Page 1

vydává T. J. Sokol  I.  Smíchov  v prosinci 2012


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Obsah Zpravodaje: Slovo starosty Jubilea Příspěvky Výlety a  vycházky Výlet  seniorů  do  Brna Loutkové  divadélko  Nazdárek Odbor sportu Oddíl  tenisu Oddíl  basketbalu Oddíl  lakrosu Oddíl  moderního  sportovního  karate Oddíl  volejbalu Odbor  všestrannosti Oddíl  moderního  tance Oddíl  předškoláků Oddíl  jazzgymnastiky Oddíl  starších  žen Společenský  večer  2012 Dětský  karneval  - šibřinky  2012 2. reprezentační  bál  Sokola  I.  Smíchov Slavnostní  akademie  ke  150.  výročí  založení  Sokola Letní  slavnost  na  Mrázovce Atletické  závody  dětí Jarní  Mrázovka  Cup  2012 XV.  všesokolský  slet Letní  příměstský  tábor  na  Mrázovce Letní  soustředění  tenisového žactva Mrázovka  Tenis  Cup  2012 2.  ročník  turnaje  smíšených  dvojic  v míčových  sportech Draci,  dráčci,  děti Běh  Mrázovkou  – O pohár  starosty  Sokola  I.  Smíchov Adventní  světýlka Slovo  emeritního  starosty Z archivu – výročí

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 27 30 33 35 36 37 42 44 46 47 48 50 52 54 55

1


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Slovo starosty Nazdar sestry,  nazdar  bratři,  nazdar  sokolové  a  sokolíci! Prožili  jsme  v Sokole  dobrý  rok. Uvědomil  jsem  si  to,  když  jsem  dostal  osnovu  k přípravě  letošního  Zpravodaje,   měla  52  řádků,  dvaapadesát  připravených  a  zaznamenanýh  oblastí  nebo  událostí. A to vše  mimo  pravidelná  cvičení  sedmi  stovek  našich  členů  ! Letošní   rok   jsme   začali   tancem   na   tradičním   Společenském   večeru   a   hned   druhý  den  skotačili  s dětmi  na  šibřinkách. V březnu   jsme   opět   tančili   na   Sokolském   bále   a   těšili   se   z cirkusového   vystoupení   francouzského   dua,   nebo   mistrů   světa   v rokenrolu,   či   skvělého   předvedení  moderního  tance  sestry  Marie  Valentové. Poprvé   jsme   pořádali   Akademii,   divácky   tak   úspěšnou,   že   v ní   budeme   rozhodně   pokračovat.   Po   oslavách   110   let   od   založení   Tennisového   kroužku   Sokola Smíchov, následoval  Dětský  den  a  Letní  slavnosti  na  Mrázovce. O  tom  byl  natočen  vynikající  film  v  režii  Tomáše  Sovinského. Pokračovali   jsme   srpnovým,   opět   perfektně   připraveným,   příměstským   táborem,   o   který   byl   tak   velký   zájem,   že   jsme   museli   denně   z kapacitních   důvodů   táborníky  odmítat.   Uspořádali   jsme   besedu   k 150.   výročí   založení   Sokola,   pořádáme   sportovní   semináře   a   soustředění,   závody,   turnaje,   hrajeme   divadlo   pro   nejmenší,   organizujeme   výlety.   Připravili   jsme   2. ročník   turnaje   smíšených   dvojic   v míčových   sportech,   a   to   nejen   pro   obyvatele   Prahy   5.   Více   jak   stovka   hráčů   soupeřila  ve  volejbalu,  beachvolejbalu,  tenisu,  pingpongu  a  pétanque,  bohužel  za   malé  účasti  členů  naší  jednoty.  Na  podzim  se  pouštěli  draci,  pořádal  lampiónový   průvod   a   běh   Mrázovkou.   Bylo   toho   mnoho,   a   to   ještě   připomínám   pořádání   mistrovství   republiky   v karate, a v neposlední   řadě   nacvičování   na   slet.   Do konce roku   nás   čeká   ještě   Mikulášská   a   vánoční   hodinka.   Musím   vám   všem   hodně   děkovat,  protože  moc  dobře  vím,  co  je  za  tím  vším  skryto  úsilí.   .Nejvýznamnější   událostí   byl   pro   nás   XV.   všesokolský   slet   k 150. založení  Sokola.

výročí

Vše začalo   několikahodinovým   průvodem   za   krásného   počasí   v nádherné   a   dojemné   atmosféře.   Vzpomínám   si, jak   mohutný   Američan   seděl   na   vozíku,   v   jedné   ruce   sokolskou   a   v   druhé   americkou   vlaječku,   mával   a   křičel:   Nazdar,   nazdar,  nazdar!!!  Přitom  mu  z obou  doširoka  otevřených  očí  tekly proudem slzy radosti  a  dojetí.  Nebo  bratr  Jan Kabelík  či  sestra  Jitka  poctivě  dvě  hodiny neodešli   volným  krokem  jako  ostatní,  ale  celý  průvod  odpochodovali.  Pro  generaci  našich   rodičů   měl   a  má   Sokol   význam, jaký  si  ani   nedovedeme   představit.   Jednou   jim ho vzal  Hitler,  podruhé  Gottwald.  Potřetí  se  to  snad  již  nikdy  nestane.

2


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012 Oslavy pokračovaly   vystoupeními   cvičenců   na   stadiónu   Slavie.   Věrná   garda   čekala   v dešti   několik   hodin   na   své   vystoupení   „Jen   pro   ten   dnešní   den“,   které   cvičenci   zatančili   promoklí,   ale s úsměvem.   Druhý   den   nastoupili   ke   cvičení   všichni  znovu.  Nikdo  nebyl  nemocný.  Sokolové  jsou  otužilí.  Naši  nejmenší  zazářili   ve  skladbě  „Člověče,  nezlob  se!“  pod  vedením  sester  Hany  a  Věry,  podobně  jako   ženy   v České   suitě   či   tři   naši   muži,   kteří   cvičili ve   skladbě   Chlapáci   .   Odměnou   všem   byly   dvě   a   půl   hodiny   nepřetržitého   potlesku   po   oba   dny.   Taková   soudržná   atmosféra   se   nedá   zprostředkovat,   a   rozhodně   se   na   ni   nedá   zapomenout.   Na   tribuně   jsem  si   potvrdil,  že   náš   obyčejný   život   je   jiný,   daleko   krásnější a daleko pestřejší   než   nám  servírují   dennodenně   noviny   a   televize.   Děkuji   všem,   kteří   se   na   sletu   jakýmkoliv   způsobem   podíleli,   ať   už   organizačně   nebo   ještě   lépe   samotným  cvičením. Sokolovnu  a  Mrázovku  jsme  si  letos  opět  vylepšili  a  zkrásněli. Zrekonstruovali   jsme   parkety   ve   velkém   sále   a   podlahu   v malé   tělocvičně,   zrekonstruovali   jsme   všechny   kanceláře,   vybavili je   novým   nábytkem,   lustry,   vyčistili   jsme   půdu   od   letitého   harampádí,   zbavili   se   plísně   v divadélku,   vybudovali   novou   kotelnu   a   započali   s výstavbou   wellness,   máme   nový   znak   Sokola  na  galerii,  umístili  jsme  nové  informační  vývěsky  u  Anděla,  na  Vinici  i  na   Mrázovce,  zřídili  parkovací  místa  se  zábranami  ve  dvoře. Na   cvičišti   zbudovali   letní   občerstvení,   sokolský   klub   vybavili   novým   nábytkem  a  hlavně obnovili  Bránu  borců  a   západní   část  plotu.  Přesto  je  rozpočet   naší  jednoty  vyrovnaný  a  pro  příští  rok  plánujeme  ještě  větší  rozsah  oprav. Byli  jsme  úspěšní  v žádostech  o  dotace  a  granty  na  pořádání  sportovních  akcí   a   na   vylepšení   našich   sportovišť.   Na   obnovu   Brány   borců   jsme   dostali   od   Národního   památkového   ústavu   a   MHMP   jeden   a   čtvrt   milionu   korun.   Brána   je   dokončena   a   je   nádherná.   Ohlas   je   znamenitý.   Pro   letošní   rok   máme   ještě   přislíbeno   více   jak   sto   tisíc   na   opravu   letních   šaten   a   za   pořádání   Dětského   kempu   a   za   organizování   Míčových   her   od   MČ   Prahy   5.   Dotace   na   provoz   jsme   obdrželi  i  z ČOS,  navzdory  ztrátě podpory ze Sazky. Za  poslední  dva  roky  došlo  k  výraznému  zlepšení  propagace  naší  jednoty,  bez   které   bychom   nezískali   tolik   pro   nás   potřebnou   podporu.   Natočili   jsme   krátký   propagační   film   o   naší   jednotě,   který   rozdáváme   na   „fleškách“   v podobě   roztažených   sokolích   křídel.   Pracujeme   na   nových   internetových   stránkách,   protože  doba  a  technologie  pádí  rychle  vpřed  a  co  bylo  předloni  dobré, dnes  již   nestačí. Přeji  Vám  z  celého  srdce  ty  nejkrásnější  Vánoce  s  Vašimi  blízkými.  Přeji  Vám   jen  to  dobré,  zdraví,  radost  ze života,  rodiny  a  přátel. Ještě  jednou  děkuji  všem  za  podporu  a  za  práci  pro  Sokol,  stojí  to  za  to!!! Nazdar! Otto  Novák starosta

