Page 1

Handelonderwijs Burgerschool Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare – Tel. 051 26 46 66 – info@burgerschool.be __________________________________________________________________________________

Geïntegreerde Proef

Cuvelier Tjörven TSO informaticabeheer 2011-2012


Handelonderwijs Burgerschool Kattenstraat 7 – 8800 Roeselare – Tel. 051 26 46 66 – info@burgerschool.be __________________________________________________________________________________

Geïntegreerde Proef

Cuvelier Tjörven TSO informaticabeheer 2011-2012


Woord vooraf De GeĂŻntegreerde Proef (GP) is geschreven in het kader van het laatste jaar Informaticabeheer in het secundair onderwijs. De stage was daar een groot onderdeel van. Ik liep stage in het gemeentehuis van Staden, dat was van 17 oktober tot 28 oktober 2011. Er waren verschillende taken van de GP gebaseerd op die stageperiode. Deze bundel bevat GP-taken voor informatica, dit is de meest uitgebreide taak d.m.v. het creĂŤren van een site voor ons persoonlijk fictief bedrijf. Dan is er ook beheer van hardware en niet te vergeten de iets kleinere taken van Engels, Frans, Nederlands, bedrijfsbeheer en het groepswerk om het jaarboek te maken. Voor die kleinere vakken moesten we bijvoorbeeld een brochure maken, een klachtenbrief schrijven en een antwoord daarop, een marketingplan en financieel plan opstellen voor ons fictief bebrijf. Tot slot van dit woord vooraf zou ik graag enkele mensen willen bedanken. Dit zijn voornamelijk alle leerkrachten die ons hebben geholpen om dit te verwezenlijken, de heer P. Vandamme (leerkracht informatica en klastitularis), de heer A. Clauw (leerkracht beheer van hardware), mevrouw M. Verhaegen (leerkracht Nederlands), mevrouw S. Werbrouck (leerkracht Engels), mevrouw H. Leenknecht (leerkracht Frans) en mevrouw I. Leuridan (leerkracht bedrijfsbeheer).


Inhoud 1 Beschrijving van het bedrijf .................................................................................................................. 7 1.1 Situering en historiek .................................................................................................................... 7 1.2 Aard van de activiteiten ................................................................................................................ 7 1.3 Actieve regio.................................................................................................................................. 7 1.3.1 Inwoners en bedrijven............................................................................................................ 7 1.3.2 Aantrekkingskracht ................................................................................................................ 8 1.4 Kengetallen.................................................................................................................................... 9 1.5 Organogram .................................................................................................................................. 9 2 stageactiviteit ..................................................................................................................................... 10 2.1 eerste contact met het stage bedrijf........................................................................................... 10 2.2 A report about 3 different challenges you faced during your traineeship ................................. 10 2.2.1 Challenge 1 ........................................................................................................................... 10 2.2.2 Challenge 2 ........................................................................................................................... 10 2.2.3 Challenge 3 ........................................................................................................................... 10 2.3 Design and develop a promotional brochure for the company you work with.......................... 10 2.4 Klachtenbrief (Frans) ................................................................................................................... 13 2.5 Antwoord op de klachtenbrief (Frans) ........................................................................................ 14 3 Bedrijfseconomische toepassing: ondernemingsplan ....................................................................... 15 3.1 Financieel plan............................................................................................................................. 15 3.2 Marketinganalyse ........................................................................................................................ 17 3.2.1 Product ................................................................................................................................. 17 3.2.2 Prijs ....................................................................................................................................... 17 3.2.3 Plaats .................................................................................................................................... 17 3.2.4 Promotie ............................................................................................................................... 17 4 Informatica in het stage bedrijf .......................................................................................................... 18 4.1 Hardware and software .............................................................................................................. 18 4.2 Netwerkstructuren ...................................................................................................................... 19 4.3 Opleiding personeel en helpdesk ................................................................................................ 20 4.4 Beveiliging van het systeem ........................................................................................................ 20 4.5 Bedenkingen................................................................................................................................ 20 5 Een informaticatoepassing uitwerken ............................................................................................... 21 5.1 Probleemstelling ......................................................................................................................... 21 5.2 Structuur en opbouw .................................................................................................................. 21


5.3 Bronvermelding gebruikte sites .................................................................................................. 21 5.4 Statische website fictief bedrijf: schets en screenshots ............................................................. 22 5.5 databaseschema databank fictief bedrijf .................................................................................... 26 5.6 handleiding .................................................................................................................................. 26 5.7 Code website (css, html, asp.net) ............................................................................................... 27 5.7.1 stijl.css (= de opmaak van het niet dynamische deel) .......................................................... 27 5.7.2 Webshop.css (= opmaak van het dynamische deel) ............................................................ 28 5.7.3 sjabloon.html........................................................................................................................ 29 5.7.4 sjabloon aspx ........................................................................................................................ 30 5.7.5 Login ..................................................................................................................................... 31 5.7.6 Registreer ............................................................................................................................. 32 5.7.7 Winkel................................................................................................................................... 34 5.7.8 Detail .................................................................................................................................... 35 5.7.9 Winkelmandje ...................................................................................................................... 37 5.7.10 login.aspx.vb....................................................................................................................... 38 5.7.11 registreer.aspx.vb ............................................................................................................... 39 5.7.12 winkel.aspx.vb .................................................................................................................... 39 5.7.14 detail.aspx.vb ..................................................................................................................... 45 5.7.15 wagentje.aspx.vb................................................................................................................ 46


