Page 1

48. évfolyam 2. szám


Beköszöntő Kedves Olvasó! A 2009-2010-es tanév második számát tarthatod most a kezedben. A jelenlegi számban találkozhatsz már hagyományosnak tekinthető rovatokkal, mint például az „Így írtok ti”, a „Rejtvény”, a „Zene”. De mint mindig, most is előálltunk valami újjal: ilyenek az „Ez történt” és „Ilyenek voltunk” rovataink – ez utóbbi rövid, gyorsan átfutható beszámolókat tartalmaz –, amik segítségével talán színesebbé és élvezhetőbbé tettük folyóiratunkat. Reméljük, ezek elnyerik tetszésedet! A most következőkben pedig egy hosszú, de annál őszintébb köszönetnyilvánítás következik. Örömmel tapasztaljuk a szerkesztők körében, hogy egyre több diák érez késztetést, hogy egy-egy művével szerepelhessen újságunkban – köszönjük nekik! Másrészt köszönjük interjúink alanyainak, hogy most is szakítottak ránk időt, és segítettek az elkészült riportok javításában. Köszönjük továbbá mindazon tanárok munkáját, akik – például a nyomtatáshoz kapott kódjukkal – segítették az újság létrejöttét. Valamint külön köszönetet mondanék az egész szerkesztőség nevében Hubai tanárnőnek, aki immár sokadszorra felügyeli a munkálatokat és igyekszik végezni a cikkek korrektúráját. Köszönjük, és reméljük a jövőben is számíthatunk mindenkire, aki eddig velünk volt, és még többekre, akik ezután szeretnének segíteni! Főszerkesztőként én is szeretném személyesen megköszönni a szerkesztőség tagjainak, hogy több mint fél éve kitartanak mellettem, elviselve túlzott hiperaktivitásomat és elvárásaimat! Idén a következő idézettel búcsúznék el a kedves Olvasóktól, amely talán a karácsonyi ajándékozás lényegén kívül a mi újságunk és szerkesztőségi munkánk célját is összefoglalja: „Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel kiválasztották.” (Thyde Monnier)

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és kellemes olvasást! A Szerkesztőség és a Főszerkesztő

Tartalom Interjú Czéh Zoltán tanár úrral .……………………………………………… Cseh Enikővel …………………………………………………………... Rejtvény ………………………………………………………………………. Így írtok ti …………………………………………………………………….. Fejtörő …………………………………………………………………………. Ilyenek voltunk ………………………………………………………………. Ötletbörze …………………………………………………………………….. Idegen nyelven ………………………………………………………………. Ez történt ……………………………………………………………………… Humor …………………………………………………………………………. Programajánló - Tél ………………………………………………………… Zene ……………………………………………………………………………. Impresszum …………………………………………………………………..

Tiszta Szívvel

2

3. 4-5. 6. 7-12. 12. 13. 14-15. 16-17. 18-19. 20. 21. 22. 23.


Interjú Interjú Czéh Zoltán tanár úrral (magyar, történelem) A Tanár Úr is Apáczais volt. Mi volt a kedvenc tantárgya? CZ: Nem meglepően a magyar, de csak miután tízedik félévtől új magyartanárunk lett, Szabolcsi János. Ha ő nincs, én ma máshol dolgozom. Pezsgő irodalmi életet hozott az osztályba: alternatív osztályújságot készítettünk, színdarabokat, költői esteket rendeztünk. Milyen volt akkor diáknak lenni? CZ: Nekem az akkori iskolaszerveződés szimpatikusabb volt, nem Apáczai Napok voltak évente egyszer, hanem egy-két havonta az egész iskolát megmozgató rendezvények. Ezáltal a tanulók jobban ismerték egymást, az osztályok között nagyobb volt az átjárás.

hely, de ezzel együtt mégis otthonos. Mikor várható a következő fellépés? CZ: Félév környékén, január-február körül, de még nem ígérhetek semmi biztosat. Ezek után meg kell kérdeznem: miért lett éppen tanár? Volt más ötlete is? CZ: Sokáig rendőr akartam lenni – egy játékkártyán lévő kép volt rám nagy hatással. Azután gépészmérnök – a matek jól ment és tetszett a feltalálósdi. Végül a BTK-t választottam és tanár lettem, még tanárjelölt is az Apáczaiban voltam. Egy másik iskolában tanítottam, amikor felhívott telefonon régi magyartanárom, Szabolcsi János, és azt mondta: “Gyors választ kérek. Akarsz az Apáczaiban tanítani?” Igent mondtam, és a következő szeptembert már itt kezdtem.

És az Apáczai 2009-es verziója, van olyan, ami jobb most, mint régen? CZ: Természetesen. Itt van például az inokai tábor és Úgy tudom, hogy a tanárkodás és az éneklés mellett a Tanár Úr íróként is ténykedik, és már két könyve persze a Pamela Anderson Band tanárzenekara... :) is megjelent. Tényleg, hogy alakult meg ez a legendás együttes? CZ: Igen, bár az egyik, „A Gulag mint gazdasági CZ: Minden 2001-ben kezdődött, amikor Börzsönyi jelenség” igazából a doktori disszertációm könyvvé Péter, Pető Sándor és Tóth Attila tanárurakkal fel- gyúrva, ami a szovjet munkatáborokról szól. A máügyeltünk egy diákzenekari koncertet. Viccelődni sik, „A pókháló csillagkép” már inkább regényszerű, kezdtünk azzal, hogy ilyet mi is tudunk. Elterveza szereplők távolról kapcsolódnak egymáshoz, tük, hogy fellépünk a zenekarral - ami időközben a cselekmény nem egy nagy összefüggő a Pamela Anderson Band nevet kapta javaslatomra történetet alkot, hanem több kisebaz Apáczai Napokon. Szedett-vedett együttesünkben bet, amolyan átmenet a nobasszusgitár sem volt, csak szóló- és ritmusgitár, vellafüzér és a regény az énekes Pető tanár úr lett volna, én pedig a doközött. bos. Végül Börzsönyi tanár úr mindenki szerencséjére talált egy igazi dobost, Pető tanár úr pedig kilépett az együttesből, így én lettem az énekes. Nem hangzik túl biztatóan… CZ: És mégis, a Bemutatkozó Búcsúkoncert fergeteges sikert aratott. A romos színházteremben játszottunk, amit azóta felújítottak, a terem tömve volt, a közönség tombolt, az ablakok nyitva. A zene szerintem a Kálvin térig is elhallatszott.

És a folytatás? CZ: A távolabbi jövőben ugyan, de tervezem egy És mi a helyzet a Pamelával napjainkban? újabb könyv megCZ: Az első koncert óta eléggé átrendeződtünk. Je- írását. lenleg negyedik dobosunkat fogyasztjuk, már van basszusgitárosunk és legfrissebb újításként 3 éve bil- Köszönjük válaszait! lentyűs is van a csapatban. A próbatermünket az Készítette: Apáczai pincéjében rendeztük be, rendetlen egy Lakits Eszter & Podina Ivett

3

Tiszta Szívvel


Interjú Interjú Cseh Enikővel Annak idején miért jöttél az Apáczaiba? Cs. E.: Igazából anyukám szerette volna, hogy hatosztályos gimnáziumba menjek, én nem nagyon ismertem az iskolákat. Így elkezdett telefonálgatni, érdeklődni, hogy mikor van a felvételi.

sírom a gimis éveket, mert amellett, hogy nagyon jó az egyetem, egy perc szabadidőm se volt a 4 év alatt. Most is, hogy itt dolgozom, jó látni, hogy nektek még van szabadidőtök és tudtok lógni a Károlyi kertben (ahol én is gimis éveim nagyobb részét töltöttem).

