Page 1

Tjörn

Nr 6/2018

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Matchrace i Skärhamn i sommar sid 4–5

Åsa är planchef i Tjörns kommun sid 6–7

Vårdplanering via video sid 12–13


Jo, det har regnat en del i höst… … men faran är långt ifrån över. Trots regnet ligger vattnet i våra vattentäkter långt under önskad nivå. Därför behöver vi fortsätta att hushålla med vattnet. Det gör vi genom att

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör Maria Johannessen formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren, Carolina Bodlund, Lille Callerud, Isabelle Felczac, Caroline Jönsson, Linda Källfelt, Tomas Larsson, Johanna Nyberg och Sebastian Wihlstrand. Omslag: Vinterdekoration, Sundsby säteri. Foto om ej annat anges, Maria Johannessen

Utgivning: december 2018 Tryck: Åtta.45 Upplaga: 7 800 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Var rädda om varandra! S

å här inför julen vill jag gå tillbaka till en väldigt speciell dag Tjörns kommun ordnade i slutet av september – Hälsans dag, en dag om psykisk ohälsa. Jag hade äran att få inviga dagen och att få berätta varför jag tycker det är så viktigt att vi alla vågar prata om det som är svårt, och finnas till för varandra när livet gör ont. Vi känner nog alla någon i vår omgivning som varit drabbad av psykisk ohälsa och vet hur mycket det där stödet betyder och att ensam inte är stark. Den här tiden på året börjar förväntningarna på ”den perfekta julen” byggas upp. Vi ska vara tindrande och lyckliga i skinande, pyntade hem. Helst ska vi visa upp lyckan på instagram eller facebook också. Ändå vet vi alla att det där bara är bilder, det är inte lycka. Livet är sällan perfekt. För många är det till och med ångestfyllt och svårt. Men även det svåra, blir senare en erfarenhet i livet, som kan leda till något nytt. Om jag vågar berätta om mina erfarenheter, förändras min omgivning och börjar berätta – de också. I det här numret av Vi på Tjörn kan du läsa om vad du kan göra om du misstänker att någon i din omgivning inte mår så bra och kanske till och med funderar på att ta sitt liv. Och nej, det är inte farligt att våga fråga. Tvärtom, det är genom att fråga och öppna upp som du kan hjälpa. Om detta kan du läsa mer på sidan 14. Jag är stolt över att arbeta i en kommun som tar upp de här frågorna och som till och med har en vision som är rena receptet mot psykisk ohälsa – ”Möjligheternas ö. Hela livet, hela året. Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.” När jag läser visionen tänker jag att Tjörn har goda förutsättningar att nå långt och att nå alla. Nu hoppas jag du och alla andra Tjörnbor får en riktigt fin juletid, att ni bryr er om varandra lite extra och stannar upp ibland. Det kan betyda mer än du tror! Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 3


Ny seglingstävling i Skärhamn – först i världen med mixade lag ”Det kommer att bli en fantastisk folkfest” I juni 2019 blir det premiär för Midsummer Match Cup, ett nytt internationellt seglingsevenemang i Skärhamn. Tävlingarna kommer att äga rum utanför piren i Södra hamnen.

M

ed Midsummer Match Cup introduceras ett nytt koncept för matchracingtävlingar i världen, där varje lag som tävlar måste vara mixade, med minst två damer och två herrar. Det blir första gången ett internationellt och professionellt seglingsevenemang arrangeras i Skärhamn. Initiativtagare till tävlingen är topprankade skepparen Johnie Berntsson som bor i Stenungsund och i flera år varit en profil

inom internationell matchracing. – Jag är väldigt stolt över att vara med och starta det här evenemanget på en plats som betytt mycket för mig som seglare. Midsummer Match Cup kommer att bli en fantastisk folkfest och en spännande regatta att följa. Skärhamn passar perfekt för den första matchracing-tävlingen någonsin med bara mixade team, säger Johnie Berntson, som startade sin seglingskarriär i Skärhamn. Tjörns kommun är partner till

evenemanget och har en långsiktig vision för hur tävlingen ska kunna utvecklas de kommande åren och hur Skärhamn kan etableras som arena inom internationell kappsegling. INTERNATIONELLA VMSEGLARE SER FRAM EMOT TÄVLINGEN

Ian Williams från Storbritannien har vunnit fem VM-guld i matchracing och är mycket positiv till det nya konceptet med mixade team. Foto: Dan Ljungsvik / Brandspot

4 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018


– Jag har alltid tyckt om att tävla i Sverige för det finns ett stort seglingsintresse på västkusten. Midsummer Match Cup och det spännande konceptet med mixade team kommer att upplevas som ett lyft för lagen som deltar, för arenan och för alla kommersiella partners till evenemanget, säger Ian Williams. Lucy MacGregor, även hon en tidigare världsmästare i matchracing, tror att Midsummer Match Cup kommer att bli ett evenemang som lockar både åskådare och proffsseglare. – Det är fantastiskt att se hur kvinnliga seglare når framgångar och tar mer plats inom olika delar av sporten, både när det gäller mixade team och i stora regattor med bara kvinnliga seglare. Midsummer Match Cup kommer att vara ett bra komplement till andra tävlingar och det kommer att bli spännande att se en matchracing-regatta där män och kvinnor tävlar sida vid sida på lika villkor.

