Page 1

Tjörn

Nr 4/2017

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Nya reningsverket klart sid 4–5

Lägerskola på Atene sid 6–7

Årets Margaretapristagare sid 14–15


Vad tycker du om Tjörn? Ditt svar är viktigt! Kanske är du en av de 1 200 Tjörnbor som valts ut för att svara på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, miljön och tryggheten här på ön? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen?

Vad tycker

du om Tjörn

?

Du är en av 1 200 Tjörnbo r som valts för att svara ut på Statistiska centralbyråns medborgaru ndersökning . Vad tycker äldreomsorg du om skolan, en, miljön och Hur ser du på tryg ditt inflytande gheten här på ön? i kommunen?

Ditt svar påverkar hur du och andra Tjörnbor kan få ett ännu bättre Tjörn i framtiden!

Ditt svar är

viktigt!

Vi är tacksam ma om du tar på enkäten. dig tid att sva Ditt svar påv ra erkar hur vi framtiden för arbetar i att göra Tjör n bättre! Mer om tidigare undersöknin information gar se/kommun politik/kvalitet hittar du på www.tjorn. ochjamforelser .

Tack på förhand!

Tack på för hand!

Möjlighete

rnas ö hela

året och fö

r hela livet

.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör 2 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

Maria Johannessen formgivning Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren, Marie Bergdahl och Karin Niiholm. Omslag: Skördemarknad, Sundsby Foto: Maria Johannessen Foto om ej annat anges, Maria Johannessen.

Tryck: Åtta.45 Upplaga: 7 800 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Vårt viktiga vatten T

jörns kommun har under några år gjort stora och nödvändiga investeringar inom vatten och avlopp. Åtskilliga kilometer nya vatten- och avloppsledningar har grävts ner, reningsverket i Tolleby har byggts om vilket lett till godare dricksvatten, Stockevik och Röreviken har fått kommunalt vatten- och avlopp och Utäng står på tur. Tjörns största investering någonsin är det nya reningsverket på Ängholmen. Det innebär att Tjörn nu kan stoltsera med ett av Västkustens modernaste reningsverk med skräddarsydd teknik. Både konservindustrin, Tjörnborna och miljön vinner när bakterierna i reningsverket kan matas med processvatten som blir över från produktionen av sillinläggningar. Exakt hur det går till och vad du som Tjörnbo vinner på det nya reningsverket kan du läsa om på följande sidor. Att värna om vårt vatten är en hjärtefråga för mig – både att vi får behålla den goda kvaliteten på dricksvattnet som Tjörn har idag och att vårt avloppsvatten renas på bästa sätt. Det är miljöfrågor som ligger nära vår vardag. Vi vill ha rent vatten i kranarna och rent vatten i våra hav. När det någon gång blir störningar blir det tydligt för oss hur viktigt det är att rör håller tätt och att vattnet räcker till alla. I somras försvann mycket vatten ur ledningarna i samband med tre vattenläckor i samma område under en helg. Efter en lång tids torka var det extra sårbart när så mycket vatten försvann, vilket också ledde till en uppmaning att spara på vattnet. Det blev aldrig aktuellt med ett bevattningsförbud, men ni har säkert läst om flera andra kommuner i närheten och i landet som gått ut med hårdare restriktioner. Så äntligen kom regnet och vattendepåerna har nu börjat återhämta sig. Och som tur är har sommaren på Tjörn inte bara inneburit vattenproblem. Många är de glädjeämnen som både Tjörnbor och besökare i alla åldrar kunnat ta del av. Träbåtsfestivalen, Frivolt, Tjörn Runt, Summerfest och mycket mera. Och det fina med att Tjörn är en åretruntkommun är att det inte slutar i augusti. Vi ses i höst! Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 3


Linda Källfelt, driftledare vatten och avlopp och Jan Torstensson, enhetschef, vatten och avlopp, i det nybyggda reningsverket på Ängholmen.

Nya reningsverket klart När processvattnet från konservindustrin möter bakterierna från avloppsvattnet händer det grejer! Det nya reningsverket på Ängholmen har fått en skräddarsydd process som gör både Tjörnbor och miljö till riktiga vinnare.

F

attas bara annat, med tanke på att det nya reningsverket är Tjörns största investering någonsin, med sina 183 miljoner kronor. Om man ska beskriva det nya reningsverkets styrka med ett ord får det bli… flexibelt. Med tre parallella linjer går det att rena både mycket och lite avloppsvatten. På somrarna när befolkningen tredubblas behövs stor kapacitet, medan det räcker att köra en linje på vintern. Dessutom finns det stora marginaler både för att utöka antalet invånare och för att fiskindustrin ska kunna växa. ännu mer flexibelt

Det finns också olika möjligheter att rena vattnet, beroende på hur mycket processvatten som 4 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

kommer in från fiskindustrierna. När konservfabrikerna är igång är reningsverket självförsörjande på kol, något som annars behöver tillföras i avloppsvattnet för att få en smart rening. – Det är en skräddarsydd process för västra Tjörn som har många möjligheter. Processen underlättar både för fiskindustrin och för reningsverket. Förut fick industrierna skilja av processvattnet och köra i väg i tankbilar, säger Jan Torstensson, enhetschef, vatten och avlopp. så här går det till:

När invånarna på västra Tjörn spolar i toaletten därhemma hamnar innehållet i Ängholmens nya reningsverk. Till reningsverket kommer också processvatten (som bland annat

innehåller ättika från sillinläggningar) från konservindustrin. I ättikan finns det kol – och det är mums för bakterierna som finns i avloppsvattnet. Bakterierna äter alltså kol, håller sig vid liv och på så vis byggs det upp bakteriekulturer. Eftersom bakterier också äter kväve är det bra med många bakterier som alltså ser till att få ner kvävehalten i vattnet och minska övergödningen. En kritisk tidpunkt på året är sommaren, när konservindustrin har stängt och besökarna på Tjörn blir så många fler. Under en kort period tillsätter man i stället kol i form av etanol i avloppsvattnet för att kunna hålla den effektiva reningsprocessen i gång.


