Page 1

Tjörn

Nr 3/2018

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Tjörn storsatsar på skolan sid 10

Föreningen: Skärhamns IK – Pia Sundhage inspirerar sid 12–13

Näringsliv: Tjörn klättrar mest sid 19


På väg!

Var med och påverka framtidens trafik på Tjörn! Tjörns kommun växer. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter på ett hållbart sätt behöver trafiken fungera väl.

Nu har du möjlighet att komma med förslag, idéer och synpunkter hur bil-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och förbättras på Tjörn. Enkäten hittar du på www.tjorn.se/pavag. Där finns också information om hur du anmäler dig till att delta i en fokusgrupp.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se

Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren, Kjell Arvidsson, Carina Eliasson, Emelie Hildingsson, Åsa Jansson, Britta Leander, Sebastian Wihlstrand.

Utgivning: juni 2018 Tryck: Åtta.45

Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef

Omslag: Segel bland bergen i Skärhamn.

TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se

Anna-Lena Bjarneberg redaktör Maria Johannessen formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018

Foto om ej annat anges, Maria Johannessen

Upplaga: 11 000 exemplar


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Tjörn är en utvecklingskommun N

u har det gått drygt ett år sedan jag började som kommunchef i Tjörns kommun. Det har jag inte ångrat en sekund. För det är oerhört roligt att jobba i en kommun där det sker så mycket utveckling på så många fronter samtidigt. Ett område är skolan som nu storsatsar för att skapa två moderna skolor i Häggvall och Bleket samtidigt som övriga skolor rustas upp. Det ingjuter framtidstro när det finns en långsiktig planering för att kunna möta behov av flexibla lokaler, modern pedagogik och rekrytering av personal. Ett annat område där det hänt mycket positivt är utvecklingen av Tjörns infrastruktur. Efter stora framgångar med Nordvästsvenska Initiativet, när väg 160 blev prioriterad i Västra Götalandsregionens infrastrukturplan, tas nu nästa stora steg på en lokal nivå. Tjörn är helt enkelt ”På väg” med en ny trafikstrategi! (se föregående sida) Ett tredje område som befinner sig i stark utveckling är förstås turismen. Tjörn satsar på att bli Årets friluftskommun 2022 och en ny turismstrategi har precis antagits. Många vill komma till Tjörn och ett mål är förstås att några av dem som kommer hit ska välja Tjörn som en framtida plats att bo på. Du som bor här vet ju redan hur fint här är, men nog finns det alltid nya saker att upptäcka också på ens egen ö? I varje nummer av Vi på Tjörn under 2018 presenteras en av de vackra vandringslederna. I sommar tänker i alla fall jag åka ut till Härön och promenera! Det är många aktörer som bidrar till en positiv utveckling på Tjörn. I Rönnäng har vi precis firat Havets dag för första gången och på nationaldagen firades Sillens dag på Klädesholmen. Senare i sommar har vi ännu mer att se fram emot med träbåtsfestival, Åstol runt, Summerfest, Frivolt, Tjörn runt och Tenson Tjörn Triathlon. Det kräver mod och stora arbetsinsatser att starta nya evenemang och att sedan upprätthålla dem år efter år. Det krävs också mod för att avsluta. Nu gör Tenson Tjörn Triathlon sin sista tävling i augusti. Det blir garanterat ännu en folkfest. Hoppas vi ses i sommar! Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 3


Vad hände 2017 i din kommun? Förutom det som alltid händer, varje dag, i våra skolor, på våra boenden och i andra verksamheter, är det alltid många särskilda händelser under ett år som sticker ut. Allt som gjorts kan du läsa mer om i Årsredovisningen, men här får du ett axplock: KOMMUNSTYRELSEN

Det nya reningsverket blev klart med sin skräddarsydda process som kan använda processvattnet från fiskindustrin till att rena avloppsvattnet. Reningsverket är Tjörns största investering någonsin. Väg 160 blev prioriterad i Västra Götalandsregionens trafikplan. Nu ska vägsträckan E6 – Skåpesund utredas under 2018. Befolkningen fortsätter att öka och uppgår nu till 15 790 personer. Sedan 2014 har befolkningen på Tjörn ökat med 655 personer. De befolkningsgrupper som ökat mest är barn i förskoleåldern och åldersgruppen 30–39 år.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN

Kroksdals gruppboende, ett LSS-boende i Skärhamn med sex lägenheter, blev inflyttningsklart i november. Två egna utbildningar för vårdpersonal inleddes. Boenden stängs. Antalet ensamkommande ungdomar har minskat från 84 till 15 under året. De flesta som är kvar bor i familjehem. Välfärdsteknologi. Digitala trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst. De som har nattlig tillsyn har fått möjlighet att välja att ha en kamera hemma på natten för att slippa bli störda.

Rönnängseleverna fick flyttas till Långekärr och Klädesholmen när det upptäcktes luktproblem i Rönnängs skola. Luktproblem upptäcktes också i Bleketskolan. En utredning av framtidens skolstruktur på Tjörn startades. Tjörns skolor stiger i rankning i både Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun (bäst i GR, plats 47 i landet) och Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser (plats 100 av 290 kommuner). Fridas hage och Kållekärrs skolor fick högsta betyg vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Kommunens resultat 2017

Årets investeringar 73 mkr

+26 mkr

Antal invånare 15 790

4 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018

Soliditet 35 %

Arbetslöshet 2,9 %


• Demokrati •

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TJÖRNS HAMNAR AB

Ett idrottspolitiskt program har antagits. På Tjörn ska alla få vara med utifrån sina förutsättningar. Handlingsplan för friluftslivet. Tjörn siktar på att bli Årets friluftskommun 2022.

