Page 1

GymPiger

Nr. 2 2010

VORES

Juniorpiger - i gang med at træne opvisningsprogram til sommerens Italien-tur.

I ny forklædning Vores piger, - både med og uden masker, vores trænere og alle de mange frivillige hjælpere gør det fantastisk. Derfor har også vi strammet op, omkring denne 2. udgave af pigernes eget blad (se www.hg-gymnastik.dk).

se nyt fra: Vore annoncører Springgravsudvalget Børnemix Forældreartikel Juniorpigerne Minipigerne Team Gym Næstved


Projekt springgrav Kolofon Udgave nr. 2 Maj - 2010 Holdet bag bladet: Tovholder Thorkild Reckendorff 2058 4428 Layout og redigering Claus Valentin 5577 8445 Alt-mulig-mand Birger Björk 5572 2914 Webmaster Torben Jørgensen 2814 7442 Oplag: ca. 100 stk. print samt lagt på hjemmesiden: www.hg-gymnastik.dk Vi forventer at næste Gym-blad vil udkomme efter efterårsferien. Deadline for tekst og annoncer er søndag 10. oktober.

2

D

et har gennem længere tid været et stort ønske fra både gymnaster og trænere at få en springgrav i Holsted Hallen. Springgraven vil give bedre forudsætninger for at træne og instruktørerne får bedre arbejdsbetingelser. Springgraven tænkes etableret i en lille tilbygning til hallen – og det er naturligvis ikke gratis. Derfor besluttede bestyrelsen i august sidste år, at nedsætte et springgravsudvalg, som skulle skabe et overblik over de faktiske omkostninger og undersøge mulighederne for finansiering. Springgravsudvalget har i løbet af efteråret 2009 indhentet flere tilbud fra entreprenører og leverandører af springgravsudstyr. Det står klart, at de samlede omkostninger ligger omkring 700.000 kr. Det er et beløb som foreningen på ingen måde råder over i dag. Derfor er der igangsat en række initiativer for at skaffe de nødvendige midler:

Kontakt til kommunen Holsted Hallen er ejet af Næstved Kommune, og dermed kommer kommunen også til at eje springgraven. Derfor har udvalget fundet det naturligt at undersøge om kommunen helt eller delvis ville finansiere springgraven. Indtil videre har Næstved Kommune ikke været villig til at støtte projektet.

Fondsansøgninger Udvalget har ansøgt om tilskud hos en række lokale og nationale fonde, bl.a. Danske Banks Initiativpuljer, Nordea Fonden, A.P. Møllers Fond, Mads Clausens Fond, Nykredits Fond, Tipsmidlerne og Lions Club. Desværre har vi indtil nu modtaget en del afslag, fordi vi søger penge til et kommunalt projekt - men det er lykkedes at få et tilskud på 50.000 kr. fra Nykredit.

Banko Vennerne Banko Vennerne har støttet projektet med 35.000 kr.

Lotteri m.m. En forældregruppe har arrangeret lotteri, og gymnasterne har hjulpet med at sælge lotteri-sedler. Det har resulteret i et beløb på 35.000 kr. Foreningen har i dag opsparet omkring 200.000 kr. til springgraven. Springravsudvalget vil gerne takke alle for deres bidrag og støtte. Udvalget arbejder fortsat med fonde og andre aktiviteter, der kan være med til at skaffe de rigtige faciliteter for HG’s gymnaster. Det er ambitionen, at de endelige rammer og betingelser for projektets gennemførsel kommer på plads i løbet af i år.

Springgravsudvalget

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


Varmeprogram

Økonomisk og miljørigtig varme

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljøet og din økonomi.

GaGsa-, oolliieeffyy ss-oell-leerller rrsssseer RRiinngg n rvvicicee?? nuu

Solvarme Solvarme fra 35.000 kr.

Multi Heat (stoker)

WGB C (gas)

Block Kondens (olie)

Få mere information og kvalificeret rådgivning hos din installatør og BAXI-forhandler >>>

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

!

arme v d r o J Ring

3


De kære børn puster ud efter hård træning.