Milyen volt "apisnak" lenni? Cs. E.: Nagyon szerettem ide járni, jól éreztem magam. Pirity tanár úr osztályába jártam, 2005ben érettségiztem. Én úgy éreztem akkor, hogy ez semmi, nem is kell olyan sokat tanulni, de utólag az egyetemen döbbentem rá, hogy nagyon jó alapot adott, ami esetleg sok más gimnáziumból érkező diáknak nem volt meg. Én hatévfolyamos osztályba jártam és minden elfo- Miként kerültél újra az apáczais pad mögé? gultság nélkül mondhatom , hogy ezek a legjobb Cs. E.: Tavaly bejöttem meglátogatni az ismerőosztályok! seimet, barátaimat, tanáraimat és bejöttem köszönni Erzsi néninek is. Már régen is jóban volHol tanulsz most és mikor döntötted el, hogy tunk a Bod Péter Könyvtárhasználati versenynek abban az irányban akarsz továbbtanulni? köszönhetően (melynek sok hasznát vettem a Cs. E.: Az ELTE francia és kulturális antropoló- későbbiekben az egyetemi éveim során). Ekkor gia szakjain tanulok jelenleg, ötödéves vagyok. mondta, hogy kéne valaki, aki segít neki a Mindig is francia szakos akartam lenni, az antro- könyvtárban és én egyből igent mondtam, amipológiát igazából a felvételi lap kitöltésénél ta- kor megkérdezte, hogy lenne-e hozzá kedvem. láltam ki az alapján, hogy melyik szak van pár- Már amikor diákként ide jártam azt gondoltam, ban a franciával. Ez tetszett meg a legjobban, és hogy ez egy jó munkahely, és irigyeltem az előegyáltalán nem bántam meg, sőt! Az elmúlt dömet, hogy itt dolgozhat. Végül most auguszévek kellemetlen tapasztalatai alapján egyre fon- tus végén derült ki, hogy "újra" felvettek. tosabbnak tűnik, hogy a velünk élő más népek, kultúrák világát megismerjük, és kölcsönösen Hogyan látod a diákéletet, a programokat, kielfogadjuk azt. rándulásokat? Mennyiben változtak ezek e pár Ezen kívül tanultam klasszikus hébert és az év alatt? ivritet is elkezdtem (de arra nem jutott sok Cs. E.: Most így a könyvtárból nem tudom anyidőm), illetve elvégeztem a magyar mint idegen nyira átlátni a diákéletet, de annak idején nanyelv programot (ez egy két éves képzés), ami- gyon sokat buliztunk - bár a diákok zenei ízlése vel taníthatok külföldieknek magyar nyelvet. mára nagyon megváltozott: mi még a keméÁltalában francia tanítványaim vannak. nyebb rock és metál zenékre buliztunk. A koncertekre emlékszem a legjobban, akkoriban még Mire számíthatunk ezeken a szakokon, neked a színházteremben voltak, és kétségkívül több mennyire "váltak be"? volt belőlük. Cs. E.: Én nagyon szerettem, illetve most is szeDe a kedvencem mindörökre az inokai tábor retem, de már csak pár órám és a szakdolgozata- marad. Én általában egy másik osztállyal is leim vannak hátra. A franciás szakdolgozatomat jártam, onnan került ki a baráti köröm legtöbb nyelvészetből írom, az antropológián pedig egy tagja. Mindig jól éreztük magunkat, volt, hogy párizsi zsinagóga közösségéről írok, a szűkebb évente többször is voltunk ott, és azóta is mintémám az identitáskeresés, a betérés. Most épden nyáron lemegyünk. Azt gondolom, hogy pen az egyik utolsó vizsgaidőszakomra készüebből nem éri meg kimaradni, mert mindenképlök, de februárban elutazom pár napra Barcelo- pen egy nagyszerű élménnyel gazdagít, és örünába, ahol majd kipihenhetem magam. lök, hogy többek között Pirity tanár úr is minden Ez egy teljesen más világ, néhanapján vissza- évben elvitt minket Inokára.

Tiszta Szívvel

4


Interjú Vannak, akikkel a gimis évek óta tartod a kapcsolatot és most szintén a suliban dolgoznak? Cs. E.: Igen. Itt tanít Hubai Kata és Török Tünde tanárnő, akikkel lassan 9 vagy 10 éve vagyunk barátok, illetve még a Dobos tanár úr, akit szintén ismertem és jópárszor találkoztunk az elmúlt időkben.

Viszont az avató jól sikerült, nekem tetszett. Igaz, a buli időben elcsúszott, de ahogy láttam, azzal sem volt semmi baj. Jó program volt, örültem, hogy most felügyelőként is átélhettem egy diákprogramot.

Mit csinálsz még a suliban, vagy esetleg az Apáczain és az egyetemen kívül? Cs. E.: Itt most félállásban dolgozom, illetve És hogy állsz a "kistanári" teendőkkel? Cs. E.: Most fejeztem be a francia tanítási gya- magántanítványaim is vannak. A 8. C-ben pedig korlatomat. tartok hetente egyszer francia szakkört Székely Általában nem szokták tudni a diákok - én ma- tanár úr kérésére, ahol néha Marianne-nal, a gam se tudtam, amikor idejártam -, hogy miből francia lektorral közösen dolgozunk. Nagyon áll egy tanítási gyakorlat. A lényeg, hogy ha ta- aranyos csoport, szeretek ott tanítani! Emellett nári pályára készülsz az egyetemen, el kell vépróbálok még az egyetemi órákon is részt venni, gezni a tanárképzést, ami pedagógiai és pszicho- meg persze az otthoni háztartást is vezetem, nélógiai tantárgyakból áll (ahol megtanuljuk, ho- ha még főzök is. De most a tanulás miatt nincs gyan kell veletek bánni). Ennek a képzésnek a sok időm másra. végén van egy tanítási gyakorlat, amikor a saját tantárgyadból egy meghatározott óraszámot kell Mit tudhatunk meg a könyvtár állapotáról, mi letanítanod. Én a 9. A osztály komplex felét ta- a legfontosabb teendő mostanában? nítottam, nagyon élveztem az órákat - kedvesek Cs. E.: Befejeztük a könyvek digitalizálását, a következő terv pedig az, hogy januártól bevezetés aktívak voltak, nagyon megszerettem őket! jük a számítógép alapú kölcsönzést nem csak a Hogyan viszonyulnak hozzád a tanárok, illetve tanároknak, hanem a diákoknak is, amelynek nagy előnye, hogy könnyen lehet a rendszerben milyen a kapcsolatod a diáksággal? Cs. E.: Eleinte sokan nem értették, hogy miért keresni, és megszűnik a katalóguscédulás rendvagyok olyan sokat a tanári környékén. Amikor szer, amivel nem csak helyet, de időt is spóroa könyvtárba jöttek és megismertek, sokukkal lunk. Ezen kívül szeretnénk, ha a számítógépes összetegeződtem, ami eleinte furcsa volt, hisz katalógus felkerülne az iskola honlapjára, hogy még él bennem, hogy többen közülük a tanáraim a diákok is könnyen elérhessék azt otthonról. voltak. De jól kijövök mindenkivel. A diákok még meglepődnek néha, amikor beKöszönjük válaszaid! nyitnak, hirtelen nem is szokták tudni, hogy teKészítette: Wohner Norbert gezhetnek, vagy magázniuk kell-e. Most, hogy felügyeltem a gólyaavatón, kicsit köztes állapotban éreztem magam, egyszerre voltam diák és egyben felnőtt, aki a diákokra rászól, ha kell.

Pályázat A Tiszta Szívvel szerkesztősége egész évben várja a pályamunkákat a legkülönfélébb műfajokban: novella, vers, rajz, fordítás, képregény, riport, stb. Ha szeretnéd megmutatni miben vagy jó, küldd el nekünk munká(i)dat! További információért keresd a szerkesztőség tagjait! 5

Tiszta Szívvel


Rejtvény Hálóábra Hogyan kell kitölteni az ábrát? A sorok fölött, illetve az oszlopok mellett álló számok a feketére színezendő négyzetek számát jelölik. Tehát például a 2, 3, 5 azt jelenti, hogy balról jobbra, (illetve felülről lefelé) két fekete, három fekete, illetve öt fekete négyzetből álló csoport található. A csoportok előtt és után legalább egy fehér négyzet van. Némely esetben más sorokkal, illetve oszlopokkal való összevetés nélkül is megtalálhatjuk a fekete négyzetek helyét. Segít a kitöltésben, ha ponttal megjelöljük azokat a négyzeteket, amelyeknek fehéren kell maradniuk.

Jó munkát!

Tiszta Szívvel

6


Így írtok ti Requiem Volt egyszer egy fiú, aki nem tudott sírni. Bár nem volt hiú, csak nem tanult meg bízni.

Majd egy nap szólt a lány; "szeretlek, de elmegyek", de nem azért, mert kialudt a lángs szeméből könny csordult, úgy szenvedett.

Majd megismert egy lányt, csendesen beleszeretett, megtartva a régi szokást, s a lány megtanította, bízhat benne.

A fiú csak nevetett, nem érezte még a kárt. De a lány eltűnt reggelre, s minden nyíltan lett zárt.

A fiú mindent elmondott, jót és rosszat, igazat és szépet. De soha, soha nem hallgatotts ez lyukként a lány szívébe égett.

Volt egyszer egy fiú, aki nem tudott sírni. Tapasztalta az életet így-úgy, de megtanult írni.

Piróth Kinga

A festmény Mozog a száj, ki- kinyílik torokhang mélyen felbugyog, tárul a szem, tekintet siklik, siklik gyorsan a vászonon.

De mit látott akkor, nincs már, elvitte messze az éjszaka, Fogja hát a lány, a gázlángot és bejáratot nyit ő maga.

Nézi a lány, nézi a képet, kezében gázláng felragyog, keresi rajta, hol van az ajtó, mi tegnap kinyílt a házfalon.

Perzsel a láng, ég a vászon. Olajszag terjed súlyosan, tágul a lyuk,s a kicsiny test bemászik rajta boldogan.

Ott van a képen, pamlagon ül, teste merev és színtelen, szeme azonban csábítón hív, s keze ajtót nyit nekem.

