Page 1

Tjörn

Nr 6/2017

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Fler företag i Svanvik sid 12 Fotbollsbögen väcker känslor sid 9 Skyfallet var ett hundraårsregn sid 19


Nu blir det enklare att hitta kommunala ärenden på hemsidan! D

et kallas för Öppet diarium och du når det från www.tjorn.se. Från och med 1 januari kan du ta del av de dokument som beskriver de ärenden som kommunstyrelsen beslutar om. Viss information kommer du att nå direkt via hemsidan, viss information beställer du hem. Håll utkik på www.tjorn.se för mer detaljerad information när det närmar sig! (Läs också på sidan 6 om den nya digitala anslagstavlan.)

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör 2 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

Maria Johannessen formgivning Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren, Sarah Franzén, Birgitta Löwing Kiser, Karin Niiholm, Johanna Nyberg och Annica Skog. Omslag: Bron till Klädesholmen Foto om ej annat anges, Maria Johannessen

Tryck: Åtta.45 Upplaga: 7 800 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Nya satsningar på Tjörn – i Svanvik och Södra Hamnen I

det här numret av Vi på Tjörn kan du läsa om planerna att utöka Svanviks industriområde till det dubbla. Samrådstiden har precis avslutats, vilket innebär att synpunkter har samlats in och att de kommer att finnas med i det fortsatta arbetet med planprogrammet. Detta planprogram kommer sedan att ligga till grund för en ny detaljplan. Tanken med de nya områdena som föreslås är att fler mindre företag ska kunna etablera sig på Tjörn. Det kan till exempel handla om hantverk eller kontor. Du kan läsa mer om det nya planprogrammet för Svanvik på sidan 12 och på www.tjorn.se Ett annat stort framtidsprojekt på Tjörn är Södra Hamnen i Skärhamn. Här pågår för närvarande samrådet för en ny detaljplan, där alla kan komma med synpunkter. I kommunhuset kommer det att vara Öppet hus under ett par tillfällen i december där planförslaget presenteras. På www.tjorn.se kan du se vilka tider som gäller. Den nya detaljplanen innehåller förslag på fler bostäder, butiker, småföretag, hotell, utbyggnad av akvarellmuseet och fler parkeringar. Med ett nytt år i antagande kan det också vara läge att göra framtidsplaner i det lilla. För egen del tänker jag börja utforska alla de fina vandringslederna som finns på Tjörn. I varje nummer av Vi på Tjörn under 2018 kommer en ny vandringsled att presenteras. Det låter väl som ett bra nyårslöfte att i tur och ordning upptäcka fler områden på Tjörn? Jag önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år! Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 3


• Säker och trygg kommun •

Våga knacka på! Eller ring polisen! Om du blev misshandlad i ditt hem och en granne råkade höra vad som pågick, skulle du vilja att grannen ingrep då? Nu kan du bli den där grannen som visar ”huskurage” och ingriper!

1 november startade Huskurage på Tjörn. Det är Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB och Polisen som går ihop för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Huskurage betyder att du som är granne ska våga göra något när du misstänker att någon är i fara i sitt hem. – Om de som bor i ett område vet att grannarna slår larm vid misstänkta situationer, kanske det avhåller dem från att begå brott. På så vis kan Huskurage också vara förebyggande, precis som Båtsamverkan och Grannsamverkan fungerar i dag, säger Ulf Darrell, kommunpolis på Tjörn.

#metoo

Kampanjen #metoo visar att relationsvåld, sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är högaktuella frågor. – Metoo-kampanjen visar tydligt att många kvinnor blir utsatta för brott. Misshandel är en del av det. Om Huskurage kan hjälpa bara en person så är det värt en extra satsning, säger Ulf Darrell, kommunpolis på Tjörn. hur fungerar huskurage?

Precis som Grannsamverkan och Båtsamverkan bygger Huskurage på att du som medborgare själv ska vara uppmärksam

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Läs mer på www.huskurage.se.

Huskurage startade på Tjörn 1 november och är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB och Polisen. På den stora bilden Ann Eriksson, folkhälsosamordnare i Tjörns kommun, Ann-Britt Svedberg, kommunchef, Ulf Darrell, kommunpolis. Nedan Mats Olsson, Tjörns Bostads AB.

4 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

på om något misstänkt händer. I stället för att tänka ”var och en får sköta sitt” handlar det om att våga agera när det behövs! Skulle du som granne hamna i en situation där du misstänker att din granne far illa är här några tips på hur du kan agera: • Knacka på hos grannen och fråga hur det står till. • Om det behövs – hämta hjälp av andra grannar. • Ring alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. • Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.


Låna en hjärtstartare! Om du har ett arrangemang där det samlas mycket folk, kan du låna en hjärtstartare från Tjörns kommun.

Nattlig ro med kamera Nu kan Tjörnbor som har nattlig tillsyn slippa bli störda i sin nattsömn.

