Page 1

TK Development Delårsrapport, 1. halvår 20 010/11 29. september 2010

TK IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom.

1


Indhold 1. Halvåret 2010/11 ƒ ƒ ƒ ƒ

Hoved- og nøgletal Projektbegivenheder Forward funding Netto rentebærende gæld

2. Projektporteføljen ƒ ƒ ƒ

Resultat af konsolidering Tilfredsstillende udlejning Projektgennemgang

3 Nye muligheder 3. ƒ ƒ ƒ

Markedsforhold Fokus på nye muligheder Kapitalforhøjelse

4. Forventninger 2010/11

2


TK’s TK s nuværende position n Gennemgribende priskorrektion på projektparametrene: Jord, entreprise, lejeniveau og afkastkrav

Ge ennemført priskorrektion Mulighed for nye projekter til normal avance

Avance under pres på eksisterende projekter

1 2008/09

2010/11 1

EKSISTERENDE PORTEFØLJE

Fokus på konsolidering og fremdrift

H1 EKSISTERENDE PORTEFØLJE

2

Fortsat fokus på fremdrift

NYE PROJEKTMULIGHEDER

3

3

Fokus på at udnytte mulighederne i nuværende marked

Kapittaltilførsel på DKK K 198,3 mio.


1. H1 2010/11 Sillebroen, Frederikssund, Danmark

4


H1 2010/11 i korte træk

ƒ ƒ ƒ ƒ

5

Resultat på DKK 6,2 mio. efter skat mod m DKK 68,2 mio. for halvåret 2009/10. Egenkapital på DKK 1.610,3 mio. mo od DKK 1.593,4 mio. pr. 31. januar 2010. Samlet balance på DKK 4.586,9 mio.. mod DKK 4.377,3 mio. pr. 31. januar 2010. Soliditetsgrad på 35,1 %.


Hoved- og nøgletal Hoved

6

(DKK mio.)

2007/08

2008/09

2009/10

H1 2010/11

Hovedtal: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansiering Finansiering m.v. Resultat før skat Periodens resultat Aktionærernes andel af periodens resultat

2.586,8 553,8 386,8 -41,7 345,4 271,9 249 5 249,5

1.052,4 375,0 201,7 -33,4 168,0 155,2 155 2 155,2

1.369,9 200,5 57,5 -17,9 39,4 25,4 25 4 25,4

206,9 106,0 40,4 -32,9 8,4 6,2 62 6,2

Samlet balance Projektbeholdning i alt Egenkapital ekskl. minoritetsandele Egenkapital

4.070,9 1.998,3 1.439,9 1 533 8 1.533,8

3.816,1 2.541,3 1.506,0 1 506 0 1.506,0

4.377,3 3.253,5 1.593,4 1 593 4 1.593,4

4.586,9 3.439,9 1.610,3 1 610 3 1.610,3

Pengestrøm fra driften Netto rentebærende gæld, ultimo

142,6 1.094,9

-331,7 1.509,5

-582,8 2.178,9

-181,8 2.369,6

Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) Overskudsgrad (EBIT margin) Soliditetsgrad (egenkapital) Kurs / indre værdi

19,2 % 15,0 % 37,7 % 1,2

10,5 % 19,2 % 39,5 % 0,4

1,6 % 4,2 % 36,4 % 0,5

0,8 % 19,5 % 35,1 % 0,4


Projektbegivenheder H1 2010/11

Åbning af Sillebroen • Shoppingcenter på 25 25.000 000 m2 • Placeret i Frederikssund, Danmark • Udlejningsgrad på 92 % • 1,8 mio. kunder på et halvt år

Marts

7


Projektbegivenheder H1 2010/11

Åbning af Sillebroen • Shoppingcenter på 25 25.000 000 m2 • Placeret i Frederikssund, Danmark • Udlejningsgrad på 92 % • 1,8 mio. kunder på et halvt år

Marts

Åbning af retailpark • Retailpark på 10.900 m2 • Placeret i Uppsala, Sverige • Udlejningsgrad på 100 % • Afleveret til investor i april