Midsummer Match Cup

kommer att äga rum 25–29 juni 2019. Evenemanget arrangeras av Brandspot som tidigare varit med och arrangerat flera internationella seglingsevenemang, däribland hamnstopp för Volvo Ocean Race i Göteborg och Stockholm, America’s Cup World Series i Göteborg och GKSS Match Cup Sweden på Marstrand.

Samhällsbyggnadsfrågor får egen nämnd Under den senaste mandatperioden har samhällsbyggnadsfrågorna behandlats av kommunstyrelsen, i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

F

rån och med 2019 hamnar frågorna åter i en egen nämnd – samhällsbyggnadsnämnden. Andra nyheter är att nämnderna får färre ledamöter än de haft förut. Det blir nu 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare i varje nämnd, även kommunstyrelsen. Tidigare har kommunstyrelsen haft 16 ledamöter och lika många ersättare, medan de andra nämnderna har haft 14 ledamöter och 9 ersättare. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har haft 7 ledamöter och 7 ersättare, men den nya nämnden får alltså efter nyår 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

NYA NÄMNDER KLARA I DECEMBER

Vilka som ska representera Tjörnborna i de olika nämnderna bestäms på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. Då väljs också kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd), 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (oppositionsråd) för de kommande fyra åren. Som vanligt kommer sammanträdet att filmas och du kan antingen följa det direkt eller titta på det i efterhand. kommunfullmäktiges presidium klart

Det nya presidiet för kommunfullmäktige utgörs av ordförande Anders G Högmark (M), 1:e vice ordförande Gun Alexandersson Malm (L) och 2:e vice ordförande Percy Karlsson (V).

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 5


Åsa Jönsson och några av hennes medarbetare; Åsa Runesson, trafikplanerare, Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt, Sofia Olsson, processledare, Daniel Rutgersson, planarkitekt och bebyggelseantikvarie.

Åsa är planchef i Tjörns kommun Hur vi planerar våra samhällen, där Tjörnborna kommer att leva sina liv i generationer framåt, är viktigt i en kommun. Därför tycker Åsa Jönsson att hon har Sveriges bästa jobb.

– Samhällsplanering är viktigt. Det handlar om hur Tjörns kommun ska kunna utvecklas i bra balans, med olika typer av bostäder och verksamheter för hela året och hela livet, säger Åsa Jönsson. När Åsa gick ut från Chalmers arkitekturutbildning för nästan tjugo år sedan, var siktet inställt på att rita hus. Hon fick jobb på ett arkitektkontor och ritade bostäder, mest flerbostadshus, i cirka tio år. När ett jobb som planarkitekt blev ledigt i Tjörns kommun, tänkte hon att det vore roligt att prova på att arbeta med större planer än med hus och att byta från privat till kommunal verksamhet. Det är tio år sedan och sedan ett och

6 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

ett halvt år har hon jobbat som planchef. I Åsas arbetslag ingår främst planarkitekter med olika specialistkompetenser. Här finns till exempel kunskaper inom byggnadsvård, trafikplanering, översiktsplanarbete. – Samarbetet är det roligaste med jobbet, både med medarbetarna, andra förvaltningar och med Tjörnborna. ÅR 2035 VILL TJÖRN HA 20 000 INVÅNARE

Huvuduppdraget för planavdelningen är att planera för att Tjörn ska kunna ha 20 000 invånare år 2035. Det är en del av Tjörns vision. Ett viktigt styrdokument för att nå dit är

Översiktsplanen, där Tjörnborna varit med och definierat viktiga värden för Tjörn, som havet och landskapet. I Översiktsplanen finns också uppdraget att kommande nya bostadsområden ska byggas där det finns service, skolor och kollektivtrafik. – Men det handlar inte bara om nya bostäder. Den kommande trafikstrategin är ett viktigt arbete för en hållbar trafikplanering liksom vårt uppdrag att vara med och skapa nya arbetsplatser genom att planera mer industrimark. NYA DETALJPLANER

Mycket arbete som görs på en planavdelning i en kommun handlar om att göra detaljpla-


ner, det vill säga göra planer för hur marken ska användas för till exempel bostäder i ett område. Inför en ny detaljplan är det många olika hänsyn som tas – till exempel om det finns kulturmiljöer som ska bevaras, hur marken ser ut, hur trafiken planeras, hur naturen ser ut, vilken typ av bostäder som behövs och så vidare. Sakägare har rätt att lämna synpunkter vid två olika tillfällen (samråd och granskning) under en planprocess. Och inför varje ny plan bjuds också allmänheten in till medborgardialog, så kallad cultural planning. – Det blir ibland långa processer med att ta fram en detaljplan, men det ska det få vara när det handlar om att lösa komplicerade frågor. Det är viktigt att det blir rätt beslut, säger Åsa Jönsson.

8QJGRPVGLDORJ

Så vill Tjörns ungdomar använda Tjörnpengen

Filmpremiär, HBTQ-föreläsning, chokladboll och mycket mera. Nu är det bestämt hur den första Tjörnpengen ska användas.

