Page 1

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge

GEÏNTEGREERDE PROEF 2012-2013 Bijou-écolier

Tingzhu Wu 6HA2 – nr.23 Mentor mevrouw Van der Meersch


1


Sint-Jozefsinstituut Zilverstrat 26 8000 Brugge

GEÏNTEGREERDE PROEF 2012-2013 Bijou-écolier

Tingzhu Wu 6HA2 Mentor mevrouw Van Der Meersch 2


1.

Woord vooraf

Als laatstejaarsstudente Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge kreeg ik de kans om een eindwerk te maken over onze minionderneming ‘Bijou-écolier’. Het runnen van deze minionderneming was een waar klasgebeuren. In het vijfde jaar hebben we het onderwerp gekozen, namelijk het verkopen van juwelen. Dit jaar werden we met dezelfde taken en struikelblokken geconfronteerd, die alle nieuwe ondernemingen ook ervaren. In het eerste trimester kreeg ik de kans om mee te draaien in onze minionderneming als aankoop-assistente. Door de functiewissel na het sollicitatiegesprek werd ik tot administratief assistente benoemd. Dit alles werd mogelijk gemaakt door VLAJO, die ons de kans gaf om een minionderneming in klasverband uit te baten. Zo maakten we kennis met een heus takkenpakket: verkoopmomenten organiseren, aandeelhouders zoeken, de boekhouding bijhouden enz. Het doel van deze minionderneming is ons ervaringen te laten opdoen in het bedrijfsleven. Het realiseren van deze geïntegreerde proef was enkel mogelijk met de hulp en steun van enkele mensen. Ik wil nu even de tijd nemen om deze mensen te bedanken. Eerst en vooral wil ik VLAJO bedanken. Zij geven vele jonge studenten de kans om een minionderneming te starten en zo te leren wat je niet in een boek kan vinden. Ik wil ook mijn leercoach mevrouw Van Der Meersch bedanken voor het begeleiden van de opdrachten. Mijn dank gaat ook uit naar de vakleerkrachten die de opdrachten in goede banen hebben geleid. Tot slot bedank ik mijn medeleerlingen. Zonder goede samenwerking en hard werk zou onze minionderneming immers niet zo’n succes zijn. Ik wens u veel leesplezier.

3


2.

Inleiding

‘Bijou-écolier, le plus aimé’. Dit is de slogan van onze minionderneming. Het leerde ons ondernemerschap en bood ons veel ervaring inzake taalvaardigheid, communicatie en verkooptechniek. De geïntegreerde proef is eigen aan het laatste jaar van de secundaire studies. GIP heet het kortweg. We moesten de opdrachten uitvoeren met als doel een zelfstandig ondernemer te worden. We leerden bijvoorbeeld flyers te maken, onszelf presenteren in het Engels, Frans en Nederlands. We ondervonden hoe de handel gestructureerd is. Het werd dus ook een toepassing van wat wij geleerd hadden inzake bedrijfseconomie en informatica. We leerden ook om uitnodiging te maken voor de aandeelhoudersvergadering, een organogram van onze minionderneming opstellen en een klein boekje bewerken voor onze reis naar Zweden. In februari hebben we ook een functiewissel gedaan zodat iedereen zijn talent kan tonen in meer dan één job. Deze gebeurden via sollicitatiegesprekken met mevrouw Van Der Meersch, mevrouw De Muynck en meneer Vandaele. De doorlopende taken doorheen het schooljaar noteerden we in ons logboek. Dit is een formulier waarin we alle uren noteren die we besteden aan de minionderneming en ook precies wat we in die uren doen. Er valt nog veel meer te ontdekken in mijn eindwerk.

4


3.

Inhoudstafel

1.

Woord vooraf ...................................................................................................................... 3

2.

Inleiding............................................................................................................................... 4

3.

Inhoudstafel ........................................................................................................................ 5

4.

Overzicht van de bijlage ...................................................................................................... 7

5.

Bibliografie .......................................................................................................................... 8

6.

Eigenlijke inhoud eindwerk ............................................................................................... 10 6.1

Organogram ............................................................................................................... 10

6.1.1

Organogram eerste trimester ............................................................................ 10

6.1.2

Organogram tweede trimester .......................................................................... 11

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .................................................................. 12

6.3

Afdrukken aandelen .................................................................................................. 12

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ........................................................ 12

6.5

Website minionderneming ........................................................................................ 13

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse......................................................................... 14

6.7

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise..................................................... 20

6.8

Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’ ......................................................... 23

6.9

Marketingmix............................................................................................................. 38

6.10 Une campagne publicitair.......................................................................................... 41 6.11 Emailcontacts with Swedish students ....................................................................... 42 6.12 Sollicitatiebrief en CV................................................................................................. 43 6.13 Sollicitatiegesprek ...................................................................................................... 45 6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ....................................................... 45 6.15 Journal intime ............................................................................................................ 46 6.16 Ondernemer voor de klas .......................................................................................... 54 6.17 Analyse van de jaarrekening ...................................................................................... 55 6.18 Starting up a new business in the UK ........................................................................ 61 6.19 La plainte/ Le commerce par téléphone ................................................................... 66 6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ............................................................... 67 6.21 Bedrijfsbezoeken ....................................................................................................... 68 5


6.21.1

Verslag: Inredia................................................................................................... 68

6.21.2

Verslag: Modular ................................................................................................ 69

6.21.3

Verslag: Prisma Teknik ....................................................................................... 70

7.

Conclusie ........................................................................................................................... 71

8.

Bijlagen .............................................................................................................................. 72 8.1

Bijlage 1: Uitnodiging ................................................................................................. 72

8.2

Bijlage 2: Afgenomen enquĂŞte .................................................................................. 74

8.3

Bijlage 3: Lettre commerciale (assortiment) ............................................................. 76

8.4

Bijlage 4: Affiche (campagne publicitaire) ................................................................. 77

8.5

Bijlage 5: CV (Nederlands, Frans, Engels) .................................................................. 78

8.6

Bijlage 6: Verkoopfactuur .......................................................................................... 81

8.7

Bijlage 7: Analyse jaarrekening .................................................................................. 82

8.8

Bijlage 8: Starting up a new business in the UK ........................................................ 86

8.9

Bijlage 9: Lettre commerciale (plainte) ..................................................................... 89

8.10 Bijlage 10: Logboek .................................................................................................... 90 8.11 Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering ................................................................... 94

6


4.