1 Beschrijving van het bedrijf 1.1 Situering en historiek Het gemeentehuis van Staden werd heropgebouwd in 1923 na verwoesting door WO I. Het oorspronkelijke gemeentehuis van voor de Eerste Wereldoorlog lag iets verderop, in de Statiestraat in Staden. Nu is het centraal in het dorp gelegen, Marktplaats 2, met een ruime parking voor en naast het gebouw. De enige zaken die er sindsdien nog met het gemeentehuis zijn gebeurd, zijn enkele renovatiewerken aan de voorgevel en binnen in het gebouw werden de bureaus anders ingedeeld.

1.2 Aard van de activiteiten De dienst in het gemeentehuis van Staden, waar ik mijn stage liep, bestaat slechts uit 1 persoon die alles binnen de gemeente Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke op het vlak van ICT ( bv. gemeentehuis, gemeentescholen, OCMW, rusthuizen … ) regelt. In de toekomst komt er nog 1 persoon bij op de ICT-dienst om sneller de problemen te kunnen oplossen. Alle diensten (bibliotheek, burgerzaken, cultuurdienst, financiële dienst, groen- en milieudienst, info en Toerisme, jeugddienst, onthaal gemeentehuis, personeelsdienst, sportdienst) samen bevatten 28 werknemers. Het gemeentehuis is te klein geworden om iedereen een degelijk eigen kantoor te geven. Daarom kijken ze uit naar een nieuwe locatie die ongeveer 200 meter verderop ligt, op de plaats waar het rusthuis zich nu bevindt. Het rusthuis zal namelijk worden samengevoegd met het rusthuis in Oostnieuwkerke en in een nieuw, groter rusthuis worden ingedeeld. Zo komen de grond en het gebouw van het rusthuis vrij. Het zal wel nog iets meer dan een anderhalf jaar duren voordat het gemeentehuis volledig zal verhuisd zijn, want het rusthuis moet eerst leeg zijn, alle bewoners en materialen moeten naar het nieuwe rusthuis. Daarna moet het rusthuis nog worden verbouwd om er te kunnen werken. De gemeente weet nog niet exact wat ze zullen doen met het oude rusthuis, of ze het nu volledig zullen afbreken en een nieuwbouw zullen plaatsen of het gebouw strippen en opnieuw indelen.

1.3 Actieve regio 1.3.1 Inwoners en bedrijven Staden, met 11 056 inwoners en ongeveer 150 bedrijven, is een gemeente met een van de laagste werkloosheidcijfers. In 2005 waren er nog maar 10 912 inwoners. 20% van de inwoners is 17 of jonger, 9% tussen de leeftijd van 18 en 24, 45% tussen de 25 en 65 en 25% is een 60-plusser. In totaal zijn er ongeveer 4 306 gezinnen, dat is 200 meer dan in 2005.

Geïntegreerde Proef

7


1.3.2 Aantrekkingskracht Haal een frisse neus in de vrije natuur en geniet van het landschap vanop de heuvelrug.

Afbeelding 1

Kerken, kapellen, monumenten houden de geschiedenis levendig.

Afbeelding 2

De Vrijbosroute herinnert aan WO I, seizoensarbeid, munitie- en bietentransport.

Afbeelding 3

Schrijvers Willy Spillebeen en Guido Gezelle hebben iets met Staden.

Afbeelding 4

Bron: www.staden.be/WWW/gemeente/welkominstaden/Bezienswaardigheden.html

Ge誰ntegreerde Proef

8


1.4 Kengetallen De laatste 5 jaar zijn er niet echt veranderingen geweest binnen het gemeentehuis. Alleen een paar personen die met pensioen gingen werden vervangen. Aantal werknemers 34 32 30 28 26 24 22 20 1

2

3

4

5

Jaar 2007-2011

Afbeelding 5

1.5 Organogram

Gemeentehuis

ICT

cultuurdienst

financiĂŤle dienst

info en toerisme

groen en milieu

Wesley Verhaeghe ICT verantwoordelijke Ik zat tijdens mijn stage op de ICT-afdeling, die instaat wat te maken heeft met ICT binnen alle andere diensten.

GeĂŻntegreerde Proef

9


2 stageactiviteit 2.1 eerste contact met het stage bedrijf Mijn eerste contact met het stage bedrijf was al de periode tussen de examens en rapportuitdeling van het 5de jaar. Dan werden alle verdere afspraken betreffende de stage gemaakt, en wanneer ik zou teruggaan om de stage documenten in orde te brengen.