Vad vinner Tjörnborna på det nya reningsverket?

• Kapaciteten ökar • Reningen blir bättre • Fler bostäder kan byggas och anslutas till det kommunala VA-nätet • En bättre miljö i havet – avloppsvattnet blir ännu renare än hittills • De gamla reningsverken i Skärhamn och Sunna kan stängas – därmed försvinner den tidvis dåliga lukten • Färre transporter av slam och kemikalier • Ett nytt bostadsområde i Skärhamn kan planeras • En stor del av transporterna av avfall från fiskindustrin försvinner – deras processvatten gör i stället stor nytta i reningsverket. Bärare. De små plastbitarna i vattnet ser ut som ”pastahjul”. Där fastnar bakterierna, snurrar runt i vattnet och gör sitt jobb och äter upp kvävet i avloppsvattnet.

Du spolar väl inte ner tops i toaletten? Det finns tre saker som får spolas ner i toaletten – kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat.

Illustration: Svenskt Vatten

Tops och annat som fulspolas kostar årligen skattebetalarna onödiga pengar när det blir stopp i ledningsnät och pumpar eller när kemikalier hamnar i avloppsvattnet. Tillsammans spolar svenskarna ner 10 000 ton skräp i toaletten varje år. Obs! Detta gäller också dig som har enskilt avlopp!

VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 5


Med havet som klassrum Alla Tjörnelever får segla med Atene när de går i sjuan. I två och en halv dag byter de klassrummet mot livet på havet. De lär sig hissa segel, klättra i riggar och inte minst att samarbeta.

D

et är en dimmig morgon i Skärhamn. Eleverna i klass 7 B från Bleketskolan står i klungor på kajen och väntar på att få hoppa ombord. Deras lägerskola börjar i stiltje och ska komma att avslutas i tät dimma. Däremellan ska de få vara med om strålande sol, hällregn och stunder av precis lagom segelvind. De kommer också att få skriva noveller, registrera temperaturer och läsa sjökort. Men mest av allt kommer de genom att jobba tillsammans med allt från segling till matlagning komma hem som en ännu mer sammanhållen klass än de var när de åkte iväg.

MOBILER SAMLAS IN

När alla eleverna är ombord och packningen stuvad ringer Robert Hallding, en av de ansvariga lärarna, i skeppsklockan. Det blir knäpptyst.

Två frågor som är förbjudna ombord: – Vart är vi på väg? – När är vi framme?

– Nu är det lite högtidligt för nu startar vår lägerskola, säger han, och går tillsammans med besättningen ombord igenom säkerhetsreglerna. Alla mobiltelefoner samlas också in, för inget får störa uppmärksamheten under gång. Några elever i klassen är erfarna seglare och har till och med seglat med Atene förut, medan andra är mindre sjövana. Tilda Claesson har aldrig seglat

förut och tycker det ska bli spännande. – Jag hoppas det blåser upp lite mer så vi kan sätta segel. Jag ser också fram emot att vara ute med min klass, säger Tilda Claesson. LÅNG TRADITION

Lägerskolan på Atene har en lång tradition på Tjörn. Ända sedan 1980-talet har öns elever någon gång under sin högstadietid fått möjlighet att segla med den gamla skutan. Robert Hallding har varit med de senaste tjugo åren. – Det är en fin möjlighet eleverna får, men också för oss lärare som får vara med och se dem växa. Därute på havet blir det ett annat sammanhang där alla får nya roller och där andra kvaliteter visar sig än i klassrummet, säger Robert Hallding. Tilda Claesson och Ines Linde ser fram emot seglingen med Atene.

6 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017


Under en resa på två och en halv dag med en klass går det bland annat åt: 75 hamburgare 100 pannkakor 50 kanelbullar 100 kycklingklubbor 10 liter mjölk

KANELBULLAR OCH LOGGBOK

Inför resan har eleverna förberett sig i skolan. I hemkunskapen har de lagat köttfärssås och bakat bullar som ska med ombord. De har också fått med sig uppgifter som de ska lösa. I matten ska de samla in uppgifter om temperatur och vindriktningar för att göra en statistikuppgift när de är tillbaka. I svenskan ingår det att skriva loggbok varje kväll och att delta i en novelltävling.

Nästan tre dagar senare är Atene tillbaka i Skärhamn, ett par timmar försenade efter en mycket försiktig hemfärd från Käringön i tät dimma. Men Tilda Claesson är nöjd med resan och glad för att det blev bra segelvind andra dagen, mellan Hönö Klåva och Käringön. – Det var kul att hissa segel. När vi låg i hamn fick jag också klättra upp i masten och i hajnätet. Det bästa var nog att vi kom närmare varandra i klassen. Nu ser jag fram emot höstterminen och att vi har gjort den här resan tillsammans, säger Tilda Claesson. Bildspel: Gå in på www.tjorn.se och se fler bilder från seglatsen med klass 7 B i Bleketskolan.