M

ed en kamera kan personalen i hemtjänsten se om allt är som det ska. Ibland gör hemtjänsten schemalagda besök nattetid, enbart för att kontrollera att allt är som det ska. Det kallas för ”nattlig tillsyn”. När nattpersonalen kommer eller går kan det vara lätt att vakna till. En del ligger vakna och väntar på att nattpersonalen ska komma. Nu finns det möjlighet att välja att ha en kamera hemma, i stället för att bli störd på natten. Personalen i hemtjänsten kopplar upp sig mot kameran och kan se sängen och delar av sovrummet. Om personen som har tillsyn sover gott, behöver ingen gå dit och störa. Om inte, larmas nattpatrullen ut till bostaden. – Vi vill ge våra brukare möjlighet till hög integritet där de kan ta hand om sig själva så långt det går, samtidigt som vi finns som en trygghet, säger Shujaat Noormohamed, chef för socialförvaltningen i Tjörns kommun. Säkerhetsnivån är hög och endast behöriga användare kan komma åt kameran. Tillsynen sker endast vid i förväg bestämda tillfällen. Andra kommuner som använt sig av tillsyn på natten med kamera har märkt att det är ett bra verktyg för oroliga personer och att de äldre började sova bättre efter införandet. – Nu informerar vi om att möjligheten finns för den som har nattlig tillsyn och vill prova, säger Emelie Hildingsson, enhetschef på socialförvaltningen.

tt låna kommunens hjärtstartare kostar 500 kronor i deposition. Du får tillbaka beloppet när du lämnar tillbaka hjärtstartaren. Du bokar hjärtstartaren i Tjörns kundcenter. Vill du veta var det finns hjärtstartare i kommunen? På www.hjartstartarregistret.se hittar du närmaste hjärtstartare. Där kan du också själv gå in och registrera nya hjärtstartare.

Livbojen Är du 7–20 år och har någon i din närhet som dricker för mycket alkohol, använder droger eller är psykiskt sjuk?

L

ivbojen erbjuder stödgrupper för barn 7–12 år och för tonåringar 13–20 år. Du kan också få enskilda samtal. På mötena träffar du andra i din ålder som är i en liknande situation. Grupperna träffas en gång i veckan. Vill du komma i kontakt med Livbojen? Ring 0304-60 13 85.

Foto: Livbojen

Foto: Mostphotos

A

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 5


• Säker och trygg kommun •

Vi önskar dig en säker och trygg julefrid!

Från och med 1 januari hittar du även kommunens anslagstavla på nätet!

Med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt kan du säkra julefriden! December månad är en bra månad att kontrollera och eventuellt byta batteri i brandvarnaren.

Har du sett anslagstavlan i kommunhuset? Det är där Tjörns kommun är skyldig att sätta upp information om till exempel justerade protokoll.

N

u är det dags att skapa julstämning. Med adventsljusstakar, ljusslingor, stjärnor, levande ljus, pepparkakor, godis och julmat. Men mitt i allt julmys – planera gärna lite extra för att du också ska få en säker jul! Här får du några enkla tips som kan göra stor skillnad för hur din juletid blir!

N

u kan du snart hitta samma information på www.tjorn.se. På kommunens hemsida ska du enkelt kunna ta del av informationen genom att den anslås på en så kallad digital anslagstavla. Sedan 1 januari är alla kommuner i Sverige skyldiga (enligt nya Kommunallagen) att ha en digital anslagstavla på sina hemsidor.

Drop-in för bygglovsfrågor varje torsdag Funderar du på att bygga nytt eller bygga om? Bygglovsenheten har drop-in varje torsdag kl 16–17.30. Du kan då få 15 minuters rådgivning av någon av de handläggare som finns på plats.

Julgodis. Tillverkar du julgodis eller något annat gott vid spisen? Tänk på att inte lämna spisen utan uppsikt. Elektriska julstjärnor, ljusslingor eller adventsljusstakar. Kontrollera dem noga innan du sätter upp dem. Kanske behöver du byta ut någon? Om du köper nytt är det bra att välja sådana som har strömbrytare så att du enkelt kan släcka ljusen.

6 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

Foto: Maria Bäckersten

Adventsljusstaken och andra levande ljus. Se till att ljusstakarna är brandsäkra och att dekorationen inte är brännbar. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt – du kan ju ändå inte njuta av ljusen om du inte ser dem!

Tjörns kommun tar över driften av Tjörns ishall Från och med årsskiftet kommer Tjörns kommun att ta över driften av Tjörns ishall i Rönnäng. Ägandet av anläggningen kommer att ligga kvar hos Stiftelsen Tjörns ishall.

I

shallen kommer även att renoveras, och förhoppningen är att renoveringen kommer igång under våren 2018. Stiftelsen har fått ett startbidrag på 1 000 000 kronor till renoveringen. För att lösa finansieringen för hela renoveringen, rekommenderar Kultur- och fritidsnämnden att Tjörns kommun lämnar kommunal borgen till stiftelsen för banklån. Beslut om borgen förväntas tas under slutet av 2017.


Det nya LSS-boendet är klart Äntligen är det dags för inflyttning i Kroksdals gruppbostad. David Strömberg har sett fram emot den här dagen länge. – Jag ser fram emot att få byta miljö och att flytta till något helt nytt, säger han.