T

jörnpengen är en del av Ungdomsdialog – Tjörns stora satsning på ungdomsinflytande i kommunen. Bidraget på 50 000 kronor är till för att skapa bra saker för unga, av unga på Tjörn. Pengarna kan sökas för att skapa aktiviteter eller projekt och måste användas till något som riktar sig till alla ungdomar på Tjörn mellan 12 och 18 år. Aktiviteten eller projektet måste vara drogfritt, grunda sig i demokratiska värderingar och vara icke diskriminerande. Det är ungdomarna själva som på ett Ungdomsdialog-möte nu beslutat om vad den första Tjörnpengen ska användas till.

PROJEKT SOM BEVILJATS AV UNGDOMSDIALOG ÄR:

• Bohusläns största chokladboll kommer att skapas. (3 500 kronor) • En Tjörnungdom som gjort en egen film får satsa på filmpremiär med glamourtema (2 000 kronor)

PLANARKITEKT – ETT BRISTYRKE Enligt SACO:s (Sveriges akademiker) prognos kommer det även fortsättningsvis att vara lätt att få jobb som planarkitekt. För en kommun som Tjörn är avståndet till Göteborg en utmaning. – Därför är det extra viktigt att medarbetarna trivs på jobbet och vill jobba kvar här. Vi hyr också en kontorsplats i Göteborg, varifrån man kan arbeta någon dag i veckan, säger Åsa Jönsson.

• DJ och workshopledare till TJN Dance Festival på Häggvall i november (5 000 kronor) • Föreläsning och diskussion om HBTQ-frågor med Thomas Sekelius, en youtube-profil. (10 000 kronor) • Jullovsaktiviteter – enligt bestämmelserna för Tjörnpengen tillfaller de pengar som blir över kultur- och fritidscentra för att används till aktiviteter under jullovet. Vill du veta mer om hur du söker bidrag till nästa år? Gå in på www.tjorn.se/ungdomsdialog. Där kan du också läsa mer om andra aktiviteter du som ungdom kan delta i för att vara med och påverka – stormöten, sms-paneler med mera.

l

en

ng Tjörnpe

g

ne a p S SM Förslag

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 7


Tjörnborna topp tio i landet på att sortera sopor Tjörn tar plats nio av Sveriges bästa avfallskommuner 2017. Det är branschorganisationen Avfall Sverige som ligger bakom listan. De har tittat på hur nöjda kunderna är, hur mycket material och matavfall vi sorterar, hur mycket vi slänger och hur bra vi är på att sortera rätt.

– Det är flera års metodiskt arbete som ger det här resultatet, säger Camilla Svensson, avdelningschef för avfall i Tjörns och Stenungsunds kommuner. Det långsiktiga arbetet har framför allt handlat om att kvaliteten hela tiden följs upp, att leverantörerna kontrolleras och att de följer ingångna avtal. Genom att styra avfallshanteringen tydligare har de goda resultaten också kommit. – Kundnöjdheten mäter vi kontinuerligt och vi lyssnar på vad kunderna efterfrågar. Ett exempel är servicen i vår återvinningscentral. Den uppskat-

8 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

tas, och även möjligheten att åka dit hur ofta man vill utan kostnad, säger Camilla Svensson. MATAVFALL BLIR BIOGAS

Miljöfrågorna är viktiga för Tjörn. Tjörns kommun kräver att alla leverantörer som hämtar avfall kör på icke-fossila bränslen. Körturerna läggs också så att det blir minsta möjliga miljöpåverkan. – Tjörnborna har ett stort miljötänk. Majoriteten av dem väljer att ha hämtning av avfall var fjärde vecka i stället för var fjortonde dag. Det mins-

kar transporterna avsevärt. De är också bra på att sortera ut matavfall. På Tjörn infördes obligatorisk sortering av avfall redan 1994, säger Camilla Svensson. Matavfallet som vi lägger i påsar i den bruna tunnan tas om hand och omvandlas till biogas, vilket är det mest miljövänliga alternativet för matavfall. ÅTERVINNA EN SKYLDIGHET

Även om Tjörn till och med är bäst i landet på att ta hand om just matavfall, återstår en del arbete för att minska den totala mängden sopor.


Matavfall eller förpackningar får inte läggas i den gröna tunnan. Här lägger du till exempel blöjor, bindor, tamponger, pennor, kuvert och dammsugarpåsar. Det som blir över sedan du sorterat matavfall och förpackningar helt enkelt.

Tycker du det är jobbigt att åka till återvinningen? Du kan få hämtning hemma!

För 863 kronor per år kan du få hämtning av tidningar, pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar hemma. Hämtningen sker var fjärde vecka. När du anmäler dig, får du särskilda påsar och säckar till de olika förpackningarna. Kontakta Kundtjänst Avfall på avfall@tjorn.se, eller tfn 0304–60 14 00.

Foto: pressbild Renova

Mätningar som gjorts har visat att hela 40 procent av innehållet i de gröna tunnorna (restavfallet) är förpackningar och tidningar – det vill säga sådant som ska lämnas på en återvinningsstation. Att källsortera och återvinna avfallet är ett enkelt sätt att hushålla med våra resurser. Men det är också en skyldighet som vi alla har enligt lag. Nu kommer kraven på källsortering att öka (enligt nya direktiv från riksdagen), men det ska också bli enklare för hushållen att sortera sitt material. Det innebär att du kan se fram emot gradvisa förbättringar under de närmaste åren.

