Page 1

02

mark jenkins brainwash broke art berlijn •


02

REFILL 02


VOORWOORD Beste lezer, met trots presenteren we je de derde editie van REFILL. In deze

waren aangehouden. Wat ze niet wisten was dat ik de geheugenkaart

editie geven we je opnieuw een kijkje in de prachtige wereld van de

al uit de camera had verwijderd op straat, na de aanhouding. Om te

straatkunst.

voorkomen dat ze hem in handen zouden krijgen, verstopte ik hem aan

Dat er ook een risico aan deze prachtige wereld kleefde bleek vorige

de binnenkant van het elastiek aan de bovenzijde van mijn boxershort.

week, toen ik samen met streetartist Sale werd aangehouden in

Dat bleek achteraf een ideale plaats, want nadat ik de eerste fouillering

Amsterdam. Ook voor Sale was dit nogal een schok, want hij was nog

had overleefd, heb ik hem constant bij me kunnen houden. Ondanks dat

niet eerder met de politie in aanraking gekomen. Ik was aanwezig als

ik daarna nog tweemaal werd gefouilleerd en door een detectiepoortje

beeldredacteur, om de foto’s en video’s te verzorgen. Zodoende werd ik

moest lopen, na overplaatsing naar een cellencomplex in de Bijlmer.

als ‘medeplichtige’ gearresteerd en werden al mijn spullen doorzocht

Een geluk bij een ongeluk zal ik het maar noemen. Want het had ervoor

en werd ik grondig gefouilleerd. Jammer genoeg werd mijn camera ook

kunnen zorgen dat de politie veel meer informatie over Sale had kunnen

ingenomen en was het nog maar de vraag wat de officier van justitie

krijgen uit het interview, dat ze beelden hadden van zijn daad en dat

hiermee zou willen doen.

ze duidelijk bewijs hadden dat hij assistentie kreeg. Gelukkig is dit

Tien minuten na de inname, kwam er een agent terug. “Waar is de

uiteindelijk niet gebeurd en hebben wij de vorige applicatie van REFILL

geheugenkaart?”, vroeg hij aan mij, terwijl zijn andere collega via een

kunnen voorzien van 2 video’s.

tweede deur binnenkwam. “Weggegooid”, zei ik. Vervolgens vroegen

Geniet van deze derde editie en vergeet de digitale applicatie niet te

ze naar de exacte plek, maar die kon ik me jammer genoeg niet meer

checken, want ook dit keer kun je daar extra content vinden, die niet in

‘herinneren’, dus gingen ze zelf maar kijken op de plaats waar we

dit tijdschrift te zien zal zijn. Luuk Simonse, Hoofdredacteur

REFILL 02

03


06

10

12

04

REFILL 02


INHOUD 06

18

Berlijn

10

brainwash

21

Inzendingen

12

Mark jenkins

22

Recensie

16

TECHNIEK

23

Media

Broke Art Het verhaal over een jongen van de straat, die van zijn hobby als straatkunstenaar zijn beroep heeft weten te maken.

Hij wordt door sommigen de marionet van Banksy en Shepard Fairey genoemd. Maar wat is nu eigenlijk het verhaal van Mr. Brainwash?

Het werk van deze artiest staat, ligt of zit letterlijk op de straat. Je zal zeker raar opkijken als je zijn werk tegenkomt.

In deze REFILL laten wij je stap voor stap zien hoe je zelf door middel van wheatpasting de straat kunt verfraaien.

Reis mee naar de grootste openlucht galerie ter wereld, waar we je de vetste spots, kunst en artiesten tonen.

Hier staat iedere uitgave door lezers ingezonden werk. Deze keer laten wij het werk zien van freehand kunstenaar SIL.

De ongekroonde koning van de straatkunst toont zijn visie vanuit de regisseursstoel. Met een onverwachte twist.

Als je alle straatkunst gezien denkt te hebben, dan komen wij hier met iets nieuws. Straatkunst in de media.

Colofon Hoofdredacteur Luuk Simonse

Digital publisher Vishal Gangadin

Vormgeving RenĂŠe de Jong Lexington Baly

Beeldredactie Mischa Loppies Tjeerd de Jong

Tekstredactie Nick Rensen Gerben Lof Kris Androg

Drukker Response Network Uitgever Hogeschool Utrecht

REFILL 02

05


06

REFILL 02 Zijn eerste expositie bij ‘Henxs’, zijn favoriete graffitiwinkel in Amsterdam. (aangeleverd door BrokeArt)


Van straatjochie tot professioneel kunstenaar BrokeArt is het bedrijf van voormalig streetartist Broke.

run’ hierbij was het concept dat je een schilderij kreeg en een shirt met

Wanneer hij in 2007 zijn studie tot grafisch vormgever heeft

dezelfde opdruk zodat wanneer je het huis uitging je toch nog gewoon

afgerond vond hij het tijd om van zijn hobby zijn beroep te

je kunt mee kon dragen.

maken. Hij begon samen met zijn vriendin een eigen bedrijf

Om dit te promoten heeft hij een expositie mogen houden bij de winkel

genaamd BrokeArt waarmee zij zijn kunst op canvas en

waar hij ook altijd zijn materialen vandaan haalde: Henxs (graffiti shop).

t-shirt’s aan de man proberen te brengen.

