Page 3

Tiszta Szívvel

Temesi 100

3

A múlt homályába veszve Beszélgetés dr.Temesi Alfréd életéről és munkásságáról Bő két hónapja történhetett, amikor Bernátné Vámosi Judit tanárnő szervezésében egy felejthetetlen beszélgetésre került sor könyvtárunk olvasótermében. Az összejövetel célja a múlt felkutatása, feledésbe merült emlékek felidézése volt, melyben meghívott vendégeink voltak segítségünkre. Nem másokkal volt szerencsém beszélgetni, mint Temesi Alfrédával (kémia-biológia szakos tanár, a biológia tudományok kandidátusa), Temesi Ágnessel (vegyész) és férjével Gerencsér Árpáddal, azaz iskolánk híres, egykori igazgatójának gyermekeivel, valamint jelen volt iskolánk nyugalmazott igazgatóhelyettese, Bucskó Béla is. A tanárnőn illetve rajtam, iskolaújságunk képviselőjén kívül még az Igazgató úr is benézett egy pár perc erejéig. Nem is tudom, hol kezdjem, hisz így voltunk ezzel azon a péntek délutánon is, amikor sor került a találkozóra. Az első percekben mindenki talpon volt, ide-oda járkált régi fotókkal és dokumentumokkal a kezében, és próbálta udvariasan, a másik szavába nem belevágva megosztani fel-feltörő élményfoszlányait a többiekkel. Német, francia és magyar nyelvű újságok, okiratok szaladtak át az ujjaink között – az ember nem is tudta, kire vagy mire figyeljen a hihetetlen forgatagban. Azt hiszem, az a legokosabb, ha Temesi Alfréd bemutatásával kezdem. Röviden összefoglalva Temesi Alfréd pedagógusként, iskolaigazgatóként és pedagógiai kutatóként írta be magát országunk kulturális történelmébe. 1911-ben, azaz kereken 100 éve született Temesváron – nem meglepően innen ered a neve is, de azt már kevesen tudják, hogy ő volt az első „igazi” Temesi, miután a család Magyarországra költözött. A szász család Temesváron még a Hack nevet használta, de az első világháború borzalmai után már nem volt tanácsos német eredetű családnévvel „rohangászni az utcákon”. Temesi Alfréd francia-német szakos tanárként végzett a Pécsi Tudományegyetemen, majd doktorált francia nyelv és irodalomból. Ösztöndíjas volt Párizsban, Strasbourgban. Számos vidéki

és fővárosi iskolában tanított, mielőtt 1959-ben iskolánk igazgatójának nevezték ki. 1966-ig vezette a gimnáziumot, amikor az ENSZ és az UNESCO megbízásából a felszabadult afrikai gyarmat, Madagaszkár oktatáspolitikájával kezdett el foglalkozni (egészen 1973-ig). 1978-ban újév napján távozott az élők sorából. A száraz, de annál izgalmasabb adatok után itt az ideje, hogy a dolgok mögé tekintsünk, és emberi oldaláról is megismerkedjünk iskolánk és az oktatástörténet egyik nagy úttörőjével. A következőkben megpróbálom az elhangzott információkat logikus sorrendbe tenni, és a tőlem telhető legnagyobb precizitással valósághűen, de annál izgalmasabb formában előadni. Kezdjük iskolánk alapításával. 1955 és ’56 folyamán számos környező iskola összevonásával, osztályainak átcsatolásával elegendő „diákhalmaz” gyűlt össze az akkor 20 osztállyal induló gimnázium megalapításához. Mondanom sem kell, hogy koránt sem a legjobb osztályokat adta nekünk többek közt a Trefort Gimnázium sem. 1959-re már 30 osztály diákjai koptatták iskolánk azóta nem sokat változott padjait. Ebben az évben érkezett meg Temesi Alfréd, hogy mondhatni a káoszból csodát teremtsen. Ittlétének első évében a tanári kar nagy részét (44 fő) elbocsátotta és helyükbe az egyetem által ’55 óta az iskola számára képzett tanárokat vett fel. (A lényeg, hogy a diákokhoz hasonlóan az oktatói állomány sem volt megfelelő egy a későbbiekben nagy hírnévnek örvendő gyakorlógimnázium kiépítésére.) Miközben a gyakorlógimnázium gyökerei kezd2011

Tiszta Szívvel 49/2-3.  
Tiszta Szívvel 49/2-3.  
Advertisement