Murzsa Tímea

7

Tiszta Szívvel


Így írtok ti

Itt a szép asszony, koronával a fején. Arcán a ráncok, mint megannyi kis fodor egy tündér selyemruháján: előtűnnek, mikor mosolyog, aztán elbújnak, arcbőre bársonyába olvadnak megint. Pillantása, mint napsugár: ragyog önmagára, mintha nem tükör, hanem patak lenne amibe pillant; ő maga kislány lenne, szűz menyasszony vagy fiatal ara, aki patakparton hasalva bámul a vízre, melynek mélységét nem, csak a felszínét látja, s az is csak az ő leány arcát mutatja. Függöny libben a hölgy háta mögött, arany hajfürtjét érinti a szellő. Fésűért nyúl, gyakorlott, de kedvtelő mozdulattal igazítja a hullámos fürtöket a korona alá. Megcsillantom koronáján a rubintot, ahogy a nap reám süt és neki dobom a sugarakat. Bágyadt már ez a nap, de még nem bújt el a felhők rejtekébe. Csillog a rubint és csillog a királyné szeme. Függöny libben, alak suhan, fekete gyászban menetel a hölgy fia, Hamlet, s bánatát nem a ruha teszi, és nem tükörnek szól. Ki engem ide hozatott, szeles palotába, Hamlet király halott, s hitvese ismét bámész ara a patakparton: nőül vette Claudius, a holt király öccse. Gyászos a királyfi, de e nász öltözteti feketébe. Félre pillant a királyné, Hamlet köntöse elsuhan, Gertrúd szemével követi, homlokán ránc fekszik immár. De tükörnek most nem illő napfényt csillantani vagy az anya gondját mutatni: a király áll az ajtóban, az ő koronáját lássa Gertrúd is, ha reám pillant. A ránc eltűnik, a király és a királyné – koros ifjú pár – kilibbennek. Alacsonyan jár már a nap, narancs fénye alig tör át a felhőkön, melyek palotánk fölött gyűlnek. Gertrúd tükréhez ül és fésülködik, koronája az asztalon. Bágyadtan pillant mindarra, mit megmutathatok neki: szobájára, aranyozott ágyra és képekre, csillogó ruhákra, na meg könyvekre. Ruhája fodraira, arcára, mely korona nélkül nem mutat semmi királyi vonást. Asszony most, egyszerű asszony, tükrében nem csak a külsőt látja. Bambuló szemeket és néha egy félmosolyt, mögöttük, hogy fia talán szerelmes bűne miatt olyan búskomor. Az alkonyat fényét csillantom felé, narancsra festem a levél vörös pecsétjét, s ő fésűjét félreteszi, levelet olvas. Ábrándos szemeit ismét a tükörre veti, de ott már csak a szürkületet látja, meg saját értetlenségének ikerpárját. Felpattan, ágyához siet, megkerüli, könyveket vesz a kezébe, elteszi őket, másokat meg elővesz. Asszonyi szokás: ezer tükör látott már ilyet. Várja az időt, hogy lefekhessen, de még az éjjel is sokszor látom őt, ahogy másik oldalára fordul, sóhajtozva hánykolódik. Reggel aztán kemény arccal ül le elém, hogy elszámoljon és rendbe hozzon. Mint királyi kamarás, főállású intézkedő, úgy lát hozzá hajához, szobalányait elzavarja; kettesben marad velem, hogy bizonyítsa rátermettségét. Fésűjét gyorsan, alaposan forgatja, kencéit késlekedés nélkül használja, testét szűk ruhába kényszeríti, haját meg szoros kontyba. S mikor rám tekint, megmutatom neki, amit látni is szeretne: aggódó asszonyt, ki orvosolni akarja a bajt. Levélre pillant, és elsuttogja a címzett nevét, hogy hallhassam én is. Ophélia. No most elindul az asszony, s igyekszik királynőnek is maradni, fiát félteni, de a herceget is óvni. Hideg csillagaink és a sápadt hold fénye ragyog át a szobán. Függöny mögül gyertyaláng közelít, sietve, remegve. Királyném s Polonius jönnek, eme utóbbit, ha tehetné, kígyónak mutatná minden tükör. Nem is néznek rám. Polonius a függöny mögé rejtőzik előlem, és Hamlet jön be a királynőhöz. Két tükör áll immár itt, s köztünk a királyné, hova forduljon? Nem tudja maga sem, szegény. De a másik tükör ottan, Hamlet herceg feketében, nem hagy neki választást, magára vonja Gertrúd pillantását, s így én nekem csak a hátát szabad lefestenem, királynői palástban mentül jobban meggörnyedt kis alak, ahogy döbbenve hallgatja, mit reám nézve is láthatott volna minden reggel. Megátkozza, megtagadja anyját az a herceg ott, rossz anya és rossz királyné támaszkodik a tükrös asztalkára, hogy csak görnyedt hátát és görcsbe feszült kis kezét lássam, amivel a székre támaszkodik. És mi mindent láthat még egy ilyen tükör!

Tiszta Szívvel

8


Így írtok ti Amott, a szoba túlsó felén, de vagy ezer mérföldre innen, gyilkosság történik, véres már a függöny és a padló, ahogy a kígyónak a függöny mögött élete múlt. Amott csak egy bábu, amint kilép a darabból: hallgatózott, meglakolt érte. Na és emitt, véres, becstelen, gaz tett, őrjöngő királyfi, ki még anyjára is ráront, de nem karddal. Itt királyné és asszony, ott, a másik tükörben vérgyalázó ribanc. Itt repesztik a királyi arcon az aranymázt, ott a leplet rántják le róla. Itt kegyetlenség, amivel megsértik, ott a színtiszta igazság. „Szerelmed nem okolhadd; hisz korodban A hejjehujja vér szelíd, hunyász, S hallgat az észre; de micsoda ész az, Mely ettül erre száll!“ Ezt vágja fejéhez, s még száz más átok-undok-igaz szót, s tükre rettenetes, mert igaz. De nem látott még annyit, mint én, ez a Hamlet-tükör, hogyan lehetne hunyász a vér, mely megőszült testnek ifjú szívében lakik? Hogy irányítaná merev ész a táncoló lelket? Lelát a kisleány immár a pocsolyapatak mélyére, melyben élt s melyben boldog volt. Hallgatni nem tudja, szemét is eltakarja, ne lássa őrjöngő fiát, amint könyörtelenül belémártja tőreit. Elébb, hogy rossz feleség, aztán, hogy rossz anya, most meg saját őrületének kardját is a szívébe mártja: beszél a levegőhöz! Mit lát ott, mely a tükör szeme előtt rejtve marad? Most meg mennie kell: itt hagyja sebzett anyját a pamlagon, lesújtva. Visszatért, majd széttört ifjúság. Gertrúd erre pillant, szemében elkeseredett megdöbbenés, látni sem bírja magát, kiszalad. Éjjel nem látom, bizonyára fia tanácsa ellenére a királynál tölti az éjszakát; asszonyszív bánatát máshol nem felejtheti éjjel, csak férje oldalán. Délfelé járhat, de egünk sűrűn felhőzött, nem látni a napot. Királynőm lép elém a függöny mögül. Karcsú derekán feszül a koromfekete gyászruha. Lassan ül ide, hogy megvallja nekem arcával, amire gondol. Arcán az aranyfény sehol sincs már, csak a szeme barnasága lett most élénkebb: már-már fekete, besötétült a mély kúttól, melybe belenézett. Kezében kis fehér virágok, sírhalomra szórta azt. És ahova megy, azt is tudja, kelleni fog a virág, mégis az asztalomra teszi. Szemei alatt karikák, ahogy elmosolyodik. „Párbaj lesz.“ Súgja nekem, tanácsosának, bírójának, barátjának. Milyen más az ő lelke, mint az enyém. Én nem mutatok mást, csak ami van, de az ő arca megjátssza mindazt, aminek lennie kéne. Ide tekintget évek óta, velem szemez és nekem suttog, mégsem ismerem. Most mosolyt vesz fel, hajára illeszti a koronát, úgy néz még egyszer rám. Magát látja, borús fények között feketében, tükre előtt ülve. Leplet hoz és letakar vele. Többé nem látom. (A Hamlet nyomán)

z szólék o h m a g a m r S miko Megint megzavarodtál? Hát, gratulálok hozzá… Azt hiszed vele jobb lesz? Így megint nagyot tévedsz. Persze jól indul majd minden, S, mint mindig, hiszel benne, De a végén megint szokásosan csalódni fogsz S az agyad ismételten butíthatod.

De ha neked ez kell, Akkor gyerünk, vedd el! Utána azonban ne sírjál! Sorsot magadnak választottál. Miért nem fogadod el, Hogy ez neked nem kell? De jól van, gyerünk, lázadj, Ess pofára még egy párat, S akkor talán felfogod végre Hogy egyedül leszel eltemetve.

