Page 1

Tjörn

Nr 1/2017

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Klartecken för Malagaplanen sid 4–6

Jennie jobbar som undersköterska sid 7–8

Föreningen:

Rönnängs IK sid 14–15

URK KULT

DER 2017 ALEN Våren

ller Innehå lendern a Kulturk 2017 n e för vår


Sportlovet närmar sig! S

om vanligt är det ett fullspäckat program för dig som är ledig från skolan. En av aktiviteterna är en färgsprakande sportlovsverkstad på Nordiska Akvarellmuseet. Hela programmet finns på www.tjorn.se/lov

Sportlov 11–19 fe

Program

Film: Är du framtid

ens

Skapa din filmregissör? egen den på Sagabio kortfilm under sportlov et och visa Projektet har grafen i Skärhamn upp på påsklov ett et simon@hagafilmfåtal platser och kräver föranmä(v 16). .se. Läs mer lan till på www.tjo rn.se/lov

Lördag 11/2

bruari

Sportlovsverks tad, Nordisk a Akvarellmusee Språkcafé t kl 14–16 med spelstun d, bibliote ket Häggva ll kl 16.30– 18

Torsdag 16/2

LAN på Häggva ll kl 17– fredag Anmälan på kl 10 (åk 6–18 tjorn.se/lov år) Alla hjärtan s biblioteken dag-tävling Häggvall och Skärhamn Sportlovsverks (7–12 år) tad, Nordisk a Akvarellmusee t kl 14–16 Fredag

Vernissageverk stad, Nordisk Uppgifter a Akvarellmusee som rens utställn knyter an till aktuella t kl 14–16 ingar är igång! konstnärer och firar att Drop in. Ponnyridning vå(3–8 år) Drop Ridhuset, Tjörns Ridklub in, 10 kr/varv. b kl 17/2 Info: info.tjrk 12.30 @gmail.com Måndag 13/2 (mån–fre) Alla hjärtans dag-täv ling biblioteken Fotbollsturnerin Häggvall och Skärhamn g Tjörnhallen med förening Sportlovsverks (7–12 år) Höviksnäs ar på Tjörn. tad, Nordisk (Häggvallskolan www.tjorn.se/lo Anmäl a Akvarellmusee ) v eller till katja.nidig senast 6/2 på t kl 14–16 Lördag 18/2 kula@tjorn.se, Alla hjärtan s dag-tävling 0766-34 12 biblioteken 85) Sportlovsverks Häggvall och tad, Nordisk Skärhamn a Akvarellmusee Speldagar Ponnyridning (7–12 år) t kl 14–16 på bibliote ket Häggvall: Spelsta (3–8 år) Drop Ridhuset, Tjörns Ridklub in, 10 kr/varv. b kl rt – möjlighe Spelpass kl Info: info.tjrk 12.30 t att testa 10, kl 13 och på alla spel @gmail.com kl 15 Söndag 19/2 (5–18 år) (mån–fre) Tisdag 14/2 Sportlovsverks tad, Nordisk Skidor: Dagsre a Akvarellmusee t kl 14–16 Anmälan senastsa till Sunne 7/2. Info och anmälan: Alla hjärtan www.tjorn.se/lo Kultur- och s v biblioteken dag-tävling fritidscentra Häggvall och Häggvall Skärhamn Speldagar (7–12 år) Onsdag kl på bibliote 17–22 ket Häggvall: barnspe Fredag kl l (5–8 år) 18–23 (kl spelpass kl 18–20 åk Sportlovsverks 10 6–7, kl 20–23 Delta, Skärha Se upp i backen!tad, Nordiska Akvarel åk 7–18 år) mn Torsdag kl möter vi sportlov Här går det undan! lmuseet kl 14–16 17–22 Med penseln et med en Fredag kl na verksta i högsta hugg kaskad av 18–23 (kl den. Drop fart, färg och 18–20 åk in. 6–7, kl 20–23 form i ÖppBildkonstens Språkcafé åk 7–18 år) år: med spelstun Color It onsdag d, bibliote ket Skärham , torsdag, Anmälan på fredag på n från kl 15.30. Onsdag 15/2 Delta. www.tjorn.se/lo v Väggmålning Dansonsdag med www.tjorn.se/lopå Kultur-och fritidsce modern streetda Zara och Johan ntra. Anmäla v senast onsdag Kom och dansa ns kl 16–20 n på lan, gratis, 8/2. breaking & på Delta, Skärham n. Ingen anmäAlla hjärtan s biblioteken dag-tävling Sportlovsbio Häggvall och – Sagabiografe Skärhamn Biljettpris Speldagar (7–12 år) n, Skärhamn för filmer som på bibliote ket 40 kr för alla Häggvall: Blandad visas under sportlovet t o m 18 år. e spel kl 16 (12–19/2) (barn/ungdom Marcus & Martinus 12–25 år) – Tillsamm Tisdag 14/2 ans mot drömme kl 16. Barntillå Gratis träning n ten, 70 kr Vaiana måndag 13/2 på Kållekärrs Gym Måndag 13/2 (ungdomar 13–18 år) lördag 18/2 – fredag 17/2 kl 10.00– söndag 19/2 kl 16, onsdag 15/2 kl 14.30, kl 16, fredag Ingen anmäla 10.00–12.30 kl 16. Från 17/2 kl 14, 7 år, 70 kr n krävs. Info: Jackie 0304-66 82 10 Söndag 12/2 Allmänhetens kl 19. Åldersgr Öppet måndag åkning i Tjörns ishall äns ej fastställ Lego Batman d, 80 kr 13/2–fredag kl 11–12. Söndag 12/2 17/2 45 med klubba, kl 16, torsdag kl 13–14. fastställd, 16/2 kl 14. 45 utan klubba. 70 kr Åldersgräns ej Info om filmprog rammet på www.tjorn.se/sa gabio

www.tjorn.se /lov

Om 2016 var Dansens år, kommer 2017 att bli ett år med bild och form i fokus. Föredrag, seminarier, utställningar och medverkan i en internationell konstbiennal. Gå in på www.tjorn.se/bildochform – här hittar du allt som har med bild och form att göra på Tjörn under 2017.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Tf kommunchef Evike Sandor evike.sandor@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör 2 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

Maria Johannessen formgivning

Foto om ej annat anges, Maria Johannessen.

Medskribenter i detta nummer: Dan Christoffersson, Anna Aldegren, Anders Backensved, Monica Hakefjord och Johanna Nyberg.