Overzicht van de bijlage

8.1

Bijlage 1: Uitnodiging ................................................................................................. 72

8.2

Bijlage 2: Afgenomen enquĂŞte .................................................................................. 74

8.3

Bijlage 3: Lettre commerciale (assortiment) ............................................................. 76

8.4

Bijlage 4: Affiche (campagne publicitaire) ................................................................. 77

8.5

Bijlage 5: CV (Nederlands, Frans, Engels) .................................................................. 78

8.6

Bijlage 6: Verkoopfactuur .......................................................................................... 81

8.7

Bijlage 7: Analyse jaarrekening .................................................................................. 82

8.8

Bijlage 8: Starting up a new business in the UK ........................................................ 86

8.9

Bijlage 9: Lettre commerciale (plainte) ..................................................................... 89

8.10 Bijlage 10: Logboek .................................................................................................... 90 8.11 Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering ................................................................... 94

7


5.

Bibliografie

Bronvermelding boeken ABELING, A. (2008); Prisma woordenboek, Nederlands Frans; Utrecht: Het spectrum, 198 pagina’s. DEBBAUT, R., e.a.(2010); Markant Nederlands T, 6 TSO, b-richting werkboek; Wommelgem: Van In, 72 pagina’s. DEVRIENDT, D. (2011); Word_2007, voor wie écht met Word wil werken, 112 pagina’s. VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F.(2012); Handelvijf/zes module 5, commerciële administratieve verrichtingen; Antwerpen: De Boeck NV, 143 pagina’s. VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F.(2012); Handelvijf/zes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument , investeringsbeleid en financieel beleid; Antwerpen: De Boeck NV, 178 pagina’s.

Bronvermelding internet BABELFISH, online vertaler, 2012-10-12 (http://nl.babelfish.yahoo.com) GOOGLE, wereldwijde zoekmachine, 2013-01-21 (http://google.be) INTERGLOT, online vertaler, 2012-12-05 (http://www.interglot.com) NATIONALE BANK VAN BELGIË, in verband met analyse jaarrekening, 2013-02-27 (http://www.nbb.be) VERTALEN, online vertaler, 2012-10-25 (http://www.vertalen.nu) WIKIPEDIA, vrije encyclopedie, 2013-03-02 (http://www.wikipedia.be)

8


9


6.

Eigenlijke inhoud eindwerk

6.1 Organogram 6.1.1 Organogram eerste trimester

Gedelegeerd bestuurder A誰tana Van Ooteghem

Management Assistant Laurence Roussel

Management Assistant Joaquim Vlaminck

Financieel directeur

Technisch directeur

Webdesign

Commercieel directeur

Aankoop directeur

Indra Pitot

Glenn Sarrasin

Jens Vereyken

Lo誰c De Maeght

Sien Bonte

Boekhouder

Magazijnier

Assistent ICT

Reclame & Marketing

Assistent Aankoop

Emiel Buffel

Nicolas Van Mullem

Ilias Cool

Dieter Cnockaert

Tingzhu Wu

Kassabeheerder

Reclame & Marketing

William Vanderplaetse

Celine Bouttelgier

Reclame & Marketing Hanne Snauwaert

10


6.1.2 Organogram tweede trimester

Gedelegeerd bestuurder Joaquim Vlaminck

Management directeur William Vanderplaetse

Management assistant Tingzhu Wu

Financieel directeur

Technisch directeur

Directeur ICT

Dieter Cnockaert

Nicolas Van Mullem

Emiel Buffel

Commercieel directeur Celine Bouttelgier

Aankoop directeur A誰tana Van Ooteghem

Boekhouder

Technisch assistent

Assistent ICT

Reclame & Marketing

Assistent Aankoop

Indra Pitot

Laurence Roussel

Jens Vereyken

Ilias Cool

Sien Bonte

Facturatie Glenn Sarassin

Verantwoordelijke verkoop Hanne Snauwaert

Kassabeheerder Lo誰c De Maeght

11


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Dit jaar hebben we de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering iets persoonlijker gemaakt en dit door gebruik te maken van barcodes. Deze manier gaf ons op het einde van de avond een goed en overzichtelijk resultaat van de aanwezige aandeelhouders. In het ontwerp van de uitnodiging werd er gebruikt gemaakt van verzendlijsten en een gepersonaliseerd strookje die ze later die avond konden inruilen voor een aandeelbewijs. Het resultaat hiervan vindt u in bijlage 1.

6.3 Afdrukken aandelen Bij de start van onze minionderneming hebben we certificaten van de aandeelhouders die daarna kan ingeruild worden voor een aandeelhoudersbewijs. Voor dit GIP-onderdeel hebben we gebruikt gemaakt van tabellen. Het resultaat hiervan vindt u op de digitale versie.

6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering In de uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering werd er verwezen naar http://mini.jozefienen.be. Dit is een website waar de aandeelhouders zich kunnen inschrijven met eigen wachtwoord of ze dan niet af/aanwezig kunnen zijn op de vergadering van Bijou-ĂŠcolier.

12


6.5 Website minionderneming Voor onze minionderneming hebben we een bijhorende website gemaakt, in samenwerking met 6IB. Het was niet makkelijk en we hebben er veel moeite voor moeten doen . Homepage

Ons team

13


6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse Op 9 november hebben we de enquêtes afgenomen in de winkelstraten van Brugge. Daarbij hebben we gepeild naar verschillende factoren die belangrijk zijn i.v.m. de verkoop van juwelen. De enquête hiervan vindt u in bijlage 2.

