Page 1

Tjek Faaborg App En digital omr책de-specifik formidlingsportal for kultur, nyheder og forretningsliv til smartphone og tablets

Koncept / Prospekt

G U I DE T I L FA A B OR G O G OM E G N


Tjek Faaborg App er en digital formidlingsplatform / app til smartphone og tablet, der gør det nemt at holde sig opdatereret med hvad der florerer af bylivs, natur, kultur og shopping muligheder i Faaborg og omegn.

FAABORG NYHEDER

Gamle træskibe ved Faaborg Havn 25. juli 2012 17:21, Niels NielseN

http://www.maritimtceNter.dk/billeder/metadagturssejlads.jpg

Hvert år i uge 30 afholdes der Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, som sejler fra havn til havn rundt omkring i Danmark. Skibene sejler ud fra havnene hver dag kl. 8.00 og er fremme i næste havn kl. 16.00. Der sejles kapsejlads om dagen og festes om aftenen. ---

FAABORG III prøvesejlads 25. juli 2012 17:21, Niels NielseN

G U I DE T I L FA A B OR G O G OM E G N

Ny heder

Navigation

Information

Inds tillinger

Hvert år i uge 30 afholdes der Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, som sejler fra havn til havn rundt omkring i Danmark. Skibene sejler ud fra havnene hver dag kl. 8.00 og er fremme i næste havn kl. 16.00. Der sejles kapsejlads om dagen og festes om aftenen. ---

FAABORG ROKLUB JUBILæUm — åBent HUs 25. juli 2012 17:21, Niels NielseN

Hvert år i uge 30 afholdes der Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, som sejler fra havn til havn rundt omkring i Danmark. Skibene sejler ud fra havnene hver dag kl. 8.00 og er fremme i næste havn kl. 16.00.


Vision Tjek Faaborg App Vision for en ny fælles digital promoveringsplatform via smartphone & tablet

Tjek Faaborg App er et helt nyt lokalt initiativ, der vil samle alle de gode kræfter i og omkring Faaborg om en digital formidlings- og markedsføringsplatform. Det handler om en ny måde at markedsføre sig på, hvor vi lægger vægt på at markedsføre byen ved hjælp af den gode og vedkommende historie og benytter os af de muligheder som den nye digitaliserede verden byder på. Vi formidler de helt aktuelle nyheder fra lokalområdet. Platformen er en digital applikation til smartphone og tablet, som gør det nemt for faaborgenserne at komme ud med deres budskaber, dels til lokalsamfundet og dels til besøgende og turister. Platformen gør det muligt at samle og promovere aktiviteter og events i et digitalt opslagsværk, som hele tiden kan opdateres, i modsætning til blade og foldere som typisk udarbejdes for en sæson af gangen. Interessenter og bidragydere har deres egen profil på platformen. Her har de mulighed for, selv at vælge hvilke aktuelle budskaber, om deres firma, forretning, event mv. de ønsker at komme igennem med. Ideen til konceptet er drevet frem på baggrund af et ønske om at fortælle den gode historie om området omkring Faaborg. Det er os, som lokale, der kan flytte tingene ved hjælp af engagement og ved at lægge vægt på de gode historier.


Tjek Faaborg App En område-specifik digital formidlingsportal for kultur, nyheder og forretningsliv.

Tjek Faaborg App er en simpel og nemt tilgængelig digital formidlingsplatform udviklet specifikt til tablet og smartphone til deling og formidling af lokalsamfundets interessesfærer: Shopping, nyheder, kultur og forretningsliv. Konceptet er udviklet til at gribe og udnytte de formidlingspotentialer som vores nye digitale livsstil og medievaner, tilbyder og fordrer af moderne strategisk kommunikation. Som virksomhed kan du bruge den fælles markedsføringsplatform som et effektivt, nemt tilgængeligt og dynamisk opdaterbart ”brændpunkt”, der giver direkte kontakt til eksisterende og potentielle kunder i dit nærområde, som en vital og effektiv del af din virksomheds strategiske brand og pr kommunikation.


