Page 1

,

ISSN 1584-5850 ANUL X - Nr.1 (71) - Septembrie 2016


VIR ISSN 1584-5850 Anul XIINTERNATIONAL - Nr. 67 - mai/iunie2014 VIRCOMPANY COMPANY INTERNATIONAL S.R.L.

The Europe’s largestplant Solar Plants a fosfogips deposit, ecologised and technologized with help ofwith EU funds e Europe's largest solar built built on a on contaminated deposit, ecologized and technologized the help of E

VIR COMPANY INTERNATIONAL The Europe's largest solar plant built on a contaminated deposit, ecologized and technologized with the help of EU funds


Editorial 06 Excedent de energie regenerabilă 07 Surplus di energia rinnovabile

Opinie 08 Un Robot ca Prieten 09 Un Cyber per Amico

CUPRINS

Roxana Manolache

Alfredo Tisocco

Eveniment 12 RAILF ROMCONTROLA 2016 14 Forumul economic “Investiţiile italiene în România: un parcurs european în economia globală” 19 IL FORUM ECONOMICO CONFINDUSTRIA ROMANIA 2016 23 GLOBAL FOOD FORUM 32 Înalții reprezentanți ai Patronatului Confindustria România, în misiune la Iași 39 Inaugurarea la Iași a unei noi delegații Confindustria România "Zona Nord - Est" 54 Raport Confindustria România Prahova cu CCI Prahova 56 Relazione Confindustria Romania Prahova con CCIPh – Prahova Daniela Anghelinis 58 Forum de afaceri româno-chinez 59 Business Forum Rumeno Cinese 62 Sărbătoarea Republicii Italiene, 2016 64 La Festa. 2016 della Repubblica 66 Eveniment de success dedicat implementării fondurilor europene Roxana Manolache, organizator conferință 68 Evento di successo dedicato all'attuazione dei fondi europei 71 BUYER POINT INTERNATIONAL – BUCAREST 102 Peste 100 de voluntari într-o acțiune de plantare din Prahova 104 Oltre 100 volontari in un'azione di piantare in Prahova

Revistă editată de ENERGIA MEDIA GRUP

Prezentare 31 ICE, da 47 anni con le imprese in Romania

ENERGIA | 4


,

Interviu 35 KW FORESTER – Interviu Dr. Novella 47 An jubiliar pentru CONPET - Interviu cu dl. Liviu Ilaşi, Director General CONPET 50 Anno anniversario per CONPET - Intervista con DL. Liviu Ilasi, general manager di CONPET Roxana Manolache

Analiză 40 Analiză privind evoluția pieței de energie din România Q1_2015 ŞI Q2_2015, perspective pentru producătorii de E-SRE Alive Capital 60 Nuove tecnologie e innovazioni nell' Energia Vincenzo Gaudino 73 Opţiunile Europei energetice 74 Le Opzioni dell’Europa energetica-C Ioan Corneliu Dinu 76 Brevi osservazioni del mercato assicurativo in Romania

S.I.R.

Consilier juridic 78 Desemnarea reprezentantului fiscal pentru o societate din UE Alina Maer

Știri 83 Știri interne 90 Știri externe

Revistă editată de ENERGIA MEDIA GRUP Editor: Energia Media Grup S.R.L 010665 Bucureşti - Bdl Lascăr Catargiu 45 Valea Călugărească, sat Arva, 36 - jud. Prahova Tel.: +40 - 344 - 08 06 00 Fax: +40 - 344 - 81 95 92 http://www.energiaromania.ro Director: Alfredo Tisocco alfredo.tisocco@energiaromania.ro alfredo.tisocco@virco.ro Redactor şef: Roxana Manolache roxana.manolache@energiaromania.ro roxellero@yahoo.com Marketing: ADV Comunication gabrielap@advcomunication.ro daniela.anghelinis@energiaromania.ro franco.nardotto@energiaromania.ro Redactori: Alina Maer Corneliu Dinu Vincenzo Gaudino Ionuţ Purica Mircea Băduţ Cristina Vaida Silvia Grigore Valentin Ionescu Marian Georgescu Andrei Rădulescu

CONFAGRICOLTURA 107 Bieticoltori, nuovi sbocchi nel biogas 108 Brexit e stampa Internazionale 109 FAO: previsioni sulla produzione cerealicola mondiale 109 Global Food Forum 110 CONFAGRICOLTURA: MARCO NICASTRO NELLA CONFINDUSTRIA ROMANIA 111 Pan: entro agosto un regolamento sui fitofarmaci 114 Proroghe PUA e Registro concimazioni 114 Vendemmia in recupero dopo le piogge

Traducere: Vlad Pauliuc vlad.pauliuc@energiaromania.ro Daniela Anghelinis daniela.anghelinis@energiaromania.ro Tehnoredactare: Manuel Barbu IT: Sebastian Roman, Vlad Pauliuc Tipar: Tipografia UMC, Bucureşti www.tipografiaumc.ro

ENERGIA |5


EDITORIAL

Roxana Manolache, Redactor șef

Excedent de energie regenerabilă

România nu are probleme în a-şi atinge obiectivul asumat în faţa Uniunii Europene pentru anul 2020, ca 24% din consumul final brut de energie să provină din surse regenerabile. Pentru perioada 2013-2018, experţii anticipează chiar un excedent de energie regenerabilă în sistemul energetic naţional. Ce facem în această situaţie? Am putea transfera statistic altor state surplusul de energie verde, dar cum? România nu a stabilit contacte şi nu are proceduri prin care să poată materializa transferuri statistice, aşa cum se precizează întrun raport de la începutul anului, al Ministerului Energiei. Dar suntem noi singurii cu prea multă

ENERGIA | 6

energie verde? Şi de ce ar fi asta o problemă? Să aruncăm o privire prin Europa şi să vedem ce se întâmplă în alte state. În luna mai, în Germania s-a raportat că sistemele de generare a energiei verzi furnizau, la un moment dat, 87% din totalul utilizat. Pentru un timp scurt, producţia de electricitate a depăşit cererea la nivel naţional, preţurile la energie au devenit negative şi consumatorii au fost efectiv plătiţi pentru a consuma energie electrică. La fel s-a întâmplat şi în Danemarca anul trecut, când într-o zi cu vânt foarte puternic, sistemul eolian a produs cu 40% mai multă energie electrică decât necesarul de electricitate al ţării. Surplusul obţinut atunci a fost vândut în Germania, Norvegia şi Suedia.


,

EDITORIAL Credeţi că cineva s-a alarmat din cauza asta? Dimpotrivă, Germania îşi doreşte să folosească numai energie din surse regenerabile până în anul 2050! Şi Suedia a iniţiat o serie de măsuri legislative şi de infrastructură, cu scopul de a deveni primul stat din lume care nu va mai folosi combustibil fosil. Specialiştii Agenţiei Internaţionale pentru Energie precizează că peste 25% dintre statele lumii vor fi alimentate cu energie regenerabilă până în 2020. România are şansa să deţină resurse de toate tipurile, petrol, gaze, hidro, investiţiile în energie regenerabilă sunt considerabile. Suntem

Surplus di energia rinnovabile La Romania non ha alcuna difficoltà a raggiungere il suo obiettivo assunto di fronte all’Unione Europea per il 2020, cioe’ il 24 % del consumo finale di energia prodotta da fonti rinnovabili. Per il periodo 2013-2018 gli esperti prevedono un surplus di energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale. Che cosa facciamo in questa situazione? Potremmo trasferire agli altri Stati il surplus di energia verde, ma come? La Romania non ha stabilito contatti e non ha le procedure attraverso le quali si possano concretizzare i trasferimenti statistici, come specificato in una relazione all'inizio dell'anno, dal Ministero dell'Energia. Siamo gli unici ad avere troppa energia verde? E perché dovrebbe essere un problema? Diamo uno sguardo all’Europa per vedere cosa sta succedendo negli altri stat membri . Nel mese di maggio, in Germania è stato segnalato che la produzione di energia verde ha raggiunto l’ 87 % dell'uso totale. Per un breve periodo, la produzione di elettricità ha superato la domanda a livello nazionale, i prezzi per l'energia sono diminuiti e i consumatori sono stati effettivamente rimborsati per il consumo di energia elettrica. Cosi’ e’ avvenuto in Danimarca lo scorso

cunoscuţi în întreaga lume pentru o îndelungată istorie în exploatarea petrolului. Prima rafinărie din lume a fost constituită la Ploieşti, “Fabrica de gaz” a lui Marin Mehedințeanu, care a fost dată în folosinţă la începutul anului 1857. Anul acesta se împlinesc şi 115 ani de existenţă a transportului de ţiţei prin conducte în România. Cu aşa o tradiţie bogată, e mai puţin probabil să ne reorientăm şi noi doar spre energii regenerabile. Care va fi viitorul? Vom urma calea „verde” şi vom menaja resursele fosile, sau ne vom limita doar “să atingem” ţintele impuse la nivel european?

anno, quando in un giorno con il vento molto forte, il sistema ha prodotto il 40% in piu’ di energia rispetto alla domanda del paese . In quel caso, il surplus ottenuto è stato venduto in Germania, Norvegia e Svezia. Dobbiamo pensare che qualcuno si sia preoccupato per questo caso ? Al contrario, la Germania si e’ prefissata di utilizzare solo energia da fonti rinnovabili entro il 2050 ! Mentre la Svezia ha avviato una serie di misure legislative e di infrastruttura, con l'obiettivo di diventare il primo stato al mondo che non utilizzerà più combustibili fossili. Gli specialisti dell’Agenzia internazionale per l’energia affermano che oltre il 25% dei paesi del mondo saranno alimentati da energia rinnovabile entro il 2020. La Romania ha la possibilità di mantenere le risorse di tutti i tipi di energia : petrolio, gas, nucleare, idroelettrica, e da fonti rinnovabili essendo gia’ stati fatti finora investimenti considerevoli sul settore. Siamo conosciuti in tutto il mondo per una lunga storia nello sfruttamento del petrolio. La prima raffineria del mondo è stata fondata a Ploieşti, "Fabbrica del gas" di Marin Mehedințeanu, funzionante fin dall' inizio del 1857. Quest'anno e’ l’anniversario del 115° anno di esistenza del trasporto di petrolio greggio attraverso tubazioni in Romania. Con una ricca tradizione del genere è improbabile chi ci rivolgeremo nel prossimo futuro, solo alle energie rinnovabili. Quale sarà il futuro? Seguiremo il percorso "verde" risparmiando sulle risorse fossili, o vedremo di impegnarci a raggiungere solo gli obiettivi imposti a livello europeo?

ENERGIA |7


OPINIE

Un „Cyber” ca Prieten

Când le spuneam și povesteam, glumind, prietenilor de studio, simulând cu degetul mare și cel mic telefonul mobil al viitorului, toti zâmbeau și pratic, glumeau pe seama mea, ca și cum aș fi vorbit despre ceva straniu produs de o atingere a nebuniei.. Dar ... iată, cu câteva zile în urmă Dr. David Orban din Silicon Valley care conduce una dintre cele mai avansate firme high-tech din lume din cadrul Universității Singularity, a venit la Milano în timpul workshop-ului privind noile frontiere ale biohacking-ului desfășurat la FabLab Talent Garden, demonstrând cum poate funcționa un microcip implantat în mână. Vorbim despre un micro-computer care transmite și comunică direct cu creierul uman, răspunzând la toate întrebările și comenzile vocale,... personal înclin să cred că și la cele mentale. Totul, evident, poate fi transferat pe un smartphone sau Ipad... tocmai pentru a putea fi accesate aceste date chiar și cu o referință vizuală rapidă. Este așa de mic încât poate fi inserat sub piele ca un piercing minuscul. Este întotdeauna activ, cu o baterie reîncărcabilă prin mișcări minime ale mâinii și cu un software upgradabil în orice moment. În practică vorbim de creierul cu cea mai mare memorie din lume, cu o capacitate aproape nelimitată de sinteză, dar mai ales cu abilități decizionale de a uimi pe oricine. Este inutil să mai spun că toate informațiile circulă cu viteza luminii și deciziile luate sunt rapide, iar probabilitatea de succes este infinit mai corectă decât a celor pe care un singur om, chiar și foarte inteligent, le-ar putea lua. Trăim o epocă cu descoperiri uimitoare, care vor schimba definitiv cursul istoriei, atrăgând omul

ENERGIA | 8

Prof. Alfredo Tisocco, Director


,

OPINIE

în planul superior : acela al lui „Superman”. Vom asista la călătorii interplanetare, vom putea plasa clonele noastre la mii de ani lumină distanţă, bucurându-ne în sfârşit pe deplin de cunoştinţele infinite pe care ni le oferă Universul. De fapt, suma cunoştinţelor umane catalogate în toate enciclopediile din lume cu experienţe sedimentate în milenii de istorie pot fi vizualizate, accesate şi transmise în timp real .... şi astfel... Adio! Calcul de probabilităţi.., alegerea făcută ca Cyborg în gândire vor fi probabil şi cele mai apropiate de decizia corectă ... Un lucru important pe care noi oamenii îl vom avea va fi libertatea de lua decizia corectă, chiar dacă asta implică liderul arbitru și puţină nebunie sănătoasă cu care mama Natură ne-a înzestrat. Această cale pe care umanitatea o urmează, va fi cel mai probabil o Călătorie Înapoi în Viitor. Acest concept poate părea oarecum șocant la prima vedere, deoarece dacă va fi utilizat în economie sau în afaceri comerciale, toate rapoartele și relaţiile umane vor fi reduse la un dialog cibernetic, și probabil că va câştiga cel mai nebun, cum a prezis Steve Jobs. Eu îl voi implanta în mâna stângă ... cea care de obicei îmi duce smartphone-ul ultra subţire şi uşor la ureche, acest telefon, visat, simulat şi

Un ‘Cyber’ per Amico

Quando lo dicevo e raccontavo scherzando agli amici di studio, simulando con il pollice ed il mignolo , il telefonino del futuro, tutti sorridevano e in certo senso, si prendevano gioco di me , come mi fossi riferito ad una cosa stranissima prodotta da un pizzico di follia. Invece... ecco che qualche giorno fa, il dr David Orban di Silicon Valley, che dirige uno dei piu’ avanzati studi di alta tecnologia del mondo presso la Singularity University , viene a Milano in occasione del Workshop sulle nuove frontiere del bioacking al FabLab di Talent Garden, e dimostra come funziona il Microcip innestato nella sua mano. Si tratta di un Microcomputer che dialoga con il suo cervello, rispondendo a tutti i quesiti e ordini che ad esso vengono

imaginat în glumă cu prietenii .... cu mulţi ani în urmă.

Sensul Vieții Și daca acel Microcip ar putea și explica “ Sensul Vieții? “ ...ar fi invenția seculului și s-ar putea gândi că Viața ar avea un sens, altfel altul afirmat de forța Știintei. Piergiorgio Odifreddi spune în “Sensul Vieții” ca chiar dacă am avea un răspuns, nu am putea să-l recunoaștem și să-l înțelegem...... așa este mult prea simplu să ne facem o idee și o concluzie ca un act de încredere crezând în eterna fericire a nemuririi, oricare religie ar indica-o!... dar, dacă ar fi fost să căutam nonsensul Vieții ? ... Am recunoaște cu toții că ar fi mai comod să spunem : Da!, nu este... un sens......dar ar fi util a-l descoperi....mereu în Știință.......iată că, în caz că acea planeta Nibiru ce călătorește pe direcția noastră de coliziune...( e o planetă din apropiere, cu o patrulă de extratereștri la bord) ... s-ar opri și s-ar poziționa pe orbită, în dreptul Soarelui...?? ...la o distanță de minim un milion de km...ne- am putea împrieteni cu acești călători misterioși... și, doar a-i contacta pentru a-i întreba : Hei !! Tinerilor, pentru Voi, Viața...un sens... are...sau nu?..... Oricare ar fi răspunsul.......oricum, "Mâine o altă zi va veni!! “ impartiti, vocalmente...ma aggiungo io, anche mentalmente. Tutto ovviamente puo’ essere trasferito su uno smatphone o Ipad ... appunto, per poter accedere ai dati anche con una rapida consultazione visiva. E’ talmente micro che viene inserito sotto pelle come fosse un piccolissimo pearcing. E’ sempre attivo con una batteria autoricariabile attraverso i minimi movimenti della mano, e con un software aggiornabile in qualsiasi momento. In pratica e’ il cervello di memoria piu’ grande al mondo con capacita’ di sintesi, ma soprattutto con capacita’ decisionali da strabiliare chiunque. Inutile dire che tutte le informazioni viaggiano alla velocita’ della Luce e le decisioni sono rapide e giuste in quanto la consultazione delle probabilita’ di successo sono infinitamente piu’ corrette di quelle che un singolo umano, anche se intelligentissimo, potesse prendere. Stiamo vivendo un’ Era di scoperte incredibili che cambieranno il corso della storia e che traghetteranno l’uomo nell’anello superiore: quello del ‘SuperUomo’ . Faremo viaggi interplanetari trasposizionando il nostro clone a migliaia di anni luce per godere delle infinite

ENERGIA |9


OPINIE

conoscenze che l’Universo ci riserva.. Di fatto,  tutto lo scibile umano schedato in tutte le enciclopedie del mondo e nei progetti realizzati - realizzandi, con le esperienze sedimentate nei millenni di storia, sono consultabili e trasmesse in real-time....e cosi’...addio calcolo di probabilita’......quella scelta che faremo da “Cyborg” pensanti, sara’ la piu’ probabile e vicina alla piu’ giusta decisione...L’unica cosa che noi umani ci riserveremo di fare , sara’ quella di poter  negare quella scelta, per quel pizzico di sana follia e di libero arbitrio che la Natura ci ha dato; la stessa che molti altri umani potrebbero fare, per scovolgere  la previsione piu› probabile del futuro : il Viaggio dentro il Ritorno al Futuro . Diciamo pure che e’ sconvolgente, anche perche’ se questo sistema, come facile intuire, verra’ utilizzato in economia o negli affari commerciali,  tutti i rapporti e le relazioni umane si ridurranno ad un confronto tra Microcybers,.. e probabilmente vincera’ il piu’ folle, come Steve Jobs aveva predetto. Io comunque me lo farò innestare nella mano sinistra....e’ quella che usualmente mi porta all’orecchio il mio SmartPhone, ultrapiatto e leggero....ma mai ...mai come il Telefonino... sognato e simulato scherzando con gli amici.... tanti anni fa.

ENERGIA | 10

Il senso della Vita E se quel Microcip ci potesse anche spiegare ‘ il senso della vita?....sarebbe l’ invenzione del secolo e ci porterebbe a pensare che la vita avrebbe un senso , se non altro per affermare la forza della Scienza . Oddifreddi dice sul ‘senso della vita ‘ che se anche avessimo una risposta, non saremmo in grado di riconoscerla e capirla... allora e’ molto piu’ semplice farsene una ragione e compiere un atto di fede e credere nell’ eterna felicita’ dell ‘ aldila’, qualsiasi religione ce lo indichi....!. Ma se ci fosse da cercare il contro-senso della Vita ?... ricosceremmo tutti che sarebbe piu’ comodo dire : si’ non c’e’....un senso.... ma sarebbe utile andarlo a scoprire.... sempre nella scienza....ecco che, se per caso, quel pianeta Nibiru che viaggia  sulla nostra direzione in collisione...(.e’ un pianeta in avvicinamento con una pattuglia di extraterrestri a bordo), ...si fermasse e si ponesse in orbita attorno al Sole....?!? Ad una distanza a meno di un milione di km....potremmo fare amicizia con questi viaggiatori misteriosi, ...e magari contattarli per chiedere a loro: Hey giovani , per Voi , la Vita... un senso.. ce l’ha ...o non ce l’ha ?.... Qualunque sia la risposta ....comunque ,  domani un altro giorno arrivera’ ! V.R.


,

EVENIMENT

ENERGIA |11 73


PREZENTARE

ENERGIA | 12


,

PREZENTARE

ENERGIA |13


EVENIMENT

Forumul economic “Investiţiile italiene în România: un parcurs european în economia globală”

Preşedintele României Klaus Johannis și Preşedintele Republicii Italiene Sergio Mattarella au participat la deschiderea Forumului economic, organizat de Ambasada Italiei la Bucureşti împreuna cu ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior, în colaborare cu Confindustria Romania şi cu participarea Camerei de Comerţ Italiana şi SACE la Athenee Palace Hilton, Sala “Le Diplomate”.  Evenimentul deschis de  Ambasadorul Italiei la Bucureşti, domnul Diego Brasioli  are ca obiectiv evaluarea oportunităţilor pentru investiţiile italiene în România, acestea reprezentând un parcurs european în economia globală. „Le mulţumesc organizatorilor acestui forum pentru invitaţie, un eveniment care are rolul de a întări şi mai mult relaţiile economice dintre

ENERGIA | 14

cele ţările noastre. Italia este al doilea cel mai mare partener comercial al României şi cel mai important partener din punct de vedere investiţional. Schimburile comerciale dintre ţările noastre s-a ridicat în 2015 la peste 13,5 miliarde de euro, un nivel cu 1 miliard de euro mai mare decât cel atins în 2014. În România sunt peste 42.000 de firme cu italieneşti, cu o cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de euro, care au o contribuţie importantă la economia românescă. Aceste cifre indică faptul că antreprenorii italieni văd potenţialul economiei României. Dorim să încurajăm şi mai mulţi investitori italieni să vină în ţara noastră. Aveţi încredere în economia românească”, a declarat preşedintele României, Klaus Iohannis Preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, a subliniat importanţa relaţiei economice dintre


,

INTERVIU

ENERGIA |15


EVENIMENT

România şi Italia: „Comunitatea românilor din Italia a depăşit de mult pragul de 1 milion de persoane (1,2 milioane din date oficiale – n.r.) şi aproape 60.000 de firme deţinute de români care activează pe piaţa italiană. Mă bucură foarte mult să văd că odată cu creşterea comunităţii din Italia au venit şi antreprenori români care respectă valorile mediului de afaceri şi a economiei Italiei. Schimburile economice de 13,5 miliarde de euro din 2015, cât şi numărul mare de firme prezente în cele două ţări deţinute de români şi italieni ne arată cât de puternică este cooperarea economică dintre cele două ţări. România şi Italia sunt un exemplu de integrare în Uniunea Europeană. Relaţia dintre ţările noastre este un exemplu puternic a ceea ce trebuie să reprezinte Uniunea Europeană”. Primul panel “Noi oportunităţi pentru investiţiile italiene în România” moderat de Luca Gentile, Director Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior a fost dedicat oportunităţilor de afaceri şi noutăţilor din domeniul legislativ recent adoptate în materie de achiziţii publice, cel de-al doilea,

ENERGIA | 16

“Dezvoltarea afacerii: noutăţi la fondurile europene pentru întreprinderile mici si mijlocii din România” moderat de Rocco Ferri, Director General, Confindustria România a fost destinat strategiilor de dezvoltare a afacerii, o atenţie deosebită fiind acordată finanţărilor nerambursabile pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, iar ultimul panel “Agricultura biologică si tehnologia: rolul strategic al firmelor italiene în România” moderat de Adrian Dimache, Secretar General al Camerei de Comerţ Italiene pentru România s-a concentrat asupra rolului strategic al societăţilor italiene din România în domeniul agriculturii biologice. Au avut intervenții notabile Costin Borc, Vice Prim-Ministru al Guvernului şi Ministru al Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Florin Jianu, Preşedinte al Consiliului National al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) și Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  Contextul actual de creştere economică, în care societăţile italiene investesc în România,


,

EVENIMENT

ENERGIA |17


EVENIMENT este deosebit de favorabil. în anul 2015, PIB-ul a crescut cu 3,7%, Comisia Europeană estimând o creştere de 4,2% in 2016 şi de 3,7% în 2017. În anul 2015, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), schimburile comerciale dintre Italia şi România au atins valoarea record de 13,64 miliarde de euro, în creştere cu 8,55% faţă de 2014. Evoluţia pozitivă a nivelului schimburilor comerciale pare a fi confirmată şi de datele referitoare la primele doua luni din 2016. Italia îşi păstrează astfel locul fruntaş atât în clasamentul ţărilor exportatoare, cât şi în cel al pieţelor de destinaţie a produselor de export româneşti, cu o cotă de 11,6% din totalul schimburilor comerciale ale României (12,4%

ENERGIA | 18

din totalul exporturilor şi 10,9% din totalul importurilor). Creşterea continuă a schimburilor comerciale reflectă o prezenţă solidă a societăţilor italiene pe teritoriul României. Astfel, Italia se situează pe primul loc în România ca număr de societăţi comerciale înregistrate. în baza datelor Registrului Comerţului, la 31 decembrie 2015 în România erau active 24.105 societăţi cu capital italian, numai în 2015 înregistrandu-se 2.203 noi companii cu participare italiană. Italia îşi confirmă, astfel, poziţia de principal investitor în Romania, deţinută de peste 10 ani, în baza numărului de societăţi înregistrate (20,5% din total).


,

EVENIMENT

IL FORUM ECONOMICO ROMANIA 2016 «Gli investimenti italiani in Romania: un percorso europeo nell’economia globale» Il Forum Economico organizzato il 14 giugno a.c. a Bucarest dall’Ambasciata d’Italia a Bucarest e dall’ICE – l’Agenzia per la Promozione all’Estero, in collaborazione con Confindustria Romania e con la partecipazione della Camera di Commercio Italiana e della SACE, ha avuto come obiettivo di esaminare le opportunita’ per gli investimenti italiani in Romania che rappresentano un percorso europeo nell’economia globale. Gli ospiti d’onore del Forum Economico « Gli investimenti italiani in Romania: un percorso europeo nell’economia globale» sono stati il Presidente della Reppublica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Romania Klaus Johannis. Il forum e’ stato aperto da SE Diego Brasioli, l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest, che ha ricordato l’interesse crescente delle societa’ italiane per la Romania e l’impegno dell’Ambasciata nel sostenere gli sforzi degli imprenditori italiani attraverso azioni di promozione e assistenza. Il Presidente Confindustria Romania, Mauro Maria Angelini, ha portato ai due Presidenti e agli invitati presenti i saluti delle centinaia di societa’ romene a capitale italiano che hanno aderito all’Associazione e delle decine di migliaia di persone addette che operano in queste societa’. Dopo la menzione del primo articolo della Costituzione italiana che recita che l’Italia e’ una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il Presidente di Confindustria Romania ha dichiarato: “Siamo qui a lavorare. Facciamo impresa, ci prendiamo responsabilita’, rischiamo per creare crescita, ci sentiamo in dovere di contribuire allo sviluppo della Romania e abbiamo portato con noi i nostri valori

cercando la perseverenza dei nostri padri e nonni che ricostruirono l’Italia nel dopoguerra. Crediamo di aver portato anche competenze e la voglia di fare bene, in altre parole abbiamo portato la volonta’ di dare il meglio di noi stessi”. Il Presidente di Confindustria Romania si e’ rivolto poi direttamente al Presidente della Romania, Klaus Johannis: “Al Presidente della Romania desideriamo trasmettere il messaggio che gli imprenditori italiani ci sono e ci saranno. Come Associazione datoriale indipendente, Confindustria Romania collabora con le istituzioni, desideriamo essere strumento di sussidarieta’ e dialogo sociale assieme agli altri “patronat” e fornire la nostra visione anche su tematiche tecniche”. Il Presidente d’Italia, Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza della relazione economica tra la Romania e l’Italia: “La comunita’ dei romeni in Italia ha superato 1 milione di persone (1,2 milioni dai dati ufficiali) e quasi 60.000 aziende costituite dai romeni che svolgono la loro attivita’ sul mercato italiano. Sono contento di vedere che con la crescita della comunita’ romena in Italia sono arrivati anche imprenditori romeni che rispettano l’ambiente d’affari e l’economia d’Italia. Gli scambi economici di 13,5 miliardi di euro nel 2015 e il numero grande di aziende presenti nei due paesi costituite da romeni e italiani ci indicano che la collaborazione economica tra i due Paesi e’ forte. La Romania e l’Italia rappresentano un esempio di integrazione nell’Unione Europea. La relazione tra i nostri Paesi e’ un esempio di quello che l’Unione Europea deve rappresentare”. Il Presidente della Romania, Klaus

ENERGIA |19


,

EVENIMENT

RINA SIMTEX CERTIFICATION BODY

ENERGIA | 20

ISCIR CERT

RINA Romania ENERGIA |67


,

EVENIMENT

Johannis, ha dichiarato che “in seguito alla lunga tradizione di amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi, l’Italia e’ diventata uno dei partners strategici della Romania. Sul piano della collaborazione economica, l’Italia e’ secondo partner commerciale della Romania e uno dei piu’ importanti partners sul piano degli investimenti. Anche nel periodo difficile post crisi economica, le relazioni economiche hanno superato 13,5 miliardi di euro, in crescita con un 1 miliardo rispetto al 2014”. Il primo panel del Forum Economico che e’ seguito dopo i discorsi dei due Presidenti, “Nuove opportunita’ per gli investimenti italiani in Romania”, moderato da Luca Gentile, Direttore dell’ICE – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione

delle Imprese Italiane, e’ stato dedicato alle opportunita’ di affari e alle novita’ normative da poco introdotte in materia di appalti. Il secondo panel “Sviluppo del business: le novita’ dei fondi UE per le PMI in Romania”, moderato da Rocco Ferri, Direttore Generale di Confindustria Romania e’ stato destinato alle strategie di sviluppo del business, mentre l’ultimo panel “Agricoltura biologica e tecnologia: il ruolo strategico delle aziende italiane in Romania”, moderato da Adrian Dimache, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la Romania si e’ concentrato sul ruolo strategico delle aziende italiane in Romania nel settore dell’agricoltura biologica. Hanno avuto interventi rilevanti: Costin Borc, Vice Primo-Ministro del Governo e Ministro dell’Economia, del Commercio

ENERGIA |21


EVENIMENT

e delle Relazioni con l’Ambiente d’Affari, Florin Jianu, Presidente del Consiglio Nazionale delle PMI e Achim Irimescu, il Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. Il contesto di crescita economica nel quale le imprese italiane si trovano ad investire in Romania è in effetti molto favorevole. Nel 2015, il PIL è aumentato del 3,7% e la Commissione Europea ha previsto una crescita del 4,2% nel 2016 e del 3,7% nel 2017. Nel 2015, secondo i dati dell’Istituto Romeno di Statistica (INS), l’interscambio commerciale tra Italia e Romania ha raggiunto il valore record di 13,64 miliardi di euro, in aumento dell’8,55% rispetto al 2014. L’andamento crescente dell’interscambio sembra confermato anche dai dati relativi ai primi due mesi del 2016. L’Italia si conferma così ai primissimi posti sia nella graduatoria dei paesi fornitori, sia in quella dei mercati di destinazione dell’export romeno, con una quota sull’interscambio totale della Romania pari all’11,6% (12,4% del totale export e 10,9% del totale import). Il costante aumento dell’interscambio commerciale rispecchia la solida presenza delle aziende italiane sul

ENERGIA | 22

territorio romeno. L’Italia è infatti il primo Paese in Romania per numero di imprese registrate. Secondo i dati del Registro delle Imprese, al 31 dicembre 2015, le imprese italiane attive in Romania erano 24.105 e solo nel 2015 sono state registrate 2.203 nuove società a partecipazione italiana. L’Italia si conferma così, da oltre 10 anni, il principale paese investitore per numero di aziende registrate (20,5% del totale).


