Page 1

Photographs and Interviews | Fotografie a Rozhovory Talitha Brauer Primary Interpreter | Hlavní Tlumočníka Anna Doubková Translation | Překlad Kateřina Heilmann

Život jak ho znám dokumentuje všední život českých Romů, zejména v prostředí jejich domovů. Fotografie provázejí rozhovory, které přibližují životní osudy zdejší romské menšiny očima jejích příslušníků. Chci vyzdvihnout krásu a důstojnost jejich každodenního života bez minimalizování složitých podmínek, s kterými se potýkají.

Life As I Know It documents the daily existence of the Czech Roma community, particularly in their home environment. The photos are accompanied by interviews, which add an inside perspective of their experience. My aim is to highlight the beauty and dignity of their lives without minimizing the difficult conditions they face.

Jména změněna kvůli ochraně soukromí.

Names have been changed for confidentiality.

Graphic Design | Grafika Amy Kress, Marie Doucet


Mother at Rest Laundry

MILENA

Máte nějaký životní sen? Baráček chci mít, se zahrádkou. Někde u Prahy. Ještě na to nemáme dost financí, ale přemýšlíme o tom. Kvůli dětem. Jsou tady furt zavřený, když s nima nejdeme do parku. Tady je vypustit nemůžeme, je tu silnice. Považujete se za Češku? Romku? Necítím v tom rozdíl. Tátova máma je Češka, bílá. Já jsem Češka. Tradice udržujeme spíš český. Do you have a dream for your life? I want a house with a garden, somewhere close to Prague. We are seriously considering getting one, but we need more money. We want it for the kids so they can go outside. There is a busy road here and, unless we take them to the park, they must stay inside. Do you identify with being Czech? Roma? There is no difference for me – my father’s mother is Czech, white. I am Czech. If we keep any traditions, they are Czech.

Milena žije v Praze s přítelem, synem a dvěma dcerami. Její nejstarší dcera bydlí u otce, který jí brání, aby se s Milenou vídala. Letos se Milena přestěhovala do jiné městské části, kde si vyřizuje trvalý pobyt, aby s pomocí místního soudu získala dceru do péče. Milena lives in Prague with her boyfriend, son, and two of her three daughters. Her eldest daughter lives with her father, who will not allow her to see Milena. This year Milena moved to a new neighborhood to establish residency in hopes that the court there will help her get custody of her daughter.

3


VOJTA

„Můj život za mlada byl jako z filmu Cikáni jdou do nebe. Měli jsme stejný vozejky a hodně jsme se stěhovali. Když jsem začal první třídu, usadili jsme se na Praze 4 ve státním bytě. Pak jsme byli dlouho na Smíchově a odtud šli do Vršovic. To mi bylo 16. Tehdy jsem se seznámil s manželkou a od té doby jsme spolu. V 18 letech jsem se ženil. Manželka mi porodila osm krásných dětí. Jsem šťastně ženatej. A osmnáctkrát dědkem. Vnukovi teď bude 15 let. Je to chytrej kluk, ale tady ho na gympl nevzali, dostal se až v Anglii. Tam mají Romové možnosti, tady ne.“ “When I was young, my life was like the movie Gypsies go to Heaven. We had the same kind of caravans and we moved a lot. When I started the first grade, we settled in a government flat in Prague 4. We then lived in Smíchov for a long time, and moved to Vršovice when I was 16. That’s when I met my wife and we have been together ever since. I was 18 when I married her. My wife gave me eight beautiful children and I’m happily married. I am 18 times a grandpa. My grandson is turning 15 soon, and he is a clever boy. He was not accepted into high school here in Prague, but was accepted to school in England. There are opportunities there that we don’t have here.”

Vojta se narodil na Slovensku a v dětství se přestěhoval do Prahy. Žije tu se svou ženou, dcerou a vnoučaty. Family Portrait I

4

Vojta was born in Slovakia and moved to Prague as a young boy. He lives in Prague with his wife, daughter, and grandchildren.