Tryck: Åtta.45

Omslag: Louise Oskarsson med dottern Ronya Öberg tränar hockey i Tjörns ishall. Foto: Maria Johannessen

Upplaga: 7 200 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

Alla vinner när Tjörn utbildar egen vårdpersonal D

et har redan gått en dryg månad av det nya året. Ett år fyllt av nya möjligheter och förhoppningar. Några av dem kan du läsa om i detta nummer av Vi på Tjörn. Det är allt från detaljplaner som vunnit laga kraft och ger möjligheter till fler bostäder, nya vårdutbildningar som startar och medborgarlöften från polisen och kommunen, som lovar fler insatser mot till exempel trafik och droger. Det blir allt svårare att hitta personal inom vård och omsorg. Därför har Tjörns kommun beslutat att ta saken i egna händer och göra allt vad vi kan för att utbilda vår egen personal. När du läser det här är redan två olika projekt igång som tillsammans utbildar sextio personer. Den ena utbildningen vänder sig till nyanlända som vill arbeta med vård och omsorg. Det är verkligen en utbildning som slår två flugor i en smäll. Samtidigt som vi löser delar av kommunens rekryteringsbehov, får de som deltar möjligheter till en mycket snabbare etablering i Sverige. Den andra utbildningen vänder sig till dem som redan arbetar inom äldreomsorgen, men som saknar utbildning. Hur det kan vara att arbeta som undersköterska på ett äldreboende kan du läsa mer om i reportaget om Jennie Axelsson. Hon jobbar på Lilldals äldreboende, där den så kallade relationsmodellen för äldreomsorg används fullt ut. Vård är viktigt, men samtal ännu viktigare! Läs mer om Jennie och Lilldals äldreboende på sidorna 7–8. Nu är det 2017 och Tjörn är inte Årets kulturkommun längre. Växjö har tagit över, men kulturkommunen Tjörn fortsätter att leverera. Tack vare er Tjörnbor, med ert otroliga engagemang i förenings- och kulturlivet, blir det lätt att förvalta vår kulturkommun även i framtiden. Om du undrar vad som är på gång just nu – gå in på www.tjorn.se/evenemang eller ladda ner Tjörn-appen.

Foto: Lisa Nestorson

skriv till evike [evike.sandor@tjorn.se]

”De som deltar får möjligheter till en mycket snabbare etablering i Sverige.”

Evike Sandor Tf kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 3


Klartecken för Malagaplanen

Så här ser Malagaområdet ut i dag. Det är i första hand området till vänster om den nuvarande cisternen som kommer att bebyggas.

Detaljplanen för Malagaområdet har nu vunnit laga kraft. Det innebär att kajområdet kan bebyggas med bostäder och verksamhetsbyggnader.

I korthet ger den nya detaljplanen följande möjligheter:

• • • • •

Cirka 130 lägenheter i par-, rad- eller flerfamiljshus Kontor, hotell och andra verksamheter Parkeringar Småbåtshamn Gångstråk längs kajen

För att se hela detaljplanen för Malagaområdet – gå in på www.tjorn.se. Tjörns kundcenter kan också hjälpa till att ta fram handlingar. Exploatörens byggplaner kan du följa på www.kajenskarhamn.se. vad händer nu?

Det är framför allt den västra delen av Malagaområdet som kommer att bebyggas med bostäder i form av par-, rad- eller flerfamiljshus. Husen får vara mellan två och fyra våningar. Mellan några av husen närmast kajen kommer vattenbassänger att anläggas. Närmast vattnet blir det öppna ytor som också blir en förlängning av gångstråket genom Skärhamn. På den plats där oljecisternen finns i dag tillåter planförslaget ett sjuvåningshus, vilket motsvarar höjden på cisternen. Tanken är att detta hus ska användas till hotell- och kontorsverksamhet, men någon byggnation här är inte aktuell för tillfället.

4 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

Detaljplan och bygglov – vad är skillnaden? En detaljplan talar om hur marken får användas för till exempel bostäder, verksamhetsbyggnader och gångstråk. Den talar också om hur många byggnader som får byggas och hur de i huvudsak ska utformas – det kan gälla taklutning, byggnadshöjder, antal tillåtna våningar, vilka balkonger som ska vara inglasade med mera. Detaljplanen ger fastighetsägarna byggrätt. När ansökan om bygglov kommer in, är det kommunens uppgift att granska om den följer detaljplanen och uppfyller övriga krav (enligt Plan- och bygglagen). När bygglov är beviljat börjar det bli dags att sätta spaden i jorden.


Illustrationskarta från den godkända detaljplanen. Illustrationen visar ett exempel på vad som i stora drag kan medges inom detaljplanen. Den slutgiltiga utformningen av bebyggelsen kommer att avgöras i bygglovskedet.

Många beslut överklagas på Tjörn

Detta har hänt

Tjörn ligger på en femteplats av landets 290 kommuner när det gäller antal överklaganden av bygglov och detaljplaner. Det visar en rapport Fastighetsägarna gjorde 2014. Av de sex kommuner som har flest överklaganden ligger fyra i Bohuslän. Efter att den juridiska processen fått ha sin gång, har det i de allra flesta fallen visat sig att Tjörns kommun fattat korrekta beslut. Enligt Fastighetsägarnas rapport försvårar mängden överklaganden byggandet av nya bostäder och beskriver hur byggprojekt kan försenas i upp till tio år om en enskild person väljer att överklaga en bygglovsansökan eller en detaljplan. – Under senare år har vi utvecklat en process, cultural planning, med öppna möten och workshoppar där alla kan komma till tals. Dessa synpunkter tas med i planarbetet, men alla kan inte få just sina åsikter tillgodosedda. Då finns möjligheten att överklaga som en demokratisk rättighet. Men i varje instans dit ärenden överklagas är handläggningstiden lång, vilket gör att Tjörns utveckling som kommun och åretruntsamhälle bromsas, säger Kristina Christiansson, chef sektor samhällsbyggnad.

Processen med en detaljplan för Malagaområdet i Skärhamn har pågått sedan 2007. Planen har överklagats i flera instanser, men har nu slutligen godkänts.

Vad säger Översiktsplanen? Översiktsplan 2013 innehåller planer för Tjörns utveckling fram till år 2025. Ett av de viktigaste målen är att öka befolkningen och antalet åretruntboende. Översiktsplanen ger möjlighet för utbyggnad med upp till 2 000 nya bostäder fram till år 2025. Befolkningsökningen ska i huvudsak koncentreras till tätorterna. Det mesta bostadsbyggandet ska ske i anslutning till kommunens huvudstråk.