,

EVENIMENT

GLOBAL FOOD FORUM

Sala Constanța - Grand Hotel JW Marriott – București – vineri 8 iulie 2016

de Daniela Anghelinis Global Food Forum a fost unul din marile evenimente care a cooptat 16 state ale Comunității Europene, reunite pentru a discuta despre situația actuală și viitorul dezvoltării agriculturii și industriei agroalimentare din Europa, în raport cu restul lumii. Consilierul național recent numit al Confindustria România, dr. Marco Nicastro, deja președinte al Confagricoltura Italia și responsabil cu dezvoltarea relațiilor italiano-române din domeniul agriculturii, în domeniul cultivării și producției de tomate și conserve, a fost prezent la eveniment. Italia a fost reprezentată de Președintele Confagricoltura, dr. Mario Guidi dar și de către Președintele Global Food Forum, toți fiind invitați să reprezinte Confindustria România de către Prof. Dr. Alfredo Tisocco, Președintele Teritorialei Prahova România, vicepreședinte Antonio Campisi, consilierul Campisi Calogero și Președintele Confeuropa Imprese Italia. Ambasada Italiei la București a fost reprezentată de dr. Alessandro Pitotti. Printre autoritățile care au reprezentat cu mândrie România, țara gazdă, s-au numărat prim-ministrul Dacian Cioloș și ministrul Agriculturii Achim Irimescu. După cum se poate vedea din programul

publicat, între personalitățile care au marcat evenimentul au fost cei 15 miniștri ai agriculturii din țările Comunității, care au promovat și aderat la evenimentul Global Food Forum, și care au promis ca periodic, prin rotație, sa-l susțină pe viitor. Următoarea dată stabilită este octombrie 2016 în Italia la Roma, așa cum a afirmat președintele Mario Guidi. Intervențiile au fost în mare parte îndreptate spre o acțiune comună de apărare a originilor și a caracteristicilor locale, cu o atenție sporită spre o strategie comună, pentru a asigura coordonarea diferitelor națiuni UE spre o mai activă acțiune de promovare și susținere privind conservarea și dezvoltarea teritoriilor care, în mod tradițional, sunt antrenate în aceste sectoare. Deci, o competiție care vizează îmbunătățirea culturilor și a producției de produse alimentare, sprijinită de cooperarea între statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, evenimentul Global Forum a fost deschis de către ministrul român al Agriculturii Achim Irimescu, care a reiterat importanța asociațiilor și a unei strânse legături între fermieri și producătorii de alimente, dând ca exemplu Italia, Spania, Franța și Grecia, care deja de mai mulți ani utilizează consorțiul și formula consociativă

ENERGIA |23


EVENIMENT

GLOBAL FOOD FORUM Forum Investing in the future of our agriculture Bucharest – July 8, 2016 Constanza Hall – JW Marriott, Bucharest Grand Hotel

Calea 13 Septembrie 90, 050726 Bucharest 5 PROGRAM

Friday, July 8 Welcome statement to the participants : Achim Irimescu, Minister for Agriculture & Rural Development

10.15 10.30

Formal opening : Dacian Ciolos, Prime Minister of the Republic of Romania

11.00 -12.30

16.30 -17.00

Debate « Investing in agriculture : what is at stake ? - discussion », with : Ministers for agriculture of France, Poland, Hungary, Slovak Republic, Tchek Republic, Slovenia, Austria, Bulgaria, Finland, Latvia, Lituania, Estonia, Spain, Portugal, Italy. (names tbc) Representative of the Commission : Mihail Dimitru DDG DGAgri. - Introductory remarks : Mario Guidi (President of Confagricoltura, president of Global Food Forum) - Scene setting of the challenges : Yves Madre, Farm Europe - Mihail Dimitru : A common policy for a common ambition - Panel discussion : Ministers, moderated by Farm Europe. - Wrap up of the session : Catherine Lion Afternoon sessions : Which investments of competitiveness ? 14.00 to 14.45 Speakers : Ethanol Europe (HU), Groupama (FR), Confagricoltura (IT) RO stakholder (tbc) – moderated by Farm Europe Which investments of sustainability? 14.50 to 15.35 Speakers : MTK (FI), Fruidor, RO stakeholder (tbc) How to invest in a context of volatile markets and crises? 15h45 to 16h30 - Speakers :Pacifica (FR), RO stakeholder (tbc), Conclusion of the Conference

17.00 – 17.30

Press conference

14.00 -16.30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bd. Carol I nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti, cod 030163 www.madr.ro

ENERGIA | 24


,

EVENIMENT cu succes. Sunt necesare noi eforturi din partea instituțiilor UE pentru a susține cultivatorii și producătorii de fructe și legume, vin, lapte și alte produse care sunt parte a lanțului alimentar. Romania lucrează în prezent la salvgardarea agricultorilor, astfel încât să nu suporte singuri dificultățile prezente acum în sectorul agricol. Premierul Dacian Cioloș a salutat pe toți cei prezenți, subliniind importanța organizării Forumului în România și arătând, în același timp, satisfacția pentru modul în care a fost organizat. A ținut să sublinieze faptul că România joacă un rol important în acest sector, recunoscută tradițional ca hambar al Europei datorită culturilor sale valoroase de grâu, dar și pentru dinamismul și pregătirea dobândită de-a lungul timpului, evocând angajamentul său ferm pentru promovarea și dezvoltarea întregului sector agricol, încurajând fermierii să utilizeze toate noile tehnologii ale industriei. ”Suntem aici pentru a dezbate regulile de planificare și noile direcții ale UE, chiar dacă momentan una dintre cele mai importante țări membre părăsește UE”, a reiterat Prim-ministrul Cioloș”. Trebuie să ne străduim să regândim un proiect comun privind noile direcții de dezvoltare a agriculturii pe baza lecției primite, începând cu cei șase membri fondatori, până la cele 27 de țări membre actuale, acum fără Marea Britanie”. Primul-ministru a continuat apoi să constate că în cei 10 ani de la aderarea la UE, România a făcut numeroși pași importanți atât în ceea ce privește organizarea, cât și la nivel calitativ, având toate drepturile să-și asume în 2019 președinția Comunității UE, și mai mult, să-și onoreze cu brio acest rol. ”Nu ar trebui să ne îndreptăm spre o politică populistă care implicit ar trebui să promoveze și să accepte în mod pasiv deciziile venite de la Bruxelles, ci ar trebui să participăm în mod activ, să ne aducem contribuția, să venim cu noi idei și strategii evolutive", a adăugat prim-ministrul Cioloș. “Problemele locale trebuie să fie depășite cu mare grijă și înțelegere, având drept scop comun echilibrarea piețelor, pentru produse de calitate mai bună și o concurență loială “.

Cioloș a subliniat în cele din urmă că profitul nu ar trebui să fie punctul principal al economiei agricole, tocmai pentru ca denaturează de cele mai multe ori sectorul cu graba cultivării unui produs sau altul în funcție de factorii economici, prin urmare ar trebui să fim mai atenți la calitatea produselor, la prețuri corecte și să aruncăm o privire atentă valorilor aliniate la nivel comunitar. Există deci un aspect cu o valoare imobiliară și de mediu pe care Comunitatea Europeană trebuie să-l discute și să-l dezbată cu spirit critic și analitic. Ce așteptări avem de la Comunitate atunci? În primul rând: să se concentreze pe o agricultură care produce hrana pentru o alimentație sănătoasă și de calitate; în al doilea rând: o atenție sporită dezvoltării zonelor rurale; și în al treilea rând, ameliorarea condițiilor din agricultură. De fapt, este necesar să verificăm bine lanțul alimentar, cu scopul de a crea un echilibru deoarece nu suntem nici primii, nici singurii fermieri care au avut de suferit sau, chiar mai rău, au cedat din cauza crizei economice. Acest sacrificiu ar trebui distribuit în mod echitabil și spre lanțul de distribuție

ENERGIA |25


EVENIMENT comercială. Trebuie să oprim evadarea populației rurale spre orașe, care pot da inițial impresia că viața este mai ușoară. Acest lucru poate fi corectat punând accent pe modernizarea și inovarea echipamentelor și a sistemelor de cultivare.” Sunt ferm convins că dacă vom folosi împreună această provocare în mod onest și vom utiliza fondurile UE într-o manieră atentă pentru modernizarea întregului sector, vom fi capabili să facem față provocărilor în fața Uniunii Europene. Încercăm să evităm pe cât posibil calea mai ușoară a speculațiilor politicilor regionale, în favoarea unor eforturi susținute în cercetare și a unei politici sociale care să genereze o strategie de dezvoltare comună pentru binele națiunilor noastre din Comunitatea Europeană. Acesta este motivul real pentru care periodic trebuie să ne străduim să ne comparăm și să participăm la reuniuni care aduc idei inovatoare, sugestii și îmbunătățiri atât pentru operatorii din sectorul agroalimentar, cât și pentru populație și consumatorii de alimente care trebuie să fie de o calitate superioară și sănătoase în primul rând" , a spus Cioloș. Trebuie precizat că aproape toți cei care au luat cuvântul au conturat și susținut ideile primuluiministru român, ca Joseph Kamenicky secretarul de stat din Slovacia, care a reiterat punctele cheie ale discursului primului-ministru, subliniind faptul că trebuie să fim mai atenți la mirajul " globalizării", care poate ucide realitățile culturale

locale și produsele agricole tradiționale care în mod natural au susținut populațiile din această zonă sau din alte zone ale Europei. Într-adevăr, acestă cale ar trebui urmată cu mare atenție si înțelepciune, pentru a crește și dezvolta o mai bună realitate agricolă, care să producă o calitate superioară și diversificată: vin, fructe, grâu, legume, miere etc. Calitatea și diversitatea sunt simboluri cheie pentru o dietă sănătoasă, care trebuie să fie prezentă în toate statele membre ale Comunității Europene. Prin urmare chiar și Vasil Grudev, Secretar de stat al Bulgariei a punctat aspectele subliniate mai sus, sugerând că este necesar să inversăm cursul marcat de stagnare a reformelor și intervențiilor din agricultura din ultimul timp și să ne dedicăm competitivității, respectând diversitatea zonelor cultivate așa cum au făcut și Statele Unite ale Americii. La fel de interesante au fost și intervențiile secretarului de stat al Spaniei, Jose 'Luis Sanz Garcia Bequino și a directorul general al Confindustria Italia, care au expus experiențele din cadrul reformelor adoptate cu inovație și succes din statele lor, în căutarea unei mai bune calități a lanțului alimentar. Acordăm în final o mențiune de mulțumire președintelui Mario Guidi care l-a felicitat călduros pe Dacian Cioloș, afirmând că o mare atenție trebuie acordată lanțului de aprovizionare a sectorului agricol. Este necesar să facem lumină împreună asupra experiențelor avute în acest sector și să

În prezidiu: Dacian Cioloș, prim ministrul României și Mario Guidi, președinte Global Food Forum și președinte Confagricoltura Italia

ENERGIA | 26


,

EVENIMENT împiedicăm astfel noii intrați în Comunitatea Europeană să comită aceleași greșeli deja făcute de către primii fondatori. Trebuie să facem un schimb de idei și experiențe în mod constant și să ne influențăm reciproc pozitiv, pentru o evoluție și o dezvoltare de succes. Inovația nu înseamnă doar cantitate, ci mai ales calitate. Trebuie să protejăm mediul înconjurător, acordând o atenție deosebită tuturor produselor utilizate pentru reabilitarea terenurilor agricole cum ar fi pesticidele, îngrășămintele chimice și toate activitățile legate de culturile biologice, în virtutea unui echilibru care implică întreaga industrie economică. Trebuie să respectăm fiecare țară membră a Comunității Europene, să-i înțelegem vocația sa tradițională și produsele locale, raportându-le proporțional nu doar la nevoile zonale ci ale întregii Comunități. În cadrul UE trebuie să fim receptivi la vremurile actuale, să cultivăm constant o conștiință colectivă și să aruncăm o privire asupra a tot ceea ce înseamnă inovație și politică socială care să sprijine sectorul agricol, care reprezintă chiar esența și energia indispensabilă vieții. Proiectele din acest sector se vor ghida în mod activ după programul stabilit deja în declarația comună de colaborare, semnată de toate statele membre UE care se vor reuni din nou în luna octombrie, la Roma.

GLOBAL FOOD FORUM

Sala Costanza - Grand Hotel JW Marriott – Bucarest – venerdì 8 luglio 2016 di Daniela Anghelinis Il Global Food Forum è stato uno dei grandi eventi che ha visto 16 stati membri della Comunità Europea riunirsi per discutere della situazione attuale e futura dello sviluppo dell’Agricoltura e dell’Industria Agroalimentare dell’Europa in relazione a quella mondiale. Il consigliere nazionale della Confindustria Romania di recente nomina, dr. Marco

Calogero Campisi, Președinte CONFEUROPA și Mario Guidi, Președinte CONFAGRICOLTURA – Italia și Președinte GLOBAL FOOD FORUM

Nicastro, con delega per lo sviluppo delle relazioni italo-romene nell’ambito dell’Agricoltura , già Presidente in Confagricoltura Italia per la coltivazione e produzione dei pomodori da industria , ha fatto sì che all’Evento, dove l’Italia era rappresentata dal Presidente di Confagricoltura dr. Mario Guidi , ma anche Presidente del Global Food Forum , fossero invitati a rappresentare Confindustria Romania , il Prof. Alfredo Tisocco , Presidente della Territoriale di Prahova, il Vicepresidente Antonio Campisi, il Consigliere Calogero Campisi , Presidente di Confeuropa Imprese Italia. Era presente a rappresentare l’Ambasciata Italiana a Bucarest il dr. Alessandro Pitotti. Tra le autorità presenti a rappresentare la Romania, paese ospitante, c’erano il Primo Ministro Dacian Ciolos e il Ministro dell’Agricoltura Achim Irimescu. Come si evince dal programma qui pubblicato, le personalità di spicco sono

ENERGIA |27


EVENIMENT

state quelle che hanno rappresentato tutti i 15 Ministeri dell’Agricoltura dei paesi della Comunità che hanno aderito e promosso il “Global FOOD FORUM” e che periodicamente si sono promessi di replicare a rotazione nei paesi promotori. Il prossimo è stato fissato per ottobre 2016 in Italia a Roma, come ha ribadito il Presidente Mario Guidi. Gli interventi sono stati quasi tutti indirizzati verso un’azione comune di difesa delle proprie origini e caratteristiche locali ma con una particolare e maggiore attenzione verso una strategia comune a fare in modo che le varie nazioni UE abbiano un coordinamento sempre più attivo verso le varie azioni di promozione ed aiuto per la salvaguardia e lo sviluppo dei territori già tradizionalmente impegnati nei diversi settori. Quindi, una concorrenza sì rivolta a migliorare le colture e la produzione dei prodotti alimentari ma anche una particolare attenzione alla collaborazione tra gli Stati Membri UE. Così, il Global Forum è stato aperto dal Ministro dell’Agricoltura romeno Achim Irimescu che ha ribadito l’importanza dell’associazionismo tra gli agricoltori e produttori di agroalimentari, sull’esempio dell’Italia, Spagna, Francia e Grecia che già da molti anni usano la formula consociativa e consortile con successo. Sono necessari dei nuovi provvedimenti da parte delle Istituzioni dei vari Governi UE per i coltivatori e produttori di ortofrutta, vino, latte e tutti i prodotti che fanno parte della filiera agroalimentare. In particolare in Romania si sta operando per la salvaguardia dei coltivatori diretti affinché’ non sopportino da soli le difficoltà presenti ora nel settore agricolo. Il Primo Ministro Dacian Ciolos ha esordito con il salutare tutti i presenti e sottolineando l’importanza del Forum, dimostrando il suo compiacimento per il modo in cui è stato organizzato in Romania, paese attore importante del settore, vuoi per il suo tradizionale riconoscimento di granaio d’Europa dovuto alle sue pregevoli coltivazioni di grano, ma anche per la sua dinamicità e preparazione, ha evocato il suo fermo impegno a promuovere lo sviluppo di tutto il comparto agricolo indirizzandolo ad usare tutte le nuove tecnologie del settore. ” Siamo

ENERGIA | 28

qui a dibattere le norme di pianificazione e i nuovi indirizzi dell’Unione Europea mentre uno dei paesi principali se ne sta andando dall’UE.,” ha ribadito il Primo Ministro Ciolos ” ma noi dobbiamo comunque impegnarci per ripensare ad un progetto comune sul nuovo sviluppo dell’Agricoltura, sulla base della lezione avuta dai primi 6 fondatori dell’UE fino agli attuali 27 paesi aderenti, ora senza la Gran Bretagna”. Il Primo Ministro ha quindi proseguito con l’affermare che nei 10 anni di adesione all’Unione Europea, la Romania ha fatto dei miglioramenti importanti, sia sotto il profilo organizzativo che qualificativo e quale titolata ad assumere nel 2019 la Presidenza della Comunità UE farà ancor di più per onorare il suo ruolo. ” Non si deve andare verso una politica populista dove si debba subire passivamente le decisioni di Bruxelles , è necessario partecipare attivamente e portare nuove idee di strategie evolutive” ha aggiunto il primo Ministro Ciolos. “I problemi locali vanno superati con molta attenzione e comprensione mirando comunque ad una comunione di intenti al fine da equilibrare i mercati pe una sempre migliore qualità dei prodotti con concorrenza leale “. Ciolos ha sottolineato infine che il profitto non deve essere il punto principale dell’economia agricola che spesso stravolge il settore con la rincorsa alla coltivazione di questo o di quel prodotto, bisogna essere molto più attenti alla qualità dei prodotti con giusti prezzi così come sui valori allineati comunitariamente dei terreni e dell’Energia. Esiste quindi anche un aspetto immobiliare terriero oltre che ambientale sul quale la Comunita’ Europea deve discutere e dibattere con spirito critico e programmatico. Cosa ci aspettiamo dalla Cumunita’ quindi ? Primo : attenzione verso un’Agricoltura che produca prodotti per una sana e qualificata alimentazione ; secondo : attenzione per lo sviluppo delle aree rurali ; e terzo : particolare attenzione alle condizioni dei coltivatori diretti. Di fatto e’ necessario controllare bene la catena alimentare al fine di creare un equilibrio affinche’ non siano sempre per primi i coltivatori a soffrire o peggio ancora, a soccombere a causa di una crisi economica anzicche’ distribuire equamente il sacrificio anche nella catena commerciale


,

di distribuzione . Bisogna fermare la fuga della popolazione agricola verso le città che magari inizialmente danno l’impressione che là la vita sia più facile. Ciò si può correggere con l’attenzione verso l’ammodernamento ed innovazione delle attrezzature e dei sistemi di coltivazione. ” Sono convinto che se tutti insieme usiamo il confronto leale e usiamo i Fondi UE in maniera attenta per l’ammodernamento dell’intero comparto, saremo in grado di affrontare le sfide che il mondo si attende dall’Unione Europea. Non seguiamo quindi i facili richiami delle speculazioni politiche regionali, quanto più adoperiamoci alla ricerca e alle politiche sociali per una comune strategia di sviluppo per il bene delle nostre nazioni, della Comunità Europea, e del mondo. Questo è il vero motivo per il quale dobbiamo impegnarci periodicamente al confronto e agli incontri che portano sempre idee innovative e migliorative sia per gli operatori del settore Agroalimentare che per le popolazioni consumatrici dei prodotti alimentari sani e altamente qualificati”, ha concluso Ciolos. Va detto che quasi tutti gli intervenuti si sono rifatti molto sul discorso del Primo Ministro Romeno Dacian Ciolos, come Joseph Kamenicky Segretasrio di Stato della Slovacchia che ha ribadito i punti del Primo ministro Ciolos sottolineando il fatto che si deve fare attenzione a non accogliere con facilita’ il richiamo delle “sirene della globalizzazione” che poi uccidono le realta’ locali delle coltivazioni di prodotti che hanno tradizionalmente fatto vivere le popolazioni di questa o quell’altra piccola area dell’Europa. Anzi queste vanno saggiamente seguite al fine di far crescere ancor di piu’ e meglio una piccola realta’ contadina e agricola che puo’ produrre nel suo territorio con le diverse qualita’ : vino, frutta, grano, ortaggi, miele ect.... la diversita’ qualitativa e’ segno di sana alimentazione che puo’ essere esportata verso tutti gli stati membri della Comunita’ Europea. Cosi’ anche Vasil Grudev Segratario di Stato della Bulgaria, ribadendo i punti sopra evidenziati ha poi suggerito che e’ necessario invertire la rotta perseguita per anni con il temporeggiare nelle riforme e negli interventi e dedicarci alla concorrenzialita’ nel rispetto

delle diversita’ delle aree coltivate con gli stessi prodotti come hanno fatto gli Stati Uniti d’America (U.S.A.) . Cosi’ interessanti sono stati gli interventi del Segretario di Spagna Jose’ Luis Sanz Garcia Bequino e del direttore generale della Confindustria italiana che hanno esposto le esperienze in seno alle riforme adottate nei relativi paersi con successo nell’innovazione e nella ricerca per una migliore e altamente qualitativa filiera alimentare. Una menzione di riguardo infine, va data al Presidente Mario Guidi che ha ringraziato vivamente Ciolos, aggiungendo che un’importante attezione si deve rivolgere alla Filiera degli operatori del settore agricolo. È necessario mettere insieme le esperienze evitando che i nuovi entrati nella Comuinita’ Europea commettano gli errori gia’ fatti nel passato dagli altri e dai primi fondatori. Bisogna scambiarci in continuazione e contaminarci le idee, procedendo ad un’evoluzione proficua delle esperienze. Innovazione non significa solo fare quantità quanto più qualità. Va salvaguardato l’Ambiente con particolare attenzione verso tutti i prodotti usati per la riqualificazione dei terreni coltivati, come gli antiparassitari , concimi chimici e tutte le attivita’ per le coltivazioni a qualificazione biologica, in virtu’ anche di un equilibrio che investe l’intero settore economico. Dobbiamo rispettare ogni paese della Comunità Europea per la sua tradizionale vocazione dei vari prodotti commisurandolo e rapportandolo alle necessità della Comunità locale ma anche di tutta la Comunità. In UE dobbiamo essere reattivi sui tempi, facendo crescere una coscienza collettiva, misurandoci periodicamente su tutto quanto riguarda innovazione e politica sociale per gli operatori dell’Agricoltura, che è l’Energia indispensabile della Vita. I lavori poi sono seguiti come da programma fino alla conclusione del comunicato comune di collaborazione e attivo confronto allargato anche a tutti gli stati Membri UE con un arrivederci a tutti nel prossimo ottobre a Roma.

ENERGIA |29


ȘTIRI INTERNE

ENERGIA | 96 30


,

PREZENTARE

ICE, da 47 anni con le imprese in Romania In Romania l’Ufficio di Bucarest dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l’attività di assistenza, promozione, informazione e formazione da oltre 47 anni ed è accreditato come Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, operando in sinergia con essa. L’ufficio è tra l’altro competente anche per la Repubblica Moldova. Per il secondo semestre del 2016, l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio di Bucarest, accanto ad interventi di tipo tradizionale come le missioni di operatori romeni in Italia, la partecipazione a fiere settoriali, le attività di promozione in collaborazione con la grande distribuzione organizzata, prevede di organizzare una serie di interventi che sono stati concepiti per agevolare la creazione di nuove opportunità di business come seminari tematici con la presenza di esperti, workshop settoriali con incontri bilaterali, partecipazione a fiere e mostre autonome. L’ufficio è attualmente impegnato nella selezione degli operatori romeni e/o giornalisti per visitare le fiere che si svolgeranno in autunno: VICENZA ORO (2-5 settembre), SANA di Bologna (8-12 settembre) SALONE NAUTICO di Genova (20-23 settembre), CERSAIE (Bologna 25-29 settembre), MOSTRA AUTONOMA SETTORE COSMETICA (Zagabria, 11-12 ottobre), INCOMING PUGLIA (Bari, 8-10 novembre) che prevende un ampio programma di visite aziendali nella Regione, INTERPOMA (Bolzano, 24-26 novembre), ecc. Le iniziative proposte nel Programma Promozionale ICE saranno realizzate in stretto coordinamento con le attività programmate con le Regioni nei diversi accordi di programma e le principali organizzazioni imprenditoriali con le quali sono attivi accordi di settore. L’attività, inoltre, verrà svolta in stretto coordinamento con tutta le iniziative di promozione del Sistema Italia, rappresentato oltre che dall’Ambasciata con funzioni di indirizzo e coordinamento, dalle principali imprese e associazioni di imprenditori italiani presenti in loco. Fonte: Agenda ICE di Bucarest

ENERGIA |31


EVENIMENT

Înalții reprezentanți ai Patronatului Confindustria România, în misiune la Iași O delegație restrânsă a Confindustria România, alcătuită din Prim Vicepreședintele Giulio Bertola și Directorul General Rocco Ferri, a ajuns zilele trecute la Iași pentru a întalni un grup semnificativ de antreprenori italieni prezenți în această regiune. În calitate de asociat agregat al Confindustria Italia, principala organizație care reprezintă întreprinderile de producție și prestări servicii din Italia și cea mai mare din Europa în ceea ce privește numărul de membri asociați, Patronatul Confindustria România este reprezentantul exclusiv al omologului său italian pe teritoriul României. Confindustria România este asociația care ofera sprijin antreprenorilor italieni din România. Deși a fost infiintata în anul 2011, Patronatul este recunoscut de către Guvern și a început să își desfășoare activitatea încă din 2005 sub numele de "Unimpresa România" (activă din 2003), susținând și apărând interesele oamenilor de afaceri italieni de aici. Companiile membre Confindustria din România, care până în prezent

ENERGIA | 32

însumeaza aproape 500, au creat mai mult de 70.000 de locuri de muncă și sunt prezente în toate sectoarele: energie, industrie, infrastructură, servicii, auto, agricultură, etc. În baza statutului de Patronat, Confindustria România participă la negocieri cu Guvernul și sindicatele pe teme de interes deosebit și de importanță majoră pentru companii (costul forței de muncă, regimul fiscal, dialogul social). Membru al ACPR (Alianța Confederațiilor Patronale din România) și referent al CNIPMMR (Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România), membru asociat fondator al Confindustria Balcani, Patronatul își orientează eforturile spre accentuarea caracterului sindicalist al Asociației, consolidând operativitatea comisiilor permanente care se ocupă cu problemele de importanță majoră pentru companiile membre și pentru competitivitatea țării. L-am întrebat pe Prim Vicepreședintele și Delegatul pentru Relațiile Externe din cadrul Confindustria România, Giulio Bertola, care este scopul acestei misiuni.


,

ENERGIA |33


EVENIMENT Prezența oamenilor de afaceri italieni în Iași și împrejurimi este semnificativă. Datorită faptului că aceasta se exprimă și aici prin excelență și locuri de muncă, noi credem că a sosit momentul ca, după București, Timișoara, Cluj și Prahova să înființăm o reprezentanță teritorială proprie în acest oraș. România este o țară promițătoare care zi dupa zi joacă un rol tot mai important și mai strategic în Europa, iar din această creștere facem parte integrantă și noi, cu companiile noastre care au contribuit în mod activ la acest proces decisiv pentru viitorul României. Așadar, înființarea unei reprezentanțe teritoriale a Confindustria România la Iași se poate traduce în mai multe investiții viitoare din partea firmelor italiene? Cu siguranță aceasta înseamnă că vom putea dispune de o organizare mai structurată și mai profesională în relațiile cu autoritățile locale

ENERGIA | 34

din regiune, pentru companiile deja prezente. Extinderea vastei experiențe asociative a Confindustria în această parte a țării nu va putea decât să îmbunătățească mediul de afaceri, făcându-l mai atractiv pentru mai multe investiții. Aș dori să mai subliniez și faptul că relațiile dintre Italia și România nu sunt numai economice sau industriale. Este de ajuns doar să ne gândim la numărul mare de cetățeni italieni pentru care România este ca o a doua patrie și viceversa, la românii, muncitori calificați și serioși, care trăiesc în Italia, contribuind în mod pozitiv la economia italiană. Să nu uităm că această reciprocitate favorabilă a generat un parteneriat real, reprezentat de noua generație italo-română, care, de altfel, costituie și cea mai bună și mai solidă mărturie privind integrarea celor două popoare, a conchis Giulio Bertola.