1. Wat is uw geslacht? 19 20 15

7

10 5 0 vrouwen

mannen

We hebben 19 vrouwen geïnterviewd omdat ons doelpubliek hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat. Zij zijn de belangrijkste potentiële klanten van onze minionderneming Bijou-écolier. Ook mannen kwamen in aanmerking voor onze bevraging, omdat ze soms ook juwelen kopen als geschenk voor hun partner. Zij vormen in onze enquête een minderheid van slechts 7 bevraagden. 2. Woont u in Brugge?

16

20 10

15 10 5 0 ja

neen

Een minderheid van 10 bevraagden woont in Brugge zelf tegenover 16 die van buiten Brugge in de stad komen winkelen. Brugge is immers een interessante centrumstad met ondermeer heel wat juwelenwinkels en boetiekjes. Toeristen zorgen er mee voor dat het grootste deel van de mensen die winkelen in Brugge niet-Bruggelingen zijn.

14


3. Wat is uw leeftijd? 10 9 10 7 8 6 4 2 0 0-20

21-40

41-60

We hebben alle leeftijdscategorieën van 0 tot 60 jaar geïnterviewd. 9 mensen waren tussen 0-20 jaar, 10 tussen 21-40 jaar en 7 tussen 41-60. Op die manier krijgen we een vrij evenwichtig spectrum en een goed beeld van de samenstelling van de geïnterviewde groep mensen. Mensen en dragen juwelen zonder onderscheid van leeftijd. 4. Draagt u graag juwelen? 19 20 15 7

10 5 0 ja

neen

De meeste geïnterviewden zeggen dat ze graag juwelen dragen. Dat konden we met eigen ogen vaststellen. Sommigen droegen meer dan één juweel. Een kleiner aantal draagt niet graag juwelen omdat ze die niet belangrijk vinden zich daarmee op te sieren.

15


5. Hoeveel bent u bereid maximaal uit te geven aan een juweel? 16 16 14 12 10 8 6 4 2 0

5

3 1

1

€10-15

€15-20

€20-25

€25-30

meer dan €30

De meeste personen zijn bereid meer dan 30 euro uit te geven voor de aankoop van juwelen. We hebben ongeveer evenveel mensen uit elke leeftijdscategorie geïnterviewd, het besluit is dat ze allemaal meer dan 30 euro willen uitgeven ongeacht de leeftijd. 6. Heeft u al problemen gehad bij de aankoop van juwelen?

22 25 20 15

10

4

5 0 ja

neen

De overgrote meerderheid was tevreden met de aangekochte juwelen. Slechts enkelen ondervonden kleine problemen zoals: sluiting van de ketting ging vlug stuk, oorbellen raakten vlug kapot en het zilver bleek niet echt te zijn. Hieruit blijkt dat juweliers over het algemeen betrouwbaar zijn maar dat je toch zelf goed moet uitkijken of je wel een kwaliteitsproduct koopt.

16


7. Hoeveel juwelen koopt u per jaar? 9

8

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7

2

0 tot 5

6 tot 10

11 tot 15

16 tot 20

De meeste mensen kopen tussen 0 tot 5, 5 tot 10 en 10 tot 15 keer per jaar een juweel, slechts een kleine minderheid van 15 tot 20 keer per jaar. Hieruit blijkt dat juwelen goed in de markt liggen en dat mensen daar graag een deel van hun budget aan besteden. De vooruitzichten voor onze minionderneming zijn dus ook positief. 8. Wat draagt u het meest? 14 14 10

12 8

10 8

6

6 4 2

0 ringen

oorbellen

kettingen

armbanden

Er waren meerdere antwoorden mogelijk, vandaar het eindtotaal 38. De meeste geĂŤnquĂŞteerden dragen oorbellen, het zijn dan ook hoofzakelijk vrouwen. Ook armbanden en kettingen scoren hoog omdat het eveneens vooral vrouwen zijn die ze dragen. Ringen komen op de laatste plaats, al worden ze zowel door mannen als door vrouwen gedragen.

17


9. Heeft u een voorkeur voor merkjuwelen? 19 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

7

ja

neen

De meesten ondervraagden hebben geen voorkeur voor merkjuwelen. Zij vinden het belangrijker dat een juweel mooi en stijlvol is dan dat het een duur merkjuweel is. Sommigen hebben wel een voorkeur voor merkjuwelen, zoals: Guess, Six, Claires, Victoria, Michael kors, Swarovski... Een goed juweel hoeft niet duur te zijn, het moet wel van goede kwaliteit en mooi design zijn (zie vraag 10). 11.Waar in Brugge koopt u meestal uw juwelen? 19 20 15 10

4

3

5

0 specifieke standjes

juwelierszaak

in het warenhuis

De meeste mensen kopen hun juwelen in een juwelierszaak, die vinden ze het meest betrouwbaar wat kwaliteit en prijs betreft. Sommigen kopen ook juwelen op gelegenheidsstandjes en in het warenhuis. Als minionderneming moeten we ons het best als juwelierszaak presenteren en inrichten.

18


12.Hoeveel tijd besteedt u in een juwelenwinkel? (1:heel weinig 5:heel veel) 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7

4

4

2

heel weinig

weinig

gewoon

veel

heel veel

Het kiezen en kopen van een juweel duurt meestal niet langer dan een uur. Een kleine minderheid blijft meer dan een uur in de winkel. Veel hangt daarbij af van de hulp en het goede advies van de winkelier. Sommigen weten al op voorhand wat ze precies willen kopen terwijl anderen nogal besluiteloos zijn of meer dan één juweel op het oog hebben. 13.Wat voor soort winkel trekt uw aandacht? 9

9

9 8 7 5

6 5 4

3

3 2 1 0 kleurrijk

modern

klassiek

sober

De meeste mensen hebben een voorkeur voor een modern of een klassiek ingerichte winkel. De zaak moet er aantrekkelijk uitzien en liefst niet ouderwets. Een beetje kleur mag wel, maar het moet wel sober blijven. Ook daarin verschillen de smaken, al kan een vernieuwend tintje nooit kwaad.