Renova fortsätter hämta sopor på Tjörn Efter en upphandling i våras fick Renova förnyat förtroende i fem år* till, med start i november 2018. Som tidigare kör man med 2-facksbilar som kan tömma restavfall och komposterbart avfall samtidigt.

F

rån och med årsskiftet kan hämtningsdagen ändras. Om du får en annan hämtningsdag beror det på att vi kunnat optimera rutterna bättre för att undvika att köra med tomma bilar och belasta miljön. Du kommer snart att få ett nytt hämtschema för 2019. Kolla gärna lite extra när det är dags för dina kärl att tömmas. skotta snö och sanda

Nu går vi med raska steg mot vinter och halt på vägarna igen, så vi ber om er hjälp att skotta snö och sanda så att Renovas personal kan komma fram och tömma era sopkärl på ett säkert sätt. Fotnot: Avtalstiden med Renova är fem år med möjlighet till 24 månaders förlängning.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 9


Skaparglädje på äldreboenden Det är dukat med akvarellfärger, papper, vatten och blåmusslor. När bildpedagogen Renate Bergius besöker alla äldreboenden på Tjörn är skaparglädjen på topp.

– Alla kan måla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar, säger Renate Bergius. Åtta personer har samlats runt bordet på Klövedals äldreboende. Renate har med sig vackra skal från blåmusslor. De äldre känner såklart igen dem och alla kan relatera till dem på något sätt. Någon har till exem-

10 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

pel fiskat makrill och agnat med dem – ”skälagn” som man säger på Tjörn. – Det är viktigt med igenkänning. De äldres kunskaper, berättelser och erfarenheter ska tas tillvara, säger Renate. INTE MÅLAT SEDAN JAG VAR BARN

Renate visar hur man kan rita runt varje skal med en blyertspenna för att sedan fylla i med akvarellfärg. Hon går runt och hjälper till att blanda färger för dem som har svårt att styra sina händer. Det dröjer inte länge förrän alla är i gång och målar. – Jag har inte målat sedan jag var barn. Det var jätteroligt att få måla igen. – Det här var roligt. Nästa vecka blir det äpplen. Då ska

jag måla ett gult äpple med lite rött i kanten. – Jag tycker det var roligt att se hur det går till och att själv få prova att skapa något. Rösterna runt bordet är samstämmiga och de ser fram emot nästa besök av Renate. – Det finns en sådan glädje i att skapa. Det får inte vara för


avancerat utan ska vara enkelt och det blir ju så vackert. De som vill kommer att få bilderna inramade sedan, säger Renate Bergius.

Fler Tjörnungdomar är behöriga till gymnasiet

A

ndelen elever som går ut nian med behörighet till gymnasieskolan ökar på Tjörn. Av dem som gick ut i våras var 86,2 procent behöriga till gymnasieskolan. Det är ett rejält skutt jämfört med året innan, då siffran var 81,8 procent. I hela landet var det 84,4 procent av niorna som i våras var behöriga till gymnasieskolan. I Västra Götaland var motsvarande siffra 82,9 procent.

allas rätt till kultur

Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv och att njuta av konst. Så står det i artikel 27 i de mänskliga rättigheterna och det gäller också på Tjörn. – Kultur för alla är ett uppdrag. Därför besöker vi alla äldreboenden två gånger i höst. Sedan blir det en gemensam träff på Nordiska Akvarellmuseet för alla, säger Renate Bergius.

Sedan 2014 finns det en politiskt antagen plan för kultur på Tjörns äldreboenden. Varje år avsätts resurser i budget speciellt för riktade kulturupplevelser och aktiviteter för de äldre på boendena. Det har blivit allt från operaföreställning till att medverka i cirkusnummer. Ibland blir det också en tur utanför äldreboendet, till exempel till Nordiska Akvarellmuseet eller Sundsby säteri. Under hösten besöker kommunens kulturpedagoger varje enskilt boende ett flertal tillfällen.

Gamla skolplanscher i Gamla Polishuset

N

är Rönnängs skola renoverades, hittade man några riktiga ”fynd” på skolans vind. Där fanns ett 80-tal gamla skolaffischer, från 1930-talet och framåt. – De är riktigt fina och en salig blandning av djur, växter, historiska och bibliska motiv med mera, säger Isabelle Felczak, kultursamordnare i Tjörns kommun. Nu ska det bli en utställning med planscherna på GaP (Gamla polishuset) i Skärhamn. Det är vernissage på torsdag 13 december kl 12–14. Utställningen pågår 13 december–30 januari. För öppettider, se www.tjorn.se/evenemang.

Foto: Isabelle Felczac VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 11


Brittas vård hemma planerades via video ”Patienten kommer mer i centrum”

När Britta Farsén, 70, skulle skrivas ut från sjukhuset, hade hon en bit kvar till att bli helt frisk. Hennes fortsatta vård på hemmaplan planerades då i ett videomöte mellan sjukhuset och Tjörns kommun.