Elin Bergeld, Ines Linde och Tilda Claesson lämnar sina mobiltelefoner i tryggt förvar till Roberth Hallding.

Hämta ditt nya lånekort! Med det nya lånekortet kan du låna och lämna böcker var du vill i någon av de sju kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv, Ale, Lilla Edet och Öckerö. Sedan 25 augusti gäller inte ditt gamla lånekort längre.

I

höst inför Bibliotek i Väst ett nytt gemensamt lånekort som gäller på alla folkbibliotek i de sju kommunerna. Med det nya lånekortet kan du låna och lämna var du vill. Det blir också lättare att hitta och reservera titlar i den gemensamma webb-katalogen. Dessutom får du tillgång till ett större utbud – cirka 500 000 titlar. Det räcker att du hämtar ditt nya lånekort nästa gång du vill låna. Om du har svårt att komma till biblioteket på grund av ålder, rörelsehinder, synskada eller långvarig sjukdom – hör av dig till ditt bibliotek så får du hjälp.

Se filmen om sommaren på Tjörn! Lägerskola med Atene Varje år får alla sjuor på Tjörn åka på lägerskola med Atene. Sjuorna på Bleketskolan åkte ut i maj. Nu i september har turen kommit till sjuorna på Häggvallskolan. Syftet med lägerskolan är att skapa sammanhållning i klassen, att eleverna får en upplevelse av det starka kulturarvet med sjöfart på Tjörn och att varva skola med lägerliv – något som kan ge nya erfarenheter av att sova borta och klara lite mindre bekväma förhållanden.

På www.tjorn.se/film finns filmen från flera av sommarens stora händelser på Tjörn, bland annat från Träbåtsfestivalen, Margaretadagen på Sundsby, Säbygårdens dag, Skulptur i Pilane och barn- och ungdomsfestivalen Frivolt. Och vem vet, kanske är du med? VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 7


• Medborgarlöften •

Tubbetisdagar med odling och grill Varje tisdag under sommaren var en Tubbetisdag. Med utomhuslekar, bollspel, grill och odling. Unga och gamla, svenskar och nyanlända har träffats och fått nya vänner.

H

anan från Syrien visar stolt upp sin pallkrage. Gurkorna har börjat gro och där finns redan gott om mynta. Mynta till te som hon brygger och blandar med socker. Rädisorna är fortfarande lite för små men räcker till ett smakprov. – Det är jätteroligt att få den här möjligheten. I min trädgård i Syrien odlade jag både blommor och grönsaker, säger Hanan Haj Kanjo. Hon bor på översta våningen i ett av hyreshusen på Tubbegatan. Varje tisdag utom en har hon kommit till träffarna, som

8 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

arrangeras av Tjörns kommun. Hanan berättar att hon fått nya vänner, både svenskar och andra nyanlända. – Nu träffas vi här och pratar med varandra, även andra dagar. Vi träffas när vi vattnar våra grönsaker och vi dricker kaffe tillsammans. Initiativet till Tubbetisdagarna har sin bakgrund i den stora medborgardialogen som gjordes i slutet av 2016. Över 600 Tjörnbor intervjuades av polisen och kommunen. Ett område som pekades ut som otryggt var Tubbegatan i Skärhamn.

– Vi ville göra något som var positivt för området. Att invånare upplever ett område som otryggt, behöver inte betyda att det är otryggt. Det kanske bara är en oro för något man upplever annorlunda, säger Anna Orvefors, processledare barn och unga på Tjörns kommun. skapar gemenskap

Redan under den första Tubbetisdagen i juni kom flera initiativ från de boende i området. Bland annat ville man gärna odla i pallkragar. Sagt och gjort. Tisdagen därpå anlände 14 pall-


kragar, jord och frön, tack vare bidrag från Röda Korset och Tjörns bostadsbolag. I augusti har det blivit dags att skörda, både rädisor och nya vanor. – Fler barn och ungdomar har hittat till oss i sommar tack vare att vi funnits här och berättat om alla aktiviteter som finns på kultur- och fritidscentra, säger Ako Leverin, föreståndare kul-

tur och fritid i Tjörns kommun och en av initiativtagarna till Tubbetisdagarna. Nu hoppas Ako Leverin att det blir en fortsättning. Hon har redan sett både unga och vuxna få fler vänner, ta fler initiativ och att det skapats en ny gemenskap.

Hälsans dag Välkomna till en dag om psykisk hälsa – med föreläsare, utställare och information om var hjälpen finns.

Torsdag 21 september kl 9–16 Plats bestäms senare. ur programmet:

• Föreläsning av Lasse Mattila, författare och handledare med fokus på ungas utanförskap och utsatthet. Han kommer att prata om hur man bygger bärande relationer och förebygger livslångt utanförskap och hur Tjörns kommun kan arbeta för att skapa social hållbarhet • Föreningen Maskrosbarn och några ungdomar därifrån berättar om hur tufft det ibland kan vara att växa upp men också vilken hjälp man kan få.