Uit deze enquête hebben we heel wat geleerd dat nuttig kan zijn voor onze eigen minionderneming. Het is immers belangrijk dat je voldoende rekening houdt met je 19


doelgroep van potentiële klanten. Dat blijken vooral vrouwen te zijn van verschillende leeftijden, die graag juwelen dragen en daar vrij wat geld willen aan besteden. Ze hechten veel belang aan een goede service en aan betrouwbaarheid. Juwelen hoeven niet duur te zijn en van een bekend merk, maar mooi en van goede kwaliteit. Het is blijkbaar toch interessant een ruim aanbod te hebben van duurdere en goedkopere juwelen, dan vindt iedereen wel iets naar zijn smaak en naar zijn beurs.

6.7 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Des boucles d’oreilles avec un nœud Ces boucles d’oreilles montrent clairement vos charmes. € 10,00

Des boucles d’oreilles tête de mort Elles sont à la mode cette année. € 20,00

Des boucles d’oreilles avec de petites têtes de mort en or Elles vous donnent un sentiment respectueux. € 15,00

20


Des boucles d’oreilles trèfle (en argent) Elles vous offrent du bonheur. € 15,00

Des boucles d’oreilles signe de paix Elles créent une ambiance de sérénité. € 15,00

Des boucles d’oreilles 3D Une nouveauté sur la marché. € 20,00

Bracelet 3D perle (blanc, rose) Il vous fait briller. € 7,50

21


Des boucles d’oreilles cerise rose Typique pour les filles modernes. € 25,00

Bracelet avec cœur (en cuir) Expérimentez le sentiment cordial. € 12,00

Des boucles d’oreilles avec des nœuds et signes de paix La nature et la paix réunies dans un seul bijou. € 20,00

22


6.8 Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’

Location

Central Europe, east of Germany

Location

Western Europe

Bordering countries

France, Germany, Luxembourg and The Netherlands

Capital city

Brussels

Population

10, 431, 477

Geographic area

30, 528 sq. km

Time zone

UTC + 1:00 (Universal Time Coordinated)

Language

Belgium has three main languages. French, Dutch (Flemish) and German.

Major religion

Christianity - Roman Catholic

Currency

Euro

23


The economy of Belgium Since 2002 we pay with EURO in Belgium. This is the case for almost all European countries. There are a few exception like Sweden and the U.K. They still use their old currency. Before we paid with Belgian Franc.

The main income for Belgium is a mixture of exported goods such as chemicals, machinery and transport equipment and diamonds, as well as service based industries, retail and tourism. Belgium used to be known for its industry but for several years many factories had been closed mainly due to the high wages costs and energy costs. For example we had 5 major car factories: Ford, Volvo, Renault, Opel and Volkswagen Audi. About 10 years ago the Renault factory closed and 2 years ago the Opel factory as well closed. Recently the European management of FORD announced that they will close the factory in Genk (Belgium) in the near future. Approximately 10000 people will be unemployed. This will be a big social drama for Belgium. The management of the factories decided to move their production to other countries where the salaries and energy costs are much lower. For example the production of the Ford Mondea will move to Spain. It is clear that Belgium is suffering under the crisis. Belgium is changing from an industrial to a service economy. For instance we have very good engineers and a lot of factories are keeping their research and development centers in Belgium. Belgium is also famous for its highly developed transportation network that links Belgium to the industrial centers of Europe, which supports foreign trade in the country.

24


Belgium owns the second largest harbour in Europe namely ' the harbour of Antwerp'. It is well known for the handling containership. The biggest container ever has been received and handled at Antwerp.

The first largest harbour is located in our Neighbour country The Netherlands. It is the harbour of Rotterdam.

We also have a harbour in Seabruges. This is located very near to Bruges. It is very important for the handling of car transport.

And all this in our small country! 25


Politics Belgium consists of 3 regions. The Flanders region in the north where Dutch (“Flemish�) is the official language, the Wallonia region in the south where French is the official language and Brussels, which is located in the centre of the country and is officially bilingual. There are also a small number of people that speak German in the east of the Wallonia region. Each region has its own customs, culture and traditions and the Belgium’s people are very proud of their regional and national identities. It is very important for visitors to recognize the cultural and language differences between each region in Belgium.

The governmental structure. Belgium is a kingdom with a king and a queen but they do not have any actual power. All power is in the hand of the governments. Belgium has several governments : federal, Walloon, Flemish community, regional,... Why is it so complicated in Belgium. Belgium has been conquered by also a lot of different countries in the history. Spain, France, the Netherlands, Germany ,... they all conquered our small Belgium. This is also the reason for the three languages: Dutch, French and German. But the three different languages in such a small country bound to be the caused also a lot of trouble in the early 60's. Mostly the Flemish wanted more : Flemish government, Flemish schools... After a lot of discussion it was decided : Belgium became a federal state. And Belgium gets divided into the Flemish region, the Walloon region and the Brussels Capital region. We have the federal government, the Flemish government and the Walloon government. At the head of the federal government, we have a prime minister. Belgium is also divided into several provinces. There are 10 of those. We live in West Flanders and the capital is Bruges.

Today: The prime minister: Elio Di Rupo. Fun fact: He is always wearing a bow tie.

26


Education In Belgium the compulsory education is from 6 to 18. You are not required to go to school, private education is also possible but it is rarely done. The Belgian school system looks like this:   

Nursery education (2,5 to 6 years) Primary education (6 to 12 years) Secondary education (12 to 18 years)  ASO: General Secondary Education  TSO: Technical Secondary Education (plus possibly seventh year)  BSO: Vocational Secondary Education (plus possibly seventh year)  KSO: Artistic Secondary Education  BUSO: Special Secondary Education (students with learning disabilities) Higher education (college or university above 18 years)  University Short Type (Professional Bachelor)  University Long Type (Bachelor-Master)  University (Bachelor-Master)

27


The history of Belgium The first king since the independency of Belgium in 1830 was Leopold Van Saksen-Couburg. In 1865 he was succeeded by his son Leopold II. Leopold II was advocated his believe that Belgium should be a be a colonial state. Leopold II

The first World War was in Belgium led by Albert I. The German troops invade Belgium in 1914. The Belgian soldiers were stop the Germans by putting a whole region in the West Flanders under water. So the Germans stopped. On 11 November they made peace and for us it's a national holiday that we still celebrate.