D

avid Strömberg har börjat packa upp sina saker i det nya köket. Han är särskilt glad för spishällen och diskmaskinen. Kanske kommer han att laga lite mer mat hemma nu när han slipper diska för hand. – Jag tänker nog laga frukost i alla fall, säger han, för han hoppas också att det ska bli mycket gemensam matlagning i det stora köket som finns i LSS-boendet. Han tycker om att laga mat och visar flera av sina kokböcker.

ljusa lägenheter

Även om det är mörk november när David flyttar in kommer det in mycket ljus i hans nya lägenhet. Stora fönster vetter ut mot en egen uteplats. Det finns sex lägenheter i det nya

Kroksdals gruppbostad är ett LSS-boende. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

boendet, som ligger granne med tennishallen i Skärhamn. Planeringen är väl genomtänkt med stora gemensamma utrymmen som uppmuntrar till social samvaro, samtidigt som de egna lägenheterna ger möjlighet till integritet. För de boende finns också en relaxavdelning och en vinterträdgård som ger stimulans för alla sinnen.

assistenten Linn Johansson. När hon fick chansen att vara med från början i ett nytt boende tog hon den direkt. – Det här är precis vad jag vill göra. Så småningom vill jag utbilda mig vidare till stödpedagog och jag ser en stor möjlighet att utvecklas här, säger Linn Johansson. bemötandet viktigt

nygammal personal

David känner igen många i personalen, eftersom flera varit på hans förra boende i Höviksnäs och jobbat. Men det blir också några nya ansikten. – Jag känner mig trygg också med de nya och ser verkligen fram emot att få bo här. En av dem som ska hjälpa David i hans dagliga liv är stöd-

Personalen på boendet jobbar utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande, vilket innebär att de möter de boende med lugn och ger utrymme för återhämtning. Även miljön är avskalad och lugn med jordnära färger för att minska sinnesintryck.

Linn hjälper David att packa upp kokböckerna. David älskar att baka och laga mat, bara han får lite hjälp.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 7


Var sjunde vecka får Kerstin Ottosson, 85, skjuts till frisören Kicki Rydh av Britt-Marie Andersson.

Föreningen som är guld värd En guldkant på vardagen kan vara att bli skjutsad till frisören, att få gå på kafé med någon eller få sällskap till konserten. Föreningen Guldkanten vill fånga upp äldre som är ensamma.

K

erstin Ottosson, 85, var med om en bilolycka för ett år sedan. Hon har legat på sjukhus i långa perioder och har hemtjänst. För tolv år sedan blev hon änka. – Jag har knappt varit utanför dörren sedan i somras. Jag har problem med knät och det gör att jag inte vågar mig ut så mycket. Alla mina bekanta har gått bort och det har blivit väldigt ensamt. Det blir roligare när Britt-Marie kommer, säger Kerstin Ottosson.

pigga pensionärer hjälper

Britt-Marie Andersson fyller 70 i januari och är en av de pigga pensionärer som var snabbast att ta kontakt med den nya föreningen Guldkanten. Hon hade både tiden, orken och motivationen att bli en guldkantsledare. – Det är viktigt för mig att känna mig behövd och här får 8 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

jag möjlighet att hjälpa någon annan. Det är inte så mycket mer man behöver göra än att finnas och lyssna, säger BrittMarie, som har tre personer som hon hjälper. Föreningen Guldkanten bildades i somras med ambitionen att öka den medmänskliga kontakten mellan människor via vardagliga enkla saker som att skjutsa till klädaffären, ringa ett telefonsamtal eller läsa tidningen tillsammans. – Vi tycker det ska vara gratis att få hjälp och möta en medmänniska. Vi hoppas att fler ska våga be om den hjälpen, men vi har också märkt att många skäms för att de är ensamma, säger Elisabeth Rylander, föreningens ordförande. Sedan starten har föreningen haft möten på flera ställen på Tjörn för att fånga upp både guldkantstagare och guldkantsledare. Föreningen har också

kontakt med äldreomsorgen i Tjörns kommun, för att på den vägen kunna fånga upp personer som är ensamma.

Föreningen Guldkanten En guldkantsledare, ofta en pigg pensionär, hjälper mellan en och fem personer, så kallade guldkantstagare. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter (100 kronor) och sponsring. Vill du komma i kontakt med föreningen, ring Elisabeth Rylander 0761–28 89 95 eller Ture Berntsson 0706-59 01 85.


Fotbollsbögen väcker känslor Hur går egentligen snacket i omklädningsrummen och skolkorridorerna på Tjörn? Frågan ställdes på sin spets när enmansteatern Fotbollsbögen nyligen spelades för aktiva i föreningslivet.

Foto: Birgitta Löwing Kiser

Ett 30-tal personer finns på plats i Häggvall i den höstiga oktoberkvällen för att se Mårten Svedberg framföra sin explosiva och utlämnande föreställning Fotbollsbögen. Fokus ligger på homofobi och machokultur men pjäsen handlar också om vänskap och kärlek. Det är dagen D för fotbollsspelaren Johan, han ska berätta för kompisen Micke att han är bög. Hur ska det tas emot? Med acceptans och värme eller med ett totalt avståndstagande? Skådespelaren låter publiken ta del av några olika känsloladdade scenarier.

eftersnack med publiken

När föreställningen är slut är det först tyst i publiken. Mårten Svedberg, som skrivit pjäsen utifrån egna erfarenheter, återvänder till scenen och ställer frågan: Hur kändes det där? – Jäkligt träffsäkert. Den jargongen och kulturen finns ju där, utbrister en kille i publiken. Han får medhåll av Jessica Fredriksson, 19. – Jag känner igen det både från skolan och från fotbollen. Var någon annorlunda blev de ett mobboffer. Jag blir så himla arg när jag tänker på det, säger hon.

Några Tjörnföreningar är representerade den här kvällen, men publiken verkar enig om att det borde varit fler, att pjäsen tar upp aktuella och viktiga frågor som föreningarna behöver jobba med. säg ifrån!