Børnemix fra 3 – 5 år D

et var med lidt sommerfugle i maven, at min ”hjælpetræner” Natasja og jeg stod klar en lørdag morgen sidst i august 2009 kl. 9.00 i Holsted Hallen, for hvor mange børn ville der komme til gymnastik? Desværre var der kun mødt 7 børn op, men heldigvis var de glade og klar til at lave noget gymnastik sammen med os. I løbet af få gange var vi oppe på 18 børn, og nu hvor vi desværre nærmer os slutningen, er vi efterhånden ca. 25 børn. Vi starter altid timen med at lave lidt opvarmning, som for det meste foregår via leg, især ”Trolden” er børnene vilde

4

med. Men vi skal da også lige have en løbetur rundt i salen og hoppe og svinge lidt med arme og ben. Vi lægger meget vægt på at børnene skal være med til opvarmningen for at være med til redskaberne, da det er meget vigtigt at varme vores kroppe op – heldigvis er de fleste med på dette. Bagefter slæber vi sammen med forældrene en masse redskaber ud, hvor de bare får lov til at løbe rundt og prøve det som de har lyst til, dog prøver vi lige at lokke hvis vi syntes de mangler at prøve lige netop dette redskab. Vi har altid balanceredskaber ude, så børnene lige

kan prøve at overskride deres grænser. Vi har været godt i gang med at øve til vores gymnastik opvisning den 20. marts, så forældrene blev sendt ud af hallen de første 20 min. Der skulle jo være noget at glæde sig til. Det blev da også en succes, da de så os komme ind i gummistøvler og paraply. Natasja og jeg vil gerne sige mange tusinde tak for lån af jeres dejlige børn, det har været en stor fornøjelse at være sammen med jer og jeres forældre. Stor gymnastik hilsen Natasja og Helle

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

5


Forældre holdes igang S Har du hørt at

- Fællesspisningen efter HG's egen opvisning, gav et overskud på ca. 11.000 kr.

om forældre til en konkurrence-gymnast i HG, kommer man lidt rundt i landet, for at se pigerne i konkurrence. I år har de været til Åbne Jyske mesterskaber i Silkeborg, SM i Roskilde samt DGI opvisninger i Vordingborg og Næstved og så HG’s egen opvisning. I skrivende stund er pigerne ved at forberede sig på en tur til Århus, hvor der er 1. runde af DM. Finalestævnet DM er i weekenden 29-30. maj i Tåstrup.

Forældre-support I weekenden 26-28. feb. drog HG til Silkeborg med 2 hold minier og 2 junior hold, samt flere forældre som support og heppekor. Vi blev indkvarteret på en skole, tæt på hallerne der skulle gøres gymnastik i. Når man er af sted til sådanne arrangementer er det ikke kun at sidde og se gymnastik. Der er flere andre opgaver at deltage i, f.eks. klargøre frokost og frugt, sørge for pigerne får spist, samt oprydning efter spisning. Endvidere er der også hjælp til at sætte hår, optage video til hjemmesiden mm. Det sociale må ikke glemmes. Det er vigtigt det fungere, både blandt gymnaster, men også blandt forældrene. Når alt det virker, kan trænerne gøre det de skal, nemlig få vores piger til at yde deres bedste, når de er på. Når selve konkurrencen er i gang er der mange måder man reagere på. Nogen har uro i maven, andre kan ikke rigtig spise andre brokker over for-

6

skelsbehandling når der er givet karakter mm.

3. og 4. pladser Det blev da også en spændende weekend med masser af god gymnastik. Junior 1 lå længe til at kunne få medaljer, men endte lige uden for på en 4 plads i pulje 1. Junior 2 kom på en flot 3. plads i pulje 2. Det var faktisk bedre en man havde håbet på. Flot piger.

160 spisende gæster Efter HG’s egen opvisning var der arrangeret fælles spisning på Holdsted Skole, for gymnaster, forældre, søskende, bedsteforældre og støtteforeninger. Det var en stor succes, med 160 tilmeldte, så det bliver, nok ikke sidste gang man gør det. Det var juniorpigerne og deres forældre der stod for det, mod de måtte få overskuddet til deres Italiens tur i uge 26.

Skrabelodder og klubblad

Forældre og gymnaster har også været ude og sælge skrabelodder, for at tjene penge til springgrav, og nogen forældre har startet et klubblad op for hele gymnastikafdelingen. Der er også vigtigt med forældrehjælp ved træningen til at stille redskaber op, så trænerne og pigerne kan bruge tiden på gymnastik. Det var lidt om at være forældre til en konkurrence-gymnast.