3


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Jubilea V letošním roce oslavili  nebo  oslaví  životní  jubilea  naši  členové  – sestry a bratři: 50 let: Z.  Minářová,  J.  Palová 55 let: H.  Wichová,  A.  Špádová,  A.  Hrdina,  O.  Novák 60 let:  M.  Beranová,  J.  Schalková,  D.  Kozáková,  S.  Gregor,  V.  Kozojed,   M. Krkavec 65 let:  J.  Brennerová,  M.  Holečková,  Z.  Líhová,  M.  Pospíšilová,   J. Macenauer, A. Otoupal 70 let:  J.  Nácovská,  J.  Fišerová,  E.  Hýsková,  E.  Kabelíková,  M.  Kleinová,   E. Pečená,  M.  Rosová,  D.  Serrano, I.  Šafářová,  J.  Jelínková,  H.  Majerčiaková 75 let: H. Fortelková,  I.  Kobylková,  Z.  Loukotová,  J.  Rybová,  M.  Sakařová,   D. Sýkorová,  J.  Znamenáčková,  B.  Hanzlíková,  M.  Lidmilová,  K.  Dvořák 80 let: G.  Pohorská,  V.  Poltikovičová,  E.Haklová,  J.  Hassmannová,   I.  Leszczynská,  Z.  Šmídová,  V.  Wolajnyková,  D.  Červená,  P.  Mlíkovská,   Z.  Nováková,  A.  Vaňková,  J.  Kos,  R.  Leszczynski,  J.  Zabranský,  J.  Sovinský,   J.  Brožek 85 let:  E.  Havlík,  J.  Sekyra

Nezapomeneme: Během letošního  roku  opustili  naše  řady  bratři: Vladimír  Mertl  (červen) Jaroslav  Sekyra  (říjen) Čest  jejich  památce!

4


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Dobrovolné příspěvky Na  činnost  jednoty  a  vydávání  Zpravodaje  přispěli:  J.  Oehm,  J.  Kos,  F.  Benák,   manželé  Bernardovi  (Německo).  Děkujeme!

Stav členské  základny  k 1. 1. 2012 Počet  členů:  674 Dospělí:

muži – 160 ženy  – 355

Dorost: hoši – 4 dívky  – 7

Žactvo:hoši – 79 dívky  – 69

Členské příspěvky Dlužné  příspěvky  je  nutno  bezpodmínečně  zaplatit  do  konce  roku,  jinak   členství  v jednotě  zaniká. Výše  příspěvků:  100,- Kč  děti  a  mládež  do  18  let  a  senioři  starší  65  let,  300,- Kč   ostatní  dospělí  členové. Příspěvky  na  běžný rok  je  nutno  platit  vždy  od  ledna  do  konce  března  event.   do  konce  dubna  (týká  se  i  přispívajících  členů,  mohou  uhradit  i  poštovní   poukázkou)  v kanceláři  jednoty  v 1.  patře  (ses.  Baráčková)  vždy  v pondělí  od   16.00 do 18.30 hod.

XV. všesokolský  slet  2012,  věrná  garda

5


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Výlety a  vycházky 3.prosince 2011 Libčice  – Roztoky

13 účastníků

Únětice – Roztoky

4 účastníci

14.ledna 2012

Kunratice – Spořilov (společený  oběd)

32 účastníků  

4.února

Měchenice – Jíloviště  – Baně

10 účastníků

3.března

Jílové – Těptín  – Kamenice

30 účastníků  

14.dubna

Čelákovice – Sv.Václav  – Káraný  – Čelákovice   20  účastníků

5.května

Stříbrná Lhota – Skalka – Dobřichovice

15 účastníků

2.června

Davle – Libeř – Psáry

13 účastníků

8.září

Chýnice – Choteč  – Třebotov  – Černošice

16 účastníků

6.října

Velenka – Kerské polesí  – Sadská  

12 účastníků

3.listopadu

Miškovice – Jenštejn  – Vinoř

13 účastníků

Výletů a   vycházek   se  účastní   převážně  senioři   naší  jednoty,   ale  i   zájemci,   kteří   sledují   naše   vývěsní   skřínky. Program   vycházek   připravují   ses. Jana   Bouřilová   (Sokol  Spořilov)  a  Jitka  Baráčková.

Účastníci výletu  do  Brna

6


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Výlet seniorů  do  Brna Za  finanční  podpory  výboru naší  jednoty  jsme   vyjeli  do   Brna   na   prohlídku  vily   Tugendhat. Nepršelo,   dálnice   byla   volná   a   tak   plný  autobus s členy   naší   jednoty   (a   dalšími hosty) dorazil kolem 11. hodiny do  Ostrovačic. V resturaci  ‚U  Nedbálků‘  byl  totiž   zajištěn  oběd.  Před  13. hodiny jsme  dorazili  do  Brna  do  Černopolní ulice, kde se nachází vila   Tugendhat.   Funkcionalistická   stavba   architekta Ludwiga Miese van der Rohe z roku   1928,   jejíž   renovace   byla   na   jaře   2012 dokončena,   je pozoruhodná   stavba.   Velmi   zajímavé   je   rozvržení   obytné   plochy,   vybavení   nábytkem   i   technické   zázemí.   Smutný   byl   osud   židovské   rodiny  Tugendhat,  která   s dětmi   užívala   vilu   pouze   do   roku   1939.   Za   2. světové   války   vilu   okupovalo   Gestapo,  během  války  vilu  využíval  letecký  konstruktér  Willy  Messerschmitt. Po válce   pak   Rudá   armáda.   Po   osvobození   sloužila   jako   soukromá   škola   rytmiky,   posléze   jako   rehabilitační   středisko. Teprve v roce   1969   byla   prohlášena   státní   kulturní   památkou.   V   80. letech 20. století   proběhla   ne   právě   zdařilá   rekonstrukce.   Koncem   roku   1992   zde   bylo   podepsáno   premiéry   Klausem   a   Mečiarem   rozdělení   Československé   republiky.   Ve   třech   skupinách   jsme   absolvovali   více   než   hodinu   a   půl   trvající prohlídky   vily   včetně   technického   zázemí.   Povel   k odjezdu  byl  dán  před  17. hodinou a ve 20 hodin jsme  byli  opět  v Praze. Dagmar  Dubcová

Vila Tugendhat je na seznamu UNESCO

7


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Loutkové divadélko  Nazdárek Sestry, bratři,  nazdárek!    Zdraví  vás   souboru!

