Page 1

26 Internetas

“Laisvalaikis”, 2011 m. vasario 3 d.

El. reklama: kultūra internete

Rubriką pristato “Gaumina”

dotis visiems! Muziejus sukūrė papildytos realybės (angl. “Au­ gmented reality”) programą išma­ niesiems telefonams ir visus no­ rinčius pakvietė ją atsisiųsti ne­ mokamai.

Kodėl veikė? Atsisiunti programą, pasirenki norimą vietą žemėlapyje arba tie­ siog nukreipi telefoną į Londono gatvę ir matai, kaip ji atrodė prieš 50 ar 300 metų. Nori daugiau in­ formacijos? Faktus gausi spustelė­ jęs informacinį mygtuką.

Muziejus telefone n www.tinyurl.com/londonas-telefone

Kas? Londono muziejus. Ką padarė? Londono muziejus turi tūks­

tančius senojo Londono vaizdų nuo 1666-ųjų didžiojo gaisro iki XX amžiaus vidurio. Kaip nuo jų nupūsti dulkes? Perkelti vaizdus į išmanųjį telefoną ir leisti jais nau­

Rezultatai? Per pirmas 4 savaites programą atsisiuntė 65 tūkst. žmonių, o per pirmą savaitę muziejaus galerijose apsilankė tiek lankytojų, kiek vidu­ tiniškai sulaukiama per mėnesį. Ši kampanija pakėlė Londono muzie­ jaus prestižą tarp bendradarbių teigiama, kad sėkmingu papildytos realybės projektu susidomėjo Mas­ kvos ir Niujorko muziejai.

n Darius Bagdžiūnas,

“Gaumina” direktorius Girdėjau, kad solidūs muziejai negali sau leisti itin drąsios ar inovatyvios reklamos. Nes juk atrodo nerimtai. Džiugu, kad taip mano ne visi. Štai 3 kitoniškumo pavyzdžiai:

Opera metro n www.kansloplaneraren.se

Kas? Karališkoji Švedijos opera. Ką padarė? Internete sukūrė emocinį metro žemėlapį (angl. “Emotional planner”). Jame kiekviena metro stotelė pava­ dinta tam tikru jausmu: apatija, trium­ fas, džiaugsmas, neviltis ir pan. Kie­ kvieną nuotaiką atspindi tam tikra operos ar baleto muzikinė ištrauka. Tinklalapyje pasirenki savo įsėdimo ir išlipimo stotelę, pavyzdžiui, nuo

vilties iki smalsumo, ir išklausai savo kasdienio maršruto melodijas.

Būti menininku 5 minutes

Kodėl veikė? Ištraukų trukmė atitinka važiavi­ mo tarp metro stotelių trukmę, taip kelionė metro virsta tikra emocijų vaivorykšte.

n www.monet2010.com

Apdovanojimai? Auksas Europos festivalyje “Epi­ ca Awards 2010” interneto kategori­ joje.

Kas? “Grand Palais” muziejus (Pary­ žius), Klodo Monė (Claude Mo­ net) paroda. Ką padarė? 157 Klodo Monė darbai patei­ kiami per animuotą interaktyvią istoriją. Vartotojas įtraukiamas ir nebepaleidžiamas, lyg operoje,

kurios klausomės akimis.

Kodėl veikė? Visų pirma, pakeri vaizdų ko­ kybė. Įėjus giliau, įtraukia interak­ tyvios galimybės. Nuo tavo pelės spustelėjimo, judesio įsijungus in­ ternetinę kamerą ar tavo balso mikrofone elegantiškai išsilieja paveikslo spalvos, potėpiais su­

mirguliuoja vanduo, o žiemiškas peizažas virsta pavasariniu - tarsi pats Klodas pieštų tavo ekrane. Džiaugiesi panašiai kaip vaikas, gavęs gražią spalvinimo knygelę, taip pat susipažįsti su smulkiau­ siomis menininko kūrybos deta­ lėmis ir nuotaika.

Rezultatai? Per pirmąjį mėnesį be papildo­ mos reklamos internete tinklalapį aplankė 750 tūkst. unikalių lanky­ tojų. Kiekvienas jų vidutiniškai tin­ klalapyje praleido 5 min. 30 sek.

Kompanijoms vietoj išvadų Internetas ir jo vartotojai atviri keisčiausioms idėjoms. Bet šie žmonės yra matę visko, todėl labai išrankūs. Įdomiai pateikus informaciją, net jaunų žmonių auditorijas gali sudominti tokiais tarp jų nepopuliariais dalykais kaip opera ar muziejus. Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

El. reklama: kultūra internet  
El. reklama: kultūra internet  

"Laisvalaikis"

Advertisement