Hierbij heeft hij een muurschildering gemaakt en een aantal van zijn schilderijen opgehangen. Op de foto links kun je hier goed het resultaat

Nadat wij door de fotostudio van zijn vriendin de weg zijn gewezen,

van bekijken.

komen we aan in een ietwat rommelig atelier van de nu 26 jarige Michiel Fook bekend onder de naam BrokeArt.

In 2010 heeft hij een jaar lang iedere dag online filmpjes gepost van de

Het begon allemaal vele jaren geleden toen hij als 13 jarige jongen

kleine kunstwerkjes die hij met zijn character Deelie bedacht. Achteraf

op de vmbo van het Grafisch Lyceum Amsterdam zat. Samen met een

kijkt hij terug naar een heel zwaar jaar waarbij hij niet echt rekening

aantal vrienden was hij vaak op straat te vinden, waar zij hun tags

had gehouden met ziektes en pijntjes. Zelfs op zijn vakantie naar

verspreidden. Veelal waren deze te vinden in de vorm van stickers.

Barcelona werd er tijd vrijgemaakt om verder te gaan met zijn project.

Op deze stickers stond een character waar hij later ook zijn logo van heeft gemaakt. Één keer waren ze samen een piece aan het zetten in een tunnel, toen plotseling meerdere politiewagens de uitgangen blokkeerden. Ze probeerde nog te ontvluchten waarbij één agent een maglite naar Michiel zijn hoofd toe wierp. Helaas werden zij alsnog gepakt, met een straf van bureau halt als gevolg. Op het moment dat hij op het MBO terecht kwam, werd hij al snel volwassen en stelde hij andere prioriteiten,. “Rond mijn 18e was het allemaal wel een beetje afgelopen, er was simpelweg geen tijd meer voor.” Toch bleef het zijn hobby om te tekenen en kunst te maken. Tijdens zijn studie had hij besloten kunstenaar te worden. Dit zou hij doen onder Broke; zijn pseudoniem van die tijd toen. Maar wanneer hij deze naam wilde gaan vastleggen kwam hij er al snel achter dat dit al een bekend Italiaans kledingmerk was. Hij is toen hij uitgeweken naar BrokeArt. Helaas was dit domein op internet ook al bezet. Op een dag vertelde hij zijn plannen tegen een van zijn vrienden en liet hem zien dat het domein al bezet was. Tot zijn verbazing was hij pas weer vrij komen te staan, waarna hij deze meteen heeft vastgelegd. Nadat hij zijn studie had afgerond, meldde hij zich meteen aan bij de Kamer van Koophandel als kunstenaar. Zijn eerste echte project heette ‘art on the

07

REFILL 02

BrokeArt’s deelie (daily) project, waar hij een jaar lang elke dag een schilderij maakte. (geschoten door Mischa Loppies)


En alsof het allemaal nog niet zwaar genoeg was bleek zijn vriendin ook nog in blije verwachting van zijn prachtige dochter Miley. Die naar het einde van het project op de wereld werd gezet. Nachten lang niet slapen om een kind te onderhouden en toch zijn werkzaamheden voort zetten voor zijn project was vrijwel ondoenlijk, maar het is hem toch gelukt. Het was een zeer grote opluchting toen toch eindelijk de laatste

“ik dacht, ik heb best wel wat tijd, laat ik elke dag een schilderij maken”

Deelie was gepost. “Nooit meer, 52 schilderijtjes per jaar zou nog wel te doen zijn maar 365, wat bezielde me?” De filmpjes

BrokeArt aan het werk. (Geschoten door Mischa Loppies)

werden van over de hele

wereld bekeken. Van Dubai tot de V.S. en bijna geheel Europa keek

schets laten zien wat de uiteindelijke bedoeling zal gaan worden.

mee hoe hij zijn kunstwerkjes maakte. Tot op heden heeft hij al bijna

Hiervan zijn binnenkort foto’s te zien op zijn website www.brokeart.

de helft van zijn werken verkocht. Aan het begin van het project had hij

com. Ook is hij met een vriend bezig een nieuw project van de grond

in gedachte dat 20 euro per week uiteindelijk wel wat zou opleveren

te krijgen, genaamd El Cubo, een nieuw character waarmee hij een

maar hij had nog niet bedacht wat voor werk het zou zijn om iedere dag

‘superheld’ comic wilt maken waarbij realistische tekeningen worden

een kunstwerk te maken; deze op te nemen; en hiervan een filmpje te

samengevoegd met dit abstracte nieuwe character. We zijn benieuwd!

monteren dat slechts 90 seconden duurt. Voor meer werk en filmpjes van het Deelie project kun je Momenteel richt hij zich op realistische kunst. Er hangt een groot

terecht op onze App.

doek van 160 x 170 cm aan de muur waar hij mee bezig is. Helaas is dit pas het eerste werk uit zijn nieuwe collectie en is het nog niet af.

Tekst: Gerben Lof

Maar hij heeft ons op zijn computer een met Photoshop gemaakte

Beeld: Mischa Loppies

BrokeArt en zijn favoriete werk. (geschoten door Mischa Loppies)

08

REFILL 02


09

REFILL 02


COMMERCIEEL VS. ILLEGAAL Veel mensen zeggen dat hij niet bestaat. Dat hij een marionet is van Banksy en Shepard Fairey. Sommigen beweren dat hij wel degelijk bestaat en noemen hem Banksy’s protegé. Weer anderen noemen hem talentloos en zijn van mening dat hij zijn roem alleen aan Banksy te danken heeft. Maar hoe je het ook went of keert, Mr. Brainwash en

Een werk van Mr. Brainwash en Warhol geïnspireerd door Jackass (according2g.com)

Banksy zijn met elkaar verbonden. Hoog tijd dus dat deze man en zijn verhaal eens wat beter bekeken worden.

karakters uit het computerspel Space Invaders

al het filmmateriaal. Hij geeft aan bezig te

erop. Zijn neef blijkt straatkunstenaar Invader

zijn met een documentaire over straatkunst.