,

INTERVIU

Săptămâna trecută am călătorit la Iași pentru a-l întâlni pe Dr. Novella din cadrul KW FORESTER România și pentru a afla câteva informaii despre activitatea lor și despre modul în care, experții în domeniu văd schimbările în curs la nivel geo – politic, ca posibile pârghii de dezvoltare de prins din zbor. Dr. Novella ne întâmpină în luminoasa lor sală de ședinte, inaugurată anul trecut. Sala este tipic stilului italian, primitoare și confortabilă, cu mobilă fină din lemn, operă a unor artizani venețieni calificați, pardoseli din parchet cald, candelabre luminoase și, desigur, o foarte bună cafea italiană însoțită de mici și delicioase dulciuri. D: Dr. Novella, ce ne puteți spune despre KW FORESTER România? R: KW FORESTER România este una dintre filialele companiei noastre mamă, de origine americană. Misiunea structurii noastre este aceea de a sprijini și asista firmele în diferitele faze ale procesului de internaționalizare, de la partea de început de internaționalizare comercială, la cele succesive care implică aspecte fiscale sau administrative legate de relocarea producției. Am venit în România în 2003, în urma firmelor italiene care și-au transferat procesul de producție, pentru a le furniza sprijin profesional și uman în noua lor experiență și de-a lungul anilor am ajutat la creșterea lor optimizându-le alegerile prin lucrul umăr la umăr. D: Dr. Novella, cum este alcătuit grupul KW FORESTER? Și ce faceți mai exact? R: Pe lângă compania mamă americană, care acționează pe piețele nord americane, Brazilia și Argentina, avem și filiale directe în Italia, Germania, Albania, Tunisia, Croația și o serie de colaborări, consolidate în timp și transformate într-o rețea, cu profesioniști din țări pe care le considerăm de importanță strategică. În fiecare filială sau birou care face

parte din rețeaua mondială a KW FORESTER, sunt profesioniști cu experiență specifică tematicilor internaționalizării, dată de experiența lor multianuală pe această zonă, dar care au abilitați diverse și complementare între ele, astfel încât să poată acoperi toate aspectele comerțului internațional, de la contractualistică la finanțe, de la marketing la gestiune strategică. Toți colegii noștri (ndg zâmbește atunci când vorbește despre colegii dumnealui și ne transmite exact sentimentul cald al “unei mari familii”), între experiențele lor, au ținut cursuri de predare chiar și în cadrul unor mastere de management în afaceri internaționale și unii dintre ei dețin posturi de manager sau de temporar – manager în diverse firme, chiar și de importanță primară. Echipa KW FORESTER cuprinde profesioniști obișnuiți să gestioneze proiecte noi și să lucreze în echipă, cu aptitudini în: - domeniul marketing sau web – marketing; - domeniul finanțe și administrare; - contractualistică internațională; - consultanță direcțională. D: Dr. Novella, ce este mai exact metoda KW FORESTER? R: Metoda KW FORESTER este oglinda valorilor grupului, care se reflectă în activitățile noastre de zi cu zi. Este un modus operandis (mod de operare) care se bazează pe 3 principii: metoda clară, care permite abordarea rațională a problemelor, prevenindu-le înainte ca acestea să apară; o abordare graduală, care permite măsurarea valorii adăugate a fiecărei faze a procesului dar mai ales, formularea unei soluții “pe măsură” care să țină cont în mod corespunzător de particularitățile firmei pe care o asistăm. D: Dr. Novella, din punctul dumneavoastră de vedere privilegiat, ce ne puteți spune privind viitoarele oportunități comerciale pentru firmele italiene și românești pe piețele străine?

ENERGIA |35


INTERVIU R: Cum spunem mereu clienților noștri, noi nu avem un glob de cristal pentru a vedea ce se poate întâmpla mâine, dar avem mereu antenele înălțate pentru a capta posibilități de dezvoltare și inițiative pentru care sprijinim firmele care vor să le adopte. Ceea ce pot spune eu, este aceea că crizele care au lovit o bună parte dintre țările europene, au fost în primul rând crize de cerere internă și, ca atare, a lovit atât de drastic firmele orientate către piața internă. Firmele care își desfășoară activitatea și pe piețele internaționale au rezistat mai bine, pentru că au începuturi mai puternice și sunt mai în măsură să își reorienteze producția către economiile în creștere. Printre țările cele mai interesante pentru dezvoltările viitoare, noi vedem încă o dată Statele Unite, o redresare ale unor piețe istorice europene și afirmarea unor țări africane. Sectoarele sunt acelea ale energiei regenerabile, a produselor legate de sectorul automativelor, bineînțeles sectorul alimentar, legate de diversele valuri de migrație, a utilajelor specializate și o redresare puternică pentru întreaga lume a agriculturii și bineînțeles, poate ecologică!

La scorsa settimana ci siamo recati a Iasi per incontrare il Dottor Novella della KW FORESTER Romania ed avere alcune informazioni sulla loro attività e su come, da esperti del settore, vedono i cambiamenti in corso a livello geo-politico, come possibili leve di sviluppo da cogliere al volo. Il Dottor Novella ci accoglie nella luminosa sala riunioni della loro struttura inaugurata lo scorso anno. La sala è in tipico stile italiano, accogliente e confortevole, con pregiati mobili in legno opera di sapienti artigiani veneti, pavimenti in caldo parquet, lampadari luminosissimi e ovviamente un buonissimo caffè italiano accompagnato da piccole delizie dolci. D: Dottor Novella, cosa ci può dire di KW FORESTER Romania ? R: KW FORESTER Romania è una delle filiali della nostra casa madre americana. La mission della nostra struttura è quella di supportare ed assistere le aziende nelle varie fasi di un percorso di internazionalizzazione, dalla parte iniziale di internazionalizzazione

ENERGIA | 36

D: Dr. Novella, în 10 cuvinte sfaturile pentru firmele care intenționează să înceapă un proces de internaționalizare comercială. R: Pregătire – entuziasm – resurse umane – resurse financiare – open mind – energie – mentalitate pentru termen mediu și lung – politica pașilor mărunți – planificare – marketing. D: Dr. Novella, în cinci cuvinte sfaturile pentru firmele care intenționează să își externalizeze procesul de producție. R: Organizare – profesionalism – dinamism – adaptare și răbdare... Il salut pe Dr. Novella după o deosebită întâlnire bogată în idei la care să reflectezi și cu certitudinea de a avea a face cu profesioniști pregătiți și umani, care într-adevăr sprijină și susțin firmele pentru că le cunosc în ansamblul lor. KW FORESTER România poate fi contactată la numărul +40 21 313 65 44

commerciale, a quelle successive che coinvolgono aspetti fiscali ed amministrativi legati alle delocalizzazioni produttive. Siamo arrivati in Romania nel 2003, al seguito delle aziende italiane che hanno trasferito qui le produzioni, per dare loro il sostegno professionale ed umano nella loro nuova esperienza e nel corso degli anni le abbiamo fatte crescere ottimizzando le loro scelte lavorando fianco a fianco con loro. D: Dottor Novella, com’è composto il gruppo KW FORESTER ? E cosa fate esattamente? R: Oltre alla casa madre americana, che segue i mercati nord americani, Brasile ed Argentina, abbiamo delle filiali dirette in Italia, Germania, Albania, Tunisia, Croazia e una serie di collaborazioni, consolidate nel tempo e trasformate in un network, con professionisti di paesi che riteniamo strategicamente importanti. In ogni filiale o ufficio facente parte del network KW FORESTER del mondo, ci sono professionisti con esperienze specifiche nelle tematiche


,

EVENIMENT

ENERGIA |37


INTERVIU

dell’internazionalizzazione, date la loro pluriennali esperienze in quest’area, ma con competenze eterogenee e complementari tra loro in modo da poter coprire tutti gli aspetti del commercio internazionale, dalla contrattualistica alla finanza, dal marketing alla gestione strategica. Tutti i nostri colleghi (ndg sorride quando parla dei suoi colleghi e ne traspare proprio il senso affettuoso della “grande famiglia”), tra le loro esperienze, hanno svolto corsi di docenza anche in importanti master di business international management ed alcuni di loro ricoprono ruoli di manager o temporary manager presso svariate aziende, anche di primaria importanza. Il team KW FORESTER comprende professionisti abituati a gestire nuovi progetti ed al lavoro di squadra con competenze in: - area marketing e web-marketing; - area finanza ed amministrazione; - contrattualistica internazionale; - consulenza direzionale. D: Dottor Novella, cos’è esattamente il metodo KW FORESTER?

che hanno colpito buona parte dei paesi europei, sono state soprattutto crisi da domanda interna e, come tale, ha colpito in modo pesante le aziende orientate al mercato domestico. Le imprese che operano anche sui mercati internazionali, hanno retto meglio, perché più solide in partenza e maggiormente in grado di riorientare la produzione verso le economie in crescita. Tra i paesi maggiormente interessanti per gli sviluppi futuri, noi vediamo ancora una volta gli Stati Uniti, una ripresa degli storici mercati europei e l’affermazione di qualche paese africano. I settori sono quelli delle nuove energie rinnovabili, dei prodotti legati al mondo automotive, ovviamente il settore food&beverage, legato alle varie ondate migratorie, dei macchinari specializzati e una forte ripresa per tutto il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, magari biologico! D: Dottor Novella, in dieci parole i suggerimenti per le aziende che intendono avviare un percorso di internazionalizzazione commerciale.

R: Il metodo KW FORESTER è lo specchio dei valori del gruppo, che si rispecchia nelle nostre attività quotidiane. E’ un modus operandis che si basa su 3 principi: metodo chiaro, che permette di affrontare razionalmente i problemi e prevenirli prima che si presentino; un approccio graduale, che permette di misurare il valore aggiunto di ogni fase del percorso ma soprattutto, l’elaborazione di una soluzione “su misura” che tenga adeguatamente conto le peculiarità dell’azienda che assistiamo.

R: Preparazione – entusiasmo – risorse umane – risorse finanziarie – open mind – energia – mentalità a medio/lungo termine – politiche dei piccoli passi – pianificazione – marketing.

D: Dottor Novella, dal suo osservatorio privilegiato cosa può dirci in merito delle future opportunità commerciali per le aziende italiane e rumene sui mercati esteri?

Saluto il Dottor Novella dopo un piacevole incontro ricco di spunti di riflessioni e con la certezza di aver a che fare con dei professionisti preparati ed umani, che veramente supportano e sostengono le aziende perché le conoscono nella loro totalità.

R: Come diciamo sempre ai nostri clienti, noi non abbiamo la sfera di cristallo per vedere cosa succederà domani, ma abbiamo le antenne sempre alzate per captare possibilità di sviluppo ed iniziative per le quali supportiamo le aziende che vogliano intraprenderle. Quello che posso dire io, è che le crisi

ENERGIA | 38

D: Dottor Novella, in cinque parole i suggerimenti per le aziende che intendono delocalizzare le loro produzioni: R: Organizzazione – professionalità – dinamicità – adattamento e pazienza …

KW FORESTER Romania è contattabile al numero +40 21 313 65 44.


,

EVENIMENT

Inaugurarea la Iași a unei noi delegații Confindustria România "Zona Nord - Est" Recent a fost inaugurată la Iași noua Delegație Confindustria România " Zona NordEst", Noua Delegație are sediul în " Pavilionul administratilv " etaj 1, situat în strada Aurel Vlaicu nr. 78. La inaugurare au participat câțiva întreprinzători italieni selecționati prezenți în această zonă a țării, care împreună cu coordonatorul zonei Nord- Est Enrico Novella, au primit pe S.E. Diego Brasioli, Ambasadorul Italiei la București. Delegația Confindustria Romania a fost reprezentată de Vice Președintele Giulio Bertola și de Directorul General Rocco Ferri. Cuvintele Ambasadorului Brasioli au fost și de o mare pozitivitate pentru fructuoasa

colaborare dintre Confindustria România și Ambasada Italiană, și de urare pentru noua deschidere din Iași, considerată indispensabilă pentru suportul firmelor, care investind și crescând, contribuie concret la dezvoltarea economică a acestei zone. Întreprinzătorii prezenți, în plus , au dorit să mulțumească Ambasadorului Diego Brasioli pentru atenția acordată la nașterea acestei prime importante inițiative de asociație italiană în Nord - Est din România. Scopul noii delegații este acela de a asigura o mai bună reprezentare a societăților cu capital itaian din Moldova, de a atrage noi investitori și de a asigura o mai bună colaborare cu autoritățile locale din această zonă.

Inaugurata a Iasi la nuova Delegazione di Confindustria Romania “Area Nord-Est”

Di recente e’ stata inaugurata a Iasi la nuova Delegazione di Confindustria Romania “Area Nord-Est”. La nuova Delegazione ha la sede presso il “Pavilion Administrativ”, piano 1, sito in Strada Aurel Vlaicu, n.78. All’inaugurazione hanno partecipato alcuni selezionati imprenditori italiani presenti in questa zona del Paese che, insieme al Coordinatore dell’Area Nord-Est, Enrico Novella, hanno accolto S.E. Diego Brasioli, Ambasciatore d’Italia a Bucarest. La delegazione di Confindustria Romania e’ stata rappresentata dal Vice Presidente, Giulio Bertola e dal Direttore Generale, Rocco Ferri. Le parole dell’ Ambasciatore Brasioli sono state sia di grande positivita’, per la fattiva collaborazione instaurata tra Confindustria Romania e l’Ambasciata d’Italia, che di augurio, per la nuova apertura di Iasi, considerata indispensabile per supportare le aziende che, investendo e crescendo, stanno contribuendo nel concreto allo sviluppo economico di quest’area. Gli imprenditori presenti invece, hanno voluto ringraziare S.E. l’Ambasciatore Diego Brasioli per l’attenzione che ha riservato alla nascita di questa prima importante iniziativa aggregativa, italiana nel nord-est della Romania. Lo scopo della nuova Delegazione e’ quello di assicurare una migliore rappresentanza delle societa’ a capitale italiano della Moldova, di attirare nuovi investitori e di assicurare una migliore collaborazione con le autorita’ locali di questa zona.

ENERGIA |39


ANALIZĂ

ANALIZĂ PRIVIND EVOLUŢIA PIEŢEI DE ENERGIE DIN ROMÂNIA Q1_2015 ŞI Q2_2015, PERSPECTIVE PENTRU PRODUCĂTORII DE E-SRE

acesteia în intervalul orar 10:0006:00. Preşedintele AFEER a ridicat problema verificării îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV de către furnizorii de energie electrică şi aplicării de sancţiuni pentru cei care nu au realizat cota de achiziţie. Totodată, acesta a sugerat introducerea unei analize lunare a cotei, cu o marjă de toleranţă de 10-15%. În schimb, ANRE a solicitat o mai bună justificare a modificărilor normative ce fac obiectul dezbaterii şi posibilitatea aplicării acestor noi dispoziţii după data de 30 iunie a anului curent. În ceea ce priveşte propunerile făcute de AFEER, ANRE a fost de acord cu analiza ajustării cotei ce urmează a se face trimestrial, cu o marjă de eroare de 10%.

Il Presidente di ALIVE CAPITAL Giacomo Billi con la Marketing Manager di ENERGIA Daniela Anghelinis, in occasione del ricevimento del Premio – Awards -Confindustria Romania , come migliore compagnia Star-up del 2015 Noutăţi Politice Pe 25 martie a avut loc dezbaterea proiectului de modificare a Legii nr. 220/2008 în cadrul Comisiei pentru Industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor. Tema principală dezbătută a fost “revitalizarea” societăţilor deţinătoare de centrale de producere a energiei din surse regenerabile cu capacităţi sub 3 MW, într-o primă fază 5 MW, şi posibilitatea asimilării acestora cu cele având o capacitate sub 1 MW. Secretarul de stat Bogdan Badea a declarat că sprijină fluidizarea pieţei certificatelor verzi precum şi măsurile de sprijinire a micilor producători, dar că doreşte în acelaşi timp să primească avizul oficial al Consiliului Concurenţei privind noile amendamnte la Legea nr. 220/2008. Printre principalele modificări discutate, s-a vorbit de asemenea de reglementarea prețurilor în funcție de prețul PZU cu o toleranţă de ± 5% şi funcţionarea

ENERGIA | 40

ANALIZĂ PRIVIND EVOLUŢIA PIEŢEI DE ENERGIE DIN ROMÂNIA Q1_2015 ŞI Q2_2015, PERSPECTIVE PENTRU PRODUCĂTORII DE E-SRE

Preşedintele Comisiei, Iulian Iancu, a susţinut că modificările aduse la Legea nr. 220/2008 sunt foarte urgente, de altfel la data de 28 martie 2015 aceste amendamente au fost aprobate de îndată de Camera Deputaţilor. Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat la data de 28 mai a anului curent decretul de promulgare a legii pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile E-SRE, de modificare şi completare a legii nr. 220/2008. În virtutea noilor politici ale sistemului energetic naţional, la data de 3 iunie a.c., legea sus-menţionată a fost publicată în Monitorul Oficial (Legea nr. 122/29.05.2015) în completarea şi modificarea legii nr. 220/2008. NOUTĂŢI LEGISLATIVE Prin aprobarea legii Nr. 122/29.05.2015 se introduc următoarele noutăţi: a. se introduce posibilitatea negocierii bilaterale a vânzării de energie electrică a producătorilor de energie din


,

ANALIZĂ surse regenerabile care deţin centrale cu puteri instalate cuprinse între 1 şi 3 MW de producător (sau 2 şi 3 MW, în caz de cogenerare de înaltă eficienţă din biomasă) şi care se califică drept întreprinderi mici sau mijlocii, în conformitate cu legea nr. 346/2004. Această posibilitate nu se aplică negocierii de certificate verzi. Această liberalizare se adaugă la posibilitatea existentă de negociere a vânzării de energie electrică şi de certificate verzi, în vigoare din martie 2014 în conformitate cu legea 23/2014, pentru producătorii care deţin centrale cu capacităţi instalate de până la 1 MW (sau 2 MW în caz de cogenerare de înaltă eficienţă din biomasă). Rămâne obligaţia ca, în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacţiei, producătorii să pună la dispoziţia ANRE informaţiile privind contractele bilaterale încheiate (preţul şi cantitatea de energie electrică vândută). Nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine aplicarea de amenzi iar pentru producătorii cu puteri instalate de peste 100 kW atrage inclusiv suspendarea licenţei pe o perioadă de 3 luni; b. se prevede că furnizorii de energie electrică şi producătorii având obligaţia de a achiziţiona certificate verzi trebuie să transmite de acum trimestrial şi nu anual cantitatea de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţionării de certificate verzi. Numărul de certificate verzi pe care aceştia au obligaţia de a le achiziţiona trimestrial se calculează înmulţind valoarea cotei anuale obligatorii stabilite pentru anul respectiv cu cantitatea de energie electrică facturată sau autofurnizată trimestrial consumatorilor finali. În termen de 45 zile de la încheierea fiecărui trimestru, ANRE stabileşte pentru fiecare operator economic gradul de îndeplinire a cotei anuale de achiziţionare de certificate verzi pentru trimestrul anterior; în caz de realizare a cotei obligatorii anuale pentru trimestrul anterior în proporţie mai mică de 90% faţă de cota anuală obligatorie, se aplică sancţiunile aferente; c. până la această dată, Certificatele Verzi au fost facturate consumatorilor finali luând în considerare produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie estimată de ANRE şi cantitatea de energie electrică facturată consumatorului final, utilizând drept preţ al CV preţul de achiziţie al acestora de către furnizorii de energie electrică. Prin noua lege se introduce în calculul acestei formule obligaţia utilizării mediei ponderate a preţurilor pentru tranzacţiile pe piaţa centralizată în luna anterioară, în locul preţului de achiziţie a CV de către furnizor; d. sunt exceptaţi de la beneficiul Legii nr. 220/2008 producătorii de E-SRE care vând EE la preţuri

negative; e. decizia autonomă de autorizare a Comisiei Europene nu va mai fi necesară pentru acordarea acreditării din partea ANRE deţinătorilor de capacităţi de producţie de E-SRE cu puteri instalate cu prinse între 125 şi 250 MW care nu au beneficiat până în prezent de sistemul de promovare prin certificate verzi. În acest sens, se instituie pragul de putere instalată de peste 250 MW (în conformitate cu orientările Comisiei Europene în domeniul ajutoarelor de Stat pentru mediu şi energie în intervalul 20142020 publicate în cursul anului 2014) pentru care producătorii trebuie să obţină autorizaţia Comisiei Europene pentru a putea beneficia de sistemul de promovare a producţiei de E-SRE; f. se prevede că ministerul de resort, în colaborare cu ANRE, stabileşte mecanismul prin care sistemul de promovare prin certificate verzi poate fi promovat în alte state membre UE, în baza acordurilor de reciprocitate încheiate deja cu statele membre UE. ANRE va asigura punerea în aplicare a cadrului de reglementare în vederea implementării acestui mecanism în termen de 120 de zile de la aprobarea acestuia de către Guvern; g. redactarea, de către Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea producţiei de E-SRE pentru capacităţi electrice cu puteri instalate sub 500 kW de fiecare capacitate, prin preţuri reglementate aplicabile fiecărei tehnologii în parte (“feed-in tarif”). Termenul pentru redactare este de 90 zile , după care se va supune aprobării ulterioare de către Guvern, care va trebui să o aprobe în termen de 30 zile de la primirea actului normativ. ANALIZĂ ŞI PERSPECTIVE ALE PIEŢEI ENERGIEI În 2014, ţara a exportat 7,1 TWh de energie electrică, ceea ce înseamnă 12,00% di producţia totală. Potrivit datelor Transelectrica S.A., în aceeaşi perioadă a anului 2013 numai 4,0% din producţie a plecat peste hotare. Producţia internă netă de energie electrică în 2014 a fost de 60,7 TWh, din care 13,6% a fost produsă în capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile. Puterea totală instalată la data de 01.01.2015 rezultă a fi de 21.135 MW, din care 19,6%, 4.138 MW este din surse regenerabile. Producţia totală înregistrată în primele 5 luni ale anului 2015 are o valoare pozitivă de 17,30TWh, cu 6,0% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, respectiv 4,5TWh din cărbune, 18,64 TWh din hidrocarburi, 54,36TWh din surse hidroenergetice, 29,58TWh din surse nucleare, 20,79TWh din surse eoliene, 3,10TWh din surse

ENERGIA |41


ANALIZĂ fotovoltaice, 1,5TWh din biomasă, în timp ce consumul total înregistrat a fost de 15,50TWh, cu 5,0% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

consolidarea punctelor de racordare la sud cu Turcia, la nord-est cu Republica Moldova iar la vest cu Ungaria și Serbia. Consumul final de energie electrică în economia națională pentru anul în curs se

Legendă: Producţie de EE pe tehnologii (ianuarie 2015 – mai 2015) Cărbune (TW) Hidrocarburi (TW) Surse nucleare (TW) Surse eoliene (TW) Surse fotovoltaice (TW) Biomasă (TW) Surse hidroenergetice (TW)

estimează a fi de 45.4902 GWh, cu o tendință de creștere cu peste 1,5% față de anul 2014. Anul trecut, pe segmentul PCCB (pe care se derulează tranzacţiile pe termen lung) administrat de OP-COM SA s-a tranzacționat aproximativ 55% din volumul total al consumului de energie, la un preț mediu de 181.00 lei / MWh, potrivit datelor publicate de Transeletcrica S.A.. Procentul volumului tranzacționat pe segmentul spot (PZU, PI) de OPCOM SA rezultă a fi fost de 36%, la prețul mediu de închidere de 159 lei / MWh.. Trebuie remarcată cantitatea de energie electrică tranzacţionată pe PZU în primele 5 luni ale acestui an, care a înregistrat o creștere considerabilă, determinând automat sporirea lichidităţilor pe acelaşi segment, acest fenomen datorându-se creșterii numărului de participanți înregistrați, cu 12% mai mare față de anul precedent (de la 242 operatori s-a ajuns la 276). Acest fenomen se explică prin introduc-erea unor restricţii de operare pe alte segmente după publicarea Ordinului ANRE nr. 78/2014. ANALIZA EVOLUŢIEI PIEŢEI CERTIFICATELOR VERZI ÎN 2015 România sprijină producţia de energie electrică curată prin cote obligatorii de certificate verzi pe care toți consumatorii au obligaţia de a le a achiziționa. Pentru acest an, 2015, ANRE a stabilit o cotă de 11,9% din consumul final brut de energie

În 2015, ponderea în factură pe care o va avea consumatorul final ca urmare a contribuţiei în favoarea producătorilor de energie din surse regenerabile se estimează a reprezenta aproximativ 25% din preţul mediu ponderat al energiei înregistrat pe PZU. În 2015 nu se prevăd evenimente deosebite pe piaţa energetică internă, de fapt, în primele cinci luni ale anului, consumul a înregistrat un semnal de revenire, dar cu o creştere moderată exprimată într-o singură cifră. Potrivit datelor revistei “Finanţe şi Afaceri” din luna martie 2015, producţia industrială a înregistrat o creştere de peste 6,1% faţă de anul anterior. În timp ce tendința exporturilor va continua în acest an pe linia din 2014, există creşteri semnificative ale prețului și cantităților, acestea din urmă fiind legate de planul de investiții promovat de Transelec-trica S.A. care prevede finalizarea inelului de transport EE de 400kV și

ENERGIA | 42


,

EXCELLENCE IN ASSET MANAGEMENT We take care of your capital

About us Alive Capital SRL was founded in 2013 in Romania with the aim of managing the funds of companies, institutions or individuals (asset management). Specifically, the activities of the management of these funds is a management of the following type: non-financial asset management, namely in the areas of so-called Alternative Investments.

The two sectors or business areas in which we operate are Renewable Energy (e.g. plants producing energy from renewable sources such as solar, micro-hydro, wind and biogas) and Real Estate (e.g. development of real estate projects, residential real estate, commercial, industrial - logistics).

Real Estate Asset Management

Renewable Energy Asset Management Floreasca Lake Off ces CaleaFloreasca 194 - 3th Floor, District 1st, Bucharest - Romania Ph.+40 372799619 - Fax. +40 372891118 info@alivecapital.ro - www.alivecapital.ro ENERGIA |43 23


ANALIZĂ pentru energia electrică din surse regenerabile. Anul 2015 a cunoscut o creștere a producției de energie din surse regenerabile E-SRE de peste 21,00% față de aceeași perioadă a anului 2014 (ianuarie-mai). Conform datelor la zi publicate de OPCOM la data de 14 mai 2015, certificatele verzi emise

ENERGIA | 44

de Tran-selectrica SA aferente producției din perioada 01.01.2015 – 05.14.2015 au fost în număr de 3.171.153, în timp ce cele tranzacționate atât pe Piața Centralizată a Certificatelor Verzi (PCCV), cât şi pe Piața Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi (PCBCV) au fost în număr de 524.060.


,

PREZENTARE

ENERGIA |45


PREZENTARE

ENERGIA | 46


An jubiliar pentru

,

ȘTIRI EXTERNE

CONPET Interviu cu dl. Liviu Ilaşi, Director General CONPET

Roxana Manolache

R.M.: Domnule Director General Liviu Ilaşi, ne aflăm într-un an jubiliar pentru compania CONPET, care sărbătoreşte 25 de ani de existenţă modernă, odată cu împlinirea a 115 ani de transport al ţiţeiului prin conducte. Ce momente importante s-au evidenţiat, de-a lungul acestui sfert de veac, în istoricul companiei?