a

členové

loutkářského

Loutkové divadlo   – ta   věkovitá,   podivuhodná   „instituce“‘   se   zabydlela   i   v Sokole   a   už   hodně   dávno.   Také   v naší   jednotě   – v roce 1920 – a   od   té   doby   sdílelo  smíchovské  sokolské  loutkové  divadlo  osudy  se  svou  mateřskou  jednotou.   Proto   mu  bylo   už  třikrát   znemožněno  delší  dobu  fungovat,  vždy   zásahy  cizí   vyšší   mocí.  Vždy  se  však  se  svou  jednotou  vzkřísilo.  To  současné  – nazvané  Nazdárek, se   však   vzkřísit   nemohlo,   protože   veškerý  inventář   byl   po   roce   1951 odvezen a nikdo   neví,   jak   a   kde   skončil. Takže   Nazdárek je   zbrusu   nový,   ale   už   i   jemu   je,   nastojte!  20  let.  Členská  schůze  naší  jednoty  v roce  1991  schválila  návrh,  aby  se   loutkové   divadlo   obnovilo.   Několik   členů   někdejšího   souboru   se   o   to   od   roku   1992 usilovně   přičiňovalo,   takže  od   listopadu   roku   1993   hrajeme   vašim   dětem   (i   vám)   dodnes.   A   jak   tak   čas   ubíhal,   přicházeli   noví   zájemci   o   tuto   činnost   a   také   odcházeli   a   těch   několik   „skalních“‘   s nahrbenými   zády   a   silně   prošedivělých   tu   pomyslnou   loutkářskou   káru   táhnou   dosud.   Dětí   se   v hledišťátku   Nazdárka   už   taky   vystřídala   řádka   předškolních   i   prvňáčkových   „generací“   a   někteří   bývalí   diváci  už  vodí  „na  Kašpárka“  své  ratolesti.   Loutkařině  se  v naší  jednotě  nedařilo  vždy  stejně  dobře,  od  svých  začátků  však   měla   velmi   dobré   jméno   v rodině   sokolských   loutkových   divadel.   Současné   vedení  jednoty   se  o   své  loutkáře   stará   snad  ze  všech  dosavadních nejlépe.  Jsou-li však   výsledky   činnosti   našich   loutkářů   výborné,   slušné   či   jen   ucházející   nebo   nedobré,   to   ať   posoudí   a   řeknou   naši   diváci.   Ti   malí,   k nimž   se   tato   činnost   především   obrací,   to   dávají   pokaždé   zřetelně   najevo.   Co   však   o   té   naši   snaze   a   práci   soudí  dospělí  diváci  – to  před  námi,  zdá   se,  tají.  Nepřestáváme  však  doufat,   že  nám  snad  někdy  řeknou  nebo  napíší  a  třeba  i  přijdou  pomoci!   Nová   doba   přinesla   změny   ve   vývoji   loutkového   divadelnictví.   Dotkly   se   i   sokolského   loutkaření.   U   nás   jsme   vymysleli   přenosnou   samostojnou   jevištní   konstrukci,   upravitelnou   pro   hru   závěsných   či  spodových   loutek,   veškerý   jevištní   inventář   (kromě   osvětlovacího)   si   vyrábíme   sami,   jakož   i   propagaci.   Používáme   podle  potřeby  interpretaci  spojenou  nebo  rozdělenou,  zásadně  preferujeme  hraní   iluzivní.   Dramaturgie   nutně   doznala   modernizaci   jak   v námětech,   tak   v zápletkách   (máme   v sestře   M.   Černé   zdatnou autorku). A to   vše   realizujeme sami  a  bezplatně.  Pro  názornost  neuškodí  snad  trochu  čísel.  Za  dobu  dvaceti  let  

8


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012 jsme odehráli  zhruba  240  představení  a  uvedli  celkem  55  inscenací.  Až  do  roku   2008   jsme   hráli   třemi   druhy   loutek:   maňásky,   javajkami   a   marionetami.   Od   té   doby   používáme   pouze   marionety   (pro   soubor   vzhledem   k věku   jsou   méně   namáhavé  než  loutky  spodové).  Hrajeme  od  října  do  března  vždy  dvě  představení   třetí   neděli   v měsíci.   A   ačkoliv   je   to   více   než   podivné   a   nezvyklé   i   u   sokolských   loutkových divadel,   nevybíráme   žádné   vstupné,   i   šatnu   poskytujeme   zdarma,   i   prográmek   představení.   Dobrovolné   peněžní   dary   přijímáme   ochotně   a   odevzdáváme  je  jednotě. V září  2008  ukončil  svou  činnost  principál  bratr  Havlík  ze  zdravotních  důvodů.   Soubor vede sestra Milada  Černá. V roce   2012   jsme  uvedli  hry   „O   zakleté   princezně“,   „Honza   léčitelem“,   „Lež   má   krátké  nohy“  a  „Kouzelná  kniha“.  Do  konce  roku  plánujeme  hry  „O  líném  králi“ a „Tři   sněhuláci“.   Divadélko   navštívilo   celkem   185   dětí   a   164   dospělých,   hlediště   obsazeno na 97 %. Vybrali jsme   na   dobrovolném   vstupném   6  059   Kč   a   odevzdali   jednotě. Emil  Havlík,  Jitka  Baráčková

Představení Kouzelná  kniha

9


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Odbor sportu K 1.1. 2012 eviduje TJ SIS 5  sportovních  oddílů   s celkovým  počtem  170  členů.   V průběhu   roku   2012   došlo   k nárůstu   jejich   počtu   zejména   v oddílech   tenisu   a   lakrosu.   Oddíly   vykazovaly   aktivitu   zejména   v soutěžích   družstev   a   jednotlivců,   ale  i  při  uspořádání  náborových  akcí  a  soustředění  mládeže.  Velmi  aktivně  se  do   činnosti  sportovních   oddílů   zapojil   zejména   oddíl   lakrosu,   zaregistrovaný   v naší   jednotě v loňském   roce.   Spuštěn   byl   rovněž   projekt   basketbalové   přípravky.   Je   určitě  pozitivní,  že   se  významně  rozšířila  práce  s mládeží  a  to  nejen  pro  výchovu   budoucích   sportovců,   ale   zejména   pro   poskytnutí   alternativy   využití   jejího   volného   času.   V tomto   ohledu   zaslouží   uznání   zejména   oddíly   lakrosu,   tenisu   a   sportovního   karate.   Veškerá   činnost   sportovních   oddílů   je   podporována   podle   pravidel systému  dotací  a  osvědčila  se.   K hlavním   úkolům   TJ   patří   vytvářet   odpovídající   podmínky   pro   sportovní   činnost   oddílů   a   rovněž   pro   výchovu   mladé   generace   tak,   aby   bylo   naplněno   pravidlo kontinuity. K tomu   je   zapotřebí   nejen   materiální   zázemí,   ale   rovněž   kvalifikovaná   a   obětavá   práce   trenérů   a   cvičitelů.   Vzhledem   k rozsahu   práce   s mládeží,   k   počtu   organizovaných jednorázových   akcí   pořádaných   TJ, velkému   počtu   dalších   zájemců   z řad   mládeže a jejich   výsledcích   v soutěžích, je   vidět,   že   oddíly,  které  se  prací  s mládeží  zabývají,  ji  dělají  dobře.  Všem  těm,  kteří  se  osobně   na  této  činnosti  podílejí, patří  uznání  a  velký  dík. Josef  Roubíček

Pohled na  tenisový  klub  na  Mrázovce

10


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl tenisu Registrováno  je  78   členů,   z toho 25 v kategorii   mládež  do  18ti   let.  V pražském   přeboru   ČTS   nastupovala   tři   družstva   – dospělí,   dorost   a   starší   žáci.   Družstvo   dospělých  se  ve  3. třídě  skupiny   B  umístilo   na   3. místě  z 8  účastníků  s 5 vítězstvími  a  2  porážkami.  Družstvo  dorostu  se  ve  3.  třídě  skupiny  B  umístilo  na  6. místě   z 6 účastníků s 5 porážkami.   Družstvo   starších   žáků   (se   dvěma   mladšími   žáky   v sestavě)   se   ve   3. třídě  skupiny   B  umístilo   na   5. místě   z 8  účastníků  se   4  vítězstvími   a   3   porážkami.   Jednotlivci   se   účastnili   řady   celostátních   turnajů   s řadou   hodnotných  výsledků:  dospělí: Krejsa,  Pavlík,  Paleček,  st. žáci: Duchan,  Havelcová,   Chlumský,   ml. žáci: Macek   V.,   Široká,   Pidrman  David   (3. místo   ve   dvouhře   na   ČTS   turnaji   Mrázovka)   a   veterán   Jirků.   V ostatních   turnajích   obhájil   titul   přeborníka   župy  Scheinerovy  z loňského  roku  ve  dvouhře  i  čtyřhře  Jan  Krejsa.  Kromě  účasti   v soutěžích  a  turnajích  uspořádal  oddíl  velmi  kladně  všemi  účastníky  hodnocené   soustředění   žáků  pod  vedením  dvou  trenérů  – členů   tenisového   oddílu a jednoho trenéra   – člena   fyzické  přípravy.   Rovněž   byl   uspořádán  již   tradiční  turnaj  čtyřher   členů  TO,  jehož  vítězi  a  majiteli  putovního  poháru  a  věcných cen se stala dvojice Jan  Hnátek –Jiří Kuntoš.   Kromě  uvedených   aktivit  je   potěšitelný  nárůst  počtu   členů  v kategorii  mládež  v průběhu  roku  2012. Josef  Roubíček

Členové oddílu  tenisu

11


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl basketbalu V oddíle   basketbalu   bylo   pro   letošní   sezonu   registrováno   11   členů.   Ve skončené  sezoně  bohužel  sestoupil  z 1.  třídy,  ovšem  po  dohodě  s týmem  BC  Řepy  Bulls   došlo   k převodu   práva   startu   ve   vyšší   soutěži   na   Sokol   I.   Smíchov   a   příchodu   několika   hráčů   z BC   Řepy   Bulls.   Tým   tak   od   nové   sezony   nastupuje   v druhé   nejvyšší  pražské  soutěži  - Přeboru  B.  Z důvodu  přísnějších  požadavků  na  halu  se   tým   přestěhoval   do   nové   haly   v Radotíně,   kde   hraje   své   domácí   zápasy   každou   středu   od   20.30 hod.   Prozatím   v soutěži   odehrál   čtyři   utkání   s bilancí   jedno   vítězství  a  tři  prohry.  Pro  sezónu  si  tým  samozřejmě  dává  ty  nejvyšší  cíle,  i  když   vzhledem k premiérové  účasti v soutěži   bude   úspěchem   postup do play – off a co nejdelší  udržení  se  ve  vyřazovacích  bojích. Jan  Bureš