Inköp av småbåtshamnen i Vallhamn med nästan 250 båtplatser. Driften av marinan kommer att arrenderas ut till en lokal båtförening TJÖRNS MÅLTIDS AB

West Coast Story. En musik-, dans- och teaterföreställning sattes upp. Ett trettiotal personer i olika åldrar, mest unga, var med i projektet. Årets tema var Bild och form. Tjörn deltog till exempel i en av Nordens största internationella konsbiennaler (GIBCA) och i konstprojektet Smittande oro och mod. Världens svettigaste konstrunda. En ny slinga från Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane.

Skolkök i Långekärr och Klädesholmen. När Rönnängseleverna flyttade, öppnades de tidigare nedlagda skolköken i Långekärr och Klädesholmen igen. TJÖRNS BOSTADS AB

Köp av två fastigheter i Höviksnäs. 16 nya hyresrätter blev klara för uthyrning under sommaren 2017. 16 hyresrätter i Kållekärr började byggas under 2017. Renovering av Rönnängs skola. Moduler sattes upp i Långekärr för att alla elever skulle få plats.

Så här fördelas pengarna Grundskola, förskola, särskola och gymnasieskola

43 kr

Gå och rösta – En viktig demokratisk rättighet när kan jag rösta?

Förtidsröstningen pågår från den 22 augusti till och med valdagen den 9 september. I nästa nummer av Vi på Tjörn och i ett separat utskick till alla hushåll kommer information om var och när du kan rösta. Glöm inte att ha med dig röstkort och legitimation. Röstkortet får du hemskickat mellan 16–22 augusti. Förtidsrösta kan du göra var som helst i hela landet. åstol och dyrön

I Tjörns kommun finns 10 valdistrikt (vallokaler). På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Nytt för valet 2018 är att Dyrön och Åstol ingår i Rönnängs valdistrikt. Man kan förtidsrösta på Dyrön och Åstol lördagen den 1 september och på valdagen den 9 september kl 12–14. vill du bli röstmottagare?

Social omsorg, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg

37 kr

Kommunkansli och kommungemensamma kostnader

8 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

6 kr

Samhällsbyggnad

3 kr

Räddningstjänst Politisk verksamhet

2 kr 1 kr

Ytterligare några röstmottagare sökes. Som röstmottagare är det din uppgift att ta emot röster och lägga dem i urnan, att hjälpa väljarna och att se till att det är god ordning i vallokalen. Mejla val@tjorn.se eller ring 0304-60 10 26 eller 0304-60 10 11.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 5


• Demokrati •

Tjörnpeng och busskort engagerar Busskort, kulturhus och psykosocial arbetsmiljö i skolan är några av de saker som ungdomarna vill ta upp med politikerna på Tjörn.

N

är Ungdomsdialogen hade sin första träff diskuterades också hur den särskilda Tjörnpengen ska användas. Ungdomsdialogen är den särskilda satsning som Tjörns kommun gör för att ungdomarna på Tjörn ska få en rejäl chans att göra sina röster hörda. En gång per termin blir det stormöten dit alla ungdomar 12–18 år är välkomna. Ungdomarna kan också anmäla sitt intresse till så kallade sms-paneler där de snabbt kan svara vad de tycker i en särskild fråga.

Dessutom finns en e-brevlåda dit ungdomar kan lämna förslag och idéer. Alla åldrar från årskurs 6 till gymnasiet var representerade när Ungdomsdialogen hade sin första träff i april. De bjöds på fika och hade sedan två viktiga frågor att diskutera – vad Tjörnpengen på 50 000 kronor ska användas till och vilka frågor de vill ta upp med politikerna. tjörnpengen

50 000 kronor finns avsatta för ungdomarna i Ungdomsdialog.

Pengarna måste gå till aktiviteter som är öppna för alla, drogfria och inte är diskriminerande. I övrigt är det ungdomarna själva som bestämmer vad pengarna ska gå till, hur sökperioderna ska ligga och hur vinnande förslag ska utses. – Det skulle kunna vara som en tävling där alla får skicka in förslag. Men det måste vara vi ungdomar som bestämmer vem som ska vinna, säger någon. – Jag tycker att pengarna ska gå till något som har ett tydligt syfte, säger en annan.

Ungdomsdialog

6 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018


• Demokrati •

Vilken är den viktigaste ungdomsfrågan för dig?

Andra förslag är konsert, kurs eller föreläsning. Samordnarna för Ungdomsdialog i kommunen, Anna Orvefors och Pia Andersson, lovar att renskriva alla förslag och skicka ut dem så att fler än de som samlats just den här kvällen får chansen att tycka till. ungdomarna beslutar

Gruppen är överens om att det ska vara minst två ansökningsperioder för Tjörnpengen varje år, att ungdomar 12–18 år får söka och att det är ungdomarna själva som beslutar vilka förslag som vinner. Om det blir pengar över, skulle de kunna användas till aktiviteter för ungdomar på jullovet, tycker gruppen.

– Hur ska vi göra för att få alla att känna sig trygga i skolan och minska diskrimineringen?

