Page 1

TJ Niva Hladké Životice se distancuje od vyjádření a článků trenéra družstva žáků, Martina Mikundy, jež jsou jen jeho soukromým počínáním a nejsou v souladu s činností organizace. TJ Niva upřesňuje poslední záležitosti, jež s činností trenéra žáků souvisejí. Ukončení po sezoně žáků: TJ Niva, po dohodě s trenérem Mikundou, dala na tuto akci kuřecí maso na steak pro každého hráče, kofoly, brambůrky, čokoládové tyčinky a tatranky. TJ Niva se omlouvá rodičům žáků, od kterých trenér Mikunda vybíral peníze na tuto akci. K vybírání peněz nebyl žádný důvod, TJ Niva o žádném takovém jeho jednání nevěděla, nic podobného s vedením nekonzultoval, jednal čistě na svou vlastní zodpovědnost, neprovedl žádné vyúčtování a žádné peníze řádně neprošly účetnictvím TJ Niva. TJ Niva s tímto jednáním nesouhlasí, jelikož je nemorální a nečestné, nesprávné a pro naši organizaci nepřípustné. Turnaj žáků: Trenér Mikunda oznámil vedení TJ Niva, že by chtěl uspořádat žákovský turnaj. TJ Niva s turnajem souhlasila. Vedení TJ se však neshodlo s trenérem žáků na organizaci turnaje. Trenér Mikunda chtěl, aby TJ Niva zajistila přípravu hřiště (tedy posekání, nalajnování, nachystání branek, přípravu a následné praní dresů), dala k dispozici šatny a sprchy, udírnu a místo k prodeji, a zajistila posílení elektřiny. Ostatní záležitosti, jako je např. prodej občerstvení, že si zajistí on sám. Také, že si sám obejde sponzory a sám od nich převezme peníze bez dokladu, tzv. na ruku. S tím, že výdělek z akce by nebyl pro TJ Niva, ale byl by rozdělen mezi ASPV, hasiče a pak TJ. TJ Niva s takto pojatým turnajem nemohla souhlasit. Proto vedení TJ Niva navrhlo, že stejně tak, jako všechny ostatní předchozí turnaje, i tento žákovský turnaj bude organizovat a pořádat TJ Niva, zajistí poháry a odměny pro zúčastněná družstva, občerstvení pro všechny hráče, prodej jídla a občerstvení, a výtěžek z turnaje bude použit na potřeby družstva žáků. Turnaj musí být řádně vyúčtován a zaveden do účetnictví TJ Niva. Stejně tak musejí být do účetnictví zavedeny všechny finanční či sponzorské dary, ať už sponzor doklad vyžaduje či nikoliv. Trenér Mikunda s takto navrhovaným turnajem nesouhlasil. Citujeme jeho písemné vyjádření: „Tak turnaj jak popisuješ mi nejde přes krk a jsem proti, kdy jsem měl jiné představy (peníze nejsou všechno).“ Jelikož tedy trenér Mikunda nesouhlasil s řádným pořadatelstvím a vyúčtováním turnaje, žákovský turnaj není možné uskutečnit. Veškerá komunikace ohledně turnaje byla vedena písemně elektronicky a TJ Niva ji může doložit. TJ Niva nemůže akceptovat, aby turnaj neproběhl řádně a bez vyúčtování, tak, jako všechny předchozí akce, které trenér žáků, Martin Mikunda, organizoval. Ani jedna z akcí – soustředění, ukončení sezony a případný turnaj – nebyla řádně vyúčtována, neprošla přes účetnictví TJ Niva a nebyla v souladu s činností organizace. TJ Niva Hladké Životice předala v měsíci červnu písemně starostce obce prohlášení, kdo je statutárním zástupcem organizace, který je pověřen jednáním za organizaci ve všech záležitostech, jež se jí týkají. Pouze statutární zástupce může za organizaci jednat a je také za ni a toto jednání zodpovědný. Martin Mikunda je pouze jedním z mnoha členů organizace, není členem výboru a v žádném případě zástupcem TJ Niva. Nemůže tedy za organizaci sám jednat, vystupovat, ani přebírat jakékoliv finanční či sponzorské dary. Danuše Starečková Předsedkyně TJ Niva Hladké Životice

Stanovisko TJ Niva  

Stanovisko TJ Niva

Advertisement