B

ritta placerades närmast kameran, eftersom hon var huvudpersonen. Med på mötet fanns också hennes man Bengt-Åke, en vårdplaneringssjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. På en TVskärm fanns personalen på Tjörn – biståndshandläggare, planeringsansvarig sjuksköterska i hemsjukvården, undersköterska i trygg-hemma-teamet och arbetsterapeut från kommunrehabiliteringen. – Det var väldigt organiserat och effektivt. Alla fick komma till tals i tur och ordning och vi fick en bra bild av hur Brittas 12 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

vård skulle fortsätta efter att hon kom hem, säger Bengt-Åke Farsén. En vårdplanering är ett möte som hålls precis innan patienten ska åka hem från sjukhuset. Mötet går ut på att kartlägga vilken hjälp patienten ska få hemma. Det kan handla om till exempel hemtjänst, trygghetslarm, om tekniska hjälpmedel och sjukvård. Därför är det också många personer som är inblandade. LÅNG REHABILITERING

Britta behövde mer hjälp i början. En sjukgymnast kom hem till henne var fjortonde dag

för att hon skulle träna på att gå med sin rullator, öva upp styrkan i armarna med hantlar och så vidare. Efter att hon drabbats av den akuta neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, var hon först medvetslös i cirka en månad och låg i respirator 2,5 månader. Drygt tre månader efter insjuknandet tog hon sina första steg. Hon kommer att bli återställd, men det tar tid. – Jag mådde mycket bättre bara av att komma hem, så det var bra att vården kunde fortsätta hemma. Och de som var med på mötet, var dem jag träffade hemma sedan, säger Britta.


HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD

När Vi på Tjörn träffar Britta och Bengt-Åke har det gått nästan sju månader sedan hon blev sjuk. Nu kan hon gå utan rullator hemma och behöver inte längre så mycket hjälp. Hemtjänsten kommer varje morgon och hjälper henne på med stödstrumporna, en god hjälp för att få bättre blodcirkulation i benen. En sjuksköterska från hemsjukvården kommer en gång i veckan och gör i ordning hennes mediciner, byter förband runt nålen och tar prover vid behov. KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET

Vårdplanering via video infördes för ungefär två år sedan. Innan dess åkte en biståndshandläggare och i bästa fall en sjuksköterska från Tjörn till Kungälv eller andra sjukhus flera gånger i veckan för att vara med vid vårdplaneringar.

Tjörnbor nöjda med hemtjänsten I Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre om hemtjänsten? får hemtjänsten på Tjörn bra betyg. På frågan Hur nöjd är du med den hemtjänst du har? svarar 90 procent att de är mycket nöjda eller ganska nöjda. 96 procent känner förtroende för personalen och 98 procent upplever att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. 113 svarade på enkäten, vilket är 61 procent av omsorgstagarna.

Men det är inte bara tid som sparas, även kvaliteten och patientsäkerheten blir bättre nu, menar Marie-Louise Andersson, biståndshandläggare i Tjörns kommun. – Nu kan alla som behöver vara med i patientens fortsatta vård vara med på mötet. Det kan vara en sjuksköterska från vårdcentralen, rehab-personal, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Det blir helt andra möjligheter när man kan koppla upp sig via video. Om anhöriga finns i andra delar av landet, kan de också vara med, säger Marie-Louise Andersson. INGET HINDER FÖR ÄLDRE

Det är ytterst sällan som någon patient tycker tekniken är något hinder. Tvärtom, är många fascinerade över hur bra det fungerar, menar Marie-Louise Andersson. – De flesta är ju äldre, men verkar inte tycka att det känns främmande att prata med någon på en skärm. Patienten kommer också mer i centrum nu, säger Marie-Louise Andersson. Hemma hos Britta och BengtÅke knackar det på dörren. Det är sjuksköterskan från hemsjukvården Anncatrin Lorentsson som kommer och ska dosera veckans mediciner. – Det har fungerat jättebra hela vägen från sjukhuset och hem. Och det blev en bra övergång tack vare vårdplaneringen. Jag tror det blev mer strukturerat tack vare den nya tekniken och det kändes tryggt att så många engagerade sig i hur jag skulle få det när jag kom hem, säger Britta Farsén.

Gå en vandringsled på Tjörn! I varje nummer av Vi på Tjörn presenteras under 2018 en av Tjörns vandringsleder.

Åseby vandringsled Varför inte välja en vandringsled på östra Tjörn på nästa vinterpromenad? Här finns både fin natur och en intressant torpruin.

V

andringsleden i Åseby är en slinga på två kilometer som börjar och slutar strax bortanför ridhusbyggnaden i Gunneby. I början går leden längs havet i Gunneby kile och viker sedan av in i skogen på en gammal stig. Stigen blir ganska brant innan man till slut kommer upp på en platå. Härifrån kan du ta en liten avstickare till en utsiktsiktsplats där du har strålande utsikt över havet. Från leden kan du också nå en lägerplats med vindskydd och eldstad, byggt av Friluftsfrämjandet. Längs leden finns också en gammal torpruin, där torpet Skalås en gång låg. Torpet bestod av ett bostadshus och en ladugård. Här bodde torparen Lars Olsson med familj i mitten av 1800-talet. Torpet var bebott fram till 1934. Leden är markerad med gula och orange kryss. Den har ingen tillgänglighetsanpassning.

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 13


Våga tala om självmord I höstas anordnades Hälsans Dag för tredje gången i Tjörns kommun. Hälsans dag behandlar på olika sätt ett ämne som många träffar på under livets gång men som kan upplevas svårt att greppa och förstå – psykisk ohälsa.