Joel Sagflaat Holmberg årskurs 7, Bleketskolan

möte med politiker

Vid nästa tillfälle i höst kommer politiker också att vara med för att svara på ungdomarnas frågor. Det fanns redan många idéer i gruppen på vad de vill ta upp då. – Jag skulle vilja fråga vad politikerna vill göra för oss ungdomar och hur de tänker kring de unga på Tjörn. – Jag tycker vi bör ha ett kulturhus på Tjörn. – Och busskort, så att vi kan ta oss till det som finns att göra. – Jag vill berätta om den psykosociala miljön på skolorna, jargongen som finns, och vad politikerna tänker om det. – Jag har hört att det finns politiska faddrar. Då borde de väl besöka skolan, gå runt och se hur det är och prata med alla? De som är faddrar borde komma oftare. Foto: Åsa Jansson

– Skolmiljön! Jag har rätt att må bra i skolan, det är min arbetsplats. Jag önskar politikerna fick se vår arbetsmiljö. Vilken vuxen hade accepterat sexism, rasism och homofobi på jobbet?

– Den viktigaste frågan är att upplysa om ungdomars psykiska ohälsa som det finns många fördomar kring. Det borde också vara en självklarhet att alla blir respekterade och att vi hänger med i tiden, till exempel när det gäller nya pronomen. Vi får inte vara så trångsynta!

Elin Berndtsson årskurs 2, Mimers hus

Leja Dahne årskurs 8, Häggvallsskolan

– Jag vet inte om politikerna kan göra något åt det här men många är dåligt pålästa kring psykisk ohälsa. Det blir också en otrygg miljö med mycket grupptryck kring rasism och sexism. Vi ska respektera varandra!

Julia Windelstrand årskurs 8, Bleketskolan

– Jag skulle vilja fråga hur politikerna resonerar kring busskort. Jag tycker det blir en diskriminering för dem som inte har tillgång till bil. En viktig fråga är också att nyanlända ska behandlas med respekt, de är människor och inget att vara rädd för. Bättre att vi lär känna varandra istället för att prata skit bakom ryggen. Då förmedlar vi också de demokratiska värderingarna i landet.

Mikael Tajik Nösnäsgymnasiet VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 7


• Demokrati •

I demokratins tjänst Johan Nilsson och Torbjörn Hall är kommunsekreterare.

Det är deras uppgift att vara en länk mellan politiker och tjänstemän, att se till att det är ordning och reda på alla handlingar och att du som Tjörnbo har insyn i din kommun.

– Det är ett spännande jobb om man är intresserad av samhällsfrågor och vill arbeta nära de politiska besluten, säger Johan Nilsson. Alla jobb i Tjörns kommun går ut på att göra bra saker för Tjörnborna. Att utbilda barn, ha omsorg om våra äldre eller se till att vi har rent vatten i kranarna, för att nämna några exempel. Men bakom allt som görs i en kommun, ligger politiska beslut. Du som är Tjörnbo

väljer politikerna, som i sin tur fattar besluten om hur dina skattepengar ska användas. När besluten är fattade – i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna – är det förstås viktigt att alla vet vem som ska göra vad och att allt hanteras korrekt. ordning och reda

– Det ska vara ordning och reda på allmänna handlingar och det ska finnas en insyn. Vi som är

kommunsekreterare har en viktig uppgift att se till att det finns en rättssäkerhet, att de grundlagsskyddade rättigheterna syns hos dig som är medborgare, säger Torbjörn Hall. En kommunsekreterare sitter till exempel med på sammanträdena med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Det brukar bli fyra möten i månaden. En vecka innan varje möte skickar de ut kallelser med aktuella handlingar för att politikerna ska ha bra beslutsunderlag. Innan dess har de kollat upp att alla handlingar är i ordning och att aktuella tjänstemän gjort sina utlåtanden. Under själva mötena är någon av dem med och skriver protokoll.

Johan Nilsson, 27 år Bakgrund: Studerat statsvetenskap och nationalekonomi vid Högskolan Väst. Jobbat i Tjörns kommun sedan 2015, varit kommunsekreterare sedan 2017. Torbjörn Hall, 37 år Bakgrund: Studerat samhällsvetenskap och statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Varit kommunsekreterare i Ale kommun tidigare i nio år.

8 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018


• Demokrati •

Det betyder att Johan och Torbjörn i sitt jobb får följa ärenden från de första politiska diskussionerna till färdiga beslut som så småningom blir verklighet.

yttra sig om det gäller formella saker som närvaro, rösträkning och mötesteknik. – Det är naturligt och ligger i yrkesrollen. Vi har ju regler att förhålla oss till, säger Torbjörn Hall.

beslut blir verklighet

– Ett ärende som varit spännande att följa är skolstrukturen. Jag har fått följa diskussionerna från det att luktproblemen i Rönnängs skola upptäcktes till de åtgärder som sedan vidtogs och som nu resulterat i en utredning. Det ska bli intressant att följa fortsättningen, säger Johan Nilsson. Johans och Torbjörns roller är helt neutrala och får inte påverkas av egna åsikter. De får inte heller uttala sig i sakfrågor på sammanträdena. Däremot får de

öppet diarium

En viktig uppgift kommunsekreterarna har är att göra offentliga handlingar tillgängliga för allmänheten. Det är de som ser till att möteshandlingar ligger på hemsidan, liksom länkar till kommunfullmäktiges webbsändningar. Redan nu är alla allmänna handlingar från kommunstyrelsen registrerade på hemsidan och fler nämnder är på gång. Det betyder att du som vill läsa en handling, kan söka på hemsidan och där fylla

i ett formulär för att begära ut handlingen. – Det händer alltid något nytt i det här jobbet. Jag lär mig nya saker varje dag. Nu sätter jag mig in i lagstiftningen om den nya dataskyddsförordningen och snart är det val, säger Torbjörn Hall. Ser ni några framtida utmaningar i yrket? – Det ökade politikerföraktet och hot mot förtroendevalda vilket i sin tur är ett hot mot demokratin. Vi försöker ju förmedla politiska beslut och bidra till transparens. Om vi inte hade haft så engagerade förtroendevalda, hade vi inte haft någon demokrati, säger Johan Nilsson.