8


Projektbegivenheder H1 2010/11

Åbning af Sillebroen m2

• Shoppingcenter på 25 25.000 000 • Placeret i Frederikssund, Danmark • Udlejningsgrad på 92 % • 1,8 mio. kunder på et halvt år

Marts

Åbning af retailpark • Retailpark på 10.900 m2 • Placeret i Uppsala, Sverige • Udlejningsgrad på 100 % • Afleveret til investor i april

9

Opstart af Fashion Arena II • Fase II er på 7 7.200 200 m2 • Outletcenter i Prag, Tjekkiet T • Udlejningsgraden er 47 % • Samlet udlejningsgra ad er på 82 % • Fase II åbner 14. oktober 2010

April


Projektbegivenheder H1 2010/11

Åbning af Sillebroen m2

• Shoppingcenter på 25 25.000 000 • Placeret i Frederikssund, Danmark • Udlejningsgrad på 92 % • 1,8 mio. kunder på et halvt år

Marts

• Fase II er på 7 7.000 000 m2 • Outletcenter i Prag, Tjekkiet T • Udlejningsgraden er 47 % • Samlet udlejningsgra ad er på 82 % • Fase II åbner 14. oktober 2010

April

Åbning af retailpark m2

• Retailpark på 10.900 • Placeret i Uppsala, Sverige • Udlejningsgrad på 100 % • Afleveret til investor i april

10

Opstart af Fashion Arena II

Opstart af konto orbyggeri • 3.500 m2 i Targówek,, Warszawa, Polen • Solgt på basis af forw ward funding • Forventes færdigopfø ørt medio 2011


Projektbegivenheder H1 2010/11

Åbning af Sillebroen m2

• Shoppingcenter på 25 25.000 000 • Placeret i Frederikssund, Danmark • Udlejningsgrad på 92 % • 1,8 mio. kunder på et halvt år

Marts

• Fase II er på 7 7.000 000 m2 • Outletcenter i Prag, Tjekkiet T • Udlejningsgraden er 47 % • Samlet udlejningsgra ad er på 82 % • Fase II åbner 14. oktober 2010

April

Åbning af retailpark m2

• Retailpark på 10.900 • Placeret i Uppsala, Sverige • Udlejningsgrad på 100 % • Afleveret til investor i april

11

Opstart af Fashion Arena II

Opstart af konto orbyggeri m2

August

Overtagelse af projekt + salg af to retailparker

• 3.500 i Targówek,, Warszawa, Polen • Solgt på basis af forw ward funding • Ejendomsprojekt på 5.400 m2 i Århus, Danmark • Forventes færdigopfø ørt medio 2011 •G Gennemføres fø med d Nordica N di R Reall Estate E t t A/S • Nordica ejer 80 % af projektselskabet • TK ejer 20 % af projektselskabet • TK har solgt to færdigopførte retailparker (3.900 m2) ind i det fælles projektselskab


Forward funding DKK mio. mio

Forward funding

4000

Porteføljen, bogført værdi

nvesteringer i: Primært in • Sillebroen, Frederikssund, Danmark

Forward funding

• Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen • Galeria Tarno ovia, Tarnów, Polen 3.440 3.250

3000 2.541

2000

2.224 1.945

1.449

1000

832 638

0 12

31.01.06

943

590

31.01.07

31.01.08

31.01.09

351

344

31.01.10

31.07.10


Forward funding DKK mio. mio

Forward funding

4000

Porteføljen, bogført værdi

nvesteringer i: Primært in • Sillebroen, Frederikssund, Danmark

Forward funding

• Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen • Galeria Tarno ovia, Tarnów, Polen 3.440 3.250

3000 2.541

2000

2.224 1.945

1.449

1000

832 638

0 13

31.01.06

943

590

31.01.07

31.01.08

31.01.09

351

344

31.01.10

31.07.10


Netto rentebærende gæld d

DKK mio.