Oddíl basketbalu  TJ  Sokol  I.  Smíchov  v  sezoně  2012/2013

12


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl lakrosu Naše   první   sezóna   v   Sokole   začala   velkým   úspěchem   v   halové   lize,   kde   naše   seniorské  týmy  obsadily  druhé  a  třetí  místo.  Na  jaře  se  nám  podařilo  umístit  se  na pěkném   třetím   místě   v   Národní   ženské   lakrosové   lize   a   první   část   sezóny   jsme   zakončily  druhým  a   šestým   místem  na   mezinárodním  lakrosovém  turnaji  Prague   Cup, kde jsme  změřily síly  s  týmy  z  Japonska,  USA  a  Finska.  Naše  juniorky  si  pak   ještě   v   červenci   zahrály   U19   Prague   Cup,   kde   vybojovaly   páté místo. Mezi naše   úspěchy   lze   také   počítat   účast   naší   hráčky   Evy   Chudlařské   v   seniorské   reprezentaci  na  letošním  ME  v  Amsterodamu.  Podzimní  sezónu  jsme  zahájily  jedinou   prohrou  v  prvním  kole  Minifieldového  poháru  a   příští  měsíc  se  vrháme  opět  na   ligu  halovou,  kde  pomýšlíme  na  příčky  nejvyšší. Mezi  naše  letošní  radosti  patří  i  nábor  dětí,  který  se  velmi  zdařil  a   pod  křídly   Sokola   teď   lakros   trénuje   33   dětí   ve   věku   od   4   do   12   let.   (Každý   čtvrtek   v sokolovně  a  každé  pondělí  a  středu  na  Praze  6 – info: www.lacrosse.cz/tymy.) Aktivní  jsme  byly  i  mimo  lakrosové  hřište  a  tréninky.  V  zimě  jsme  vyrazily  na   běžky,   v   létě   na   vodu   a   za   pár   týdnů   nás čeká   další   vánoční   besídka   s   módním   bazarem  a  orientačním  během. Máte-li   chuť   lakros   vyzkoušet,   přijďte,   rádi   Vám   tu   "indiánskou   hru"   představíme!  Na  věku  nezáleží! Barbara  Bažantová

Momentka z  lakrosového  zápasu

13


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl moderního  sportovního  karate Náplň  činnosti  trenérů  oddílu  je  směřována  ke dvěma  cílovým  skupinám,  a  to   k tréninku   dětí   od   6   do   12   let   a k   tréninku   dorostu   společně   s dospělými.   V letošním   roce   byla   hlavní   trenérkou   dětské   přípravky   mistryně   Lucia   Motlová   s pomocí   mistra   Slávka   Motla.   Oba   udělali   obrovský   kus   práce   a   o   spokojenosti dětí   i   rodičů   vypovídá   stále   se   zvyšující   účast   cvičenců   na   trénincích,   které   probíhají  vždy  ve  čtvrtek  od  17  do  18  hodin  v malé  tělocvičně  naší  jednoty. Tréninky  dorostu  a  dospělých  se  konají  v úterý  od  19   do  21  hodin  a   ve  čtvrtek   od 18.30 do 20 hodin.  Trenéři  se  pravidelně  střídají  na  skupinách, dělených  dle   technického   stupně.   Výjimkou   je   skupina   nováčků,   u   níž   je   žádoucí   jeden   stálý   trenér,  kterým  letos  byl  Slávek  Motl. Rozpis  soustředění  na  kalendářní  rok  je  skutku  velmi  nabitý.  Základ  tvoří  tři   dvou-víkendové   semináře   rozdělené   do   ročních   období   a   týdenní   letní   tábor   v Letovicích   u   Brna   pod   vedením   zakladatele   školy   moderního   sportovního   karate prof. dr.   Rudolfa   Jakhela.   Letošní   rok   byl   ojedinělý   z důvodu   20. výročí   založení   MSK   v České   republice.   K této   příležitosti   byl   uspořádán   mezinárodní   turnaj EURO CUP v Havlíčkově   Brodě.   Pro   technicky   pokročilejší   žáky   jsou   otevřené   speciální   týdenní   semináře, pořádané   a   přímo   i   vedené   zakladatelem   školy.   Patří   k nim   Velikonoční   seminář,   jenž   po   několik   let   probíhá   právě   u   nás   v pražské  jednotě,  a  podzimní  Adria  seminář  na  chorvatském  ostrově  Mali  Lošinj,   kde   veškeré   pohybové   aktivity   probíhají   na   čerstvém   vzduchu   v přírodě.   Česká   závodní   sezóna   bývá   završena   mezinárodním   Mistrovstvím   MSK   opět   zde   v prostorách smíchovské   jednoty.   Pravidelně   také   navštěvujeme   mistra   Jakhela   ve   slovinské   Ljubljani   při   příležitosti   Vánočního   semináře   s mezinárodním   turnajem  vždy  víkend  před  koncem  roku. Příležitostí   si   kvalitně   zatrénovat, zazávodit   a   případně   povýšit   na   lepší   technický  karate  stupeň  je  více  než  dostatek.  Uvádíme  tedy  pouze  nejvýznamnější   úspěchy  roku  2012: Tereza   Matějková - 1.místo   boje  ženy  zelené  pasy   – Adria   seminář,   7.10.   2012,   Mali  Lošinj Otta   Bartůněk - 2.místo   boje   muži   veteráni   - Adria   seminář,   7.10.   2012, Mali Lošinj Pavla   Faltová - 1.místo   ženy   absolutní   kategorie   – Letní   škola,   7.7.   2012,   Letovice Lucia  Motlová - 1.místo  boje  ženy  do  68 kg – Akademické  mistrovství  ČR  2012,   10.6. 2012, Brno

14


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012 Lucia Motlová - 1.místo  boje  ženy  absolutní  kategorie     - EURO CUP 2012, 14.4. 2012,  Havlíčkův  Brod   Tereza  Matějková - 1.místo  boje  ženy  zelené  pasy  – ligový  turnaj  Zimní  škola,   5.2. 2012, Praha Martina  Malčická  – 6.kyu  (zelený  pás),  Zimní  škola  5.2.  2012,  Praha Tereza  Matějková  – 4.kyu  (  modrý  pás),  Adria  seminář,  7.10.  2012,  Mali  Lošinj Otta  Bartůněk  – 2.  kyu  (hnědý  pás),  Adria  seminář,  7.10.  2012,  Mali  Lošinj Pavla  Faltová

Členové oddílu  moderního  sportovního  karate

15


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl volejbalu V oddíle  volejbalu  je  registrováno  k  1.  1.  2012  celkem  20  členů  (8  mužů  a  12   žen)  ve  třech  družstvech   dospělých.  Družstvo  žen  „A“  se  účastní  3. třídy  přeboru   Prahy, v probíhající   soutěži   má   odehrány   4   zápasy,   z toho   3   vítězné,   což   aktuálně   znamená   5. místo   z 10   účastníků.   Některé   zápasy   musely   být   kvůli   zhoršeným   podmínkám   přeloženy   na   jaro.   Družstvo   žen   „B“   se   účastní   nejvyšší   pražské   antukové   soutěže,   má   v probíhající   sezoně   odehráno   celkem   6   zápasů,   z toho 3 vítězné,  jeden  zápas  odložen  na  jaro   a  zatím  figuruje   na   5.   místě  aktuální   tabulky.   Družstvo   mužů   v ukončené   soutěžní   sezoně   2011/12   obsadilo   1. místo   ve   skupině   M2A.  V probíhající  sezoně   2012/13   tým   odehrál   celkem   6  zápasů,   z toho 3  vítězné.  Cílem  je  udržet  se  v 1. třídě  M1.  Na  jaro  je  slíbeno  několik  posil  do  týmu   pro  naplnění  tohoto  cíle. Dan  Kočí