Kort om konceptet Som virksomhed, organisation eller som kulturarrangør kan du oprette en brugerprofil på websitet, www.tjekfaaborg.dk Når du har oprettet din profil, som indeholder firmaintroduktion, nyheder / tilbudsorientering og evt. event-invitationer, kan du blive en aktør / bidragsyder på Tjek Faaborg App.

IO S6 A NDR OID

Databasen på websitet opdaterer og flytter løbende indholdet fra din brugerkonto til Tjek Faaborg App smartphones og tablets dynamisk og via forbindelse til internet, så det er nemt og ”øjeblikkeligt” tilgængeligt for brugerne.

SMARTPHONE

Derved skabes også en god relation og kontakt til brugerne, som både kan og vil skabe resultater langsigtet, da kendskabsgraden styrkes til din virksomheds produkter eller serviceydelser. Din virksomheds kommunikation drukner derved ikke i en masse spam mails og i facebooks og andre virale netværks massekommunikation, og dem, du får i tale, er kunder i dit nærområde, konkret med interesse i shopping, kultur og event tilbud i Faaborg og omegn. Det skaber en ny effektiv dimension i kommunikationen til eksisterende, og potentielle nye kunder og samarbejdspartnere.

VIRSOMHEDEN

PR / PRO M OTIO N

BRUGERNE

FORBRU GER / M ODTAGER


Hvordan fungerer Tjek Faaborg App

1. Oprettelse

1

Tjek Faaborg App udnytter ny teknologi til at samle, formidle og promovere lokalområdets aktiviteter, forretningsliv, events og kultur happenings i et simpelt digitalt nyheds og opslagsværktøj. Indholdet og nyhedsstrømme opdateres dynamisk via websitet tjek-faaborg.dk, af opslagsværkets forskellige interessenter og bidragsydere (via et simpelt abbonnemt).

Opret din profil på www,

1 Opret din profil

Opret profil

På www.tjekfaaborg.dk opretter du din brugerkonto. og virksomhedsprofil. Efter oprettelsen kan du tilføje din virksomhedsprofil og løbende nyheder, der så dynamisk bliver overført til Tjek Faaborg App’s brugerskare.


2. Udførsel & opdatering

2

3

4

Skab

Invitér

Del / Offentligør

Rediger og skriv en nyhed for at informere om de forskellige tilbud og initiativer i din butik.

Invitér kunder, samarbejdspartnere og venner til at modtage information og nyheder via Tjek Faaborg App.

Del løbende nyheder og information om din virksomhed, organisation eller kulturelle events.

Opdater din profil, når det er relevant, og tilføjelserne bliver automatisk opdateret i Tjek Faaborg App.

Du deler netværk med Tjek Faaborg App

Via bruger / profil konto på vores website oprettes og opdateres jeres virksomhedsprofil og nyhedsstrøm, som derefter dynamisk bliver overført og gjort tilgængelig på Tjek Faaborg App og derved brugerskaren.


Grundfunktioner | 1

Grundfunktioner | 2

Nyheder

Kultur & Natur

Dynamisk nyhedskanal, der formidler lokale nyheder, kampagner, begivenheder og tilbud via Tjek Faaborg App, i samme øjeblik man har opdatereret sit budskab eller event på www.tjekfaaborg.dk.

Profiler og information om natur, & kulturoplevelser, lokalhistorisk viden og fakta om lokalområdets by og land.