2.2 A report about 3 different challenges you faced during your traineeship 2.2.1 Challenge 1 I had to update computers with the newest software. It was only updating Microsoft Office 2007 to Microsoft Office 2010, internet explorer 9 and adobe reader X and sometimes automatic updates that the employees don’t dare to install. I had to do it on my own because I had done it before and it was really simple. I just had to click on the next button and the install button and after that I have to wait because there can only be one update at the same time. One time I had a problem with the installation of Microsoft Office 2010. After the installation some files were missing. Then I called my supervisor and he fixed the problem in 1 hour. I was very happy that he did that. 2.2.2 Challenge 2 At the end of the first week I had to install a new computer and put it in the town network of the town. I had to start with an empty computer. I did the installation on my own, but because of the special network they use, I did the configuration to put the computer in the network together with my supervisor. He told me what I had to click on and I did what he said. That was the first time that I did something like that. Before I put a computer in a network, but not a network like that. I learnt a lot of what I did there. 2.2.3 Challenge 3 When everything was done that I had to do during my traineeship, I had some time to learn to work with html. I had to choose something that I want to do the last afternoon of my traineeship. My supervisor gave me some hints and sites to learn it in an easy way and I had to experiment with it. First I built a site like google and then the site of the town Staden. That was really cool to do that because there was no working pressure but it was just testing what I can do and what I just learnt. I am very happy that I learnt it and that I had the chance to do it.

2.3 Design and develop a promotional brochure for the company you work with You can find the brochure on the 2 next pages.

GeĂŻntegreerde Proef

10


Afbeelding 6

Ge誰ntegreerde Proef

11


Afbeelding 7

Ge誰ntegreerde Proef

12


2.4 Klachtenbrief (Frans) Tjörven Cuvelier Sleihagestraat 18 8840 OOSTNIEUWKERKE

Hôtel de ville Staden Marktplaats 2 8840 STADEN

votre message du

vos réf.

nos réf.

date 2012/02/08

Réclamation

Madame, Monsieur Ce dernier temps un ordinateur de la classe 6 fonctionne très lentement. Si on veut travailler avec l’ordinateur, on doit allumer l'ordinateur 15 minutes à l’avance. Et aujourd'hui, rien ne se passait au démarrage du pc: il n'y avait qu'un écran noir. Nous utilisons l'ordinateur environ 3 heures par semaine, le lundi,le mardi et le vendredi chaque fois 1 heure dans l'après-midi. Serait-il possible de réparer cet ordinateur ou d’apporter un nouvel ordinateur et de l’installer le plus vite possible. Je vous remercie d’avance de votre compréhension. Dans l’attente d’une réponse rapide, je vous prie d’agréer,Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Cuvelier Tjörven

Geïntegreerde Proef

13


2.5 Antwoord op de klachtenbrief (Frans) Hôtel de ville Staden Marktplaats 2 8840 STADEN

Tjörven Cuvelier Sleihagestraat 18 8840 OOSTNIEUWKERKE

votre message du 2012/02/08

vos réf.

nos réf.

date 2012/03/01

Réponse à votre reclamation du 8 février

Monsieur Nous venons de lire votre lettre nous informant que vous avez des problèmes avec un ordinateur. Malgré les contrôles fréquents exécutés , il n’est pas exclu que certains articles présentent des défauts. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de l’ennui que vous a causé cette erreur. Pour vous servir le mieux possible, nous vous livraison un nouvel ordinateur demain ou aprèsdemain au plus tard. Nous reprendrons l’ordinateur présentant des défauts. Veuillez bien le remettre à notre représentant lors de son prochain passage. Nous vous remercions d’avance de votre aimable compréhension. En restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Wesley Verhaeghe

Geïntegreerde Proef

14


3 Bedrijfseconomische toepassing: ondernemingsplan Het opstellen van een ondernemingsplan is cruciaal in de voorbereiding van de start van je zaak. In een ondernemingsplan tracht je op voorhand in te schatten of de markt voor je product of dienst groot genoeg is, hoe je die markt best benadert en of je over voldoende financiële middelen beschikt om je project te financieren. Uit je ondernemingsplan zal uiteindelijk blijken of je project haalbaar is en welke strategie je het meeste kans op succes biedt. Een ondernemingsplan bestaat uit verschillende onderdelen: • • • • •

de projectbeschrijving de voorstelling de marktanalyse het marketingplan financieel plan

In elk van deze onderdelen kijkt men naar de specifieke kant van de onderneming, maar je zal ondervinden dat deze nauw met elkaar verbonden zijn. Wij zullen ons beperken tot het opstellen van een financieel plan en een marketingplan.

3.1 Financieel plan We maken een financieel plan voor een fictief bedrijf, TComputers met 3 bestuurders Tjörven Cuvelier, Nel Cuvelier en Siebe Cuvelier. Voor de financiering doen we beroep op het Participatiefonds en kiezen we ook voor een investeringskrediet. We kunnen zelf 6200,00 EUR ter beschikking stellen aan onze onderneming. We brengen ook een wagen in ter waarde van 6000,00 EUR.

