Page 66

Cikloturizam

NACIONALNI PARK "KRKA"

9

Kroz Nacionalni park "Krka" prolazi čak 470 kilometara biciklističkih staza koje će vam otkrivati zadivljujuće prizore rijeke Krke, vidike koji će vam oduzimati dah, bogatstvo flore i faune, ali i kulturno-povijesne bisere toga kraja.

Brdske rute: MTB 4

9 10 Tijekom vožnje biciklisti svako malo zastaju zbog predivnih vidika.

Početna točka MTB 4 rute jest centar za posjetitelje NP "Krka" u Laškovici. S makadamskih puteva i lokalnih asfaltnih cesta na platou Laškovica staza se spušta u kanjon rijeke Krke, do manastira Krka, odakle se istim putom vraća na plato pa, uz rub kanjona, nazad prema Laškovici. Zatim se još jednom spušta u kanjon Krke, do Roškoga slapa, odakle se vraća u Laškovicu. Ukupna dužina rute iznosi 35,6 km, a ukupni uspon 658 m, pa spada u srednje zahtjevne rute s ocjenom zahtjevnosti 2 od 4.

Cestovne rute: ROAD 2 Ovu cestovnu rutu možemo slobodno nazvati kraljicom biciklističkih ruta u Nacionalnom parku "Krka" jer obuhvaća i "zaokružuje" najveći dio Parka: od Skradina pa sve do Burnuma. Započinje u ispostavi NP "Krka" u Skradinu, prolazi kroz mjesta Rupe i Kistanje, nastavlja do najsjevernije 10

66

tipTravelMagazine svibanj 2019. - travanj 2020.

točke na ruti - Burnuma, odakle se vraća prema Skradinu. Staza se spušta u kanjon rijeke Krke na slap Brljan, nakon čega se nastavlja prema Roškom slapu kroz mjesta Oklaj, Razvođe i Širitovci, te se ponovno spušta u kanjon Krke na Roškom slapu. Od Roškog slapa penje se prema Laškovici te se istim putem od Laškovice vraća u Skradin. Ukupna dužina rute iznosi 95,1 km, a uspon izazovnih 1447 m, zbog čega tu rutu preporučujemo samo najiskusnijim i najaktivnijim biciklistima.

Treking rute: TREK 1 Od Eko kampusa Puljane ruta ide cestom koja preko slapa Brljan vodi do amfiteatra Burnum, rimskog vojnog logora iz 1. stoljeća, odakle se istim putem vraća u Eko kampus. Ukupna dužina staze iznosi 11,4 km, a uspon kojeg je potrebno svladati 273 m, pa je to jedna od najlakših ruta u Parku, idealna za obiteljske izlete vikendom, s ocjenom zahtjevnosti 1 od 4. 

Profile for tipTravel magazine

tip Travel magazine Hrvatska 026 (hrvatsko izdanje) 05/2019 - 04/2020  

Zagrebačka županija: Top destinacija za top izlete (Samobor, Sveta Nedelja, Zaprešić, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica, Krašić, Jastrebarsk...

tip Travel magazine Hrvatska 026 (hrvatsko izdanje) 05/2019 - 04/2020  

Zagrebačka županija: Top destinacija za top izlete (Samobor, Sveta Nedelja, Zaprešić, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica, Krašić, Jastrebarsk...

Profile for tiptm