Thorkild Reckendorff Far til Line

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


7023 5700

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

7


Junior 2-pigernes opvisning

8

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


- ved SM i Roskilde Hallerne

Teqton, det tidligere Rinol Skandinavien, er specialister i rådgivning, beregning og udførelse af alle typer betongulve til alle former for lager-, butiks-, produktions- og industrigulve. Alle betontyper kan få præcis den overfladebehandling, der vil opfylde alle de krav, der stilles til belastninger, skridsikkerhed, energiafledning, udseende med videre. Vi arbejder både inden for gulvrenoveringer og nybyggeri og har i mere end 35 år været aktive på markedet og har lagt i 1.000.000-vis m2 gulve. Teqton arbejder i hele Skandinavien og Baltikum. Herudover samarbejder vi med de førende industrigulvleverandører - og producenter i det øvrigte Europa, hvor vi også kan løse projekter.

Direktør Julius Olsen Mobil 2069 1051 Tlf. 8754 5000 julius.olsen@teqton.com

Teqton Danmark A/S Østre Mellemkaj 4 4700 Næstved Tlf. 8754 5000 Fax 8754 5009 danmark@teqton.com

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

9


Juniorpigerne S

iden sidste udgivelse af Klubbladet har der unægtelig været gang i den med konkurrencer og opvisninger.

Har du hørt at

- Gymnastiktøj også er godt at rense toiletter med, - og så har man det jo lige ved hånden. Oline

10

Åbne Jyske Mesterskaber og forårsopvisninger Testkonkurrence ved »Åbne Jyske Mesterskaber« i Silkeborg ultimo februar, hvor mini- og juniorpigerne deltog med hver 2 hold behørig fordelt i konkurrencer fra fredag aften til søndag eftermiddag, så alle fik rig mulighed for at se gymnastik – på alle niveauer. Det blev til fine placeringer for alle 4 hold, en god portion hyggeligt samvær på kryds og tværs af holdene og en suveræn forældreopbakning. Forårsopvisningerne i Vordingborg og Næstved blev også klaret i fin stil – og det samme gjorde HGs egen forårsopvisning. I forlængelse af HG-opvisningen var der for første gang inviteret til middag på Holsted skole for alle gymnaster, forældre, HG-støtteforeningerne m.m. Juniorpigernes forældre havde påtaget sig opgaven og et forhåbentlig overskud ville gå til hjælp til juniorpigernes opvisningstur til Riccione til sommer. Ud fra deltagerantallet og tilbagemeldingerne at bedømme, er det næppe sidste gang HGs opvisning rundes af med sådan et arrangement! Udover mange stærke kræfter på forældresiden havde juniorpigerne selvfølgelig hjulpet til med opdækning, bagning af flutes og kager m.m. og sidst men ikke mindst var det bestemt ikke

svært at få betjening i baren om aftenen. Næste milepæl for pigerne var Laaaangfredag, hvor SM blev afholdt i Roskilde Hallerne. Seeding havde ikke fundet sted forinden, så det var ”allemod-alle” fra morgenstunden og indtil sølvmedaljerne om aftenen kunne hænges om halsen på junior 1. Junior 2 opnåede en flot 7. plads og kom dermed i 1. division – i øvrigt som det eneste 2. hold! DYGTIGE PIGER! Endnu en gang tak til forældre, søskende, venner og bekendte som trofast møder op og KLAPPER og HEPPER. Kvalifikation til DM foregår den 24. april i Århus. Udover en række eksterne faktorer og god gymnastisk forberedelse til dagen er der mange ting, der afhænger at et holds præstation på dagen, og hvordan den enkelte gymnast oplever konkurrencen. Som nævnt i forrige Klub blad drager holdet til Riccione i Italien fredag den 25. juni. Foruden HGs juniorpiger deltager 23 af Team Gym Næstveds ynglingepiger, så dobbeltdækkeren er bestilt og forberedelserne til turen er godt i gang. Husk endelig at sættes kryds i kalenderen søndag den 20. Juni, hvor vi laver en afrejseopvisning i Holsted Hallen.

Trænerteamet

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


Junior 1-piger med sølv om halsen, vundet ved Sjællands Mesterskaberne, i Roskilde Hallerne.

Konkurrenceoplevelser/ritualer Her følger et par kommentarer fra pigerne vedrørende deltagelse i konkurrencer: Hvad hjælper dig til at holde på de ”gode sommerfugle” i maven? - Tænker positivt. - Den gode stemning i hallen. - Er udhvilet, klar, parat hjemmefra, opbakning, glad. Hvad kan virkelig gøre dig irriteret - ud over evt. egne kiks? - Når dommerne giver for høje karakterer til hold som kikser meget. - Hvis andre hold hoverer. - At skulle tisse, når man har prøvetid eller skal i gang med konkurrencen.