Liviu Ilaşi, Director General CONPET

L.I.: Societatea CONPET, transportatorul național al petrolului prin conducte în România, se află în 2016 în anul jubiliar care marchează o dublă aniversare pentru industria petrolieră românească. Am sărbătorit, la 22 ianuarie anul acesta, 25 de ani de la înființarea CONPET S.A., prima societate comercială pe acțiuni din sectorul petrolier și 115 ani de activitate în transportul țițeiului prin conducte în România. De-a lungul celor 25 de ani de existență, CONPET a trecut printr-un amplu proces de modernizare și sistematizare a infrastructurii de transport, dar și prin transformări profunde în modul de lucru și managementul activității. Calitatea serviciilor oferite clienților noștri a crescut continuu, ca urmare a procesului de mare anvergură reprezentat de modernizarea Sistemului Național de Transport prin Conducte,

ENERGIA |47


INTERVIU proiect în valoare de 144 milioane de dolari, dar și a implementării sistemului de management integrat al calității mediului, sănătății și securității ocupaționale. În prezent, România dispune de un sistem național de transport țiței și derivate prin conducte modernizat, cu un Dispecerat complet automatizat. În istoria modernă a societății CONPET, un moment se evidențiază în mod deosebit – listarea acțiunilor companiei la Bursa de Valori București, categoria I (Premium). CONPET s-a numărat, astfel, printre primele companii din sectorul energetic care a ales transparența și deschiderea către piață și mass-media. Validarea, de către Bursa de Valori București, a evoluției și performanțelor societății CONPET, prin prisma rezultatelor financiare bune înregistrate de companie, a reprezentat un stimulent pentru menținerea poziției companiei în vârful ierarhiei, printre premianți. Aș puncta, aici, evoluția acțiunilor societății, de la momentul listării și până în prezent prețul acțiunii crescând cu aproximativ 54%. Proiectele de succes ale companiei au fost realizate datorită celei mai valoroase resurse pe care o deținem - resursa umană. Cei peste 1500 de angajați, alături de echipa de management profesionist a CONPET și cu susținerea Consiliului de Aministrație, au contribuit la realizarea proiectelor societății, onorând, prin efortul și dăruirea lor, statutul de petrolist. R.M.: În ce constă structura actuală de transport a companiei şi care sunt principalele activităţi desfăşurate? L.I.: CONPET S.A. este operatorul Sistemului Național de Transport al Petrolului în România. Suntem legătura, liantul dintre punctele de

ENERGIA | 48

extracție, respectiv terminalul marin de la Constanța și rafinăriile din România. Pentru clienții noștri, oferim servicii specializate de transport țiței și derivate (gazolină, condensat, etan lichid) din producția internă și țiței din import, prin conducte și pe calea ferată. Sistemul de transport pe care îl administrăm acoperă 24 de județe din România, are o lungime de 3.800 de km și o capacitate de transport de 27,5 milioane de tone/an. De la Dispeceratul Central din Ploiești, care este centrul de operațiuni al Sistemului Național de Transport, coordonăm și comunicăm, în permanență, cu cele 15 dispecerate locale, distribuite în 11 județe ale țării noastre. Deținem stații de pompare, rampe de încărcare – descărcare, cazane CF și parcuri de rezervoare. Pentru operarea și întreținerea Sistemului Național de Transport prin Conducte (S.N.T.) dispunem de un parc de utilaje și echipamente de mentenanță. Sistemul, acum modernizat, este alcătuit din trei mari subsisteme: subsistemul intern, subsistemul de transport al țițeiului din import și subsistemul de transport pe calea ferată, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport. Prin cele trei mari subsisteme se asigură, în flux continuu și în condiții de maximă siguranță, transportul de țiței și derivate din câmpurile petroliefere către rafinării. R.M.: Ce priorităţi aveţi în privinţa strategiei de securitate energetică? L.I.: CONPET este, în prezent, o companie solidă și strategică pentru piața petrolieră și economia românească. În viitor, prin extinderea activității și diversificarea direcțiilor de afaceri, ne dorim ca, societatea să devină un jucător


,

INTERVIU

important pe piața energetică regională și europeană. Pe componenta de securitate energetică, subliniez faptul că, in conformitate cu Legea Petrolului, CONPET desfășoară o activitate de importanță strategică, operând o rețea declarată infrastructură critică. Astfel, livrarea țițeiului la rafinării, în condiții de maximă siguranță, este o problemă de securitate națională. În acest context, avem scenarii elaborate cu privire la amenințările la adresa infrastructurii naționale de transport. Managementul companiei, cu susținerea Serviciului Român de Informații, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a implementat politici care facilitează reducerea riscurilor de securitate si restabilirea, în cel mai scurt timp, a stării de normalitate la nivelul activității specifice. În ceea ce privește strategia de securitate energetică la nivel național, CONPET analizează posibilitatea implicării în activitatea de constituire și menținere a unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. De asemenea, în perspectiva devenirii unui jucător regional, unul dintre obiectivele importante ale companiei îl constituie implementarea unui sistem de detectare și localizare a scurgerilor de produs din conducte, care ar avea ca rezultate, pe de-o parte scăderea cheltuielilor de operare, iar pe de altă parte reducerea semnificativă a impactului asupra mediului. Scurgerile din conducte, cauzate de

probleme tehnice (coroziuni) sau de activități infracționale produc pagube însemnate generate de pierderea fizică a produsului, cât și de cheltuielile de ecologizare, și reprezintă una dintre principalele probleme ce apar în operarea Sistemului Național de Transport prin conducte. În această direcție, CONPET a derulat un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui sistem care să permită detectarea scurgerilor în câteva minute, la debite de 1-2% din debitul transportat și cu precizie de ordinul zecilor de metri. În urma studiului, a rezultat oportunitatea impementării sistemului și s-a debutat cu un proiect pilot derulat pe o magistrală de transport operată de CONPET. O altă direcție de dezvoltare a companiei, în contextul strategiei de securitate energetică, este conectarea sistemului național de transport petrol la sistemul balcanic, prin realizarea oleoductului Constanța – Pancevo. Implicarea CONPET în proiect, în calitate de operator al conductei, alături de scorietatea Oil Terminal, ar determina creșterea gradului de utilizare a sistemului de conducte operat, în prezent, de companie. Mai mult, având in vedere poziţia geostrategică importantă a României, interconectarea sistemului naţional de transport petrol la sistemul regional şi european ar facilita pătrunderea resurselor din zona Mării Caspice pe pieţele din sud-estul Europei. R.M.: Care sunt proiectele de investiții ale companiei în anul 2016? L.I.: În cadrul CONPET, au fost finalizate, în ultimii ani, o serie de investiții care au crescut permanent calitatea serviciilor oferite clienților noștri. Programul de investiții continua și în anul 2016, cu lucrări de modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică, de înlocuire a conductelor în urma inspecțiilor cu godevil inteligent și punere în siguranță a traversărilor cursurilor de apă. De asemenea, continuăm lucrările de punere în siguranţă a infrastructurii traversărilor de ape, ce au rolul să sporească gradul de siguranţă în exploatarea conductelor respective şi, indirect, să prevină poluarea cursurilor de ape traversate. Prin CONPET, România beneficiază de un sistem de transport al petrolului sigur, aflat într-o stare tehnică bună şi în continuă îmbunătăţire. Toate investițiile realizate, obiectivele de investiții aflate în derulare și cele proiectate în viitor au în vedere creşterea eficienţei operaţionale şi, implicit, maximizarea profitului, în beneficiul acţionarilor şi salariaţilor companiei.

ENERGIA |49


INTERVIU

Anno anniversario per CONPET Intervista con DL. Liviu Ilasi, general manager di CONPET R.M.: Direttore Generale Liviu Ilaşi, siamo in un anno di anniversari per CONPET company, che celebra 25 anni di esistenza moderna insieme all'anniversario dei 115 anni di trasporto di petrolio grezzo attraverso i tubi. Quali punti chiave sono stati evidenziati durante questo quarto di secolo nella storia dell'azienda? L.I.: La società CONPET , vettore nazionale di olio attraverso le tubazioni in Romania festeggia nel 2016 , anno del Giubileo, un doppio anniversario per l'industria petrolifera. Il 22 gennaio di quest'anno abbiamo celebrato il 25 ° anniversario della costituzione di CONPET S.A., la prima società per azioni

ENERGIA | 50

sul settore del petrolio e 115 anni di attività nel settore del trasporto di petrolio greggio attraverso i tubi in Romania. Nel lungo periodo dei venticinque anni di esistenza, CONPET è passata attraverso un ampio processo di modernizzazione e di sistematizzazione delle infrastrutture di trasporto, ma anche attraverso le profonde trasformazioni nel modo di lavorare e di gestire le varie attività. La qualità dei servizi offerti ai nostri clienti è in costante aumento a causa della grande scala rappresentata dal potenziamento del progetto di Trasporto Nazionale a mezzo di condotte, progetto di 144 milioni di dollari, ma anche dalla realizzazione del sistema integrato di gestione della qualità


,

INTERVIU

per l’ambiente, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Allo stato attuale, la Romania ha un sistema nazionale di trasporto mediante condotte di derivati e petrolio greggio con un impianto modernizzato, completamente automatizzato. Nella storia moderna di Conpet, evidenzia in particolare l’ elenco delle azioni della società a Bucarest Stock Exchange, categoria I (Premium). CONPET è stata così tra le prime aziende nel settore dell'energia che ha scelto la trasparenza e apertura al mercato e ai massmedia. La convalida da parte del Bucarest Stock Exchange, per i progressi e le prestazioni del Conpet attraverso i buoni risultati finanziari, ha rappresentato un incentivo a mantenere la posizione dell'azienda nella parte superiore della gerarchia, tra i premianti. Vorrei sottolineare qui, l'evoluzione delle azioni della società dal momento della quotazione ad oggi ; il prezzo è aumentato di circa il 54%. Il successo dei progetti della società sono stati raggiunti grazie alla risorsa più preziosa che abbiamo - le risorse umane. Oltre 1500 dipendenti, insieme a un team di gestione professionale CONPET e con il sostegno del Consiglio di Amministrazione, hanno contribuito alla realizzazione dei progetti della società, portando onore, attraverso lo sforzo e la loro dedizione, a questo lavoro. R.M.: Qual’ è la struttura attuale di trasporto

della società e quali sono le principali attività svolte? L.I.: CONPET S.A. è il gestore del sistema nazionale dei trasporti di petrolio in Romania. Ci sono i collegamenti tra i punti di estrazione, rispettivamente del terminale marino a Constanta e delle raffinerie in Romania. Per i nostri clienti, offriamo servizi specializzati di trasporto di petrolio grezzo e derivati (benzine, liquido condensato, etano) dalla produzione interna e alle importazioni di petrolio greggio attraverso i tubi e le ferrovie. Il sistema di trasporto che amministriamo copre 24 distretti in Romania, ha una lunghezza di 3.800 km e una capacità di trasporto 27,5 milioni di tonnellate/anno. Dal centro di spedizione centrale a Ploiesti, che è il centro delle operazioni del sistema nazionale dei trasporti, coordiniamo e comunichiamo continuamente con i 15 spedizionieri locali, distribuiti in 11 contee nel nostro paese. Disponiamo di stazioni di pompaggio, rampe di carico-scarico, caldaie CF e flotte di serbatoi. Per il funzionamento e la manutenzione del Sistema Nazionale dei Trasporti attraverso le tubazioni (S.N.T.) abbiamo un complesso di macchinari e attrezzature di manutenzione. Il sistema, ora modernizzato, è composto da tre sottosistemi principali: sottosistema interno, il sottosistema per il trasporto di greggio da importazione e il sottosistema di trasporto

ENERGIA |51


INTERVIU ferroviario, per le aree di petrolio che non sono collegate ai tubi principali di trasporto. Attraverso tre sottosistemi principali forniamo, in continuo e in condizioni di massima sicurezza, il trasporto di petrolio greggio e derivati dai campi petroliefere verso le raffinerie. R.M.: Quali priorità avete sulla strategia di sicurezza energetica? L.I.: CONPET è attualmente una società solida e strategica per il mercato del petrolio e l'economia rumena. In futuro, estendendo il lavoro e diversificando le direzioni aziendali, vogliamo che l'azienda diventi un attore importante sul mercato energetico regionale ed europeo. Sulla componente di sicurezza energetica voglio sottolineare che in conformità con la legge del petrolio, CONPET sta esercitando un'attività di importanza strategica, operando con una rete dichiarata di infrastrutture critiche. Così l'approvvigionamento di petrolio greggio alle raffinerie in condizioni di massima sicurezza è una questione di sicurezza nazionale. In questo contesto abbiamo scenari disegnati per quanto riguarda le minacce alle infrastrutture nazionali di trasporto. Il management della Società, con il sostegno del Intelligence Service Rumeno, dell'Ispettorato Generale di Gendarmeria e l'Ispettorato Generale per le Situazioni di Emergenza, ha attuato le politiche che aiutano a ridurre i rischi per la protezione e il ripristino nel più breve tempo possibile, la condizione di normalità a livello di attività. Per quanto riguarda la strategia di sicurezza energetica a livello nazionale, CONPET analizza la possibilità di coinvolgimento nelle attività di formazione e di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. Inoltre, nella prospettiva di diventare un giocatore regionale, uno degli obiettivi principali della società è la realizzazione di un sistema per il rilevamento e la localizzazione di perdite di prodotto dalle tubazioni, che si traduce da un lato con la riduzione delle spese operative e dall’altro con la riduzione significativa dell'impatto ambientale. Le perdite nei tubi, causati da problemi tecnici (corrosioni) o da attività criminale possono produrre notevoli danni generati dalla perdita di stato fisico del prodotto come pure i costi di di pulizia ; questo è uno dei principali problemi che si verificano nel funzionamento del sistema nazionale dei

ENERGIA | 52

trasporti attraverso le tubazioni. In questa direzione, CONPET ha effettuato uno studio di fattibilità per l'implementazione di un sistema per rilevare le perdite in pochi minuti, a circa 1-2% del trasportato e con precisione di decine di metri. Nello studio, risulta l'opportunità di implementare il sistema iniziando con un programma di progetto pilota di ricerca su trasporti di linea operati da CONPET. Un'altra direzione di sviluppo nel contesto della strategia per la sicurezza energetica, è quello di collegare il sistema nazionale dei trasporti di olio al sistema dei Balcani, Constanta-Pancevo. Il coinvolgimento di Conpet nel progetto, come operatore del gasdotto insieme alla società Oil Terminal aumentera’ l'uso del sistema di condotte gestito attualmente dalla società. Inoltre considerando l'importante posizione geostrategica della Romania nell'interconnessione del sistema di trasporto del petrolio nazionale da livello regionale a quello europeo facilitera’ la penetrazione delle risorse regionali ed europee dal Mar Caspio verso I mercati del sud-est Europa. R.M.: Quali sono i progetti di investimento della società nel 2016? L.I.: Nel quadro di CONPET, sono state completate negli ultimi anni una serie di investimenti che hanno aumentato la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti. Il programma di investimento è proseguito nel 2016, con la modernizzazione e il monitoraggio del sistema di protezione catodica, per la sostituzione delle tubazioni e implementare la sicurezza delle condutture costruite per l’attraversamento dei corsi d'acqua. Così, la diminuzione del numero totale di incidenti registrati negli ultimi anni è dovuta principalmente all'eliminazione dei punti deboli del sistema di trasporto che gestiamo, come risultato del lavoro dell'investimento e manutenzione eseguita, e manutenzioni effettuate sulle sezioni di tubi in un avanzato stato di degrado. Inoltre, continuiamo il lavoro dell'implementazione della sicurezza delle infrastrutture , per aumentare il grado di sicurezza nel funzionamento delle condutture e indirettamente prevenire l'inquinamento delle acque. Roxana Manolache


®

ANALIZĂ

GOLD PLAST S.p.A. Gold Plast Production Str. Garii, 1 115500 Topoloveni (Arges)

Romania

Via Campi Maggiori, 27/A 21051 Arcisate (VA) - Italy Tel. +39 0332 470 249 Fax +39 0332 47 4 525 info@goldplast.com www.goldplast.com

Gold Plast Automation Str. Garii, 1 115500 Topoloveni (Arges)

Romania

Premium Quality

ENERGIA |53


EVENIMENT

Raport Confindustria România Prahova cu CCI Prahova Relațiile dintre Confindustria România filiala Prahova și Camera Regională de Comerț și Industrie, continuă deja de anul trecut într-o manieră excelentă și asigură un spirit de cooperare care conduce la rezultate concrete, pentru dezvoltarea Daniela Anghelinis economică a regiunii. De fapt, această colaborare ajută ambele comunități italiene și românești să se cunoască mai bine reciproc, într-un continuu schimb de cunoștințe si experiențe, producând de asemenea și o serie de invitații la diferite evenimente care au loc la inițiativele ambelor părți. Ziua de 31 martie a.c. a fost marcată de două evenimente importante, prezentate și organizate de către Președinția și Delegația reprezentativă a Confindustria România, filiala Prahova. Prima invitație a venit din partea CCIPH la inițiativa ziarului Bursa, care a organizat la etajul 34 al clădirii Sky Tower, București-Pipera, conferința investitorilor români raportați la provocările actuale, cu evoluții și posibile aspirații pe viitorul apropiat, în comparație cu investitorii străini. A doua face referire la întâlnirea organizată de CCIPH și Confindustria Prahova România cu o numeroasă delegație chineză din regiunea Quindanao. Din cadrul primei reuniuni este necesar să subliniem participarea a numeroși investitori români însoțiți de oaspeți proeminenți care au regizat conferința și ale căror nume au fost incluse pe lista programului de intervenții participante. Un accent deosebit a fost acordat evenimentului prezentat de Mircea Ursache, unde toată lumea practic a reiterat faptul că în ceea ce privește investitorii români în raport cu cei străini, au fost de departe cei mai penalizați în diferitele stadii de dezvoltare și implementare a proiectelor din economia românească, chiar și după intrarea în Comunitatea Europeană în 2007. Cel mai

ENERGIA | 54

important aspect este faptul că generarea de finanțare pentru companiile românești a fost întotdeauna mai dificilă, deoarece băncile au favorizat aproape întotdeauna garanțiile în valută ale băncilor sau a investitorilor străini, în special dacă vorbim de deschiderea de facilități de credit de o anumită anvergură. Este adevărat faptul că, de foarte multe ori capitalul nu se uită la starea socială sau teritorială la fel ca la generarea de profit sigur și garantat. Cert este că menținerea unui anumit capital autonom este importantă și necesară, lăsând la o parte marile grupuri strategice guvernamentale. Acest lucru ar servi cel puțin la revigorarea capacității financiare a investitorilor români, care nu de puține ori s-au dovedit a fi mai activi în ciuda eforturilor suplimentare, ca cele enumerate mai sus. Stimulentele au fost dorite de mai multe părți, în special în domeniul agriculturii și în cercetare, unde în mod tradițional situația a excelat. Dacă amintim de cea de-a doua întâlnire care a avut loc după-amiaza în Sala Mare a CCIPH Ploiești, parte a programului de evenimente 2016 a Teritorialei, trebuie să precizez că a fost o întâlnire foarte importantă care subliniază relația foarte bună între regiunea Prahova și China. În practică, președintele CCIPH Aurelian Gogulescu a acordat o mare importanță Delegației Confindustria Prahova România, dând cuvântul imediat după ritualul său de salut președintelui Alfredo Tisocco. Discursul acestuia a fost axat pe colaborarea investitorilor italieni din România, în special în regiunea Prahova, subliniind participarea masivă în toate sectoarele majore, cum ar fi cele de infrastructură, inginerie și alte sectoare cum ar fi: tehnic, industrial, construcții, petrol și gaze, energie, mecanică, textile, industriale, chimice și agro-alimentar. A fost reiterată buna relație socio-culturală dintre România și Italia, și în consecință mai nou și cea cu China. Președintele Tisocco a oferit apoi cuvântul consilierului Lino Elicona -Work Development, care în prezența Confeuropa, asociată de asemenea la Confindustria România a evidențiat strânsa colaborare dintre România și Italia, în numeroase sectoare: industrial, petrol și gaze, industrie, comerț și agricultură. Președintele Tisocco l-a întâmpinat și salutat pe Ambasadorul


Adresa: Str. Cuza Voda, Nr 8, Ploiesti, Jud. Prahova Tel: +40244/516666 Fax: +40244/512552 E-mail: office@cciph.ro

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA O ORGANIZATIE IN SLUJBA COMUNITATII DE AFACERI PRAHOVENE Organizatie creata de membrii sai pentru a sprijini, promova si reprezenta interesele intregii comunitati de afaceri prahovene, in raporturile cu autoritatile din tara, organismele specializate din strainatate. Un rol important asumat de Camera de Comert si Industrie Prahova inca de la reinfiintarea ei in anul 1990 a fost atragerea de investitii in judet, contribuind astfel la dezvoltarea economica a acestuia. Camera de Comert si Industrie Prahova este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica iar calitatea de membru este voluntara si se obtine la cererea formulate de firma.

www.cciph.ro

PORTOFOLIUL DE SERVICII Asistenta si consultanta pentru infiintarea si inregistrarea firmelor la Oficiul Registrului Comertului Organizarea de programe de formare profesionala Servicii in sfera relatiilor externe si a cooperarii internationale Organizarea de manifestari expozitionale in tara si in strainatate Consultanta si asistenta privind accesarea programelor cu finantare europeana Servicii de promovare Certificari de documente Furnizare de informatii structurate si verificate Arhiva electronica Achizitii si vanzari de servicii si produse prin intermediul Bursei Romane de Marfuri terminalul Prahova Solutionarea litigiilor comerciale prin intermediul Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa CCI.Prahova

ENERGIA |55


EVENIMENT chinez Xu Feihong prezent aici cu delegația sa pentru prima dată, promițând să organizeze ulterior o întâlnire la sediul central din București până în toamna anului viitor, cu reprezentanții tuturor membrilor Confindustria interesați de schimburi și comerț cu partea chineză. După discursurile delegaților chinezi a fost semnat și acordul de cooperare între cele două părți, încheiat cu invitația de a vizita regiunea Quindanao China, în luna iunie. O altă delegație care a vizitat recent această regiune în luna iunie, în prezența Ambasadorului Xu Feihong,

Relazione Confindustria Romania Prahova con CCIPh – Prahova di Daniela Anghelinis I rapporti tra la Confindustria Romania Territoriale di Prahova e la Camera di Commercio e Industria di Prahova, gia’ dall’anno scorso continuano in maniera eccellente ed assicurano uno spirito di collaborazione che portera’ molto presto a dei risultati concreti di sviluppo economico per la regione Di fatto la collaborazione oltre a portare le due comunita’ italiane e romene a conoscersi meglio in un continuo interscambio di conscenze ed esperienze , produce anche una serie di inviti vicendevoli a delle manifestazioni che si svolgono sia per iniziativa dell’una che dell’altra parte . La giornata del 31.03.2016 e' stata caratterizzata da due imporanti eventi seguiti dalla Presidenza e delegazione rappresentativa di Confindustria Romania Territoriale di Prahova. Il primo quello segnalato appunto da CCIPH , su invito del quotidiano Bursa che ha organizzato al 34o piano della Sky Tower di Bucarest zona Pipera una Conferenza sugli investitori romeni, le loro problematiche con le evoluzioni ed aspirazioni possibili per il prossimo futuro confrontate anche con gli investitori stranieri. E il secondo quello riguardante l'incontro organizzato da CCIPH e Confindustria Romania Territoriale di Prahova con una nutrita delegazione Cinese della Regione di Quindanao e successivamente di Shangai Del Primo e’ necessario sottolineare

ENERGIA | 56

a nuanțat încă o dată consolidarea legăturii care unește cele două comunități, chineze și românești, axate în special pe acțiuni de dezvoltare și cooperare reciprocă, promovate și încurajate de președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, și de vice-președintele Camerelor de Comerț și Industrie a României. Foarte apreciat și bine primit a fost și discursul acestuia cu ocazia prezenței aceleași delegații chineze la Camera de Comerț și Industrie din București, difuzată de toate posturile naționale de televiziune.

l’affluenza dei partecipanti investitori Romeni con gli invitati di spicco che hanno diretto la conferenza i cui nomi sono esposti nel programma di interventi. Grande risalto e’ stato dato all’evento da Mircea Ursache, Presidente ASF, e tutti in pratica hanno ribadito che in rapporto agli investitori stranieri, quelli romeni sono stati di gran lunga penalizzati nelle varie fasi di sviluppo ed implementazione dell’economia romena anche dopo l’entrata della Romania nella Comunita’ europea del 2007 . Il motivo piu’ importante e’ stato che la generazione di fi nanziamenti per le societa’ romene sono sempre stati diffi cili in quanto le Banche hanno quasi sempre favorito garanzie di banche o investitori esteri in valuta per l’apertura di affi damenti di una certa consistenza. E’ pur vero che il capitale non guarda in faccia la posizione sociale o territoriale quanto piu’ guarda alla generazione di profi tto e il risultato economico piu’ sicuro e garantito. Certo e’ che un’azione di riguardo e’ necessaria al mantenimento di un certo capitale autotnoco , a parte i grandi gruppi governativi strategici . Cio’ servirebbe quantomeno a rinvigorire le capacita’ degli investitori romeni che si sono dimostrati molto attivi, malgrado gli sforzi comprensibili , come sopra spiegato. Gli incentivi sono auspicati da piu’ parti , in particolare nel settore dell’Agricoltura e della Ricerca, dove tradizionalmente la popolazione si e’ sempre dimosttrata eccellere. Del secondo , svoltosi nel pomeriggio nella Sala Grande presso la CCIPH. Di Ploiesti, messo in programma tra gli eventi dell'anno 2016 della Territoriale , bisogna dire che si e' trattato di un importante incontro che ha caratterizzato il buonissimo rapporto


,

EVENIMENT

tra Cina e la Regione di Prahova. Di fatto il Presidente di CCIPH Aurelian Gogulescu ha dato grande risalto alla Delegazione della Territoriale di Confindustria Romania, dando la parola subito dopo il suo saluto di rito e quello del Vice Prefetto, al Presidente Alfredo Tisocco . Il suo discorso e' stato improntato sulla collaborazione degli investitori italiani in Romania in particolare nella Regione di Prahova, dando grande risalto alla grande partecipazione della rappresenta italiana in tutti i settori principali, come le infrastrutture di alta ingegneria e dei vari settori tecnico - industriali, come Costruzioni, Oil & Gas, Energia, Industriali tessili Siderurgici metalmeccanici, chimici e Agroalimentari. E' stato ribadito il grande rapporto socioculturale che lega la Romania con l'Italia e di conseguenza ora anche con la Cina. Il Presidente Tisocco ha dato la parola anche al consigliere Lino Elicona di Work Development , che anche in rappresentanza di Confeuropa, associata a Confindustria Romania, ha sottolineato la forte collaborazione tra l’Italia e la Romania nei vari settori industriali Oil& gas ma anche in altri vari settori dell’ Industria, Commercio ed Agricoltura. La decina di associati presenti di Confindustria, peraltro unici in quanto trattandosi di una sottoscrizione di un accordo quadro ufficiale tra le due regioni, il presidente Gogulescu, volutamente

non aveva invitato nessuna delle aziende iscritte alla CCIPh, in quanto tutte da Lui stesso rappresentate. Il Presidente Tisocco ha salutato l’ Ambasciatore cinese XU FEIHONG presente per la prima volta con la delegazione, promettendo di organizzare un Meeting nella sede di Bucarest, entro il prossimo autunno, con una rappresentanza di iscritti di Confindustria interessati all' interscambio con la Cina. Dopo i discorsi del delegati cinesi e' stato sottoscritto l' accordo di cooperazione conclusosi con gli inviti di visitare la regione di Quindanao in Cina nel mese di Giugno. Un’altra delegazione ha visitato la regione nel recente mese di giugno sempre accompagnata dall’Ambasciatore Xu Feihong a dimostrazione del rafforzamento del legame che unisce le due comunita’ cinese e romena , in particolare per la importante azione di sviluppo di relazione promosso dal Pres. della Camera di Commercio e Industria di Prohava , ma anche Vice Presidente di tutte le Camere di Commercio e Industria Nazionali della Romania. Molto apprezzato ed applaudito e’ stato il suo discorso in occasione della visita della stessa delegazione Cinese di Shangai alla Camera di Commercio e Industria di Bucarest, trasmesso da tutte le Televisioni Nazionali .

ENERGIA |57


EVENIMENT

Forum de afaceri româno-chinez

La Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a avut loc joi, 7 iulie, un Forum de Afaceri Româno – Chinez, desfăşurat pe fondul vizitei în România unei numeroase delegaţii de afaceri chineze, în prezenţa E.S. Dl. Feihong XU, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, însoţit de Zhang Zheng, Directorul Secţiunii Politice din cadrul Ambasadei. Gazda evenimentului a fost Aurelian Gogulescu, preşedintele CCI Prahova, iar delegaţia chineză a fost condusă de Ma Longhua, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Shanghai Jinhua. Scopul vizitei a constat în identificarea unor noi perspective de cooperare bilaterală şi a reprezentat un prilej pentru potenţiale parteneriate la nivel economic, comercial, investiţional şi administrativ. Şi cum conducerea administrativă prahoveană e la început de drum în noua formulă, la întâlnire au participat Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, viceprefectul Mădălina Lupea şi Adrian

ENERGIA | 58

Dobre, primar al Ploieştiului, care şi-au arătat disponibilitatea de a sprijini mediul de afaceri prahovean şi relaţiile economice internaţionale. Evenimentul a avut conotaţii mai ample decât o întâlnire bilaterală româno-chineză, datorită participării reprezentanţilor unor importante organizaţii de afaceri precum cea italiană prin Alfredo Tisocco, preşedintele Filialei Prahova a CONFINDUSTRIA România, reprezentanţi ai Comitetului de Dezvoltare Economică al Regiunii Val d’Oise din Franţa. A fost prezent Mihai Minescu, prorectorul Universităţii de Petrol – Gaze Ploieşti şi reprezentanţi ai companiilor prahovene, care au stabilit relaţii cu cele 14 companii chineze participante, având loc discuţii bilaterale în următoarele sectoare de activitate şi interes: dezvoltare imobiliară, construcţii şi materiale de construcţii, domeniul de petrol şi gaze, domeniul turistic şi hotelier, industrie, investiţii, consultanţă, agricultură şi industrie agro-alimentară, inginerie şi electronică, producţia de ambalaje, dezvoltare culturală.