2007 Beslut om att upprätta en ny detaljplan för bostäder och en småbåtshamn i Malagaområdet. 2008 Förutsättningar för att bebygga Malagaområdet undersöks. Det görs undersökningar av berggrunden, markmiljön och kajen samt utredningar av trafiksituationen. Ett förslag på detaljplan görs och sänds ut på samråd. Efter synpunkter från bland annat länsstyrelsen görs bedömningen att det också behövs en miljökonsekvensbeskrivning. Fortsättning på nästa sida

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 5


Detta har hänt, fortsättning...

2009–2010 En miljökonsekvensbeskrivning görs samt fler utredningar om geoteknik, bullernivåer och vatten och avlopp. Ett nytt förslag på detaljplan görs och efter samråd antas detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden. Planen överklagas. 2011 Länsstyrelsen upphäver beslutet på grund av att det borde fattats i kommunfullmäktige. Beslutet överklagas av exploatören till mark- och miljödomstolen, som överlämnar målet till regeringen. 2013 Beslut från regeringen att detaljplanen ska tas upp i kommunfullmäktige. Eftersom processen dragit ut på tiden beslutas om en ny utställning. Allmänheten kan återigen komma in med synpunkter. 2014 Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Malagaområdet. Planen överklagas. 2016 Länsstyrelsen avvisar överklagandena. Planen överklagas av 19 närboende, denna gång till mark- och miljödomstolen, som avslår överklagandena. Ärendet överklagas nu till Mark- och miljööverdomstolen med ansökan om prövningstillstånd. 2017 Mark- och miljööverdomstolen meddelar att prövningstillstånd inte beviljas. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft. n

6 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

Ny bro till Orust? Innan jul presenterades en kostnadsbedömning för en ny broförbindelse mellan Stenungsund och Orust.

N

ordvästsvenska initiativet är ett förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i södra Bohuslän, där näringsliv och kommunerna inom STOområdet samverkar. En av de prioriterade åtgärderna i programmet är en alternativ förbindelse för ö-kommunerna till fastlandet. Kostnadsbedömningen har gjorts av företaget WSP Bridge & Hydraulic Design på uppdrag av Västra Götalandsregionen. ny förbindelse

Förslaget består av en ny vägförbindelse mellan väg E6 vid Gullborga (norr om Ödsmål) där det byggs en ny trafikplats, och väg 160, antingen vid Varekil eller Vräland på Orust. Bron skulle i så fall byggas på en segelfri höjd på cirka 40 meter mellan Djurnäs och Torskudden strax norr om Svanesund. Tillsammans med näringslivet ska kommunerna diskutera nästa steg för att få en ny bro på plats. Samverkan är en förutsättning för att kunna realisera förslaget. Hela trafiklösningen beräknas kosta närmare 800 miljoner och beräknas ta 10–15 år att planeras och byggas. Även alternativa vägsträckningar presenterades. För senaste nytt om Nordvästsvenska Initiativet, läs mer på www.tjorn.se/nordvästsvenska n

Klart också för Buskär

E

fter överklagan hos länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har också Buskärplanen i Skärhamn vunnit laga kraft, sedan det inte beviljades någon prövning i mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att området norr om Torget (Magasinsgatan) nu har fått en ny detaljplan. Förutom riktlinjer för hur befintlig bebyggelse ska bevaras, ger planen också möjligheter att bygga nya lägenheter i två längor samt tre fristående bostadshus. När de gamla magasinen renoveras medger planen också att övervåningarna kan inredas till bostäder. Ett gångstråk längs kajkanten kommer också att göras tillgängligt för allmänheten. n


En viktig stund på jobbet. Undersköterskan Jennie Axelsson och Lennart Silverdahl läser tidningen tillsammans över en kopp kaffe.

Jennies jobb är att se de äldre Jennie Axelsson arbetar som undersköterska på Lilldals äldreboende. Det viktigaste i hennes jobb är att se till att varje boende blir sedd.

– Det är ännu viktigare när vi blir äldre och sjuka att någon vet vilka vi är, säger Jennie. Frukosten har dukats fram på boendet. De morgonpigga har redan ätit medan några av de boende valt att ha sovmorgon.

på jobbet. De markerar att de i första hand är medmänniskor, i andra hand vårdpersonal. Hon berättar om ett arbete som förändrats från att vara sjukvårdsbaserat till att bli mer relationsbaserat.

hemkänsla

samtalen viktigast

Det ska kännas som hemma. Personalen vet exakt hur varje person vill ha det. När och hur de vill bli väckta, hur de vill ha sin dag, om de vill sova med dörren på glänt eller med en nattlampa tänd. Små detaljer som visar att personalen vet vad som är viktigt i varje persons vardag. Jennie och hennes kolleger har sina privata kläder på sig

– Sjukvården ingår lika mycket idag, men det är inte det viktigaste. Nu lär vi känna de äldre på ett annat sätt. Vi pratar mycket och det är mer personligt. Att sitta med vid måltiderna är en viktig del av jobbet. När samtalet är det viktigaste arbetsverktyget är det sådana stunder som ger en guldkant på tillvaron, både för de boende och för Jennie.

Frukosten har dukats av och det har blivit dags för förmiddagsfika. Kocken har bakat mjuk pepparkaka och Jennie har slagit sig ner en stund med Lennart Silverdahl, 85, som bott på Lilldals äldreboende i två år. De läser tidningen tillsammans och diskuterar kvällens EM-final i handboll. Lennart är mycket sportintresserad och missar inte de stora tävlingarna. – När jag bodde hemma hade jag över 100 kanaler. Här har jag tio kanaler, men så fort det visas en match så tittar jag, säger Lennart. Lennart trivs bra på Lilldals äldreboende. Han lovordar personalen, maten och aktiviteterna som ordnas. Han är för det VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 7


har drömjobbet, särskilt sedan intraprenad infördes som driftsform. Intraprenad innebär bland annat att personalen själv driver boendet och fattar beslut om schemaläggning, budget, pedagogik, inköp etcetera. – Som undersköterska får jag en helt ny roll där jag känner att jag kan vara med och påverka. Nu är det ingen chef som säger exakt hur vi ska göra, utan vi är mer självstyrande. Vi träffas till exempel varje månad för att följa upp budgeten. mesta rullstolsburen men brukar ta några varv i korridoren varje dag för att träna benen med rullatorn. – Här är helt underbart. Frågan är om det blir så här gott i himmelriket, säger han. drömjobb

Jennie har jobbat på Lilldal i tjugo år, med undantag för föräldraledighet med sina tre barn. Hon tycker själv att hon

utflykter för pengarna

Om det finns pengar över i budgeten när året är slut bestämmer personalen och de boende tillsammans vad pengarna ska användas till. Ofta blir det en utflykt, men när Lilldals äldreboende häromåret också fick en större summa pengar genom en privat donation ville de boende gärna ha ett vackert uterum i anslutning till restaurangen. Uterummet invigdes förra våren.