FaabOrg museum

FAABORG NYHEDER

Gamle træskibe ved Faaborg Havn 25. juli 2012 17:21, Niels NielseN

sVaNiNge bakker

kU NSt MUSEUM

NAt U R / PA R k

grøN N e g a de 75 dk 5 6 0 0 Fa a b Org + 4 5 62 61 0 6 4 5 i N FO @Fa a b Org m useu m . dk w w w. Fa a b Org m useu m . dk

Ode N se V ej 16 0 dk 5 6 0 0 Fa a b Org

http://www.maritimtceNter.dk/billeder/metadagturssejlads.jpg

Hvert år i uge 30 afholdes der Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, som sejler fra havn til havn rundt omkring i Danmark. Skibene sejler ud fra havnene hver dag kl. 8.00 og er fremme i næste havn kl. 16.00. Der sejles kapsejlads om dagen og festes om aftenen. ---

FAABORG III prøvesejlads 25. juli 2012 17:21, Niels NielseN

G U I DE T I L FA A B OR G O G OM E G N

Ny heder

Navigation

Information

Inds tillinger

OM FAABORG MUSEUM

SVANiNGE BAkkER

Faaborg Museums samling af malerier og skulpturer er hovedsageligt samlet udfra kredsen af fynske kunstnere, der sammen med stifteren konservesfabrikant Mads Rasmussen skabte museet i 1910 i Konservesgaarden i Faaborg.

Svanninge Bakker er et meget kuperet naturområde der ligger på Sydfyn nær Faaborg. Området dækker ca. 5 km2 og afveksler mellem løvskov, nåleskov, mose, eng, rørskov og især overdrev. En stor del af arealerne afgræsses for at bevare de lysåbne naturarealer og samtidig skabe nye åbne arealer.

Peter Hansen, Fritz Syberg, Johannes Larsen og Poul S. Christiansen var alle elever på Zahrtmanns Skole sammen med andre kunstnere med tilknytning til det fynske - billedhuggeren Kai Nielsen, maleren Jens Birkholm, Karl Schou, Harald Giersing, Anna Syberg, Christine Swane og Alhed Larsen.

I området findes et net af stier, som er forbundet med ø-havsstien. Her findes udsigtstårn, primitiv overnatningsplads og naturlegeplads, der er derfor gode muligheder for friluftslivet i bakkerne.

Ny he der

Navigation

Information

Inds tillinger

I 1915 blev museumsbygningen, tegnet af arkitekten Carl Petersen, indviet. Bag den buede facade ligger en række farverige udstillingsrum. I 1997 blev ny udstillingsfløj, tegnet af arkitekt maa Niels Frithiof Truelsen, indviet til den grafiske samling og foredrag/koncerter. INFORMATION

Hvert år i uge 30 afholdes der Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, som sejler fra havn til havn rundt omkring i Danmark. Skibene sejler ud fra havnene hver dag kl. 8.00 og er fremme i næste havn kl. 16.00. Der sejles kapsejlads om dagen og festes om aftenen. ---

FAABORG ROKLUB JUBILæUm — åBent HUs 25. juli 2012 17:21, Niels NielseN

Åbningstid April - Oktober: Daglig 10 - 16 Onsdage 10 - 18 November - Marts: Daglig 11 - 15 (dog lukket mandag) entré Voksne: kr. 60,Pensionist over 65: kr. 55,Børn indtil 18 år: Gratis Studerende: kr. 55,entré grupper Entré: kr. 50,- per person (min. 12 pers.) Adgang udenfor åbningstid arrangeres mod gebyr

Ny he der

Navigation

Information

Inds tillinger

Svanninge Bakker er dannet i slutningen af den sidste istid for omkring 20.000 år siden. I de tusinder af år, der er gået siden isen smeltede, har smeltevand og nedbør præget landskabet. l dag kan man opleve stejle skrænter og dybe kløfter i Svanninge Bakker.

Landskabet er meget kuperet, og fra højdedragene har man udsyn over Sydvestfyn og Det Sydfynske Øhav. Her kan man opleve mange forskellige naturtyper, og her findes mange forskellige planter og dyr. Endvidere er der mange kulturspor i form af især jorddiger og stengærder. Ved Restaurant Skovlyst er der et udsigtstårn med udstilling om områdets natur og kulturhistorie. På grund af områdets egenart er Svanninge Bakker udpeget som habitatområde. iNFORMAtiON Åbningstider svanninge bjerge · du er velkommen fra kl. 06.00 til solnedgang. du må færdes til fods på veje og stier. cyklister må køre på skovveje og grusbelagte stier.