,

EVENIMENT

Business Forum Rumeno Cinese Presso la Camera di Commercio e Industria di contea di Prahova ha avuto luogo giovedì 7 luglio, un Business Forum – RumenoCinese, sullo sfondo della visita in Romania di numerose delegazioni commerciali d’imprenditori cinesi, in presenza di E.S. Feihong XU, Ambasciatore Cinese in Romania, accompagnato da Zhang Zheng, il direttore della sezione politica dell'ambasciata. La manifestazione e’ stata aperta dal Presidente CCIPH Aurelian Gogulescu alla presenza della delegazione cinese , guidata da Ma Longhua, Presidente della Camera di Commercio e Industria Jinhua Shanghai. Lo scopo della visita è stato quello di individuare nuove prospettive di cooperazione bilaterale e ha rappresentato un’opportunità per i potenziali partenariati a livello economico, commerciale, d’investimenti e di accordo amministrativo. E come dirigenza amministrativa della Prahova e all'inizio della strada per la nuova formula, l'incontro ha visto la partecipazione di Bogdan Toader, il Presidente del Consiglio Prahova, il viceprefetto Madalina Lupea e Adrian Dobre, sindaco di Ploiesti, che hanno dimostrato la loro disponibilità e supporto per l'ambiente business di Prahova e le relazioni economiche internazionali.

rumeno-cinese, grazie alla partecipazione di rappresentanti delle principali organizzazioni imprenditoriali italiane come Alfredo Tisocco, Presidente di CONFINDUSTRIA Romania regione di Prahova, e i rappresentanti del Comitato per lo sviluppo economico della regione Val d'Oise, Francia. Erano presenti anche Michael Minescu, pro-rettore dell’ Università di petrolio-gas Ploiesti e i rappresentanti delle aziende locali che hanno stabilito dei rapporti con le 14 aziende cinesi partecipanti. Di fatto si sono aperti incontri bilaterali nei seguenti settori di attività e d’interesse: sviluppo di progetti immobiliari e di materiali da costruzione, settore del petrolio e del gas, settore del turismo e hotel, dell'industria, investimenti e attività di consulenza, agricoltura e industria alimentare, ingegneria elettronica , produzione d’imballaggi, e interscambi culturali. La missione cinese e’ stata poi invitata dal Presidente della CCIPH al pranzo di lavoro presso il Ristorante dello Sky Center Restaurant di Ploiesti dove le varie delegazioni si sono scambiate gli omaggi con i discorsi di amicizia e cortesia come e’ uso in queste circostanze.

L'evento ha avuto connotazioni più ampie di una riunione bilaterale

ENERGIA |59


ANALIZĂ

Nuove tecnologie e innovazioni nell' Energia

Vincenzo Gaudino Nel Mondo dell' Energia , i materiali e i componenti sono in continua evoluzione ed innovazione. Sintomatico il fatto che quando si parlava all ' inizio dell' anno 2010 delle performances con materiali al silicio nel settore fotovoltaico, si avevano pannelli 230W con necessità di spazi molto più ampi degli attuali che gia' prevedono pannelli a 300W ad alta resa con riduzione cospicua degli spazi e quindi anche delle spese di manutenzione. Ora tutto cio', da dove deriva se non dalla ricerca ed innovazione tecnologica. ? TELECOMPONENTI , societa' che dirigo per la vendita in Romania e Bulgaria, direttamente e indirettamente si avvale di queste tecnologie avanzate. Due grandi gruppi italiani ENEL ed ENEA sono all' avanguardia sul mercato mondiale del settore e ambedue continuano con solerte impegno a scoprire e sperimentare elementi e materiali di grande innovazione che alla fine portano al risparmio Energetico e di conseguenza Economico. E' evidente che la civilta' moderna viaggia su queste onde della scienza con la rapidita' che purtroppo molte volte la burocrazia dei vari governi del mondo non recepisce in tempo e ritarda l' applicazione pratica delle nuove tecnologie mortificandone a volte l'efficacia. E' necessario quindi cercare

ENERGIA | 60

di creare una piu' rapida informazione dei quadri dirigenziali dei governi che ,se ben preparati , possono fare le leggi e applicarle in tempo giusto per il miglior sfruttamento delle innovazioni. La Romania, che nel campo informatico e' tra le nazioni piu' evolute al mondo e, a mio parere, e' pronta a recepire questi messaggi tecnologici, in quanto ben preparata soprattutto con le nuove leve di laureati e giovani ingegneri . I campi sui quali ad esempio ENEL ha pronte le piu' avanzate applicazioni sono : a) quello sull' analisi della sostenibilita' dell'intero ciclo energetico, b) quello sulle scienze ambientali e cambiamenti climatici , c) quello sullo sviluppo urbano intelligente e d) quello sui sistemi ad alta efficienza energetica: mobilita' e reti intelligenti; mentre per ENEA sono tra gli altri campi, quello sulle Fonti rinnovabili, quello sull' Ambiente e Clima, quello sulle Tecnologie avanzate per l'Energia e per l' Industria, come gli impianti : Microbo, Idea e Cometh HP. I due grandi gruppi sono tra gli altri, promotori e organizzatori dell'Evento a Singapore nel prossimo Novembre nei giorni 21 e 22, " Italian Innovation Days" con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri italiano e della Cooperazione Internazionale. Collaborano inoltre la Singapore International Chamber of Commerce,la Singapore Business Federation, la Singapore Manufacturing Federation e l' Intellectual Property Intermediary of Singapore. Si auspica quindi una pronta ricezione ed attenzione delle innovazioni ,da parte di tutti i governanti , al fine di ottimizzare le applicazioni tecnologiche nei settori della produzione Energetica, dell'Economia per una piu' efficace competitività e dell' Ambiente per la maggior garanzia e sicurezza della Sanita' pubblica .


,

INTERVIU

GEOLOGICAL ENGINEERING SRL BUCAREST - Str. Gh. Dem. TEODORESCU n°14, Ap. 1, SECTOR 3 - COD POSTAL 030916 tel/fax 004-021-323.38.22 fax 004-031.81.64.398 mobil 004-0724.26.96.47 info@telecomponentiromania.com partner:

TELECOMPONENTI ROMANIA SRL

61 ENERGIA |51


EVENIMENT

Sărbătoarea Republicii Italiene, 2016

La data de 2 iunie a.c., Ambasada Italiei a organizat ca de obicei ceremonia de serbare a Republicii Italiene. La invitația ambasadorului Italiei la București D.S. Diego Brasioli și a soției sale Giovanna, au participat sute de autorități și personalități din lumea politică, de afaceri, culturală și sportivă română și italiană, printre ei fiind remarcați președintele Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, Ministrul Afacerilor Externe Lazăr Comănescu și oaspetele cel mai de seama, Președintele României, Klaus Iohannis. De partea italiană putem enumera numeroși sponsori de platină : Astaldi, Ducati Energia, Enel, GPSofa', Prysmian Group; de aur: gro Concept, Enel Green Power, European Interior,GLS, Intesa SanPaolo Bank Romania, Pirelli, Pizzarotti, Rina, Salini Impregilo, Siad, Tenaris Silcotub, UniCredit Bank, și argint: Ansaldo nucleare, Antico & Partners, Boscolo & Partners, Collini, Gas Plus, Maschio Gaspardo, OMA Romania, Orizzonte Sistemi Navali, Quanta, Rartel, Rifil, Savinidue, Secol, Spitalul Monza, Tecnostamp Triulzi, Tonucci & Partners, Confindustria România fiind reprezentata de președintele ei, Mauro Angelini. Ambasadorul Italiei a deschis ceremonia pe imnul național al Italiei, mulțumind tuturor celor prezenți, predând apoi cuvântul Președintelui României Klaus Iohannis care a felicitat și a reconfirmat legătura puternică existentă între cele două națiuni.

ENERGIA | 62

Au fost amintite și enumerate cifre, cum ar fi volumul total al comerțului care a depășit 13 miliarde de euro în ultimul an, clasificând Italia pe locul al doilea după Germania, printre statele din întreaga lume care desfășoară relații de afaceri cu România. De asemenea s-a reiterat numărul de peste 20.000 de societăți cu capital italian din România, mult superior tuturor celorlalte state. La rândul ei, România este reprezentată în Italia de peste 1,2 milioane de români care și-au deschis până în prezent aproximativ 60.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Toate cifrele sugerează bunele relații care există între cele două popoare din punct de vedere social, economic și cultural. Istoria atestă și poate demonstra acest lucru, poporul dacilor fiind cel care practic și-a pus adânc amprenta de-a lungul secolelor la formarea României moderne, cei care au venit pentru prima dată în contact cu imperiul Roman, la început prin lupte și confruntări, apoi prin pace și bună cooperare. Se spune de asemenea că Etruscii, de la care romanii au împrumutat multe obiceiuri și tradiții culturale, au venit inițial din aceste regiuni, sprijinind ipoteza că pe lângă Enea și oamenii săi, originile Romei sunt marcate profund de aceste migrații epocale. Legendele transmit întotdeauna un sâmbure de adevăr și în orice caz, cel mai important fapt este că astăzi, consolidarea relațiilor dintre cele două popoare este profitabilă și utilă pentru o satisfacție reciprocă. Sărbătoarea a continuat apoi cu degustări cu specific italian, cum ar fi: paste, pizza, mezeluri și brânzeturi însoțite de vinuri și băuturi răcoritoare, cafea, înghețată de o calitate excepțională și alte multe delicatese. Muzica și dansul au încheiat astfel un festival atât de strălucit, cu un mesaj și invitație de bună revedere pentru anul viitor.


,

EVENIMENT

ENERGIA |63


EVENIMENT

La Festa. 2016 della Repubblica Il 2 giugno si e' svolta come di consueto in Ambasciata italiana, , la cerimonia della Festa della Repubblica, e su invito dell' Ambasciatore d' Italia a Bucarest S.E. Diego Brasioli e consorte Giovanna, sono arrivate centinaia di AutoritĂ e personalita' del mondo politico, imprenditoriale , culturale e sportivo, italiano e romeno , tra questi, il Presidente della Camera dei deputati Valeriu Zigonea, il ministro del Esteri Lazar Comanescu e l'ospite piu' atteso, il Presidente della Romania Klaus Iohannis .Tra gli italiani, oltre agli sponsors Platinum :Astaldi, Ducati Energia, Enel, GPSofa', Prysmian Group e Gold: Agro Concept, Enel Green Power, European Interior,GLS, Intesa SanPaolo Bank Romania, Pirelli, Pizzarotti, Rina, Salini Impregilo, Siad, Tenaris Silcotub, UniCredit Bank,, e Silver : Ansaldo nucleare, Antico & Partners, Boscolo & Partners, Collini, Gas Plus, Maschio Gaspardo, OMA Romania, Orizzonte Sistemi Navali, Quanta, Rartel, Rifil, Savinidue, Secol, Spitalul Monza, Tecnostamp Triulzi, Tonucci & Partners, era presente al gran completo anche la Confindustria Romania con il suo Presidente Mauro Angelini. La cerimonia si e' aperta con l'inno italiano ed il ringraziamento a tutti gli intervenuti da parte di S.E. L' Ambasciatore d' Italia che ha dato poi la parola al Presidente della Romania il quale ringraziando, ha ribadito i i forti legami che esistono tra i due paesi. Sono stati enunciati dei numeri, come il volume dell'interscambio che ha superato i 13 miliardi di euro nell' ultimo

ENERGIA | 64

anno, classificando l' Italia al secondo posto , dopo la Germania, tra i gli Stati di tutto il mondo che hanno rapporti commerciali con la Romania . E' stato anche ribadito il numero in oltre 20.000 di aziende a capitale italiano in Romania, di gran lunga superiore a tutti gli altri stati. La Romania peraltro e' rappresentata in Italia da oltre 1,2 milioni di rumeni che hanno aperto finora circa 60.000 piccole e medie imprese. Tutte cifre che fanno pensare ai buoni rapporti che esistono tra i due popoli socialmente, economicamente e culturalmente . La storia lo dimostra e il popolo dei Daci che praticamente ha caratterizzato nei secoli la formazione della Romanai e' stato quello che ha avuto i primi contatti con gli antichi Romani, prima molto combattuti, e poco dopo di buona collaborazione. Si dice pure che gli Etruschi, dai quali i Romani hanno preso molto nei costumi e nella tradizione culturale , siano giunti inizialmente proprio da queste regioni , avvalorando la tesi che oltre ad Enea e le sue genti, le origini di Roma siano segnate anche da queste epocali migrazioni. Le leggende tramandano sempre qualche verita', e in ogni caso l'importanza e' che oggi il consolidamento dei rapporti tra i due popoli sia proficuo ed utile con reciproca soddisfazione.... la Festa e' quindi continuata con le degustazioni tipiche italiane, come pasta, pizza, salumi e formaggi accompagnati dai vini, bibite, caffe' e gelato di indiscussa qualita' e prelibatezza. Musica e danze hanno quindi concluso egregiamente la Festa con un saluto di buon arrivederci al prossimo anno.


,

EVENIMENT

ENERGIA |65


EVENIMENT

Eveniment de succes dedicat implementării fondurilor europene Un eveniment important pentu mediul de afaceri românesc şi italian l-a reprezentat conferinţa “Creşterea competitivităţii economice prin accesarea de fonduri europene – Orizont 2014-2020”, care a avut loc pe 10 februarie la Forum Center Palazzo Italia. Conferinţa a fost organizată de PALAZZO ITALIA Incubatore D’Imprese şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, prin EEN – Enterprise Europe Network, având ca partener principal Camera de Comerţ şi Industrie a României. Noutatea acestui eveniment, care s-a bucurat de prezenţa ES Ambasadorul Italiei la București, Diego Brasioli, a constat în prezentarea unor proiecte de succes şi a experienţei italiene în accesarea de fonduri europene, prin intermediul unor specialişti la nivel european în domeniu. Conferinţa a reunit reprezentanţi ai autorităţilor române şi străine, experţi internaţionali în fonduri structurale şi de investiţii europene, specialişti ai Camerelor de Comerț și peste 150 de reprezentanţi ai

ENERGIA | 66

mediului de afaceri din România şi Italia. În deschiderea evenimentului, E.S. Diego Brasioli a precizat că problematica fondurilor europene şi implementarea lor este de o importanţă crucială, mai ales pentru investitorii din Italia, atât de activi în România. “La finele anului 2014, când Italia era la preşedinţia UE, am iniţiat o acţiune la Bucureşti, unde au participat reprezentanţii din 28 de ţări europene şi le-am prezentat proiecte de succes în care au fost folosite fonduri europene. Ideea era concentrarea pe poveşti de succes, mai mult decât pe modalitatea de implementare a fondurilor. Îmi face plăcere să văd că noul guvern al României acordă o atenţie deosebită chestiunii fondurilor europene, cu un focus deosebit şi accente inovative faţă de ce a fost în trecut, în ideea că important nu este cât din fondurile europene s-a utilizat, ca analiză cantitativă, ci e important şi cum au fost utilizate, în ce sectoare, deci o analiză calitativă. Această abordare este foarte bună, iar iniţiativa


,

EVENIMENT

de astăzi a Palazzo Italia urmează această direcţie şi este cea mai bună alegere”, a apreciat ambasadorul Italiei în România. Ciprian Necula, Ministru Secretar de Stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene a precizat că este extraordinar de important acest context în care se vorbeşte despre fondurile europene şi cum poate fi folosită mai bine această resursă financiară pentru dezvoltarea României. “Pentru guvernul român, experienţa 2007 - 2013 a fost un proces de învăţare a acestui mecanism european. Foarte multe programe au fost făcute din birou, fără a se confrunta cu realităţile sociale şi economice ale comunităţilor. Ne-am propus în noul program 2014-2020 un alt fel de abordare, personal mă ocup de programul de capital uman POCU şi sperăm să avem programe care să răspundă unor nevoi reale, unor oameni care există. Sunt numeroase resurse şi posibilităţi, fiecare pe un domeniu şi având criterii absolut necesare în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene. Am întârziat puţin cu programele, deoarece încercăm să simplificăm procedurile şi birocraţia. A doua chestiune importantă este acest sistem MySMIS ca metodă modernă de transmitere a informaţiei, care sperăm să fie gata în luna martie. Au fost deja în dezbatere câteva ghiduri şi sprijinul dumneavoastră, orice iniţiativă care ar putea ajuta o mai bună proiecţie din partea noastră, este de mare folos”. Preşedintele Palazzo Italia, Giovanni Baldantoni a precizat că şi din punctul său de vedere, resursa umană este cea mai importantă: “Am venit în România de 23 de ani şi ţin foarte mult la angajaţii mei, iar partenerii italieni sunt

prezenţi aici să susţină implementarea acestor programe şi să contribuie cu experienţa lor. Nu sunt pentru o Europă a celor puţini, ci pentru o Europă mare, unită şi puternică, a tuturor”. Aurelian Gogulescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova a punctat importanţa profesionalismului în abordarea fondurilor europene şi disponibilitatea experţilor din camerele de comerţ de a fi utili mediului de afaceri, în special prin programul de capital uman. Între temele abordate în cadrul conferinţei, s-au numărat prezentarea programelor operaţionale 2014 – 2020, noutăţi privind modalitatea de accesare a fondurilor europene, dezvoltarea competitivităţii în mediul rural, în domeniul agricol şi în mediul economic urban prin investiţii, dar şi prezentarea de programe de finanţare şi fonduri de garantare pentru susţinerea finanţărilor. Experienţa italiană în accesarea de fonduri structurale şi de investiţii europene a fost prezentată de Michele Otatti, cu o experienţă îndelungată în cadrul Comisiei Europene la Bruxelles, Luciano Guerra specialist în programe de resurse umane şi Vittorio Simoncelli, expert din partea Sviluppo Basilicata SpA. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de networking, unde participanţii au avut ocazia să îşi prezinte businessul, să identifice potenţiali parteneri de afaceri, să se consulte cu experţi în accesarea de fonduri europene, să cunoască programele operaţionale şi guvernamentale, posibilităţile de finanţare. Roxana Manolache, organizator conferință

ENERGIA |67


EVENIMENT

Evento di successo dedicato all'attuazione dei fondi europei Un evento importante per l’ambiente business rumeno - italiano è stata la conferenza "L'aumento della competitività economica accedendo ai fondi europei - 2014-2020", che ha avuto luogo il 10 febbraio al Forum Center Palazzo Italia. Questa conferenza è stata organizzata dal PALAZZO ITALIA - Incubatore d'Imprese e la Camera di Commercio e Industria Prahova, da EEN - Enterprise Europe Network, avendo come partner principale, la Camera di Commercio e Industria della Romania. La novità di questo evento, onorato dalla presenza dell’Ambasciatore d'Italia a Bucarest S.E. Diego Brasioli, consisteva nella presentazione di progetti di successo e di esperienza delle autorità italiane nell'accesso ai fondi europei, attraverso esperti a livello europeo nel settore. La conferenza ha riunito i rappresentanti delle autorità rumene e straniere, esperti internazionali nell’ambito dei fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti, gli specialisti delle Camere di commercio e oltre 150 rappresentanti dell'ambiente commerciale in Romania e Italia. In apertura della manifestazione, Diego Brasioli ha detto che il problema dei fondi europei e la loro attuazione sono di cruciale importanza soprattutto per gli investitori in Italia, così attivi in Romania: "ho promosso una riunione a Bucarest, in cui hanno partecipato i rappresentanti di 28 paesi europei e li abbiamo presentato anche la Romania".

ENERGIA | 68

“ Alla fine dell'anno 2014, quando l'Italia era alla presidenza dell'U.E quali sono stati i progetti utilizzati con successo in fondi europei ? L'idea è stata quella di concentrarsi sulle storie di successo, più che sul modo di esecuzione di tali fondi. Sono felice di vedere che il nuovo governo della Romania presta particolare attenzione alla questione dei fondi europei, con particolare riguardo verso le azioni innovative rispetto a quelle fatte nel passato, nel senso che l'importante non è come sono stati utilizzati i fondi UE quantitativamente , quanto piuttosto il modo in cui sono stati utilizzati e in in quali settori, quindi un’analisi qualitativa. Quest’approccio è molto buono, e l'iniziativa di Palazzo Italia segue quella direzione ed è la scelta migliore, ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Romania. Ciprian Necula, Ministro Segretario di Stato presso il Ministero dei fondi europei, ha chiarito che è straordinariamente importante questa situazione nella quale si parla di fondi europei e come può essere meglio utilizzata questa risorsa finanziaria per lo sviluppo della Romania. "Per il governo rumeno, l'esperienza del 2007 2013 è stato un percorso di formazione continua per questo meccanismo europeo. Molti programmi sono stati realizzati in ufficio, senza affrontare le realtà sociali ed economiche delle Comunità. Abbiamo proposto nel nuovo programma 2014-2020, un altro tipo di approccio, personalmente mi prendo cura del programma per il capitale umano POCU e spero di avere programmi per rispondere alle reali esigenze delle persone presenti. Ci sono numerose risorse e possibilità, ciascuna su un dominio diverso con criteri necessari sulla gestione dei fondi dell'UE. Siamo un po’ 'in ritardo con i programmi perché cerchiamo di semplificare le procedure e la burocrazia. Il secondo problema è l' importanza di questo sistema MySMIS come metodo moderno di trasmissione delle informazioni, che speriamo, possa essere pronto per il mese di marzo. Il sistema e’ gia’ stato discusso in un paio di guide e il vostro sostegno a qualsiasi iniziativa che possa contribuire a una migliore proiezione da parte nostra, è un grande beneficio". Il presidente di Palazzo Italia, Giovanni


,

EVENIMENT

Baldantoni ha dichiarato che, dal suo punto di vista, le risorse umane sono le più importanti: “ Sono venuto in Romania 23 anni fa e sono molto affezionato ai miei dipendenti, e partners italiani che sono presenti qui a sostenere l'attuazione di tali programmi e a contribuire con la loro esperienza.”. Aurelian Gogulescu presidente della Camera di Commercio e Industria di Prahova ha rilevato l'importanza della professionalità per affrontare i fondi europei e la disponibilità di esperti provenienti dalle camere di commercio per essere utili per l'ambiente di lavoro, in particolare attraverso il programma per il capitale umano. Tra i temi affrontati nel corso della conferenza incluso la presentazione dei programmi operativi 2014 – 2020, sono stati : le informazioni per quanto riguarda le norme di accesso ai fondi europei, lo sviluppo della competitività in ambiente rurale nel settore dell'agricoltura e dell'economia urbana, e la presentazione

dei programmi di finanziamento, di fondi di garanziua per il supporto di cofinanziamento. L’esperienza italiana nell'accesso ai fondi strutturali e investimenti europei è stato presentato da : Michele Otatti, con una lunga esperienza nell’ambito della Commissione europea a Bruxelles, Luciano Guerra specialista in programmi di risorse umane e Vittorio Simoncelli, esperto dello Sviluppo Basilicata S.p.A. La manifestazione si è conclusa con una sessione di networking, dove i partecipanti hanno avuto la possibilità di presentare i loro progetti, al fine di identificare potenziali partners commerciali, consultare esperti per l’accesso ai fondi europei, acquisire familiarità con i programmi operativi del governo e le varie possibilità di finanziamento. Roxana Manolache

ENERGIA |69


ŞTIRI INTERNE

ENERGIA | 70


,

EVENIMENT

BUYER POINT INTERNATIONAL

BUCAREST – SALA UNIRII – PALAZZO DEL PARLAMENTO

19 OTTOBRE 2016

Dopo il successo della prima edizione torna BUYER POINT INTERNATIONAL, in una formula ampliata, con una nuova prestigiosissima location e il coinvolgimento di tutto il mercato del brico home garden della Romania e dei paesi limitrofi. BUYER POINT INTERNATIONAL è riservato a 100 aziende che hanno intenzione di pianificare un’attività di export in Romania o che intendono aumentare la propria penetrazione in quel mercato. Alla sua seconda edizione BUYER POINT INTERNATIONAL punta a diventare l’evento di riferimento per il mercato B2B, in un’area geografica in costante espansione e alla ricerca di prodotti che permettano ai punti vendita presenti di diversificarsi. BUYER POINT INTERNATIONAL sarà aperto ai buyer, ai distributori e importatori e alla agenzie di rappresentanza, oltre che agli addetti alla logistica e trasporti, diventando quindi un’opportunità per tutte le aziende interessate al mercato rumeno e un momento di incontro a 360° per tutto il comparto.

PERCHE’ ESPORRE Le aziende già presenti sul territorio hanno la possibilità di incontrare nuovi buyer e insegne e aumentare il proprio parco clienti Chi sta pianificando la propria attività di export ha l’occasione di incontrare i distributori e gli agenti di rappresentanza più importanti del mercato e inziare col piede giusto Infine anche le aziende che non hanno mai sondato il mercato hanno l’occasione di avere un quadro complessivo di un paese con un investimento minimo

ENERGIA |71


EVENIMENT

I BUYER TUTTA LA FILIERA IN UN’UNICA GIORNATA

Alla prima edizione di BUYER POINT INTERNATIONAL hanno partecipato più di 80 buyer, in rappresentanza delle principali realtà distributive rumene. Da Leroy Merlin a Brico Depot, da Arabesque a eMag, fino a Carrefour, Auchan e Cora, i più importanti buyer rumeni sono intervenuti per visitare le aziende presenti. Forte del precedente della prima edizione, l’obiettivo di Buyer Point International 2016 è quello di affermarsi come principale momento di ritrovo per tutto il mondo del brico, home garden dell’area sud-est Europa, sfruttando la posizione centrale di Bucarest e i buoni collegamenti con tutti i paesi limitrofi (Bulgaria, Serbia, Ungheria, Montenegro, Bosnia, Moldavia). Le aziende inoltre avranno la possibilità di incontrare anche le aziende specializzate nell’importazione e distribuzione di prodotti, le piattaforme distributive, le agenzie di rappresentanza più strutturate e non mancheranno gli incontri con le istituzioni italiane presenti in Romania.

LA LOCATION IL CENTRO NEVRALGICO DELLA ROMANIA

aziende registrate operanti nel settore brico home garden, in modo da garantire la qualità dei visitatori. Infine la posizione centralissima del palazzo del Parlamento, facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo, e il parcheggio interno riservato offrono ai visitatori la possibilità di ottimizzare la giornata di lavoro.

L’OFFERTA

TUTTI I SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

Le aziende che parteciperanno a BUYER POINT INTERNATIONAL avranno a disposizione dei moduli preallestiti di 3×2 metri e il trasporto di un pallet di merce incluso nel prezzo, inoltre con la formula all inclusive è possibile acquistare anche il viaggio e pernottamento in hotel. Un modo per rendere la partecipazione snella e consentire alle aziende di concentrarsi sul mercato e sull’offerta che andranno a proporre. Infine, nella giornata del 18 ottobre, sarà possibile partecipare a un tour dei principali centri brico rumeni, incontrando i direttori degli stessi per poter approfondire le tematiche commerciali. Lo stand include un tavolo e due sedie, due mensole, due faretti e l’insegna con la ragione sociale dell’azienda. Le aziende che aderiscono alla formula all inclusive potranno scegliere l’aeroporto di partenza e avranno incluse nel prezzo due notti in un hotel 4 stelle nel centro di Bucarest, a pochi minuti dalla sede della manifestazione.