- Negativitet på eget hold, men også at høre evt. andre holds bekymringer. - Hvis man ikke får høj nok karakter, når man synes, man har gjort det godt. Har du nogle ritualer, du skal gøre, for at det bliver en god konkurrence? - Maskotten ”DOKI” skal være med. - Lykkevaseline på læberne. - Gnide hænder når man skal til at springe. - Tørre hænder og fødder af inden man springer. - Slapper af.

Hvordan er en god holdkammerat på dagen? - Støtter/hjælper en hvis man er lidt trist/føler sig lidt usikker. - Giver god opbakning. - Trøster/smiler til én, selv om man måske har kikset. Hvad er din bedste konkurrenceoplevelse? - Åbne JM 2009 (junior 1 sneg sig lige forbi Greve). - De gode placeringer til SM 2010.

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

11


Minipigerne Har du hørt at

- Støtteforeningen »Spilleladen«, Manøvej 23 holder åbent hele sommeren. Så tag hele familien med til banko både tirsdage og torsdage fra kl. 18.15 til 21.00.

12

25

friske minipiger har været til Jyske Mesterskaber samt Sjællandsmesterskaberne i Roskilde. Ved SM blev førsteholdet placeret som nr 6 og havnede dermed i Mesterskabsrækken. 2. holdet blev samlet nr. 23, hvilket er en placering i pulje 3. i alt deltog 48 hold. Det tegner godt for fremtiden og de kommende DM-stævner. Vores minipiger er et relativt nyt hold, og på førsteholdet er der mange nye piger, og holdet har potentiale til en meget flot placering allerede idenne sæson og ikke mindst i næste sæson, og derfor skal vi uden tvivl give dem ekstra udfordringer i den kommende sæson. Vi får mange ny gymnaster til minitruppen i næste sæson, og er derfor nødt til at tænke i nye baner, idet vi skærper adgangskravene til vores Junior- elitetrup, således at det er et must, at man kan lave mølle-flik på gulv alene, er godt i gang med Tsukahara og flik bag-lænder på banen. Vi vil efter 1 runde af DM, lave mere målrettet træning for dem, som ikke har adgangskravene på plads til Junior-elitetruppen. Pigernes forældre deltager med stort arrangement omkring holdet. Var rigtig gode hjælpere til JM, hvor de sørgede for oprydning, mad m.m. Altid flinke til at hjælpe med redskaberne,

som ellers ville være en stor byrde i dagligdagen. Har også gang i økonomiske aktiviteter- salg af læbepomade, hvor overskuddet går til minipigerne. Snart skal forældrene lave stor oprydning på ” Gården”, hvor stort set alle forældre dukker op- Flot…. Endvidere har den store glæde, at Tom Grønkjær, far til Sofie Grønkjær, kommer og hjælper os til alle træningerne. Sæsonen slutter med en opvisning d. 20 juni, hvor der er afrejseopvisning for Junior og Ynglinge, som skal til Italien.

Oline, Amalie, Emma og Kim

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


Mini-pigerne hænger i ribberne.

Bestyrelsen, altid i godt humør. Fra venstre øverst: Lisbeth Jørgensen og Birgitte Lykkeberg. Nederst: Malene Drost, Jette Mignon, Anne Demant og Dorthe Jespersen. Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

13


Team Gym Næstved

Hele Team Gym Næstved-holdet - godt rystet sammen..

F

ørste træning sammen med det nye hold, var meget underlig og meget anderledes. Vi lavede nogle lege, så vi blev rystet sammen, og prøvede at lære alle de nye navne. Men vi søgte nu mest hen til dem, vi kendte i forvejen. De første par uger, var vi meget delt op i HG, LNI, og de andre klubber hvor der kom nogen fra. Men det blev meget bedre, da vi begyndte den seriøse træning, med mange spring, og lidt rytme.

Et hold Nu har vi snart gået på holdet et helt år, og det føles ikke længere, som om vi er flere hold,

14

der er blevet slået sammen. Nu er vi kun ét hold, og vi har et rigtig godt sammenhold. Der er ingen særbehandling, selvom nogle af trænerne har haft ca. halvdelen af pigerne før. Alle bliver behandlet ens, og vi får alle ris og ros.

