Page 1

Arbetsbeskrivning.

Vid högrisk matcher är bemanningen 20 st brandvakter inklusive 1 rörlig gruppledare. Dessa styrs av säkerhetssamordnaren som är placerad i säkerhetshytten tillsammans med brandförsvar, polis och säkerhetschef för respektive lag. Gruppledaren leder arbetet på plats samt har även till uppgift att kontrollera att utrymningsvägar är fria samt att de nödgrindar som finns runt arenan är bemannade samt upplåsta.

På norra läktaren är bemanningen enligt följande: Grind vid innerplan västra/norra 2 st. Grind vid innerplan Östra/norra 3 st. Dessa utgör tillsammans med gruppledare insatsstyrka på norra, norra fond, västra och östra läktarna vid brand. På innerplan finns det 3 st evakueringsgrindar som öppnas in mot plan. Dessa bemannas med 1 st brandvakt som endast har till uppgift att öppna grinden vid nödsituation. Om evakuering inletts mot innerplan skall brandvakten bistå publiken vid evakuering och i första hand hjälpa skadade. På övre fond finns 2 brandvakter utplacerade som har till uppgift att göra en första insats tills insatsstyrka är på plats.

På södra läktaren är bemanningen enligt följande: Grind vid innerplan västra/södra 2 st. Grind vid innerplan Östra/södra 3 st. (varav 1 är gruppledare). Dessa utgör tillsammans med gruppledare insatsstyrka på södra, södra fond, östra och västra läktarna vid brand. På innerplan finns det 3 st evakueringsgrindar som öppnas in mot plan. Dessa bemannas med 1 st brandvakt som endast har till uppgift att öppna grinden vid nödsituation. Om evakuering inletts mot innerplan skall brandvakten bistå publiken vid evakuering och i första hand hjälpa skadade. På övre fond finns 2 brandvakter utplacerade som har till uppgift att göra en första insats tills insatsstyrka är på plats. 1


Arbetsgång Vid nödsituation så leder säkerhetssamordnaren insatsen via kommunikationsradio. Gruppledaren är den som leder arbetet på plats. Representant från brandförsvar är högste ansvarig och kan överta arbetsledningen av insatsen. Om nödsituation uppstår och beslut tas om att evakuera publik in på plan, Vid lugnt läge: River man först reklamen framför grind samt flyttar målbur och öppnar grinden på given order. Föreligger risk för klämskador samt vid panik situationer Öppnas grinden först och reklamen samt målbur flyttas i andra hand. Då grind är öppen och reklam är riven så skall brandvakten övergå till annan arbetsuppgift given av gruppledare eller säkerhetssamordnare eller Räddningsledare. Borttagning av reklam och målbur görs i första hand av de som utgör insatsstyrka. Vid insats uppe på läktare så sker det i samordning med ordningsvakt/arrangörens säkerhetspersonal för att säkerställa att vi inte riskerar att skadas själva.

2

Arbetsbeskrivning brandvakt  
Arbetsbeskrivning brandvakt  

Arbetsbeskrivning brandvakt

Advertisement