I diskussionen betonas vikten av att vara närvarande, lyhörd och säga ifrån när otrevlig jargong uppstår och respekten försvinner. Behovet av utbildning för ledare tas upp, liksom behovet av stöttning från kommunens sida. Att föreningslivet bjudits in till kvällens föreställning har delvis sin bakgrund i kommunens idrottspolitiska program som betonar att det ska finnas plats för alla, oavsett exempelvis sexuell läggning. – Vi hade hoppats att fler aktiva i föreningslivet skulle komma. Det är viktigt att vi börjar prata om de här frågorna och att alla föreningar jobbar med dem i sitt värdegrundsarbete. Där kan vi från kommunens sida stötta med bland annat utbildningsinsatser, säger Tina Liljered-Myremark, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Sex föreställningar av Fotbollsbögen framfördes på Tjörn 16–18 oktober. En för föreningsaktiva, fyra för kommunens åttondeklassare och en på Café Delta i Häggvall, som främst riktar sig till ungdomar men även till andra intresserade.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 9


Tjörnföretagaren

På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher. I olika företagsreportage får du ta del av den bredd som finns i det lokala näringslivet.

Det rosa Tjörnföretaget ”Syns du inte, finns du inte” är mottot för Petra Johnsson och hennes företag Tjörns Reklam. Som relativt ensam kvinna i en mansdominerad bransch var firmafärgen given.

D

et började med en brodyrmaskin en vinter för snart tio år sedan. Petra ville bara ha en liten hobbyverksamhet. När hon fick tid över skulle hon sy företagsloggor på skjortorna som användes i hennes mans åkeriföretag. Men kanske kunde hon hjälpa fler med broderade detaljer på profilkläder? Hon knackade på hos Kenneths screentryckeri och undrade om de kunde samarbeta. Svaret hon fick var att då fick hon köpa hela företaget. Petra, som dessutom var gravid, hade mest

erfarenhet från livsmedelsbranschen. Men hon slog till ändå och det dröjde inte länge förrän hon kunde anställa sin första medarbetare. I dag har Petra de flesta kunderna bland Tjörns många småföretagare. Hon upplever att Tjörnföretagarna är mycket lojala när de vill köpa reklam. Men trots att hon syns så väl i sin rosa pick-up tycker hon att kunderna borde bli fler och satsar nu på att synas ännu mer. Därför satsar hon på ytterligare en rosa bil!

– Det finns säkert de som stör sig på att jag alltid måste ha rosa. Allt från bilen till naglarna är ju rosa, men i mitt yrke är uppmärksamhet något bra. Det roligaste med att vara företagare är att bestämma över sin egen utveckling och reklambranschen erbjuder ett fantastiskt skapande yrke och målet för framtiden är klart: – En egen fastighet i Svanvik som är anpassad för verksamheten, givetvis i skyltläge – det är en dröm! Då kan vi utöka verksamheten på ett annat sätt och växa i både antal anställda och omsättning. Gå med i Facebook-gruppen Näringslivet i Tjörns kommun!

Foto: Tjörns Reklam

Gruppen är öppen för alla men har fokus på näringslivsfrågor. Bjud gärna in dina företagarkollegor!

10 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

Foto: Anna Aldegren

Foto: Anna Aldegren

Intervju med Petra hittar du i Facebookgruppen Näringslivet i Tjörns kommun.


Foto: Mostphotos

Nytt avtal ska främja turismen Kommunerna Tjörn, Stenungsund, Orust och Kungälv har nu tillsammans handlat upp turismtjänster. Tillsammans ska våra kommuner nu bli ännu mer attraktiva!

Gluten, laktos, nötter… glöm inte informera! Är du livsmedelsföretagare? Eller serverar du korv på fotbollsmatchen ibland? Då behöver du veta vad som gäller för allergener.

A

ll mat och dryck som säljs ska ha information om vilka allergener de innehåller. Det gäller även för mat som inte har någon etikett. Lunchtallriken, korven på fotbollsmatchen, bullarna som barnen säljer till skolresan – alla ska de förses med information om vilka allergener maten innehåller. I praktiken kan det gå till så att menyn på restaurangen tydligt informerar om vilka allergener som finns i varje rätt, eller att du sätter upp en skylt som uppmanar kunden att fråga. Exempel på en sådan skylt kan vara: Allergisk? Fråga oss om innehållet! Vill du veta mer? Gå in på www.slv.se och skriv ”obligatoriskt att informera om” i sökfältet.

te tål? Är det något du in Prata med oss!

B

esöksnäringen är en av de starkaste näringarna i dag i Sverige och det finns stora möjligheter för tillväxt. Genom avtalet med turistorganisationen Södra Bohuslän Turism tas ytterligare ett steg för att främja besöksnäringen i våra områden. Målet är att kunna marknadsföra våra gemensamma destinationer ännu mer, locka hit fler besökare och även stötta de företag i våra områden som arbetar med besöksnäring. Med samarbetet stärks också Tjörn som destination. Fler kommer hit för att uppleva de stora besöksmålen eller evenemangen – Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane, Sundsby, Träbåtsfestivalen, Tjörn Triathlon, Frivolt med flera – eller de lite mer småskaliga evenemangen och sevärdheterna. – Kanske förälskar de sig i Tjörn och väljer att flytta hit. Då har vi nått närmare vårt mål att bli 20 000 invånare i kommunen år 2035, säger Lena Karlstedt, avdelningschef med ansvar för turism i Tjörns kommun.

