila prav tako odlièna, ob progi je bilo ogromno redarjev, ki so nas vseskozi usmerjali, rada pa bi pohvalila tudi domaèine, ki so nas spodbujali in navijali. Z Zdenko sva bili po koncu tekme z rezultatom zelo zadovoljni in sva se dogovorili, da se prihodnje leto ponovno udeleživa tekme, ker sva preprièani, da se da rezultat še izboljšati, poleg tega sva uživali. Cestnega kolesa absolutno ne bom opustila, sploh sedaj ne, ko sem si kupila praktièno vso (izjemno drago) opremo. Ideja o opustitvi je slaba tudi zato, ker voziti 'cestaka' predstavlja res nor užitek!«

Pomembno je sodelovati, ne zmagati

Pisana in nasmejana družba. Od leve proti desni so Vesna Mardžonoviæ (GlaxoSmithKline), Barbara Podlesnik (Zavarovalnica Triglav), Mojca Cafun (Abanka), Domen Rant (Dnevnik), Nives Roš (Dnevnik), Samo Roš (Lek) in Tomaž Cafun (Zavarovalnica Generali, na sliki spodaj).

Na duatlon se je skupaj z družino podala tudi Maruša Novosel z Radia Aktual. »Na startu sem se nekoliko ustrašila sotekmovalcev, saj se je zdelo, kot da so med njimi sami profesionalci. Vseeno sem potrpežljivo èakala na ekipno kolegico Vesno in opazovala vsa izklesana telesa, ki so dala vedeti, da bo konkurenca res huda. Med èakanjem sta mi družbo delala kolega Simon Prelesnik in Miha Deželak, ki sta mene in preostale tekmovalce s spodbudnimi besedami spravljala v dobro voljo, hkrati pa še priklicala nekaj sonènih žarkov. Ob prihodu Vesne Lukiè sem bila že dobro razpoložena, vreme se je moèno izboljšalo, medve pa se nisva obremenjevali z rezultatom, ampak sva na start odšli s sloganom 'Važno je sodelovati, ne zmagati!',« svoje zaèetke opisuje Maruša. »Pred startom je vladalo dobro in veselo razpoloženje, ne da bi èutili

me je kar strah, tako da moram prihodnje leto res narediti nekaj v smeri odpravljanja strahu. Predvsem me je bilo strah, ali bom zmogla ali ne, ker v zadnjih 14 dneh zaradi narave svojega dela skorajda nisem imela èasa iti na kolo. Ravno zato sem se na Èatež odpravila že dva dni pred duatlonom, en dan sem bila v fitnesu, drugi dan sem se spoznavala s progo, tretji dan je bila tekma. In v nasprotju s svojim strahom sem v duhu ogromnega optimizma, ki so mi ga vlivali najbližji ('Anita, boš videla, ne bo

problema, za vsakim klancem pride spust' ipd.), dejansko zmogla,« je vesela razlagala druga Dnevnikova tekmovalka. Njeni vtisi o progi pa so takšni: »Prav sem predvidevala, da bom v prednosti predvsem v spustih in tudi po ravnini, medtem ko so vzponi moja šibka toèka, èeprav tudi to ni tako res, ker kolikor gledam statistiko na svoji Garminovi uri, se tudi v najveèjih klancih nisem odrezala tako slabo, kot sem prièakovala, da se bom. V glavnem, èas bi se dalo izboljšati predvsem pri vzponih in na ravnini, pri

Predstavnici Dnevnikove medijske dvojice, ki se je pomerila z ekipo Radia Aktual in Šport TV: Anita Andrenšek (kolesarka, levo) in Zdenka Ðokiæ (tekaèica), ki sta osvojili 3. mesto v kategoriji ženske štafete.

Po prihodu v cilj se je vsem èlanom medijskih ekip in njihovim mentorjem smejalo. Z leve proti desni Vesna Lukiè (Radio Aktual), Ajda Pristavec (Triatlonski klub Ljubljana), Igor Kokol (Šport TV), Uroš Stele (Triatlonski klub Ljubljana), Maruša Novosel (Radio Aktual) ter dnevnikovki Zdenka Ðokiæ in Anita Andrenšek.