Jennie jobbar dagar och kvällar efter ett sexveckors rullande schema. När hon ska beskriva en vanlig dag på jobbet är det nästan som att beskriva en vanlig dag för henne själv, med undantag för att de boende behöver hennes hjälp. Krångligare än så är det inte.

Stort rekryteringsbehov I framtiden finns ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor i hela landet. Redan idag saknas 20 000 undersköterskor i Sverige. Det utbildas cirka 3 000 per år. Tjörns kommun är inget undantag. I dagsläget finns inte så många lediga heltidstjänster, men behovet av vikarier (särskilt sommartid) och extrapersonal är stort. – Vad vi ser är att vi har stora pensionsavgångar framför oss och vi kommer att behöva engagerade, duktiga undersköterskor i framtiden, både på Tjörn och i våra grannkommuner, säger Annika Renström, personalchef i Tjörns kommun.

Ny lösning för trygghetslarm Trygghetslarmen går under våren 2017 över till att bli digitaliserade vilket innebär en ökad trygghet och tillförlitlighet för alla som har larm.

Enligt regeringens rekommendationer ska alla trygghetslarm i Sverige bytas ut till digitala larm. På Tjörn genomförs bytet från analoga till digitala trygghetslarm under våren 2017. BYTE AV UTRUSTNING

Tillsammans med företaget Tunstall AB kommer vi att byta ut utrustningen hos alla larmkunder. Bytet kostar inget extra. Så här går det till: Personal kommer att kontakta dig som har larm. Personalen som utför bytet bär alltid legitimation. 8 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017


Från vänster Millis Arvidsson, boende på Tubberödshus, Suhaib Hussein nyanländ (november 2015) från Irak, Sven Kristiansson, boende på Tubberödshus, Anna Essle Bennerdt, chef på Arbetsmarknadsenheten, Tor Haugen, gruppledare på Arbetsmarknadsenheten.

Tjörn utbildar egen vårdpersonal Det råder brist på utbildad vårdpersonal i hela landet. Tjörn är inget undantag. Nu startar Tjörn två utbildningar i egen regi – en av dem är unik i Sverige. 34 NYA ARBETSTILLFÄLLEN NÄR TJÖRN SATSAR PÅ NYANLÄNDA

Samtidigt som det råder brist på personal inom vård och omsorg är det också svårt för nyanlända att etablera sig i det svenska samhället. Så varför inte satsa på en utbildning för nyanlända som leder till jobb? Tjörns kommun är först i landet med en lösning som tillvaratar nyanländas kvalifikationer. Tjörns lösning är att deltagarna i utbildningen anställs på 40 procent, det vill säga två dagar per vecka då de praktiserar på en arbetsplats. Övrig tid läser deltagarna grundkurserna från Vård- och omsorgsprogrammet, samhällskunskap och svenska för invandrare i kombination med yrkessvenska. Syskom Integration Tjörn heter projektet och står för Systematiserad Kompetensförsörjning. De som fullföljer

utbildningen med godkända betyg kan komma att erbjudas en anställning som vårdresurs efter ett år. Ur ett integrationsperspektiv kommer den nyanlände att erbjudas ett arbete och uppbära lön, få ett socialt sammanhang och nätverk, få en utbildning och praktiskt lära sig det svenska språket. Kommunen får en nyinflyttad skattebetalare som löser delar av kommunens rekryteringsbehov. De som efter fullföljd utbildning i projektet anställs på heltid kommer att räknas som etablerade inom 1,5 år (snittet i landet är 7–10 år). De personliga och samhälleliga vinsterna av projektet är därför stora. 30 personer kommer att gå utbildningen och fyra språkstödjare kommer att anställas och finnas till hands i både arbetet och studierna. n

KURS I OMVÅRDNAD FÖR OUTBILDAD VÅRDPERSONAL

Den andra satsningen handlar om att utbilda den personal som redan finns. Det råder en brist på utbildade undersköterskor och i den här utbildningen får 30 deltagare möjlighet att studera kursen Vård och Omsorg 200 poäng. Det är en av grundkurserna i den ordinarie utbildningen till undersköterska som ger baskunskaper i äldreomsorg. Deltagarna började redan i december och lägger en eftermiddag i veckan på att studera i Kållekärr. Om utbildningen faller väl ut, finns det också planer på en fortsättningskurs i omvårdnad. n

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 9


Måndagskvällarna på integrationscentret i Kållekärr är välbesökta.

Integrationscentret visar vägen

Hur fyller jag i den här blanketten? Var kan jag lära mig mer svenska? Vem kan jag prata med om min saknad efter familjen? När integrationscentret har öppet är inga frågor för små eller för stora.

D

et är måndagskväll i Kållekärr. Integrationscentret har bara varit öppet någon timme, men här är redan full aktivitet. Lotta från Tjörns kommun hjälper till med en blankett. Rikard från ABF undervisar i svenska. Viveca från Röda korset ställer fram frallor och brygger kaffe. Maria från Svenska kyrkan har tid för en pratstund. – Det är så mycket som är självklart för oss, men när allt är nytt kan man behöva lite extra stöd för att navigera i tillvaron, säger Lotta Ahlmark, integrationsvägledare i Tjörns kommun.

RÖDA KORSET HAR VISAT VÄGEN

Nils Gunnar och Viveca Johansson från Röda korset brukar finnas på plats varje måndag. Röda korset har lång erfarenhet av 10 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

att stötta nyanlända. Redan när Migrationsverket öppnade sin anläggning på Tjörnbro park, fanns Röda korset på plats i Myggenäs för att stötta med allt från extra svenskundervisning till varma vinterkläder. – Röda korset fanns också med och hjälpte till vid evakueringsboendet på Klädesholmen, så vi har fått en del erfarenhet under åren. Därför var det också naturligt för oss att vara med här på integrationscentret, säger Nils Gunnar Johansson. BLANKETTER OCH SVENSKUNDERVISNING

Alya från Syrien har fått uppehållstillstånd och jobbar som barnskötare på Kållekärrs förskola samtidigt som hon studerar sfi (svenska för invandrare). Ikväll kommer hon för att få hjälp med blanketter till Försäkringskassan och Skatte-

verket. Ruhai från Irak kommer för att få tillfälle att prata svenska, som ett komplement till sfi-studierna. Philemon, 19, kommer från Eritrea och vill lära sig bättre svenska så att han så småningom kan bli busschaufför eller snickare. Rikard Larsson på ABF finns också på plats på integrationscentret varje måndag och erbjuder svenskundervisning för dem som ännu inte fått uppehållstillstånd och därmed inte är berättigade till sfi-studier. Även de som redan går på sfi kan vara med och få ett extra lektionstillfälle. – Det är jätteintressant. Hit kommer alla med olika utbildningsbakgrund. Vissa är jätteambitiösa och vill använda tiden medan de väntar på besked om uppehållstillstånd till att lära sig så mycket som möjligt, säger Rikard Larsson.