Kovács Kristóf

9

Tiszta Szívvel


Így írtok ti

Kerülhettem volna rosszabb helyzetbe is ennél. Kerülhettem volna ellentmondásba önmagammal. De az a helyzet, hogy magammal mindig is jobban voltam, mint a külvilággal. A gondolat megnyugtatott, hogy egyetlen mentsváram még maradt, amennyiben elég erős. Viszketett a tarkóm, valaki hátulról rám fújta a füstöt, én meg belegondoltam, hogy az emberek miért szeretik az utolsó slukkot a tömegben kiereszteni. Só illatú volt, és éreztem benne a leégő házak tüzét. Nem csak a tüzét. Láttam is a házat. Az van benne, mint az aszfaltban, gondolok bele. Vicces. Aztán látom, ahogy megyek az utcán, és elkezdek olvadozni, lassan eggyé válnak a lábaim a betonnal, aztán színessé folyik a bőröm, össze a hajammal meg a táskámmal, végül meg fénylő ezüstté folyok. Olyan… fényvisszaverőssé, mint a tükrök. És csak ázok ott, mint egy tócsa az esőben. És senki nem jön arra. Eszembe jut még a Biblia is. Hogy volt benne egy nagyon fontos rész. És, hogy porrá leszek. Nem betonná, porrá. Bár a magam képére formálhatnám a szavakat. Akkor beton lenne benne, gyárfal, füstszűrő, króm és gumi. Valaki az ablaknak présel. A fiú fülhallgatójából áramlik az ütem. Nagyon gyors. Hogy lehetne erre táncolni? Valaki mellettem az ujjával dobolja. De csak minden második ütemre képes reagálni, az elsők elvesznek a tömegben, felisszák a reggeli fények, meg a hangok. Az emberi reflexek túl lassúak. Ha beesnék a busz elé, vagy a metró elé, villamossínekre. Valaki felrántana az utolsó pillanatban? Biztosan kiugranék. Zakatolna a szívem, a torkomba verne, kiszorítaná a nyelvemet és elfelejtenék levegőt venni. Mint mikor beszívja a nadrágod a mozgólépcső vége, vagy felbuksz egy kiskutyában, és előreveted a kezeid, és már csak akkor gondolsz arra, hogy a lépcső nemcsak a nadrágszárad meg a kiskutyát, de a kezed is leszereli rólad, mint valami pótalkatrészt, mikor már nem tudod visszacsinálni. Mert kettő túl sok, egy meg minek, ugye? A metróban áram van. Mondta a Zsófi. Tökmindegy milyen gyors vagy, megráz aztán voltál, nem vagy. Meg mondtak olyat is, hogy beesett, pont úgy, hogy nem ért a sínekhez, aztán összehúzta magát és átment felette a járat. De biztosan halálra ijedt. Kifehéredett minden egyes hajszála. Megmondták. Vajon minek hallgatja még mindig? A zenében nincsen szöveg, az egész vagon kénytelen belesüllyedni két dúc-dúc közt a három másodperces csöndbe. A kávémra gondolok, amit nem volt időm reggel megcsinálni, mert későn ébredtem, és felemás zokni van rajtam, és rossz napra pakoltam, és otthon maradtak a kottáim. A mobilomon már nincs pénz, tegnap felhívtam anyát, hogy kint maradok a parkban a kutyával, mert nem jött ki egy számítás. Újra kellett csinálnom. Nem volt nálam kosárlabda. Ha bemegyek a gyorsétterembe, ott rám sóznak valami felvizezett gyenge cuccot, és akkor kidobtam egy csomó pénzt, pedig otthon ingyen rendes habos kávé van. Az összes jelzővel együtt. Ha meg az automata… nem is tudom, melyik éri meg kevésbé. Aztán rájövök, hogy úgyis mindegy. Otthon maradt az apróm. Nem fogok pénzt kivenni az automatából egy kávé miatt. Már látom is magam előtt, ahogy kitámasztom a szemöldököm, a könyököm előre csúszik… de nem is! Csak égni fog. Nagyon fog égni a szemem. Ha dühös vagy, utána is ilyen. Mindened ég, de legelőször a szemed kezdi. Még mielőtt bedagadna a fáradtságtól, égni kezd, aztán elindul a halántékod felé, és akkor már az erek is lángolnak a vékony bőr alatt, és azon csodálkozol, hogy más miért nem látja, ahogy majd kiszakad, úgy lüktet. Eléri hátul a tarkód, felkúszik, először csak az egyik oldalon, aztán átterjed. De van úgy, hogy a lábad fájdul meg. Vagy az inak az ujjad

Tiszta Szívvel

10


Így írtok ti mellett. Sosem hirtelen. Következetesen. A fiú rám dőlt, majd leszakítja a hátamról a táskát, amiben a rossz napra pakolt könyvek lapulnak. Próbálnék a fejébe látni, ha engedné, de kerüli a tekintetem, inkább a tükörképét nézi az ablakban. Mert tudom, hogy nem az elsuhanó fákat, mert nem jojózik a szeme. Magát figyeli, és azon gondolkozom, tudja-e, hogy hamarosan összecsuklik a lábam, mert már az ő súlyát is én tartom. Nem tudtam, hogy ilyen szó szerint is a mások gondját a vállaidon cipelni. Nem szólhatok neki, nem hallaná. Körbenézek. Az emberek süketen bámulnak maguk elé, mind magába néz, vagy túl ezen, vagy csak nem akar észrevenni. És valójában engem sem érdekelnek ők. Már csak a fiú, mert olyan közel a füle, hogy a zenéje átitatja az agyamat. Olyan, mint egy plusz súly. Nehéz. Bringások suhannak el mellettünk. Az arcukba vág a szél, a szélről eszembe jut, hogy egyszer Zsófival felmentünk egy hegytetőre, és úgy fújt a szél, hogy elrepült a sálunk. Elmosolyodom, a mellettem álló ezt biztatásnak veszi, és az arcomba liheg. Az idős bácsik miért szeretik ennyire a szalámit? Ha tekerhetnék, biztos eszembe jutna a szmog, meg hogy az egyik túrán lerepült a pedálom, és az egész csapat azt kereste a réten. Nyárra befesteném a bringám. - Elnézést, bocsi kisember, de nem zavar, hogy összenyomod azt a lányt? – böki meg egy magas srác a rám tehénkedőt. Az kirántja a füléből a fülhallgatót és olyan döbbenten néz rám, mintha eddig észre sem vette volna, hogy itt vagyok. Eleinte nem mozdul, de aztán találkozik a tekintete a srácéval. Nagyon komoly szellemi harc mehet. Körülbelül két másodpercig. A fiú visszadugja a fülébe a tuc-tuct és lekapja a táskáját a lába közé hajítva. Hálásan nézek az emberemre, de megszólalni nem szólalok. Úgyse hallaná a zenétől. Egy megtévedt pillanatig arra gondolok, hálából elmondom neki, hogy rá se rántson, rajtam meg felemás a zokni. Aztán mégsem. Mikor a végállomáson lekászálódom, előttem száll le. Egy békejel van a jobb füle mögött. Egész kicsi, alig vettem észre. Elnevetem magam, mert ironikus és szentimentális. Követem az alakját, aztán továbbfut a szemem az égre. Túl kevés a felhő, a nap felkelő fényei belenyilallnak a szemzugokba, az emberek könnyeznek, és már nem tudják, hogy a könny miatt csillog a járda meg a metróállomás, vagy azért mert én azt akarom, hogy olyannak lássák. Hadnagy Eszter

Tündérország Álmomban királyleány voltam, nem is akármilyen. Édesapám volt Tündérország büszke fejedelme. Enyém volt az ezüsterdő, a csilingelő harangvirágok. A félszeg harmat, a derűs nyári napsütés s minden, ami országomat egyedülállóvá, meséssé tette. A fújt üvegből és gyöngyházból készült tündérpalotát is én birtokoltam. Itt éldegéltem szerényen meghúzódva, nem törődve a világ dolgaival. Csupán a játék, éneklés s a friss gyümölcsök édes illata foglalkoztatott. Pajtásaimhoz hasonlóan engem sem nyomasztottak olyan súlyos szavak, mint a szorongás, a hűség, vagy épp a szerelem. Tengerkék szemeimmel még a sárkányokat is megszelídítettem. Egyiküktől cukorkát is kaptam. Barátnőimmel angyali hangszereken játszottunk. A kürt, a fuvola s a hárfa hangja vidáman visszhangzott a kristályfalak között. Ám egyszer csak felnőttem. A világ mintha csak megfordult volna a tengelye körül. Minden, ami móka volt és játék, most egyszeriben eltűnt, mint egy apró szivárványszínű buborék, hogy tátongó ürességnek adja át helyét. Akkor még nem tudtam, királyfimat várom, ki tajtékzó paripán érkezik fényes fegyverzetben. Haja álmomban barna volt, álla szépen ívelt. Őzbarna szemei félénkek ugyan, de ajkaimra mosolyt csaltak. Nem tudtam, merre jár, felém tart-e vajon. Nem küzd-e sárkánnyal, skandináv óriással? Talán eltévedt, más utakon jár, hisz Tündérországban sok