Mr. Brainwash is het pseudoniem van Thierry

te zijn.

De waarheid is echter dat alle volgeschoten

Guetta. Een Fransman uit Los Angeles met

Thierry raakt gefascineerd door het werk

tapes in plastic bakken belanden die

een obsessie voor het filmen. Tijdens een

van zijn neef en besluit met hem mee op

vervolgens weggestopt worden op zolder.

familiebezoek in Frankrijk ontdekt hij bij toeval

pad te gaan om hem te filmen. Zo komt hij in

Thierry besluit zelf ook te experimenteren met

dat zijn neef mozaïektegeltjes maakt met

aanraking met andere artiesten uit de scene

het maken van straatkunst. Hij ontwerpt een

en ontmoet hij onder andere Monsieur André

kleine sticker van zichzelf met een camera in

en Zevs, twee grote namen in de Franse

zijn hand en deze plaatst hij op willekeurige

straatkunst. Invader reist samen met Thierry

plekken in L.A. Maar Thierry wil meer. Hij

terug naar L.A. om ook hier een paar pieces

merkt dat hij niet meer genoeg voldoening

te zetten. Invader heeft een flinke reputatie

haalt uit zijn stickers en de nachtelijke

opgebouwd en komt dus al snel in contact

avonturen met zijn nieuwe vrienden. Dan

met grote namen uit Amerika. En Thierry, die

hoort hij over Banksy, de ongekroonde koning

blijft alles braaf filmen.

van de straatkunst. Thierry wil koste wat het kost in contact komen met Banksy en dat lukt.

Invader stelt Thierry voor aan Shepard

Mr. Brainwash (according2g.com)

10

REFILL 02

Fairey. De man achter de OBEY posters en de

Bij toeval wordt hij aangesteld om Banksy te

HOPE posters van Obama. Als Invader weer

begeleiden bij het zetten van een piece in L.A.

vertrokken is besluit Fairey om Thierry ook

en zo begint Thierry de vooralsnog ongefilmde

mee te nemen als cameraman en uitkijkpost.

kunstenaar vast te leggen op tape. Banksy

Wederom komt Thierry weer in aanraking met

raakt gefascineerd door het idee van een

een hoop grote namen zoals Swoon, Borf,

documentaire over straatkunst. Volgens hem

Neck Face en Buffmonster. Na verloop van tijd

is het de perfecte manier om mensen meer

kijkt niemand meer op van de kleine Fransman

inzicht te geven in de wereld van straatkunst.

die altijd met zijn camera rondloopt. Toch

En dus begint Thierry eindelijk aan de

begint hij langzaamaan steeds meer vragen

documentaire waar hij al jaren voor aan het

te krijgen wat hij nu eigenlijk van plan is met

filmen is.


Het resultaat is ‘Life Remote Control’. Een

Thierry eigenlijk Banksy zelf is omdat het werk

aaneenschakeling van flitsen die vergelijkbaar

van Brainwash erg dicht in de buurt komt van

is met het zappen langs honderden kanalen

het werk van Banksy. Thierry maakt echter

met een afstandbediening. Als Thierry

slim gebruik van al deze speculatie door

het resultaat aan Banksy toont is deze zo

altijd vage antwoorden te geven als er naar

teleurgesteld dat hij een ruil voorstelt. Banksy

gevraagd wordt in interviews. Dit zorgt ervoor

neemt Thierry’s rol over als regisseur en laat

dat het mysterie rond Mr. Brainwash groeit en

hem zelf straatkunst maken om een kleine

zijn werk snel populair wordt.

tentoonstelling mee te houden. Brainwash wordt regelmatig door Maar Thierry heeft andere plannen. Hij wil

artiesten gevraagd om wat te ontwerpen.

geschiedenis schrijven en dat kan niet met

Zo heeft hij voor Madonna de cover van

een kleine tentoonstelling. Hij neemt de naam

haar verzamelalbum ontworpen en is hij

Mr. Brainwash aan en trommelt een legertje

momenteel bezig voor de Red Hot Chili

kunstenaars op om op grote schaal kunst te

Peppers. Recent heeft hij een limited edition

door Storm Troopers. Op de vraag of hij een

maken. Brainwash laat zich inspireren door

fles ontworpen voor wodkamerk Absolut.

echte artiest is antwoord hij dat tijd het zal

het werk van vrienden en door grote namen

Ook komt zijn werk regelmatig in het nieuws

aantonen. Een ding is zeker, mede door alle

uit de geschiedenis zoals Andy Warhol.

doordat hij een guerrilla-achtige methode

commotie en de vraag of hij nu wel of niet

Zo maakt hij een spraycan van Warhol’s

hanteert waarbij hij plotseling op grote schaal

oprecht is, Mr. Brainwash is een fenomeen en

bekende soepblik van Campbell. Ook maakt

zijn werk uitvoert. Een voorbeeld hiervan is

zal nog vaak van zich laten horen.