Den 6 november ordnade Tjörns kommun (tillsammans med Orust och Stenungsund) en halvdags livsmedelsutbildning. Intresset var stort och utbildningen var mer än fullsatt! På utbildningen diskuterades bland annat den nya lagstiftningen kring vad maten innehåller.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 11


+ del av 3 d cirkulationsplats, etapp 2 + delar av 3 ator

Röss

30”

R

40”

25”

b över

5”

ch Svan viks kile

20”

Bef. Svanvik ca 120” m² 10”

anviks Mot Sv

R

Mot Gun nersnäs o

lsen

gge eby

a

10”

Mot Valla kyrk

tering

Sikt

Mot

by

Fler företag i Svanvik

PROGRA

Nu arbetas det vidare för en utveckling av Svanviks verksamhetsområde. Det nya planprogrammet Program föreslår en fördubbling av området, med inriktning mot småskalig verksamhet.

S

edan våren 2016 har Tjörns kommun arbetat med ett planprogram för området kring Svanviks industriområde. Planprogrammet har varit på samråd under oktober och november. Syftet med programmet är att kartlägga förutsättningar för en långsiktig utveckling av Svanviksområdet och vilka konsekvenser en sådan utveckling kan få. Kommunens intresse av att stärka den lokala arbetsmarknaden har vägts mot andra allmänna intressen – som pågående och framtida jordbruk, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild samt hälsa 12 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

och säkerhet för de boende i närområdet. I programmet föreslås en fördubbling av verksamhetsområdet, med inriktning mot småskalig, ej störande verksamhet, till exempel hantverk och kontor. Den nya bebyggelsen föreslås främst norr och öster om det befintliga verksamhetsområdet, men också en mindre del vid infarten till Svanviks by. Man har också tittat på hur en utbyggnad kommer att påverka trafiken i området och bedömer att det kan behövas en rondell vid väg 169 i framtiden.

Vad är ett planprogram? Tjörn - Mö Innan kommunen börjar arbeta med en detaljplan för ett markområde kan ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda områdets förutsättningar. Syftet är att tidigt få ett brett och bra beslutsunderlag genom att ta del av erfarenheter och synpunkter från dem som är berörda, till exempel boende och företagare.

Vad är ett samråd?

Ett samråd är till för att samla in information, önskemål och synpunkter kring till exempel ett planprogram eller en detaljplan, och överväga dessa i det fortsatta arbetet.


Resterande klasser i Rönnängs skola har flyttat till Långekärr Tidigare har tre klasser flyttat till Klädesholmens skola under tiden som skolan renoveras för luktproblem.

D

e klasser som nu flyttat till Långekärr är fyra klasser i årskurs 4 och 5, två klasser i årskurs 2, en förskoleklass och ett fritidshem. Totalt blir det 160 barn i Långekärrs skola. Till terminsstarten hösten 2018 ska eleverna vara tillbaka i Rönnängs skola igen. Avsikten med flytten är att ge eleverna en lugn och fin studiemiljö. Att ha undervisning på en byggarbetsplats är inte tillfredsställande. Att lokalerna blir tomma betyder också att renoveringen i Rönnäng kan göras snabbare. I Långekärrs skola finns fyra klassrum, en matsal med kök, det tidigare biblioteket som blir fritidshem, ett personalrum och ett mindre klassrum för specialundervisning. För att alla ska få

plats kompletteras också skolan med fyra klassrum i moduler. Det finns en säker av- och påstigningsplats för eleverna när de går av och på bussen, en rymlig idrottshall och en skolgård som är anpassad för barn i de aktuella åldrarna. Eleverna fortsätter att ha slöjd i Skärhamns skola, precis som de har haft förut. – Vi beklagar att det här måste ske och vill passa på att tacka alla föräldrar och elever för deras hjälpsamhet. Det blir en längre väg till skolan och en ny miljö men det är nödvändigt för att eleverna ska få den studiero de behöver, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bakgrund Träskyddsmedel (KP Cuprinol) användes i Sverige främst under 50-, 60- och 70-talen. Ämnet förbjöds 1978 av arbetsmiljöskäl för dem som arbetade med träskyddsmedlet. I Rönnängs skola har konstaterats att fuktskadade syllar varit impregnerade med KP Cuprinol. Vid fuktpåslag har det blivit en kemisk reaktion i syllarna, vilket lett till en skarp och unken lukt, som påminner om mögellukt. – Lukt kan kännas redan vid mycket låga halter i storleksordningen nanogram per kubikmeter. Lukten bidrar till en dålig inomhusmiljö, säger Sandra Johannesson, arbetsmiljötekniker, och Jonas Brisman, överläkare på Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu byts de fuktskadade syllarna ut. I samband med det arbetet gör Tjörns Bostads AB också andra förbättringar som byte av fönster, nya armaturer och rengöring av ventilationen. På vissa platser byts också delar av golvmaterial och textilier ut.