Kitchen Conversation In the Living Room Decor

VOJTA & JAN

Jan: „Jako malej jsem dělal lumpárny. Pásl jsem ovce, štípal dříví, dělal všechno možný. Místo školy jsem pracoval. Škola mi nechyběla. Byli tam další kluci, co pásli ovce a krávy, chodili jsme společně.“ Vojta: „Pamatuju si, jak jsme bydleli ve vozejkách. Jak lidi slyšeli, že jedou Vlachové, všechno schovávali. Nadávali nám Olachům do špinavejch Cikánů, že krademe slepice a tak. Já nekrad, ale chodil jsem s mámou a ta ukradla třeba čtyři pět slepic za jediný den. Měla asi sedm sukní a tam takovou kapsu, kam ty slepice dávala. Zakroutila jim krkem a strčila je pod sukně. Já tyhle kradený slepice nemohl jíst.“ Jan se směje: „Já jo.“ Jan: “When I was a young boy, I got into mischief. I watched the sheep, I did odd jobs, I was cutting wood, all kinds of stuff. Instead of going to school, I worked. I didn’t miss school. There were other boys shepherding cows and sheep, so we were together.” Vojta: “I remember living in a caravan. When people heard the caravans coming they would hide everything. As a Vlach Roma, I was called bad things: ‘You are the Vlach Roma, you are stealing hens.’

Jan je Vojtův švagr. Po dokončení první třídy opustil školu a pracoval, kde se dalo. Když onemocněl jeho otec, nastoupil do továrny, aby podpořil rodinu. Bylo mu 14 let. Jan, který celý život pracoval, nedokáže pochopit, proč je dnes tak těžké najít práci. Jan is Vojta’s brother-in-law. He quit school after the first grade to work for different people. When his father got sick, Jan got a job at a factory to support his family. He was 14 years old. Having worked for so long, he questions why it is so difficult to find work now.

I wasn’t stealing, but I would go out with my mom and she would steal. She had seven skirts with a pocket underneath them. She would break the chicken’s neck and hide it in her skirts. I really couldn’t eat what she stole.” Jan laughs: “I did.”

5


Portrait of Z-Portrait of J--

6


IRENA

„Proč myslíš, že máme svoje hospody a tak. Ni-kde nás nechtěj. Za komoušů ti neřekli, Cikáne, nenadávali nikdy. Zato teď… V autobuse mi jeden starší pán řekl: ‚Já bych to tady vybílil, ten Žižkov.‘ Ptám se: ‚Proč?‘ On na to: ‚Protože vás Cikánů tady bydlí moc a my máme rádi bílej svět.‘“ “Why do you think we have our own pubs and places? Because they don’t want us. Under communism no one called me a gypsy, but now on the bus, they do. On the bus, a man said, ‘I would paint it white here in Žižkov.’ I asked, ‘Why?’ He said, ‘Because there are too many of you gypsies here and we prefer the world to be white.’”

Irena je Vojtova dcera. Vyrostla v Praze, kde stále žije a pečuje o domácnost. Making Dinner

Irena is Vojta’s daughter. She grew up in Prague and is now a homemaker there.

7


Za komoušů jsem vychoval osm dětí. Jak je možný, že v demokratickým státě nemůžu najít práci? I brought up eight children under communism. How is it possible that under a democratic government I cannot get work? Jan