11

Tiszta Szívvel


Így írtok ti & Fejtörő az útvesztő… Lehet, hogy büszke táltosa belésüppedt az égő iszapba s nincs, aki kihúzza onnét. Az álom véget ért. Felébredtem. Már csak egy egyszerű lány voltam. Elvesztettem ékes palotám, az ezüst réteket, s ami a legjobban fájt, a királyfit is elnyelte a gonosz valóság. De talán mégsem teljesen… Ugyanis rövid uralkodásom alatt tanultam egy piciny titkot a tündérektől. Előhúztam hát a szívemből egy kis fiókot s belérejtettem Őt. Ha egyedül érzem magam s minden sivár, előhúzom ezt a fiókot és ismét felidézem az szépen ívelt állat, az őzbarna szemeket. Talán illúzió csupán, de úgy sejtem, ilyenkor mégis velem van egy kicsit. Csíkszentmihályi Andrea

„Logi-sztorik” Történet, mely zavaros hátterének megfejtése rátok vár! Ebből gyűjtöttem össze nektek ismét ötöt. Játékszabály: Van egy mesélő, aki ismeri a történetet, és a többiek a nyomozók. A mesélő a játék elején elmondja az alaptörténetet, melynek rejtélyeit a nyomozók feladata felgöngyölíteni. A nyomozók eldöntendő kérdéseket tehetnek fel a mesélőnek a történettel kapcsolatban. A kapott válaszok segítségével kell fényt deríteniük a rejtélyes esetre. A megfejtések a 21. oldalon találhatóak. Jó szórakozást!

1.történet Egy ember ül egy konferencián. Egyszer csak feláll, előrántja a zsebéből a revolverét és csövét a halántékának szegezve véget vet az életének. Vajon miért tette ezt? 2.történet Egy szép napon egy kert zöld gyepén a férj megfojtja feleségét, nem félve a büntetéstől. Nem szép dolog! Vajon mi volt a férj oka a gyilkosságra? 3.történet Kádban találnak egy hullát felvágott erekkel. A fürdőszoba belülről volt bezárva és nem találtak semmilyen éles eszközt a helyiségben. Vajon mi történhetett? 4.történet Egy magyar bűnözőt elkaptak és egy távolabbi ország biztonságosabb börtönébe szállították. Mivel altatót kapott, átaludta az egész utazást, így nem tudhatta, hogy mennyi ideig és milyen járművel utazott. Mindezek ellenére új lakóhelyén töltött néhány perc után rájött, hogy elég messze került otthonától. Nem Európában van! Vajon miből jött rá erre? 5.történet Egy illető kiugrik egy ház tizedik emeletéről, azonban úgy az ötödik tájékán megbánja tettét. Ekkor sajnos már késő! De vajon miért gondolta meg magát?

Tiszta Szívvel

12


Ilyenek voltunk Barangolás az archívumban 48 év, közel 150 megjelent szám, ezres vagy csak százas példányszám, beszámolók KISZgyűlésekről és külföldi diákcserékről, és diákok számtalan művészi megnyilvánulása. Ezt mondanám röviden rólunk, de még így is csak a sötétben tapogatózunk, amikor megpróbáljuk megérteni a „Tiszta Szívvel” igazi múltját. Iskolánk folyóiratát 1961. január havában alapították, és azóta több száz cikkével mindig elnyerte a diákság tetszését. De az éppen aktuális jelen diákja valószínűleg soha semmit nem tudott az újság történetéről. Ezért töltöttem az elmúlt hónap heteit a könyvtár archívumának szemrevételezésével, és örömmel tapasztaltam, hogy kisebb hiányokkal, de a legtöbb számból elraktároztak egyet-egyet az utókor számára. Képzelhetitek megdöbbenésemet, mikor kiderült, hogy ezek nagy része digitalizált formában is rendelkezésemre áll. Ekkor határoztam el, hogy internetes portálunkon (tisztaszivvel.apaczai.elte.hu) közzéteszem mondhatni az egész világ számára színvonalas folyóiratunk korábbi számait, és létrehozom a kedves Olvasó által éppen olvasott rovatot, amelynek címe számomra azonnal adta magát: „Ilyenek voltunk”. Mi lenne ennek a rovatnak a célja? Számonként egy-egy feledésbe merült érdekes cikk, novella, rajz, és így tovább publikálása, s a diákság érdeklődését felkeltve, az ezekhez kapcsolódó vélemények közzététele a rovatban. (Véleményeteket a Tiszta Szívvel 2. emeleti postaládájába és a fórumra is várjuk!) Első „ínyencségünk” számotokra a Tiszta Szívvel – lapunk címéről 1961 januárjának 1. számából, az akkori szerkesztőbizottság tollából.

Sokat tűnődtünk, mi legyen lapunk címe. Mindenki hozott egy-egy javaslatot, de egyik sem fejezte ki azt, amit mi akarunk. Lelkes munkatársunk a Párttörténeti Intézet katalógusából kiírta az összes ifjúsági lap címét, száz évre visszamenőleg, - gondoltuk, talán akad köztük olyan – főleg az ifjú munkásmozgalom köréből -, amelynek tartalma ma is aktuális, a mi feladatainkra is vonatkoztatható. De itt sem találtunk kedvünkre valót: egyik elcsépeltnek tűnt, vagy éppenséggel szürkének. A 20 esztendős József Attila versének címét választottuk. Arra gondoltunk, hogy e cím – még a verstől függetlenül is – pontosan és szépen fejezi ki a mi törekvéseinket és szándékainkat: minden

el ’61

cikknek minden sora – azt akarjuk – tiszta szívből fakadjon. De ezen túlmenően is: örülünk, hogy éppen József Attila versének címe kerül lapunk első oldalára. Ezt az örömünket fejezzük ki azzal is, hogy a ’Tiszta Szívvel’ cím alá a költő egyik legszebb verséből választottunk állandó mottót: „...ilyenek vagyunk. Új nép, másfajta raj...” Nem szeretnénk, ha bárki is túlzottnak, vagy nagyképűnek tartaná ezt. Amikor mi lapunk minden egyes számának oldalára ezt a sort írjuk fel, nem akarunk többet mondani, mint hogy vállaljuk a költő örökségét, aki a város pereméről üzente nekünk is, hogy mi a feladatunk: amikor a munkásság már a sötét gyárra szegezte „az Ember vörös csillagát”, dolgozzunk mi is mindaddig, „míg megvilágosul gyönyörű képességünk, a Rend.”

13

13

írta: Wohner Norbert

Tiszta Szívv

Lapunk címéről

Tiszta Szívvel


Ötletbörze

Az ünnepek közeledtével mindenki elkezdi hajkurászni családja és barátai számára a legtökéletesebb ajándékot. A szerkesztőségben úgy gondoltuk, segítünk ajándékozni néhány kreatív megoldással. A saját készítésű ajándékok személyesebbek, mint a sorozatgyártott termékek, s emellett akár jócskán meg is takaríthatsz a büdzsédből. Vitathatatlan tény, hogy egy lány számára sokkal egyszerűbb ajándékot választani. Ha úgy véled, kevés kézügyességgel (és türelemmel) lettél megáldva, fűzz egy karkötőt vagy gyűrűt színes gyöngyökből. Aki több erőt érez magában, készíthet fülbevalót. A lógós prototípushoz alapot bármelyik kreatív hobbiboltban lehet kapni. Ezek végén van egy kis kampó, amire tulajdonképpen bármit ráaggathatsz, csak arra vigyázz, hogy ez ne legyen túl nehéz. Senki nem hordana mázsás fülbevalókat, hacsak nem akar valamelyik afrikai törzs lányaihoz hasonlítani, nyakig érő fülcimpákkal... Átadhatod ezeket a kis ajándékokat egy ékszerdobozban is akár, amit ki más készítene el, mint Te? Igazából a „készítés” egy kicsit eltúlzott kifejezés, az pontosabban fedi a valóságot, hogy kidíszítesz egy egyszerű fadobozt. Ilyen dobozokat szintén be lehet szerezni a hobbiboltokban, mint ahogyan színes szalvétákat, szalagokat, csillámport, és az úgynevezett „decoupage” ragasztót is. A doboz oldalait mérd le, vágd méretre a szalvétát, majd hámozd le róla az (általában kettő) alsó réteget, amik nem mintásak, hanem fehérek. Ezután egy nagyobb (kb. 10-12-es) ecsettel kend be a dobozt a ragasztóval, igazítsd rá a szalvéta darabkáit, majd ismét kenj rá ragasztót. Ekkor már fontos, hogy a kis puklik is el legyenek egyengetve. Ezt kivitelezni jó nagy adag ragasztóval lehet, ami fehér színű ugyan, de miután megszáradt, teljesen átlátszó lesz. Arra figyelj, hogy óvatosan simítsd el a szalvéta gyűrődéseit, mert ez az anyag kifejezetten könynyen szakad. Miután a doboz mind a 6 oldalára