FRIVILLIGA + KOMMUNEN = BÄTTRE INTEGRATION

Integrationsvägledaren Lotta Ahlmark är nöjd med hur samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar på Integrationscentret. – När vi är många som arbetar tillsammans, utökas också de nyanländas kontakter. Nästa gång kanske de går på språkkaféet på biblioteket eller blir tipsade om någon annan aktivitet. För mig är det ett fantastiskt jobb att få vara med och lotsa in människor i det svenska samhället. n Integrationscenter i Kållekärr ... är en mötesplats där du som nyanländ kan få vägledning, svar på dina frågor eller titta in för en fika. … är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Svenska kyrkan, Röda Korset och ABF. … har öppet varje måndag mellan 16 och 20 och finns på Mötesplatsen, Sundsbyvägen 5, i Kållekärr.

Nya arbetssätt för etablering av ensamkommande Många ensamkommande klarar sig bra utan vårdinsatser, precis som svenska ungdomar i åldrarna 16–18 år. Det viktigaste är att de får en bra etablering med boende, utbildning och egenförsörjning.

D

e ensamkommande ungdomarnas egen initiativförmåga och självständighet måste stärkas. De ska snabbare etableras i det svenska samhället och kunna försörja sig själva. Nya boendeformer och arbetsformer, som bygger på ungdomarnas egen förmåga, har tagits fram. De ensamkommande ska så snart det är möjligt kunna klara sig själva. Det är också angeläget när staten i sommar sänker ersättningen till kommunerna. För Tjörn innebär det en minskning med 30 miljoner. Förändringsarbetet ska vara genomfört sommaren 2017. Alla ensamkommande barn som kommit till Sverige har tidigare placerats i så kallade HVB-hem eller familjehem. HVB-hem är behandlingshem med mycket stöd och omsorg för barn och ungdomar, som av olika anledningar inte klarar att bo kvar i sina egna hem. Nya alternativ blir stödboenden och utslussningsboenden. Ett HVB-hem kommer att finnas kvar på Tjörn. Drygt 15 medarbetare berörs och man räknar med att kunna erbjuda dem anställning i andra verksamheter i kommunen, till exempel inom äldreomsorg.

Nytt gruppboende för funktionsvarierade Nu byggs det för fullt bredvid Tennishallen i Skärhamn. Sex lägenheter för personer med olika funktionsvariationer ska det bli.

D

et nya gruppboendet är ett så kallat LSS-boende. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-boendet i Skärhamn är anpassat så att även svårt rörelsehindrade personer kan bo där. Det finns tidigare två liknande gruppboenden på Tjörn, båda i Höviksnäs. Förutom de sex lägenheterna finns också ett gemensamt vardagsrum med matplats, kök, tvättstuga och personalutrymmen. På boendet kommer att finnas personal dygnet runt och inflyttning beräknas ske i slutet av året. En skiss på det nya boendet, som också kommer att ha solceller på taket för att minska energianvändningen.

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 11


Hur blir Tjörn en levande och attraktiv kommun året om? Det var huvudtemat när Företagsarena Tjörn samlades till en workshop för sista gången 2016. Målet med workshoppen var att lyfta en aktivitet eller åtgärd som det ska arbetas fokuserat med framöver.

– Alla goda idéer ska tas tillvara men det är viktigt att vi inte producerar så kallade hyllvärmare utan även kommer till action, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg på kommunen. fler bostäder

Under workshopen blev en åtgärd till slut tre. Bostadsfrågan lyftes som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen. Deltagarna på mötet menade att det rent av är en överlevnadsfaktor för kommunen, som måste bli bättre på att leverera ett mer varierat boendeutbud till våra nuvarande och blivande kommuninvånare. Vandringsleden till Säby ö

12 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

Maria Gustavsson. Foto: privat

bättre vandringsleder

En annan viktig åtgärd är att utveckla vandringslederna, som av många lyftes som en enorm tillgång. Vandringen är både en turistdragare som förlänger säsongen och en rekreationsmöjlighet för Tjörnborna. – Att utveckla vandringslederna handlar om mer än att lägga på nytt grus. Det handlar

om att erbjuda dem som vandrar möjlighet att upptäcka mer med hjälp av digitala verktyg. Mobilen kan till exempel erbjuda möjligheter att se hur området såg ut för tidigare generationer, säger Maria Gustafsson, en av Tjörnföretagarna. nyanländas resurser

Slutligen uttrycktes en önskan att bli mycket bättre på att ta tillvara kommunens nyanlända invånare och deras olika kompetenser, till exempel genom att skapa möjligheter för möten mellan näringsliv och nyanlända, ute på arbetsplatser eller vid särskilda arrangemang. Nästa Företagsarena Tjörn den 1 mars kl 18.30 har fokus på bostadsfrågan i kommunen.


Kalender företag Företagsarena Tjörn 1 mars kl 18.30 Plats ej fastställd Vi fokuserar på boendefrågan under detta Arenamöte och det utlovas inspiration, innovationstänk och tid för diskussion. Har du lagen på din sida? 7 mars kl 18–19.30 Kommunhuset, Skärhamn För dig som vill veta mer om livsmedelslagstiftningen. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås från kl 17.45.

Mellanmjölk för företagarna på Tjörn Så summerade Svenskt Näringslivs representant Christina Riksén och Tjörns kommuns näringslivsstrateg Anna Aldegren företagsklimatet på Tjörn när företagare, politiker och tjänstemän träffades i mitten av november för att diskutera Svenskt Näringslivs rankning.