Netto rentebærende gæld

4000 3.603,7

3000 2.577,9 2.369,6 2.178,9

2000 1.509,5 5

1000

1.125,1

1.094,9

01.07

01.08

0 01.05

14

01.06

01.09 9

01.10

07.10


2. PORTEFĂ˜LJE Fashion Arena, Prag, Tjekkiet

15


TK’s TK s nuværende position n Gennemgribende priskorrektion på projektparametrene: Jord, entreprise, lejeniveau og afkastkrav

Ge ennemført priskorrektion Mulighed for nye projekter til normal avance

Avance under pres på eksisterende projekter

2008/09

2010/11 1

EKSISTERENDE PORTEFØLJE

Fokus på konsolidering og fremdrift

H1 EKSISTERENDE PORTEFØLJE

2

Fortsat fokus på fremdrift

NYE PROJEKTMULIGHEDER

Fokus på at udnytte mulighederne i nuværende marked

16

Kapittaltilførsel på DKK K 198,3 mio.


Resultatet af konsolidering Ikke solgte projekter i porteføljen (bogført værdi)

Ikke solgt, 31.07.10 = DKK 3.419 mio.

Ikke solgt, 31.01.09 = DKK 2.496 mio.

22 %

45 %

Ikke påbegyndt

Færdigopført

33 % Under opførelse

17

Ikke 34 % påbegyndt

60 % Færdigg opført


TK’s TK s projektportefølje ((DKK mio.) o)

31.01. 3 0 08

31.01.09 3 0 09

31.01.10 3 0 0

31.07.10 3 0 0

0

0

0

0

p Under opførelse

29

4

2

10

Ikke påbegyndte

52

41

12

11

Total

81

45

14

21

Færdigopførte

4 465

565

1.352

2.059

Under opførelse

1 186

813

720

204

Ikke påbegyndte

12 1.2 213

1 118 1.118

1 164 1.164

1 156 1.156

Total

1.8 864

2.496

3.236

3.419

Projektportefølje, netto

1.9 945

2.541

3.250

3.440

8 832

943

351

344

2.7 777

3.484

3.601

3.784

1% 91,1

95,4 %

96,2 %

94,2 %

Solgte Færdigopførte

Øvrige

Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte g projekter, p j , brutto

18


Tilfredsstillende udlejnin ng

19

H1 09/10

09/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark

77 %

91 %

92 %

Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark

65 %

67 %

60 %

Enebyängen, ebyä ge , Danderyd, a de yd, Sverige S e ge

99 %

99 %

100 00 %

Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen

98 %

100 %

100 %

Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen

97 %

100 %

100 %

Fashion Arena I, Prag, Tjekkiet

92 %

94 %

96 %

Fashion Arena II, Prag, Tjekkiet

---

---

47 %

Futurum Hradec Králové, Králové Tjekkiet

64 %

77 %

H1 10/11

77 %


Solgte projekter (31.07.10 0) Solgte projekter = DKK 21 mio o. (forward funded = DKK 344 mio.)

20

Under opførelse

Ikke påbegyndte

Enebyängen

Stocznia

Danderyd Sverige Danderyd,

Gdansk Polen Gdansk,

Retailpark 14.500 m2

Mix 61.000 m2

Tivoli Residential Park

Jastrzębie

Warszawa Polen Warszawa,

Jastrzębie Polen Jastrzębie,

Kontor 3.500 m2

Shoppingcenter 43.300 m2


Ikke solgte projekter (31.07.10) Færdigopførte = DKK 2.059 mio. m Nordeuropa Sillebroen

Kristian nstad

Aabenraa

Frederikssund,, Danmark Ringsted, g , Danmark

Premier Outlets Center

Kristia anstad,, Sverige g

Aabenraa,, Danmark

Shoppingcenter 28.000 m2

Retailpark 4.500 m2

Retailpark 4.200 m2

Galeria Sandecja

Fashion n Arena I

Most Retail Park

Tarnów, Polen

Nowy Sącz, Polen

Prag, Tjekkiet

Most, Tjekkiet

Shoppingcenter 16.500 m2

Shoppingcenter 17.300 m2

Outlet center 17.800 0 m2

Retailpark 6.400 m2

Outlet center 13.200 m2

C t l Centraleuropa Galeria Tarnovia

21


Ikke solgte projekter (31.07.10) Under opførelse = DKK 204 mio. m Nordeuropa Amerika Plads