Dalal Habib förbereder aubergine som ska grillas.

• Utställare – kom och prata med polisen, räddningstjänsten, pensionärsföreningar, anhörigföreningen, Svenska kyrkan, tjejjouren, kvinnojouren, RFSL och Tjörns sparbank. • Utdelning av Tjörns hälsopris till kommunens hälsoprofil 2017. Priset går till en person eller förening som har gjort något bra för kommuninvånarnas hälsa. Alla är välkomna och det är kostnadsfritt.

Efter knappt två månader är det redan dags att skörda örter och grönsaker i pallkragarna. Foto: Anna-Lena Bjarneberg

Hälsopriset är ett vandringspris skapat av konstnären Johan Eyssen. VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 9


Nyanlända utbildas till vårdpersonal I Syrien jobbade Rashad som bygglovshandläggare och Shereen som laboratoriesköterska. Nu är de med i Tjörns satsning på utbildning av vårdpersonal. – Det här är en ny chans för mig. Jag gillar att arbeta med gamla människor, säger Rashad.

V

i på Tjörn träffar makarna Rashad Breem och Shereen Khalid på deras praktikplats, Lilldals äldreboende. De är båda med i ett projekt som slår två flugor i en smäll. Å ena sidan erbjuder kommunen utbildning till nyanlända för att de snabbt ska etablera sig. Å andra sidan får kommunen fler som kan jobba inom vård och omsorg.

brist på personal

Det råder brist på utbildad vårdpersonal i hela landet. Tjörn är inget undantag. Det är också svårt för nyanlända att etablera sig i det svenska samhället. Rashad och Shereen är två av 30 elever som i våras påbörjade den nya utbildningen. – Jag tycker om blandningen. Att jag kan lära mig grammatik

För första gången i sitt liv går makarna Shereen Khalid och Rashad Breem tillsammans till jobbet. De praktiserar på varsin avdelning på Lilldals äldreboende.

och ord i skolan, att jag här på praktiken lär mig använda orden samtidigt som jag lär mig ett nytt yrke, säger Shereen. Rashad kom till Sverige från Shereen Khalid har snabbt blivit populär bland de boende på Lilldals äldreboende. Här hjälper hon Gunnar Edler.

10 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

Syrien för två och ett halvt år sedan. Först i våras kunde han få hit sin familj, Shereen och deras tre barn som nu är 15, 12 och 9 år. akademiker

De är båda universitetsutbildade. Rashad har läst trädgårdsdesign och juridik, Shereen har läst biomedicin. Deras jobb har alltid varit viktiga för dem, men kriget förändrade allt. – Det fanns så mycket krig i vår vardag att vi var tvungna att flytta. Det var stor brist på mat, vatten och el. Vi kunde inte gå till affären utan att vara rädda för bomber. De bombade till och med mitt yngsta barns skola! säger Rashad.


Nu ser de ljust på framtiden. Att de är tillsammans igen och att de dessutom ser möjligheter att få jobba. – Det är jätteviktigt att få livet tillbaka. Jag hoppas att jag kan vara kvar här och fortsätta studera omvårdnad. Kanske kan jag senare också få behörighet som laboratoriesköterska i Sverige, säger Shereen. Även om Rashads gamla jobb som bygglovshandläggare ser ut att ligga långt ifrån jobbet inom vården, tycker han inte det är så stor skillnad. – Jag hjälper människor här också. Det är det jag tycker om. Min pappa var distriktssköterska och jag tyckte om att titta på när han tog hand om sjuka människor. Sedan hjälpte jag min farfar, som blev 105 år. Så jag drömmer om att arbeta kvar här, säger Rashad. Syskom Integration Tjörn heter projektet och står för Systematiserad Kompetensförsörjning. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten i Tjörns kommun och Arbetsförmedlingen i Stenungsund. Eleverna i Syskom studerar svenska för invandrare (sfi) och samhällskunskap två dagar i veckan och praktiserar i vården två dagar i veckan. En dag i veckan bedriver de yrkesstudier inom vård och omsorg. I mars nästa år kommer de att vara klara med kursen Vård och Omsorg, 200 poäng, en del av Omvårdnadsprogrammet. De två dagar i veckan eleverna är på praktik, är de anställda av Tjörns kommun 40 procent. Projektet startade i mars i år med 30 elever. Två språkstödjare är anställda för att finnas till hands både på praktikplatserna och i klassrummet.

Tjörnkonstnärer är med i internationell

konstbiennal

Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) kommer till Tjörn i höst. Elva Tjörnkonstnärer ställer ut i Konstrummet i Skärhamns bibliotek.

V

arje år lyfts en konstform fram lite extra på Tjörn. Förra året var Dansens år och Tjörn var en del av Göteborgs dans- och teaterfestival med flera programpunkter. I år är det bildkonsten som är i centrum. En av höjdpunkterna är Tjörns deltagande i en av Nordens största internationella konstbiennaler. En biennal återkommer vartannat år. GIBCA startade 2001 och sedan dess har åtta biennaler med internationell samtidskonst genomförts. Under biennalen visas bildkonst, video- och ljudkonst, installationer, fotografier och mycket mer. De flesta verk visas i Röda Sten Konsthall i Göteborg men Tjörn är också med på ett hörn genom det som kallas GIBCA Extended. Årets biennal har fått titeln WheredoIendandyoubegin* – On Secularity och fördjupar sig i frågan om det sekulära (icke-religiösa) samhället. Biennalen i Göteborg pågår mellan 9 september och 19 november. Ta del av hela programmet på www.gibca.se.