hij gebruik van Warhol’s portret van Monroe

het spektakel ‘Under Construction’. In het

door bekende mensen op dezelfde manier

centrum van Miami plaatste hij een monster

af te beelden. Hij huurt een studio en bouwt

gemaakt van afzettingsmateriaal omringt

Jack Nicholson portret (flickr.com)

Tekst: Nick Rensen

de ruimte om voor zijn tentoonstelling ‘Life Is Beautiful’. Het is een groot succes en hij verkoopt zijn werk voor veel geld. In Londen heeft Banksy ondertussen het doel van de documentaire aangepast. Het gaat niet meer over hardwerkende straatkunstenaars maar over hoe iemand zonder al te veel talent, toch door kan breken met werken die geïnspireerd zijn op het werk van echte kunstenaars. De hoofdrol in de documentaire is weggelegd voor niemand anders dan Mr. Brainwash. Banksy vindt dat Brainwash zich onterecht een kunstenaar noemt en geeft aan spijt te hebben dat hij Thierry heeft aangemoedigd om eigen werk te maken. De documentaire is een hit maar heeft als gevolg dat veel mensen zich gaan afvragen hoe echt het verhaal van Mr. Brainwash nou eigenlijk echt is. Sommigen denken zelfs dat

11

REFILL 02 Charlie Chaplin afgebeeld als straatkunstenaar, gemaakt door Mr. Brainwash (according2g.com)


Mark jenkins

12

REFILL 02

xmarkjenkinsx.com


13

REFILL 02


de straat is zijn podium Als de meeste mensen aan straatkunst denken, is graffiti het

Toen Mark in Washington kwam als beginnende artiest zag hij dat de

eerste wat er bij ze opkomt.

stad saai was, de mensen er als ‘zombies’ bij liepen en de straten kaal

Natuurlijk weten jullie als lezers van REFILL onderhand wel

waren. De mensen die hij sprak hadden het gevoel dat ze in een ‘klein

beter dat het niet alleen om tags en pieces gaat in de wereld

dorpje’ leefden terwijl de stad de hoofdstad is van de Verenigde Staten.

van straatkunst. Een artiest die een totaal andere vorm van

Dat was iets wat hij met zijn werk wilde veranderen.

straatkunst beoefend is de 3D straat artiest, Mark Jenkins.

Hij wist dat het opvallend moest zijn om de aandacht te trekken en dat

Een beroemd artiest, wereldwijd bekend.

is hem meer dan goed gelukt. Hij begint levensgrote poppen te maken die geheel uit plakband

Als je in Amerika woont en dan met name in Washington D.C., heb je

bestaan en deze plaatst hij vervolgens op straat. Voor de poppen

vast wel eens van deze man gehoord.

gebruikt hij zijn eigen lichaam en hij noemt het werk “an out of the

Er is dan zelfs een grote kans dat je het werk gezien hebt van Mark

body experience”.

Jenkins, een groot straatkunstenaar die wereldberoemd is. Mark groeit op in Alexandria (Virginia) in de jaren ’70 en ontwikkeld zich

Mark wilde natuurlijk dat het aansloeg bij de ‘acteurs’ in Washington,

daar tot straatkunstenaar. Echte bekendheid krijgt hij echter pas als

dus probeerde hij het eerst in een geheel ander continent, Zuid

hij naar Washington verhuist. In 2001 bezoekt hij daar een 3D kunst

Amerika. In Rio de Janeiro plaatst hij de ‘tapepoppen’ van zichzelf en

expositie van Juan Muñoz waardoor hij zo geïnspireerd raakt om zelf

kijkt toe hoe het publiek reageert. Als reacties lovend zijn besluit hij

ook 3 dimensionaal aan de slag te gaan. De straat is het podium, de

terug te gaan naar D.C. Ook hier plaatst hij de sculpturen van tape op

voorbijgangers de acteurs. Hij zegt dan ook: ”A good live show for me

de straten en wederom bewijzen de geschrokken reacties het succes.

is a lot like my street work in that it causes people to react, interact, or

Op een gegeven moment komt hij in aanraking met straatkunstenares

even get on stage”.

Sandra Fernandez, ook gespecialiseerd in 3D straatkunst, en samen

Het werk van Mark Jenkins is vaak shockerend, zo ook dit kunstwerk. (flickr.com)

14

REFILL 02


andere D.C. zijn theater te maken en het publiek te laten reageren op zijn kunst. Hij wil het publiek laten lachen en zich beter laten voelen op straat. Zijn werk heeft soms ook een achterliggende gedachte maar het merendeel van zijn werk is vooral voor een lach op de straten van D.C. Momenteel is Jenkins vooral bezig met Drie kinderen vermaken zich prima met een kunstwerk van Jenkins. (flickr.com)

workshops geven in steden rond de wereld hoe zij tapepoppen kunnen maken en zelf aan de slag kunnen met de aparte techniek.

komen ze tot een nieuw project: ‘Het Storker

bedelend voor geld, head-first in de vuilnisbak

Zijn eigen kunst blijft uiteraard wel op straat

Project’.

of ingepakt in vuilniszakken met alleen hun

staan, hoewel er vaak iets meegenomen

In dit project hebben de twee artiesten

benen eruit. Dit zorgde natuurlijk voor een

wordt als het binnen handbereik is. De kunst

beelden van baby’s ontworpen, uiteraard

grote oproer onder de mensen. De politie

buiten handbereik blijft zonder meer nog lang

van tape, en op schokkende plekken in D.C.