Foto: Mostphotos

Miljön på Bleketskolan Tidigare provtagning har visat att klorfenol har spårats i den övre längan (C, D och E) av Bleketskolan. Nya provtagningar visar att hus A och B samt verkstaden inte är drabbade av samma luktproblem.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 13


Gymnasievalet närmar sig På Tjörn är det cirka 160 ungdomar som just nu funderar över vilken utbildning de ska välja och på vilken skola de vill gå.

nder hösten har alla niorna på Tjörn fått möjlighet att besöka olika gymnasieskolor på ”Öppet hus” för att få ett första intryck. De har också besökt Gymnasiemässan i Göteborg och har fått enskild rådgivning av sina studie- och yrkesvägledare på Bleketskolan och Häggvallskolan. De olika gymnasieskolorna skickar också ut eget material direkt till eleverna.

18 nationella program

Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program att välja mellan. Exempel på yrkesprogram är vård- och omsorgsprogrammet och byggoch anläggningsprogrammet. Exempel på högskoleförberedande program är naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

vilka utbildningar sökte tjörnungdomarna förra året ?*

• 33 valde yrkesprogram • 96 valde högskoleförberedande program. Utöver dessa går ett 20-tal elever språkintroduktion eller Introduktionsprogram (ett program där ungdomarna som inte blivit godkända i grundskolan kan fortsätta studera och få behörighet) var studerar de?*

• 82 i Nösnäsgymnasiet • 9 i Mimers hus i Kungälv • 28 i olika gymnasieskolor i Göteborg • 10 i andra kommuner * Siffrorna bygger på den slutliga antagningen, 28 juni. Efter det kan elever ha slutat eller bytt skolor.

Illustration: Skolverket

U

var finns jobben?

Om man ser till var jobben finns i dag, borde andelen på yrkes- respektive högskoleförberedande program vara tvärtom, menar studie- och yrkesvägledaren Ingemar Pettersson på Häggvallskolan. Han syftar på att det bara var cirka en tredjedel av Tjörnungdomarna som förra året sökte till yrkesprogram. – Många tror att man förlorar sin högskolebehörighet om man går ett yrkesprogram, men det går bra att inom ramen för programmet läsa de kurser som

VAD SKA DU VÄLJA FÖR GYMNASIEUTBILDNING?

Hajira Naseri Bleketskolan

Andreas Holm Häggvallskolan

Wilma Andersson Häggvallskolan

Sebastian Carrwik Bleketskolan

– Jag väljer ekonomi på Nösnäs. Jag tycker om ordning och reda och gillar mattespråket.

– Jag väljer teknikprogrammet för att jag gillar data. Jag vill gå på Nösnäs för att det är nära och för att mina två äldre syskon har trivts där.

– I dag väljer jag hotelloch restaurangprogrammet på Nösnäs för att jag gillar matlagning. Ett alternativ är samhällsprogrammet på Nösnäs.

– Jag väljer estetiska programmet, musik med inriktning musikproducent utanför Göteborgsregionen. Jag tänker även ta med Rytmus i Göteborg och Mimers Hus i Kungälv.

14 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017


krävs för att få allmän behörighet, säger Ingemar Pettersson. Några exempel på bristyrken är anläggningsarbetare, undersköterska, kock, elektriker och lärare. hur går antagningen till?

• Antagningen för niorna är öppen från och med 11 december fram till 2 februari.

• 12 april får eleverna ett preliminärt antagningsbesked • 31 maj är sista dagen för omval. • 27 juni kommer det slutliga antagningsbeskedet.

myter

Nio om gymnasievalet De nio vanligaste myterna om gymnasievalet. Läs mer om varför nedanstående myter inte stämmer på www.gymnasieinfo.se. 1. Gymnasievalet avgör din framtid.

Tjörns skolstruktur ses över Hur ska Tjörns grundskolor rustas upp och moderniseras? Och var ska högstadieeleverna gå i framtiden? En utredning har inletts för att se över Tjörns skolstruktur.

Utredningen innehåller två delar: • En investeringsplan för upprustning och modernisering av samtliga grundskolor på Tjörn för bästa möjliga utnyttjande av lokalerna. • En jämförelse mellan tre olika skolalternativ – ny samlad skola vid Häggvallskolan och Fridas hage, upprustning och utbyggnad av Bleketskolan eller en ny skola på annan plats. Tjörn har en situation där flera nya detaljplaner tas fram. Befolkningsprognosen har överträffat förväntningarna och ökningen av antalet barn är stor. Det har också kommit nya krav och reformer som påverkar skolan. ett samlat grepp för modeRnisering

Utredningen har inletts på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Förstudien ska vara klar innan årets slut och slutrapporten presenteras i juni 2018. Utredningen ska ge politikerna ett underlag för att besluta om modernisering av skolstrukturen på Tjörn. Därför behövs ett samlat grepp om hela lokal- och strukturfrågan avseende skola och barnomsorg kopplat till behovet av framtida lokaler med stöd av redan genomförda utredningar.

2. Det är viktigt att hitta en skola där man passar in. 3. Välj ett högskoleförberedande program så håller du alla dörrar öppna. 4. Du ska inte kasta bort dina betyg på en yrkesutbildning. 5. På ett yrkesprogram får du ju ingen högskolebehörighet. 6. Efter gymnasiet är det svårt att få jobb. 7. Vill du jobba utomlands, ska du inte gå ett yrkesprogram. 8. Yrkesprogrammen passar för dem som inte vill plugga. 9. Lärlingsutbildning är till för sådana som inte klarar någon annan utbildning.

VI VI PÅ PÅ TJÖRN TJÖRN nr nr 6–2017 6–2017 –– 15 15


Emanuel är skeppare på Hakefjord Några passagerare är på väg till jobbet. Någon är på väg att besöka sina gamla föräldrar. Andra har semester och vill upptäcka öarna.

