Page 1

PROGRAMET E TBU FAKULTETI ADMINISTRIM BIZNESI Bachelor në Administrim Biznesi, me profil: i) Menaxhim; ii) Marketing; iii) Financë & Kontabilitet

Master Profesional në Administrim Biznesi, me profil: i) Menaxhim; ii) Financë & Kontabilitet; iii) Menaxhim & E Drejtë Biznesi;

Master Shkencor në Administrim Biznesi Master Profesional në Administrim Publik

FAKULTETI JURIDIK, E DREJTË BIZNESI Bachelor në Juridik, me profil E Drejtë Biznesi Master Profesional në Juridik, me profil E Drejtë Biznesi

AKREDITIMI I TBU

15.08.2013: Akreditim institucional dhe i të gjitha programeve.

BURSA STUDIMI të plota dhe të pjesshme për: • maturantët/studentët me rezultate të larta; • fituesit e konkurseve kombëtare me maturantët; • maturantët/studentët në vështirësi ekonomike/sociale. +355 422 60 443 info@tbu.edu.al | www.tbu.edu.al Rr. Kavajës, 1023, Tiranë, Shqipëri

Na ndiqni në:

#edukim #aftësim #frymëzim #punësim #sipërmarrje


MODELI TBU

PUNËSIMI NË SHIFRA

Që në themelim, TBU u ndërtua mbi tre parime:

TBU ka arritur rezultate shumë të larta në punësimin e studentëve në pozicione pune të përputhura me profilin e studimit.

Formim i harmonizuar, teori dhe praktikë Përgjatë viteve të studimeve Bachelor ose Master, mundësohen: • Praktikë profesionale me kohëzgjatje deri në një vit; • Lëndë dhe trajnime profesionale të individualizuara; • Këshillim karriere dhe ndërmjetësim për punësim.

Numër i kufizuar i studentëve, cilësi e lartë Tetor 2010, TBU nis programet Bachelor/Master me 42 studentë gjithsej. •

Sot vijojnë mësimin 344 studentë gjithsej.

Deri në vitin e 7-të akademik janë punësuar 54 nga 60 studentë të diplomuar në programet Bachelor; 18 nga 18 studentë të diplomuar në programet Master; • 34 nga 65 studentë aktualisht në vitin e tretë Bachelor; • 28 nga 82 studentë aktualisht në vitin e dytë Bachelor. • •

Vetëm në vitin e fundit Janë punësuar, përmes praktikave, 47 studentë: • 7 studentë nga Banka Raiffeisen; • 12 studentë në kompanitë e Grupit Balfin; • 28 studentë në kompani të tjera.

TBU pranon, me përzgjedhje konkurruese, rreth: 75 studentë në vitin e parë Bachelor, Administrim Biznesi: • rreth 25 studentë për secilin profil; • 35 studentë në vitin e parë Bachelor, Juridik E Drejtë Biznesi; • 25 studentë në secilin nga profilet Master Profesional; • 20 studentë në programin Master i Shkencave.

Janë punësuar 1-4 javë me pagesë: • 64 nga 108 studentë aktualisht në vitin e parë Bachelor.

Investim afatgjatë, zhvillim i qëndrueshëm

Sfidat e punësimit dhe TBU

TBU sot, rezultat i punës dhe investimeve në 6 vitet e para. • Investim me vlerë 800 mijë euro nga aksionerët; • Viti fiskal 2016: të ardhurat mbuluan shpenzimet; • 300 - 400 studentë gjithsej: zhvillim cilësor i qëndrueshëm.

Punësimi pas studimeve të larta, gjithnjë e më i vështirë. Çdo vit, numri i të diplomuarëve është më shumë se dyfishi i vendeve të lira të punës që kërkojnë arsim të lartë.

“Nuk merrni vetëm diplomë, por nisni karrierën”, një e vërtetë e provuar me fakte dhe shifra. -------------->

Kanë marrë rol drejtues në bizneset familjare apo kanë nisur biznes: • 23 studentë Bachelor ose Master.

TBU e suksesshme në punësimin e studentëve, falë: • modelit të veçantë të shkollës tonë; • angazhimit dhe përkushtimit të studentëve tanë. <--------------

3 parimet e modelit TBU.

tbu_flyer_shkurt_2017  
tbu_flyer_shkurt_2017  
Advertisement