Lige sjovt nok... Når vi er til konkurrencer, hepper vi også både på fx HG og LNI. For selvom vi engang var meget modstandere med det modsatte hold, af det vi kom fra, så er vi det ikke mere, og derfor hepper vi på alle. Sammenholdet på holdet er helt unikt. Alle kan snakke med alle, og vi griner og har det sjovt

til hver træning. Og selvom konkurrencerne nærmer sig, får vi alligevel lov til at have det sjovt, og snakke og grine. Men nogle gange får trænerne nok, og skruer ekstra højt op for musikken, så vi knapt nok kan tale sammen. Men så får vi også rigtig meget ud af træningen. Alt i alt, er Team Gym Næstved et super godt, sjovt, hyggeligt osv. hold at gå på - og jeg er meget glad for, at jeg var med helt fra begyndelsen, og at vi har fået så godt et sammenhold.

Mie Demant Björk

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk


Team Gym Næstved-instruktørerne, Kim Henckel, Julie Green og Karsten Jensen.

S

æsonen 2009/2010 for TeamGym Næstveds ynglinge pigehold nærmer sig sin afslutning. En afslutning på et fantastisk spændende år for den lille nye gymnastik forening. For godt et år siden indgik LNI og HG et samarbejde om at lave en forening med et yngling pige spring/rytme hold. Formålet med samarbejdet er at sikre de dygtige ynglinge gymnaster en god fremtid, med høj kvalitet af træning og konkurrence. Vi havde en del møder forud for sæsonstarten idet der er en masse ting der skal koordineres og et stort budget der skulle falde på plads. Ved sæson start var vi meget spændte på fremmødet, og vi blev positivt overrasket. Ved første træning mødte der 33 piger op. Vi havde en forventning om ca. 20, så det var meget glædeligt at der kom så mange. Vi startede forsigtigt op og

kom stille og roligt i gang. Efteråret blev brugt til at lære hinanden at kende og til at få det hele til at falde på plads. Ved juletid besluttede vi at tage til udtagelses konkurrence for NM (Nordiske mesterskaber). Vi var på ingen måde klar til dette, men det var en god chance for at afprøve konkurrence situationen i det nye regi. Vi kom på en hæderlig 7. plads og vi viste fornuftige resultater i forhold til at alt er nyt. I marts var vi til den første runde af DM. Vi tog af sted med to hold. Formen var ikke helt dér hvor den skulle være. Vi var på ca. 90% af det maksimale. 2. holdet kom hjem som nr. 25 og ligger nr. 1 i 4. div. Der er et stort forspring ned til nr. 2 så mon ikke vi kan tage foreningens første guldmedalje til den afgørende runde af DM. 1. holdet leverede landets 3. bedste rytme karakter og 5. bedste

banekarakter. Desværre satte vi trampolin springene lidt over styr og tippede desværre lige ud af 1. div. Vi har niveau til midten af 1. div. Men når nogle få spring ikke lykkedes, ryger man hurtig lidt ned i tabellen. 1. holdet ligger også til en guldmedalje i 2. div. Vi er stolte over resultaterne og vi er også blevet fint anerkendt af de andre ca. 45 hold i landet. Den nye sæson 2010/2011 bliver rigtig spændende. Vi er klar til at modtage pigerne efter sommerferien. Vi glæder os til at se dem igen og vi glæder os til at modtage de nye som rykker op fra junior rækkerne i LNI og HG. Det skal nok blive en spændende sæson og der venter en stor fremtid for TGN. På vegne af TGN’s instruktører. Karsten Jensen

Læs mere på www.hg-gymnastik.dk

15


Husk Afrejseopvisningen med efterfølgende fællesspisning søndag 20. juni i Holsted Hallen. Deltag o g vind - i jagten på det n ye bladnav n Da »nogen« har opdaget at vi også har mixhold omtalt, er vi blevet enige om at ændre bladets navn fra »Vores GymPiger« til...? Vi opfordrer hermed alle til, at lægge hovederne i blød, finde på et passende navn, give det til bladholdet, (se kolofonen side 2) - og dermed deltage om en lille hemmelig præmie. Navnet vil blive brugt fra næste nummer, og vinderen vil blive rost her i bladet.

Nyt bladnavnkonkurrence

Hav en god sommer 2010

HG-Klubblad nr 2  
HG-Klubblad nr 2  

Klubblad nr 2