I

år var temat Det vi inte talar om där de tysta frågorna om självmord, kvinnofrid, våld i nära relationer och sexuella övergrepp lyftes över ytan. Tidigare år har dagen haft teman som Trygghet och gemenskap och Psykisk hälsa och beroende. År 2016 uppgav 16 procent av svenskarna att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Kvinnor 16–29 år drabbas mest. Ett av de mest välbesökta föredragen under Hälsans dag var när Martin Letell från Suicidprevention i Väst pratade om självmord, suicid, och om vad vi som finns runtomkring kan göra för att förhindra att det värsta händer. Suicidprevention i Väst har tagit fram fyra steg i hur du som anhörig, vän, kollega kan göra skillnad för en person som har självmordstankar. Läs mer om de fyra stegen på www.suicidprev. com. Här finns också information om vart du kan vända dig om du mår dåligt eller är orolig för någon anhörig eller vän. Om du vill veta mer om vilken hjälp du kan få av Tjörns kommun, läs mer på www.tjorn.se/ psykiskohälsa. På hemsidan finns också kontaktuppgifter till Hjälplinjen och Ungdomsmottagningen.

14 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

1. Ta kontakt. Märker du att någon nära dig mår dåligt och kanske förändrats på ett sätt som gör dig orolig? Prata med personen. Du kan säga: ”Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?” 2. Visa att du bryr dig och vill lyssna. Fråga om det har hänt något särskilt. Håll ögonkontakt under samtalet, försök att vara öppen och fördomsfri. Var inte rädd för att det ska bli tyst. Under tystnaden bearbetas tankar och känslor. 3. Fråga om självmord. När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Du behöver inte vara orolig för att frågan ökar risken för självmord. Det är en myt. Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du håller någons självmordstankar hemliga. 4. Sök hjälp. Betona att det finns hjälp att få och diskutera hur du kan vara ett stöd. Erbjud dig att följa med och söka hjälp. Lämna aldrig någon som är självmordsnära ensam.


Mobilen underlättar i hemtjänsten Det blir säkrare omsorg när mobiltelefonen får fler funktioner för hemtjänstpersonalen.

N

u kan hemtjänstens personal registrera sina insatser direkt hemma hos omsorgstagarna i sina arbetstelefoner. De kan också skriva in avvikelser eller mejla sina gruppledare eller kollegor direkt på plats. På så vis riskerar de inte att tappa bort viktiga saker på vägen mellan hembesöken och kontoret. Numera används också mobiltelefonen i stället för nyckel, något du kunnat läsa om tidigare i Vi på Tjörn. Även medicinskåpet öppnas med mobilen. En alldeles ny tjänst är den digitala signeringen av läkemedel (läs mer nedan). – Att använda telefonen som arbetsredskap ökar kvaliteten och tryggheten för våra äldre. Att personalen på ett enkelt sätt kan både läsa och skriva dokumentation direkt i mobilen minskar risken för att det blir fel. Tack vare det mobila arbetssättet kan till exempel gruppledare gå in och se om eller när personalen varit hemma hos brukaren om det skulle uppstå några frågetecken, säger Emelie Hildingsson, enhetschef, socialförvaltningen.

Digital signering ger säkrare vård

Nya munstycken sparar 3 000 liter vatten i minuten

T

jörns skolor och förskolor har fått nya silar monterade på sina kranar. Den nya strålsamlaren släpper igenom 1,7 liter per minut. De gamla släppte igenom mellan 9 och 16 liter per minut. Tjörns Bostads AB har åkt runt på Tjörns skolor och förskolor och monterat 365 nya strålsamlare på kranarna för att spara mer vatten. En strålsamlare kostar 100 kronor, men vinsten i sparat vatten är förstås betydligt större än så. Varje minut som kranarna används sparas alltså 3 000 liter vatten om man räknar ett lågt snitt (10 liter) på hur mycket de gamla kranarna släppte igenom. Foto: Tjörns Bostads AB

Med start i december kommer handskrivna signeringslistor för läkemedel att bytas ut till signering i arbetstelefon.

N

är en vårdtagare fått sin medicin signerar undersköterskan detta direkt i arbetstelefonen. Då kan den ansvariga sjuksköterskan direkt se när medicinen delades ut. Om signeringen försenas eller rentav uteblir underrättas ansvarig sjuksköterska automatiskt. – Detta ökar patientsäkerheten. Nu kan vi direkt se om någon inte får sin medicin som de ska, säger Jenny Edvardsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Digital signering kommer att införas successivt i Tjörns kommun med början i december.

VI 15 VI PÅ PÅ TJÖRN TJÖRN nr nr 6–2018 6–2018 – – 15


Fett lätt att göra rätt Hörde du talas om den stora fettklumpen i London? 130 ton, 250 meter lång och som tog flera veckor att ta bort? Låt det inte hända på Tjörn också!

B

rukar du diska ur det sista fettet i stekpannan med hett vatten? Eller hälla ut gammal friteringsolja direkt i avloppet? Det kan orsaka mycket skada i våra avloppsledningar och ge upphov till allt från översvämningar till fler råttor. Allt fett som hamnar i avloppet stelnar på sin väg till reningsverket. Som cementliknande avlagringar lägger det sig på insidan av rören. Om inte rören hålls rena med återkommande spolningar eller rensningar riskerar de att tätna helt, vilket skulle kunna leda till översvämningar i källare eller att det släpps ut orenat vatten i våra vattendrag. Skulle fettet ta sig hela vägen till reningsverket gör det stor skada där också. Det sätter igen silar och stör reningsprocessen, i värsta fall går maskiner sönder med dyra reparationer som följd.