Oddíl volejbalu,  družsto  mužů  v  roce  2012

16


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Odbor všestrannosti Cvičenci   odboru   sokolské   všestrannosti cvičí   v 18 oddílech.   Nejpočetnějším   oddílem   je   joga   a   starší   ženy.   V posledních   měsících   došlo   k velkému   nárůstu   v oddílech  „Rodiča  a  děti“,  „Předškolní  děti“ a  opět se  zvýšil  počet  žákyň  a  žáků. Kromě  sportovní  činnosti  zajišťujeme  též  společenské  a  dětské  sportovní  akce.   V roce   2012   to   byly   „Dětské   šibřinky“,   „Společenský   večer“,   divácky   velmi úspěšná   akademie   ke   150.   výročí   založení   Sokola,   sportovní   odpoledne   na   Mrázovce   k Mezinárodnímu   dni   dětí a podzimní   „Dráčci“   na   Mrázovce.   Po loňském  úspěchu  byl  také  připraven adventní  průvod  s lampionky  od  tělocvičny   na  Mrázovku jako  zahájení  adventu.  V tuto  chvíli  plánujeme  do  konce  roku  ještě Mikulášskou  besídku  a  vánoční  rozloučení  s cvičebním  rokem. Rok  2012  byl  pro  členy  Sokola  významným  zejména  vzhledem  ke  150.  výročí   založení   a   pořádání   XV.   všesokolského   sletu.   Zúčastnili   se   ho   i   naši   cvičenci ve skladbách:  „Člověče  nezlob  se!“  (8  dětí),  „Česká  suita“  (9  žen), „Kontrasty“  (1  muž   a  1  žena),  „Chlapáci“  (1  muž) a „Jen  pro  ten  dnešní  den“  (1  muž  a  2  ženy  z věrné   gardy). Další   bratři   a   sestry   se   zúčastnili   sletového   průvodu   nebo   pomáhali   při   doprovodních   sletových   akcích.   Pro   účastníky   sletu   bylo   později   uspořádáno   posezení,  kde   obdrželi  pamětní  list  a  malý  upomínkový  dárek  z rukou jednatelky a  náčelnice  všestrannosti. Byl  to  úspěšný  rok. Mirka  Králová

Oddíl rodičů  a  dětí  při  ukázce  na  Akademii  2012

17


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl moderního  tance Letošní  rok  byl  pro  naší  taneční  skupinu  zlomový  a  to   hned  ze  dvou  důvodů.   Prvním  z nich  je,  že  jsme   uspořádali  velmi  úspěšné  soustředění  v Sokole  Řevnice   za  účasti  profesionálních   lektorů  tance  (Slávka  Gajerová,   Eva  Bezemková   a   Milan   Odstrčil),  a  druhým  důvodem  je,  že  jsme  založili  taneční  přípravku  pro  nejmenší   tanečnice  a  tanečníky.  Na  jejich  vystoupení  se  můžete  těšit  nejen  na  akademii. Marie  Valentová

Irena Divínová  - členka  oddílu  moderního  tance

18


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Soustředění Řevnice  2012

Soustředění Řevnice  2012

19


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl předškoláků Co k nim dodat? Je to nejmladší  samostatně  cvičící  složka  TJ  – děti  od  4  do  6  let   – hravé,   dychtící,   upovídané,   uplakané,   smějící   se,   spokojené,   spolupracující,   neposedné,  dynamické,  tiché,  kreativní,  zlobivé  - a  mnou  milované. Cvičitelky   – Hana,   Tereza,   Jana   t.   č.   v zahraničí,   Jitka   a   Olga – v současnosti   stahující   se   do   pozadí   a   jen   vypomáhající   dobré   duše,   proto   hledáme   další   spolupracovníky  – cvičitele,  ale  i  ochotné  maminky,  babičky,  dědečky,  kteří  jsou   schopni   akceptovat   dětský   svět   a   vypomoci   při   dozoru   nad   bezpečností,   ochranitelsky,  při  rozcvičkách  či  v rušné  části  hodiny. Všechny   se   snažíme,   aby   jim   bylo   s námi   dobře,   aby   se   naučily   novým   dovednostem, rozvinuly v sobě   to   nejlepší   po   tělesné   i   duševní   stránce,   aby   odcházely   spokojené   a   šťastné   s co   nejlepší   průpravou   do   života,   který   je   po   překročení  hranice  6  let  čeká. Letošní  sletový   rok   byl   pro   nás   rok   nácviku   skladby   pro   PD  – „Člověče,   nezlob   se!“.  A  znamenalo  to  pro  všechny  daleko  větší  zátěž  v běžných  hodinách,  neboť  se   v sále   nedostávalo   pravidelně   jedné   cvičitelky,   jež   v divadélku   nacvičovala   skladbu s 8  malými  odvážlivci  – a  dovedla  ji  do  nádherného  konce,  který  vyústil   účastí   na   vrcholné   akci   letošního   roku.   Zážitkem   bylo   vše   – od   secviků   v naší   tělocvičně   s ostatními   celky,   účasti   na   župním   sletu   ve   Voticích,   mumraji   v šatnách  a  při  řazení  až  po  stanutí  v  „bráně  borců“  v jednom z hlavních  sletových   dnů. Celoroční   práce  – nikdy   nekončící,   neboť   v červnu   staří   odcházejí   a   v září   noví   přicházejí.  A  tak  je  to  dobře,  jsme  tu  pro  ně,  připraveny  vždy  dát  jim  to  nejlepší. Věra  Smejkalová

Sletová skladba  "Člověče  nezlob  se!",  župní  slet  Votice 2012

20


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl jazzgymnastiky Oddíl  jazzgymnastiky  se  zúčastnil  nácviku  a  vystoupení  nejpočetnější  sletové   skladby   „Česká   suita“   v počtu   devíti   cvičenek,   což   je   téměř   tolik,   kolik   má   oddíl   členek. Kvůli   nácviku   zrušily   na   celý   rok   své   pravidelné   cvičení,   aby   mohly   reprezentovat  naší  jednotu.  Děkujeme  vám! Marie  Valentová

Česká suita  v  provedení  našich  cvičenek na Akademii 2012

Česká suita  na  XV.  všesokolském  sletu

21


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl starších  žen V oddíle   je   přihlášeno   42   žen.   Největší   pozornost   v oddíle   je   věnována   tělovýchovné  činnosti. V současné   společnosti   stoupá   zájem   a   zdravotní   a   tělesné   cvičení.   Hlavním   posláním   našeho   oddílu   je   upevňování   zdraví,   udržení   tělesné   zdatnosti   a   tím   přispívat   k obohacení   kvality   života.   Ve   starším   věku   se   musíme   snažit   o   kompenzaci   nedostatku   pohybového   zatížení.   Zdatný   organismus   dovede   lépe   odolávat  stresu  a  snížit  zdravotní  rizika  dysbalance  svalového  aparátu.  V cvičení   zařazujeme   základní   principy   metody   Pilates   i   cvičení   na   hudbu,   které   ještě   obohacujeme   cvičením   s náčiním:   gymbalony,   overbaly,   tyče,   gumy   a   prvky   taneční   rytmiky.   Cvičením   se   snažíme   rozvíjet   důležité   funkce   organizmu,   zlepšovat  oběhový  systém,  kloubní  pohyblivost  a   posilovat  svalstvo  v neposlední   řadě   pak   i   překonávat   složité   zdravotní   situace   starších   žen.   V roce   seniorů   se   snažíme  naplňovat  heslo  „pohyb  je  život“  a  zlepšovat  kvalitu  života. Vlasta  Beránková

Oddíl starších  žen  cvičí  ve  velkém sále  sokolovny

22


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Společenský večer  2012

Předtančení latinsko-amerických  tanců

K poslechu i k tanci hrála  kapela  Smeč

23


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Ukázka oddílu  moderního  sportovního  karate

Předtančení oddílu  moderního  tance

24


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Dětský karneval  – Šibřinky  2012

Šibřinky se  konají  vždy  v neděli  odpoledne  po  Společenském  večeru

Nechybí divadlení vystoupení  pro  děti

25


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Všichni napjatě  sledují  kašpárkovo  vystoupení

Šibřinky jsou  dětský  karneval

26


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

2. reprezentační  bál  Sokola  I. Smíchov

Uvítací sklenička  sektu  při  vstupu  byla  samozřejmostí

Vystoupení akrobatického  rock´n´rollu

27


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Závěsná akrobacie  na  šálách  v  podání  Seiline  Vallée

Scénický tanec  v  podání  sestry Marie  Valentové

28


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Vládla příjemná  atmosféra

Bylo možné  zhlédnout  ukázku  argentinského  tanga  a  pod  vedením  profesionálů  si  pak  tanec  vyzkoušet

29


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Slavnostní akademie  ke  150.  výročí  založení  Sokola

Oddíl předškoláků

Oddíl žákyň

30


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl moderního  sportovního  karate

Oddíl jogy

31


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Oddíl moderního  tance  - Exklam

Ukázka aerobiku ze  Sokola  Kampa  jako  hosté  Akademie

32


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Letní slavnost  na  Mrázovce

Letní slavnost  začíná  zábavným  odpolednem  pro  děti  v rámci  Mezinárodního  dne  dětí

Po spoustě  her  a  dovadění  je  připraven  táborák

33


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Letní slavnost  má  své  pokračování  pro  dospělé  zpříjemněné  tancem,  hudbou ...