Det är du som är Tjörns kommun Därför är det viktigt att rösta!

O

m knappt tre månader har du chansen att vara med och välja hur Tjörn, Västra Götalandsregionen och Sverige ska styras i fyra år framåt. Din röst är viktig. Här får du veta varför.

ditt viktigaste val

Att rösta är det viktigaste du kan göra för att påverka de politiska besluten. Genom valet påverkar du vilken politik som ska föras samtidigt som du utkräver ansvar för den politik som förts.

Genom valet utser du företrädare i kommunfullmäktige (och landstingsfullmäktige och Sveriges riksdag). Det betyder att den offentliga makten på Tjörn bestäms av dig och andra Tjörnbor. Genom valet delegerar du makt till folkvalda politiker som sedan fattar beslut å dina vägnar. din röst räknas!

Alla människor är lika mycket värda, precis som alla människors röster är lika mycket värda.

Kunskap, utbildning, inkomst eller förmögenhet ger inte fler röster. Din röst är lika viktig som alla andras! Det parti (eller de partier) som får Tjörnbornas förtroende att styra Tjörn, får möjligheten att tolka folkets vilja under fyra år och att vid nästa val stå till svars för vad man åstadkommit eller inte åstadkommit. Om fler röstar, får också de som väljs att styra Tjörn, ett starkare mandat som Tjörnbornas företrädare. VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 9


Gratis buss på lovet Skolungdomar som gått ut årskurs 6–9 i grundskolan och 1–2 i gymnasieskolan kan åka gratis i kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen under sommarlovet.

M

en då krävs ett särskilt sommarlovskort från Västtrafik. Om du är folkbokförd i Tjörns kommun och har glömt att hämta ut ditt sommarlovskort, kan du hämta ut kortet i Kundcenter fram till 30 juni. Därefter är erbjudandet slut. Går du på gymnasiet behöver du visa legitimation. Det är Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som ansökt och fått ett bidrag på cirka 57 miljoner från staten sedan regeringen beslutat om ett särskilt stöd för sommarlovsresor. Erbjudandet gäller skolungdomar i hela Västra Götaland.

Tjörns nya skolsatsning

– för att behålla kvalitet och följa skolreformer År 2032 beräknas antalet elever på Tjörn ha ökat med 36 procent. Nuvarande högstadier är välfyllda och samtliga förskoleområden har tillfälliga lokaler.

N

u planeras upprustning och utbyggnad av Bleketskolan och Häggvallskolan samtidigt som övriga skolor i kommunen också ska få en rejäl upprustning för att i framtiden kunna rymma såväl grundskola som förskola. Det finns fler anledningar till en förändring av Tjörnskolornas struktur: • Hög kvalitet i undervisning. Barn och elevers behov av trygghet och undervisning av hög kvalitet ska behållas och vidareutvecklas. • Skollagen kräver stadieindelad timplan. Den kräver också att lärarna ska få ökade möjligheter att göra en likvärdig bedömning av hur eleverna når sina mål. • Bristen på lärare. Det blir lättare att rekrytera utbildade pedagoger till samtliga skolor när vi kan erbjuda en miljö där medarbetarna kan utvecklas professionellt. Många av våra lärare går i pension de kommande åren. • Behov av flexibla lokaler. Lokalerna byggs så att verksamheten kan organiseras på flera olika sätt, alltefter pedagogiska behov och förändringar i befolkningstillväxt. Det gäller, inte minst, för barnomsorgen och de yngsta skoleleverna. • Behov av specialsalar. Det finns möjlighet att bygga fler specialsalar, till exempel för naturvetenskap och idrott. • En ekonomi i balans. Tillfälliga lokaler är dyrare än nybyggda. Många skolor kräver också fler lärare som dessutom ska vara villiga att pendla mellan skolor. Arkitektföretaget vi samarbetar med har erfarenhet av att bygga skolor och att arbeta tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningar. I höst inleds projekteringen.

60- och 70-talsskolor

Första etappen av Bleketskolan (mellanstadiet) togs i bruk höstterminen 1961. Högstadiedelen var klar 1965. Mellan åren 1965 och 1974 fanns flera stadier i Bleketskolan. Häggvallsskolan slog upp portarna 1978 och är idag bland annat Tjörns mest använda idrotts- och föreningslokal.

10 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018


Parkering max 24 timmar

Hårt tryck på hemtjänsten under sommaren

Har du fått p-böter för att du parkerat vid en P-skylt utan synlig tidsbegränsning? Då kan det vara bra att veta att enbart ett P betyder att du får parkera max 24 timmar. Det finns alltså en tidsbegränsning. Så kom ihåg att flytta bilen om du parkerar mer än 24 timmar vid en P-skylt utan annan tidsbegränsning.

När andra har semester, har hemtjänsten sin tuffaste period. Svårigheter med rekrytering och sommargäster med beslut om hemtjänst är några av orsakerna.

– Alla ska få sina insatser utförda, men man kan behöva byta dag för städning eller inköp, säger Lena Arvidsson, enhetschef för hemtjänsten. Tjörns kommun har arbetat hårt för att rekrytera sommarpersonal under vintern och våren. Äldreomsorgen har deltagit i olika jobbmässor, annonserat brett och haft öppet hus i sina verksamheter för att locka sökande. ökad belastning

Förra sommaren hade Tjörn 32 sommargäster med beslut om hemtjänst. Det blir minst lika många i år. Det är hemkommunen som beslutar om hemtjänst, men den kommunen man vistas i som verkställer den. Ett problem som kan uppstå för sommargäster är att den beviljade hjälpen inte är anpassad efter sommarbostaden, vilket kan leda till att tiden inte räcker till eller att det inte går att ge hjälp av arbetsmiljöskäl.