København,, Danmark

Parkeringsanlæg 32.000 m2

C t l Centraleuropa Fashion Arena II

Prag, Tjekkiet

Outlet center 7.200 m2

22


Ikke solgte projekter (31.07.10) Ikke påbegyndte = DKK 1.156 mio. Udvalgte i Nordeuropa Esbjerg

Amerika Plads (felt A og C)

Stuhrs Brygge

Østre Teglgade

Handelskvarteret Kulan

DomusPro

Esbjerg, Danmark

København, Danmark

Aalborg, Danmark

København, Danmark

Gøteborg, Sverige

Vilnius, Litauen

Shoppingcenter Sh i t 28.000 m2

Kontor/boliger K t /b li 24.800 m2

Mix 80.000 m2

Kontor/boliger K t /b li 24.000 m2

Shoppingcenter Sh i t 45.000 m2

Retailpark R t il k 13.600 m2

Teplice

Prešov

Retailpark 7.600 m2

Retailpark 9.300 m2

Ud l t i Centraleuropa Udvalgte C t l

23

Residential Park, Bielany

Bytom Retail Park

Futurum Hradec Králové

Warszawa, Polen

Bytom, Polen

Hradec Králové, Tje ekkiet Frýdek Místek, Tjekkiet Teplice, Tjekkiet

Frýdek Místék

Boliger/service 57.300 m2

Retailpark 25.800 m2

Shoppingcenter 9.950 m2

Shoppingcenter 14.800 m2

Prešov, Slovakiet


3. NYE MULIGHEDER Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark (visualisering)

24


TK’s TK s nuværende position n Gennemgribende priskorrektion på projektparametrene: Jord, entreprise, lejeniveau og afkastkrav

Ge ennemført priskorrektion Mulighed for nye projekter til normal avance

Avance under pres på eksisterende projekter

2008/09

2010/11 1

EKSISTERENDE PORTEFØLJE

H1 EKSISTERENDE PORTEFØLJE

Fortsat fokus på fremdrift

Fokus på konsolidering og fremdrift

NYE PROJEKTMULIGHEDER

3

25

Fokus på at udnytte mulighederne i nuværende marked

Kapittaltilførsel på DKK K 198,3 mio.


Makroøkonomisk udsigt 2009/2010e Finland Sverige

· Privatforbrug -1,9 % / 2,4 % · BNP -8,0 % / 3,5 %

· Privatforbrug -0,8 % / 3,0 % · BNP -5,1 5 1 % / 4,2 42%

Letland · Privatforbrug -22,2 % / -3,6 % · BNP -18,0 % / -1,8 %

Danmark · Privatforbrug -4 -4,6 6 % / 3,2 32% · BNP -4,7 % / 1,4 %

Litauen · Privatforbrug · BNP

-16,8 % / -3,5 % -14,9 % / 0,9 %

Tjekkiet · Privatforbrug · BNP

-0,1 % / 1,5 % -4,0 % / 2,2 %

Polen · Privatforbrug 2,3 % / 1,8 % · BNP 1,8 % / 3,4 %

Slovakiet* · Privatforbrug -0,7 % / 1,5 % · BNP -4,7 % / 3,6 % Kilde: Nordea Bank, Økonomisk Perspektiv, september 2010 *) OECD, Economic Outlook NO. 87, maj 2010

26


Position i forhold til kund der og leverandører TK DEVELOPMENT STÅR STÆ ÆRKT

2007 LEVERANDØRER Ø STÅR STÆRKT (entreprenører og jordejere)

TK DEVELOPMENT STÅR STÆRKT

I dag

KUNDER RNE STÅR STÆ ÆRKT (investorer og o lejere)