... nebo  třeba  ohňovou  show

34


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Atletické závody  dětí

Závody se  konaly  na  atletickém  stadionu  na  Julisce

Účastníci atletických  závodů  z TJ SIS

35


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Jarní Mrázovka  cup  a  oslava  110  let  od  založení  Tennisového   kroužku Sokola  Smíchov

Hrál se  turnaj  smíšených  dvojic

Členové Věrné  gardy  přišli  popřát  starostovi  k jeho jubileu

36


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

XV. všesokolský  slet Tužme  se! Ludvík  Vaculík,  Lidové  noviny,  10.  7.  2012 Myslím,   že   jako   národ   nemáme   žádný   program,   ideu,   nějaký   směr.   Sokolové   teď   připomněli,   že   jsme   ho   měli:   byl   to   program   tělesné   a   morální   zdatnosti,   míněný   jako   odolnost   a   obrana   vůči   Německu.   Dnes   nám   to   staré   nebezpečí   nehrozí,   takže   můžeme   svou   obranu   a   odpor   zaměřit   proti   celému   zkaženému   světu. Dostal  jsem  na  ten  slet  několik  vstupenek:  dal  jsem  je  mladším  lidem,  pro  nás   by  to  byla   už  veliká  námaha.  Na  hlavní  pořady  jsme  se   dívali  v  televizi.   Mám  za   ty   vstupenky   povinnost   svědčit:   XV.   všesokolský   slet   byl   veliké   dílo,   slavné   dopředu. Jako   kluk   jsem   chodil   do   Sokola   a   cvičil   na   místní   přehlídce.   Já   v   roce   1955   cvičil   na   celostátní   spartakiádě!   Důvod   byl   sokolský.   Člověk   se   má   hýbat, a s kamarády   je   to   lepší.   Měli   jsme   z   toho   lepší   potěšení   i   prospěch,   než   měl   ten  stát:   já,  Zajonc,  Lederer,  Goldscheider.  Týdně  jsme  cvičili!  Vystoupením  na  sokolském   stadionu   jsme   se   hlásili   k   národu,   ke   svobodě,   k   dějinám…Hloupí   dogmatici   to   pohodlně  označili  za  komunistickou  agitaci.  Kolaborace  s  komunismem  začínala,   přísně  vzato,  už  tím,  že  se  člověk  najedl;  čest  byla  zdechnout? Na  tomto  sletu  bylo  mnoho  rozličných  pořadů,  takže  budily  mnoho  myšlenek   na   téma:   co   to   vlastně   je?   Bylo   to   vynalezeno   geniálně,   možná   líp,   než   tehdy   věděli.  Co  jsme  teď  viděli,  byla  jen  veliká  žeň  piplavé  práce  v  obcích  a  závodech.   Především   tělesný   pohyb,   který   tu   dostává  společenskou,   kulturní   pobídku.   Je   v   tom   jakési   tiché   soutěžení.   Chceme   se   ukázat,   předvést,   zúčastnit   se! Tato ješitnost  je  takový  plamínek  pod  velikým  dílem.  "Ve  zdravém  těle  zdravý  duch,"  a   ten  kam  obrátíš? Snažili  jsme  se  poznat  na  těch  dvou  hlavních  cvičeních,  kam  se  tělesné  školství   vyvíjí:   paní   Vaculíková   jako   bývalá   cvičenka   i   cvičitelka.   A   zdá   se   nám,   že   se   tanečním   pohybem   a   plavnějšími   gesty   posunulo   k   výtvarnému   úmyslu.   Cílem   nebylo  to  ohromení  masou  na  ploše,  ale  dojetí  obrazem,  ornamentem.  Figury  byly   složitější.   Více   tu   cvičili   muži   a   ženy   společně,   jinak   ženy   účastí   převažovaly.   Takové   cvičení   seniorů…   lehký   humor,   vzpomínky   a   poděkování   za   život.   Pochodový   krok   nebyl   moc   přesný,   paže   nebyly   napnuty   až   do   prstů:   smysl   cvičení  byl  vyšší.  Trochu  tu  chyběla  střední  generace.  Zato  ta  úžasná  nabídka  dětí!   Cvičení  rodičů  s  dětmi  – to bylo jako slib do budoucnosti.  Z  těch  děcek  nikdo  už   nezapomene.  Vedle  všeho  tu  byly  i  napínavé  momenty  akrobatické.

37


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012 Sletu se   zúčastnili   i   Češi   ze   zahraničí.   Samostatné   vystoupení   měli   Dánové;   jejich   důvod   by   mne   zajímal.   Cvičení   slovenských  Sokolů…   budilo   náš   dějepis,   a   mluvilo  o  dnešní  svobodě.  Zasloužilo  si  díků  a  úcty.  Nezaznamenali  jsme  však,  jak   se   tohoto   vlasteneckého   díla   zúčastnila   Praha:   tam   nebyl   snad   ani   primátor.   Chyběl  i  pan  prezident  a  předseda  vlády. Sokol   není   sportovní   organizace.   Náš   život   je   sportem   doslova   zamořen.   I   jeden   člověk   stává   na   pódiích,   jako   by   vykonal   kdo   ví   co   pro   lidstvo.   Okolo   fotbalu,   který   hraje   pár   lidí,   řvou   na   náměstích   a   rvou   se   planí   diváci.   A   po mistrovství  světa  třeba  v  hokeji  není  u  nás  ani  o  jednoho  zloděje  méně.

Starosta a naši členové  v průvodu Prahou

38


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Průvod na Národní  třídě – Župa  Scheinerova

Účastníci průvodu  oblékli  sletové  úbory

39


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Skladba „Jen  pro  ten  dnešní  den“

Skladba „Člověče  nezlob  se!“

40


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Skladba „Česká  suita“

Závěrečné shromáždění  účastníků  všech  skladeb

41


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Letní příměstský  tábor  2012 Tímto   slovem   v   loňském  roce   končil   1.   ročník   příměstského   tábora   Mrázovka.   Byla   to   výzva k   uskutečnění   dalšího   ročníku   – a   ten   se   opravdu   letos   báječně   vydařil.   Opět   na   Mrázovce,   opět   se   stejným   realizačním   týmem   i   podobným   programem.   Pro   děti  zde   byli   4   vedoucí   teamů   (přibyl   nám   jeden   muž),   kteří   byli   ochotni  a  schopni  od  rána  do  večera  se  o  děti  postarat.  Program  byl  vyvážený   – především  sportovní,  doplněný  výtvarnou  činností,  tancem  (Marie),  tábornickými   aktivitami   i   zážitky   v podobě   jízdy   na   koních.   O   děti   bylo   postaráno   i   v   oblasti   jídla   a   pití   – velmi   dobře.   Zázemí   nám   bylo   poskytováno   ochotně   a   vstřícně   k   našim   požadavkům   (p.   Kuntoš,   Kuntošová).   Také   pomoc   sester   z   Věrné   gardy   (Baráčková,   Dubcová,   Nováková,   Syrová)   byla   stejně   jako   vloni   výborná   .   Velmi   dobře   dopadly   i   zdravotnice   tábora   (ses.   Věcovská,   Skřebská),   které   ani   letos   naštěstí   neměly   moc   práce   – jen   drobné   oděrky   a   občasná   únava   ze   sluníčka.   Celých   14  dní  nad  námi  i  příroda  držela  ochrannou  ruku  – bylo   překrásné   počasí,   takže   jsme   nemuseli   volit   „mokrou“   variantu   programu   a   ze   všeho   nejvíc   jsme   spotřebovali   krémů   na   opalování.   Děkuji   všem,   kteří   se   podíleli   na   realizaci   a   zasloužili   se   o   skvělý   výsledek   – spokojenost   dětí   i   rodičů   (Lucka,   Eva,   Tereza,   Šimon  a  Hana).  A  už  opět  můžeme  volat  vstříc  k  dalšímu  roku:  ZAČÍNÁME! Věra  Smejkalová

Kromě aktivit  na  Mrázovce  se  vyráží  také  na  výlety  mimo  Prahu

42


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Během dvou  týdnů  si  děti  vyzkouší  mnoho  zajímavých  aktivit  – třeba  chození  po  laně