werd constant gebeld door het publiek op

te bekijken, want als een plastic flesje al

gedropt. Dit waren soms haast onmogelijke

straat dat dacht dat het echte mensen waren.

duizend jaar nodig heeft voordat het vergaat,

plekken waar je als voorbijganger erg van

De overheid stak hier snel een stokje voor

dan heeft het werk van Mark Jenkins ook nog

zou kunnen schrikken als je daar een baby

omdat het voor een kleine chaos zorgde in

wel even te gaan.

zou zien. Dit project was een hit en werd ook

Washington. En dus werden de kunstwerken

in andere steden zoals Lissabon en Tokyo

weggehaald waarbij de grootste shockfactor

Voor meer werk van Mark Jenkins,

uitgevoerd.

zat. Door deze projecten heeft Jenkins

check de REFILL App!

De overheid stak hier een stokje voor, omdat het voor een kleine chaos zorgde in washington

wereldwijde bekendheid gekregen en heeft hij zijn doel bereikt om de straten van onder

Tekst: Kris Androg

Met het Storker project wordt Mark in een klap wereldberoemd. Maar hij wil nog een stap verder om de straten in een podium te veranderen waarbij de ‘acteurs’ reageren op de door de artiest gecreëerde situatie. Daarom komt hij in 2006 met een nieuwe serie poppen genaamd de ‘Embed Series’. De poppen zijn levensgroot en gekleed als echte mensen. Deze ‘mensen’ kleedt hij als zwervers of mensen met casual kleding waarbij het gezicht verborgen is door een pruik of capuchon. Hij plaatst ze op plekken zoals randen van gebouwen, op de grond

Een van Jenkins zijn werken van het project ‘Embed series’. (flickr.com)

REFILL 02

15


TECHNIEK

how to wheatpaste Bij wheatpasting (ook wel poster bombing, postering of street poster art genoemd) verfraait men de straten met art door posters aan te brengen in de openbare ruimte. Hiervoor kun je eerst zelf handmatig op een vel kunst maken. Ook kun je een afbeelding bewerken op je computer en deze vervolgens printen. Deze breng je dan aan met behulp van lijm. De meeste straatkunst artiesten maken deze lijm zelf, dit is erg gemakkelijk en bespaart bovendien geld.

STAP 1

STAP 2

Maak een afbeelding naar keuze, dit kun je doen door digitaal een

Maak de afbeelding vrijstaand met gebruik van Photoshop. Je

afbeelding te maken of te bewerken met bijvoorbeeld Illustrator of

kunt alles gaan gummen maar meestal is het veel makkelijker een

Photoshop. Zelf handmatig met bijvoorbeeld verf een poster maken

knipmasker aan te maken.

is ook een optie. Wij hebben er voor gekozen om een afbeelding te

Wanneer je hiermee klaar bent kun je wanneer gewenst de afbeelding

bewerken met Photoshop.

bewerken. Bij deze afbeelding zijn enkele filters toegepast en hebben we het contrast nog stevig omhoog gegooid.

STAP 3 Op de website blockposters.com kun je in drie zeer eenvoudige stappen je afbeelding afdrukken over verschillende pagina’s, Deze kun je later weer aan elkaar plakken. 1: Upload je art. 2: Stel de uiteindelijke grootte van je poster in. 3: Maak een pdf. Deze zal in een volgorde van linksboven naar rechtsonder de afbeelding de pagina’s aanmaken.

16

REFILL 02


STAP 4

STAP 5

Wanneer je gebruik maakt van een vrijstaande afbeelding is het

Je kunt natuurlijk behanglijm kopen in de winkel, maar het is makkelijk

natuurlijk wel de bedoeling dat je deze uitsnijdt en of knipt. Let er wel

zelf te maken. 1: Breng 1 glas (250 ml) water aan de kook. 2: Vermeng

op dat de pagina’s in de juiste volgorde blijven liggen het zou natuurlijk

3 eetlepels bloem en 0,5 glas (125 ml) koud water tot de klontjes eruit

erg vervelend zijn als je een uur loopt te kloten wanneer je op de

zijn. 3: Voeg de mix toe bij het verwarmde water. Breng dit samen al

locatie bent waar je de piece gaat bomben.

roerend aan de kook. 4: Om het geheel niet te laten schiften voeg je nog een bindmiddel toe, bijvoorbeeld maizena of suiker.

STAP 6 Zoek een spot waar iedereen jouw art kan aanschouwen! Breng hier de lijm aan. Plak vervolgens stuk voor stuk je pagina’s van linksboven naar rechtsonder aan elkaar. Maak het geheel weerbestendig door het nog een keer goed met de lijm in te smeren. En je kunstwerk hangt. Tekst en beeld: Gerben Lof

REFILL 02

17


BERLIJN

de grootste kunstgalerij van de wereld

Nog niet zo heel lang geleden was straatkunst al in volle gang in New York. Langzaam waaide het over naar Europa waar het vooral in Berlijn razendsnel populair werd. Met straatkunst kregen mensen een anonieme stem om hun ontevredenheid te tonen. Een immense muur die de stad in tweeĂŤn splitste was daarvoor het perfecte canvas van gewapend beton. Vooral het Oosten van Berlijn is bedekt met