Våra reningsverk och pumpstationer har problem med fettansamling. Bara förra året fick kommunen lägga cirka 360 000 kronor på att förebygga haverier, och då är inte reparationer inräknade. När avloppsvatten inte kan transporteras bort ordentligt utan blir stillastående börjar det lukta illa. Fett i ledningarna drar också till sig fler råttor, som gillar att mumsa på stelnat fett och matrester. Kommunen jobbar regelbundet med råttbekämpning.

Utdrag ur den allmänna VA-lagen: ”En fastighetsägare får inte använda en allmän va-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet…”

det här kan du göra!

När vi lagar mat hemma tänker vi kanske inte alltid på allt fett som hamnar i diskvattnet. Det lilla som är kvar i stekpannan som diskas ur med hett vatten eller vätska från olika inläggningar. Men de små mängderna varje dag blir snabbt till stora problem. hämta en tratt!

Just nu finns ett begränsat antal fettrattar att hämta i Kundcenter på kommunkontoret i Skärhamn. Tratten fästs på en flaska så att det lättare går att hälla ur fettet utan att kladda. När flaskan är full skruvar man av tratten och sätter den på en ny flaska. Den fulla flaskan slänger man i det brännbara avfallet (gröna tunnan).

Här är några tips på vad du kan göra: Torka alltid bort fett med hushållspapper och släng i matavfallet innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen. Överblivet fett hälls i en brännbar förpackning (till exempel pet-flaska). Skruva på locket och släng i det brännbara avfallet. Det är inte bara det rena fettet som smör, frityrolja och stekflott som inte ska spolas ner i avloppet. Nedan listas andra livsmedel som heller inte ska spolas ner utan slängas i soporna i stället: • Såser • Lag från olika inläggningar, till exempel sill, oliver, soltorkade tomater, fetaost • Grädde

• Choklad

• Yoghurt

• Kaksmet

• Filmjölk

• Råa ägg

• Glass

16 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018


En säker jul för alla Tjörnbor? Juletider är högrisktider för bränder och mest utsatta är våra äldre.

D

et brinner inte oftare hos äldre, men de drabbas hårdast. Och ja, vi är ganska duktiga på att se över brandsäkerheten i vårt eget boende – men hur ser det ut hos de äldre din omgivning? Kanske behöver de din hjälp? Så här kan du hjälpa till!

Tjörnelever har gjort egen julkalender Det är Kulturskolans teaterelever från årskurs 4–6 som presenterar julkalendern I väntan på snön. HUR SKA DET GÅ FÖR MATILDA, 10?

Matilda, som precis börjat i en ny skola, väntar på att den första snön ska falla. Matilda upptäcker snart att i den nya klassen finns grupperingar där några får vara med och några stängs ute. Vilka ska hon umgås med? Vilka konsekvenser får hennes val? Julkalendern handlar om elever som vill vara sig själv. Och hur vägen dit ibland kan vara krokig. Du kan följa julkalendern på Kulturskolans facebooksida eller youtube-kanalen Delta film.

Boktips i bibliotekets julkalender En gång om dagen fram till jul får du boktips från Tjörns kommuns duktiga bibliotekarier. Det blir blandade boktips för alla åldrar. Missa inte! Du hittar julkalendern på facebook-sidan för Tjörns kommunbibliotek.

• Testa brandvarnaren och byt batteri om det behövs! • Se till att levande ljus står i brandsäkra ljusstakar utan brännbar dekoration • Sätt upp en kom-ihåg-lapp på insidan ytterdörren med texten ”Glöm ej släcka ljusen”. • Kontrollera brandsläckarna.

JULKLAPPSTIPS Med brandsläckare, brandvarnare och brandfilt kan du säkra julefriden – en omtänksam julklapp till någon du tycker om! För mer tips kring brandskydd i hemmet – läs mer på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsida www. sbrf.se/brandskydd-i-hemmet

Skoj på jullovet! Jullovet på Tjörn erbjuder massor med skoj för barn och unga i kommunen! För mer information och tider se hela programmet på www.tjorn.se/lov

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 17


Näringsliv – På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher.

Lokalproducerad mat väcker intresse på Tjörn I början av oktober bjöd Företagsarena Tjörn in till årets tredje företagarfrukost, denna gång med temat lokalproducerad mat och hållbarhet i fokus.

