Page 1

СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ РОЗРОБЛЕНО НА ЗАМОВЛЕННЯ ТПП ТИСК 2019

версія 1.1


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / 

2 / 21Бренд ТТП Тиск - це не лише логотип. Це повноційна дизайн система, яка складається з художніх прийомів та правил їх застосування, покликаниих забезпечити єдиний та впізнаваний стиль рекламних матеріалів повноційна дизайн

ЗМІСТ

система, яка складається з художніх прийомів та правил їх застосування, покликаниих забезпечити єдиний та впізнаваний стиль рекламних матеріалів

ТОВАРНИЙ ЗНАК

ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

↗↗

Правила накреслення

4

↗↗

Візитнакартка

15

↗↗

Захисний простір навколо

5

↗↗

Фірмовий бланк

16

↗↗

Розмір та положення

6

↗↗

Папка для документів

17

↗↗

Колір та кольоровий фон

7

↗↗

Погані приклади

8

КОЛЬОРИ ↗↗

Основна Палітра

↗↗

Допоміжна Палітра

9 10

ТИПОГРАФІКА ↗↗

Загальне представлення

11

↗↗

Приклад застосування

12

↗↗

Декоративні елементи

13

ІНШІ НОСІЇ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ↗↗

Оформлення інтер’єру офісу

19

↗↗

Авто

20


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТОВАРНИЙ ЗНАК

3 / 21

ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ТОВАРНИЙ ЗНАК

ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Товарний знак складається з двох частин емблема ( графічний товарний знак ) та логотип ( текстовий товарний знак )

Це найбільш помітний елемент нашої ідентики.

емблема

логотип

Він яскравий, динамічний і сміливий. Наступні сторінки містять звід правил, створених для того, щоб він завжди виглядав добре.

ЗАВАНТАЖИТИ SVG

товарний знак


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТОВАРНИЙ ЗНАК

4 / 21

ПРАВИЛА НАКРЕСЛЕННЯ

ПРАВИЛА НАКРЕСЛЕННЯ

Елемент модульної сітки дорівнює 1x. x - це умовна оденица вимірювання, яка дорівнює

При використанні товарного знака (емблема + логотип) логотип повинен бути завжди зліва від емблеми

9x

4x

20x

33x

9x

5x

товщині ліній логотипу


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТОВАРНИЙ ЗНАК

ЗАХИСНИЙ ПРОСТІР НАВКОЛО

Щоб наш товарний знак був читабельним і не загубився серед іншого контенту, не варто розміщувати інші елементи занадто близько. Простір навколо товарного знака повинен залишатися порожнім.

Мінімально дозволений вільний простір: ↗↗ 

для товарного знака становить 4/9 від його

висоти; ↗↗ 

при використанні емблеми без логотипу - 4/9

від висоти емблеми; ↗↗ 

при використанні логотипу без емблеми - 2/5

від висоти логотипу.

ЗАХИСНИЙ ПРОСТІР НАВКОЛО

5 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТОВАРНИЙ ЗНАК

6 / 21

РОЗМІР ТА ПОЛОЖЕННЯ

РОЗМІР ТА ПОЛОЖЕННЯ

При розміщенні торгового знаку, чи його елементів біля краю сторінки, мінімально дозволений вільний простір складатиме: ↗↗ 

для товарного знаку - 1 його висота;

↗↗ 

для емблеми без логотипу - 1 висота емблеми;

↗↗ 

для логотипу без емблеми - 1 висота логотипу.

Мінімальний допустимий розмір товарного знаку та його елементів при друку: ↗↗ 

товарний знак - 33мм * 9мм;

↗↗ 

емблема без логотипу - 9мм * 9мм;

↗↗ 

логотипу без емблеми - 16мм * 4мм.

33мм

9мм

16мм


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТОВАРНИЙ ЗНАК

КОЛІР ТА КОЛЬОРОВИЙ ФОН

До цього часу ми показували наш товарний знак тільки в сірому кольорі. Прийшов час познайомитися з його кольоровою версією.

Товарний знак повинен бути завжди одноколірним. Можливе виконання в одному з кольорів основної палітри

Наприклад, в рекламній продукції про компресори серії ВК EN основним кольором є помаранчевий. Тому товарний знак та його элементи теж можуть бути помаранчевими.