24 |

| 20. septembra 2012


Priloge 20.09.2012 DE090 stran 25 /

/kozlevcarur 09:29:13

nervozo ali pretirani tekmovalni duh. Odtekla sem po svojih najboljših moèeh, proga je bila v redu, všeè pa mi je bilo tudi to, da so nas spodbujali vzdolž celotne proge in nam tako vlivali pozitivno energijo. Sploh si nisem predstavljala, kako je to pomembno. Tudi Vesna je odlièno opravila z 20 kilometrov dolgim kolesarskim delom, sama pa sem ekipni duatlon konèala z 2,5 kilometra dolgim sprintom. Prišla sem v cilj, izmuèena, a hkrati sreèna. V cilju je bilo vzdušje fantastièno, prièakali so nas s svežo lubenico, bananami, pijaèo in za sladokusce še s košèki peciva,« je še dodala Maruša, katere vtisi z Dnevnikovega duatlona so resnièno dobri. »Ne le narava, ki je v okolici Èateža enkratna, tudi organizacija je bila odlièna. Predvsem so bili udeleženci in gostitelji prijazni in sprošèeni, preveval pa nas je pravi, zdravi športni duh brez pretirane tekmovalnosti. Res je bilo pomembno le sodelovati, tako da se prihodnje leto z Vesno vrneva skupaj ali morda celo v solo izvedbi. Dodati moram tudi to, da smo si v Termah Èatež po tekmovanju z otroki privošèili kopanje v bazenu in navdušenje je bilo tako veliko, da smo morali za en dan podaljšati naše bivanje tu. Nazadnje me je še poklicala Vesna in mi povedala, da sva v ženski štafeti osvojili drugo

Svojo prvo duatlonsko preizkušnjo je v naši družbi opravila tudi Katja Fašink, uspešna poslovna ženska in pevka. Ob prihodu v cilj s prijateljem Matejem je bila videti utrujena, a navdušena nad uspehom: »Dnevnikovih športnih sreèanj se zelo rada udeležujem, saj je organizacija na vrhuncu in se vedno poèutim odlièno. Res pa je, da je bil duatlon zame osebno težak. Nagrada so bili odlièno kosilo, lepa podelitev in kopanje v termah. No, najveèja nagrada je bila balon z napisom cilj. Kako sem ga bila vesela. Ni besed.«

mesto, za zaèetnici sva tako konèali z odliènim rezultatom. Super, kajne?« je dan po tekmovanju povedala Maruša, ki je nastop na Dnevnikovemu duatlonu združila z enkratnim družinskim izletom.

Zadovoljen z medijskimi varovanci

Mitja Mori, predsednik TKL in vodja treningov Zdenke, Vesne in Igorja, je bil s tekmovanjem, nastopom svojih èlanov in medijskih varovancev izredno zadovoljen. »Vesel sem, da smo bili del Dnevnikove zgodbe in na svoj naèin pomagali pri tekmovanju. Podobne ideje bomo z veseljem podprli tudi v prihodnje, seveda pa dodali še kakšno malenkost,« je povedal Mitja, ki je bil v soboto izredno vesel, da so bili vsi trije njegovi varovanci kljub na zaèetku malo slabšemu vremenu odlièno razpoloženi in pripravljeni na izziv. Tekmovanja se je udeležil tudi Klemen in tako je bila podpora z nasveti pred zaèetkom tekmovanja popolna. »Igor je zaradi odpovedi druge polovice štafete ostal celo sam in se kljub moji ponudbi, da teèem za njegovo ekipo, pogumno odloèil, da z duatlonom opravi sam. Skrbelo me je le za Vesno, saj je kolesarska proga na duatlonu na Èatežu kar težka in tehnièno zahtevna, na mokrem cestišèu pa še toliko bolj negotova,« je še dodal Mitja, ki navdušenja nad svojimi varovanci ni skrival. Na duatlonu je tekmoval tudi sam in po lanskem 3. mestu je letos zaradi manj treninga uspešno nastopil le v moški štafeti skupaj z Mihom Kapšem. V cilj je pritekel celo skupaj z zmagovalcem

Domen Rant, najboljši tekmovalec iz Dnevnikove medijske družbe, je zadnjih nekaj metrov pred prihodom v cilj pretekel v družbi svoje najveèje navijaèice, hèerke Aleše.