* översättning: ”var slutar jag och var börjar du”

De utställande Tjörnkonstnärerna är Anna Andreasson, Nen Arnell, Heike Ahrends, Anna Berglund, Anders Bodebeck, Christina Bol�ling, Frank Holvik, Yvonne Karlsson, Marie Kristiansson, Greta Sandahl och Ulrika Wallin. Konstrummet, Skärhamns bibliotek, 30 september– 9 november. Vernissage 30 september kl 13. Efter vernissagen (30 september, kl 15) kan du gå till Nordiska Akvarellmuseet och lyssna på föreläsningen om Sekularitet och religion i Japan.

Kulturveckan på Tjörn Den 30 september startar Tjörns kulturvecka. Det blir ett enda stort kulturfyrverkeri med konstutställningar, teaterföreställningar, film, föredrag, konserter, barnteater och mycket mera. Läs mer i Kulturkalendern som medföljer denna tidning.

ECKA VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 11


Är det skräpigt vid din återvinningsstation?

D

å kan du göra en felanmälan hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Så heter företaget som har hand om återvinningsstationerna. Det är alltså inte Tjörns kommun som har hand om dessa stationer. FTI finansieras huvudsakligen av företag som använder förpackningar till sina varor. I förlängningen innebär det att vi konsumenter betalar för återvinningen när vi köper en produkt som är förpackad på något sätt. Du kan läsa mer om FTI på www.ftiab.se. I sommar har det samlats mycket skräp kring återvinningsstationerna när de blivit överfulla. Det är viktigt att alla hjälps åt och inte skräpar ner. Det är enbart tidningar, förpackningar (kartong), metallförpackningar, plastförpackningar och glas som kan lämnas vid återvinningsstationerna. Grovsopor ska lämnas på Tjörns återvinningscentral på Heås. För öppettider, se www.tjorn.se eller Tjörnappen.

Återvinningen hämtas hos dig

D

u kan få ditt återvinningsmaterial – glas, tidningar, förpackningar och metall – hämtat vid din fastighet en gång i månaden. Tjänsten fastighetsnära insamling (FNI) är valbar tjänst. Det kostar 801 kronor per år att få allt återvinningsmaterial hämtat vid den egna fastigheten. Beställ tjänsten genom att mejla till Tjörns kundcenter, tjorns.kundcenter@tjorn.se eller ring 0304-60 10 10. Läs mer om fastighetsnära insamling på www.tjorn.se. 12 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

Tjörns Unga Mellan Stolarna – TUMS Är du 16–24 år och saknar fullständig gymnasieutbildning? Behöver du hjälp att komma igång med någon sysselsättning? För dig finns TUMS!

TUMS arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. Det finns olika sätt att komma i kontakt med oss. • Du kan besöka oss via drop-in i Blå Huset på onsdagar 15–18. Blå Huset ligger på Fågelkärrsvägen 33 i Höviksnäs, samma hus som Ungdomsmottagningen. • Du kan också mejla på tums@tjorn.se • Även vårdnadshavare är välkomna att vända sig till oss.

Tjörns förskolor och skolor får 7,8 miljoner Pengarna är extra statsbidrag som ska gå till mindre barngrupper i förskolan, en särskild lågstadiesatsning och läxhjälp.

Förskolan får 4,1 miljoner. Pengarna kan användas till att undvika en planerad utökning av barngrupper eller till att minska barngrupper. Grupper för barn under två år ska prioriteras. Förskoleklass, årskurs 1–3 i grundskolan och fritidshemmen får 3,5 miljoner. Pengarna täcker kostnaderna för 6–7 pedagoger och stödpersonal. 175 000 kronor ska gå till läxhjälp. Alla elever på Tjörn har under flera år erbjudits extra läxhjälp utanför ordinarie skoltid. Bidraget täcker en del av den kostnaden.


Bästa sommarjobbet ger nöjda hyresgäster I sommar har de klippt häckar, gräs och rensat ogräs. Bostadsbolagets sommarjobbare kommer gärna tillbaka nästa år. – Jag känner att jag gör något bra för hyresgästerna. De är ofta väldigt nöjda, säger Oskar Janson, 18.

O

skar Janson har precis avslutat sin tredje sommar med jobb för Tjörns Bostads AB. I år fick han dessutom kliva fram och ta lite mer ansvar som handledare för sina jobbarkompisar. Tio veckor har han jobbat – annars är ett vanligt feriejobb hos TBAB fyra veckor. Nytt för i år är att han fått köra åkgräsklippare och varit den i gruppen som sett till att arbetet blir gjort. – Tidigare handlade det mer om att göra som man blev tillsagd. Det har varit kul att ha mer ansvar och så gillar jag att jobba ihop med andra och att ha kontakt med hyresgästerna, säger Oskar Janson. Den här måndagen i augusti träffas Oskars arbetslag på Båsenvägen i Skärhamn. Förmiddagens uppgift blir att

rensa ogräs i häckarna runt hyreshusen. I Skärhamn är det fyra sommarjobbare som hela sommaren skött utomhusmiljöerna runt TBAB:s fastigheter. Sammanlagt har 24 Tjörnungdomar fått möjlighet att sommarjobba på TBAB – förutom i Skärhamn finns det arbetslag i Kållekärr, Rönnäng och Höviksnäs/Myggenäs. – Att erbjuda sommarjobb är ett sätt för oss att visa upp bostadsbolaget som en intressant arbetsgivare. Det har också varit roligt för oss att ta emot mycket beröm för ungdomarnas arbete, när hyresgästerna kontaktat oss i andra ärenden, säger Mats Olsson, avdelningschef på TBAB.