Неприпустимо застосування в товарному знаку градієнтів, або якихось інших ефектів, що змінюють кольори товарного знака

КОЛІР ТА КОЛЬОРОВИЙ ФОН

7 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТОВАРНИЙ ЗНАК

8 / 21

ПОГАНІ ПРИКЛАДИ

ПОГАНІ ПРИКЛАДИ

Краще вчитися на помилках інших, ніж своїх.

не змінюйте пропорції

не змінюйте послідовність

тільки під прямим кутом

не змінюйте пропорції

не треба ніякого градієнту

не треба ніяких тіней

ніякогої обводки

тільки один колір

тільки оригінальний логотип

стежте за контрастністю

стежте за контрастністю

тільки основні кольори

Тому на цій сторінці ви знайдете приклади, як робити не можна. Але з усіх правил є виключення. Якщо ви чітко розумієте що та навіщо ви робите, та результат ваших дій покращує сприйнятя контенту, то робіть.


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / КОЛЬОРИ

КОЛЬОРИ

9 / 21

ОСНОВНА ПАЛІТРА

основні кольори

яскравий акцент

ОСНОВНА ПАЛІТРА HEX

RGB

CMYK

#3399ff

51 153 255

85 50 0 0

HEX #3366cc

RGB 51 102 204

CMYK 100 75 0 0

HEX #ffff00

Володіючи значним потенціалом психологічного та емоційного впливу, колір грає найважливішу роль у візуальному сприйнятті бренду, тому слід чітко стежити за передачею кольору при виготовленні рекламної продукції.

#131818 19 24 24 180 21 9 21 0 0 91

#415252 65 82 82 180 21 32 21 0 0 68

#668080 102 128 128 180 20 50 20 0 0 50

#b9c5c5 185 197 197 180 6 77 6 0 0 23

#e2ecf1 226 236 241 180 1 95 5005

HEX RGB HSV CMYK

RGB 255 255 0

CMYK 0 0 100 0


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / КОЛЬОРИ

ДОПОМІЖНА ПАЛІТРА

10 / 21

ДОПОМІЖНА ПАЛІТРА

advanced

ВК PS

air force

Використовуйте просту, мінімалістичну кольорову палітру. Основні кольори – відтінки синього. Як яскравий акцент використовується жовтий, інші кольори додаються за потреби.

Не використовуйте колір як єдиний візуальний засіб передачі інформації, що вказує на дію або

HEX

RGB

CMYK

#3399ff

51 153 255

85 50 0 0

#5cadff

92 173 255

68 40 0 0

#297acc

41 122 204

85 50 0 20

HEX #3366cc #5c85d6 #2952a3

RGB 51 102 204 92 133 214 41 82 163

CMYK 100 75 0 0 80 60 0 0 100 75 0 20

HEX #333366 #5c5c85 #292952

RGB 51 51 102 92 92 133 41 41 82

CMYK 100 100 25 25 80 80 20 20 100 100 25 40

RGB 204 51 51 214 92 92 163 41 41

CMYK 0 90 85 0 0 72 68 0 0 90 85 20

вирізняє візуальний елемент серед інших. Така інформація буде недоступна користувачам, які

ВК SEVA

ВК ЕN

industrial

погано розрізняють кольори, при яскравому сонячному світлі, на чорно-білій роздруківці тощо.

HEX #339933 #5cad5c #297a29

RGB 51 153 51 92 173 92 41 122 41

CMYK 85 0 100 10 68 0 80 8 85 0 100 30

HEX #ff6600 #ff8533 #cc5200

RGB 255 102 0 255 133 51 204 82 0

CMYK 0 80 95 0 0 64 76 0 0 80 95 20

HEX #cc3333 #d65c5c #a32929


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТИПОГРАФІКА

ТИПОГРАФІКА

11 / 21

ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Proxima Nova

ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Фірмові шрифти базуються на гарнітурі Proxima

Black

1234 5678 9 !?“”:;., А БВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФ Х ЦЧШЩЬЮЯ

Nova.,включаючи різні її накреслення.

а б в г ґ деє ж з иіїйклм но прс т у фхцч шщьюя Шрифт грає важливу комунікативну роль. Повсюдне однакове використання ясних і гармонійних шрифтових накреслень полегшує виділення з оточення і сприйняття корпоративної

Bold

12 34 5678 9 !?“”:;., А Б В Г Ґ Д Е Є Ж ЗИІЇЙК Л МН ОП Р С Т У ФХЦ ЧШЩЬ ЮЯ

інформації, посилюючи впізнаваність бренду.