Geïntegreerde Proef

15


Afbeelding 8

Afbeelding 9 Ge誰ntegreerde Proef

16


3.2 Marketinganalyse 3.2.1 Product De producten die wij aanbieden zijn van verschillende prijsklassen, zowel goedkoop als duur, en voor verschillende leeftijdscategorieĂŤn, jong en oud. Wij zullen een ruim aanbod hebben van softwarepakketten en computers met verschillende specificaties die je via onze webshop kan bestellen en die wij direct thuis laten leveren binnen de 2 werkdagen door een door ons aangestelde leverancier. In de winkel zelf hebben we alleen de softwarepakketten liggen, verder is de winkel voorzien om vragen te stellen over bepaalde producten of voor reparaties. Echter zullen we alleen het nieuwste aanbieden die op de markt is, dus we zijn steeds op de hoogte van de nieuwste snufjes. Voor vragen of reparatie van oudere toestellen staan wij altijd klaar. 3.2.2 Prijs De prijs zullen we doelbewust afstellen op de concurrentie in onze buurt, zodat we ongeveer dezelfde prijs kunnen bieden als de concurrerende zaken rondom ons. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de kwaliteit van onze producten, zodat we een zeer goede prijskwaliteit kunnen bieden aan onze klanten. We zullen een goed contract af te sluiten met een groothandel, zodat we de prijs gedeeltelijk kunnen drukken die onze klanten zullen betalen. 3.2.3 Plaats Wij bevinden ons in het winkelcentrum aan de rand van de stad Roeselare. Daardoor zijn we vlot toegankelijk en voldoende parkeergelegenheid voor mensen met eigen vervoer, en ook voor mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. 3.2.4 Promotie Wij zullen ervoor zorgen dat er op verschillende, duidelijk zichtbare plaatsen LED-panelen, die op voorhand al volledig in orde zijn gemaakt. Op die panelen komt duidelijk zichtbaar onze naam te staan met onze nieuwste aanbiedingen. Voor de opening maken we reclame via flyers die we overal rond zullen brengen aan huizen in de buurt, zoals Roeselare, Rumbeke, Beveren, Oostnieuwkerke. En we zullen regelmatig folders laten bezorgen via de post aan alle klanten in ons klantenbestand, zodat ze op de hoogte blijven van ons steeds vernieuwend aanbod.

GeĂŻntegreerde Proef

17


4 Informatica in het stage bedrijf 4.1 Hardware and software The hardware and software that they use depends from place to place and what service. Below is a list of commonly used hardware and software of the different services. PC302 PC403 PC305 SWOK01 PC408 PC406 BIBBALIE01 BIBBALIE2 PC405 PC407 PC404 PC303 PC505 SWOK02 SWOK03 PC503 PC701 PC702 PC703 PC504 SWOK07 SWOK05 BIBADM01 BIBADM02 PCBIBFS. PC508 BIBADM00 PC304

Acer Acer Acer HP acer Acer HP Hp Acer acer Acer Acer Acer HP HP Acer Acer Acer Acer Acer Hp HP HP HP Siemens Acer HP Acer

Intel I5 Intel I5 Intel I5 E7500 2Core 2,93Ghz Intel I5 Intel I5 E7500 2Core 2,93Ghz E7500 2Core 2,93Ghz Intel I5 Intel I5 Intel I5 Intel I5 Intel I5 E7500 2Core 2,93Ghz E7500 2Core 2,93Ghz Intel I5 Intel I5 Intel I5 Intel I5 Intel I5 E7500 2Core 2,93Ghz E7500 2Core 2,93Ghz E7500 2Core 2,93Ghz E7500 2Core 2,93Ghz Pentium 4 - 2,60Ghz Intel I5 E7500 2Core 2,93Ghz Intel I5

4Gb 4Gb 4Gb 1,93Gb 4Gb 4Gb 1,93Mb 1,93Mb 4Gb 4Gb 4Gb 4Gb 4Gb 1,93Gb 1,93Gb 4Gb 4Gb 4Gb 4Gb 4Gb 1,93Gb 1,93Gb 1,93Gb 1,93Gb 504Mb 4Gb 1,93Mb 4Gb

w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 XpSp3 w7 sp1 w7 sp1 XpSp3 XpSp3 w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 XpSp3 XpSp3 w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 w7 sp1 XpSp3 XpSp3 XpSp3 XpSp3 XpSp3 w7 sp1 XpSp3 w7 sp1

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2003 2010 2010 2010

9 9 9 8 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 8 9

302 Mieke 403 Carine V 305 Koen 808 Sanja 408 Philip 406 Luc 806 Bib 806 Bib 405 Christine 407 Jeroen 404 Stephanie 303 Sofie 505 Martine 807 Dieter 809 Stien 503 Ingrid 701 Karien 702 Brigitte 703 Anja 504 Carine P. 810 Henk 802 Leona / Nele 805 Bib werklok 805 Bib werklok 805 Bib werklok 508 Nele 804 Ann 304 Annie

x x x 9 x x 9 9 x x x x x 9 9 x x x x x 9 9 9 9 9 x 9 x

Gemeentehuis Bibliotheek SWOK

Ge誰ntegreerde Proef

18


4.2 Netwerkstructuren

Afbeelding 10

Ge誰ntegreerde Proef

19


De bovenstaande afbeelding stelt het lokale netwerk voor die wordt gebruikt. Het verbindt alle diensten met elkaar. Er is een rechtstreekse verbinding tussen Staden en Westrozebeke en ook tussen Staden en Oostnieuwkerke. Binnenkort komt er ook een dergelijke verbinding tussen Oostnieuwkerke en Westrozebeke.