Tiszta Szívvel

rászáradt a szalvéta, további díszeket vihetsz fel rá (pl. csillámpor, masnik, gyöngyök, kivágott figurák) ugyanazzal a ragasztóval. Nagyon sok szabadidő esetén a belsejét is ki lehet szalvétázni. Hogyha egy fiúnak készítesz valamit, adhatsz neki is karkötőt, de csillogó kis gyöngyök helyett erősen ajánlom, hogy fából készítsd, vagy adj neki csomózott karkötőt. Minden lány tud ilyet készíteni legalább egyféle módon, szóval ha lány vagy, nincs mit magyaráznom ezen, ha pedig fiú, akkor kérd meg egyik igen kedves és szép lányismerősödet, hogy segítsen. Ezen felül még vannak olyan ajándékok, amelyeket nemtől függetlenül ajándékozhatsz. Ilyen például egy olyan póló, amelynek mintáját te választod ki vagy tervezed meg. Nem kell más, mint egy 100%-os pamutpóló (ez azért lényeges, mert ezen maradnak fent a legbiztosabban a minták) és textilfesték, -toll, vagy pólóra vasalható matrica. E két utóbbi eszköz beszerezhető a már sokszor emlegetett hobbiboltokban. A matricák lényegében A4-es lapok, arra viszont figyelj, hogy meg vannak különböztetve egymástól azok, amelyeket sötét, fehér, vagy színes felsőkre lehet vasalni. Miután rányomtattad a szerencsés kiválasztott kedvenc énekesét, állatát, mesehősét, idézetét, és a vasalásnál tartasz, a vasaló talpa és a póló közé tégy egy textilzsebkendőt, hogy véletlenül se égjen meg az anyag. Mivel karácsony után elég hamar elérkezik az Új Év, biztosan jól jön mindenkinek egy új naptár. A papírboltokban már kaphatók kicsi zsebnaptárak, melyeket a már fentebb említett „decoupage” technikával szintén egyedi és hasznos ajándékká varázsolhatsz. (És a kisebb hobbiboltok tulajdonosai áldani fogják a neveiteket, amiért felvásároltátok a fél üzletet. Kész haszon.) A végső és még mindig tökéletes megoldás pedig az, ha süteményt sütsz, például az alábbi kettőt:

14


Ötletbörze HÓKOCKA Hoz 30 d závalók 1 dk kg liszt : Elkészítése: 4 ev g szala A lisztet elkeverjük a sóval, szalakálival, porcukorral, k 1 ev őkanál áli belemorzsoljuk a zsírt, majd összegyúrjuk a tojással és a p ő 1 to kanál orcuko tejföllel. Könnyen nyújtható tésztát kell, hogy kapjunk. j r bő 1 ás, csip zsír Ezt három cipóba osztjuk, vékony lapokra nyújtjuk és et só evő kan Ak külön-külön hirtelen tűznél szép világosra sütjük, ez ál t e rém jfö l. ho z kb. 6-7 percet jelent. A porcukrot a vajjal és a vaníliás záva 4,5 d lói: cukorral habosra keverjük. A tejet a pudinggal fel20 d l tej főzzük, és ha kihűlt, a vajas krémhez keverjük. 10 d kg vaj v Megtöltjük a lapokat a krémmel és 2-3 órára tete1 1/ kg porc ag y ma 2 rgar jére nehezéket téve pihentetjük. Végül 5×5-ös 1 cs csoma ukor in o g mag tejsz kockákra szeleteljük, a tetejét bőven hintjük vavan íliás ínes fő níliás porcukorral és így kínáljuk. z cuk or. őpudin g

k: Hozzávaló alma 3 kisebb s héj 2 narancs mhéj vagy naranc Elkészítés: ro reszelt cit Az almákat héjastól lereszeljük, hozzáadjuk a vaníliásfahéj nál) u ko r cukrot, a fahéjat, és a felkockázott narancsot, belereszeljük vaníliásc ukor (kb. 5 evőka g a m o s c a citromhéjat. A tojásokat a cukorral robotgép segítségével 4 kristályc s szerint lé íz elkeverjük, majd hozzáadjuk a joghurtot és az aromát. Ezt joghurt hár natúr o p 1 szintén elkeverjük, majd a végén jöhet bele az olaj. A lisztbe sütőpor beleszórjuk a sütőport, a szódabikarbónát és a felkockázott ából ar bóna szódabik ál bár milyen arom m – a csokit. Először az almás keveréket adjuk a liszthez, összekero an 3 kávésk nília, mandula, cit verjük vele, majd a tojásos aromás keverék következik. Fakaa v l. rum, nállal elkeverjük, a sütőt előmelegítjük, majd 180-200 fokon (p bb a rum) legjo 15-20 percig sütjük, vagy addig, míg a villára már nem ragad ár) dé étcsokolá er int (kb. 3-4 poh rá a tészta. z s liszt ízlés Bármilyen gyümölccsel finom – barack, banán, meggy: 1dl olaj csak a fantáziánk szab határt. 3 tojás

FAHÉJAS RUMOS MUFFIN

További honlapon.

egyszerű

és

gyors

receptek

találhatók

a www.egyszerugyorsreceptek.hu

Reméljük, tudtunk segíteni abban, hogy az idei készülődés kevesebb nyüglődéssel járjon! Előre is kellemes ünnepeket kíván: A Szerkesztőség

15

Tiszta Szívvel


Idegen nyelven Christmas market at Vörösmarty Square Can’t you get over your first school ordeals? Do you still mention your Halloween-party time after time? Well, it’s high time you moved on and focused on Christmas fast approaching, as the season of Advent has already started. Don’t waste your time; you wouldn’t even believe how little time you have to buy all the presents. So come up with a list of people you want to buy or make something for, have an afternoon off, and visit the Christmas market at Vörösmarty Square. The market, which is said to be one of the best Christmas markets in Europe, has been organised for the 11th time this year. Everything (except for maybe the books) you can buy here is allowed by a kind of jury, and is indeed handmade and made of natural materials. Well, this doesn’t sound too interesting, does it? Traditional handmade items are often associated with ugly, i-know-you’renever-gonna-use-it-but-i-had-no-other-idea gifts which you may get from family members who haven’t seen you since your second birthday. Actually, the vendors have been working pretty hard to change this stereotype in the last few years. Though the traditional range of items has not changed (toys, candles, jewellery, clothes, ceramics etc), new designs have been invented. Among the handmade candles decorated with leaves, now you can find ones ornamented with bottle caps

of Coca-Cola. If you are really watching out, you can find some bags too which could easily be told to be bought in a boutique nearby. Even the jewellery section has some fashionable pieces. Check out the watches too: they are really beautiful. The bookstall offers interesting, well-known books at an especially low price. If you are tired of the crowd, you can have a rest at one of the bars, but be careful: eating there is pretty expensive. The food stalls obviously count on tourists who may want to try some traditional Hungarian meals. In my opinion, this is still not a good reason to sell one piece of roast sausage for 1300 forints. Anyway, if you have spent all your money on presents (or had no money at all to begin with), take a seat in front of the small stage at the back of the market, where some folk musicians are entertaining the huge crowd of about 10 people. The low interest is rather due to the success of the stalls, and not to their music, as they are playing very well. Well, if none of these has caught your attention, the only thing you can try is to pretend to be six years old and enter the playhouse for children. You could bake gingerbread or make Christmas-decorations and presents. You still don’t think this market is your style? Well, maybe I can’t convince you, but give it a try, because the experience could. written by Burány Vera

Tiszta Szívvel

16


Idegen nyelven Was machen die Deutschen im Dezember? Jede Familie feiert ihr Weihnachten anders. Normalerweise ist es so, dass in der Vorweihnachtszeit, also Ende November/Anfang Dezember alle Häuser weihnachtlich geschmückt werden. Sprich : auch in den Gärten hängen Lichterketten und es blinkt und leuchtet nachts überall (aber NICHT so extrem wie in Amerika xD). Die Kinder basteln z.B. Sterne, die in die Fenster gehängt werden oder Engel usw. Zum Nikolaustag wird ein Schuh oder Teller traditionell vor die Tür gestellt, damit der Nikolaus mit seinem Esel Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten hineinfüllen kann.:) Als Dank wird dem Esel dann z.B. eine Möhre oder Zuckerstückchen hingelegt, dafür, dass er die ganzen Geschenke tragen muss. :)

Der 24. ist dann der Tag, auf den alle gewartet haben.:) Wer noch keinen Weihnachtsbaum (Das haben auch die Deutschen erfindet.) gekauft hat, rennt schnell los, um noch die letzten zu kriegen und wer noch keine Geschenke hat beeilt, sich welche zu kriegen, bevor nach Ladenschluss jede Hoffnung verloren ist noch etwas zu finden:)Die Familien haben den Weihnachtsbaum geschmückt und die Kinder haben gespannt auf die Geschenke gewartet.