8


Little Girl Resting

9


VERONIKA

„Jela jsem za bráchou, sama, a do tramvaje nastoupila skupina holek, třída, bylo jim kolem šestnácti. Učitelky byly vzadu a nevšímaly si jich. Jedna řekla, ‚Je tady Cikánka‘ a strčila do mě. Ptala jsem se, ‚Co děláš?‘, a ona mě zatáhla za vlasy a začala mě mlátit. Ostatní se přidaly. Bylo jich asi 11 nebo 12, co mě napadly. Vstala jsem a chtěla odejít, ale jedna do mě kopla a já upadla. Omdlela jsem, a když jsem přišla k vědomí, byly už pryč. Paní s černochem v tramvaji mi pomohli a vzali mě k bráchovi. Jemu jsem to neřekla. Chtěl by jít na policii a já to nechtěla řešit.“ “I was traveling alone to see my brother and a school class of teenage girls got on the tram. The teachers were in the back, but they were not paying attention to them. One of the girls said, ‘Look, a gypsy is here,’ and hit me. I asked her, ‘What are you doing?’ and she pulled my hair, started beating me, and the others joined in. There were 11 or 12 in the group of girls who beat me. I stood and tried to leave, but one kicked me and I fell. I lost consciousness, and when I came to, the girls were gone. A woman with a black guy on the tram helped me. They took me to my brother’s. I didn’t tell my brother what happened because I didn’t want to deal with the police and I knew he would take me to them.”

Veronice bylo 15 let, když se to stalo a už rok si stěžuje na poruchy spánku, únavu a výpadky paměti. Bydlí v Praze a jednou by chtěla být kuchařkou ve vyhlášené restauraci. Prozatím chodí do školy a pomáhá doma s vařením a péčí o neteře a synovce.

Girls in Profile On the Tram Next page: Walking Home

10

Veronika was 15 when this happened, and for the last year she has had problems sleeping, forgetting things, and she gets tired easily. She lives in Prague and wants to be a chef at a fancy restaurant someday. For now, she goes to school and helps at home by cooking and watching her nephews and nieces.


I kdybych chtěla být bílá, tak nemůžu. Jsem Romka. Můžu ale ovládat svý chování. Můžu být hodná, když budu chtít. Even if I wanted to be white, I cannot be. I am a Roma. But I can control the way I behave; I can choose to be polite. 11

Veronika


PETR

Kam chodíš do školy? Jsem na učňáku. Učím se automechanikem. Budu tam na intru a do Prahy budu jezdit o víkendech. Těším se, snad to vydržím. Kde bys chtěl po skončení školy pracovat? Po studiu asi pojedu do Anglie. V Praze nechci být, protože mě tady nevezmou do práce. Kamarádi, co jsou vyučený, měli stejný problém. Muže černý pleti tady prostě nevezmou. Jakou bys chtěl mít rodinu, až vyrosteš? Chci, aby se děti vyučily, byly slušný a pracovitý.

Where do you go to school? I’m going to vocational school. I’m studying to be an auto mechanic. I will be staying at the dorm and will come home for the weekends. I’m excited and hope I’ll be able to make it through. When you’re an auto mechanic, where do you want to work? Later, I want to go abroad to England. I don’t want to be here in Prague, because they won’t hire me for work. My friends who have had training had the same problem. Employers will not hire a guy with a dark complexion.

Kolik dětí chceš? Jedno.

What kind of family do you want when you grow up? I would like for my kids to be polite, to finish school, to work hard.

Kluka nebo holku? Kluka. Nechci mít hodně dětí… stačí, že zlobí tihle okolo.

How many kids do you want? One. Boy or girl? Boy. I don’t want to have a lot of kids… there’s enough naughty kids running around this house already.

Letos na podzim nastoupil Petr do učení ve městě nedaleko Prahy. Po studiu chce začít pracovat a najít si hodnou holku. This autumn, Petr started his first year at vocational school in a small town outside of Prague. After he finishes his studies, he wants to work and find a good girl.

Portait of P-Platform Farewell On the Train

12


JAROSLAV

„Hledání práce v Kanadě funguje jinak. Když vás firma potřebuje nebo jste pro ni ten pravej, nechá vás dělat i manažera. Záleží na vašich dovednostech, a co té firmě můžete nabídnout. V Česku vůbec není zvykem vidět Roma ve službách, ani jako obyčejného prodavače ovoce a zeleniny. Každý se mě ptá, odkud jsem. Jedné ženě jsem řekl, ‚To neuhádnete.‘ ‚Ze Španělska!‘ ‚Ne.‘ ‚Z Itálie!‘ ‚Ne.‘ ‚Arménie!‘ ‚Paní, já jsem z Romska.‘ ‚Aha, z Rumunska!‘ ‚Ne, paní, já jsem Rom. S tím jste nepočítala, že byste kupovala něco od Roma!‘“