27


TKD’s TKD s projektportefølje ((1.000 000 m2)

31.01.07 3 0 0

31.0 3 01.08 08

31.01.09 3 0 09

31.01.10 3 0 0

31.07.10 3 0 0

Solgt

351

264

183

146

135

Ikk solgt Ikke l

810

948

777

811

8 1 851

1.161

1.212

960

957

Solgt

135

83

62

32

22

Ikke solgt

456

573

479

478

511

T t l Total

591

656

541

510

533

S l t Solgt

216

181

121

114

113

Ikke solgt

338

361

298

333

340

Total

554

542

419

447

453

Koncern

Total

*

*

986

TKD N Nordeuropa d

Euro Mall Holding

* Eksklusive TK Development, moderselskab.

28

*


Porteføljens udviklingspo otentiale Ikke solgte projekter i porteføljen (m m2) Ikke solgt, 31.01.09 = 777.000 m2

Ikke 82 % påbegyndt

29

Ik kke solgt, 31.07.10 = 851.000 m2

Ikke 82 % påbegyndt


Porteføljens udviklingspo otentiale Ikke solgte projekter i porteføljen (m m2) Ikke solgt, 31.01.09

Ik kke solgt, 31.07.10

= 777.000 m2

= 851.000 m2

Ikke 82 % påbegyndt

Ikke 82 % påbegyndt

Ikke solgte projekter i porteføljen (bogført værdi) Ikke solgt, 31.01.09

Ikke solgt, 31.07.10

= DKK 2.496 mio.

= DKK 3.419 mio.

22 %

45 %

Ikke påbegyndt

Færdigopført

33 % Under opførelse

30

34 %

Ikke påbegyndt

60 % Færdigopført

Under opførelse


Dagens marked rummer muligheder Aktuelle markedsforhold rummer projektmuligheder med normal avance: ƒ Udvikling af projekter med højere forventet avanc ce end på flertallet af de igangværende projekter. ƒ Koncernen ønsker at sikre sig retten til en række e konkrete projekter på det nuværende prisniveau.

31

LEVERANDØRSIDEN

KUNDESIDEN

Priserne vurderes at være i bund på de fleste af koncernens markeder.

Kundesiden udviser interesse for projekter på gode beliggenheder.

JORD OG ENTREPRISE

LEJERE OG INVESTORER

• Priserne på jord og byggeri er faldet som følge af den økonomiske afmatning • Priserne varierer i forhold til beliggenhed og anvendelsesmuligheder d l li h d

• Lejernes fokus på beliggenhed er skærpet • Inden for butikssegmentet vurderes lejepriserne fremadrettet at være stabile • Investorsiden er præget af forsigtig optimisme og øget investeringslyst


Kapitalforhøjelse gennem mført Et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio o. giver mulighed for aktivt at udnytte d tt indtjeningsmæssigt i dtj i i t pote tentiale ti l i nye projektmuligheder: j kt li h d ƒ ƒ ƒ ƒ

32

Kapitalforhøjelsen blev gennemført som fortegningsemission. Hver 2 aktier gav ret til at tegne 1 ny y aktie til kurs 15. Kapitalforhøjelsen blev fuldtegnet og er gennemført i august 2010. Kapitalforhøjelsen gav et nettoprove enu på DKK 198,3 mio.


4. FORVENTNINGER Galeria Tarnovia, Tarn贸w, Polen

33


Forventninger 2010/11

På basis af forventninger til markedsfforholdene i indeværende regnskabsår, de allerede foretagne salg og perspektive erne i den bestående projektportefølje, projektportefølje hvor flere færdigopførte projekter er klar till salg, forventer ledelsen for 2010/11 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio.

34

/H1_2010_11_DK  

http://tk-development.com/Files/Billeder/Issuu/Praesentationer/H1_2010_11_DK.pdf

/H1_2010_11_DK  

http://tk-development.com/Files/Billeder/Issuu/Praesentationer/H1_2010_11_DK.pdf

Advertisement