Il palazzo del Parlamento di Bucarest, il secondo edificio più grande del mondo per volume, dagli anni ’90 oltre ad ospitare il governo rumeno ha aperto alcune sue sale al pubblico, ospitando mostre, esposizioni e dando la possibilità di organizzare manifestazioni al suo interno. BUYER POINT INTERNATIONAL si terrà nella sala Unirii del palazzo del Parlamento, su una superficie di circa 3000 mq, in un’unica sala, in modo da garantire un flusso uniforme di visitatori a tutti gli espositori. Il prestigio della location, normalmente chiusa al pubblico, è un’ulteriore attrattiva per i visitatori interessati alle aziende espositrici. L’accesso a BUYER POINT INTERNATIONAL sarà possibile dall’ingresso riservato di Boulevard Libertatii e consentito solo alle

Per partecipare o per avere maggiori informazioni scrivi a promotion@netcollins.com ENERGIA | 72


,

ANALIZĂ

Opţiunile Europei energetice: - dependenţa energetică de Rusia, - diversificarea surselor energetice şi a noilor tehnologii. Specialiştii în geostrategie, in energie, geopoliticienii etc. conturează ideea că o înţelegere între Rusia şi Uniunea Europeană sub cheia de boltă atatotcuprinzătoare – ENERGIA ar putea deveni o chestiune axiomatică chiar pe fondul celor două versante ale abordării punctuale, adică în vreme ce Rusia are de partea sa cvasidependenţa energetică a UE, pe de altă parte Europa are de partea sa un instrument chiar mai tare şi de care trebuie ţinut seama, diversificarea surselor de aprovizionare. Statisticile par să pună Europa “la colţ”, cu toată reducerea cererii interne, iar Comisia Europeană prevede că mix-ul importurilor sale nu se va schmba substanţial pentru următorii 40 de ani, data fiind sărăcirea resurselor ţărilor membre. Cu alte cuvinte, creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, creştere care trebuie, împreună cu biomasele, să asigure cam 50 % din necesarul European de energie până la nivelul anului 2050, va reuşi, poate, să compenseze căderea de producţie a energiei obţinută din surse fosile. Evident, toate acestea în favoarea Rusiei, care nu domină numai gazele naturale europene, ci şi petrolul, ştiut fiind că 35 % din cel importat de Europa provine de la Moscova. Să nu uităm că, în prezent, Europa importă 85 % din necesarul de ţiţei, 15 % fiind asigurat de resursele ţărilor membre. Privind cu atenţie aceste cifre este uşor să ne dăm seama că situaţia Europei, din punct de vedere al resurselor energetice, nu-i deloc roz. Mulţi analişti, printre care şi Ceps ( Centrul European de Studii Politice) Bruxelles au concordat asupra ideii comune cum că Rusia este mai dependentă de cei 17 mld euro ce provin din exporturile de gaze naturale către Europa,

Ioan Corneliu Dinu, Consilier ştiinţific CNR-CME

decât Uniunea Europeană faţă de furnitura respectivă. Adică, altfel vorbind, Rusia nu are un alt client care să preia întreaga cantitate de gaze destinată Europei, lipsindu-i infrastructura energetică pentru a putea accede la pieţele asiatice. Acordul pe 30 de ani între China şi Rusia pentru furnizare de gaze naturale are la baza construirea gazoductului Power to Siberia prin intermediul căruia s-ar furniza către China circa 38 mld mc annual, gazoduct care nu va fi utilizabil înainte de 2019. Bruxelles are deja un portofoliu important de posibili furnizori de gaze natural, care ar putea substitui importurile provenite din Rusia. Şi nu ar fi primul caz când un importator de energie ar fi înlocuit cu o anume rapiditate; un exemplu ar fi petrolul libian, asigurând la vremea respectivă 10 % din necesarul european, la care s-a renunţat imediat. Mergând mai departe cu generalizarea, contrar conceptului filosofic cunoscut, se vede cu claritate capacitatea de influenţă a Uniunii Europene, influenţă bazată pe diplomaţia energetică, pe o geopolitică adecvată, ambele vizavi de Rusia în ceea ce priveşte sursele de import de resurse energetice şi, de aici, necesitatea cultivării idealui comercial al diversificării acestor surse. Ca o posibilă concluzie aparentă, UE trebuie finalmente să înţeleagă şi să accepte că propria politică energetică nu mai poate fi construită ca element complementar pentru alte obiective şi nici subordonată altor interese singulare ai variilor state membre. Mai curând, o politică energetică solidă şi bine definite ar fi putut da UE o poziţie de forţă înainte de problema ucrainiană şi chiar înainte de conflictele din Libia, Irak etc. Cu ceva timp în urmă, când în Anglia

ENERGIA |73


ANALIZĂ nu se punea încă problema referendumului, Marea Britanie, ţară mai rece faţă de UE, punea şi susţinea problema că Uniunea Europeană să aibă o politică energetică pragmatică, o politică capabilă să dea răspuns imediat la cele două

Le Opzioni dell’Europa energetica : - la dipendenza energetica dalla Russia, - la diversificazione delle fonti energetiche e delle tecnologie. L’intesa tra la Russia e l’Unione Europea per una delle chiavi di volta sull' ENERGIA, potrebbe diventare assiomatica, sostengono alcuni specialisti del settore. Se la Russia ha dalla sua dipendenza energetica europea, l’UE ha forse uno strumento ancora piu’ potente cioe’ la diversificazione delle fonti energetiche. Le statistiche sembrano mettere l’Europa alle strette : nonostante la diminuzione della domanda interna la Commissione Europea prevede che il suo import mix non cambi sostanzialmente nei prossimi quarant’ ‘anni a causa della scarsita’ di risorse negli Stati membri. In altre parole, l’incremento nella produzione di energia rinnovabile che dovrebbe coprire con le biomasse quasi il 50 % del fabbisogno energetico europeo nel 2050, riesce a malapena a compensare la caduta della produzione di combustibili fossili in Europa. Tutto a favore della Russia, che non domina solo il gas europeo, ma anche il petrolio : viene infatti da Mosca oltre un terzo (35%) di tutto il greggio importato in Europa; il Vecchio continente importa in totale quasi l’85% del suo fabbisogno di oro nero ed il restante 15% proveniente dagli Stati membri. Molti analisti, tra cui quelli del Ceps di

ENERGIA | 74

abordări din subtitlul acestui articol. Apare logic ca Statele memebre să susţină şi adopte astfel de politici energetice, ca prioritate faţă de orice element/componentă de diplomaţie în general, de diplomaţie energetică în special.

Bruxelles (Centro Europeo di Studi delle Politiche) concordano nel dire che la Russia sia piu’ dipendente dai 17 miliardi di euro di esportazioni di gas verso l’Europa, che l’Ue dalla fornitura stessa. Il Cremlino non ha infatti virtualmente altro cliente per il suo gas oggi destinato all’Europa, mancando di infrastrutture per accedere al mercato asiatico e a quello mediorientale. L’Accordo trenntennale tra la Cina e la Russia per la fornitura di gas ha infatti alla base la costruzione del gasdotto Power to Siberia che dovrebbe fornire fino a 38 miliardi di metri cubi di gas a Pechino. Ma non sara’ operativo prima del 2019. Bruxelles invece attinge a un numero ampio di fornitori, con cui potrebbe sostituire le importazioni russe. Non sarebbe il primo caso in cui un importatore di energia viene rapidamente rimpiazzato; per esempio, il petrolio libico rappresentava il 10% delle importazioni europee nel 2010, valore che e’ sceso quasi a zero nello spazio di un trimestre a seguito della guerra civile. Come conclusione UE deve finalmente rendersi conto che la propria politica energetica non deve essere piu’ complementare ad altri obiettivi ne’ sottomessa al valore dei singoli Stati membri. Una politica energetica solida e ben definita avrebbe messo l’Europa in una posizione di forza prima ancora dello scoppio dalla questione Ucraina e la aiuterebbe se le crisi in Iraq e Libia esplodessero. Se anche un paese poco euforico come il Regno Unito spinge verso una politica energetica europea piu’ forte, e’ chiaro che un approvvigionamento sicuro ed effettivo dovrebbe essere in cima alle priorita’ di ogni diplomazia tra le quali: poi la Diplomazia energetica.


,

EVENIMENT

ENERGIA |75 85


ANALIZĂ

SIR BROKERS "IL VOSTRO INTERESSE E´IL NOSTRO OBIETTIVO"

Brevi osservazioni del mercato assicurativo in Romania Rileviamo, dall’esperienza nata in Romania, che sovente le polizze dei grandi gruppi industriali italiani non sono gestite da un broker professionista locale con conoscenza del mercato locale ma da semplici fiduciari legati all’impresa italiana, per esempio: il direttore interno all’impresa oppure l’agente assicurativo locale. In altri casi invece, il grande gruppo industriale italiano viene gestito da una società internazionale di brokeraggio assicurativo che non ha sede in Romania. Il broker internazionale infatti si avvale di una società corrispondente romena, in forza di una convenzione o di una partecipazione azionaria in detta società. In questo caso la società assicurativa di brokeraggio internazionale stipula per il gruppo industriale la Polizza World Wide, polizze ad estensione mondiale, secondo terminologia anglosassone, di regola standardizzate. Queste polizze presentano certamente dei vantaggi assicurativi ma sono sproporzionatamente care rispetto ai rischi assicurati in relazione a determinate realtà locali. Le Polizze World Wide, in talune situazioni: - Assicurano I rischi più del necessario e hanno franchigie così elevate da non garantire invece un’adeguata copertura ai complessi industriali alle marche (ai confini) del gruppo. Spesso le somme di queste

ENERGIA | 76

franchigie raggiungono ad esempio anche il 50% della somma assicurata di un complesso industriale alle marche, come per esempio una industria in Romania che fa capo ad un grande gruppo internazionale con sede a Milano. Queste Polizze presentano dei costi di mercato e di gestione elevati perché’ vengono emesse nel paese occidentale, ad economia più avanzata, ove ha sede la società madre di brokeraggio assicurativo. - Ne deriva, inevitabilmente, che con le Polizze World Wide i premi da corrispondere alle compagnie assicurative, in forza anche dei costi delle perizie e dei costi generali di gestione, sono più elevati di quelli ottenuti in base alle polizze negoziate direttamente in loco. Rileviamo che l’industria straniera che opera in Romania ha una mole di premi di tale entità da non poter essere gestita con improvvisazione né dal personale interno all’impresa, né dal broker o dall’agente assicurativo operante in un’altra nazione. - L’agente assicurativo presente in Italia che assicura l’azienda in Romania, inoltre, assicura i rischi più del necessario, di guisa che aumenta l’entità del premio assicurativo da pagarsi alle assicurazioni. Invece i rischi devono essere impostati per adeguate coperture assicurative, secondo degli studi ad hoc.


,

ANALIZĂ - Questi studi variano da broker a broker, da paese a paese e riguardano dati tecnici che si conoscono esclusivamente facendo esperienza nel paese ospitante. - Esempi di dati tecnici sono: l’affidabilità delle imprese che operano in un dato settore, i tempi, i meccanismi e l’affidabilità delle compagnie per la liquidazione dei sinistri, i contatti con le istituzioni locali, il sistema giuridico locale. - Nel campo immobiliare sono esempi di dati tecnici: I materiali di fabbricazione, la conoscenza delle aree ad alta pericolosità sismica e via elencando. - La SIR Brokers fu´ la prima Società rumena specializzata ad operare nel risk management. Costituita nel 1993 come società di servizi di consulenza, nel 1997 inizia ad operare anche come Compagnia di brokeraggio assicurativoriassicurativo. L'attività di brokeraggio assicurativo in Romania viene regolarizzata di seguito con la Lex nr.32/2000. Forte della propria origine storica, la SIR possiede un know how esclusivo che le grandi società di brokeraggio assicurativo internazionale, non presenti in Romania, o presenti indirettamente tramite un partner locale, non possono avere per i motivi sopra illustrati con particolare riguardo alle polizze World Wide.

ENERGIA |77


CONSILIER JURIDIC

Desemnarea reprezentantului fiscal pentru o societate din UE

CONSILIER JURIDIC

Av. Alina Mariana MAER Asociat coordonator Euroinsol Consulting SPRL

ENERGIA | 78

Reprezentantul fiscal acționează în numele persoanei care l-a desemnat, reprezentând interesele acesteia pe teritoriul unui stat în care desfășoară operațiuni economice specifice obiectului său de activitate. În legislația fiscală din România, reprezentantul fiscal este reglementat doar din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugată. Reprezentantul fiscal nu trebuie confundat cu împuternicitul desemnat în baza prevederilor art. 18 din Codul de procedura fiscală. În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/ plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să îşi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii. Împuternicitul nu împiedică firma care l-a desemnat să își îndeplinească personal obligațiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii. Atribuțiile împuternicitului sunt limitate la cele cuprinse în mandatul de împuternicire, spre deosebire de atribuțiile reprezentantului fiscal care sunt limitate la obligațiile specifice oricărui plătitor înregistrat în scopuri de TVA. Firmele care nu au domiciliu fiscal în Romania, dar sunt obligate să depună declarații la organele fiscale, au obligația să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România. Acest împuternicit trebuie să îndeplinească, în numele și din averea firmei care l-a desemnat, obligațiile firmei nerezidente față de organul fiscal. De asemenea, reprezentantul fiscal nu trebuie confundat cu reprezentanța. Reprezentantul fiscal nu se confundă nici cu cu reprezentanța unei firme străine în România. Reprezentanța efectuează în numele societății comerciale sau al organizației economice străine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizația de funcționare, în strictă conformitate cu legislația aplicabilă în România. Pentru operațiunile economice desfășurate pe teritoriul României, desemnarea unui reprezentant fiscal este obligatorie doar pentru firmele care nu sunt stabilite în Comunitate. Firmele stabilite în Comunitate care desfășoară operațiuni economice pe teritoriul României au două variante pentru realizarea obligațiilor care le revin d.p.d.v. al TVA: să se înregistreze în scopuri de TVA pe teritoriul României; • • să își desemneze un reprezentant fiscal pe teritoriul României. O firmă nestabilită în România nu poate desemna mai mulți reprezentanți fiscali pentru operațiunile taxabile sau scutite cu drept de deducere desfășurate în România. Prin mandatul primit, reprezentantul fiscal trebuie să emită facturi și să le transmită clienților firmei străine care l-a desemnat. Facturile pot fi emise în orice limbă străină și în orice monedă, cu obligativitatea înscrierii în lei a contravalorii TVA colectate, dacă operațiunea este supusă regimului normal de taxare. Pe factura emisă se înscrie codul fiscal al reprezentantului fiscal din România al firmei străine. Reprezentantul fiscal trebuie să întocmească evidența fiscală, corectă și completă a tuturor operațiunilor realizate de firma străină pe teritoriul României. În baza evidențelor fiscale întocmite trebuie să întocmească și să depună la organul fiscal toate raportările fiscale referitoare la TVA:


,

ANALIZĂ

ANALIZĂ

Pietta Glass Working

S.C. Pietta Glass Working S.R.L. S.C. Pietta Glass Working, S.R.L Romania, Judetul Prahova, Valenii de Munte , Str. Berevoiesti, Nr. 77-79 +40.244.280.959 info@piettaglass.eu

ENERGIA | 56

ENERGIA |79


CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

ENERGIA | 80

• lunar: formularul „Decont de taxa pe valoarea adăugată“, cod 300; • trimestrial: formularul ,,Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile intracomunitare de bunuri“, cod 390; semestrial: formularul „Declarație informativă privind livrările/prestările • și achizițiile efectuate pe teritoriul național“, cod 394. Aceste raportări periodice se întocmesc în baza jurnalului de vânzări și a jurnalului pentru cumpărări. Pentru desemnarea reprezentantului fiscal persoana străină trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe. Cererea va fi însoțită și de: - declarația de începere a activității, care va cuprinde: data, volumul și natura activității pe care o va desfășura în România. Ulterior începerii activității, volumul și natura activității pot fi modificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificări urmând a fi comunicate și organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe; - copie de pe actul de constituire în străinătate a persoanei impozabile respective; - acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajează să îndeplinească obligațiile ce îi revin conform legii și în care aceasta trebuie să precizeze natura operațiunilor și valoarea estimată a acestora; - contractul încheiat între persoana nestabilită în România și reprezentantul fiscal propus, din care să rezulte întinderea mandatului acordat reprezentantului. Organul fiscal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus și, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunică decizia luată atât persoanei impozabile nestabilită în România, cât și persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. Dacă cererea este acceptată, odată cu transmiterea deciziei de aprobare se indică și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile. Acest cod va fi diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. Reprezentantul fiscal, urmare a acceptării de către organul fiscal, este răspunzător, din punctul de vedere al drepturilor și obligațiilor privind TVA, pentru toate operațiunile efectuate în România de persoana impozabilă nestabilită în România atât timp cât durează mandatul său. În același timp, persoana care a desemnat o altă persoană ca reprezentant fiscal este și ea ținută răspunzătoare individual și în solidar cu reprezentantul pentru plata taxei. Reprezentantul fiscal este mandatat să emită factura destinată beneficiarului persoanei străine. Va emite factura pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă nestabilită în România, aplicând regimul de taxă corespunzător operațiunilor respective, pe care o transmite beneficiarului. Datele minime obligatorii de trecut pe factură sunt enumerate de prevederile regăsite la art. 319 din Codul fiscal. Printre aceste date se remarcă denumirea, adresa beneficiarului și codul de înregistrare fiscală, chiar dacă acest cod este obținut prin reprezentantul fiscal. Legiuitorul a impus și menționarea în factură a codului de înregistrare fiscală obținut de reprezentantul fiscal pentru activitățile economice ale acestuia, conform pct. g) alin. (20) al aceluiași articol: “Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal". Devine astfel obligatorie existența pe factură a datelor proprii


,

EVENIMENT

Distributore del sistema Bisistems per l'Italia e per tutti i paesi esteri

ENERGIA |81


CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

ENERGIA | 82

reprezentantului fiscal, chiar dacă atât societatea străină cât și reprezentantul acesteia sunt 2 subiecte diferite de impozitare. Redăm mai jos pct 89 din normele metodologice de aplicare a art 316 alin 7 din codul fiscal (1) În aplicarea prevederilor art. 316 alin. (7) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită care se înregistrează în România prin reprezentant fiscal, desemnează reprezentantul fiscal printr-o cerere depusă la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este înregistrat în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal poate fi solicitată de o persoană impozabilă nestabilită în România dacă este obligată să se înregistreze în România în scopuri de TVA sau poate opta să se înregistreze, conform prevederilor de la pct. 88 alin. (6). Cererea trebuie însoțită de: a) declarația de începere a activității, care cuprinde: data și natura activității pe care o va desfășura în România, precum și de documentele prevăzute la pct. 88 alin. (6); b) copie de pe actul de constituire în străinătate a persoanei impozabile nestabilite în România; c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajează să îndeplinească obligațiile ce îi revin conform legii și în care aceasta trebuie să precizeze natura operațiunilor; d) contractul încheiat între persoana nestabilită în România și reprezentantul fiscal propus, din care să rezulte întinderea mandatului acordat reprezentantului. (3) Organul fiscal competent verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) si (2) și, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunică decizia luată atât persoanei impozabile nestabilite în România, cât și persoanei propuse ca reprezentant fiscal. În cazul acceptării cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indică și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile nestabilite în România prin reprezentant fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie să fie diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului fiscal. În cazul respingerii cererii, decizia se comunică ambelor părți, cu motivarea refuzului. (4) Reprezentantul fiscal, după ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor și obligațiilor privind taxa pe valoarea adaugată, pentru toate operațiunile pentru care a fost mandatat, efectuate în România de persoana impozabilă nestabilită în România, atât timp cât durează mandatul său. (5) În situația în care mandatul reprezentantului fiscal încetează, dar continuă activitatea economică a persoanei impozabile nestabilite în România pentru care aceasta trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA conform pct. 88 alin. (6), aceasta este obligată fie să prelungească mandatul reprezentantului fiscal, fie să mandateze alt reprezentant fiscal, fie să se înregistreze direct fără reprezentant fiscal în situația în care este o persoană impozabilă stabilită în Uniunea Europeană. (6) Reprezentantul fiscal trebuie să anunțe în scris organul fiscal competent cu privire la faptul că mandatul său a încetat și să precizeze ultimul decont de taxă pe valoarea adaugată pe care îl depune în această calitate. Încetarea mandatului reprezentantului fiscal nu poate fi anterioară datei la care are obligația să depună ultimul decont taxa în numele persoanei impozabile nestabilite în România pe care o reprezintă." Limitele reprezentantului fiscal se referă la teritoriul pe care își poate exercita reprezentarea și la obligațiile fiscale care îi revin. Un reprezentant fiscal numit de autoritățile fiscale din România are atribuții doar pe teritoriul României, fără a avea posibilitatea să reprezinte și pe teritoriile altor state firma care l-a desemnat în România.


,

STIRI INTERNE

Preţul gazelor stagnează până la primăvară Preţul gazelor naturale din producţia rămâne la valoarea actuală de 60 lei/MWh, până la 31 martie anul viitor, a anunţat ministrul Energiei, Victor Grigorescu, citat de mediafax.ro. Potrivit graficului prevăzut în anexa HG 488/2015, preţul gazelor naturale din producţia internă trebuia să crească la valoarea de 66 lei/MWh, de la 1 iulie 2016. Victor Grigorescu a subliniat faptul că vor fi instituite "amenzi drastice" în măsura în care actorii din piaţă

nu constituie stocuri de gaze naturale potrivit obligaţiilor stabilite de ANRE. "Scopul stabilirii administrative a unui preţ de achiziţie pentru gazele naturale destinate consumatorilor menţionaţi este acela de a proteja o categorie însemnată de clienţi casnici de gaze naturale şi de energie termică, de efectele negative ale procesului de liberalizare a pieţei gazelor, generate de alinierea preţului gazelelor naturale la nivelul preţurilor practicate pe pieţele europene. Schimbările neprevăzute de pe piaţa resurselor energetice primare, inclusiv declinul abrupt al preţurilor la ţiţei din ultima perioadă, au generat o conjuctură deosebită în piaţa românească de gaze naturale, unde preţurile administrative stabilite în conformitate cu prevederile legale, dar şi cu acceptul Comisiei Europene şi al instituţiilor financiare internaţionale, au devenit comparabile şi, uneori, chiar mai mari faţă de preţurile pieţei", se arată într-un comunicat al Executivului. Astfel, Guvernul a desemnat autoritatea competentă cu stabilirea nivelului minim al stocurilor de gaze pe care furnizorii trebuie să le înmagazineze, prin adoptarea unei Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi

completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. Cantităţile de gaze naturale, reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, vor fi stabilite anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Decizia se ia în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi de siguranţă.

Hidroelectrica este salvată Hidroelectrica a intrat în insolvenţă în iunie 2012, astfel compania putea să îşi cureţe contractele cu "băieţii deştepţi", cei care luau energie la un preţ mic şi o vindeau în piaţă la un preţ mai mare, scrie Ziarul Financiar, citat de mediafax.ro. Decizia de a intra în insolvenţă luată la nivel înalt a produs un fior pe piaţa companiilor de stat mai ales în relaţia cu băncile şi furnizorii. Dacă Hidroelectrica putea să intre în insolvenţă pentru a-şi curăţa contractele, atunci oricare altă firmă de atat putea să facă acelaşi lucru. Hidroelectrica a câştigat şi un contract în valoare de aproape 39 milioane lei pentru furnizarea de energie electrică către RATB, după ce a semnat recent un contract similar, de 56

milioane lei, cu Metrorex. Valoarea estimată iniţial a contractului a fost de 42,25 milioane lei, fiind atribuit în final la preţul de 38,87 milioane lei, în condiţiile în care criteriul de atribuire a fost "preţul cel mai scăzut".

ENERGIA |83


STIRI INTERNE

Cota energiei nucleare este în creştere Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va fi asigurată creşterea cotei energiei nucleare la 30 – 32% din totalul producţiei naţionale, după aprobarea în CSAT a Raportului Ministerului Energiei privind unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, informează mediafax.ro. "În cadrul şedinţei Consiliului am analizat şi aprobat Raportul Ministrului Energiei privind stadiul şi evoluţia

Proiectului Unităţile 3 şi 4 de la Centrala Cernavodă, stabilind că acesta reprezintă un proiect prioritar de investiţii pentru România, care va asigura creşterea cotei energiei nucleare la 30 sau chiar 32% din totalul producţiei naţionale de energie electrică", a declarat preşedintele după şedinţa CSAT. Iohannis a mai spus că acest lucru va contribui "substanţial" la creşterea economică şi la menţinerea locurilor de muncă şi crearea unor noi locuri de muncă.

Lupta pentru un preţ mai mic al gigacaloriei Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) şi Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) au solicitat în instanţă anularea celor două ordine ale Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care stabilesc metodologia de calcul pentru tariful agentului termic, conform mediafax.ro. În prezent, modalitatea de stabilire a gigacaloriei, precum şi cea de distribuire a costurilor între energia electrică şi cea termică ar fi incorectă şi ar avantaja-o în mod nelegal

ENERGIA | 84

pe cea dintâi, se arată într-un comunicat de presă emis de RADET. Potrivit comunicatului, metodologiile indică existenţa unei subvenţii încrucişate între energia electrică şi cea termică. Prevederile legale interzic acest gen de subvenţie. “Preluarea unor costuri din zona energiei electrice pentru a le transfera în zona de producţie a energiei termice, pentru a face competitive preţul energiei electrice pe piaţă, poartă în limbaj uzual denumirea de subvenţie încrucişată, care este interzisă de legea română,

dar mai ales de directivele europene. Ordinele ANRE contestate de RADET, respective 3/2010 şi 15/2015, încalcă numeroase principii: cel al transparenţei preţurilor şi costurilor utilizate în stabilirea acestora, cel al dreptului de informare, al accesibilităţii preţului la consumatori, al protejării interesului public şi cel al protecţiei consumatorilor. Nu în ultimul rând, aceste prevederi au ca efect impunerea unor clauze abuzive în raporturile contractuale dintre RADET şi ELCEN", se mai spune în comunicat. Preţul actual al gigacaloriei, subvenţionat pentru populaţie cu aproximativ 50%, este de 164 de lei. Dacă instanţa va da câştig de cauză Primăriei Municipiului Bucureşti şi RADET, preţul gigacaloriei ar urma să fie mai mic.

Ministrul Energiei exclude desfiinţarea mineritului Desfinţarea mineritului în România nu poate fi luată în calcul şi cine anunţă închiderea acestui domeniu ori nu ştie, ori minte ca să destabilizeze această zonă, a declarat ministrul Energiei, Victor Grigorescu, citat de mediafax. ro. Grigorescu a făcut aceste la Guvern, după


,

STIRI INTERNE ce a anunţat că Executivul va acorda un ajutor complementar persoanelor disponibilizate din domeniul energetic. "Producţia internă de energie, consumul nostru, provine între 20 şi 30% din cărbune, ca atare desfiinţarea mineritului în România nu poate fi luată în calcul. Cine anunţă sau propune închiderea mineritului în România ori nu ştie despre ce vorbeşte, ori minte pentru a destabiliza această zonă din România", a spus ministrul Energiei. În acest context, el a făcut un apel ca situaţia dificilă a mineritului să nu mai fie exploatată din dorinţa de a obţine capital politic. "Asigur că în ciuda dificultăţilor vom reuşi să salvăm aceste companii şi să evităm un pericol real la adresa securităţii energetice şi fac şi pe această cale un apel astfel încât să evităm implicări politice în sectorul energetic, pentru că există soluţii, pentru că se implementează planuri concrete, dar avem în acelaşi timp şi dezinformări sau lucuri care provoacă tensiuni sociale inutile şi care nu fac bine nimănui", a afirmat Victor Grigorescu.

ENERGIA |85


STIRI INTERNE

Il prezzo del gas si assesta fino alla primavera Il prezzo del gas naturale rimane al valore attuale di 60 lei/MWh, fino al 31 marzo del prossimo anno ha detto il ministro dell'Energia Victor Grigorescu, citato da Mediafax. Secondo il calendario allegato nel HG 488/2015, il prezzo del gas naturale dalla produzione nazionale dovrebbe aumentare fino a un valore del 66 lei/MWh, dall’1 luglio 2016. Victor Grigorescu ha rilevato che saranno imposte "severe sanzioni" nella misura in cui gli attori del mercato non costituiscono le scorte di gas naturale secondo gli obblighi stabiliti da ANRE. ""L'obiettivo e’ quello di creare un'amministrazione del prezzo di acquisto per i consumatori al fine di proteggere una categoria di clienti domestici del gas naturale e del calore, dagli effetti negativi del processo di liberalizzazione del mercato del gas, generata dall'allineamento del prezzo al livello dei prezzi praticati sui mercati europei. Inattesi cambiamenti sul mercato delle risorse di energia primaria, tra cui il forte calo dei prezzi del petrolio grezzo dall'ultimo periodo ha generato delle circostanze speciali sul mercato rumeno di gas naturale, dove i prezzi amministrativi stabiliti in conformità con le disposizioni delle legislazioni, ma anche con il consenso della Commissione europea e delle istituzioni finanziarie internazionali, sono diventati comparabili e talvolta anche superiori a prezzi di mercato", come illustrato in un comunicato stampa del Comitato esecutivo. Cosi’ il governo ha designato le autorità competenti con la definizione del livello minimo di scorte di gas che i fornitori devono assicurare attraverso l'adozione di un decreto di emergenza per modificare e completare la legge di elettricità e di gas naturale No.123/2012. La quantità di gas naturale, che rappresenta il livello minimo di scorte memorizzato da ciascun fornitore sarà stabilito annualmente, in condizioni di

ENERGIA | 86

massima trasparenza e non discriminatorie come da decisione del Presidente dell'autorità nazionale di ordinamento nel settore dell'energia. La decisione e’ stata presa in conformità con le normative specifiche ANRE, in modo da garantire un adeguato livello di consumo interno in termini di continuità e sicurezza.

Hidroelectrica sarà salvata Hidroelectrica che era entrata in fallimento nel giugno 2012, per potersi pulire dai contratti speculativi, che hanno prodotto l'energia a basso prezzo e l’hanno venduta sul mercato ad un prezzo superiore, scrive il giornale Ziarul Financiar, citato da Mediafax. La decisione di entrare in una procedura d’insolvenza presa ad alto livello ha prodotto un brivido sul mercato di aziende di Stato soprattutto nel rapporto con le banche e fornitori. Come a Hidroelectrica e’ stato concesso di entrare in una procedura d’insolvenza, al fine di pulire i contratti, cosi’ qualsiasi altra azienda di Stato potrebbe fare lo stesso. Hidroelectrica ha vinto un contratto del valore di quasi 39 milioni di Ron per la fornitura di energia elettrica a RATB, avendo recentemente firmato un contratto simile, di 56 milioni di Ron con Metrorex. Il valore stimato dell'appalto è stato originariamente da 42,25 milioni Rom, ed assegnato al prezzo finale di 38,87 milioni , in quanto il criterio di aggiudicazione è stato "il prezzo più basso".