Manche machen di Bescherung (die Geschenkeverteilung) spannend, in dem sie Würfelspiele spielen, die die Verteilung der Geschenke bestimmt. Viele gehen in die Mitternachtsmesse. In Deutschland werden die Geschenke auch nicht vom Weihnachtsmann gebracht, sondern Ab dem 1 Dezember kommt dann der eigentlich vom Christkind. Mittlerweile Adventskalender ins Spiel. Ab dem ersten reden aber die meisten Kinder eigentlich Dezember darf von nun an bis Weihnachten auch eher vom Weihnachtsmann als vom jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. Christkind. Dahinter verbirgt sich dann entweder ein Bild, Schokolade oder ein Spruch.. Das Nach dem großen Spektakel am dient dazu die "Wartezeit" bis Weihnachten Weihnachtsabend folgen die drei zu "versüßen". Feiertage. In den Weihnachtstagen danach wird eigentlich nur etwas mit der Familie An den Sonntagen in der Woche findet unternommen und immer zu gegessen.:) in der Kirche in den Vorweihnachtstagen ein spezieller Gottesdienst statt. Dann ist Boros Zsófia die Kirche mit einem riesigen Adventskranz (Das ist eine deutsche Erfindung.) geschmückt und jeden Sonntag wird eine dicke rote Kerze angezündet, bis irgendwann alle 4 Kerzen brennen und Weihnachten ist.

17

Tiszta Szívvel


Ez történt Mindenhol ott vagyunk… Eredeti karamellás krowka, rengeteg húsos pirog, egy fővárosi utca melyet Micimackóról neveztek el, tüzet okádó nemzeti állat és töménytelen mennyiségű vodka – idén Lengyelországban járt a Comenius! Tavaly Rigában került sor a Comenius program ifjúsági találkozójára, aminek a szervezői különböző diákok nemzetközi kapcsolatainak kiépítésén munkálkodnak. Idén KedzierzynKozle város gimnáziuma látta vendégül a különböző uniós nemzetek delegációit. Francia, olasz, román és spanyol csapatok vettek részt a közös munkában. Magyarország képviseletében a Leövey Klára Gimnázium és iskolánk érkezett polonézt táncoló barátainkhoz Lengyelországba. Az elbűvölő bábeli zűrzavarban remek alkalom nyílt az idegen nyelvek gyakorlására.

(Olykor még az „Activityben” szerzett tapasztalatok is hasznosnak bizonyultak, főleg, ha a szállásadó család nem beszélt angolul). A programok többsége az iskola falain belül zajlott. Meghallgattuk az országok saját iskolájukról készített prezentációit, történelmi műhelyben hegeszttettünk plakátokat a 20. század második felében végbement változásokról, este pedig a hatvanas évek diszkója várt minket. A program fő témája az emberiség azon időszakával foglalkozott, amikor virágleányok szállták meg a Földet, az emberek lázadni kezdtek a középszerűség ellen, Trabanttal közlekedtek és gyakran extatikus állapotba kerültek, ha Paul McCartney a húrok közé csapott – szóval képzeletben visszautaztunk a hatvanas évek világába. A közös munka során városnézésre is maradt idő. A büszke gótikus épületek alatt megbúvó Krakkó történelmi városnegyede egy kulturális kincsesbánya. Megcsodáltuk Wawel székesegyházát és a királyi palotát, mely a világörökség részét képezi. A waweli domb állítólag egy sárkány barlangja volt, de őt Krakus király elpusztította, és a megüresedett lakhely fölé épí-

tette az uralkodó székhelyet. Ezért Süsü lengyel megfelelői minden főtéri árus standjánál megtalálható plüssök, harangok és fafaragványok formájában, a zsebünket nyomó zlotyk elköltésére tehát megannyi alkalom kínálkozott. Nézelődés közben vártuk, hogy megjelenjen a fanfár. Ugyanis egykor a város főterén álló toronyból figyelték az ellenség közeledtét. Egy alkalommal a riadót fújó őr torkát keresztüllőtték egy nyíllal, azóta minden órában felharsan a trombitaszó és hirtelen abbamarad a dallam közepén. A derűs hangulat csak az Auschwitzban tett látogatás során lankadt. A majdnem teljesen épségben megmaradt haláltábor felkavaró emléke az emberiség kegyetlenségének. Az utolsó napzáró ceremóniájára mindenki valamilyen műsorral készült. Apáczaisokra jellemző hatékonysággal oldotta meg a feladatot Jamak Ármin és Taisz István, akik a „Hard Day’s Night” című örökzölddel léptek színpadra. Rögtönzött előadásuk legalább olyan emlékezetes marad, mint a franciák mini színdarabja. A röpke öt nap éppen elegendő volt ahhoz, hogy kedves ismerősöket szerezzünk, hiszen, mint tudjuk, „lengyel, magyar – két jó barát, együtt issza sörét, borát.” Minden bizonnyal jövőre iskolánk ad majd otthont a rendezvénynek, és remélhetőleg ők is annyira izgalmasnak találják hazánkat, mint mi Lengyelországot. írta: Podina Ivett

Tiszta Szívvel

18


Ez történt Október 23. Idén is, mint ahogyan az már iskolánkban hagyomány, a 10. B humánosaitól láthattunk egy nagyon színvonalas előadást október huszonharmadika alkalmából. A szürkülő történelmi tények sikeresen közelebb kerültek hozzánk azzal, hogy középiskolás diákok szemszögéből mesélték el azokat a szereplők és az előadás készítői. Három jelenetben szemlélhettük, ahogy az indulatok és események beteljesednek, s hogy

miként váltak a gyerekek is a forradalom részévé. Ráadásul a rendszerről is képet kaphattunk a szereplők jellemfejlődése során. Egy teljesen hiteles és jól összerakott darabot láthattunk. Köszönet az összes színésznek és mindenkinek, aki foglalkozott vele! Készüljetek, jövőre mi jövünk! írta: Piróth Kinga

Gólyaavatás, vagy amit akartok Először is, előzetes feladatokban nem volt hiány, az osztály feldíszítéstől kezdve az osztályvers megírásán át egy petíció aláírásáig sokféle feladatot el kellett készítenünk. Na de térjünk át arra a bizonyos péntekre, a gólyaavató napjára, november 27-re. Ott voltál? Ha igen, akkor egy jó kis buliban volt részed. Ha nem, akkor gyere legközelebb. Megéri. Hogy miért? Először is, a hangulat nagyon jó volt, legalábbis azok számára, akik részt vettek rajta. Jobbnál jobb feladatokat kaptunk, például az iskolába külföldieket kellett hoznunk, keresnünk kellett egy szülinapost, és 500 Ft-ot de egy kis elismerés azért jár. Külön köszönet a is össze kellett gyűjtenünk az utcán, de ez csak szervezőknek azért, mert nehéz és esetleg megnéhány példa a kreatívabbak közül. alázó feladatok nem voltak, habár akadtak, akik ezt hiányolták. Negatívumként felmerült viszont a zsűri hosszas - esetenként 15-20 perces - döntéshozatala, és az is, hogy a 7.-es és a 9.-es osztályokat egybevették, aminek valószínűleg az időhiány lehetett az oka. Az avató után Zsigri tanár úr vezetésével letettük a gólyaesküt, és végül hivatalosan is apáczaisnak mondhattuk magunkat. Nem mintha szeptember elsejétől nem így lett volna, de azért mégis, ez egyfajta teljességet adott az iskolához tartozásunknak. Ami pedig az egész megkoronázásához járult hozzá, az az estig tartó bulizás volt, ahol a zenéA zsákban futásról és a vécépapírral való ért (is) a 12.-esek feleltek. Köszönjük mindnyárohangálásról csak annyit, hogy az alanyoknak jatoknak! igen nehéz dolguk volt, tekintve, hogy mozgáírta: Pallagi Petra sukban korlátozva kellett kivitelezniük az adott feladatot, tehát nekik, ha hatalmas taps nem is,

19

Tiszta Szívvel


Humor Vicces SMS-ek Karácsonyra és Újévre! kra álózós, ajándé b o d l e v li jg e b en é s, etős, halászléb Kellemes, bék tg z s e ij l a v ró ó z lags rávetődős, csil Ha betö nyt! r hozzá csolós karácso n a p to pacák, és bele k egy dagadt , rak Tég ne ijed ed egy piros ruhás j meg na - c nak, ho gy tége sak én szólta gy zsákba, d kérle Én ma már nem teszek-veszek. k karác m a télapósonyra! Egész nap csak sokat eszek. Jézuskával piálok, Boldog Karácsonyt kívánok! Bumm, reccs, mi ez a zaj? ’Asszem megjött a mennyből-angyal! A szobában keringett, verdesett a szárnya, csendben leszállott a karácsonyfára. t, . tája májat be, A fa persze idén sem bírta el, a ő a rítj enti a bend be! o a családom romokban ünnepel... b a k edő gő ser urran ztendő p e l téli jó pezs orol, s z új es s a d a Hav kor a a ván en jót n k ilye malac mind k Sült nok so kívá ! k! ÉK é or ..BÚ b . u ..B ...Bu . u ..B ...Bu . B u em . . . n Bu ajd M