första sommarjobbet

För Andrea Rauda, 16, var det första sommarjobbet. – Det har varit roligt men tufft. Roligt för att det är god stämning bland oss och vi har en fin gemenskap. Tufft för att mina armar inte var så vana vid att hacka i jorden hela dagen. Jag hade träningsvärk varje dag första veckan, men sedan har det gått över. Nu har jag fått armmuskler i stället, säger hon och skrattar. Nästa år vill Andrea komma tillbaka. När hon blir ett år äldre blir lönen också högre, men det är inte bara pengarna som lockar. – Jag klarar av mer saker nu, har blivit fysiskt starkare och tränat mitt tålamod när någon behöver hjälp.

VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 13


Tjörnföretagaren

På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher. I olika företagsreportage får du ta del av den bredd som finns i det lokala näringslivet.

”Man måste våga hoppa – jag vill inte bli 65 år och ångra saker jag aldrig vågade göra” Årets Margaretapristagare Emelie Wijk Lundberg är tydlig med varför hon blev företagare. Som 22-åring stod hon inför ett val att studera vidare på HDK i Göteborg eller starta eget företag i Skärhamn.

N

är det kom till kritan var valet trots allt självklart. Att få styra sin egen utveckling har hela tiden varit en stark drivkraft, men det är också det som äter henne. Sårbarheten i att allt ytterst hänger på henne och att alltid vara den som är ytterst ansvarig för alla beslut. Motgångar verkar dock inte vara något som avskräcker Emelie, det vore mycket värre om hon inte vågade satsa och pröva nya idéer. Inspirationen kommer ofta från naturen men också från de elever som varje år gör sin praktik hos henne. Några har blivit kvar som anställda, även om Emelie inte identifierar sig med chefsrollen. Men hon medger att hon är bra på att delegera och ibland kanske låter elever och anställda få lite väl fria händer.

hon älskar på heltid. Hon är medveten om att hennes val inte är helt okontroversiellt. Emelie är dock tydlig med att hennes passion till silver och skapande inte skall finansieras av skattepengar.

affärsmässighet

Att kombinera det fria konstnärsskapet med ett affärsmässigt tänk är inte alltid lätt i en bransch där Jantelagen är stark, enligt Emelie. Hon har gjort ett aktivt val att utveckla vissa produkter som går att producera i stor skala för att kunna försörja sig och arbeta med det 14 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

det svårt att tacka nej. – Ibland undrade jag om jag inte tagit mig vatten över huvudet. Nu är fem av sju delar levererade och de två sista ska produceras under hösten. Det var nödvändigt med en paus, säger Emelie.

valla kyrksilver

Ett uppdrag som var både roligt och krävande var skapandet av Valla kyrksilver. Emelie fick rådet av erfarna silversmeder att fundera ytterligare en gång innan hon tog sig an uppdraget men med ett motto att ”om ingen dör är det ingen fara”, var

motgångar

Våren har varit tung på grund av sjukdom och i början av sommaren drabbades hon av ett inbrott i butiken på Sundsby. – Därför är jag extra tacksam för att få Margaretapriset just nu! Det är ju en bekräftelse i det


Näringslivskalender

hösten 2017 Företagarfrukost 25/8 8–9.30 Vad är hemligheten bakom Kalmar stads utveckling? Hotell Nordevik

Se filmen om Emelie Wijk Lundberg på www.tjorn.se/film

arbete jag gör. Som företagare är man alltid självkritisk. Det måste man vara för att utvecklas. Man måste få grotta ner sig i känslan när det är jobbigt utan att stanna där. Man måste gå vidare. Glädjen får jag i smedjan och i kontakten med andra människor. Behövs det ett pris för kvinnligt företagande? – Det är inte svårare att vara kvinnlig företagare men vi möter andra problem. Det är till exempel inte ovanligt att jag när jag ber om offerter för produktion får jag svaret att ”lilla gumman, detta kostar ju pengar”, som om jag inte förstod det?

Jag är tveksam till om en man hade fått samma svar. Oftast hanterar jag det genom en vilja att bli ännu bättre och än mer affärsmässig, så beteendet skapar utveckling men kan också vara oerhört dränerande. Därför är ett pris som lyfter kvinnliga förebilder viktigt. Hennes egen förebild är tydlig. I butiken hänger ett porträtt på hennes mormor Anne-Sofie Lindqvist, också hon konstnär. Hennes känsla för färg är viktig för Emelie i hennes skapande och nu vakar hennes blick över allt som Emelie skapar. Emelies egen styrka, enligt henne själv, är känslan för linjer och form. Och att våga hoppa!

