Page 1

LIFESTYLE FACTORY OPDRACHT - DANCE4LIFE -


INLEIDING De Lifestyle Factory opdracht waar ik samen met mijn groepje voor gekozen had was Dance4Life. Het leek mij leuk om voor een goed doel wat te kunnen betekenen op deze manier. De competenties die ik bij dit project heb kunnen bewijzen zijn ontwerpen, communiceren. Ik heb ze hier onder nader toegelicht.

ONTWERPEN Ik heb gewerkt aan het deze competentie door de informatie die ik gevonden heb op een creatieve manier te verwerken in een trendrapport.

COMMUNICEREN Ik heb dit project aan deze competentie gewerkt door middel van een presentatie te houden. Hierbij heb ik mij ontwikkeld op het mondeling informatie in het Engels communiceren naar de opdrachtgever toe.


OPDRACHT FORMULIER OPDRACHT DANCE4LIFE Eerstejaarsopdracht Fontys ILS dance4life South-Africa: new fundraising concepts Initiator dance4life South-Africa http://www.youtube.com/watch?v=QUA4qCra-_U&blend=8&lr=1&ob=5 Guidance Yvette van Kempen: info@yvettevankempen.nl / skype: yvettevankempen / telno: 06-47804062 and Heidi Martin (Cape Town): heidi@redzebra.org.za / skype: heidi.c.martin1 Description of assignment Trendspotting new ways of fundraising Proposing a new fundraising idea for dance4life South Africa *NB: In the second year students will be forming ‘Lifestylecompanies’ in which reallife assignments will have to be accomplish. It is a possibility, for those enthusiastic about D4L and fundraising 2.0, to actually realise the fundraising concept for D4L-South Africa as an assignment for you Lifestylecompany. We are looking for a longterm commiment to the school, so even a placement/internship for a third year student later on, is an option. Description of the final product ORIENTATION • Trends in fundraising • Research the dance4life concept and in depth the D4L South Africa activities over the last years. And how all the different countries do their fundraising for D4L. • Watch the moodclips: http://www.youtube.com/watch?v=QUA4qCra-_U&blend=8&lr=1&ob=5 (on the organisation) http://www.youtube.com/watch?v=IYaG-fPvgQA (explaining the concept) • The group that originally chose ‘Extrema’ (http://nl.extrema-outdoor.com/nl/), have a look at the website of Sensation (http://www.sensation.com/), they are linked to dance4life. It might inspire you to think of ways of involving ‘Sensation/Extrema-events’ and linking them to South Africa • Reseach new ways of fundraising e.g.: 1% club crowdfunding crowdsourcing (!) , friends of.. –programmes, www.seriousambtenaar.nl, Serious Request/Glass House http://seriousrequest.3fm.nl/ also in Kenya • Research mainstream/popular ways of fundraising in Cape Town* • Research the difference between a movement and a organisation EVALUATION


BEOORDELING COMPETENTIEFORMULIER Toelichting procedure voor Lifestyle Factory opdracht: 1. Zodra je een opdracht hebt gekozen met je groep en een eerste gesprek met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, vul dan dit formulier in. 2. - -

Lever vervolgens het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 27 april ter goedkeuring aan bij: Remco Langeler voor interne opdrachten Natascha van den Meijdenberg voor opdrachten t.b.v. werkveld

Eindbeoordeling: goed Presentatie filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=CeFXoG_0BlA&feature=you tu.be Aanvullende info -In het onderstaande worden twee documenten vermeld, die ik niet heb kunnen vinden op dropbox, gaarne deze nog aanleveren -Je mag gerust meer van jezelf laten zien Tessa, je bescheidenheid siert je, maar je mag jezelf best wat meer ‘zichtbaarheid’ gunnen. Groepsproces - Timesheeting is zeer divers door iedereen ingevuld, het geeft wel weer hoe ieder zijn/haar taak heeft ingevuld/ervaren. Echter valt hierbij me ook op dat de samenwerking op punten in deze opdracht wat stroever is verlopen -Plan van aanpak zie er goed uit, de planning had nog wat zorgvuldiger uitgewerkt kunnen worden evenals de taakverdeling -Het was, denk ik voor jullie zelf, heel prettig geweest als jullie in een vroeg stadium samen met mij een gesprek hadden gehad om gezamelijk naar het groepsproces te kijken. Het leek alsof het niet altijd zo fijn was in jullie groepje, ik kan ook moeilijk inschatten waarom jullie niet aan de bel hebben getrokken of wat er precies gaande was. Maar het eindresultaat heeft hier zeker niet onder geleden! Advies: vraag gerust om hulp, zowel de opdrachtgever en zeker de begeleiding vanuit school staan voor klaar.

Bekijk hier gehele beoordeling + competentieformulier


BEWIJSSTUKKEN TRENDS FUNDRAISING RAPPORT

Bekijk hier het hele rapport

FILMPJE PRESENTATIE

Bekijk hier het filmpje

lifestyle factory  

lifestyle factory opdracht voor dance 4 life.