Page 1

Ät middag och stöd 40 lärare och sjuksköterskor i Tanzania! På landsbygden i Tanzania saknas oftast tillgång till elnät. Det gör det svårt och osäkert att jobba. I ett pilotprojekt ska 40 lärare och sjuksköterskor prova en solcelldriven mobiltelefonladdare och lampa som kan revolutionera deras arbete och vardag. Nu behöver pengar samlas ihop för att driva projektet. Vid en middag den 15 maj får ni möjlighet att lyssna till entreprenören och massajen Rafael ole Moono. Han berättar om projektet och hans spännande arbete med att leda ett team av 160 Maasai warriors. Teamet är numera ett bevakningsföretag i byggbranschen.


Fakta ► Projektet drivs av

organisationen Imosut e Purka*. Svensk part är MetaSpace. Projektet är utvärderat och delfinansierat av Rural Energy Agency i Tanzania. ►Deltagande 3

800 kr ex moms. Med det stödjer ni en lärare , sjuksköterska eller barnmorska. Ni får en rapport och personlig hälsning i december 2012. Samt två personers deltagande på middagen. ►Buffémiddag

för två ingår den 15/5 på Hotell Hellsten, Stockholm. Deltagande är frivilligt, det går att stödja projektet utan att gå på middagen. ►Bilder finns på adressen: http://tiny.cc/handeni ►Frågor? info@tipforce.se eller 08 ►Tipforce AB är

5500 6666.

en svensk specialistbyrå på projektledning och rådgivning kring införande av ny teknologi.

Middag och seminarium 15 maj kl 17.30-20.30 ► Lyssna på massajen Rafel ole Moono, social entreprenör och samhällsprojektledare. Han har byggt upp ett massajiskt bevakningsföretag med 160 anställda. ► På besök i Europa skall han delta på WAIC

2012 i Belgien och föreläsa på ledarskapsutbildningar i Sverige och Norge. Detta är det enda öppna tillfället att höra honom i Sverige. ► Därtill berättas om

den svenska innovationen HiLight och hur den kan vara en lönsam investering för människor som tjänar mindre än 40 kr/dag. ► Samtal med andra deltagare om

affärsutveckling i olika samhällen och miljöoch CSR-arbete i företag. ► Njut av Hotell Hellstens vackra miljö

Anmälan till info@tipforce.se *Imosut e Purka = Awareness to all

Highlight Handeni  

Inbjudan Highlight Handeni