Föredrag 19/9 kl 18.30–20 Tone Bekkestad: Klimatförändringar och lösningar Bergabo Hotell & Konferens, Rönnäng Föredrag 26/9 kl 18 Michael Issa: Från utanförskap till prisad multientreprenör Plats bestäms senare. 5/10 kl 7.30–9.30 Företagsarena Tjörn Tema: Sälj i en digital värld! Plats bestäms senare. Upphandling 27/10 kl 8–10 Vi följer upp vårens upphandlingsträff med en mer praktisk genomgång av hur du lägger anbud. Plats bestäms senare. 7/11 kl 17.30–20.30 Skatteverket informerar dig som ny företagare eller som planerar att starta enskild firma Stenungsunds kommunhus 7/12 kl 7.30–9.30 Företagsarena Tjörn Plats bestäms senare. Dessutom kommer vi under östen genomföra livsmedelsutbildning, skapa mötesplatser för näringsliv och nyanlända, diskutera bostadsfrågan och mycket mer! Mer information och anmälan hittar du i kommunkalendern som uppdateras löpande med näringslivets evenemang: www.tjorn.se/kommunkalender

VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 15


Idrott för alla På Tjörn ska alla få vara med utifrån sina förutsättningar. I det nya idrottspolitiska programmet presenteras mål för hur idrottslivet på Tjörn kan bli ännu bättre.

V

i på Tjörn frågade Tina Liljered, avdelningschef Kultur och fritid, om det viktigaste innehållet i programmet. Varför är det viktigt med ett idrottspolitiskt program? – Det är jätteviktigt att ha mål att jobba efter. Nu har vi fått ett politiskt beslutat program som säger vad kommunen vill arbeta med tillsammans med föreningslivet. Programmet gör det lättare att arbeta strategiskt med att stötta föreningslivet. Idag är föreningslivet i förändring. Det ideella engagemanget är fortfarande stort men inte lika kraftfullt som det var förr. Hur kan kommunen hjälpa föreningarna? – Vi vill stötta föreningarna så mycket vi kan så de kan göra ett bra jobb. Om de till exempel får bättre förutsättningar att klara sina anläggningar kan

Ta del av hela det idrottspolitiska programmet på www.tjorn.se

föreningarna lägga ner mer tid på verksamhetsutveckling och ledarutbildning. Genom föreningsbidraget kan vi också sätta rimliga och bra krav på föreningslivet, som att det är viktigt att jobba med sin värdegrund. Spontanidrotten är särskilt omnämnd i det idrottspolitiska programmet. Hur kan kommunen stötta spontanidrott? – Alla är inte med i föreningar och föreningsbidraget bygger ju på att det finns en förening. Vi behöver hitta lösningar där det kommunala föreningsbidraget kan användas för att stötta spontanidrottandet. En möjlighet är att till exempel anlägga spontanidrottsplatser, gärna i samarbete med skolorna och föreningslivet. Vissa föreningar vill också upplåta sina arenor och lokaler till spontanidrott.

Tina Liljered. Foto: Anna Carlsson-Käck

Tillgänglighet är också en viktig del av programmet. Hur kan Tjörn bli en kommun med idrott för alla? – Det kan vi göra på olika sätt. I höst ska vi ha en utbildningsdag tillsammans med Passalen* om hur vi kan jobba för integration och en fritid för alla. Tillgänglighet för alla ska vara med hela vägen – när vi bygger nytt, när vi rustar upp och renoverar, när vi planerar och utvecklar. När vi gör i ordning motionsspår, som nu senast i Häggvall, kan vi bygga så att någon del av leden går att nå med rullstol. Det ska inte ta stopp vid parkeringen! Det kan också vara enkla saker som att sätta upp kontrastfärger längs kanten på en brygga så att synskadade kan gå där. Det är också viktigt att inte glömma bort intellektuellt funktionshindrade. *Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv med fokus på unga med funktionshinder.

16 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017


Höviksnäs entré – dags för samråd Sedan våren 2016 arbetar kommunen med ett planprogram för området kring Höviksnäs entré och Häggvallskolan. Nu är det dags för nästa steg.

K

anske var du med på någon av de dialogerna som hölls med allmänheten eller eleverna på Häggvallskolan? Vid dessa möten fångades både kunskap och idéer upp – om området idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i framtiden. Arbetet handlar om att översiktligt ta fram förutsättningar för en utveckling av området, där etablering av service och verksamheter på Häggvallskolans grusplan är en viktig pusselbit. Andra viktiga frågor i arbetet är samspel mellan olika trafikslag, samverkan mellan befintliga och kommande verksamheter, tänkbara ersättningsytor för grusplanen, parkeringsbehov i dag och i framtiden samt etablering av bostäder i närområdet. Nu i september går programmet ut på samråd. Det innebär att du som kommunmedborgare och övriga berörda aktörer bjuds in till en fortsatt dialog kring områdets framtid. Det färdiga planprogrammet ska sedan vara ett underlag för fortsatt detaljplanering för området.

Tennistomten i Myggenäs får ny detaljplan

E

n ny detaljplan för den så kallade tennistomten i Myggenäs är på gång. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga förskola, äldreboende alternativt fler bostäder. Detaljplaneområdet ligger på kommunens mark och omfattar en del av fastigheten Myggenäs 12:139. Planområdet ligger strategiskt mellan Myggenäs centrum och Myggenäs korsväg med korta avstånd till kollektivtrafik, skola, service, rekreation och i direkt anslutning till väg 160. VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 17


En dag på Sundsby med luft för själen Det är varmt och soligt när ett trettiotal boende från Valåsen och Lilldal åker på utflykt till Sundsby säteri. – Jag har njutit av dofterna, och att se att våra gamla träd finns kvar, säger Ingrid Heirås.