4.3 Opleiding personeel en helpdesk Op regelmatige tijdstippen moeten er bijscholingen gevolgd worden, maar er zijn geen opleidingen vooraf nodig. Als er problemen zijn met ICT wordt het eerst bekeken via extern bureaublad vanop de computer van de ICT-er om een andere computer over te nemen en om zo het probleem proberen op te lossen. Als dat niet mogelijk is wordt er ter plaatse gegaan en dan zo opgelost.

4.4 Beveiliging van het systeem Over de beveiliging weet ik niets, maar indien er stroompanne is wordt er een noodgenerator opgestart om alles draaiende te houden. Wachtwoorden zijn altijd persoonlijk moeten om de 2 maanden worden gewijzigd. Soms gebeurt het dat iemand anders ook het wachtwoord weet omdat die ene persoon die computer nodig heeft als de andere afwezig is.

4.5 Bedenkingen Ik vind het een sterk onderbouwd netwerk. Zeer goed vind ik de manier waarop men kan telefoneren naar elkaar. Er is zelfs een speciale manier om van een gewone telefoon naar een gsm te bellen door middel van een apparaat die als je naar een gsm belt van een gewone telefoon, het lijkt alsof je van gsm naar gsm belt. Zo worden de kosten beperkt.

Ge誰ntegreerde Proef

20


5 Een informaticatoepassing uitwerken 5.1 Probleemstelling Er werd van ons verwacht een site te maken voor ons fictief bedrijf. Er werd een eerste deadline opgesteld voor de statische kant van de site. Dat zijn alle pagina’s die niet moeten worden gekoppeld met de databank, ontworpen in HTML en voor de stijl is CSS gebruikt. Er kon ook gebruik worden gemaakt van een javascript voor bijvoorbeeld een lightbox of slideshow. En dan werd er ook een deadline afgesproken voor het dynamische deel. Het moest af zijn tegen het indienen van onze GP.

5.2 Structuur en opbouw De 5 pagina’s van het statische deel: • • • •

Homepagina Contactgegevens Openingsuren Info

======> ======> ======> ======>

home.html contact.html openingsuren.html service.html

De 5 pagina’s van het dynamische deel: • • • • •

De winkel ======> Login ======> Registreer ======> Detailpagina ======> Winkelmandje ======>

winkel.aspx login.aspx registreer.aspx detail.aspx wagentje.aspx

5.3 Bronvermelding gebruikte sites www.asp.net Forums.asp.net Forums.aspfree.com

Geïntegreerde Proef

21


5.4 Statische website fictief bedrijf: schets en screenshots

Bovenkant banner Flashbanner (.swf) Onderkant banner navigatiebalk inhoud

Afbeelding 11

Afbeelding 12

Ge誰ntegreerde Proef

22


Bovenkant banner Flashbanner (.swf) Onderkant banner navigatiebalk keuzelijst producten

inhoud

Afbeelding 13

Afbeelding 14

Ge誰ntegreerde Proef

23


Afbeelding 15

Afbeelding 16

Ge誰ntegreerde Proef

24


Afbeelding 17

Afbeelding 18

Ge誰ntegreerde Proef

25


5.5 databaseschema databank fictief bedrijf

Afbeelding 19

5.6 handleiding Onze site dient er voor om bestellingen te plaatsen of gewoon even te kijken wat wij aanbieden. om te kunnen bestellen dient u geregistreerd te zijn. Dit kunt u doen door bij de pagina ‘members login’ op ‘registreer’ gistreer’ te klikken. Daar vult u uw gegevens in en klikt dan op bevestig. Let er wel op dat de velden hoofdlettergevoelig zijn. Na het registreren kom je terug op de pagina ‘members login’, waar je je nu kunt aanmelden. Na het inloggen word je automatisch doorgestuurd naar de webshop, waar u links een specifiek zoekcriteria kunt instellen om zo sneller uw gewenste product te vinden. Als u uw product hebt gevonden klikt u op product.

. Daardoor krijgt u een detailweergave te zien over het geselecteerde

Om een product te bestellen klikt u vervolgens op . Nu is het product toegevoegd aan uw winkelwagentje en wordt u doorgestuurd naar het overzicht van het winkelwagentje. Indien u het bestelde product wil verwijderen uit het winkelwagentje klikt u op verwijderen.