90 vikarier i sommar

Förutom alla insatser som görs för att rekrytera personal är också samarbete mellan äldreomsorgens olika delar en viktig ingrediens för att lösa eventuella problem som kan bli under sommaren. – Alla kommer att hjälpas åt för att både Tjörnbor och sommargäster ska få bästa möjliga omsorg i sommar, säger Emelie Hildingsson, enhetschef och utvecklingsledare i äldreomsorgen. Inför sommaren behövs cirka 90 sommarvikarier inom äldreomsorgen. En stor del av rekryteringen är gjord, men en viss del återstår.

Trafiken avstängd i Skärhamn 25 augusti Planerar du inför sommaren? Tänk på att flera vägar på Tjörn är avstängda för trafik under SM i triathlon. Lördagen 25 augusti är all biltrafik genom Skärhamn avstängd från Aröd till thairestaurangen klockan 8.30–17. För mer information: www.tjorntriathlon.com www.tjorn.se

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 11


Föreningen: Skärhamns IK

Pia Sundhage inspirerar tjejer Varför började du spela fotboll? Hur blev du så bra? Är du en dålig förlorare? Tjörns fotbollstjejer har förberett många frågor när de får träffa legendaren Pia Sundhage.

D

et är en av de första riktiga vårdagarna och det blåser rejält nere i Södra hamnen i Skärhamn. Framför Sparbanken är parkeringen full av tjejer, de flesta i blå Skärhamns IK-tröjor eller röda IFK Valla-tröjor. De ska få träffa en legendar inom fotboll, Pia Sundhage, som kommit till Tjörn för att delta i ett arrangemang på Nordiska Akvarellmuseet senare på kvällen. Ett utmärkt tillfälle för Tjörns blivande fotbollsstjärnor att inspireras, tyckte Skärhamns IK och bjöd in till en träff. Även IFK Vallas tjejer var välkomna.

stor ökning av tjejer

För bara två år sedan var det så få som ett tiotal tjejer som spelade fotboll i Skärhamns IK och för att få spela ingick de i pojklag. Men så hände något. Några ledare och föräldrar tyckte att tjejerna skulle ha egna lag och började värva. I dag är det 12 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018

nästan 70 aktiva tjejer fördelade på tre lag i Skärhamns IK. – De har ett enormt driv. Bara en sådan sak som att de tog initiativ till en träff med Pia Sundhage säger väl allt, säger Kenneth Thorén, en av klubbens eldsjälar. började i liten klubb

Det är trångt i möteslokalen. Pia Sundhage är en stor förebild för tjejerna, men hennes resa började också i en liten klubb ute på landet. Då visste hon inte att hon många år senare skulle ta ett svenskt landslag till OS-final. – Jag stod och blickade ut över Maracanã, den gigantiska fotbollsarenan i Rio de Janeiro, inför finalmatchen i OS och började tänka på vilken resa jag faktiskt har gjort tack vare fotbollen. Hur kunde en liten tjej från Marbäck hamna här, på OS-final i Rio?

Marbäck i Västergötland hade bara drygt 300 invånare när Pia Sundhage växte upp där på 1960-talet. På den tiden var det hopprep som gällde för tjejerna på rasten. Pia brukade snegla mot killarna som spelade fotboll en bit bort. – Det såg så roligt ut, säger hon och sparkar en osynlig boll rakt in i väggen i möteslokalen. Hon går omkring och gestikulerar hela tiden när hon talar med Tjörns fotbollstjejer. Ibland ställer hon frågor: ”Håller ni på med någon annan sport?”, ”Är ni bra förlorare, tycker ni?”. fick heta pelle

Tjejerna är på hugget och svarar direkt. De skrattar när Pia fortsätter: – Jag brukade träna teknik och tricks med mig själv och en dag kom en tränare från Marbäcks IF fram och sa att jag också kunde få spela fotboll,


men att jag i så fall måste heta Pelle. Så det gjorde jag i två år! Där och då öppnades en ny värld för Pia. Redan i mellanstadiet blev hon värvad till den större fotbollsklubben i Ulricehamn och som 15-åring spelade hon sin första landslagsmatch på Ullevi. Hon fick ta bussen dit och var på plan i totalt 13 minuter. Dagen efter stod det ”Pia yngst i landslaget” på GP:s mittuppslag och Pia började inse att hon var bra. Riktigt bra. – Men hur blev du så bra? frågar en tjej. – Jag har tränat, varje dag. Teknik och tricks. Fotbollen var min bästa vän och väggen jag sparkade den mot hemma var min näst bästa vän. Jag var alltid först på träningarna och sist att gå därifrån, säger Pia

men tillägger att andra människor också varit viktiga för framgången. – Jag har blivit sedd, både av killar som vågat bjuda in en tjej att spela och av vuxna. tre os-medaljer

Det som hände efter den där första landslagskampen på Ullevi är historia. Efter en egen fantastisk fotbollskarriär blev Pia förbundskapten och tog två OS-guld med USA och ett OS-silver med Sverige. Idag tränar hon 15–17-åriga tjejer och passar på att tipsa Tjörns fotbollstjejer om att det blir EM-slutspel i Halland 2020. – Så är ni födda 03–04 har ni chansen att vara med och spela EM-slutspel på hemmaplan!