A

tt intresset för lokalproducerat växer blev tydligt då närmare 90 företagare stod redo att tidigt på morgonen smaka på läckra Tjörn-specialiteter från dignande bord. Men för att kallas lokalproducerat behöver inte varorna komma från Tjörn. Idag saknas en officiell definition av begreppet lokalproducerat eller närodlat. Enligt Bondens egen marknad, som är en förening av lantbrukare och producenter, är närodlat odlat och producerat inom 25 mil från försäljningsstället. För Tjörns del skulle det innebära att även mat producerad i Gränna eller Ängelholm räknas som lokalproducerade. För många lokalproducenter är

18 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

dock närheten och småskaligheten en del av charmen. – Vi driver en familjeverksamhet, men det är också en livsstil. Att få plocka upp grönsaker från jorden på morgonen, leverera till kocken och sedan se hur det förädlas till en fantastisk maträtt känns helrätt, säger Pontus Lindstedt som

Är du lokalproducent och vill utvecklas? Leader, som är en samfinansiering av EU-medel och kommunala resurser erbjuder projektmedel inom just lokal mat. Läs mer på www.leadersodrabohuslan. se/lokal-mat

tillsammans med sin fru Jennifer driver företaget Fork and Shovel sedan 2017. GRÖNSAKER, FRUKT OCH FÅR

På Tjörn har vi idag en ökande skara producenter, främst inom frukt- och grönsaksodling men även inom fårnäringen. Therese Magnusson är en av delägarna


till Moriks Fårgård och hon står i startgroparna för att utveckla verksamheten genom en gårdsbutik. – Utmaningen framåt blir att få kunder att vilja komma till oss, att nå ut med att vi finns och att hitta kombinerande verksamheter. Jag har massor av idéer jag vill förverkliga, säger Therese. MEJERIPRODUKTER SAKNAS PÅ TJÖRN

Inför företagarfrukosten i oktober blev det tydligt att det finns ett mycket varierat utbud inom kommunen men att det helt saknas leverantörer av mejeriprodukter. I år avvecklas även kommunens sista mjölkgård. I vår grannkommun Orust har det länge diskuterats att starta upp ett mejeri. En avslutad förstudie inom Leader visade dock att det skulle vara svårt att få lönsamhet och projektet lades på is. SALUHALL?

Intresset för lokalproducerat är stort hos Tjörnborna, som i flera sammanhang uttryckt en önskan om att skapa någon form av saluhall, digital eller fysisk. – Det ska vara lätt och nära att handla lokalt. Vi tittar därför närmare på hur vi kan utveckla detta, säger kommunens näringslivsstrateg Anna Aldegren.

Funderar du på att starta eget företag?

S

om ny företagare kan det vara lätt att känna sig överväldigad. Allt ifrån val av karensdagar i sjukförsäkringen till att skaffa olika kommunala tillstånd för verksamheten. På verksamt.se kan du få hjälp med checklistor så att inget missas. Som ny företagare finns även mycket hjälp och stöd att få inför starten. Frågor som företagsform, marknadsföring och hur du hittar dina kunder är minst lika viktiga som själva affärsidén. Inom Göteborgsregionen samarbetar olika stödfunktioner under paraplyet Yesbox som har lokaler i Gamlestadens fabriker. Där hittar du aktörer som Almi, Nyföretagarcentrum, Coompanion och Drivhuset. Totalt samarbetar 13 olika verksamheter. Varje onsdag erbjuds drop-in-rådgivning kl. 14–16. Mer information hittar du på www.yesboxgoteborg.se.

Tjörn har lägst arbetslöshet i Sverige

U

nder juni – september i år har Tjörn legat delad eller ensam etta avseende öppet arbetslösa och i olika åtgärder i åldern 16–64 år. Totalt var arbetslösheten i kommunen i september 2,6 procent mot rikets 6,9 procent. Även ungdomsarbetslösheten är bland de lägsta i landet. – Det är fantastiskt roligt och visar att företagen mår bra och vågar anställa. Vi har också högst jobbtillväxt i Göteborgsregionen och tidigare i höst kom Företagarnas undersökning av företagens lönsamhet som visar att företagen i kommunen står sig mycket väl gentemot övriga landet även där, säger Anna Aldegren, kommunens näringslivsstrateg. De fem kommunerna med lägst arbetslöshet är: Tjörn, Öckerö, Vallentuna, Ekerö och Gagnef. Stenungsund kommer på plats 10, Kungälv 11:e och Orust på 29:e plats.

Kom till Företagsarena Tjörn! Företagsarena Tjörn är ett samarbete mellan Tjörns kommun och det lokala näringslivet. Fyra gånger per år erbjuds träffar med olika teman för dig som företagare. I styrgruppen ingår flera av våra största branschorganisationer och lokala företagarföreningar. För mer information, läs mer på www.tjorn.se/foretagsarena

VI PÅ TJÖRN nr 6–2018 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen www.tjorn.se/app • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/skolabarn • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB)

tfn 0304-60 12 12

KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

• Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen

Kundtjänst Avfall 0304-60 14 00, avfall@tjorn.se vardagar 8–15, lunchstängt 12–13. Dag före helgdag 8–12. Kundtjänst Slam 0304-67 17 25, kundservice@renova.se vardagar 8–16.30. Kundtjänst VA 0304-60 10 10, tjorns.kundcenter@tjorn.se

HÄR KAN DU

Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

HÄR FINNS

• Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på Synlab.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media. FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se 20 – VI PÅ TJÖRN nr 6–2018

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/tåvc eller i Tjörn-appen. Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul. 27–28 december öppet kl 13–17.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

Profile for Tjörns kommun

Vi på Tjörn, nr 6, 2018  

Tidningen Vi på Tjörn ges ut av Tjörns kommun och delas ut till alla åretrunthushåll i kommunen.

Vi på Tjörn, nr 6, 2018  

Tidningen Vi på Tjörn ges ut av Tjörns kommun och delas ut till alla åretrunthushåll i kommunen.

Advertisement