Deze wijk wordt als alternatief beschouwt

geeft ook dit weer een stukje extra sfeer aan

teksten en afbeeldingen die laten zien wat de

omdat er veel kunstenaars wonen. Maar wij

de muur. Veel vette afbeeldingen en harde

mensen van Berlijn wilden, vrijheid. Sinds de

zijn er met een andere reden, de East Side

teksten waar elke keer weer een nieuwe laag

val van de muur is straatkunst niet meer te

Gallery. Met een lengte van meer dan 1,3

geschiedenis overheen wordt geplakt.

stoppen. En vandaag de dag is het nou juist

km is dit het langste en bekendste stuk van

We trekken wat dieper het Oosten in. Wat

deze kunstvorm die de stad zo kenmerkend

de Berlijnse muur dat nog overeind staat.

opvalt is de hoeveelheid oude kantoorpanden

maakt als een bruisende metropool.

Er is geen kale spot te ontdekken aangezien

en huizen die leeg staan en helemaal bedekt

de muur helemaal bedekt is met stencils en

zijn met graffiti. Toch zijn deze panden niet

Toch is er wel wat veranderd in de afgelopen

graffiti. Deze laten de over het algemeen

totaal verlaten. Ze worden opnieuw bevolkt

jaren. Het gaat nu minder om de drang naar

politieke meningen van de kunstenaars uit de

door kunstenaars met allerlei verschillende

vrijheid en meer om het individu en hoe deze

jaren 90 zien. Helaas blijft er steeds minder

passies, van filmmakers tot straatkunstenaars

zich onderscheidt van de samenleving. Als het

over van de originele werken op de muur

en van interieurdesigners tot muzikanten. De

ware een zichtbaar commentaar op de huidige

omdat veel nieuwe artiesten en amateurs over

panden worden door de stad aangeboden

maatschappij. Iets wat erg kenmerkend is

elkaars werk heen blijven spuiten. En toch

zodat de kunstenaars er voor langere tijd,

voor het nog steeds duidelijk armere Oosten. In het Westen zijn de straten schoner omdat straatkunst hier wordt verwijderd. Het Westen is rijker en hier bevinden zich de grote bedrijven en multinationals. En die moeten niks hebben van al die verf en plakkaten op hun panden. En dus laten we het Westen even voor wat het is en pakken we de U-bahn naar het Oosten. Waar kunnen we nou beter onze zoektocht naar kunst beginnen dan in de wijk Kreuzberg.

18

REFILL 02

East Side Gallery. (wikimedia.org)


goedkoop kunnen wonen en werken. Vandaar dat vooral het Oosten zo bekend staat om z’n creativiteit. Een van de bekendste panden is het Tacheles. De muren en trappen van het pand zijn volledig bedekt met vele lagen graffiti. Het staat vooral bekend als een cultureel centrum voor kunstenaars die er hun nieuwe werken komen maken en verspreiden. Het bijzondere aan deze plek is dat het open is voor toeristen. Het komt dan dus ook regelmatig voor dat een kunstenaar opeens wordt gefotografeerd terwijl hij aan het werk is. Het is duidelijk dat het niveau van de kunstenaars bijzonder hoog ligt in Berlijn. Ze zijn vooral grafisch erg sterk ontwikkeld, maken gebruik van zoveel mogelijk technieken en lijken elkaar onderling naar een hoger niveau te tillen. Op de vloeren van het Tacheles zijn een hoop inspirerende teksten

“het is hier waar wij beginnen met het persoonlijk herontwerpen van de stad”

Kunsthaus Tachales, een huis vol met werken van verschillende kunstenaars. (writingthroughthefog.com)

geschreven. Een hiervan is: “Broeders en

snel valt ons op dat er bij verschillende pieces

een hommage aan vrouwen en de strijd die ze

zusters, het is hier waar wij beginnen met het

steeds X’en en O’s terug te zien zijn. De artiest

elke dag aangaan met zichzelf om de perfecte

persoonlijk herontwerpen van de stad.”

verantwoordelijk noemt zichzelf XOOOOX

outfit aan te trekken. In het verleden werkte

Panden als het Tacheles zijn een broedplaats

(spreek uit als Koeks). Voor zijn werk gebruikt

hij met de plaatjes die hij uit de tijdschriften

voor talent. Vele kunstenaars in Berlijn zijn op

hij stencils van modellen uit tijdschriften. De

had geknipt. Tegenwoordig werkt hij met

dat soort plekken begonnen. We gaan terug

dames zijn dan ook door de hele stad terug

stencils zodat hij sneller kan werken en de

de straat op om wat vette kunst te spotten. Al

te vinden. XOOOOX beschouwt zijn werk als

pieces langer blijven hangen.

Eén van de werken van XOOOOX met de welbekende X en O. (circleculture-magazine.com)

REFILL 02

19


Een andere opvallende artiest is EVOL. Zijn werkwijze bestaat voornamelijk uit het werken met karton en stencils. Hij maakt miniaturen van flatgebouwen en plaatst deze door de stand heen. Het begon als een soort van grap waarbij hij perspectieven fotografeerde maar al snel begon hij groter te denken. Zo begon hij elektriciteitskasten en bloembakken in miniatuurgebouwen te veranderen. Compleet met mini formaat graffiti op de muren. ALIAS is een artiest die vooral in Berlijn wat commerciëler bekend is. Zijn werk is namelijk

Een werk van Evol; van beton blokken maakt hij een stad. (flickr.com)

niet alleen op gebouwen en de Berlijnse muur te zien. Samen met een handjevol andere

doordat hij gebruik maakt van een afwisseling

verschijnt en verdwijnt om de zoveel tijd op

artiesten stelt hij, onder de naam 500GODZ,

van scherpe humor en confronterende

willekeurige plekken in de stad en reist zelfs

boodschappen. Als laatste bezoeken we de

de wereld over. Wat dit werk zo bijzonder

overblijfselen van twee bijzondere werken.

maakt is dat het een boom is waarbij er regen

IEPE is een van oorsprong Nederlandse

uit de bladeren valt.