Geïntegreerde Proef

26


5.7 Code website (css, html, asp.net) 5.7.1 stijl.css (= de opmaak van het niet dynamische deel)

Ge誰ntegreerde Proef

27


5.7.2 Webshop.css (= opmaak van het dynamische deel)

Ge誰ntegreerde Proef

28


5.7.3 sjabloon.html

Ge誰ntegreerde Proef

29


5.7.4 sjabloon aspx

de volgende stukken code zijn asp.net en zal ik alleen de div=content plaatsen.

Ge誰ntegreerde Proef

30


5.7.5 Login

Ge誰ntegreerde Proef

31


5.7.6 Registreer

Ge誰ntegreerde Proef

32


Ge誰ntegreerde Proef

33


5.7.7 Winkel

Ge誰ntegreerde Proef

34


5.7.8 Detail

Ge誰ntegreerde Proef

35


Ge誰ntegreerde Proef

36


5.7.9 Winkelmandje

Ge誰ntegreerde Proef

37


5.7.10 login.aspx.vb Protected Sub BtnLogin_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles BtnLogin.Click 'controleren of de naam en wachtwoord overeenkomen met de gegevens uit de databank door middel van een gridview For inti = 0 To CInt(GridView2.Rows(0).Cells(0).Text) - 1 If TxtGebruikersnaam.Text = GridView1.Rows(inti).Cells(1).Text And Txtpaswoord.Text = GridView1.Rows(inti).Cells(2).Text Then Session("naam") = GridView1.Rows(inti).Cells(0).Text Session("klant") = TxtGebruikersnaam.Text Session("login") = "ok" Lblfout.Visible = False Response.Redirect("winkel.aspx") Else Lblfout.Visible = True End If Next End Sub Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("login") = "ok" Then TxtGebruikersnaam.Enabled = False Txtpaswoord.Enabled = False BtnLogin.Enabled = False LinkButton1.Enabled = False Label1.Visible = True LinkButton2.Visible = True Else TxtGebruikersnaam.Enabled = True Txtpaswoord.Enabled = True BtnLogin.Enabled = True LinkButton1.Enabled = True Label1.Visible = False LinkButton2.Visible = False End If End Sub Protected Sub LinkButton1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click Response.Redirect("registreer.aspx") End Sub Protected Sub LinkButton2_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles LinkButton2.Click If Session("login") = "ok" Then Session("login") = "nok" Response.Redirect("login.aspx") Else Response.Redirect("login.aspx") End If End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

38


5.7.11 registreer.aspx.vb Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'alle waarden naar de databank schrijven If Txtww.Text = TxtHerhaalww.Text Then If Txtemail.Text = Txtemail2.Text Then If TxtLogin.Text <> "" Or Txtww.Text <> "" Or TxtHerhaalww.Text <> "" Then Dim strsql As String strsql = "insert into TblKlanten (Login, voornaam, naam, [straat en nummer], gemeente, telefoonnummer, [btw-nummer], emailadres, wachtwoord)" strsql &= "values('" & TxtLogin.Text & "' ,'" & Txtvnaam.Text & "' ,'" & Txtfnaam.Text & "' ,'" & Txtstraat.Text & _ "' ,'" & Txtgemeente.Text & "' ,'" & Txttelefoon.Text & "' ,'" & Txtbtw.Text & "' ,'" & Txtemail.Text & "' ,'" & Txtww.Text & "')" AccessDataSource1.InsertCommand = strsql AccessDataSource1.Insert() Response.Redirect("login.aspx") Lblfout.Visible = False Else Lblverplicht.ForeColor = Drawing.Color.Red End If Else Lblfoutemail.Visible = True End If Else Lblfout.Visible = True End If End Sub

5.7.12 winkel.aspx.vb Private Sub laden() If CBHW.Checked = True And CBSW.Checked = True Then Session("cat1") = "Hardware" Session("cat2") = "Software" If CBAlles.Checked = True Then Session("subcat1") = "antivirus" Session("subcat2") = "computer" Session("subcat3") = "scherm" Session("subcat4") = "muis"

Ge誰ntegreerde Proef

39


Session("subcat5") = "usb" Session("subcat6") = "office" Session("subcat7") = "windows" Else Session("subcat1") Session("subcat2") Session("subcat3") Session("subcat4") Session("subcat5") Session("subcat6") Session("subcat7")

= = = = = = =

vbNull vbNull vbNull vbNull vbNull vbNull vbNull

If CbAnti.Checked = True Then Session("subcat1") = "antivirus" End If If CbComp.Checked = True Then Session("subcat2") = "computer" End If If CbScherm.Checked = True Then Session("subcat3") = "scherm" End If If CbExtern.Checked = True Then Session("subcat4") = "muis" End If If CbUsb.Checked = True Then Session("subcat5") = "usb" End If If CbOffice.Checked = True Then Session("subcat6") = "office" End If If CbWindows.Checked = True Then Session("subcat7") = "windows" End If End If End If If CBHW.Checked = False And CBSW.Checked = True Then Session("cat1") = vbNull Session("cat2") = "Software" CbComp.Enabled = False CbExtern.Enabled = False CbScherm.Enabled = False CbUsb.Enabled = False If CBAlles.Checked = True Then Session("subcat1") = "antivirus" Session("subcat2") = vbNull Session("subcat3") = vbNull Session("subcat4") = vbNull Session("subcat5") = vbNull Session("subcat6") = "office" Session("subcat7") = "windows" Else Session("subcat1") Session("subcat2") Session("subcat3") Session("subcat4")