Cebinom in tako s sotekmovalcem osvojil odlièno 2. mesto.

Igor duatlon odlièno opravil kar sam Igor Kokol s Šport TV je s progo opravil odlièno in z rezultatom 1:32 presegel svoja prièakovanja, ne pa tudi prièakovanj njegovih trenerjev, ki so njegov talent opazili že na treningih. O Igorjevem navdušenju ni bilo dvoma: »Tekma je bila enkratna, z nekoliko bolj klavrnim

PURE PROJECT.

Občutite tek.

20. septembra 2012

|

| 25


Priloge 20.09.2012 DE090 stran 26 /

/kozlevcarur 09:29:13

DUATLON

Zbrane je med pripravami na start nagovoril župan Ivan Molan in vsem skupaj zaželel prijeten športni dan v gostoljubni obèini Brežice. »Obèina Brežice je ponosna na èastno pokroviteljstvo 3. Dnevnikovega duatlona, saj ta predstavlja korak v smeri naše razvojne strategije turistièno-športne obèine,« je dejal.

jutranjim vremenom, a z veliko dobre volje. Na start sem se odpravil poln prièakovanj in z razliènimi obèutki glede hitrosti na prvih 5 kilometrih teka, saj je treba biti dovolj spoèit še za kolo in ponoven tek. Obèutek med tekom je bil odlièen, navijanje ob progi pa me je še dodatno spodbudilo, tako da sem prvih 5 kilometrov odtekel kar 2 minuti hitreje od

26 |

| 20. septembra 2012

naèrtovanega. Na kolo sem kljub zame hitremu tempu teka prišel relativno spoèit in tako že na prvem klancu, na prvih nekaj kilometrih kolesa, prehitel lepo število tekmovalcev. Trasa je bila izredno razgibana in spomnil sem se vseh komentarjev tekmovalcev, ki so s to progo v preteklosti že opravili. Opozarjali so me, da gre za eno težjih tras na podobnih prireditvah v Sloveniji. Po menjavi s kolesa na tek je bilo prvih 200 metrov teka kar precej težkih. A èeprav so bile noge trde, sem hitro ujel svoj ritem in s pomoèjo Ajde, ki je tekla ob meni, imel še hitrejši tempo kot na prvem teku. Duatlon je bil res super izkušnja z odliènim

Brez naših sponzorjev tudi naš kolesarsko-tekaški dogodek ne bi bil tako uspešen.

Moderator Miha Deželak je pred tekmo izprašal Matejo Šimic, prvo slovensko triatlonko na olimpijskih igrah, ki je po prièakovanjih slavila med ženskami. Odlièni Mateji želimo obilo športnih uspehov še naprej!

konènim rezultatom. Po zastavljenem èasu 1:45 in želenem èasu 1:40 sem s èasom 1:32 presegel vsa prièakovanja,« je bil navdušen Igor, ki je posebno zahvalo namenil ženi Eriki, ki ga je podpirala in spodbujala ter razumela njegove odsotnosti zaradi treningov, Mitju iz TKL, ki ga je nad triatlonom popolnoma navdušil, celotni ekipi TKL, ki mu je ponudila strokovno in odlièno podporo, ne nazadnje pa podjetju Orbea, ki mu je posodilo kolo. »Navdušenje je še vedno


Priloge 20.09.2012 DE090 stran 27 /

/kozlevcarur 09:54:18

prisotno. Naslednja postojanka je Ljubljanski maraton, potem pa se poèasi preselim še v bazen. Pomlad in z njo prvi triatlon bo kmalu tu!«