La quota di energia nucleare è in crescita Il Presidente Klaus Iohannis ha annunciato che sarà assicurato l'aumento della produzione dell'energia nucleare al 30 - 32 % sul totale nazionale, dopo l'approvazione nel CSAT della relazione del Ministero dell'Energia per le unità 3 e 4 nella centrale nucleare di Cernavoda, informa Mediafax. “In occasione della riunione del Consiglio


,

EVENIMENT

AMBIENTE||87 13 ENERGIA


STIRI INTERNE

ho esaminato e approvato la relazione del Ministro dell'energia su lo status e i progressi del progetto delle unità 3 e 4 nella centrale nucleare di Cernavoda, stabilendo che quest'ultimo è un progetto prioritario d’investimento per la Romania, che assicura un aumento della quota di energia nucleare a 30% o anche 32% del totale della produzione nazionale di elettricità", ha dichiarato il presidente dopo la riunione del Consiglio Supremo della Difesa (CSAT). Iohannis ha anche detto che questo contribuirà sostanzialmente " alla crescita economica e al mantenimento di posti di lavoro e alla creazione di altri nuovi posti di lavoro.

d’informazione e di accessibilità dei prezzi per i consumatori e la tutela dell'interesse pubblico e dei consumatori. Ultimo ma non meno importante,”queste disposizioni hanno l'effetto di imporre clausole abusive nei rapporti contrattuali tra RADET ed ELCEN " , dice il comunicato. Il prezzo corrente di un giga calorie, agevolato per la popolazione con circa il 50 %, è di 164 Ron. Se la Corte decide a favore del Municipio di Bucarest e il RADET, il prezzo di un giga calorie sara’.

Lotta per un prezzo inferiore per Giga calorie

L’Abolizione dell'attività mineraria in Romania non può essere presa in considerazione, e chi annuncia la chiusura, o non conosce o disinforma per destabilizzare questa zona, ha detto il ministro dell'energia, Victor Grigorescu, citato da Mediafax. Gandhi ha fatto queste dichiarazioni al governo, dopo aver annunciato che l'esecutivo fornirà un aiuto complementare per le persone disoccupate nel settore dell'energia mineraria. "La produzione interna di energia, il nostro consumo e’ stimata tra 20% e 30% dall'estrazione del carbone, e tale misura restrittiva non puo’ essere presa in considerazione. In questo ambiente, facendo una parentesi rilevando che la difficile situazione delle miniere non può più essere sfruttata nel desiderio di ottenere potere politico. "Nonostante le difficoltà, saremo in grado di salvare queste aziende per evitare una vera minaccia per la sicurezza dell'energia, in questo modo lancio un appello al fine di evitare il coinvolgimento politico nel settore dell'energia, perché ci sono soluzioni e già stiamo implementando piani concreti, ma siamo allo stesso tempo anche disinformati, cose che causano inutili tensioni sociali e che non fanno bene a nessuno" ha detto Victor Grigorescu.

L’Agenzia Autonoma di Distribuzione Energia Termica (RADET) e il Comune di Bucarest (PMB) hanno chiesto alla Corte di annullare i due ordini dell'Agenzia Nazionale per l’ordinamento dell'energia (ANRE) che stabilisce il metodo per il calcolo del tasso di riscaldamento, secondo Mediafax.ro. Ora, il metodo di determinazione di un giga calorie con la ripartizione dei costi tra energia elettrica e la potenza termica, sarebbe errata , illegalmente favorevole sulla prima, è illustrato in un comunicato stampa rilasciato dal RADET. Secondo un comunicato stampa, le metodologie mostrano l'esistenza di sussidi incrociati tra energia elettrica e la potenza termica. Le disposizioni legali vietano questo tipo di sovvenzione. La presa in consegna di costi determinati nell'area di energia elettrica per il trasferimento nella zona di produzione della potenza termica, al fine di rendere competitivo il prezzo dell’elettricità sul mercato, nel linguaggio comune porta il nome di sovvenzione incrociata, è proibito dalla legge rumena, ma soprattutto dalle direttive europee. Gli ordini ANRE contestati da Radet, rispettivamente 3/2010 e 15/2015 violano i numerosi principi: la trasparenza dei prezzi e dei costi utilizzati nella loro costituzione , il diritto

ENERGIA | 88

Il ministro dell'energia esclude lo smantellamento delle miniere


,

EVENIMENT

ENERGIA |89


ȘTIRI EXTERNE

Ministrul energiei din Arabia Saudită a demisionat după 21 de ani

Ministrul energiei din Arabia Saudită, Ali al Naimi, cel care a schimbat în 2014 politica OPEC şi a pus bazele unei schimbări radicale în piaţa energiei la nivel mondial, a demisionat, anunţă Bloomberg, citat de mediafax.ro. În vârstă de 80 de ani, având origini modeste de beduin, Al Nami a condus ministerul vreme de 21 de ani, fiind la cârma celui mai mare producător de petrol la nivel mondial. "În anii în care am fost ministru am văzut petrolul urcând de la 2 dolari barilul la 147 de dolari barilul, şi extrem de multa volatilitate între. Am avut parte de perioade de boom si de crize", a declarat ministrul saudit. Plecarea lui al Nami, care timp de decenii putea mişca pieţele cu numai câteva cuvinte, este cel mai nou semn al modului în care prinţul Mohanmed bin Salman vrea să se impună în schimbarea politicii de petrol a ţării. Al Nami va fi înlocuit de Khalid Al-Falih, un apropiat al regelui Salman si al prinţului Mahommed. Al-Falih este preşedintele companiei petroliere de stat Saudi Arabian Oil. Este improbabil ca politica Arabiei Saudite să se schimbe radical odată cu această schimbare, ci mai degrabă să se continue politica de apărare a cotei de piaţă.

Muncă mai puţină, pentru economie de energie

ENERGIA | 90

Guvernul din Venezuela a impus adoptarea unui plan în care angajaţii din sectorul public au voie să lucreze doar două zile pe săptămână, într-o încercare de a rezolva criza energetică cu care se confruntă ţara, informează Gândul, citat de mediafax.ro. Vice-preşedintele Aristobulo Isturiz a anunţat că funcţionarii publici trebuie să vină la muncă doar în zilele de luni şi marţi. "Nu se va munci în sectorul public în zilele de miercuri, joi şi vineri, cu excepţia sarcinilor fundamentale", a declarat acesta. Nu este prima măsură luată de preşedintele Nicolas Maduro în încercarea de a diminua consumul de electricitate. 2,8 milioane de angajaţi la stat primiseră deja toate zilele de vineri libere în lunile aprilie şi mai, însă se pare că această măsură nu a fost de ajuns. Preşedintele a anunţat că ţara a fost afectată foarte rău de fenomenul El Nino şi că situaţia se va remedia în momentul în care vor reveni ploile. "Cerem ajutor internaţional, tehnic şi financiar, pentru a schimba situaţia", a declarat acesta. Maduro a menţionat că mai multe ţări din regiune au fost afectate de El Nino, însă Venezuela are cel mai mare consum de energie, iar din acest motiv este mai afectată. Între măsurile luate în ultima perioadă se numără darea ceasului înainte cu jumătate de oră sau tăierea curentului timp de patru ore pe zi, scrie Gândul.

30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl Ucraina marchează treizeci de ani de la cel mai mare accident nuclear din istorie, explozia unui reactor al centralei de la Cernobîl, soldat cu moartea a 31 de persoane, numărul total al victimelor putând fi însă între câteva sute de mii şi milioane, potrivit unor experţi. Reactorul numărul 4 al Centralei nucleare de la Cernobîl a explodat pe 26 aprilie 1986. Accidentul nuclear, cel mai grav din istorie, a provocat pe loc moartea a 31 de persoane, dar numărul total al victimelor ar putea fi între câteva sute de mii şi milioane, notează experţi citaţi de presa internaţională. Deflagraţia a poluat atmosfera cu zece tone de materiale radioactive. Zona din jurul oraşului Pripiat, în nordul Ucrainei, este izolată de 30 de ani, iar specialiştii avertizează că efectele radiologice extrem de grave vor continua în următorii 3.000 de ani. O structură gigantă placată cu oţel, în


,

ȘTIRI EXTERNE valoare de 1,5 miliarde de euro, va înconjura vechiul reactor şi care va preveni scurgerile suplimentare de substanţe radioactive pentru următorii 100 de ani, informează The Straits Times. Proiectul cuprinde donaţii de la peste 40 de guverne. Chiar şi cu noua structură, zona înconjurătoare, de aproximativ 2.600 de kilometri pătraţi de pădure, va rămâne în mare parte nelocuibilă şi închisă pentru vizitatorii neautorizaţi.

Bitcoin, un mare consummator de energie electrică Bitcoin, una din primele implementări a conceputului numit "criptomonedă", funcţionează în virtutea unei baze de date distribuite, fiecare tranzacţie fiind validată prin intermediul nodurilor conectate fără nevoia unui supraveghetor cum este o bancă centrală, scrie Go4it, citat de mediafax.ro. Mai mult, fiecare participant are posibilitatea de a crea noi monede Bitcoin pentru folosirea în interes personal, fiind astfel recompensat pentru participarea la validarea altor tranzacţii în moneda virtuală. Reţeta folosită are însă un dezavantaj major, producerea şi intermedierea tranzacţiilor în monedă Bitcoin presupune un consum foarte mare de electricitate, rezultat din procesarea algoritmilor criptografici pe care este bazată această monedă, potrivit Go4it. Dacă la începuturi, problema consumului de energie era una mai degrabă teoretică, pe

măsură ce tot mai multe organizaţii mari şi mici s-au alăturat efortului pentru generarea cât mai multor monede virtuale, consumul de energie a urcat la valori astronomice. În scenariul cel mai pesimist, prevăzut de un cercetător pe nume Sebastiaan Deetman, sistemele de calcul folosite pentru procesarea tranzacţiilor Bitcoin ar putea ajunge până în anul 2020 la un consum de electricitate depăşind 14 GW, echivalent unei

ţări europene moderne, cum este Danemarca. La final, costul generării monedei Bitcoin ar putea ajunge să depăşească valoarea sa de tranzacţionare, plăţile în moneda virtuală devenind neprofitabile, pierzând astfel principalul avantaj în faţa monedelor convenţionale recunoscute pe plan internaţional.

Mega autobuzul electric chinezesc, un fel de pod ambulant peste şosea Participanţii la ediţia a 19-a a Beijing International High-Tech Expo, desfăşurată în perioada 19-22 mai 2016, au putut admira replica în miniatură a unui autobuz ce poate circula deasupra şoselelor, permiţând autoturismelor cu o înălţime maximă de 2,1 metri să se deplaseze sub el, informează mediafax.ro. Potrivit Descoperă, autobuzul va circula pe două benzi de circulaţie în acelaşi timp şi va avea o capacitate de până la 1.400 de pasageri. Vehiculul va călători deasupra nivelului străzii, pe o pistă specială, cu o viteză maximă de 65 km/h. Vehiculul va fi alimentat cu energie electrică şi urmează să ia locul a 40 de autobuze, ceea ce ar putea reduce consumul anual de combustibil cu 800 de tone şi emisiile de carbon cu aproape 2.500 de tone. Se estimează că autobuzul va costa mai puţin decât o garnitură de metrou şi, mai mult decât atât, el nu necesită realizarea unei infrastructuri corespunzătoare mijloacelor de transport pe cale ferată subterană. Ideea unui astfel de autobuz nu este nouă. Arhitecţii Craig Hodgetts şi Lester Walker au venit cu un concept similar în anul 1969. Vehiculul a fost denumit atunci ,,Bos-Wash Landliner", deoarece urma să circule între Washington, D.C. şi Boston. Se estimează că, în fiecare an, în China apar aproximativ 20 de milioane de noi şoferi. Specialiştii spun că, odată cu trecerea timpului, oraşele se sufocă din cauza traficului aglomerat şi a poluării care atinge cote alarmante. În momentul de faţă, compania chineză Transit Explore Bus construieşte un model la scară reală al unui autobuz electric, care urmează să fie pus în funcţiune în oraşul Changzhou, în această vară. Specialiştii spun că, dacă testele vor fi realizate cu succes, primul rezultat vizibil de care se vor bucura locuitorii oraşelor va fi traficul mult mai degajat.

ENERGIA |91


ȘTIRI EXTERNE

Arabia Saudita, il re licenzia il ministro del Petrolio In Arabia Saudita non esiste più un ministero del Petrolio. Da ieri è stato ribattezzato Ministero dell’Energia, dell’Industria e delle Risorse minerarie. È la mossa a sorpresa di Re Salman, a una settimana dall’annuncio di riforme economiche volte a ridurre l’indipendenza saudita dai prezzi al ribasso del greggio. Il Re ha annunciato un maxi rimpasto di governo, mandando a casa otto ministri dei più importanti dicasteri. Tra questi anche Ali al-Naimi, ministro del Petrolio da 21 anni e considerato uno dei personaggi più influenti all’interno dell’Opec. Il suo posto è stato affidato a Khalid al-Falih, presidente del gigante petrolifero di Stato saudita Aramco e finora ministro della Sanità. Con una serie di decreti reali Re Salman ha sostituito anche i ministri dell’Energia, dell’Acqua, dei Trasporti, del Commercio, degli Affari sociali, della Salute e del Pellegrinaggio. Proprio a fine aprile il principe Mohammed bin Salman aveva annunciato «Visione 2030», un piano di diversificazione dell’economia con investimenti in attività minerarie e un’espansione della produzione militare. «Entro pochi anni», aveva detto il principe, «potremo vivere senza il petrolio».

Un giorno in meno di lavoro per far fronte alla crisi energetica Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha decretato che per i prossimi due mesi tutti i venerdì saranno di vacanza, nel tentativo di risparmiare energia per bilanciare il blackout che ha colpito il paese membro dell’OPEC. "Avremo un lungo week-end", ha detto mercoledì Maduro durante una lunga apparizione alla televisione di stato, annunciando la misura come parte di un piano di 60 giorni per combattere la crisi energetica. Una grave siccità, unita a ciò che i critici affermano essere una mancanza di investimenti e di manutenzione nelle

ENERGIA | 92

infrastrutture energetiche, ha colpito la nazione americana del Sud, che dipende dall'energia idroelettrica per il 60 per cento della sua elettricità. L'opposizione venezuelana ha bollato la mossa della nuova settimana lavorativa di quattro giorni come sconsiderata di fronte a una recessione amara, alla carenza di alimenti e di medicine, e a un'inflazione a tre cifre. Il provvedimento arriva sulla scia di un altro decreto di Maduro che ha stabilito una pausa di una settimana nel periodo di Pasqua, ordinando ad alcuni centri commerciali di generare da sé l'elettricità di cui hanno bisogno, e accorciando ore alla giornata lavorativa. "Per Maduro il modo migliore per risolvere questa crisi è quello di ridurre la produttività del Paese", ha detto l'assessore della città di Caracas Jesus Armas. Alcuni venezuelani sono entrati nei social media per esprimere la loro sorpresa. "Stai scherzando ???", ha scritto un utente Twitter. Molti altri si sono chiesti come la misura avrebbe impattato sulle scuole, sulle procedure burocratiche e nei supermercati. Non è stato immediatamente chiaro come i venerdì senza lavoro, avrebbero influenzato il settore pubblico e privato. Il piano di 60 giorni verrà annunciato ufficialmente giovedi’, ha detto Maduro durante il programma televisivo, che includeva musica, danza e le gigantografie del defunto leader Hugo Chavez. "Credo che saremo in grado di superare questa situazione senza aumentare le tariffe o senza ricorrere al razionamento", ha aggiunto Maduro.

Chernobyl 30 anni dopo il disastro nucleare Cade oggi il 30esimo anniversario della più grave catastrofe della storia del nucleare civile. Era il 26 aprile 1986 quando a Chernobyl – oggi in Ucraina, allora Unione Sovietica – esplose un reattore della centrale atomica. L’incidente si verificò durante un test per il quale erano stati staccati i sistemi di sicurezza, una prova per


,

ȘTIRI EXTERNE

verificare il funzionamento della turbina in caso mancasse improvvisamente la corrente elettrica. Errori umani e tecnica difettosa crearono le condizioni per il disastro: fuoriuscirono circa il 50% di iodio e il 30% di cesio, disperdendosi nell'atmosfera, con un'emanazione di radioattività tra i 50 e i 250 milioni di Curie, quantità circa cento volte maggiore rispetto a quella delle bombe americane su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Sebbene il disastro giapponese avvenuto a Fukushima nel 2011 abbia raggiunto lo stesso livello massimo di classificazione sulla scala internazionale "Ines", il settimo, l'incidente di Chernobyl è considerato ancora dagli esperti il più grave, per la rapidita’, l'entità della fuga di materiale radioattivo e gli effetti sulla salute e sull'ambiente nell'area. La nube radioattiva si spostò rapidamente verso gran parte d'Europa, ma secondo l’Iaea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) l'esplosione portò i livelli massimi di contaminazione nel raggio di 100 km dalla centrale. Solo il 27 aprile, 36 ore dopo l'incidente, furono evacuati i 45 mila abitanti di Pripyat, cittadina a un passo da Chernobyl, e nei giorni successivi circa 130 mila persone in un raggio di 30 km dovettero lasciare le proprie case. In totale furono circa 350 mila le persone evacuate dalla regione e costrette a trasferirsi altrove. L'allarme in Europa giunse dalla Svezia il 28 aprile , quando venne registrata radioattività anomala nel Paese. Nei primi dieci giorni successivi alla catastrofe si tentò con ogni mezzo di fermare la fuga radioattiva: elicotteri militari versarono oltre 1.800 tonnellate di sabbia e 2.400 tonnellate di piombo sul reattore, ma solo il 6 maggio la situazione tornò sotto controllo. L’allora segretario del Partito comunista sovietico, Mikhail Gorbaciov, ammise il disastro solo il 14 maggio. Secondo l'Iaea furono circa 4.000 le vittime causate direttamente dalle radiazioni. Cifre non ufficiali parlano però di 25.000 morti fra Ucraina, Bielorussia e Russia. Tuttavia, non esistono certezze sui numeri delle persone colpite da malattie - cifre sempre non ufficiali indicano 100.000 casi di tumore

alla tiroide per persone di tutte le età nelle tre ex repubbliche sovietiche e da disturbi psicologici che possono aver interessato i cinque milioni di persone che anche per un breve periodo sono state esposte a radiazioni sopra la norma, subito dopo la catastrofe. Nel 2017 dovrebbe essere ultimata una nuova struttura di protezione alta 105 metri, lunga 150, con una campata di 257 metri e un peso 29.000 tonnellate. Questa sorta di gigantesco sarcofago sarà trasporto sopra la vecchia centrale e secondo i progettisti resisterà per almeno un secolo. L'impianto di stoccaggio è destinato a contenere le 20 unità di combustibile radioattivo che venivano impiegate negli altri 3 reattori di Chernobyl, rimasti in funzione fino al 2000. Il ritardo nella costruzione della struttura, che doveva essere ultimata nel 2015, è legato alla difficoltà nel reperimento dei fondi: alla fine dell’anno scorso il Chernobyl Shelter Fund aveva raccolto 1,3 miliardi di dollari, ma negli anni i costi sono saliti a 2,4 miliardi.

Bitcoin, un grande consumatore di elettricità Essendo esperti nello studio di scenari energetici in via di sviluppo, abbiamo voluto capire l’evoluzione futura della questione. Le scoperte che abbiamo fatto non sono state particolarmente incoraggianti. Secondo i nostri calcoli, se la rete bitcoin continuerà a espandersi ai ritmi attuali, nel 2020 si potrebbe arrivare a un consumo di energia elettrica continuo che si situerebbe tra la produzione di una piccola centrale elettrica e il consumo totale di un paese come la Danimarca. Come si stabilisce il consumo di energia elettrica della rete bitcoin? Cominciamo dalle basi. Le transazioni bitcoin sono verificate e processate da un network decentralizzato di volontari che solitamente ospitano l’hardware—chiamato “hashes”—dedicato allo svolgimento dei calcoli e a trovare le soluzioni a complessi algoritmi matematici in cambio di bitcoin nuovi di zecca. Questa rete di cosiddetti ‘minatori’ assicura la sicurezza del sistema, ma sfortunatamente

ENERGIA |93


ENERGIA | 94


,

Calea Victoriei nr. 26, București

ENERGIA |95 99


ANALIZÄ‚ EVENIMENT

92 ENERGIA | 96


,,

CONSILIER JURIDIC ȘTIRI INTERNE

97 ENERGIA |95


CONSILIER JURIDIC

ENERGIA | 98


,

ANALIZÄ‚

ENERGIA |99


ANALIZÄ‚

ENERGIA | 100


,

ȘTIRI EXTERNE

consuma moltissima elettricità—al momento circa 350 megawatt, secondo i nostri calcoli, ovvero più o meno il fabbisogno di 280.000 famiglie americane. Grazie alla combinazioni ottimistiche e pessimistiche delle proiezioni sul consumo di energia elettrica per la rete bitcoin, siamo stati capaci di sviluppare due scenari profondamente diversi su come potrà evolversi il mondo dei bitcoin. Quale sarà l’impatto ambientale generato dai bitcoin nel gennaio 2020 tanto per fare un esempio? La tabella qui sotto riassume tutte le premesse che abbiamo formulato e fornisce alcune indicazioni sul consumo di energia elettrica previsto per la rete bitcoin. I risultati mostrano come scenario ottimistico , che l’aumento di consumo di energia elettrica della rete bitcoin, paragonato a quello attuale, non e’ particolarmente scioccante: da circa 350 MW si passerebbe a 417 MW, ma si tratterebbero ancora di proporzioni pari a quelle di una piccola centrale elettrica. Se le cose si svilupperanno in altro modo, invece, la rete bitcoin potrebbe arrivare a prosciugare 14 Gigawatt di energia elettrica entro il 2020, equivalente al totale dell’energia consumata da una piccola nazione, ad esempio come la Danimarca.

Il bus del futuro? Sopraelevato ed elettrico: il progetto arriva (di nuovo) dalla Cina Che la Cina, il paese più popolato al mondo, abbia problemi di traffico è ormai cosa nota, per usare un eufemismo: le interminabili code registrate quotidianamente su strade e autostrade cinesi sono diventate quasi dei miti, una delle quali ha persino una sua pagina dedicata su Wikipedia. Non stupisce dunque che proprio in Cina si stia pensando a una soluzione in grado di migliorare non soltanto la vita dei 20 milioni di nuovi automobilisti che ogni anno si stima arrivino su strada, ma anche dei cittadini che ogni giorno lottano contro una cappa di inquinamento. E l’autobus sopraelevato potrebbe essere la giusta soluzione.

Presentato alla 19esima edizione del China Beijing International High-Tech Expo, il futuristico bus è stato ribattezzato Transit Elevated Bus (TEB) e assomiglia a una sorta di astronave in grado di “inglobare” al suo passaggio le auto e superare code e rallentamenti passandoci sopra: un progetto che al momento vive soltanto al livello di modellino (nella foto) e di concept video, ma che se diventasse realtà potrebbe rivoluzionare drasticamente la circolazione del paese, potendo portare dai 1200 ai 1400 passeggeri alla volta riducendo le code dal 20 al 30%. L’autobus si estenderebbe su due corsie di marcia, e dovrebbe viaggiare a circa 60 km all’ora su un percorso pre-tracciato svettando sulle auto sottostanti e mostrando addirittura agli automobilisti un fondo su cui verrebbe riprodotto un cielo azzurro. Essendo alimentato elettricamente – almeno stando al progetto presentato dalla Transit Explore Bus – contribuirebbe inoltre a ridurre l’inquinamento, sostituendo qualcosa come 40 autobus tradizionali e riducendo di un terzo il consumo di carburante annuo con le conseguenti emissioni di carbonio. Il tutto a un costo molto contenuto, circa il 10% in meno dei costi di realizzazione di una linea della metropolitana. L’idea, per quanto innovativa, non è nuova: Song Youzhou, l’ingegnere a capo del progetto, aveva già presentato il TEB nel 2010, sempre all’International High-Tech Expo, ma pur avendo catturato l’attenzione della stampa internazionale non sembrava avere convinto le istituzioni di Pechino. Almeno sino a oggi: stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Xinhua, la Transit Esplore Bus starebbe già lavorando a un modello a grandezza reale dell’autobus del futuro, che dovrebbe essere testato su strada in estate. E in caso di successo, le autorità cittadine si sono già dette disposte (o forse obbligate, visto i sempre più preoccupanti dati sull’inquinamento) a prendere in considerazione l’idea di trasformare il progetto in realtà.

ENERGIA |101


EVENIMENT

Peste 100 de voluntari și angajați OMV Petrom și-au unit forțele într-o acțiune de plantare din județul Prahova • Aproximativ 1500 de puieți au fost plantați la Boldești-Scăeni de către localnici, jurnaliști și angajați OMV Petrom; • Plantarea a fost organizată de OMV Petrom, în parteneriat cu Primăria Boldești-Scăeni, Centrul de Resurse al Comunității (CERC) și Asociația Mai Mult Verde; • Acțiunea face parte din angajamentul pe termen lung al OMV Petrom față de comunitățile în care își desfășoară activitatea Boldești Scăeni, 2 aprilie 2016 – OMV Petrom a organizat sâmbătă, 2 aprilie, o acțiune de plantare în localitatea Boldeşti-Scăeni din judeţul Prahova. Activitatea a avut rolul de a construi o barieră forestieră pe 3 dintre drumurile din localitate, de a înfrumuseța orașul, dar și de a promova un comportament eco-civic prin protejarea mediului înconjurător. Acțiunea de plantare continuă angajamentul pe termen lung pe care OMV Petrom și l-a asumat

ENERGIA | 102


,

CONSILIER JURIDIC

|89 ENERGIA ENERGIA|103


EVENIMENT față de comunitatea locală. Încă din 2012, OMV Petrom desfăşoară în Boldeşti Scăeni activităţi de tip şcoală după şcoală, de educaţie interculturală pentru copiii romi şi români şi activităţi de consiliere parentală. Începând cu 2015, compania a inaugurat în localitate Centrul de Resurse al Comunității (CERC) Boldeşti-Scăeni, o clădire ridicată după cele mai riguroase standarde de sustenabilitate în construcție, independentă de utilitățile din rețeaua publică şi construită cu materiale ecologice. Centrul găzduiește activități educaționale pentru copii și părinți, iar în viitor vor avea loc cursuri de pregătire profesională pentru membrii comunității. ”Acțiunea de voluntariat de astăzi a fost mai mult decât o plantare, a fost o lecție despre integrare, despre schimbare a mentalităților și depășirea unor bariere culturale. Bariere ce ne împiedică de multe ori să colaborăm Roxana Manolache, Revista “ENERGIA”, înpentru atingerea unui scop comun – acela de a contribui la dezvoltarea echipa de voluntari proprie și a comunității în care trăim.” a declarat Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom. La activitatea de voluntariat desfășurată pe 2 aprilie au participat atât membri CERC BoldeștiScăeni, membri din comunitate, elevi și profesori, cât și angajați OMV Petrom. În pregătirea plantării, Asociația Mai Mult Verde a realizat un studiu la fața locului și, în funcție de caracteristicile solului, a stabilit care sunt locurile propice și speciile de pomi potrivite zonei. Astfel, tei, salcâmi și arbuști au fost plantați în 4 zone ale orașului. Una dintre locații este chiar drumul ce leagă orașul Boldești de comunitatea romă de la periferie. Implicarea localnicilor de etnii diferite a avut rolul de a contribui pe termen lung la creșterea toleranței față de persoanele rome și de integrare în viața comunității în ansamblul ei.