Ge誰ntegreerde Proef

= = = =

vbNull vbNull vbNull vbNull

40


Session("subcat5") = vbNull Session("subcat6") = vbNull Session("subcat7") = vbNull If CbAnti.Checked = True Then Session("subcat1") = "antivirus" End If If CbComp.Checked = True Then Session("subcat2") = "computer" End If If CbScherm.Checked = True Then Session("subcat3") = "scherm" End If If CbExtern.Checked = True Then Session("subcat4") = "muis" End If If CbUsb.Checked = True Then Session("subcat5") = "usb" End If If CbOffice.Checked = True Then Session("subcat6") = "office" End If If CbWindows.Checked = True Then Session("subcat7") = "windows" End If End If End If If CBHW.Checked = True And CBSW.Checked = False Then Session("cat1") = "Hardware" Session("cat2") = vbNull CbAnti.Enabled = False CbOffice.Enabled = False CbWindows.Enabled = False If CBAlles.Checked = True Then Session("subcat1") = vbNull Session("subcat2") = "computer" Session("subcat3") = "scherm" Session("subcat4") = "muis" Session("subcat5") = "usb" Session("subcat6") = vbNull Session("subcat7") = vbNull Else Session("subcat1") Session("subcat2") Session("subcat3") Session("subcat4") Session("subcat5") Session("subcat6") Session("subcat7")

= = = = = = =

vbNull vbNull vbNull vbNull vbNull vbNull vbNull

If CbAnti.Checked = True Session("subcat1") = End If If CbComp.Checked = True Session("subcat2") = End If

Ge誰ntegreerde Proef

Then "antivirus" Then "computer"

41


If CbScherm.Checked = True Then Session("subcat3") = "scherm" End If If CbExtern.Checked = True Then Session("subcat4") = "muis" End If If CbUsb.Checked = True Then Session("subcat5") = "usb" End If If CbOffice.Checked = True Then Session("subcat6") = "office" End If If CbWindows.Checked = True Then Session("subcat7") = "windows" End If End If End If End Sub Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'bij het klikken op een checkbox word de pagina herladen If Me.IsPostBack = False Then laden() End If If Session("login") = "ok" Then LblIngelogd.Text = "U bent ingelogd als " & Session("klant") LinkButton1.Text = "Log uit" Else LblIngelogd.Text = "U bent niet ingelogd" LinkButton1.Text = "Log in" End If End Sub Protected Sub CBAlles_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CBAlles.CheckedChanged CbAnti.Checked = False CbComp.Checked = False CbExtern.Checked = False CbUsb.Checked = False CbWindows.Checked = False CbOffice.Checked = False CbScherm.Checked = False CBAlles.Checked = True laden() End Sub Protected Sub CBHW_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CBHW.CheckedChanged CBAlles.Checked = True CbAnti.Checked = False CbComp.Checked = False CbExtern.Checked = False

Ge誰ntegreerde Proef

42


CbUsb.Checked = False CbWindows.Checked = False CbOffice.Checked = False CbScherm.Checked = False If CBHW.Checked = True Then CbComp.Enabled = True CbExtern.Enabled = True CbScherm.Enabled = True CbUsb.Enabled = True Else CbComp.Enabled = False CbExtern.Enabled = False CbScherm.Enabled = False CbUsb.Enabled = False End If If CBSW.Checked = True Then CbAnti.Enabled = True CbOffice.Enabled = True CbWindows.Enabled = True Else CbAnti.Enabled = False CbOffice.Enabled = False CbWindows.Enabled = False End If laden() End Sub Protected Sub CBSW_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CBSW.CheckedChanged CBAlles.Checked = True CbAnti.Checked = False CbComp.Checked = False CbExtern.Checked = False CbUsb.Checked = False CbWindows.Checked = False CbOffice.Checked = False CbScherm.Checked = False If CBSW.Checked = True Then CbAnti.Enabled = True CbOffice.Enabled = True CbWindows.Enabled = True Else CbAnti.Enabled = False CbOffice.Enabled = False CbWindows.Enabled = False End If If CBHW.Checked = True Then CbComp.Enabled = True CbExtern.Enabled = True CbScherm.Enabled = True CbUsb.Enabled = True Else CbComp.Enabled = False CbExtern.Enabled = False

Ge誰ntegreerde Proef

43


CbScherm.Enabled = False CbUsb.Enabled = False End If laden() End Sub Protected Sub CbAnti_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbAnti.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub CbComp_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbComp.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub CbScherm_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbScherm.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub CbExtern_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbExtern.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub CbUsb_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbUsb.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub CbOffice_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbOffice.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub CbWindows_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles CbWindows.CheckedChanged CBAlles.Checked = False laden() End Sub Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged 'ervoor zorgen dat het teken '&' wordt herkend Dim str As String str = GridView1.SelectedRow.Cells(1).Text.Replace("&amp;", "&") Session("geselecteerd") = str Response.Redirect("detail.aspx")