I

ngrid ska fylla 100 senare i höst och är en av dem som njutit av äldredagen på Sundsby. Tillsammans med sin partner, Carl-Otto Lyrstrand, 99, har hon beundrat växtligheten, njutit av kaffe och toscakaka och promenaderna på de gamla stigarna. – Sedan 60-talet har jag vandrat här. Varje vår har jag gått i skogen när blåsippor och vitsippor har blommat. Jag har läst böcker om Sundsby och sett Margaretaspelet. Nu är det några år sedan jag var här och jag var nyfiken på växtligheten.

18 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

Det är ännu lummigare här nu, säger Ingrid. För Holger Johansson, 81, och hans sambo Barbro Isaksson blev dagen extra betydelsefull. Holger drabbades av en stroke för bara några månader sedan och livet förändrades i ett slag. Efter många och långa dagar, först på sjukhus, sedan på Lilldals äldreboende, gav utflykten till Sundsby både ny livslust och inspiration. – Det här var bra för själen. Att få andas frisk luft, få lyssna till musik och få

Carl-Otto och Ingrid sitter i varsin rullstol, men deras ledsagare ser till att de kan åka i bredd på den smala stigen. De vill gärna prata om gamla minnen från tidigare besök på Sundsby.


se något annat, säger Holger Johansson. friluftsliv för alla

Att komma ut i naturen är inte lika självklart för alla. En av de grupper som inte så lätt tar sig ut är de äldre. I den kommande friluftsplanen för Tjörns kommun är ett av målen att friluftslivet är till för alla och att kommunen ska arbeta särskilt för de målgrupper som normalt inte kommer ut. – Den här dagen gör vi en aktivitet på prov för att se hur det fungerar. Sundsby är ju en fantastisk resurs på Tjörn och ett friluftsområde vi vill att många ska kunna använda, ung som gammal, säger Olle Wängborg, samordnare friluftsliv i Tjörns kommun. fika, musik och grönska

Omkring 30 boende från Lilldals och Valåsens äldreboenden tog chansen att delta i dagen på Sundsby. På programmet stod fika, musikunderhållning med Eva Blume och Gjert Magnusson, Sundsbys historia berättad av förre intendenten Lars-Eric Olsson och en promenad till köksträdgården för dem som ville. När det är dags att åka hem hoppas Olle Wängborg att alla fått med sig en bra känsla. – Det är väldokumenterat att vistelse i naturen främjar hälsan. Många äldre har inte samma självklara möjligheter att komma ut. Jag hoppas det blir ett positivt minne av grönska, dofter och välmående.

Posom hjälper er som står bredvid

Tänk dig att det har inträffat en allvarlig olycka. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats och tar hand om dem som är skadade. Det råder en chockartad stämning bland de personer som är kvar på olycksplatsen.

N

ågra är traumatiserade, flera av dem som bevittnat händelsen är barn. I en sådan situation kan det vara sannolikt att kommunens POSOM-grupp aktiveras och personer med gula västar med texten ”POSOM” på ryggen dyker upp. Posom är en resurs i kommunen som kan kallas in vid olyckor och samhällsstörningar när många människor blivit traumatiserade av det som hänt. Posom står för psykosocialt omhändertagande och är en grupp personer som är särskilt lämpade att ge akut krisstöd för de människor som är kvar på olycksplatsen. Posom ersätter varken den professionella vård en enskild kan söka via det befintliga sjukvårdssystemet eller de krisstödsinsatser varje arbetsgivare ansvarar för.

filt och omsorg

I Posomgruppen på Tjörn ingår personal från Räddningstjänsten, Vårdcentralen, Svenska kyrkan, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Personer som är vana vid att möta människor i kris. – Den hjälp vi ger beror på situationen. Det kan handla om allt från att erbjuda en filt eller något varmt att dricka till mer praktiska saker som att låna ut en telefon, säger Bente Nielsen, som ingår i Posomgruppen på Tjörn. Så kom ihåg när du ser någon med POSOM-västen på: Här finns någon att prata med! För mer information om Posom, se www.tjorn.se/posom

VI PÅ TJÖRN nr 4–2017 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen: Nyheter, evenemangskalender, självservice, kontaktuppgifter, öppettider Tjörns återvinningscentral, protokoll och kallelser med mera • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/ barnutbildning/skolochbarnomsorgswebben • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar

• Service/rådgivning i olika kommunala ärenden

• Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

• Turistinformation från regionen

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/heas eller i Tjörn-appen

HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster

Tömdes inte soptunnan? Kontakta Renovas kundtjänst, tfn 0304-67 17 25 eller kundservice@renova.se

• Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner

• Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Ändra abonnemang för renhållning och avfall • Beställa avstängning, anmäla adressändring och få svar på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se • Låna elmätare 20 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2017

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90

Vi på Tjörn, nr 4, 2017  

Hushållstidningen Vi på Tjörn delas ut till alla hushåll i Tjörns kommun.

Vi på Tjörn, nr 4, 2017  

Hushållstidningen Vi på Tjörn delas ut till alla hushåll i Tjörns kommun.

Advertisement