– Det känns bra att jag kan bidra till att underlätta i människors vardag. Jag tycker det är viktigt att öarna hålls vid liv, säger Emanuel Ivarsson, 34, som är anställd som skeppare i det kommunala bolaget Tjörns Hamnar AB.

16 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

Varje dag går färjan Hakefjord mellan Rönnäng, Tjörnekalv, Dyrön och Åstol. Vi på Tjörn träffade Emanuel en dag på jobbet i november. sveriges vackraste arbetsmiljö

Det blåser svag ostlig vind och är en sådan dag när Emanuel nog har Sveriges vackraste arbetsmiljö. Färjan glider lugnt fram mellan öarna och att lägga till går friktionsfritt. Annars kan det vara tuffa dagar på havet när det blåser storm. Emanuel har i och för sig bara jobbat som skeppare sedan i maj, men har ännu inte varit med om att ställa in någon tur.

– Det handlar inte bara om vindstyrka, utan om vindriktning, våghöjd och strömmar. Det har nog blåst upp till 28 sekundmeter i byarna och vi har kunnat gå ändå, säger Emanuel. Innan Emanuel började jobba som skeppare var han fiskare i arton år. Redan 2007 gick han en ettårig distansutbildning på Chalmers för att få behörighet till skeppare – då i syfte att kunna köra fiskebåten han jobbade på. Sedan dess har familjen vuxit och med tre söner därhemma ville han testa något nytt för att underlätta vardagslivet med familjen. – Som fiskare vet man aldrig när man jobbar. Man kan ligga


ute i flera dagar och inte få något och plötsligt hittar vi fisk och då vänder man inte båten hemåt. Vädret kan man heller aldrig förutse, säger Emanuel. Ändå var det just det oförutsägbara som var en del av charmen med fisket, menar Emanuel. ovant med bestämda tider

Den största omställningen med det nya jobbet har varit de bestämda tiderna. Att veta exakt när han ska jobba och följa en tidtabell. Men han har också fått något annat i stället – passagerarna. – Det är jätteroligt att jobba med folk och med service. Det är en ny sida jag får använda.

På sommaren kan det komma passagerare som aldrig åkt båt förut och som tycker det är jättestort att komma ut på en ö. En sommardag är det vanligt att färjans 120 platser inte räcker till och att passagerare får vänta på nästa tur. Den här turen är det ett tjugotal personer som förflyttar sig mellan Rönnäng och öarna. Emanuel ska köra sex turer till innan det är dags att gå hem. Nästa dag blir det ett likadant dagpass, sedan är han ledig i två dagar för att under helgen jobba tre nätter i rad. Även om det inte går några reguljära färjeturer på nätterna, måste det finnas beredskap för sjuktransporter.

Marie Louise Bergqvist är Tjörns nya chef för Samhällsbyggnad Hon kommer närmast från jobbet som samhällsbyggnadschef i Lysekils kommun där hon varit i fem år. Dessförinnan var hon VD för Buss i Väst från 2007 och tidigare VD för Västtrafik Fyrbodal. vem är du?

– Jag är en nyfiken person och drivs av att få vara med och forma ett samhälle på lång sikt. I mitt jobb får man så många olika delar – bygga, utveckla och förvalta.

Sju skeppare är anställda i Tjörns Hamnar AB. De kör färjorna mellan Rönnäng–Tjörnekalv–Åstol–Dyrön eller Kyrkesund–Härön. För att bli skeppare på färjorna krävs behörighet för Skeppare klass VI och utbildning i krishantering (CCM – Crowd and Crisis Management). På Härön krävs behörighet för skeppare VIII. Tjörns Hamnar sköter färjetrafiken till öarna på uppdrag av Västtrafik.

vad är det som är speciellt med att jobba i en kommun?

– I kommunal verksamhet handlar det om att respekten för samhället och dess värden. Även rättspatos är viktigt för mig.

Se färjeturen på film på www.facebook.com/tjornskommun

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 17


Läs en bok – och prata om den! Bokcirklarna på kommunbiblioteken är populära. För det är roligt att prata om böcker och att låta läsningen leva vidare tillsammans med andra.

E

n gång i månaden går Anne-Marie Klang och Anneli Brander Nilsson till biblioteket i Skärhamn för att delta i sin bokcirkel. Den här gången har de läst Pojken som läste Jules Verne av Almudena Grandes. Temat i deras cirkel i höst har varit böcker från Andra världskriget och framåt. – Vi har valt böcker som hjälper oss att förstå vad som händer nu. Den här boken utspelar sig i Francos Spanien, säger Anne-Marie Klang, som hoppas på en intressant diskussion i cirkeln. Både Anne-Marie och Anneli är eniga om att fler dimensioner öppnar sig när de efter att ha Vill du vara med i en bokcirkel? Då kan du lämna en intresseanmälan på ditt bibliotek. Antingen kan du vänta tills det blir en plats ledig i en befintlig bokcirkel eller bilda en ny bokcirkel när tillräckligt många anmält sig.