Ge誰ntegreerde Proef

44


End Sub Protected Sub LinkButton1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click If Session("login") = "ok" Then Session("login") = "nok" Response.Redirect("login.aspx") Else Response.Redirect("login.aspx") End If End Sub

5.7.14 detail.aspx.vb Protected Sub ImageButton1_Click(sender As Object, e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles ImageButton1.Click 'bij het klikken op de knop worden de waarden toegevoegd aan de tabel If Session("Login") = "ok" Then Dim strsql As String strsql = "insert into winkelmandje (klantid, product, afbeelding, prijs)" strsql &= "values('" & Session("naam") & "' ,'" & DetailsView1.Rows(0).Cells(1).Text & "' ,'" & DetailsView2.Rows(0).Cells(1).Text & _ "' ,'" & DetailsView1.Rows(3).Cells(1).Text & "')" AccessDataSource1.InsertCommand = strsql AccessDataSource1.Insert() Response.Redirect("wagentje.aspx") Else Response.Redirect("login.aspx") End If End Sub Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("login") = "ok" Then LblIngelogd.Text = "U bent ingelogd als " & Session("klant") LinkButton1.Text = "Log uit" Else LblIngelogd.Text = "U bent niet ingelogd" LinkButton1.Text = "Log in" End If End Sub Protected Sub LinkButton1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click If Session("login") = "ok" Then Session("login") = "nok" Response.Redirect("login.aspx") Else Response.Redirect("login.aspx") End If End Sub Ge誰ntegreerde Proef

45


5.7.15 wagentje.aspx.vb Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Session("login") = "ok" Then LblIngelogd.Text = "U bent ingelogd als " & Session("klant") LinkButton1.Text = "Log uit" Else LinkButton1.Text = "Log in" Response.Redirect("login.aspx") End If End Sub Protected Sub LinkButton1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click If Session("login") = "ok" Then Session("login") = "nok" Response.Redirect("login.aspx") Else Response.Redirect("login.aspx") End If End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

46


Slotwoord In dit slotwoord blik ik nog even terug op het maken van mijn Geïntegreerde Proef (GP). De taken voor de verschillende vakken hebben mij en waarschijnlijk heel de klas veel zelfstandiger gemaakt. Nu hebben we ook een betere kijk op de echte zakenwereld, hoe het er aan toegaat. Bijvoorbeeld voor het vak Frans hebben we zelf een klachtenbrief en een antwoord daarop moeten schrijven, dat kan van pas komen als ik in een internationaal bedrijf terecht zou komen. Voor Engels een brochure leren maken, was ook zeer leerrijk. En dan de site ontwerpen en programmeren voor informatica was een zeer grote opdracht, een beetje stress als je iets niet vindt, en dan kan je rekenen op vrienden en de leerkracht. Over het algemeen geheel was de GP een zeer leuke en leerrijke ervaring, die je goed kan gebruiken in de toekomst. Door de stage heb ik mezelf iets beter leren kennen. Ik weet nu beter wat ik wel en niet kan. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd uit het groepswerk dat ik niet echt graag op de voorgrond kom van het project, maar liever de kleine details opzoek of oplos voor de anderen. Uit het maken van mijn site voor mijn fictief bedrijf, TCopmuters, heb ik ontdekt dat ik niet echt goed ben in het uitdenken van een creatieve lay-out, maar wel goed ben in het programmeren, eens ik weet hoe het er moet uitzien. Ook blijf ik naar dingen zoeken tot ik ze heb gevonden, zelfs de kleinste details. In tegenstelling tot het niet creatief zijn, vond ik mijn brochure die ik heb gemaakt voor Engels zeer geslaagd, maar dat was dan omdat het een veel kleiner project was. Tijdens de stage kreeg ik vele kleine opdrachten en kwam ik steeds bij nieuwe problemen terecht. Mijn stagebegeleider had me vooraf gezegd dat ik waarschijnlijk problemen zou hebben en had zijn gsm-nummer gegeven om hem hulp te vragen indien het nodig mocht zijn. Dat was één keer het geval omdat de computer blokkeerde bij het upgraden naar Office 2010. Hij heeft zelf één uur gezocht en gelukkig kunnen oplossen zonder gegevensverlies. De stage was voor mij een belangrijke stap vooruit, het omgaan met grotere projecten en fungeren in groepsverband. Ik heb zeer veel bijgeleerd en ben zelfstandiger geworden. Nu ben ik klaar voor de volgende stap naar kortrijk om NMCT te volgen. Mijn GP-bundel kunt u terugvinden op www.issuu.com/tjorvencuvelier/docs/gpbundel


gpbundel  

gp bundel tjorven cuvelier 6 TSO informaticabeheer 2011 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you