tip Travel magazine Hrvatska 017 (hrvatsko izdanje) 11/2016 - 02/2017

Page 10

Tema broja

ZDRAVSTVENI TURIZAM

©

fo

to

lia

Blaga klima, brojne prirodne ljepote i prirodni ljekoviti činitelji, duga turistička tradicija, dobra prometna povezanost, sigurnost destinacije, vrhunski liječnički kadar, široka ponuda zdravstvenih i medicinskih usluga uz pristupačne cijene, zdrava prehrana... Puno je razloga zbog kojih je Hrvatska sve traženija destinacija zdravstvenog i medicinskog turizma. Provjerite i sami zašto...

10

tipTravelMagazine studeni 2016. - veljača 2017.