Albert I

28


A lot of difficult years followed the First World war. Belgium was also hit by the international economic crisis. On the 10th May 1940, Germany invaded Belgium again. After 18 days King Leopold III decided to surrender. His decision to surrender lead to a breach with the Belgian government. And after the liberation of Belgium in 1945, Leopold III finally decided to step of the throne in favour of his son Baudouin who remained on the throne until his death on 31 July 1993. Belgian King Albert II ascended the throne on 9 August 1993. He is the sixth King of the Belgians.

29


Culture People in Belgium Belgium is the most densely populated country in Europe. Belgium has over ten million inhabitants. There is an average of 316 people per square kilometre. Family is very important to Belgium people. Many generations of families still live close to each other, and they value spending time together. People in Belgium's are said to live life to the fullest and they enjoy a high standard of living, fine cuisine and excellent healthcare.

Brussel The Brussels urban region has 1.000.000 inhabitants. Some famous monuments in Brussels are Manneke pis , the Atomium, the market square,‌

30


Beer Belgium produces over 800 varieties of beer, the world’s largest selection. Beer has also its influence on the Belgian cuisine. Meat is often prepared by stewing it in beer, as in dishes such as "Flemish stew" or "Rabbit with prunes". The highly-alcoholic Trappist is popular. This type of beer dates back to the Middle Ages when the monks began to brew. Some famous Belgian beers are Jupiler, Duvel, Leffe & Stella Artois.

Comics Wallonia is the birthplace of the comic. Tintin, the Smurfs, Boule and Bill, Asterix, Spirou are the brainchildren of artists like Hergé, Morris and Franquin.

But also the Flanders have contributed: the comic Suske and Wiske is written and written and drawn by the Flemish Willy Vandersteen.

Festivals Belgium has a wide variety of festivals. The most famous one is undoubtedly Tomorrowland. It is known all over the world and people come from everywhere to go. Many famous artists coming to this festival like David Guetta, the Swedish house mafia, Skrillex,… Maybe you also heard about the other festivals like Rock Werchter, Pukkelpop, Graspop, etc.

31


Food Belgium is world-famous for its chocolate and beer, but other Belgium's food draws tourists here as well. Belgian frites (french fries), Belgian waffles, and a tasty cookie (or biscuit) called 'speculoos' are just a few of the mouth-watering snack foods that visitors and residents enjoy here.

Then there are restaurants featuring Belgian cuisine specialties including moules frites (mussels and fries), Waterzooi, stoemp potato, and Salade LiĂŠgeoise. Enjoy a Belgian restaurant and you might agree with those who say that in Belgium you get the best of both worlds: the quantity of a hearty German meal and the quality of fine French cuisine. Are you getting hungry for Belgium food yet?

Chocolate If the above quote is true then Belgium is chocoholic heaven. What makes Belgian chocolate unique is the quality of ingredients and an almost fanatical adherence to Old World manufacturing techniques. Even in today’s world of automation and mass production, most Belgian chocolate is still made by hand in small shops using original equipment. In fact, these small chocolate outlets are a popular draw for tourists visiting Belgium today. Much like wineries, tours of

32


Belgian chocolate shops include tastings and exclusive souvenirs. In Belgium, there are some 300 different Belgian chocolate companies, thousands of places to buy chocolate, and hundreds of chocolate goodies to tempt the palate and tilt the scales. Willie Wonka never had it so good. Probably Jean Neuhaus invented the praline. He was the son of Swiss pharmacist living in Belgium. They started a pastry shop in the Brussels Queen Gallery. In 1912 he made the first filled chocolate bonbon. He gave it the name praline.

Weather The weather in Belgium is usually not so good. Usually it's rather cloudy and not very warm. There is also regular rain. But if it’s nice weather it may stay a while and that is a bonus. The average temperature in the summer is around 20 degrees. The winters are mild with an average temperature of 6 degrees. But this is an average and it can be very cold and whenever we have snow the country in an uproar.

33


The culture buildings in Bruges When people ask you :"What do you think when you say" Belgium"? " The answer is absolutely Bruges! There are a few things that you definitely have to visit when you are in Bruges.

'T Zand 'T Zand is one of the most spectacular places in Bruges. You can find here a lot of pubs and restaurants. The name 'T Zand is because the bottom is made out of sand. There is a big statue in the middle with four ladies. The four "Madams" are representing the four Flemish cities: Bruges, Antwerp, Gent and Kortrijk. The concert building is also located here.

Albert I statue and park This statue in memory of the war, is of king Albert I who was very popular with the Flanders people in his role in World war I .On beautiful days you can you can find here a lot of people sitting in the grass.

34


Lake of love It's a beautiful park near to the station where a lot of young couples come. If you like to do a promenade you have to go there.

Fish market On the Fish Market you can buy fresh fish from Monday to Saturday.

City hall A nice detailed building with a lot of small statues close to the fish market. One of the oldest ones in the low countries.

35


The market place It's a large square in the centre of Bruges. You have a wide choice of restaurants and pubs. If you want you can explore Bruges on a horse coach.

The belfry of the hall tower

The carillon is wonderful to listen to. It plays every morning, midday and evening.

36


Sint-Jozefsinsituut Bruges The school is located in the center of the city. It is close to the 2 main shopping streets of Bruges. In the school there are 700 students and 100 teachers. School starts at 8:17 and ends at 4:40 p.m. on Monday and Tuesday. Lunch is always at 11:55. And Thursday and Friday, the school ends at15:50 p.m. We have two months summer holidays in July and August. In the third degree you have 2x per year examinations and in the first and second grade 3x per year.