Letos byl  součástí  programu  tábora  i  výlet  za  koňmi

43


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Soustředění tenisového  žactva Od   27.8.   do   31.8.   se   konalo   soustředění   žactva   v areálu   Mrázovka.   Tréninky   probíhaly   vždy   na   2   tenisových   kurtech   a   na   travnatém   hřišti.   Denní   program   trval oficiálně  od  10.00  do  14.00,  celé  akce  se  účastnilo  10  dětí,  3  trenéři  (Dana   Hosnedlová,   Tereza   Martínková,   Filip   Křikava),   to   vše   pod   vedením   Josefa   Roubíčka.   Cílem  soustředění   bylo   v první   řadě   zdokonalit   u   hráčů   základní  údery   (od   techniky   až   po   zisk   větší   herní   jistoty),   zlepšit   pohyb   na   dvorci   a nabrat dostatečný   fyzický   fond.   V druhé   řadě   pak   udělat   dětem   zábavný   a   příjemný   týden,  na  který  budou  vzpomínat  jen  v tom  nejlepším. Děti   byly   rozděleny   do   tří   skupin   podle   věku   a   herní   úrovně.   1.   skupina: Anička   Havelcová,   Vojta Macek, Pepa Duchan, 2. skupina: Tomáš   Chlumský,   Matyáš   Macek, David Pidrman, 3. skupina: Maruška   Štěpánková,   Martinka   Měchurová,  Aneta  Brettschneiderová  a  Dominik  Pidrman. Každá   skupina   vždy   jednotlivě   odtrénovala   hodinu   u   jednoho   trenéra   a   na   další  hodinu  šla  k trenérovi  jinému. Tento  „cirkulační  systém“  nám  pomohl,  aby   každý   hráč   mohl   být   1   hodinu   denně   s každým   trenérem,   tím   pádem   měl   celý   tréninkový  den  pestrost  a  řád. Po  2  odtrénovaných  hodinách  se   konal  oběd  (vždy   polévka,  hlavní  jídlo  a  na  závěr  týdne  zákusek),  na  který  měly  děti  cca  půl  hodiny,   poté   proběhla   půlhodinová   teoretická   příprava   a   po   teorii   následovala   ještě   hodina  tréninku.  Trénink  oficiálně  trval  do  14.00,  ale  děti  většinou  zůstávaly  na   kurtech  delší  dobu,  kdy  hráli  spolu  různé  tenisové  hry  atd. V teoretické   části probíhal   2   dny   výklad   k technice   úderů,   kdy   se   promítal   herní   projev   světových   hráčů,   1   den   si   napsali   naši   mladí   tenisté   test,   který   projevil jejich znalost z oblasti   tenisu,   1   den   se   ukazovaly   dětem   nahrávky   jich   samotných,  aby  viděly  samy  sebe  při  hře  a  uvědomily  si  tak  své  nedostatky,  1  den   probíhalo  místo  výkladů  závěrečné  vyhlášení. Žáci   byli   na   začátku   týdne   otestováni   ve   fyzické   zdatnosti   a   tenisových   dovednostech,   ve   čtvrtek   si   proti   sobě   změřili   síly   v zápasech   a   v pátek   byli   za   tyto   dvě   části ohodnoceni   závěrečným   vyhlášením,   kdy   mezi   cenami   pro   naše   klubové  naděje  nechyběly  ani  poháry  a  diplomy. Celý  týden  se  vydařil  na  jedničku.  Do  pátku  bylo  krásné  počasí,  žáci  pracovali   výborně,   i   když   na   nich   ke   konci   týdne   byla   znát   únava. Mezi   všemi   panovala celou   dobu   přátelská   a   uvolněná   nálada   s chutí   pracovat   a   zlepšovat   se.   Toto   dokladují   i   výsledky   našich   dvou   svěřenců,   kteří   se   po   soustředění   objevili   na  

44


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012 turnaji na  Cibulkách,   kde  se  David   Pidrman   a   Vojtěch   Macek   dostali   v singlech do semifinále  a  v   doublech   až   do   finále.  Na   závěr  celého   týdne   jsme   nechali   každého   anonymně   napsat,   jak   se   mu   celý   týden   líbil   a   reakce   nás   velmi   potěšily   a   uspokojily:   „…bylo   to   náročné,   ale   super,   určitě   pokračovat   příští   rok….“,   „nic   nemohu   vytknout,   super,   1*…“,   …bylo   to   moc   super,   příští   rok   taky…“,   …jste   všichni  supr,  příští  rok  přijdu  zas,  jste  jedničky…“  atd.  Když  jsme  chtěli,  aby  nám   naši  svěřenci  anonymně  napsali  známku  jako  ve  škole,  nejhorší  ocenění  bylo  1-. Jsme   proto   velmi   rádi,   že   spokojenost,   až   nadšení   s   celým týdnem   byla   na   všech   frontách   a   chtěli   bychom   tak   velmi   poděkovat   vedení   TJ   SIS   za   možnost   uskutečnění  této  akce  a  za  velmi  ohleduplné  nastavení  finančních  podmínek  pro   děti,  aby  se  mohly  tohoto  vydařeného  týdne  zúčastnit. Filip  Křikava

Účastníci tenisového  soustředění  žactva

45


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Mrázovka Tenis  Cup  2012

Originální pozvánka

Hrál se  turnaj  smíšených  nevyrovnaných  dvojic

46


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

2 ročník  turnaje  smíšených  dvojic  v míčových  sportech

Bylo možno  si  zahrát  nejen  tenis,  volejbal  a  plážový  volejbal,  ale  i  ...

...petanque, který  se  těšil  velké  účasti  našich  seniorů

47


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Draci, dráčci,  děti V sobotu   dne   13.10.2012   uspořádal   odbor   všestrannosti   již   podruhé   akci   s názvem   „Draci,   dráčci   a   děti“.   Byly   pozvány   děti   z oddílů   RD,   PD   i   mladších   žákyň. Na  rozdíl  od  loňského  roku  nás  letošní  počasí  naprosto  zaskočilo  – v tom nejlepším   slova   smyslu.   Bylo   překrásně,   obloha   bez   mraků,   slunce   svítilo   celé   odpoledne  a  teplo  bylo  pouze  na  mikiny  a  někde  jen  na  trička. Jako vloni ani letos moc nefoukalo – ale  kdo  běhal  – ten  létal!! A  to  dokonce  tak,  že  dva  z draků  uvízly   v nejvyšších  patrech  našich  lip  a  jejich  řídící  štáby  musely  do  výšek  vyslat  svoje   nejlepší  zástupce  – tatínky,  kteří  velmi  dobrým  a  akrobatickým  výkonem  zvládli   nástrahy  přírody  a  draky  dostali  dolů. Dětí   přišlo   22   a   byly   všechny   úžasné,   nicméně   největší   pochvalu   dostává   Hanička   Zdeňková   a   Martin   Chvojka,   kteří   byli   nejvytrvalejšími   běžci   a   jimž   draci   létaly  celé  odpoledne.Pro   odpočinek  byla  opět  zvolena  výtvarná  činnost  – tvorba a  kreslení  papírového  draka,  včetně  jeho  zdobení. Během  odpoledne  děti  mohly   chodit  na  čaj  a  dospělí  na  „svařák“  a  na  závěr  se  tradičně  opékaly  buřty. Poděkování: Haně   Kovářové   – jako   vždy   spolehlivé   a   výborné   zajištění   akce   materiálem   a   proviantem, manželům   Kuntošovým   – za velmi   dobré   zázemí   a   nakonec všem   rodičům,   prarodičům   za   to,   že   udělali   hezké   odpoledne   svým   dětem  i  sobě,  neváhali  přijít  a  s dětmi  vytrvat  v pohybu  celé  odpoledne Věra  Smejkalová

Každý si  mohl  vyrobit  svého  draka

48


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Panovalo sice  bezvětří,  ale  ...

... kdo  běhal,  ten létal!

49


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

3. ročník  běhu  Mrázovkou  – o  pohár  starosty  Sokola  I.  Smíchov V sobotu 3. listopadu se  na  Mrázovce  konal  již  3.  ročník  Běhu  Mrázovkou   - O pohár   starosty   Sokola   I.   Smíchov.   Zúčastnilo   se   přes   200   běžců ve   věkovém   rozpětí  přes  75let!  Děkujeme  všem  závodníkům  za  účast  a  Aleši  Drahokoupilovi   gratulujeme i k zaběhnutí   traťového   rekordu.   V neposlední   řadě   děkujeme   Martinu   Vaňkovi   a   jeho   partě   ze   Sokola   Stodůlky   za   zvládnutí   organizace   205   běžců   a   těšíme   se   na   Vás   opět   2.   listopadu   2013   na   čtvrtém   ročníku   Běhu   Mrázovkou. Otta  Novák

Kdo neběžel,  ten  alespoň  fandil

50


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Panovalo krásné podzimní  počasí