Bu m boré a pe lac k va ön zsgő repü n a m ts úg t inn l a s poh a Bo mé y is i m zob árba , h os áb n ldo g g Ú nag a n t ne an, , j É y b em m s ve uli ké zé t K t c re g ívá sin m, yen , n o ál o k! k,

Tiszta Szívvel

20


Programajánló Téli ajánló, avagy Budapest és az új évszak Itt az idő kabátot, sapkát és meleg sálat ragadni és nyakunkba venni a várost. A téli Budapest rengeteg programmal várja azokat, akik feladják otthonuk melegét pár órára. Itt van mindjárt a Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren, ahol a karácsonyi hangulat pillanatok alatt a hatalmába kerít. (December 29-ig.) A WAMP „wasárnapi művészpiacon” magyar tervezők alkotásai közül válogathatsz, akár ajándéknak szánva is. (Gödör Klub, december 13-án és 20-án.) A Gödör Klub akkor is neked való, ha zenére vágysz, s nem vásárlásra. A Gödör Eszencia keretében sok előadót láthatsz, akik sok különböző zenei stílust képviselnek. (December 25. - január 1.) Kiváló szabadtéri elfoglaltság lehet még a korcsolyázás is, amennyiben tudsz korizni, bár ez társasággal akkor is jó móka, ha nem. A városban három helyen is tudsz hódolni eme szen-

vedélynek: a városligeti, a Széna téri, és az újonnan nyílt Marczibányi téri kori pályán. (Egész télen, sőt, még tavasszal is!) A „Nyitunk… – Plakátok a szocializmusban” plakátkiállítás az 1945-től 1989-ig tartó időszak reklámjait mutatja be, felidézve a múltat. (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, február 28-ig) Látható még a Láthatatlan Kiállítás, ami paradoxonnak hangozhat, mégsem az. A tárlat a látáskárosultak életét hivatott bemutatni, interaktívan megismertetve a nézőkkel létük nehézségeit. (Népliget, egészen júniusig) Végül egy nem budapesti program: a Mikulás mindenkit szeretettel vár december huszadikáig a nagykarácsonyi Mikulásfalvában egy kis elbeszélgetésre a virgácsokról. Boldog Karácsonyt! írta: Lakits Eszter

„Logi-sztorik” megfejtései: 1.történet Az iparügyi minisztert meghívják egy falból megrendezett konferenciára, aminek tárgya egy új nukleáris energia-alapanyag, melynek jelentősége a hatékonyságban van. Az egész célja egy politikai merénylet a miniszter eltávolítására. Az előadás közben eljátsszák, hogy a demonstrálásra hozott minta védődoboza megsérül, aminek köztudott hatása gyötrelmes haldoklás több száz méteres körzetben minden élőlény számára. A beszervezett konferencia-tagok mind elkezdenek fuldokolni, mire a miniszter előkapja revolverét, és hogy megelőzze saját szenvedését, megöli magát. Ezek után a szemtanúk, akik közül mindegyik sakkban van tartva valamivel, mind azt fogják vallani, hogy a miniszter öngyilkos lett, ami mellesleg igaz is. 2.történet A feleség mindenféle ügyeskedéssel a bolondok házába juttatta férjét, hogy a családi vagyon teljes mértékben az ő kezébe kerüljön. A férj természetesen tudta, hogy mire ment ki a játék. Így kitervelte a bosszút. Behívta a feleségét az intézetbe, hogy látogassa meg. Elmentek sétálni az udvaron, és a férj elmagyarázta a feleségének, hogy ő hivatalosan őrült, így nem büntethető

gyilkosságért. Ezek után elővett a zsebéből egy kötelet és megfojtotta hitvesét. Pár év múlva a kezelése befejeződött és ismét szabadon élhette az életét. 3.történet Az illető egy éles jégdarabbal vágta fel ereit, ami idő közben elolvadt. 4.történet Földrajzban jártas barátunk hamarosan megszomjazott, így a cellájában található mosdóhoz sietett. Megeresztette a vizet, ám a lefolyóban nem a megszokott látványban volt része. Az északi félgömbön (ahová ő valósi európai lévén) ugyanis mikor a víz lefolyik, az óramutató járásával megegyező irányban örvénylik. Ebben az esetben viszont az ellenkező irányban fordult a víz a mélybe. 5.történet Egy természeti katasztrófa során kihalt az emberi faj, egyetlen ember kivételével. Ő a mi főszereplőnk. Elkeseredésében, hogy egyedül maradt, kiugrott a házból, hogy véget vessen az életének. Az ötödik emelet táján azonban telefoncsörgésre lett figyelmes. Ezek szerint mégsem ő volt az egyetlen túlélő.

21

Tiszta Szívvel


Zene Lad

Nem sok bandát övezett már első koncertjük előtt ekkora hype, mint a Them Crooked Vulturest. Az újonnan alakult szupergroup magában foglalja a legendás John Paul Jones basszerost (Led Zeppelin), Josh "én minden bandában benne akarok lenni, vagy legalább szerkesztgetni a dalaikat" Homme-ot egyenesen a Queens Of The Stone Ageből, és végül Dave Grohlt a doboknál. Elég nagy elvárások voltak a bandával szemben, pedig szerintem nincs olyan rocksztár, akinek ne lenne már herótja a sajtó valamint az emberek által gerjesztett, indokolatlanul magas elvárások miatt. Azt azért nem mondanám, hogy túlteljesítették magukat, de még így is letették az év legdögösebb stoner rock albumát. Szagatott riffek, dohos bútorok és füstszag, töménytelen mennyiségben összeturmixolva. Igaz, igazán ütős számokból talán ha 2-3 akad („New Fang”, „Elephants”), de az egész albumot csak úgy áthatja a rock and roll. Apáczais kamionsofőröknek és bőrdzsekis rockereknek kötelező.

Tiszta Szívvel

ga: The Fam e

Mo n

ster

Lady Gagát lehet szeretni és utálni, de az tény, hogy mostában eléggé megy a szekere... Én személy szerint inkább zenéje alapján ítélem meg, mint a médiaszereplésein keresztül. Igaz, előszeretettel visel olyan ruhakölteményeket, melyekből ki sem lát, de még mindig egyre többen és többen figyelnek fel rá. Nos, a lemez igazából 8 új számot tartalmaz, és a „The Fame” című első albumot, így nem egészen értem, hogy miért nem egy külön CD-n jelentették meg az új számokat. Slágeresek is meg nem is, diszkósak meg szintisek is, amolyan "megmondjuk neked mi kell album". Talán a „Bad Romance” és a „Telephone” című slágereket emelném ki, amelyek, gondolom, már futnak a hazai zenecsatornákon. Egy kis rossz szájízt hagy maga után azonban az az érzés, hogy minden bizonnyal csak az ismertség fenntartása miatt adták ki az albumot. Ettől függetlenül ezt is kipróbálhatják a kamionsofőrök és a rockerek.

Them Crooked Vultures

írta

y Ga

in Árm k a : Ja m

22


Impresszum Sze tők: z s e ) k (11.c Szer a r ó D

Főszerkesztő:

Graf ika:

Nguy en La n Lil l a (1

Bor os Z sófi ksz a (1 ent mih Had 2.c) ály nag i An yE Kov d re s z ter á a (10 Mu cs Kri .b) stóf rzsa (9.b Tím Pal ) ea ( lag 1 i 2 P Piró . b) etra Ta t h ( 9 ná Kin .b) Vár ga rsz kon ( 9.b yi S erk ) ára Hu e (1 0 szt ba .d) iK ő: ata

Wohner Norbert (11.c)

) cs Andi (11.c a r e ny V 11.c) ( k Burá e d Bene a b 11.c) ( r o n s i C k Árm (10.b) a m Ja szter E ) s t i (10.b Lak t t e v na I 10.b) ( s Podi e n lt Á g o s (9.b) z r a i Po n lá k Me ö r ö T

rző k:

Csí

Felelős kiadó:

te.hu l e . i a z apac . l e v v i z tisztas

Munkácsy László 2.c)

2010 T R

A

Apáczai Radnóti Trefort

nem ART ha tudsz róla!

Jan.2.: Beugró - Játékdélután az Apáczaiban Márc.04.: Komoly&Finom - Süti és zenei koncert a Trefortban Ápr.09.: Sportbajnokság a Radnótiban Máj.08-09.: Kirándulás

Das Dino

art.elte.hu 23

Tiszta Szívvel


Tiszta Szívvel 48/2.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you