Director: Mr. Vandorpe

Assistent director: Mrs. Anseeuw

Sources http://www.visitbelgium.com/ http://www.belgium.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Belgium http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/human_rights/specific_issues/economische_so ciale_en_culturele_rechten/ http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2874.htm

37


6.9 Marketingmix Product Een jaar geleden zijn we met het project ‘minionderneming’ gestart. De bedoeling was om vorig jaar al een product te kiezen; daarbij was een van onze opdrachten per twee een idee uit werken. Het beste idee werd dan verkozen en dat was het idee van Aïtana Van Ooteghem en Sien Bonte namelijk juwelen. Aïtana’s nicht heeft een winkel in Knokke, Hypnochic genaamd. Dit heeft de doorslag voor onze keuze gegeven want we hadden enige zekerheid van een eerste leverancier. Bovendien hadden we het geluk dat Loïc’s mama door haar winkel ‘Machteld’ toegang had tot trade mart. Daar ontdekten we het merk ‘Fiell’ bij ‘Kannai’, die onze tweede leverancier werd. Om onze derde leverancier te vinden hebben we een bezoekje gebracht aan ‘k-design’ in Zedelgem. Al snel waren we overtuigd en opgelucht, we hadden onze drie leveranciers gevonden. Onze productassortiment is uitgebreid. Op die manier kunnen we de consumenten een ruim keuze aanbieden. We kozen voor juwelen omdat het een shopping good is. Mensen kopen juwelen omdat ze mooi en uniek zijn. Het is een hebbeding dat direct in het oog springt. Als verpakking voor armbanden hebben we gekozen voor witte zakjes in klein en groot formaat. Voor de oorbellen hebben we kleine witte doosjes met een blauwe strik er rond. Het product wordt telkens in groepjes van vier verkocht. Wij verzekeren een snelle service want iedereen heeft zijn eigen taak. Er is iemand aanwezig om in te scannen, er zijn twee verkopers(-sters), en iemand staat verantwoordelijk voor de kassa. Omdat we kiezen voor juwelen van hoge kwaliteit kunnen we zeer duurzame goederen leveren. Aangezien onze juwelen afhankelijk zijn van trends hebben we gekozen voor een breed en niet diep assortiment.

Productlevenscyclus Doodskopjes

Het zal een korte levenscyclus hebben omdat het nu in de mode is.

38


3D-parels oorbellen

Ze zijn net in de mode en staan aan het begin van hun levenscyclus, en door het simpele design zullen ze langer in de smaak vallen. Peace teken oorbellen

Ze zijn momenteel in de mode bij de jongeren en dat heeft een positief effect in de levenscyclus.

Prijs Per onderneming mag elke leerling tien aandelen verkopen. Onze marketingdoelstelling is om zoveel mogelijk winst te maken. Onze prijszetting is cost-plus-pricing. We nemen de aankoopprijs en doen er een procent bij. We werken met ronde prijzen vb. 7 euro in plaats van 6,95 euro omdat het makkelijker is voor de kassa. Er is dus geen sprake van psychologische prijszetting. Met de concurrentie kunnen we weinig tot geen rekening houden omdat het belangrijk is dat we niet lager gaan dan de verkoopprijs van de leveranciers. Dit is nodig om geen schade brengen aan hun verkoop. We starten met een prijs waarvan we zelf denken dat hij zal aanslaan. Zien we dat het product niet goed verkoopt, dan verlagen we de prijs om de verkoop terug op gang te brengen. Wanneer de verkoop een lange tijd goed verloopt, kunnen we eventuele acties invoeren voorbeeld: bij twee aankopen wordt er 10% korting gegeven op de derde aankoop. Zo wordt de verkoop nog meer gestimuleerd.

39


Plaats De vestigingsplaats van onze minionderneming Bijou-écolier is voorlopig gelegen in de school zelf, het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme. Dit jaar hebben we reeds twee verkoopmomenten gehad. De eerste was na de aandeelhoudersvergadering die plaatsvond in de kapel, daarna was de verkoop in de sportzaal van de school. Tijdens het oudercontact was het een groot succes, bijna onze volledige stock was verkocht. De tweede verkoop was tijdens de klassenraad. Deze vond plaats in Tabigha. Ons volgend verkoopmoment zal plaatsvinden op het Zand, want hier zijn onze doelgroep talrijk aanwezig. Dit jaar maken we een studiereis naar Zweden, hier is het ook de bedoeling om onze producten te gaan verkopen. Ook hebben we de kans om te verkopen in Frankerijk. Naast deze verkoopmomenten georganiseerd door de school, plannen we ook homeparty’s. Het eerste zou doorgaan op 17 november. De plaats waar we onze juwelen bewaren is in de school zelf. Het is een magazijn waar we alles in zakken opbergen. Het is niet zeer groot want juwelen nemen niet veel plaats in. Ze worden per prijs opgedeeld en in kleine zakjes gestopt. De voorwerpen voor de verkoop worden ernaast gezet. Er is een lijst met de warde van de stock. Elke keer als men een juweel aankoopt, wordt het via een scanner aangepast in de lijst.

Promotie Juwelen worden door alle leeftijden gedragen. Onze doelgroep is alle vrouwen met een gevoel voor mode. We hebben ook een leverancier ‘Hypnochic’ die zeer bekend is onder de jongeren. Ons logo bestaat uit een vrouw met een ketting, een ‘collier’ rond haar nek die verwijst naar de naam. Even de naam Bijou-écolier ontleden, ‘Bijou(x)’ is Frans voor juwelen. Onze hoofdgroep is leerlingen daarom ‘écolier’ wat leerling betekend in het Frans. Ook kan je van écolier, collier maken. De x en de extra l zijn weggelaten omdat het mooier oogt. Onze slogan is ‘Le plus aimé’ wat de meest geliefde betekent in het Frans. We kozen voor een Franse naam vandaar de Franse slogan. De kleur zijn gebaseerd op het bekende merk ‘Tiffany & Co’. Een soort hemelsblauw die klasse en frisheid uitstraalt. Bij de verkoop van de juwelen wordt een stand gebouwd die bestaat uit: een poppenhuis met blauw en witte binnenkant, met blauw zand en blauw krippenpapier die versiert, en nog een grote tafel met twee witte lakens. Op die lakens staan kleine houdertjes of buizen in wit en zwart om juwelen aan te presenteren. Verder worden alle witte zakjes op tafel gezet en worden er twee witte lampen bij geplaatst. We presenteren ook setjes op een houten ezeltje, 40