O

rganisationen undersöker årligen företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. Tjörns kommun är en av få i området som placerar sig bland topp 100 (på plats 85) av totalt 290 kommuner men det betyder inte att det saknas möjligheter till förbättring. Tvärtom bör vi sikta på dem som levererar bäst! Allt från bemötande till kompetens och rättssäkerhet diskuterades under mötet. För att lyfta oss från mellanmjölken krävs enligt företagen följande:

• • •

Ökad tillgång till ett varierat boende Snabbare handläggningstider hos myndigheter Bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande

Har du fått årets enkät för företagare? Ditt svar är viktigt! I dagarna har Svenskt Näringsliv skickat ut årets enkät till 71 000 företagare och 13 000 politiker i hela landet. Svaren sammanställs och innan sommaren får respektive kommun ett betyg på sin verksamhet. I höst publicerar Svenskt Näringsliv även sin rankning där Tjörns kommun har möjlighet att jämföra sitt resultat med andra kommuner.

Upphandlingsträff 16 mars kl 17.30 Stenungsbaden Offentlig upphandling – krångligt och svårt eller en fantastisk affärsmöjlighet? Du möter upphandlare från Tjörn, Orust och Stenungsunds kommuner. Skatteinfo 28 mars kl 18–21 Tingshuset Varekil Information till dig som planerar eller nyligen har startat aktiebolag. STO-Frukost 7 april kl 8–9.30 Stenungsbaden Så här bygger vi ett Sverige att vara stolta över! Vi gästas av Företagarnas vd Günther Mårder under en gemensam STO-frukost. Nätverksträff för turismaktörer 19 april kl 18.30–21 Kommunhuset, Skärhamn STO-galan 5 maj kl 16– Stenungsbaden Årets företagare och Årets unga företagare i Tjörn, Orust och Stenungsunds kommuner koras. Dessutom utses Årets turistföretagare i Södra Bohuslän. Företagsarena Tjörn 12 maj kl 7.30–9.30 Plats ej fastställd Öppna landskap – Vad betyder våra företagare på landsbygden för utvecklingen av näringslivet? Aktiviteterna kräver föranmälan. Anmälan och mer information hittar du i kommunkalendern på www.tjorn.se

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 13


Föreningen:

Rönnängs IK – inte bara hockey Kamratskapen är minst lika viktig. Här träffas ungdomarna långt innan träningen börjar, men också många föräldrar har hittat sin egen gemenskap i ishallen.

D

et är kvällen före nyårsafton, men det hindrar inte Rönnängs IK:s hockeytjejer att komma och träna. De är inte tillräckligt många för att bilda ett eget lag ännu, så de spelar vanligtvis med killarna. Men varannan vecka har de egen istid för att få träna ihop. – I mitt styrelsearbete är en viktig del att värna tjejernas möjlighet att spela hockey. Ett sätt att lyfta tjejhockeyn är att ge dem egen istid, säger Mats Pettersson, ordförande i klubben.

EN SPORT FÖR ALLA

Mats och hans kollega i styrelsen, Helena Thuvik, har både döttrar och söner som spelar ishockey. De vill gärna jobba för att ishockey ska vara en sport alla kan ägna sig åt. Ofta får de höra att det är dyrt med all 14 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

utrustning och att det utestänger barn som vill börja. – Barnen i hockeyskolan kostar bara 100 kronor per säsong i avgift och då ingår lån av alla skydd de behöver. Det enda de behöver ha själva är hjälm, klubba och skridskor. Allt kan köpas begagnat, säger Helena Thuvik. NYBÖRJARE FÅR LÅNA UTRUSTNING

Rönnängs IK har 270 aktiva spelare som spelar i nio lag eller går i hockeyskola. Hockeyskolan är en introduktion för de minsta barnen. Där kan de åka i upp till tre säsonger innan de placeras i något av de yngsta lagen. För närvarande är 50 barn inskrivna i hockeyskolan och hittills har låneutrustningen räckt till alla som vill vara med.

Klubben har ett A-lag som spelar i division 3 och ett juniorlag som spelar i division 1, vilket är den näst högsta divisionen i Sverige. Utöver detta finns A-, B-, C- och D-pojkar. De fjorton tjejer som spelar i klubben ingår i pojklagen. – Utmaningen är inte att få barnen att börja hockeyskolan, utan att få dem att stanna och välja ishockeyn, säger Mats. Han tycker samtidigt att det är viktigt att barn får testa olika idrotter innan de bestämmer sig, men önskar att fler också fick prova på ishockeyn innan de eventuellt väljer bort den. – Bara att lära sig åka skridskor är ju en färdighet att ha med sig hela livet. Som vuxen kan det vara kul att bara kunna snöra på sig ett par skridskor och åka på skoj, säger Mats.


GEMENSKAP I ISHALLEN

Livet i ishallen handlar inte bara om ishockey. Hit går ungdomarna ofta direkt efter skolan, bara för att ”hänga” med sina kompisar. För föräldrarna är det nästan samma sak. När Helenas barn började i ishockeyn, trodde hon aldrig att hon skulle bli så engagerad. – Jag hade bara tänkt skjutsa mina barn dit ibland, men så insåg jag att det var jättetrevligt. Här sitter föräldrarna kvar och vi lär känna varandra. Jag hade inte känt de här människorna om det inte vore för hockeyn, säger Helena Thuvik. n

Därför väljer jag ishockey!

Louise Oskarsson, 25, Rönnäng med dottern Ronya Öberg, 4 år, som gör sin första hockeyträning. – För farten och spänningen! Jag har inte spelat på fem år och jag har saknat det varje dag. Jag är uppvuxen i en hockeyfamilj så det har alltid varit ett stort intresse. Ronya: – Det är roligast att åka skridskor!

Max Sandahl, 13, Höviksnäs – Det är roligt att åka mycket skridskor och att spela matcher. Det är också bra motion och vi har roligt tillsammans.

Carl Hermansgård, 15 år, Skärhamn – Allt är kul med hockey! Sammanhållningen med kompisar, den höga farten, att det går snabbt och händer saker hela tiden, att det är fysiskt.

Nellie Arvidsson, 6 år, Rönnäng – Åka skridskor är det roligaste för att det går så snabbt. Det är roligt att spela match också.

Målsättning för Rönnängs IK Att skapa en rolig och meningsfull fritidssysselsättning för både killar och tjejer, där alla ska vara välkomna att delta efter egna förutsättningar och ambitioner samt att ge alla ungdomar de bästa förutsättningarna både som hockeyspelare och som människor.

Nu repeteras det för fullt inför vårens stora föreställning – den nyskrivna musikalen West Coast Story – av, för och med Tjörnbor. Föreställningen spelas för alla högstadieelever på Tjörn den 28–30 maj 2017 på Billströmska folkhögskola. Det blir också ett par offentliga föreställningar. Mer information om tider kommer under våren. Håll utkik på www.tjorn.se/evenemang

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 15


Knutte Wester, verk ur filmen Horungen (2012-2016)

Årets kulturkommun 2016 tappar inte farten 2017

Ett levnadsöde i teckning och film

Det var väl ingen som missade att Tjörn utsågs till Årets kulturkommun 2016? Efter ett år fyllt av kulturaktiviteter är många förstås nyfikna på hur kulturåret 2017 kommer att se ut. Är det dags att slå ner på tempot?