Fakta Skärhamns IK • SIK bildades 1932. • I dag finns det cirka 225 aktiva fotbollsspelare i klubben, från 6-åringar till seniorer. • Ungefär en fjärdedel av klubbens spelare är flickor, fördelade på tre lag. • Det finns 13 träningsgrupper, varav 12 spelar matcher i olika serier. • SIK Boys är ett lag för ensamkommande flyktingungdomar. Seniorerna har ett A-lag och ett B-lag. Det finns tio ungdomslag, varav tre flicklag. • SIK:s vision: En säker och kul förening på Tjörn där vi spelar underhållande fotboll. • Utöver underhållande fotbollsmatcher, arrangerar klubben varje år midsommarfirande i Skärhamn och Tjörnrundan på cykel. • Vill du se hur det går på matcherna? Gå in på klubbens hemsida www.skarhamnsik.nu

Vilket var Pias viktigaste råd?

– Man kan alltid hitta ett sätt att få spela! Pia fick spela med killar för att få vara med, nu är det vanligt att tjejer och killar spelar ihop.

Edith Bergius, 10 år Klädesholmen

– Man ska våga vara annorlunda! Pia vågade välja fotboll fastän det inte var så många tjejer som gjorde det då.

– Man ska inte vara en dålig förlorare! Jag tycker nog att jag kan vara det ibland men jag ska försöka ändra på det.

Lisa Vadvik, 11 år Skärhamn

Ebba Christiansson, 10 år Bleket

– Man ska vara en bra medspelare! Man ska kunna vara med alla i laget och det är viktigt att man har kul tillsammans allihop, inte bara några stycken.

Pia Nurk, 12 år Rönnäng

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 13


Gå en vandringsled på Tjörn! I varje nummer av Vi på Tjörn presenteras under 2018 en av Tjörns vackra vandringsleder.

Vandra på Härön

H

ärön präglas av trädlösa hällmarker genomkorsade av dalgångar med många artrika natur- och vegetationstyper. Över betesmarkerna doftar nattviol under tidig sommar och på slåtterängen växer ängslosta och höskallra. Samhället har sin alldeles egna flora där man kan finna den pampiga men giftiga bolmörten liksom malört, blommande rödmalva och andra skönheter. Härön blev naturreservat 1998–1999. Den lättaste vandringsleden går från färjeläget utmed den asfalterade vägen norrut till Rösseberget eller söderut till Stavsundsholmen. Promenaden går bland de vackra husen och med vacker utsikt över sundet. Övriga vandringar är lite mer krävande, upp till fyra timmar, och stigarna passar inte för barnvagnar. Du kan behöva stövlar under vår och höst. Karta kan köpas på färjan. Ansvarig för lederna är Västkuststiftelsen i samarbete med Häröns intresseförening. På västsidan av ön finns lämningar av tomtningar eller stenkretsar, tillfälliga övernattningsställen använda av fiskarna. För mer information om Härön, gå in på www.tjorn.se/vandringsleder. 14 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018

Tema 2018: Teater

En midsommarnattsdröm på Sundsby Snart är det premiär för Tjörnversionen av Shakespeares klassiker. Ett femtontal amatörskådespelare från trakten spelar sommarteater på Sundsby.

D

en här midsommarnattsdrömmen utspelar sig på Tjörn i stället för Aten. Ett bröllop och en storslagen fest närmar sig. Den lokala teatern, bestående av yrkesfiskare, ska bjuda på en föreställning till brudparets ära. Men i bakgrunden sker det ena missförståndet efter det andra. En midsommarnattsdröm är en föreställning om när förnuft möter galenskap. Tjörns kultur- och teaterförening, som arrangerar föreställningen, lovar starka känslor. Det blir en komedi med romantik och en smula allvar. Ensemblen består av amatörskådespelare i olika åldrar. Några har lång erfarenhet av teater, några är debutanter. Några känner du säkert igen från Mysteriet på Sundsby. En midsommarnattsdröm spelas på Sundsbys scen, nära den i pjäsen så viktiga skogen, där mystiska saker kan inträffa för dig som vågar dig på att vandra där. Kanske hamnar du vilse, om du inte är på god fot med skogens riktiga härskare… Pjäsen har premiär 29 juni. För mer information om biljetter och spelkvällar, se www.tjorn.se.

Magda Engblom (till höger) spelar Puck, Jane Östman (liggande) spelar Titania och Hippolyta, och Linda Larsson (till vänster) spelar Oberon och Teseus.


Sagahuset har stängt Den 6 maj visades den sista filmen på Sagabiografen.

R

edan när Sagahuset köptes 2004 var byggnaden undermålig och inte värd att renoveras. Avsikten med köpet var att kommunen ville ha mark centralt i Skärhamn. Biografen sköttes av föreningslivet och ett föreningsråd fram till 2011 då kommunen tog över ansvaret. Sedan 2006 har det fattats flera politiska beslut om hur tomten skulle kunna användas, varav några av dem har handlat om att riva, sanera och bygga nytt. Under flera år utreddes ett nytt ”Oceanum” och 2014 började man projektera för ett nytt kulturhus/ungdomens hus. Att använda det befintliga Sagahuset har aldrig varit aktuellt. Under tiden har det gått att visa bio, med stränga restriktioner från räddningstjänsten. Användning av scenen förbjöds 2014 och antalet publikplatser har minskats för att göra det möjligt att utrymma lokalerna vid en eventuell brand.