Het gaat nu minder om de drang naar vrijheid en meer om het individu

artiest met een voorliefde voor Berlijn en hij is er dan ook regelmatig te vinden. Voor

Berlijn is zo’n stad die je tenminste een

zijn ontwerpen beschikbaar voor T-shirts.

zijn werk ‘Painting Reality’ heeft hij op een

keer gezien moet hebben. Zo’n stad die

Voor zijn werk maakt hij gebruik van eigen

druk kruispunt grote bakken verf geleegd

voor iedereen wel wat te bieden heeft en

foto’s, afbeeldingen van films en soms een

en de auto’s als het ware laten verven. De

waarvan geen enkele straat hetzelfde is.

plaatje van het internet. Vervolgens bewerkt

meeste verf is al verdwenen maar hier en

Je kan er letterlijk de hoek omlopen en je

hij ze, maakt hij er een stencil van en die

daar zijn nog resten te zien. Een ander werk

opeens in een hele andere wereld bevinden

verspreidt hij door de stad. Zijn werk valt op

is de installatie ‘Miracle Tree’. Dit kunstwerk

door het verschil tussen het Westen en het Oosten. Elke liefhebber van straatkunst moet tenminste een keer in zijn leven de straten van Oost-Berlijn hebben bewandeld. “Durf te dwalen, het zijn de verborgen plekken die je het meest zullen verbazen”, aldus de vloer van het Tacheles. Kijk voor nog meer vette Berlijnse straatkunst op de REFILL App! Tekst: Nick Rensen

Baghead van ALIAS. (cultureaddicts.com)

20

REFILL 02

Painting Reality van IEPE. (flickr.com)


INZENDINGEN Yo REFILLers! Ik ben een beginnende freehand graffiti artiest onder de naam SIL. De afgelopen jaren heb ik al her en der wat pieces gezet. De piece waar ik persoonlijk het meest trots op ben, is tevens mijn laatste werk. Een soort huilende poppetjes. Dit werk is ge誰spireerd op de poppetjes van de artiest Broke tegenwoordig bekend als de kunstenaar BrokeArt. Mijn pieces verschillen allemaal behoorlijk van stijl. Ik haal mijn inspiratie dan ook eigenlijk overal vandaan. Ik kijk naar werken van anderen en vind zo nu en dan wat leuks in boeken of kom toevallig wat tegen op internet. Momenteel ben ik bezig met het ontwerpen van mijn nieuwste piece. Het is bijna af en vroeg mij af wat jullie ervan vinden? Zelf zat ik nog een beetje te dubben met het hoorntje. Wat vinden jullie hiervan? Hebben jullie misschien tips om dit te verbeteren?

wil Jij ook je werk showen? Als REFILL magazine willen we jou graag inspireren om zelf ook

Bekijk de werken van veel verschillende talenten. Heb je geen werk dat

straatkunst te gaan maken. Maar hoe krijgen wij jou daar nog meer bij

je wilt delen maar zoek je juist die ene stijl? Die bepaalde kleurstelling?

betrokken? Inzendingen!

Of advies over welke techniek je het beste zou kunnen gebruiken? Dan

Je kunt je eigen werk naar ons opsturen en wij zullen op onze beurt

kan je ook hier terecht!

dan weer jouw werk in ons magazine zetten. Naast dat jouw werk vereeuwigd zal worden in het magazine komt jouw werk ook in de

Je kunt jouw werk opsturen naar:

galerij te staan die te vinden is in onze iPad app. Zo kan je er dus voor

inzendingen@refillmagazine.nl

zorgen dat jouw werk door veel verschillende mensen wordt gezien. Er is ook een mogelijkheid voor feedback, als je dat natuurlijk wilt

Heb je feedback? Stuur ons dan gerust een mailtje met vermelding van

ontvangen.

de desbetreffende artiest.

REFILL 02

21


recensie

exit through the gift shop gaat zetten tot een waardige documentaire. Maar als Thierry het resultaat aan Banksy laat zien valt het zo tegen dat Banksy besluit te ruilen met Thierry. Banksy maakt de documentaire en Thierry wordt straatkunstenaar. Enthousiast doopt Thierry zichzelf om tot Mr. Brainwash en gaat aan de slag. Banksy gebruikt dit moment om het doel van de documentaire Schermafbeelding van Exit through the gift shop. Door: Banksy Duur: 97 min.

te veranderen. Hij toont aan hoe belangrijk ‘echt talent’ is omdat het zonde is dat zelfs mensen met amper talent een hype kunnen worden. En zo zet hij Mr. Brainwash plotseling neer als een nepkunstenaar wiens werk een slap aftreksel is van het werk van echte artiesten.