Grundfunktioner | 3

Grundfunktioner | 4

Erhverv & shopping

Navigation

Virkomheds og butiksinformation og tilbudskampagner status quo.

Tjek Faaborg App søger og guider dig hen hvor man ønsker det. F.eks. til shopping muligheder tæt på dig.

laNdslagtereN FaabOrg

FaabOrg campiNg

BU t i k / S l AG t E R F OR R E t N i N G

OV E R NAt N i N G / C A M Pi N G Pl A D S

t OrV e g a de 2 3 dk 5 6 0 0 Fa a b Org + 4 5 62 61 0 6 3 0 l a N d sl agt e r e N-Fa a b Org @ s t OFa N e t. dk w w w. l a N d sl agt e r e N. dk

Ode N se V ej 14 0 5 6 0 0 Fa a b Org t l F 62 617 79 4 m a i l @ Fa a b Org c a m pi Ng . dk w w w. Fa a b Org c a m pi Ng . dk

ViS RUtE

SØ G HER

M AtA S ØSTERGADE 2B 5 6 0 0 FA A B O R G VIS PROFIL

Mater i l ist, Kosmet i k & p ar f umer

SUPERMARKED

SUPERMARKED

R E S TAU R A N T

T A K E A WA Y

BYLIV

UDSTILLING

SUPERMARKED

FAABORG & OMEGN M AtA S ØSTERGADE 2B 5 6 0 0 FA A B O R G VIS PROFIL

VIS KORT

VIS PROFIL

VIS KORT

VIS PROFIL

VIS KORT

VIS PROFIL

VIS KORT

FØtEX MELLEMGADE 42B 5 6 0 0 FA A B O R G

lANDSlAGtEREN FAABORG

FAABORG CAMPiNG

Du finder vores butik i Faaborg Midtby, tæt på Faaborg Torv. Landslagteren er en specialbutik, bygget til at tilfredsstille kunders behov. Hvor passion og nøjagtighed går hånd i hånd med stolte slagtertraditioner. Vi tilbyder et stort udvalg af køkkenklare retter, nemme frokostretter, spændende salater samt et stort udvalg af førsteklasses kødprodukter, som kan tilfredsstille enhver sjæl.

Vores 3- stjernet campingplads er en lille, smuk og hyggelig familieplads, anlagt på en gammel proprietærgård fra år 1827, placeret mellem skov og vand.

Vi kan også servicere store festarrangementer helt op til 1.500 personer. For side Ny heder

iNFORMAtiON

Del Navigation

Åbningstider mandag 8.00 - 17.30 tirsdag 8.00 - 17.30 Onsdag 8.00 - 17.30 torsdag 8.00 - 17.30 Fredag 8.00 - 19.00 lørdag 8.00 - 14.00 lANDSlAGtEREN FAABORG APS torvegade 23 5600 Faaborg tlf: 62 61 06 30 cVr: 21 44 82 06 landslagteren-faaborg@stofanet.dk landslagteren.dk

Info Information

Upload Inds tillinger

NEttO ØSTERGADE 32B 5 6 0 0 FA A B O R G

En unik beliggenhed i det naturskønne Svanninge Bakker, tæt på Faaborg by. Vi ønsker for vores gæster, at I får nogle dejlige dage på vores campingplads, hvad enten I er til ro og fred i naturen eller I er aktive og søger oplevelser. Ny heder