läst en bok får diskutera den med andra. – Man kan få sin uppfattning bekräftad eller motsagd. Man kan fastna för helt olika saker och ibland kan vi ha läsningen som en bakgrund när vi går vidare och diskuterar världsproblemen, säger Anneli Brander Nilsson. En annan fördel med bokcirklar är också att deltagarna får läsa böcker de kanske inte skulle valt själva. – Det är alltid näring för själen att läsa, även om det kan handla om allvarliga och svåra ämnen ibland. Jag njuter om språket är vackert och lär mig alltid något nytt av varje bok och samtal, säger Anne-Marie Klang. För närvarande är tre bokcirklar i gång i Skärhamns bibliotek och en i Häggvalls bibliotek. Det är deltagarna själva som bestämmer upplägg. En del väljer att läsa en gemensam bok per tillfälle, utifrån ett tema

under en termin. Andra väljer ett författarskap och läser olika böcker av samma författare. Biblioteken hjälper till att skaffa fram böckerna, men det är deltagarna som håller i diskussionerna. Några tips från bokcirkeln: Bodil Malmsten: Priset på vatten i Finistère Markus Zusak: Boktjuven Astrid Seeberger: Nästa år i Berlin Stig Dagerman: Tysk höst Theodor Kallifatides: En kvinna att älska Märta Tikkanen: Rödluvan Knut Ståhlberg: Det förflutnas ständiga närvaro Viveka Lärn: Sanningen om Saltön Tove Jansson: Sommarboken

Vill du ha fler tips? Kolla in bibliotekets adventskalender på Facebook och få ett boktips om dagen hela december!

En gång i månaden träffas Gunnel Hagberg, Ann Britt Gullmarstrand, Annelie Brander Nilsson och Anne-Marie Klang för att diskutera böcker de läst.

18 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017


Foto: Mostphotos

Skyfallet var ett 100-årsregn Under kvällen den 14 september föll ett intensivt regn över västra Tjörn. Regnet som föll var ett 100-årsregn, vilket innebär att ett sådant regn statistiskt sett återkommer en gång på 100 år.

U

nder två timmar uppmättes 68 mm regn lokalt i Skärhamn. De stora regnvolymerna medförde svåra konsekvenser för många fastighetsägare som drabbades av översvämningar. I en del fall var det vatten som rann in i husen från gatan utanför. I andra fall var det uppträngande avloppsvatten i golvbrunnar och toaletter.

systemen ska inte hantera alla typer av regn

Dagvattensystem ska avleda regnvatten, men tvärtemot vad man kan tro, så byggs dessa inte för att kunna hantera alla regnväder. Att dimensionera system för alla typer av regn är samhällsekonomiskt oförsvarligt. Nya bostadsområden som byggs på Tjörn dimensioneras för regn som återkommer oftare än vart tionde alternativt tjugonde år, beroende på bebyggelsetyp i enlighet med branschpraxis. Inte ens ledningssystemen i en nybyggd storstadskärna byggs för att kunna hantera ett 100-årsregn. Nya spillvattensystem konstrueras så att de

är helt täta och inte svämmar över. I många äldre områden, exempelvis Skärhamn, bygger ledningsnätet på en gammal systemtyp. Där avleds regnvatten, dräneringsvatten och spillvatten till samma ledning vilket kan orsaka uppträngning av avloppsvatten. Sättet att bygga på var okej enligt dåtidens normer, men möter inte dagens krav. Kommunen arbetar med att uppgradera sina system och successivt byta ut ledningsnätet, men detta är ett tids- och kostnadskrävande arbete. vem bär ansvaret ?

Kommunen utreder nu händelseförloppet samt ansvarsfördelning. Generellt vilar ansvaret på flera aktörer – vägföreningarna, som ansvarar för skötsel av dagvattenbrunnar, kommunen, bland annat genom detaljplanering och skötsel av ledningar, samt fastighetsägarna själva. Vill du ha råd kring hur du kan minska översvämningsrisken på din fastighet kan du vända dig till kommunens VAavdelning.

Det här behöver du tänka på som fastighetsägare Som fastighetsägare är du ansvarig för VA-installationen på din fastighet innanför förbindelsepunkt. Se till att du vet hur VA-installationen fungerar och i vilket skick den är. Tänk på att en källare alltid är en riskkonstruktion. Gör en riskanalys Har området drabbats av översvämningar tidigare? Vilken typ av översvämningar rör det sig om, inträngande vatten eller uppträngande avloppsvatten? Olika typer av översvämningar kräver olika typer av åtgärder. En lågt liggande källare kan till exempel kräva installation av pump till dränering. Du kan också behöva styra vattnets väg i gatan. Har din fastighet drabbats av uppträngande spillvatten kanske du behöver installera en backventil eller en pump för spillvatten. Har du frågor? Kontakta kommunens VA-enhet.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2017 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Trettondagsafton 5 januari kl 8–15. Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00

DIGITALA TJÄNSTER

TJÖRNS TURISTBYRÅ

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/ barnutbildning/skolochbarnomsorgswebben • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media.

20 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2017

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

VA/Avfall: 0304-60 14 00, va.avfall@tjorn.se Beställning av slamtömning: Renova kundtjänst 0304-67 17 25 Tömdes inte soptunnan? Renova kundtjänst 0304-67 17 25 kundservice@renova.se, www.renova.se Återvinningsstationer FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/heas eller i Tjörn-appen 22 och 29 december samt 5 januari stänger återvinningscentralen kl 15. Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90

Vi på Tjörn, nr 6, 2017  

Hushållstidningen från Tjörns kommun delas ut till alla Tjörnbor.

Advertisement