“Getting a job in Canada is different. It depends on your skills, potential, and what you are capable of. Here in the Czech Republic, people are not used to seeing Roma people in customer service – not even selling fruit and vegetables – and many times I get asked where I’m from. I told one woman, ‘You’ll never guess.’ ‘Spain!’ ‘No.’ ‘Italy!’ ‘No.’ ‘Armenia!’ ‘Lady, I’m from Roma country.’ ‘Oh, Romania!’ ‘No, lady, a Rom. You would never imagine that you’d be buying vegetables from a Roma person!’”

The Ceremony Dancing into the Night Jaroslav se narodil na Slovensku. V 18 letech odešel do Brna, kde založil oděvní firmu. Své obchodní zkušenosti zúročil během čtyřletého pobytu v Kanadě jako manažer obchodu s textilem. V zámoří také přijal křesťanskou víru. Do Brna se Jaroslav vrátil v roce 2001. Nedávno se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Lídou. Žijí v Brně s dvou-letou dcerou. Born in Slovakia, Jaroslav moved to Brno when he was 18. He owned his own clothing business in Brno before moving to Canada in 1997. During his four years there, he used his experience to manage a clothing store. He became a Christian in Canada, before returning to Brno. Jaroslav recently married his long-time girlfriend, Lída, and they live in Brno with their twoyear-old daughter.

13


Když jsem se vrátil z Kanady, v momentě, kdy jsem řekl sourozencům, že jsem křesťan, oni se stali křesťany taky. Bůh mě k tomu použil. Můj život vede Bůh. Když jsem se rozhodl dát Bohu svůj život, vzal si ho, a přestože jsem mu byl mnohokrát nevěrný, Bůh mi byl věrný vždycky.

After I came back from Canada, in the moment I told my siblings I was a Christian they became Christians as well. God used me in this situation.

Jaroslav 14

God leads my life. When I decided to give God my life, he took it, and although I was unfaithful to him many times, God was always faithful to me.


The Procession

15


RADKA

„Jak jsou děti šmrncnutý s Cikánem, už na ně koukaj jinak.“

“When kids have a little bit of gypsy in them, people look at them differently.”

Syn Radky hraje už tři roky fotbal za místní klub. Na jaře 2012 svolal mladý nadšený trenér rodiče svých svěřenců, aby je seznámil s chystanou změnou: do tréninků se zapojí i kluci z romských rodin či drogově závislých rodičů. Většina rodičů reagovala odmítavě, přestože už čtyři romští kluci v týmu delší čas působili.

Radka’s eldest son has played at the local football club for three years. In the spring of 2012, a young football coach came to the parents excited to announce a change: he had opened up the regular training to at-risk boys who have Roma or drug-addicted parents. Most of the parents reacted negatively to this announcement although four Roma boys had played on the team for a long time.

„Reakce ostatních rodičů byly hrozné. Je to jako by se otočili zády k těm, s kterýma jejich děti trénují už čtyři roky. Zarazilo mě to a ozvala jsem se.

“This drew a bad reaction from the other parents; it was as if they were turning their backs on the boys who had played with their kids for four years. I was bewildered at their attitudes, and I stepped in.

Ptala jsem se jich: ‚Proč taková reakce? Už teď sem chodí čtyři Romové.‘ Řekli nám: ‚Proč bychom měli vycházet vstříc něčemu, co tady ne-chceme?‘ Trenér řekl, že stejně bude po jeho, že není žádný rasista, a že projekt uskuteční, i když s tím rodiče nesou-hlasí.“

I asked them, ‘Why this reaction? There are already four Roma boys playing.’ They responded, ‘Why should we seek out something we don’t want here?’ The coach’s response was to stand by the project and not be racist, even though the parents didn’t approve of his decision.”