Navigation

Information

Inds tillinger

Vi står gerne til rådighed med hjælp og gode råd vis I vil ud og udforske naturen i Svanninge Bakker, de smukke landskaber, strandende, det Sydfynske øhav, herregårdene, besøge den charmerende by Faaborg eller besøge turistattraktioner på Fyn. iNFORMAtiON Åbningstider Åben: 01.01. - 31.12. Vintercamping med tilmeldelse: 24.10. - 01.04. BOOkiNG Online booking intet gebyr for online booking. undtaget er betaling med udenlandske kreditkort som afregnes med kr. 3,75% Ved booking online af plads, betales 200 kr. som modregnes ved afrejse.

liDl Østergade 2B 5600 Faaborg

Ny he der

ViS BYkORt

Nav igation

ViS PROFil

Information

Inds tillinger

Ny he der RiNG OP

> BESØG WEBSitE

> Navigation

Information

Inds tillinger

> >


Promotionsstrategi

Tjek Faaborg App S T R AT E G I S K KO M M U N I K AT I O N & K A M PAG N E

1

2

3

4

5

6

ANNONCERING

VIRAL MARKEDSFØRING

INFORMATIONS MATERIALE

PR / PRESSE

RADIOSPOT

PLAKAT

Annoncer der promoverer den fælles markedsførings platform i relevante medier og nyhedskanaler.

Vi styrker kommunikationen på virale medier som f.eks. Facebook & Twitter, og andre relevante digitale platforme.

En trykt og en digital infofolder, til distribution til din eksisterende og potentielle kunde grupper, via email / digital nyhedsbrev, eller til uddeling i butik.

Tjek Faaborg App bliver promoveret via radiospot på Radio SFM.

Plakatter til ophænging på gågade, i erhverv og butik, biblioteker etc. Med QR kode, til nem download af Tjek Faaborg App.

Ved lancering af Tjek Faaborg App udsendes presse -meddelelse til relavante online og analoge medier.


Bliv del af det digitale lokalsamfund via Tjek Faaborg App!

Via Tjek Faaborg App kan vi tilbyde en fælles markedsføringsplatform, der på en ny, innovativ og intelligent måde, skaber mulighed for mere fokuseret og effektiv digital kommunikation til eksisterende og potentielle kunder og samarbejdspartnere

Det får din virksomhed / organisation som del af Tjek Faaborg App platformen:

Pris for 12 mdr. abbonnement og medlemskab

1 Dynamisk digital nyhedsformidling .

kr 14.995,- excl. moms

3 hvor du selv tilrettelægger og udvælger indhold, der skal publiceres. 2 Din egen virksomhedprofil / Brugerkonto

Annonceperioden gælder 12 mdr. med profil og fællespromovering af platformen.

3 Du leverer tekst og billeder til os via brugerkonto på websitet tjek-faaborg.dk 3 Fællesannoncering som helsidesannoncer (266x365mm)

3 i Fyns Stifttidende, Fyns Amts Avis og Ugeavisen, 6 gange i annonceperioden. 4 Fælles lokal annoncering 3 Annoncer (86x80mm) i Ugeavisen 40 gange i annonceperioden. 5 Fælles radiospot 3 3 Der promoverer Tjek Faaborg App i Radio SFM 6 Postkort & infoflyer (trykt & digital) 3 Med information omkring Tjek Faaborg App til destribution i butik og via egne kanaler 7 Informationsplakater, m/ QR kode 8 2 fælles begivenheder i annonceperioden 3 Ved lanceringen af Tjek Faaborg App afholder vi to ferniserings / præsentationsevents

KORT Præsentationsvideo Tjek Faaborg App Scan koden med din smartphone eller tablet.


Archifield Arkitekter MAA / DANSKE ARK Dosseringen 1 DK5600 Faaborg info@archifield.dk www.archifield.dk T (+45) 62 61 24 68 Š 2013, rettigheder forbeholdes.

www.tjekfaaborg.dk

Tjekfaaborg app 1 0 katalog  

Prospekt & Koncept

Tjekfaaborg app 1 0 katalog  

Prospekt & Koncept

Advertisement