De documentaire vertelt het verhaal van Fransman Thierry Guetta die bij toeval in de wereld van straatkunst terecht komt. Hij komt in contact

Er gaan veel geruchten over de documentaire. Zo zou het allemaal in

met de grote namen en hij legt alles vast met zijn camera. Als mensen

scene zijn gezet door Banksy zelf. Maar hoe je het ook went of keert,

vragen waarom hij filmt zegt hij bezig te zijn met een documentaire over

het is een super vette documentaire geworden vol met de vetste

straatkunst. De waarheid is echter net even anders. Na maanden van

artiesten en de hardste werken.

filmen heeft Thierry bakken met volgeschoten tapes thuis liggen waar

Ook beschikt de schijf nog over wat vette features. Een stukje van de

vervolgens niets mee gedaan wordt.

oorspronkelijke documentaire ‘Life Remote Control’, een korte film over Banksy zelf en een komische video waarin Mr. Brainwash onbedoeld

Als hij bij toeval in contact komt met Banksy wordt hij de eerste

alle aandacht op eist tijdens een tentoonstelling van grote artiesten

persoon ooit die Banksy tijdens het werk mag filmen. Banksy stemt

waar hij alleen mocht komen filmen.

hiermee in omdat hij de documentaire als een perfect middel ziet om

Een absolute must-see voor elke liefhebber van straatkunst!

een andere kant van straatkunst te tonen aan de wereld. Hij zorgt er dan ook voor dat Thierry eindelijk al zijn geschoten materiaal in elkaar

Tekst: Nick Rensen

Een werk van Bansky op Alcatraz. (kylelester)

22

REFILL 02


MEDIA

Straatkunst valt niet altijd even goed op, heel af en toe komt er iets over op de tv of is er iets in de krant te lezen. Op internet daarentegen is hier wel erg veel over te vinden. Onze media pagina geeft een overzicht hiervan. (smosh.com)

(thestreetartblog.net)

(fotolog.com)

OPENING EXPOSITIE VANDAL ART

BANKSY - LOCATIONS APP

THE STREET ART BLOG

De expositie Vandal Art wordt gehouden

De Banksy-Locations app is een applicatie

Deze website is een blog waar je overspoeld

in een bibliotheek genaamd Dommeldal

voor de iPhone waarbij je makkelijker langs de

wordt met straatkunst van uit de hele wereld.

in Mierlo. In deze expositie laten bekende

kunstwerken van Banksy geleid kan worden.

Alle bekende straatkunst artiesten die je maar

Nederlandse artiesten zoals Lempke, Space 3,

Het laat een kaart zien, waar de werken van

kunt bedenken, staan op deze site met een

LukeDaDuke, ByteDust, Sapo, Nol, Earworm

hem staan en als je liever thuis wilt blijven

groot deel van hun werk, info en links naar

en een paar artiesten uit het buitenland hun

zitten, staan er ook nog talloze filmpjes (Ik

hun websites. Het is oorspronkelijk een Franse

werk zien en maken ze samen nieuwe pieces

heb geen filmpje gezien) en foto’s op van zijn

site, maar er wordt in het Engels gepost. Met

om aan het publiek de samenwerking te laten

werken.

deze site zit je uren achter je beeldscherm.

zien. De expo is geopend van 8 januari t/m 15

De app kost € 0,79 en is te downloaden in de

Dus ga snel naar:

februari.

Apple App Store.

http://www.thestreetartblog.net

streetartlondon.co.uk)

(theshemanfoundation)

TALKING WALLS

STREET ART WALKING TOURS

GRAFFITI WORLD

Talking Walls is een serie van zestien

Als je de beste straatkunst van Londen wilt

Dit boek Graffiti World staat vol met

afleveringen over straatkunst artiesten in

zien, wanneer je er bijvoorbeeld op vakantie

straatkunst, in de vorm van graffiti, vanuit

Argentinië, Brazilië en Mexico. Het geeft

bent, kun je een tour nemen langs de

de hele wereld. De vele stijlen die gebruikt

je een kijkje in het dagelijks leven van de

straatkunst van Londen. Je kunt een tour van

worden met graffiti worden er ook in

kunstenaars, zoals zijn huis, familie, studio en

twee of van vier uur nemen, wat dan 10 of 15

uitgelegd. Meer dan 2000 afbeeldingen van

natuurlijk het leven op de straat.

pond kost. Natuurlijk kun je niet heel Londen

werken van meer dan 150 artiesten rond de

Er komen erg veel beginnende artiesten

doorlopen dus krijg je maar een paar buurten

hele wereld staan in dit boek. Je kijkt je ogen

in voor, maar ook ervaren artiesten die

te zien. Je kunt ook met de fiets de tour doen,

uit.

statements maken op het ‘stadscanvas’ in hun

waarbij je een fiets krijgt en geheel Oost-

Graffiti World: Street Art from five continents

eigen stad. De serie is te zien op Vimeo en is

Londen ziet. Voor meer informatie ga naar:

– Nicholas Ganz. € 19,99

ook te downloaden op het web.

www.streetartlondon.co.uk/tours/bookings/

REFILL 02

23


VANS ERA

Under any circumstance.

REFILL editie 02  

REFILL magazine is het straatkunst magazine gemaakt door een groep studenten van de Hogeschool Utrecht. Dit is de laatste editie in een seri...

REFILL editie 02  

REFILL magazine is het straatkunst magazine gemaakt door een groep studenten van de Hogeschool Utrecht. Dit is de laatste editie in een seri...

Advertisement