Radka žije ve smíšeném manželství se svým romským mužem už 16 let. Jsou z Prahy a mají spolu dva syny. Radka has been in a mixed marriage with her Roma husband for 16 years. They are from Prague and have two boys together.

At Play The Dancer Next page: At Rest The Uncle

16


17


S-- at the Park

SABINA

„Máma je vdova. Mám pět bratrů. Ve volném čase spolu někdy chodíme k vodě a na procházku. Příští sobotu plánujeme malovat byt, a když bude hezky, půjdeme ven.“ “My mom is a widow, and I have five brothers. In our free time, sometimes we meet together to go to the waterfront and go for a walk. This coming Saturday, we are planning to paint the flat or if it’s nice weather, we will go outside.” Sabina žije se svými třemi syny v Praze. Přestěhovala se sem v roce 2008 z Janova, kde byla napadena, když si vyšla jednou večer sama ven. V Praze se Sabina cítí bezpečněji než v Janově, kde skinheadi útočili na romské rodiny, včetně té její. Sabina lives with her three sons in Prague. She moved to Prague in 2008 from Janov, where she was assaulted when walking alone one evening. Sabina feels safer in Prague than she did in Janov where skinheads attacked Roma homes.

Nedávno ukazovali v televizi dokument, kde v jedný hospodě v Janově seděli skini a říkali, že už tam žádný Cikány nechtěj. Recently, there was a documentary on TV with a clip of some skinheads sitting in a pub in Janov, saying they didn’t want any gypsies there anymore.”

18


MONIKA

Co bys chtěla dělat, až budeš velká? Tancovat. Chci dělat moderní tanec ve skupině. Líbí se ti ve škole? Ne. Proč ne? Moc učení. A musím vstávat brzy. Jakou rodinu bys chtěla mít, až vyrosteš? Chtěla bych jen jedno dítě, holku, kluci moc nadávaj. Chtěla bych hodnou rodinu a hodnýho muže. Co je tvým životním snem? Být fotografka. Jako Talitha. Fotky mi jdou.

LUCIE

Co ráda děláš? Chodím do parku. Třeba včera jsem šla trhat kytky. Taky chodim na fotbal, ale nehraju. A ve škole tancuju na cikánský písničky. Co tě ve škole baví nejvíc? Řvát. Na děti. Proč na ně řveš? Nemám je ráda, furt jen řvou. Co bys chtěla dělat, až budeš velká? Prodavačku v Albertu.

What would you like to do when you grow up? I want to dance, to do modern dance in a group.

What do you do for fun? I go to the park. For example, yesterday I went to pick flowers. I also watch football, but I don’t play. I dance in school to gypsy music.

Do you like school? No.

What is your favorite thing to do in school? To yell at the kids!

Why not? There is too much studying and also I have to get up early.

Why do you yell at the kids? Because I don’t like them, they yell all the time!

What kind of family do you want when you grow up? I only want one child, a girl, because boys swear. But I want a nice family with a nice husband.

What do you want to do when you grow up? I would like to work at the cash desk at Albert [supermarket] when I grow up.

What is your dream? To be a photographer, like Talitha. I take good photos. Waiting and Watching Monika, 10, žije se svou matkou a ráda si hraje s mladším bratrem a sestrou. Pouští si Hříšný tanec a učí se kroky k písni „The Time of My Life“.

Lucie, 7, ráda tancuje a hraje si se sestrami, sestřenicemi a bratranci. Letos v létě strávila odvážně celý týden mimo domov, když odjela na tábor se sestřenicí Monikou.

Monika, 10, lives with her mother and she enjoys playing with her little brother and sister. She watches Dirty Dancing to learn the moves to “The Time of My Life”.

Lucie, 7, likes to play with her sisters and cousins. This summer, she bravely spent a week away from home to attend camp with her cousin Monika.