Efter den senaste mätningen av inomhusmiljön stod det klart att det inte går att ha någon verksamhet i Sagahuset längre. Flera olämpliga ämnen, bland annat rester av tjära, klorfenoler, kloranisoler och mögel hittades. Kloranisoler är samma ämne som påträffats i Rönnängs och Blekets skolor. Enligt fastighetsägaren Tjörns Bostads AB är huset i så dåligt skick att den enda åtgärden är att riva och/eller bygga nytt. Ett sådant investeringsbeslut har inte fattats. Beslutet att stänga Sagahuset fattades av en enig kultur- och fritidsnämnd. Historik: Genom historien har Saga varit idrottshus, teater och biograf. Marken var ursprungligen en gåva från hemmansägarna till Skärhamns municipalsamhälle och skulle brukas till allmännyttigt ändamål.

Kontraster som möts i Fusion Sommarens utställning på Nordiska Akvarellmuseet är ett möte mellan stort och smått, sockersött och obehagligt.

F

usion heter utställningen som bygger på elva konstnärsskap som finns i museets egen samling. – Varje konstnär har sin plats, men konstnärsskapen går också samman i en dialog med varandra, säger Bera Nordal, museichef. Sammansmältningen, eller fusionen, blir tydlig redan i första rummet, där de båda konstnärerna Sigga Björg Sigurðardóttir (Island) och Katja Tukiainen (Finland), målat i stor skala direkt på väggarna. Här blandas isländska svartvita fantasivarelser med finska starka flickor i rosa. Under två veckor arbetade de sida vid sida, med varsitt uttryck, på samma väggar. – Vi planerade inte hur verket skulle växa, utan det hände spontant, säger Katja Tukiainen. Flera av konstnärerna har gjort verk speciellt för sommarens utställning. På fasaden kan till exempel alla som går förbi museet titta på Petri Hytönens (Finland) svävande människor.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 15


Så ska Tjörn få en hållbar turism Tjörn har fått en ny turismstrategi, Strategi för en hållbar natur- och kulturturism. Vi på Tjörn ställde några frågor om den nya strategin till Lena Karlstedt, turismansvarig i Tjörns kommun.

Varför ska fler besöka Tjörn? – Turismen är en av förutsättningarna för visionen om att Tjörn ska ha uppnått 20 000 invånare år 2035. Om man besöker en plats man tycker om kan det leda till att man senare vill flytta dit. Det är många som försörjer sig på turism, som faktiskt är den snabbast växande basnäringen i Sverige. Om fler besöker Tjörn, hur blir det en ”hållbar natur- och kulturturism”? – Vi måste sträva efter att ha attraktiva verksamheter året runt. Det blir mer hållbart för ön men också för turistföretagen som får en jämnare tillströmning. Ju fler som har öppet under lågsäsong, desto mer attraktivt blir också närområdet för oss som bor här.

Sedan 2009 har gästnätterna på Tjörn ökat från 32 718 till 59 125. 2016 uppgick exportvärdet av turismen i Sverige till 120 miljarder kronor – det är dubbelt så mycket som stålindustrin.

3–2018 16 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

Turistnäringen drivs i huvudsak av enskilda näringsidkare, som hotell och restauranger. Vad har kommunen för roll? – Det finns många sätt som kommunen kan stötta turismen. Som att ge god service med snabb hantering av tillståndsärenden eller att arbeta för en god infrastruktur. Kommunen är också med och marknadsför Tjörn och deltar i både lokala och större nätverk som Södra Bohuslän Turism och Turistrådet Västsverige. Vad finns det för trender inom turism som Tjörn behöver möta för att fortsätta locka turister? – En sådan trend är hälsoresor; att vi reser för att förbättra oss själva fysiskt och mentalt, som när vi vandrar, paddlar kajak eller upplever konst. En annan trend är att besökarna söker en djupare mening bortom

Lena Karlstedt

själva reseupplevelsen, som att maten är närproducerad eller att restaurangen de äter på är en god arbetsgivare. Hur ska man lyckas få hit fler turister under lågsäsong? – Här finns redan några bra exempel på lyckade satsningar, som konstvandringen och kulturveckan. Nu kommer en ny satsning, Remember September (se sidan 19), där fler ställen ska vara öppna i september. Konferenser och möten är en stor möjlighet att förlänga säsongen. Paddling vid Klädesholmen. Foto: Bengt Säll


Foto:Lisa Nestorson

Triathlon för sista gången

– men världens svettigaste konstrunda blir kvar Triathlon-tävlingarna har under elva år satt Tjörn på kartan. Tusentals triathleter har valt att komma till Tjörn och tävla. För funktionärernas skull, för publikens skull, för Tjörns skull.

– Genom att konsekvent använda Tjörn och kartan av Tjörn i logotype, slogans och intervjuer har tävlingarna placerat Tjörn på Sverigekartan, säger Eva-Karin Ohlsson, kommunikationschef i Tjörns kommun. Intresset för triathlon har under många år varit stort i hela landet. Nu börjar trenden svänga. Därför har Lotta Nilsson och styrelsen för Tenson Tjörn Triathlon beslutat att årets tävling blir den sista. – Den ska också bli den bästa. Årets tävling ska gå i regnbågens färger och Tjörn ska fyllas med färg för allas lika värde, säger Lotta Nilsson. Glada funktionärer och en entusiastisk publik har varit viktiga ingredienser för att så många tävlande har valt att återkomma år efter år. – Jag vill innerligt tacka alla som hjälpt till att göra vår

tävling riksbekant och att vi fått flera hundra personer att anmäla sig till Donationsregistret, säger Lotta Nilsson. LÖRDAG TÄVLINGSDAG

