Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Obert de Catalunya

GES Guia d'estudi CA0

Mòdul: CA0 Iniciació a la llengua catalana Per què aquest mòdul? CA0 Iniciació a la llengua catalana és un mòdul d'acolliment lingüístic i per tant de nivell inicial. Està adreçat a persones nouvingudes al país que desconeixen la llengua catalana o que en tenen un nivell molt limitat. El mòdul pot ser una eina útil per a tots aquells alumnes que no han tingut mai cap contacte amb la llengua catalana. Els continguts del mòdul incorporen aspectes relacionats amb l'entorn i fa especial èmfasi en els trets singulars i d'identitat de la societat catalana.

Què has de saber, saber fer i saber ser/estar al final del mòdul? •

Conèixer i reconèixer vocabulari bàsic dels temes següents: mapa de les comarques i mapamundi , els exteriors , els habitatges , els serveis , els aliments , altres àrees d'interès i frases d'ús corrent

Diàlegs inicials per començar a parlar d'aquests temes: les persones, els llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure

A realitzar el nivell d'iniciació i d'aprofundiment dels àmbits següents: Com s'escriu? Com es pronuncia?, Qui sóc? Com sóc?, Quina hora és? Quin dia som? Què m'agrada?, Què menjo? On visc?, Què faig? Què compro? On vaig? i Morfosintaxi

A realitzar dictats en línia de dificultat diversa

A llegir textos de nivell inicial

A aprofundir, mitjançant jocs en els temes tractats al mòdul: la identificació personal i relacions familiars, l'ensenyament i l'educació, els estats físics i anímics d'una persona, les rutines diàries, el temps lliure i l'entreteniment, l'habitatge i els llocs de residència, les compres, el mejar i el beure i els viatges i els trasllats

Com s'estudia aquest mòdul? Per estudiar aquest mòdul has d'entrar al campus IOC i buscar aquest nom: CA0. Iniciació a la llengua catalana. Fes clic a sobre i hi podràs entrar. Trobaràs tot el que necessites per estudiar: •

el Correu intern, des d'on posar-te en contacte amb el professorat.

un fòrum de Dubtes on plantejar a tot el grup les preguntes que tinguis i compartir

Codi: I07 Versió: 01

Guia d'estudi mòdul CA0 Iniciació a la llengua catalana

Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Pàgina: 1 de 3


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Obert de Catalunya

GES Guia d'estudi CA0

les respostes. •

els Materials d'estudi que hauràs de consultar.

una proposta per treballar els continguts a cadascun dels quatre lliuraments del trimestre.

Activitats en línia. Són les activitats de cada lliurament relacionades amb allò que estàs treballant i que hauràs de lliurar dins els terminis determinats. •

et marquen un ritme d’estudi i treball al llarg del trimestre.

t’ajuden a comprovar si estàs assolint els coneixements del mòdul correctament, o no.

si els fas amb interès i correctament, t'estalvien fer la prova presencial de final de trimestre d'aquest mòdul.

Cada lliuramen has de fer la part de treball que t’indiqui el professorat i lliurar les activitats proposades. Això et permetrà planificar millor el trimestre i tenir, al final de cada lliurament, la qualificació del teu treball.

Aquestes activitats seran corregides, valorades i comentades pel professorat del mòdul. És molt important que t'esforcis a fer les activitats perquè la resposta t'arribarà quasi de forma immediata i podràs saber com avança el teu aprenentatge.

Per tenir dret a presentar-te a les proves finals és obligatori haver lliurat les activitats d'avaluació contínua. Parla amb la teva persona tutor per qualsevol problema.

Si has assolit els objectius marcats per aquest mòdul a través de les activitats d'avaluació contínua, no caldrà que facis la prova final. Però si no has assolit els objectius, l'hauràs de fer.

Activitats per imprimir i reforçar els coneixements apresos. Podràs comprovar tu mateix, a partir dels solucionaris, els teus avenços

Activitats en línia x saber-ne més, un recull d'activitats i de llocs web on trobar més informació

Codi: I07 Versió: 01

Guia d'estudi mòdul CA0 Iniciació a la llengua catalana

Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Pàgina: 2 de 3


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Obert de Catalunya

GES Guia d'estudi CA0

Quins materials necessites per treballar aquest mòdul? Els materials d'estudi d'aquest mòdul els trobaràs cada lliurament a l'apartat Materials d'estudi

Com s'avalua? L'avaluació dels mòduls de GES és contínua, és a dir, es tenen en compte tots els treballs i activitats que has fet al llarg del trimestre. En aquest mòdul al final del trimestre hi ha una prova presencial que, potser, no hauràs de fer. Per estalviar-te fer aquesta prova cal que hagis lliurat totes les activitats d'avaluació contínua i que siguin de qualitat. En les respostes que el professorat anirà fent al teu treball ja veuràs si vas bé o si cal que t'hi esforcis més. A final de trimestre, i amb temps suficient, trobaràs informació sobre si cal que et presentis o no a la prova final presencial. Estigues al cas d'aquesta informació que apareixerà a la Secretaria GES uns dies abans de la prova final. Si no lliures el 75 % de les activitats d'avaluació contínua perdràs el dret a presentar-te a les proves de final de trimestre. Parla amb la teva persona tutor per qualsevol problema. Ànims i bona feina!

Codi: I07 Versió: 01

Guia d'estudi mòdul CA0 Iniciació a la llengua catalana

Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

Pàgina: 3 de 3

Guia d'estudi CA0  
Guia d'estudi CA0  

guia d'estudi llengua catalana 0