Vårens utställning på Nordiska Akvarellmuseet handlar om konstnären Knutte Westers farmors historia.

– Nej, verkligen inte. Vi vill fortsätta hålla en hög kvalitet med konst i världsklass, vara en del av regionala festivaler och ha internationella gästspel, säger Maria Bäckersten, kultursamordnare i Tjörns kommun. Kulturåret 2016 var året då Tjörn blev en del av Göteborgs dansoch teaterfestival. Det var året då Tjörn fick en egen dansfestival för ungdomar. Det var också året då Disney kom till Tjörn, då spökena åter fick liv på Sundsby säteri och då vi kunde gå på Grund och lyssna på Edda Magnason och Marit Bergman. Kulturåret 2016 var också året då ni Tjörnbor, genom ert engagemang i föreningarna, i de lokala museerna, i biblioteken, i skolorna, i Delta, i Öppen scen, ja överallt på ön, genom utmärkelsen fick bevis på hur mycket era insatser betyder för kultur- och fritidslivet på Tjörn. – Det är Tjörnborna som är motorn i kulturlivet på Tjörn och den motorn går just nu väldigt bra. Nu gäller det att förvalta den fina utmärkelsen och att fortsätta vara Tjörnbornas och besökarnas kulturkommun, säger Maria Bäckersten.

U

nder åren 2012–2016 gjorde Knutte Wester en teckning om dagen – det blev över 1 000 teckningar. Varje bild föreställer en scen i hans farmor Hervors historia, en historia som Knutte fick höra från farmor själv. Hon som växte upp som ett utomäktenskapligt barn i en grym verklighet i Sverige i början av 1900-talet, men som också kom att bli en pionjär för kvinnors rättigheter. 670 av bilderna utgör grunden till den animerade dokumentärfilmen Horungen, som har premiär på SVT i februari. Både filmen och originalakvarellerna visas på Nordiska Akvarellmuseet under våren (12/2–23/4). Dokumentära inslag utgör den röda tråden i Knutte Westers verk som skildrar orättvisor, maktmissbruk och missförhållanden i det moderna samhället. Ofta berättar han om människor i nöd och ger en röst åt dem som har svårt att göra sig hörda.

16 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

så vad händer kulturåret

2017?

Som vanligt blir det filmstudio, operaföreställningar på bio, musikkonserter, berättarkvällar, teaterföreställningar för alla åldrar, konstutställningar, idrottsturneringar, integrationsprojekt, kulturvecka, konstvandring, öppna ateljéer, Frivolt-festival, dansfestival för unga och mycket, mycket mera. Du hittar alla evenemang i Tjörn-appen eller på www.tjorn.se/evenemang Några höjdpunkter under våren är ● Connecting Worlds – konst, musik, mat och prat ● Vårens tre Amenkvällar – Bera Nordal, Lina Ekdahl och Birgitta Ohlsson. ● Smittande oro och mod – ett konstprojekt om yttrandefrihet.


Insatser mot droger och buskörningar blir medborgarlöfte Samtidigt ska unga förstagångsförbrytare fångas upp tidigt och trygghetsvandringar göras. Det är polisens och de tre kommunernas (Tjörn, Orust och Stenungsund) medborgarlöfte till invånarna.

B

uskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. På Tjörn är det främst två områden som lyfts fram, Tubberöd i Skärhamn och Kållekärr. För att minska problemen lovar polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust att genomföra följande aktiviteter under 2017:

• •

Minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de utpekade områdena, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. (Polisen) Genomföra trygghetsvandringar i de utpekade områdena. Det som framkommer under dessa vandringar ska åtgärdas, utifrån vad som bedöms vara möjligt, och resultatet kommer att redovisas. (Kommunerna) Kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in. (Kommunerna)

– Det känns särskilt roligt att löftet kan tecknas tillsammans med tre kommuner, som har sett att de har likartade problem – det finns en styrka i det, säger Kjell Olsson, chef för lokalpolisområde Södra Fyrbodal. Medborgarlöftet grundar sig bland annat på de medborgardialoger som genomfördes under hösten och cirka 2 400 enkätsvar. – Vi ser att invånarnas bild stämmer väl överens med den bild vi har av situationen. Det gör det lätt att sätta in insatser, säger Ulf Darrell, kommunpolis i Tjörn och Orust. Mer information om medborgarlöftena: polisen.se/medborgarloften 676 Tjörnbor svarade på polisens frågor om trygghet. Utifrån svaren har nu medborgarlöften tagits fram.

Beslut i korthet BORGEN FÖR IFK VALLA

När fotbollsklubben IFK Valla behöver låna 4,6 miljoner kronor, går Tjörns kommun i borgen. För pengarna ska klubben satsa på ett nytt klubbhus med plats för omklädningsrum, samlingsrum, sovplatser, kiosk och köksutrymmen. Klubben har cirka 350 medlemmar. BORGEN FÖR KROKSDALSHALLEN

Kommunen går också i borgen för ett lån på 1,8 miljoner kronor för Kroksdalshallen i Skärhamn. Hallen har tidigare ägts av enbart Tjörns Tennisklubb, men nu är det ett verksamhetsråd bestående av föreningarna Tjörns Tennisklubb, Myggenäs Innebandyklubb och Tjörns PRO som tar över hallen. Hallen används också av Tjörns Basket. När rådet tar över hallen, tar det samtidigt över det lån som Tjörns kommun beslutat att gå i borgen för. UNG KREATIV IDROTTSVERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt pengar till ungdomar som har en idé och vill skapa ett eget projekt, men som inte är med i någon förening. Ungdomarna kan söka bidrag på upp till 10 000 kronor. Några krav som ställs på ett sådant projekt är bland annat att projektet ska könsneutralt, anpassat för utövare med funktionsvariationer och verka förebyggande mot alkohol och droger.

VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 17


Hej! Idag blir Lisa hämtad av morfar! Utökad sms-tjänst för dig med barn i förskola eller fritids.