аб вг ґ де є жзи іїй к л мн о п р с туф хцч ш щь ю я

Regular

12 3456 789 !?“”:;., АБВГ Ґ ДЕЄЖЗИ ІЇЙ КЛМ НОПРСТ УФ ХЦЧШ Щ ЬЮЯ аб вгґдеєжз иі ї йк лмнопрсту фхцч шщью я

ЗАВАНТАЖИТИ ШРИФТ


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТИПОГРАФІКА

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Чіткий та доступний текст – це основний спосіб

12 / 21

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Proxima Nova Black, 48/60

Proxima Nova Bold, 32/40

спілкування. Наведені нижче рекомендації покр ащують

Заголовок 1 Підзаголовок 1. Шрифт грає важливу комунікативну роль.

сприйняття інформації: ↗↗ 

використовуйте заголовки послідовно, не пропу

скайте рівні заголовка; ↗↗ 

обмежте кількість рівнів 4-ма – від h1 до h4.

Заголовки h4, h5 та h6 мають однаковий стиль; ↗↗ 

Proxima Nova Black, 32/40 Proxima Nova Bold, 24/30

Підзаголовок 2. Шрифт грає важливу комунікативну роль.

Proxima Nova Black, 24/30

ЗАГОЛОВОК 3

міжстрочний інтервал заголовка має бути у 1,25 рази

більший, ніж розмір шрифта; ↗↗ 

у кінці заголовків крапка не ставиться;

↗↗ 

використовуйте шрифт основного тексту не менш

ніж 16, а міжстрочний інтервал – у 1,5 рази більший, ніж

Proxima Nova Bold, 16/20

розмір шрифта; ↗↗ 

ЗАГОЛОВОК 2

Підзаголовок 3. Шрифт грає важливу комунікативну роль.

вирівнювання по лівому краю, на відміну від

центрованого тексту, надає очам постійну відправну точку для кожного рядка, що полегшує читання тексту. Уникайте також вирівнювання по формату (по всій ширині блоку): це створює нерівномірні пробіли між словами, що погіршує сприйняття тексту, особливо на маленьких екранах;

Proxima Nova Black, 16/20 Proxima Nova Regular, 16/20

ЗАГОЛОВОК 4-6 Звичайний текст. Шрифт грає важливу комунікативну роль. Повсюдне однакове приминение ясних і гармонійних шрифтових накреслень полегшує виділення з оточення і сприйняття корпоративної інформації, посилюючи впізнаваність бренду.


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ТИПОГРАФІКА

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

3x

1x

1x 1x

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

13 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

14 / 21

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Єдиний стиль документів-першочергове

Вся продукція, яка має відношення до ТПП

завдання на шляху реалізації системи

Тиск повинна бути проведена з урахуванням

ідентичності бренду і формування

вишенаписанное правил. В даному розділі

зовнішнього образу і іміджу торгової марки.

наведені деякі приклади застосування фірмового стилю


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІЗИТНА КАРТКА

ВІЗИТНА КАРТКА

Друк візиток слід виконувати на матовому білому папері з шорсткою поверхнею. Рекомендована щільність паперу 250 -300 г/м2

ЗАВАНТАЖИТИ МАКЕТ

15 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФІРМОВИЙ БЛАНК

ФІРМОВИЙ БЛАНК

Від звернення до кінця листи кожен рядок тексту на бланку набирається без відступів і табуляції. Абзаци позначаються пропуском одного рядка.

ЗАВАНТАЖИТИ МАКЕТ

16 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПАПКА ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

ЗАВАНТАЖИТИ МАКЕТ

ПАПКА ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

17 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ІНШІ НОСІЇ ФІРМОВОГО СТИЛЮ

ІНШІ НОСІЇ ФІРМОВОГО СТИЛЮ

18 / 21

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКАТ

25.07.2019

25.07.2019

+38 057 750 97 24 +38 095 077 71 88 info@tusk.ua zeol-c.com.ua

25.07.2019

+38 057 750 97 24 +38 095 077 71 88 info@tusk.ua zeol-c.com.ua


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ІНШІ НОСІЇ ФІРМОВОГО СТИЛЮ

ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ ОФІСУ

ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ ОФІСУ

19 / 21


СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ / ІНШІ НОСІЇ ФІРМОВОГО СТИЛЮ

20 / 21

АВТО

Бренд ТТП Тиск - це не лише логотип. Це

АВТО


Profile for Bak Tepla

ТИСК  

Advertisement