Radost z vítězství v podzimním  duchu

51


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Adventní světýlka Na konci listopadu uspořádal   odbor   všestrannosti   již   po   druhé   akci se světýlky  a  dětmi  a   založil   tak   snad   novou   tradici v TJ SIS. Den byl pěkný,  nepršelo,  a  tak  se  v   období   adventu   sešli   rodiče   se   svými   dětmi   před   sokolovnou,   aby   odtud   prošli   a   rozsvítili   svými  lampiónky  cestičku   od   Bertramky   směrem   vzhůru   až   na   Mrázovku.   Zde jsme se zastavili a následně   i   prošli   nově   postavenou   „Bránou   borců“,  která  právě  prošla   svojí   revitalizací.   Nádherně   osvětlená   cesta   nás   dovedla až   na   volné   prostranství,   kde   jsme   si   Naši  nejmenší  s  lampiony všichni   zapálili   prskavky   a  alespoň  částečně  rozsvítili  „tmu  tmoucí“.  Poté  se  děti  vydaly  ke  stromečkům,  jež   ozdobily  dobrotami  pro  ptáčky.  Pro  děti  byl  připraven  horký  čaj  a  i  pro  dospělé   bylo   připraveno   něco   dobrého   pro   zahřátí.   Živá   hudební   produkce   vánočních   koled  zazpívaných  dětmi  i  dospělými,  byla  pohlazením  po  duši   a  také  přípravou   na   očekávané   vánoční   svátky.   Na   závěr   bylo   připraveno   překvapení   – krásně   svítící  tyčinky  a  něco  dobrého  pro  děti  na  zub. Děkuji   všem,   kteří  se  na  přípravě  podíleli,   a   všem  rodičům  a   prarodičům  za  to,   že   neváhali   přijít   a   udělali   hezký   zimní   podvečer   svým   dětem   i   sobě.   Akce   se   podařila,  děti  i  dospělí  byli  spokojení  a  tak  se  lze  jen  těšit  na  příští  setkání! Věra  Smejkalová

52


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Děti při  pochodu  s  lampionky

Děti a  rodiče  při  zpěvu  koled  s  živou  hudbou

53


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Slovo emeritního  starosty Vážené   sestry   a   bratři,   vážení   všichni   příslušníci   Tělocvičné   jednoty   Sokol   I.   Smíchov! Vám,   kterým   jsou   až   dosud   sokolský   pozdrav   „nazdar“   a   oslovení   „sestro   či   bratře“   poněkud   cizí,   snad   i   násilné,   neběžné,   či   nevystihují   vaši   představu   o skutečném   vztahu   k tomu   či   onomu   jedinci   v Sokole,   ba   zdají   se   být   možná   přílliš  důvěrné  a  přitom  z vaší  strany  a  vaším  osobním  citem  nenaplněné,  dovolte   stručné  vysvětlení. Již  před  150  lety  osobnosti  tehdejšího  českého  národního  obrození  – M.  Tyrš,   J. Fügner,  J.  Barák,  bratři   Grégrové,  A.   Malypetr,  J.   E.  Purkyně,  J.  Mánes,   E.   Tonner   a   další   vlastenci   – založili   „Prvý   český  spolek   tělocvičný   v Praze“,   brzy   změněný   na   „Pražská   tělocvičná   jednota“.   Dne   1.   března,   při   prvním   výročí   založení,  byla   přijata   změna   názvu   spolku   na   Sokol.   Vznikl   na   návrh   E.   Tonnera   jeho   osobní   inspirací  u  Jihoslovanů,  u   nichž  jedinec  označený  „sokol“   znamenal  člověk  ryzího   charakteru,   bohatýra  tělem  i  duchem.   Oslovení  „bratře“  a   vzájemné   tykání  navrhl a   zavedl   již   první   starosta   J. Fügner.   K oslovení   „sestro“   došlo   později.   Oficiálně byl název   Sokol   užíván   až   od   roku   1864 po řádném   schválení   stanov   Sokola   Pražského. Místo  původního  pozdravu  „zdař  bůh“  navrhl  český  básník  a  novinář  J. Barák,   aby   sokolové   používali   „nazdar“.   Myšlenka vznikla v souvislosti se zahájenou   sbírkou   „Na   zdar   postavení   Národního   divadla“,   vyhlášenou   14.   4.   1851.   Z mnohokrát   při sbírce   opakovaného   „   na   zdar   ...“   brzy   vzniklo   pozdravení   „nazdar“.  Sokol  návrh  J.  Baráka  rád  přijal  a  byl  (a  stále  je)  zakotven  do  stanov. Přijměte,   prosím,   bratři   a   sestry,   vzájemná   sokolská   oslovení   i   pozdrav   jako   něco   po   neobyčejně   dlouhou   dobu   zcela   běžného   a   samozřejmého!   Není   opravdu   na  místě  o  smyslu  pochybovat  či  se  za  oslovení  i  pozdrav  stydět. Karel  Syrový emeritní  starosta

54


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Z archivu– výročí 71. výročí – 8. října  1941  byla   podle  výnosu   zastupujícího  říšského  protektora   Reinharda   Heydricha   Československá   obec   sokolská   rozpuštěna   a   majetek   zabaven.  Při  tzv.  „sokolské  akci“  v noci ze 7. na 8. října  1941  zatklo  Gestapo  téměř   všechny   sokolské   činovníky   z ústředí,   žup   a   větších   jednot.   Byli   vězněni   a   deportováni   do   koncentračních   táborů.   Téměř   93%   vedoucích   sokolských   pracovníků   se   po   válce   do   svých   jednot   nevrátilo.   Ze   Sokola   I.   Smíchov   se   nevrátilo   39   sester   a   bratří,   jak   je   uvedeno   na   pamětní   desce   u   schodiště   do   2. patra  naší  sokolovny. V letošním  roce,  kdy   uplynulo  již   70  let od atentátu  na  zastupujícího  říšského   protektora Reinharda Heydricha, je třeba   znovu   oživit   vzpomínky   na   všechny,   kteří  se  akce  Anthropoid    zúčastnili. V prvé  řadě  se  jednalo  o  parašutisty  z Anglie, kteří   by   se   ale   bez   pomoci   našich   lidí   neobešli.   Ti   naši   lidé,   to   byli   z větší   části   sokolští   činovníci,   sdruženi   v ilegální   sokolské   skupině   Jindra.   Vedoucím   této   skupiny v Čechách  byl  od  roku  1941  František  Pecháček,  člen  Sokola  I.  Smíchov,   člen   náčelnictva   ČOS   a   vedoucí   cvičitelských   škol   ČOS.   Byl     také   vynikajícím   gymnastou.   Jeho   skladba   pro   muže   „Přísaha   republice“   se   na   X.   všesokolském   sletu v roce   1938   změnila   v celonárodní   manifestaci   proti   nacismu.   Po   obsazení   Československa   se   ihned zapojil do odboje V jeho   bytě   na   Smíchově   se   konaly   schůzky   nejen   se   členy   ilegální   skupiny,   ale   i   s příslušníky   výsadku   Anthropoid.     Občas   tam   docházeli   parašutisté   Gabčík   a   Kubiš.   František   Pecháček   věděl předem  přesné  datum  atentátu  a  při  jeho  uskutečnění  byl v holešovické  zatáčce   (viz   záznamy   v archivu   SIS).   Po   atentátu   odjel   František   Pecháček   s manželkou mimo Prahu k příbuzným,  kde  byli  společně  30. července  1942 zatčeni.  Oba  přišli   o   život   v koncentračním   táboře   Mauthausen. Milka   Pecháčková   zahynula   26. 1. 1943 v plynové   komoře.   František   Pecháček   byl popraven   až 3. 2. 1944.   Jména   obou   jsou   mimo   dalších   261   obětí,   kteří   parašutistům   pomáhali, uvedena na mramorových   sloupech   u   schodiště   do   pravoslavného   kostela v Resslově   ulici   v Praze 2. A   tak   prosím,   nezapomeňte! Vzpomeňte,   co   prožili   vaši   rodiče   i   prarodiče!   Prošli   jistě   nacistickou   dobou   a   komunistickou   érou.   Po   slavném   XI. všesokolském  sletu  v roce  1948  nastal  pro  Sokol  opět  čas  velmi  nevlídný.  Akční   výbory   v sokolských   jednotách   pracovaly   velmi   intenzivně.   Řady   činovníků   musely  opustit  své  jednoty  a  tak  mohla  sjednocená  tělovýchova  vzkvétat.  Kdo  si   pamatuje  stav  naší  sokolovny  v roce  1990,  ví, o  čem  mluvím. Dagmar  Dubcová

55


Zpravodaj TJ SIS, prosinec 2012

Z archivu

56


TJ Sokol  I.  Smíchov  vás  srdečně  zve na  společenský  večer v sobotu 12. ledna 2013 v 19:00 hodin v  sokolovně  na  Plzeňské ulici 27. K  poslechu  i  k  tanci  bude  hrát kapela  Smeč.  Nebudou  chybět ani  zajímavá  předtančení. Těšíme  se  na  vás! (Společenské  oblečení  je  vhodné.)

TJ Sokol  I.  Smíchov  vás  srdečně  zve na  dětský  maškarní karneval  (šibřinky) v  neděli  13. ledna 2013 v 15:00 hodin v  sokolovně  na  Plzeňské  ulici  27. Těšíme  se  na  vás! (Přezůvky  s  sebou.)

Zpravodaj 2012  

Oběžník tělocvičné jednoty Sokol I. Smíchov pro členy jednoty

Advertisement