Nytt för i år är att det bara är lördagen som är tävlingsdag. Då anordnas SM i triathlon medeldistans, individuellt och i lag. Ett kids’ race kommer också att anordnas. Det blir alltså inga tävlingar under fredagen och söndagen. Från 2011 har Tenson Tjörn Triathlon, Tjörns kommun och Nordiska Akvarellmuseet haft ett gemensamt marknadsföringskoncept: Tjörn – där konst och triathlon möts. 2016 utökades samarbetet med Skulptur i Pilane, Södra Bohuslän Turism och Västsvenska turistrådet. Då myntades begreppet ”Världens svettigaste konstrunda” i samband med tävlingen och en ny

slinga på 12 kilometer mellan Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane. Slingan lever förstås vidare för Tjörnbor och besökare som vill gå, cykla eller springa en svettig konstrunda. – Tjörn Triathlon har bidragit stort med att locka många nya besökare till Tjörn i slutet av sommarsäsongen. Vår ambition är nu att samarbetet med Världens svettigaste konstrunda vidareutvecklas med nya spännande inslag, säger Lena Karlstedt, turismansvarig i Tjörns kommun.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 17


Näringsliv – På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher.

Vad har sill, olja och hästar gemensamt?

Foto: Daniel Friström

Jo, alla är viktiga byggstenar i några av Tjörns mest framgångsrika företag. Totalt har STO-regionen cirka 7 000 företagare och på den gemensamma näringslivsgalan i slutet april fick vi chansen att hylla de bästa av de bästa! Priser delades ut till Årets Turismföretagare, Årets Unga Företagare samt Årets Företagare i våra tre kommuner.

Kan olja och oljetransporter vara ett framtidsföretag? Årets vinnare av utmärkelsen Årets Företagare – Stefan och Patrik Andersson som driver Kållekärrs oljecentral – har en tydlig miljöprofil och arbetar för en omställning till mer hållbara bränslen och transporter.

Foto: Daniel Friström

ÅRETS FÖRETAGARE

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Mikaela Bergström, ägare och grundare av Mikaela Dressage har sedan tonåren försörjt sig på hästar. Mikaela föder idag upp och tränar hästar som hon sedan säljer vidare men tankarna på hur hon kan utveckla sitt företagande är många. Bland annat vill hon skapa en plats för hästkunniga att samlas, träna och byta erfarenheter.

Foto: Daniel Friström

ÅRETS TURISMFÖRETAGARE

18 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018

Klädesholmen Seafood har med sina genuina produkter från havet, producerade i generationer och starkt förknippade med skärgård, högtid och historia, satt Tjörn på kartan. Folkfesten Sillens Dag på Klädesholmen den 6 juni hade till exempel inte funnits utan deras engagemang och starka samverkan med lokala aktörer.


Tjörn klättrar mest när företagen sätter betyg Företagen i Göteborgsregionen blir allt nöjdare med kommunernas service. Det visar den senaste Insiktsmätningen. En av årets två klättrare är Tjörn.

D

et är andra året i rad som Tjörn utses till årets klättrare. Tjörn hamnar i år på en andraplats efter Öckerö av Göteborgsregionens 13 kommuner.

MÄTNING AV KOMMUNERNAS SERVICE

Drygt 3 700 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Insiktmätningen. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett

INSIKT 2017 Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet. Insikt 2017 är den sjätte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet, tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. TJÖRN TVÅA EFTER ÖCKERÖ

Bäst mätresultat i Göteborgsregionen har Öckerö på 79. Tjörn ligger tvåa med ett NKI på 77 följt av Mölndal på 76. Störst förbättring sedan förra mätningen står Tjörn och Kungälv för, som båda ökar med 5 enheter till 77 respektive 68. – Det har varit ett långsiktigt arbete som bottnar i den processkartläggning vi började med efter katastrofsiffrorna i 2014 års mätning. Vi har framför allt kortat handläggningstiderna, tagit reda på var de svaga punkterna finns och åtgärdat dessa. Trots ett turbulent år med stor personalomsättning har vi visat att rutinerna fungerat, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg i Tjörns kommun.

Septemberöppet!

T

jörn blir först ut i ett pilotprojekt med turistföretagen och Södra Bohuslän Turism. Remember September heter satsningen på ökade öppettider och en förlängd turistsäsong. Visst är september en av de bästa månaderna här på Tjörn? Med klarare luft, härliga vandringar och godare skaldjur? Därför tar inte sommarsäsongen slut i augusti utan fortsätter ända in i september. Fler besöksmål, restauranger och aktiviteter kommer att öka sina öppettider. Nordiska Akvarellmuseets sommarutställning visas till exempel september ut. Pilane skulptur kommer också att hålla öppet i september. För mer information om öppettider, titta in på www.rememberseptember.se

VI PÅ TJÖRN nr 3–2018 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–18 Lördag–söndag kl 09–17 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen www.tjorn.se/app • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/skolabarn • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på Synlab.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media.

20 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2018

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

VA/Avfall: 0304-60 14 00, va.avfall@tjorn.se Beställning av slamtömning: Renova kundtjänst 0304-67 17 25 Tömdes inte soptunnan? Renova kundtjänst 0304-67 17 25 kundservice@renova.se, www.renova.se Återvinningsstationer FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/tåvc eller i Tjörn-appen

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se

Vi på Tjörn, nr 3, 2018  

Hushållstidningen Vi på Tjörn delas ut till alla Tjörnbor. Nummer 3 delas också ut till fritidsboende i kommunen.

Vi på Tjörn, nr 3, 2018  

Hushållstidningen Vi på Tjörn delas ut till alla Tjörnbor. Nummer 3 delas också ut till fritidsboende i kommunen.

Advertisement