19


ŠTEFAN & ADRIANA Adriana: „Učitelka mi řekla, že kluk nic neumí, že je na propadnutí a patří do speciální školy. Vyřešili jsme to tak, že jsme ho přemístili na jinou školu. Dřív dostával špatné známky a teď má vy-znamenání. Když jsem jeho nové ředitelce vykládala, co všechno nám ve staré škole řekli, nemohla uvěřit, že to patřilo mému synovi.“ Štefan: „Staršího člověka v tramvaji samozřejmě pustím sednout, ale on si nesedne, radši bude stát. Nikdo si nesedne třeba i čtyři zastávky. I když je plná tramvaj a vedle mě je volné sedadlo, nikdo si nepřisedne.“ Adriana: “The teacher told me that my son didn’t know anything, that he was about to fail, and he ought to go to a special needs school. Instead, we decided to move him to a different public school to solve the problem. He was getting bad marks before; now he is getting excellent marks. When I told his new principal about all the things they told us in the old school, she couldn’t believe they said this about our son.” Štefan: “When there is an elderly man or lady on the tram, I of course offer to give up my seat, but they won’t take it and keep standing instead. Four stops will go by and still no one will take the seat. Even when the tram is full, and there is an empty seat next to me, no one will sit by me.”

20

Family Portrait II Next page: Shared History Sunday Rest Washing Up


Bílí tady říkaj, že Romové nechtějí pracovat, a jak mají pracovat, když jim neposkytnou práci? White people here say that Roma don’t want to work, but how are they supposed to work if they’re not offered jobs?

Štefan 21


22


Štefan, původem ze Slovenska, přišel do Brna na sezonní práci v 18 letech. Během pobytu potkal Adrianu a hned se zamiloval. Dodnes jsou oba zamilovaní. Adriana už jako dospívající dívka věděla, že chce být matkou a mít rodinu. V 18 porodila první dítě. Štefan a Adriana žijí v Brně se svými třemi syny.

Mother and Child

Štefan, who is originally from Slovakia, came to Brno for a temporary job when he was 18. During this stay, he met Adriana and was immediately smitten with her. They are still in love today. As a young teenager, Adriana knew she wanted to be a mother and have a family. She was 18 when their first child was born. Štefan and Adriana live in Brno with their three sons.

23


ILONA

„Když mě šili po porodu nejmladší dcery, porodní asistentka mi řekla, že si mám dávat pozor a brát antikoncepci, protože kdybych otěhotněla, z dětí by mohli být sirotci. Když jsem znovu otěhotněla, přemýšlela jsem o interrupci, ale přítel to nechtěl. Řekla jsem mu, že musím, že se bojím porodu. V nemocnici mi řekli, že bych mohla umřít. U doktorů nemáte jistotu, jestli vám říkají pravdu, nebo to říkají, protože jste Romka.“ “When they were stitching me up after giving birth to my youngest daughter, the assistant who helped during my delivery told me, ‘You’d better be careful and take contraceptives, because if you get pregnant, your children will become orphans.’ When I became pregnant again I considered having an abortion – but my boyfriend didn’t want me to. I told him I had to, because I was afraid to give birth. In the hospital, they told me I could die. You cannot trust if the doctors are telling you the truth, or saying it because you are Roma.”

Ilona žije ve Šluknově. Je pyšnou matkou pěti dětí a babičkou jednoho vnoučete. Stále truchlí pro přítele, kterého ztratila při tragické nehodě v roce 2011 po 17 letech společného života. I přesto žije Ilona životem statečným a radostným. Ilona lives in Šluknov and is the proud matriarch of five children and one grandchild. She still grieves for her boyfriend of 17 years, whom she lost in a tragic accident in 2011. Despite this, Ilona lives her life with courage and joy.

24

Jsem ráda, že tady bydlím, jsem ráda, že mám děti, a cítím se tady ve Šluknově dobře. I am happy here, I am happy that I have children, and I feel well here in Šluknov.


Laundry Chat

25

Life As I Know It  

Daily Living in the Roma Community

Advertisement