die springt veel sneller in het oog. Het kan bij het begin lang duren vooraleer de combinaties zullen aanslaan maar het is wel iets wat je te allen tijde kunt gebruiken. Het stimuleert ook het koopgedrag van de consumenten want men zal sneller de nijging hebben om de bijpassende juwelen erbij te kopen. Op de tafel liggen folders met de gegevens en sponsors op. We hebben een facebookpagina aangemaakt waar je de collectie kan bekijken, die wordt regelmatig geüpload met nieuwigheden. Ook is er een site actief: www.bijouecolier.be. Omdat juwelen in het openbaar worden opdragen komen onze producten meer in de kijker te staan.

Bronnen http://nl.wikipedia.org/wiki/Productlevenscyclus

6.10 Une campagne publicitair Affiche Voici notre nouvelle affiche. Nous avons créé cette affiche ensemble. Nous avons choisi des couleurs foncés: le noir à l’arrière-fond, et le violet qui montre que les bijoux brillent. Nous avons pris 3 photos des boucles d’oreilles comme exemple, avec un peu d’explication à côté sur les bijoux. On pense que ça va être clair pour le public. Nous avons aussi un nouveau slogan: Bijou-écolier vous fait briller. Ça veut dire que les bijoux feront briller les spectateurs. 8 lignes : Vous voulez être moderne ? Vous voulez avoir plus de confiance ? Vous ne trouvez jamais de bijoux qui vous plaisent ? Voici ce que nous avons pour vous !!! Nous vous présentons une belle collection de bijoux. Il y en a de toutes sortes, nous avons des bracelets avec les perles 3D, en cristal, en fluo, etc. Nous avons également des boucles d’oreilles aussi en perles 3D, en signe de paix, des cerises rose, etc. Ils vous montrent tous clairement vos charmes et ils vous offrent aussi un sentiment respectueux. Nous vendons tout à un prix très démocratique. Les modèles vont attirer les jeunes filles modernes. Quand elles les porteront elles auront plus de confiance en elles-mêmes.

41


Film Dans le film nous vous montrons d’abord les photos des bracelets et après des photos de boucles d’oreilles. Ainsi le public aura une idée de ce qu’on vend et de quelle collection nous avons. Nous employons une manière très vive pour créer ce film, en utilisant des sons du dynamisme et la musique est bien adaptée aux jeunes.

6.11 Emailcontacts with Swedish students E-mail to Jorunn Hello Jorunn I am Tingzhu Wu, my name will make it clear to you that I am a Chinese girl. I am 19 years old. I have no brothers and no sisters. At home, I was always alone, no one to play with, but I have a lot of friends. I am glad that I will meet a new friend, Nice to meet you !!! I have been living in Bruges for 5 years, my home is not far from school, every day I have to cycle to school for about 10 minutes, Bruges is a very beautiful city. Next year if you come here, I will take you around, let you feel the spring here. My hobbies are shopping and playing the piano, I have been studying the piano for 5 years. I also often go out shopping with my friends, and don’t go home before our legs are nearly broken. If you also like shopping, you can come with us and I could give you a lot of advice. At weekends, I generally do homework, I can’t always surf on internet, because my mother, she is very strict. Occasionally I go out with friends bowling or playing a game of billiards. Sometimes I go for dinner, always happy together with my friends. Then I forget how alone I am at home. In a few months, I’m going to meet you. Yesterday, I was out shopping with my friends, looking to buy a coat. Belgian winters not being very cold, it doesn’t seem like a good idea to have such warm clothes, but in a few days’ time, I will go to have a look. I am also a bit nervous, because to go to a completely unfamiliar country, I do not know if I will soon get used to it. I would also like to take an English dictionary with me, because I’m afraid you won’t understand what I say. Do you have any suggestions about what I have to take with me? Have you ever been to Belgium? Are you also nervous to come here? Looking forward to your reply, I hope we will become friends. Tingzhu Wu

42


E-mail Jorunn to me Hey My name is Jorunn. You are supposed to stay whith me when you wisit sweden whith your class. Most people has trubbel to pronounce my name, so if you want to you can call me Crow. I live in Karlsborg, about 30-40 minute busstripp frome school. I live whith my mom and dad. My mom works in a different town, so she is not home for now. We have a cat, Vinja. She is a bit of a pain for me since she runs a lot. I hope you'r not allergic to cats. I see you soon. Jorunn

6.12 Sollicitatiebrief en CV

43


Tingzhu Wu Wantestraat 111 8310 ASSEBROEK e-mail: tingzhu.wu@hotmail.com tel. 0484 74 74 01

Assebroek, 3 januari 2013

T.a.v. mevrouw Van der Meersch Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie Reclame & marketing Geachte mevrouw Van der Meersch Voor mijn werk bij ‘Bijou-écolier’ ben ik op zoek naar een andere functie. Ik studeer Handel in het 6de secundair en wil mij graag kandidaat stellen voor de functie ‘Reclame & marketing’. Ik werk op dit moment als Assistente Aankoop bij Bijou-écolier. In mijn huidige job ben ik verantwoordelijk voor de aankoop van juwelen. Als creatieve geest is het mijn passie om nieuwe acties te bedenken. Ik ken goed Nederlands en Frans. Afkomstig zijnde uit China ken ik perfect Chinees en dat kan interessant zijn voor contacten en communicatie met de geïnteresseerden in dat land. Bovendien krijg ik met die functie ook de mogelijkheid om de verschillende marketingstrategieën te leren toepassen. Affiches maken en werken met grafische programma’s zijn geen probleem. Ik maak gemakkelijk contact met klanten en blijf op de hoogte van de moderne juwelen. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan in hetzelfde bedrijf maar dan in een nieuwe functie. Graag kom ik langs voor een gesprek om mij voor te stellen. Met vriendelijke groet