S

edan i höstas anmäls all frånvaro för barn/elever inom Tjörns kommun via sms, oavsett skolform. För dig med barn inom förskola och fritids har nu denna tjänst utökats ytterligare. Det innebär att du även har möjlighet att anmäla ledighet samt skicka meddelanden till din förskola/ fritids via sms. För barn på fritids gäller anmälan om ledighet enbart under den tid ditt barn är på fritids och berör alltså inte skolans tider. För ledighet under skoltid krävs fortfarande att en ledighetsansökan lämnas in till skolan. Alla föräldrar kommer att få detaljerade instruktioner från respektive förskola/fritids.

Möten om slam Tjörns kommun bjuder in till informationsmöten angående slamhämtningen.1 och 2 mars kl 18.30 i kommunhuset, Skärhamn. På mötena kommer vi att berätta om hur det gått det första året samt hur planerna är framöver. Alla är varmt välkomna! Tjörns återvinningscentral… … heter det nu! Återvinningscentralen ligger kvar på Heås men har gjort ett namnbyte.

18 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

Tjörn har tappat i skolrankning I

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16) beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom ett antal givna kriterier. Tjörns kommun hamnar på plats 128 av landets 290 kommuner då kommunala skolor jämförs (plats 12 läsåret 2014/15).

nytt sätt att räkna

I årets rapport följer SKL Skolverkets rekommendation för jämförelser på kommunnivå och redovisar statistiken för årskurs 9 utan elever med okänd bakgrund (framför allt asylsökande elever). Förändringen gör att statistiken inte är fullt jämförbar med tidigare år. För läsåren 2014/15 och 2015/16 är resultaten beräknade utifrån tre kriterier (nyckeltal) för elever i årskurs 9:

• • •

Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) Andel elever som är behöriga till yrkesprogram

Förutom det faktiska resultatet för dessa nyckeltal har SKL också räknat med så kallade modellberäknade värden, det vill säga tagit hänsyn till andel föräldrar med ekonomiskt bistånd, föräldrars utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och kön. Sammanlagt blir det sex nyckeltal. Vid en jämförelse mellan läsåren 2014/15 och 2015/16 uppvisar Tjörns kommun 2015/16 ett lägre resultat beträffande fyra av de sex nyckeltalen.


Ett nytt räddningstjänstförbund Nu är det klart. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har bildats. För dig som Tjörnbo fungerar räddningstjänsten precis som vanligt.

S

edan årsskiftet har Räddningstjänsten på Tjörn gått samman med Stenungsund och Lilla Edet i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Men uppdraget är fortfarande detsamma – att skapa ett säkert och tryggt samhälle för alla. Vi ställde några frågor till Carl-Ian Bissmark, som är förbundsdirektör i det nya förbundet. Varför går kommunerna samman till ett förbund? – Förbundsbildningen ger många positiva effekter. Man gör stora samordningsvinster och skapar bland annat en kompetenshöjning och därmed förutsättningar för en bättre kvalitet. Vi får dessutom större inflytande genom att vi nu blir näst största organisationen inom Göteborgsregionen (GR). Vilka samordningsvinster kan ni göra? – Tillsammans får vi exempelvis bättre förmåga att klara större räddningsinsatser. För att ta ett enkelt exempel så behöver varje räddningstjänst inte göra var sin budget, utan det räcker med en gemensam. Flera sådana samordningsvinster skapar tid till annat. Vi ser även att man kan nyttja resurser som tidigare inte funnits i kommunen. Resurserna som finns i förbundet har inga kommungränser.

VA PE N / MÄRKE • SÖDRA BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJ ÄN ST F ÖR B U N D • R I K SA R K I V E T • H . DAH L ST R ÖM • 2 0 1 6 1 0 2 6

På vilket sätt höjs er kompetens? – Utöver att varje medlemskommun har förmåga att hantera vardagsolyckor har även varje område sina specialiseringar. För att nämna några är vi på Tjörn väldigt duktiga på bland annat ytvattenlivräddning och miljöskador, i Stenungsund har man en enhet för drönare samt kem- och saneringsenheter, i Lilla Edet finns en stor kompetens gällande skogs- och markbrand och även ras och skred. Har Tjörn någon hjärtefråga som ni tar med er in i förbundet? – Tjörn är sedan 2011 en ”Säker och trygg kommun”, en av nitton certifierade kommuner i Sverige. Det visar sig också i trygghetsundersökningar att Tjörnborna känner sig tryggare än andra. Räddningstjänsten Tjörn har varit väldigt engagerad och involverad i det trygghetsarbetet, allt från finansiering av reflexer till alla Tjörns skolbarn till vattensäkerhet runt om på ön. Detta arbete tar vi nu med oss in i förbundet, där vi hoppas och tror att vårt säkerhetstänk kan inspirera de andra medlemskommunerna.

Hon blir ny kommunchef Den 1 april börjar Ann-Britt Svedberg sitt nya jobb. Hon kommer närmast från Vänersborgs kommun där hon arbetat som utvecklingschef.

U

nder åren 2006–2011 var hon ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor i Ale kommun. Chefsuppdrag har hon haft sedan mitten av 90-talet. – Kommunal verksamhet är det roligaste som finns! Jag är en sann ambassadör för det kommunala uppdraget och har hunnit skaffa mig lång erfarenhet inom den komplexa värld som den kommunala sektorn utgör, säger Ann-Britt Svedberg. Tjörns blivande kommunchef bor i Trollhättan men flyttar snart till Ljungskile. Hon har man, två snart vuxna barn och hund. Hon gillar livet vid havet och tar gärna en tur med båten eller kajaken. En ridtur eller löprunda brukar också hinnas med. Och så spelar hon piano, flöjt och dragspel. Hur ser du på ditt nya uppdrag som kommunchef på Tjörn? – Uppdraget som kommunchef innebär ett nära samarbete med politiken. Det som är viktigt för mig är att ha ett bra samarbetsklimat med transparens och respekt för varandras uppdrag och roller. VI PÅ TJÖRN nr 1–2017 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen: Nyheter, evenemangskalender, självservice, kontaktuppgifter, öppettider Tjörns återvinningscentral, protokoll och kallelser med mera • Facebook, Twitter och Instagram • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/ barnutbildning/skolochbarnomsorgswebben • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar

• Service/rådgivning i olika kommunala ärenden

• Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

• Turistinformation från regionen

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/heas eller i Tjörn-appen

HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster

Tömdes inte soptunnan? Kontakta Renovas kundtjänst, tfn 0304-67 17 25 eller kundservice@renova.se

• Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner

• Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Ändra abonnemang för renhållning och avfall • Beställa avstängning, anmäla adressändring och få svar på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se • Låna elmätare 20 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2017

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90

Vi på Tjörn, nr 1, 2017  

Hushållstidningen Vi på Tjörn från Tjörns kommun.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you