Duatlon ni cilj, je le vmesna toèka

»Glede na voljo in motiviranost bo Igor vsekakor uspešen tudi v vseh prihodnjih športnih izzivih,« je preprièan Mitja, ki je takole pokomentiral druge uspešne tekmovalce: »Vesna je skupaj z Marušo med ženskimi štafetami osvojila odlièno 2. mesto in bila s tekmovanjem veè kot zadovoljna, prav tako pa tudi Zdenka, ki je imela v pripravljalnem obdobju nekaj težav s kolenom. Na sreèo smo s tednom dni poèitka hitro ukrepali, telo si je od zaèetnega stresa hitro opomoglo in sledilo je nadaljevanje treningov, poškodba pa je danes že pozabljena. Motiva je ogromno,« je navdušeno dodal Mitja, ki je

vesel, da duatlona ne eni ne drugi niso vzeli kot cilj, temveè le kot vmesno toèko: »Nejc Zaplotnik je dejal, da je veliko bolj kot konèni cilj v življenju pomembna pot in na njej je treba uživati prav vsak dan. Tako smo na naši poti uživali mi, opazovali, kako se naša telesa odzivajo na poveèanje naporov, vkljuèili smo sistematièni trening s pomoèjo naših trenerjev Klemena, Ajde in Uroša, hkrati pa dodali še znanje naše dietetièarke Anite Kos in motivacijsko okolje TKL. In kaj je konèni rezultat? »Konènega rezultata ni, saj je to le ena stvar od naslednjih, ki še prihajajo,« je konèal Mitja, ki svojo energijo prav tako že usmerja v prihajajoèe cilje. Duatlon na Èatežu se je tako že tretje leto zapored konèal veè kot uspešno. Vsi vkljuèeni v dogodek, organizatorji, pokrovitelji, tekmovalci ali pa le spremljevalci in opazovalci, so prejeli veliko vsega, kar so si želeli.

V Brežicah obujajo nekdanje delavske športne igre V Brežicah nameravajo po dveh desetletjih »mirovanja« obuditi nekoè sila priljubljene in dobro obiskane delavske športne igre, ki so v najboljših èasih povezovale veè kot 500 zaposlenih iz veè kot 30 podjetij in zavodov v obèini. Takratna veèdnevna tekmovanja, ki so v disciplinah z žogo potekala tudi v ligaški obliki, so ugasnila z osamosvojitvijo Slovenije in prehodom v nov družbeni sistem, ko družabnost in skrb za »zdrav duh v zdravem telesu« med zaposlenimi nenadoma nista veè predstavljali vrednot, sindikati (nad igrami je nekoè bedela tedaj edina sindikalna organizacija) pa s svojo razdrobljenostjo in razdeljenostjo tudi niso veè to, kar so bili. Za obuditev iger so se odloèili na brežiški športni zvezi, kjer nameravajo za zaèetek v soboto, 22. septembra, pripraviti enodnevni športni dan zaposlenih v gospodarstvu in javnih zavodih, ki se jim lahko prikljuèijo tudi upokojenske, invalidske in podobne organizacije. Tekmovanja bodo v dopoldanskem èasu potekala v košarki, odbojki na mivki, streljanju z zraèno puško, kegljanju, tenisu, nogometu, namiznem tenisu, veslanju, lokostrelstvu, vleèenju vrvi in pikadu. Prijave do srede, 12. septembra, sprejemajo na sedežu brežiške športne zveze, kjer so na svoji spletni strani objavili vse potrebne podrobnosti razpisa. Sekretar športne zveze Ivan Gerjeviè verjame, da se bodo igre kljub veè kot dvajsetletnemu premoru znova prijele in da jih bo mogoèe v prihodnjih letih organizirati v podobni obliki kot nekdaj in kot še vedno uspešno potekajo v mestni obèini Novo mesto. (es)

| 27

2012_09_20_Duatlon Čatež - reportaža  

reportaža iz duatlona Čatež

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you