Oltre 100 volontari e dipendenti OMV Petrom hanno unito le loro forze in un'azione di piantare in Prahova

La semina è stata organizzata • da OMV Petrom, in collaborazione con il comune Boldești-Scăeni Centro delle risorse comunitarie (CERC) e l'associazione „Mai Mult Verde”; L'azione è parte dell'impegno a • lungo termine di OMV Petrom rispetto alla comunità in cui essi svolgono la loro attività

• Circa 1500 alberi sono stati piantati in Boldeşti-Scăeni da residenti locali, giornalisti e dipendenti OMV Petrom;

Boldești Scăeni, 2 aprile 2016 – OMV Petrom ha organizzato il sabato 2 aprile un’operazione di piantare nella località

ENERGIA | 104


,

PAMANTUL SE ROTESTE MAI BINE FARA RUGINA

|9 |105 AMBIENTE ENERGIA


EVENIMENT ,

Boldeşti-Scăeni, contea di Prahova. L'attività di cambiamento di mentalità per superare ha avuto il ruolo di costruire una barriera le barriere culturali. Barriere che spesso forestale su 3 delle strade della località, di impediscono di lavorare insieme per abbellire la città, ma anche per promuovere raggiungere un obiettivo comune , perdi concessioni che risultino e di assegnazione eque devono un comportamento eco-civico a protezione contribuire allo sviluppo propriogarantire e della che i prelievi e lo scarico di acque refl ue nell’ambiente siano basati su dell'ambiente. comunità in cui viviamo.” ha detto Mona L’equità sociale costituisce una dimensione principi di gestione efficienti e ambientalmente Nicolici, Manager sostenibilità OMV dello sviluppo sostenibile scarsamente trattata della sostenibili, secondo modalità adeguate alle La missione continua con l’impegno di Petrom. nelle politiche idriche e dello sviluppo. Le competenze e alle necessità dell’industria e lungo termine che OMV Petrom assunto sostenibile Nel lavoro di volontariato svolto il 2 Aprile prospettive delloha sviluppo e dei dell’irrigazione su larga scala, come pure alle per la comunitàdiritti locale.umani Già dal 2012, hanno partecipato sia i membri del „CERC” richiedono la riduzione delle attività dell’agricoltura di sussistenza e su OMV Petrom svolge in Boldeşti e Scăeni le comunità, e dell’equità, forse più di disuguaglianze la capacità di Boldești-Scăeni, far fronte alle della piccola scala. Ilstudenti principio disparità nell’accesso ai servizi idrici e igienicoattività come il dopo-scuola di educazione insegnanti e dipendenti OMV Petrom. Nella qualunque raccomandazione tecnica, porta con sanitari. Tuttorom ciò richiede orientamento interculturale per i bambini e attivitàun dinuovo preparazione dellasé semina, l'associazione la promessa di un mondo con un accesso priorità degli investimenti e delle procedure consulenza per delle i genitori. „Mai Mult Verde” ha fatto uno all’acqua piùstudio sicurosul per tutti. operative al fine di città garantireposto servizi e di le caratteristiche del Dal 2015, la società ha aperto nella e secondo (Endnotes) distribuire l’acqua in maniera più equa a livello pubblicazione Boldeşti-Scăeni il Centro di Risorse della suolo, ha stabilito che leQuesta zone sono propizie è stata prodotta dal sociale. Una politica dei prezzi a favore dei più WWAP per conto di UN-Water ed è stata finanComunità (CERC), un edificio eretto dopo e le specie degli alberi sono adatte alla poveri permette di mantenere i costi ai livelli più ziata dal Governo della Repubblica Italiana e le più severe norme per la sostenibilità in zona. Così, bassi possibili, garantendo al contempo che tigli, per robinie e arbusti sono stati dalla Regione Umbria. edilizia, indipendente dalla rete pubblica piantati in quattro della città. Uno dei l’utilizzo dell’acqua vengano corrisposti importi di zone Il Programma delle Nazioni Unite per la Value costruito con un materiali ecocompatibili. Il siti è proprio la strada che collega la città di livello atto a garantire la manutenzione e la tazione delle Risorse Idriche Mondiali Centro Centro ospita anche attivitàespansione educative per Boldeşti con la comunità ROM della periferia. potenziale del isistema. La modalità per la Valutazione Globale delle Acque Divibambini e i genitori e in futuro terranno coinvolgimento popolazione locale di fissazione deisiprezzi dell’acquaIlfornisce inoltre dellasione di Scienze dell’Acqua, UNESCO 06134 un segnale su come corsi di formazione per i membri dellaassegnaredirisorse diverseidriche etnie ha contribuito nel lungoColombella, Perugia, Italia limitate agli utilizzi di maggior termine valore, che sia Comunità. per aumentare la wwap@unesco.org tolleranza nei Email: http://www.unesco. in termini fi nanziari o altri. Politiche dei prezzi ” L'azione di volontariato oggi è stata più confronti di persone rom, e d’integrazione org/water/wwap che una semplice attivita’ di piantare degli nella vita della Comunità nel suo complesso. alberi, è stata una lezione d’integrazione e

Equità

ENERGIA | 106


,

CONFAGRICOLTURA

Bieticoltori, nuovi sbocchi nel biogas

Musini (Confagricoltura) sperimenta in Veneto impianto a bietole e mais: Funziona ed è remunerativo Bonaldi, presidente bieticoltori: Cinquemila nuovi ettari in Veneto entro il 2018 per la produzione di energia elettrica Cinquemila nuovi ettari di barbabietole in Veneto, entro il 2018, da utilizzare negli oltre cento impianti di biogas regionali. E’ l’obiettivo che si prefigge il progetto di Cgbi, la Confederazione generale di bieticoltori italiani che riunisce le associazioni di Confagricoltura e Cia, per trovare nuovi sbocchi per la bieticoltura. La barbabietola da zucchero sta attraversando un momento di sofferenza e rischia di soccombere sotto i colpi del crollo del prezzo del prodotto, della progressiva chiusura degli zuccherifici e dell’abolizione delle quote prevista nel 2017, che potrebbe portare a scompensi del mercato mondiale con un tonfo ulteriore delle quotazioni. I dati 2015 (fonte: Veneto Agricoltura) parlano chiaro: la superficie investita è scesa del 15 per cento a Padova (3.650 ettari), che perde il primato di prima provincia bieticola regionale e del 13 per cento a Rovigo (3.850), mentre guadagna il 6 per cento Veneziasalendo a quota 3.737 ettari. Forte calo a Verona, che dimezza la quota di superficie scendendo a 595 ettari, e residuali le colture a Vicenza (363 ettari) e Treviso (293).

Il progetto salva-barbabietole segue un trend europeo e mondiale e prevede la diversificazione degli utilizzi del prodotto, sulla scorta della consolidata esperienza tedesca, che consiste nell’utilizzo della barbabietola integrale insieme al mais in impianti di biogas. Il progetto ha dimostrato vantaggi sia nella produzione di metano, che per l’equilibrio agronomico dei terreni coltivati, offrendosi come un’opportunità per mantenere attiva la filiera compromessa dal crollo del prezzo dello zucchero e una valida integrazione nella rotazione colturale. La sperimentazione è stata fatta grazie alla collaborazione tra istituti di ricerca specializzati in bieticoltura e aziende utilizzatrici, tra cui quella condotta da Giovanni Musini, presidente della sezione Agroenergie di Confagricoltura Veneto, bieticoltore e detentore di un impianto di biogas a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. “La produzione di barbabietola da zucchero non funziona più e gli zuccherifici chiudono – spiega -. In Italia rimangono aperti solo gli zuccherifici della cooperativa Coprobi di Minerbio e Pontelongo, con il risultato di una consistente riduzione delle colture, che in Italia è scesa nell’ultimo decennio da 250 mila a 30 mila ettari. La sperimentazione delle bietole per utilizzo diverso si è appena conclusa e ha dato risultati ottimi: l’attività è remunerativa e presenta vantaggi agronomici, in quanto rappresenta un’ottima coltura da inserire in rotazione con mais e cereali. Dal punto di vista biologico, la bietola si caratterizza per la veloce digeribilità della sostanza secca e l’alta resa in metano, superiore al mais, negli impianti di biogas. La sua produzione lorda vendibile è, inoltre, elevata e quindi garantirebbe un’elevata sostenibilità economica”. Per questo il nuovo filone promette di svilupparsi su nuove superfici: da aree tradizionalmente vocate come quelle in provincia di Padova, Rovigo e Treviso ad aree abbandonate come quella dell’ex zuccherificio di Ceggia, in provincia di Venezia. Riaprire la partita con nuove superfici significa tenere in piedi un indotto importante per il territorio veneto: oltre 1700 aziende di bieticoltori, oltre a dipendenti, fornitori e trasportatori. “Tutte le province possono beneficiare di questa opportunità – chiarisce Giangiacomo Bonaldi, presidente

ENERGIA |107


CONFAGRICOLTURA dell’Associazione nazionale bieticoltori di Confagricoltura e referente dell’area Triveneto -. Si possono utilizzare i 119 impianti di biogas già esistenti in regione destinando superfici nuove a colture di barbabietole o affittando i campi allo scopo. Per la diffusione di questa importante filiera sono però necessari investimenti in macchinari indispensabili per il trattamento

(pulizia e triturazione) e l’insilamento. Le associazioni bieticole e le ditte sementiere stanno investendo importanti risorse per lo sviluppo della filiera, ma si rendono necessarie minime misure accompagnatorie a livello pubblico che, almeno nei primi tre anni, garantiscono il decollo dell’attività”.

Brexit e stampa internazionale

eventuale nuovo pacchetto di aiuti per il settore lattiero, ha detto Michael Creed, Ministro dell'agricoltura irlandese in occasione dell'ultima riunione del Consiglio agricolo. PAC - L'economia dell'Irlanda del nord "dipende fortemente dai pagamenti diretti dell'UE all'agricoltura oltre che dagli importanti fondi regionali. (...) Noi del Sinn Fein non crediamo affatto che il governo britannico rimpiazzerà queste fondi. Solo in termini di PAC, gli agricoltori della

Agra press ha raccolto qualche "pillola" sui giornali stranieri in merito alla fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che riportiamo di seguito. Prezzi - La decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea probabilmente porterà nel breve termine ad un aumento dei prezzi alimentari,secondo la National Farmers Union. Parlando a "The Guardian", il presidente della NFU ha affermato che il deprezzamento della sterlina che ha raggiunto il minimo da trenta anni in seguito all'esito del referendum sulla Brexit - farà salire i prezzi, dato che "noi produciamo solo il 60% del cibo che consumiamo" e "una sterlina debole significa prezzi piu' alti per i prodotti importati". TTIP - La brexit ha cancellato definitivamente le già scarse possibilita' di concludere il negoziato UE-USA sul trattato transatlantico entro il 2016, secondo Susan Schwab, ex rappresentante USA al commercio. Latte Considerata la relazione commerciale "unica" che lega l'Eire al Regno Unito e l'incertezza valutaria conseguente la Brexit, la Commissione europea deve adottare un approccio "flessibile", che tenga conto di queste peculiarità, al momento di decidere un

ENERGIA | 108

regione potrebbero perdere 34 mila euro l'anno. E questo senza tener conto del potenziale impatto di ostacoli al commercio oltrefrontiera", ha detto l'europarlamentare Martina Anderson. Import - "Le esportazioni danesi verso il Regno Unito subiranno immediatamente gli effetti negativi del referendum sulla brexit, considerato il crollo della sterlina", ha affermato il capo economista dell'organizzazione agricola danese Landbrug og Fødevarer (L&F).


,

CONFAGRICOLTURA

FAO: previsioni sulla produzione cerealicola mondiale Le previsioni della FAO indicano per il 2016 una produzione cerealicola mondiale di quasi 2.526 milioni di tonnellate, quindi sostanzialmente analoga a quello del 2015 e suscettibile di diventare il secondo maggior raccolto globale di sempre. Il dato maggiore deriva quasi interamente dall'aumento delle previsioni concernenti la produzione di frumento, dal momento che le condizioni meteorologiche invernali sono state particolarmente favorevoli per i raccolti dell'Unione Europea, della Federazione Russa e dell'Ucraina. Per i cereali a grana grossa - come orzo, mais, miglio, avena, segale e sorgo - tali previsioni si attestano a 1.314 milioni di tonnellate, circa un punto percentuale sopra la produzione del 2015. Restano invariate quelle sulla produzione

mondiale di riso, fissandole a quota 495 milioni di tonnellate, vale a dire, l'1% in più rispetto all'anno precedente. Nel corso della prossima stagione, l'utilizzo mondiale di cereali dovrebbe aumentare solo dell'1,1%, a causa di un rallentamento della crescita dell'utilizzo di cereali - in particolare, frumento e orzo - come mangime per animali. Di conseguenza, nel corso del prossimo anno, le scorte cerealicole mondiali dovrebbero diminuire del 3,3%, o di 21 milioni di tonnellate. Secondo i dati diffusi dalla FAO, i cali maggiori delle scorte dovrebbero registrarsi in Brasile, Tailandia, India, Cina, Marocco, Repubblica Islamica dell'Iran, Argentina e Sudafrica. Il commercio mondiale di tale produzione dovrebbe riportare una leggera contrazione scendendo a 367 milioni di tonnellate - con netti cali delle importazioni cinesi di orzo e di sorgo, così come delle importazioni di mais dell'Unione Europea, che dovrebbero controbilanciare un'impennata delle importazioni di mais da parte di Paesi dell'Africa meridionale colpiti dalla siccità. Fonte: "All About Feed" tramite Agra press

Il presidente di Confagricoltura Guidi: “Rinnovare e spiegare la PAC come politica che unisce l’Europa e aiuta la crescita”. A Bucarest l’evento preparatorio del Global Food Forum organizzato da Farm Europe Nell’ambito dell’iniziativa del Global Food Forum, che sarà organizzato ad ottobre in Italia dal think tank Farm Europe e presieduta da Confagricoltura, il presidente Guidi ha partecipato oggi a Bucarest ad uno degli eventi preparatori, focalizzato su un tema chiave del Forum: come rilanciare un vero e proprio piano di investimenti a livello UE, per rispondere alle sfide della competitività, della sostenibilità e della volatilità. Si è trattato di una discussione ad alto livello,

cui hanno partecipato, tra gli altri, il Primo ministro rumeno, Dacian Ciolos, già Commissario UE all’agricoltura; Achim Irimescu, ministro dell’Agricoltura rumeno; Emilio Gatto, direttore generale per le politiche di qualità del Mipaaf; Yves Madre, direttore di Farm Europe, in qualità di animatore del dibattito e Catherine Lion, direttore generale della FNSEA. “La sfiducia nell’Unione europea e nelle sue politiche è tangibile. L’abbiamo visto con il Brexit, ma lo vediamo anche con le posizioni

ENERGIA |109


CONFAGRICOLTURA ideologiche che accompagnano i trattati commerciali bilaterali e le decisioni in materia di prodotti fitosanitari”, ha affermato il presidente Guidi. “La Politica Agricola Europea – PAC puo’ riportare fiducia – ha continuato il Guidi -. E’ la prima, ma anche la più importante tra le politiche di investimento dell’UE, con un ritorno tangibile per il cittadino, anche in termini di sicurezza alimentare, di tutela dell’ambiente e del territorio e di conservazione del patrimonio culturale. Affinché la PAC riporti fiducia è necessario, però, difendere l’idea che avere una politica agricola comune è un’idea moderna, che ci offre uno dei migliori esempi di Europa. Una PAC migliore migliorerà anche l’Europa”. Il Global Food Forum, che si svolgerà ad ottobre in Italia, vuole essere uno dei primi momenti importanti per mettere sul tavolo idee e progetti per le politiche UE che consentano all’agroalimentare quel salto di

COMUNICATO STAMPA --------------------------------Roma, 5 luglio 2016

CONFAGRICOLTURA: MARCO NICASTRO NELLA CONFINDUSTRIA ROMANIA La nomina nel segno dell’attività di internazionalizzazione che la Confederazione svolge da oltre quindici anni in questo Paese. Marco Nicastro, imprenditore agricolo foggiano e presidente della Federazione nazionale pomodoro da industria di Confagricoltura, è stato cooptato nella giunta nazionale di Confindustria Romania dal presidente Mauro Maria Angelini, con la delega per l’agroalimentare.

ENERGIA | 110

competitività necessario per tutte le sfide che l’agricoltore è chiamato giornalmente a cogliere. E ha l’ambizione di farlo con uno spirito di condivisione con tutti gli attori che, in diverso modo, sono necessari anelli della stessa catena. “Ci aspettano mesi di intenso lavoro – ha concluso il presidente di Confagricoltura – che costituirà l’inizio di un percorso che dovrà rovesciare il paradigma che ha sempre guidato le riforme della PAC negli ultimi anni e che dovrà porre l’agricoltore al centro di una strategia globale di promozione di investimenti efficaci in termini di crescita, innovativi e sostenibili. In particolare, sulla sostenibilità è necessario promuovere un’idea nuova: qualsiasi politica ambientale, oggi declinata in un greening di difficile applicazione e formale, dovrà essere basata sui risultati da raggiungere, calati nelle diverse realtà territoriali ed imprenditoriali, piuttosto che sull’imposizione dall’alto di misure dalla dubbia efficacia”.


,

CONFAGRICOLTURA La nomina si inserisce nell’attività che Confagricoltura svolge fin dai primi anni del 2000 in Romania dove, insieme a Confindustria, ha creato l’associazione di riferimento per le imprese italiane ed italo-rumene che investono in questo Paese nei diversi settori economici. Prima con il nome di “Fundatia Sistema Italia Romania”, poi con quello di “Unimpresa Romania”. Dal 2011 “Unimpresa Romania” si è trasformata in “Confindustria Romania”, con la quale Confagricoltura ha siglato un accordo di collaborazione e che ora ha portato all’ingresso di suo rappresentante all’interno della giunta,

che si occuperà specificamente del comparto agroalimentare. In tutti questi anni Confagricoltura ha realizzato progetti, missioni imprenditoriali, iniziative di vario genere mirate a due obiettivi principali: da un lato acquisire una conoscenza diretta della realtà rumena e delle imprese italiane già operanti in Romania e quelle intenzionate a realizzare investimenti diretti in campo agricolo; dall’ altro incentivare le esportazioni agroalimentari in questo Paese, mediante incontri di affari tra le aziende italiane e gli operatori commerciali del luogo.

Pan: entro agosto un regolamento sui fitofarmaci

grigio delle Venezie” riesca ad andare in porto entro la vendemmia 2016: “Qualcosa si sta muovendo in maniera importante e potremmo farcela, nonostante gli innumerevoli ostacoli che abbiamo trovato sul nostro cammino. Sarà una doc importante come quella del Prosecco, ci darà grandi soddisfazioni e porterà la viticoltura veneta a potenziare la propria leadership sul mercato nazionale e internazionale”. Al convegno, promosso da Confagricoltura Veneto, erano presenti Lorenzo Fidora, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Padova, Stefano Zanette, presidente del consorzio di tutela Prosecco Doc, Alberto Zannol e Alessandra Muffato, del settore Competitività Sistemi Agroalimentari Regione Veneto e Christian Marchesini, presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Veneto. Lorenzo Fidora, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Padova, ha chiarito che la sostenibilità sarà uno dei passaggi chiave per garantire la continuazione del momento felice che sta vivendo il settore vitivinicolo: “In questi anni .si è riusciti a ristrutturare i vecchi vigneti, creando reddito e occupazione – ha sottolineato -. La domanda che ci si pone adesso è come proseguire questo sviluppo. Sostenibilità, qualità, aggregazione dei produttori e governo dell’offerta potranno garantire un trend positivo del settore vitivinicolo veneto. Un forte segnale è stato dato dalla Regione con il bando di ampliamento della superficie a Doc Prosecco, di 3000 nuovi ettari, che premia il biologico.

L’assessore: “Il settore vitivinicolo va difeso e promosso, ma dev’essere sostenibile” Fidora, viticoltori: “Qualità e governo dell’offerta per continuare il trend positivo” Marchesini: “Veneto prima regione vitivinicola con oltre 10 milioni di ettolitri” La giunta regionale licenzierà entro agosto un regolamento sull’uso dei fitofarmaci e degli erbicidi in agricoltura. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan nel convegno “Doc Prosecco – Prospettive di mercato e di sviluppo”, che si è svolto il 26 luglio all’hotel Crowne Plaza di Padova. “L’uso dei fitofarmaci è indispensabile – ha chiarito Pan -. Il settore vitivinicolo del Veneto è il traino della nostra economia e va promosso e difeso in tutti i modi. Bisogna però introdurre nuovi sistemi che possano aiutare a raggiungere la sostenibilità della coltivazione e del prodotto. Proprio oggi (ieri, ndr) ho portato in giunta un regolamento che punta a normare l’utilizzo dei fitofarmaci e di alcuni erbicidi. Lo stiamo discutendo in questi giorni perché anche noi ci stiamo rendendo conto che si tratta di una sfida importante, che serve a dare tranquillità e sicurezza ai cittadini che vivono vicino agli impianti di vigneto”. L’assessore ha annunciato anche che ci sono buone speranze perché la nuova doc “Pinot

ENERGIA |111


CONFAGRICOLTURA L’attenzione verso l’ambiente è condivisa dai consorzi di tutela Doc Prosecco e Valpolicella, che stanno sensibilizzando i propri soci”. In merito al fenomeno Prosecco, ha messo in guardia sul rischio che l’assalto alle barbatelle possa inflazionare il mercato: “Negli ultimi anni i viticoltori veneti sono riusciti a rispondere in modo appropriato alla grande domanda di bollicine, compiendo investimenti importanti che sono riusciti a soddisfare la veloce crescita del mercato – ha fatto presente -. Il consorzio di tutela, con la Regione, ha provveduto a governare l’aumento delle superfici con il blocco dei nuovi impianti, al fine di tutelare le uve e il vino. In considerazione della crescita della domanda, si è ritenuto ora di ampliare la superficie con l’ultimo bando da tremila ettari. Noi diciamo: è corretto che l’agricoltura si espanda, ma il vino non deve diventare l’ancora di salvezza di altri settori, perché si corre il rischio di far colare a picco il sistema. Il mercato va regolamentato per non lasciarlo allo sbando e per garantire qualità ed eccellenza, motori dello sviluppo”. Christian Marchesini, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Veneto, ha rimarcato come il 2016 sia un anno estremamente importante per le tante novità nel comparto vitivinicolo.: “I dati sul passaggio storico dai diritti alle autorizzazioni, con 34.600 ettari richiesti dai produttori veneti sui 66 mila nazionali, dimostrano che c’è una grande volontà di investire in questo settore, che ha dato spunti interessanti e redditività importanti – ha detto -. Credo che ora sia necessario che la regione Veneto adotti una politica agraria di spessore e di qualità per far sì che questo trend positivo del sistema veneto continui nel tempo. Dobbiamo guardare alla Germania e alla Spagna, dove i grandi produttori hanno chiesto e ottenuto un sistema con priorità per i giovani e l’ambiente per aumentare la qualità del prodotto e far crescere piccole e medie imprese”. Il Veneto è la prima regione vitivinicola con oltre 10 milioni di ettolitri, con le doc più importanti e una superficie vitata di oltre 80 mila ettari: “I due poli veneti, veronese e trevigiano, hanno tirato la volata e adesso col Prosecco si apre la partita per nuove province. Senza dimenticare il Pinot Grigio, che potrebbe diventare interessante con la Doc che è l’unico modo per garantire la

ENERGIA | 112

redditività al sistema agricolo”. I dati di crescita del Prosecco snocciolati da Stefano Zanette, presidente del consorzio di tutela Prosecco doc, sono impressionanti e la dicono lunga sulle possibilità di un’ulteriore espansione delle bollicine: il mercato è passato dai 945 mila ettolitri del 2009 ai 3.400.000 ettolitri del 2015 con un’impennata del 260 per cento, con l’uva schizzata da 55 euro al quintale a 110 e la produzione lorda vendibile da 9.900 a 19.800 euro. “Gli studi del centro di ricerca Cirve di Padova e di Nonisma prevedono una crescita del mercato degli spumanti del 5,7-5,9 per cento annuo nei prossimi dieci anni – ha spiegato Zanette -. Per la vendemmia 2016 potremmo arrivare ad un potenziale di 3.786 mila ettolitri, equivalenti a 603 milioni di bottiglie. Alla luce di questi dati la preoccupazione degli operatori è per un possibile incremento del prezzo, che sarebbe devastante. Perciò con tutti gli attori del sistema stiamo portando avanti un ragionamento per dare continuità al valore. Il prezzo dell’anno in corso deve essere il punto di partenza per dare continuità nei prossimi cinque anni, dando la possibilità all’intera filiera di operare in modo corretto. A giorni ci auguriamo di trovare la quadra, certi che solo in questo modo daremo un futuro certo alla denominazione Prosecco doc, perché ci darà gli strumenti giusti per andare a governare e mantenere in equilibrio domanda e offerta”. Alberto Zannol e Alessandra Muffato, del settore Competitività Sistemi Agroalimentari Regione Veneto, hanno annunciato che il bando per l’assegnazione dei nuovi 3000 ettari di superficie a Doc Prosecco vedrà una proroga dei termini, come hanno chiesto le organizzazioni agricole: le domande riapriranno dal 15 al 30 settembre. “La Regione Veneto si sta impegnando per dare una partecipazione attiva rispetto all’impegno messo in campo dal settore vitivinicolo – hanno detto -. Molte le delibere attivate, non ultima quella sullo sblocco della Glera e una serie di proroghe chieste dalle associazioni”.


,

Milano ITALY * New York UNITED STATES OF AMERICA * Central Business District HONG KONG * Budapest HUNGARY * Ploiesti ROMANIA * Bogotà COLOMBIA

ENERGIA |113


CONFAGRICOLTURA

Proroghe PUA e Registro concimazioni Con il DDR 42 del 13 giugno 2016 la Regione Veneto ha approvato la proroga, limitatamente per l’anno 2016, della scadenza per la predisposizione dei PUA (piani di Utilizzazione Agronomica) al 29 luglio, con l’esclusione per i piani le cui superfici ricadono nel bacino scolante in Laguna di Venezia. E’ stata prorogata inoltre la scadenza al 15 luglio (limitatamente al 2016) la scadenza per i PUA le cui superfici ricadono nel bacino scolante in Laguna di Venezia.

Vendemmia in recupero dopo le piogge Giustiniani, Confagricoltura: “Con il caldo peronospera in calo” De Martin, viticoltori: “Il prodotto c’è, no a fibrillazioni sul prezzo” “E’ stata una partenza difficile, con una

ENERGIA | 114

Viene infine prorogata al 16 agosto (limitatamente al 2016) la scadenza per l’apertura formale dei Registri delle concimazioni da parte delle aziende che devono predisporre tali registri con gli interventi di fertilizzazione azotata (DDR 17/2012). Di seguito sono riportate le proroghe previste per il 2016: – COMPILAZIONE PUA (TRANNE BACINO SCOLANTE LAGUNA): 29 LUGLIO 2016 – COMPILAZIONE PUA SUPERFICI IN BACINO SCOLANTE LAGUNA: 15 LUGLIO 2016 – APERTURA REGISTRO CONCIMAZIONI: 16 AGOSTO 2016 Le scadenze riportate valgono anche ai fini dei controlli AVEPA sulle scadenze.

piovosità eccezionale che ha rallentato i tempi di fioritura delle vigne e ha causato problemi di peronospera. Ora con il caldo stiamo recuperando bene, ma vendemmieremo probabilmente con alcuni giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia 2015”. Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Treviso, guarda con favore l’evolversi della situazione meteo, che sta raddrizzando una stagione partita con il piede sbagliato: in giugno la media delle precipitazioni è stata altissima, con pochi giorni di sole e temperature al di sotto della media che hanno


,

TECSIT SYSTEM® S.r.l. Sede Legale - Via Libarna, 235 - 15061 Arquata Scrivia (AL) Sede Operativa - Via del Vapore 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL) P.iva e C.F. 02400270068 Tel. 0143 667749 www.tecsitsystem.com

|31 ENERGIA ENERGIA|115


CONFAGRICOLTURA rallentato lo sviluppo dei grappoli. “La situazione dal punto di vista agricolo è stata molto complessa – spiega Giustiniani -. Con l’inverno mite il germogliamento è stato precoce, ma la primavera piovosa e fredda ha in seguito ritardato la fioritura causando giallumi sulle foglie ed una forte pressione della peronospera che ha reso difficile anche la pianificazione dei trattamenti. Adesso il caldo ci sta aiutando. Non c’è un’umidità elevatissima e i problemi infettivi stanno rallentando. Auspichiamo che l’estate ci assista con calde giornate di sole, in modo da arrivare alla vendemmia in tempi nella norma. La previsione è che si prenda il via con alcuni giorni di ritardo rispetto al 2015, presumibilmente dal 26 agosto”. Pierclaudio De Martin, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Treviso, guarda alla vendemmia 2016 con occhio ottimistico alla luce dei recenti dati divulgati dal Consorzio di tutela della doc Prosecco e invita tutti gli attori del sistema a non turbare una situazione particolarmente felice sotto il profilo produttivo con comportamenti sul mercato dovuti più a fattori emotivi, che a una valutazione attenta della disponibilità del prodotto. “I dati del primo semestre 2016, riferiti alla prossima vendemmia, dicono che il prodotto c’è e non esiste perciò motivo di preoccupazione che possa condurre ad una fibrillazione sul prezzo, com’è accaduto l’anno scorso – spiega De Martin -. Nel 2015 il prezzo partì infatti a 1,50 euro al litro in pre vendemmia per assestarsi attorno a 1,75, raggiungendo in questa primavera punte da 2,20 a 2,40. Sono oscillazioni che, a nostro modo di vedere, non hanno motivo di sussistere e che sono dettate spesso più da ragioni di carattere emozionale che realistiche”. Secondo il presidente i dati della doc, con la cifra di 3.400.000 ettolitri di Prosecco ottenuti dalla scorsa vendemmia, equivalgono al fabbisogno stimato dal Consorzio di tutela per mantenere il mercato in equilibrio e danno la certezza di una disponibilità di prodotto sufficiente a soddisfare la domanda. “La produzione della scorsa vendemmia ci consentirà di giungere tranquillamente a fine ottobre – analizza -, quando arriverà il

ENERGIA | 116

prodotto nuovo che potrà essere imbottigliato e commercializzato. Per la vendemmia 2016 il potenziale produttivo è stimato a 3.738.36 ettolitri, con la riserva del 20 per cento, vale a dire un incremento del 10 per cento rispetto l’anno precedente che ci consente di dormire sonni tranquilli anche in previsione futura”. L’andamento del prezzo medio del Prosecco, negli ultimi anni, ha segnato una costante crescita. Dalla cifra di 1,22 euro al litro del 2009 è schizzato a 1,65 nel 2011 per poi scendere a 1,20 nel 2012 e 1,15 nel 2013 e risalire, infine, fino a 1,75 lo scorso anno. “Dobbiamo ancora vedere l’effetto Brexit e, di conseguenza, come ragioneranno gli inglesi sull’ipotizzabile aumento del prezzo con la svalutazione della sterlina – ragiona De Martin -. Noi riteniamo però che non ci sarà una significativa diminuzione dei consumi e, di conseguenza, oscillazioni sul prezzo medio non dovrebbero essercene. Quello che ci preme ora è di partire senza scossoni, perché una situazione in fibrillazione come quella del 2015 fa bene agli speculatori ma non al sistema Prosecco. I viticoltori hanno compiuto investimenti a lungo termine e necessitano di lavorare in un clima di certezze, dove sia possibile fare programmazioni pluriennali”.


ȘTIRI INTERNE

ENERGIA | 117


,

|19 |118 AMBIENTE ENERGIA


ȘTIRI EXTERNE

AMATRICE ENERGIA | 119


,

INTERVIU

ENERGIA |120

Revista Energia 2016  
Revista Energia 2016  

Resurse, Conversie si Eficienta Energetica

Advertisement