Tingzhu Wu Aankoopassistente Bijlage 5: CV 44


6.13 Sollicitatiegesprek Datum: 15/01/2013 Aanwezige personen: mevrouw Van Der Meersch, mevrouw De Muynck, mevrouw Declerck en Meneer Vandaele Functie: Reclame & Marketing

6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen Journaal A/P K/O

+/-

A O P

+ + +

A O O P

+ + +

A O O P

+ + + +

A P

+ +

A O P

+ + +

D/C Volg- Rek.nr. Omschrijving nr. 1 1/02/2013 D 40000 Handelsdebiteuren C 70400 Verkopen handelsgoederen C 45110 Verschuldigde btw VF/001 2 1/02/2013 D 40000 Handelsdebiteuren D 70402 Handelskorting op verkopen (-) C 70400 Verkopen handelsgoederen C 45110 Verschuldigde btw VF/002 3 2/02/2013 D 40000 Handelsdebiteuren C 70400 Verkopen handelsgoederen C 74600 Doorgerekende kosten C 45110 Verschuldigde btw VF/003 4 2/02/2013 D 40000 Handelsdebiteuren C 48800 TTB verpakking VF/004 5 3/02/2013 D 40000 Handelsdebiteuren C 70400 Verkopen handelsgoederen C 45110 Verschuldigde btw VF/005

Bedrag in EUR D C 57,48 47,50 9,98

574,75 25,00 500,00 99,75

126,64 84,00 25,00 17,64

19,36 19,36

26,48 23,00 3,48

45


6.15 Journal intime 18/01/2013 La photo de la journée

La vue de ‘Stockholm by night’ était très impressionnante. Il y avait des lumières partout. On les voyait du haut de la montagne à côté de la ville. Il faisait très froid le soir, environ -10 degrés. A cause de la neige il était assez difficile et même dangereux de marcher là-haut, mais on était en groupe et comme ça nous nous sommes bien amusés. Nous sommes rentrés vers minuit et nous étions tous très fatigués. Dans ma chambre, je me suis endormie tout de suite.

Une anecdote Nous étions très contents parce que nous étions en Suède. C’était aussi la première fois que j’ai vu la neige si haut jusqu’à mes genoux. Quand on est sorti, on a jeté des boules de neige à tout le monde, c’était très chouette. On ne peut pas voir des choses pareilles en Belgique.

Le meilleur moment de la journée Le meilleur moment de ce jour-là était la visite au ‘Vasa Museum’- le bateau. Cela est même un peu comme le Titanic mais plus petit. J’aime regarder le Titanic depuis longtemps, cette fois j’ai vu un peu le même bateau, c’est génial, ça je ne l’oublierai pas de toute ma vie.

Le pire moment de la journée Il faisait très froid, on devait par exemple sortir à 22h pour regarder ‘Stockholm by night’. Vu qu’il y avait vraiment beaucoup de neige, je n’ai pas fait attention et je suis tombée sur l’escalier. Mon genou gauche était tout bleu.

La citation de la journée Comme c’est la Suède est blanche! C’est comme un drap qui couvre tout. 46


19/01/2013 La photo de la journée

Vers 16h30 on est parti du bateau au restaurant Pelikan. Après une demi-heure de marche nous y sommes arrivés. Quand on est entré, la moitié du salon était occupée par les élevés de notre école. Deux longues tables du début jusqu’au bout. A la table on parlait, on prenait des photos pour nos amis. C’est peut-être parce que nous étions un grand groupe, on devait attendre presque une heure après nos repas. En l’attendant, je mourais presque de faim.

Une anecdote Ce jour-là était très chouette. On pouvait faire du shopping presque toute la journée. J’ai acheté beaucoup de choses: une robe, une blouse, une bague,… Je me suis bien amusée mais j’ai dépensé trop d’argent.

Le meilleur moment de la journée Après le shopping, à presque midi et demie, je suis partie avec Aïtana et Celine pour le déjeuner. On a pris chacun la lasagne et un gâteau de Suède, c’était délicieux. Pendant notre déjeuner, on parlait et riait comme des folles.

Le pire moment de la journée Pendant le shopping, j’ai perdu mon bracelet parce que je n’ai pas fait attention. Je ne sais pas où il est tombé, et je ne l’ai toujours pas retrouvé.

La citation de la journée Ça ne m’a pas surpris que mes amies ont voulu apprendre quelques phrases en chinois, je le leur ai appris de tout cœur. 47


20/01/2013 La photo de la journée

Avant notre départ vers la Suède, nous avions vu un petit film de ce globen. Mais quand je l’ai vu en réalité, ce n’était pas tout à fait la même chose. Il est plus grand et plus dangereux. Dans chaque globen 16 personnes peuvent entrer. Quand il monte en haute, on peut voir toute la Suède. C’est tout blanc, magnifique. Mais quand il a descendu, j’ai eu peur que ça allait tomber, parce que le bâtiment est vraiment vertical.

Une anecdote C’était le premier jour que j’ai rencontré ma famille d’accueil. Les parents et la fille étaient tous très gentils et accueillants. On a passé toute la soirée en conversant en Anglais. Ils savaient bien parler cette langue.

Le meilleur moment de la journée Sur le bus vers Tibro, j’avais toujours peur que ma famille d’accueil ne viendrait pas me chercher à la station. Mes amis autour de moi disaient qu’elle allait venir me chercher, que je ne devais pas avoir peur. Quand je suis arrivée là, ma famille d’accueil m’attendait déjà.

Le pire moment de la journée Le voyage en bus durait trop longtemps. Après un nap en bus j’avais beaucoup faim et je n’avais rien à manger avec moi. Et comme ça je ne me suis pas senti bien fort et j’avais mal à la tête.

La citation de la journée Ma famille d’accueil disait : ‘on ne savait pas qu’en Belgique les jeunes gens étaient si bien disciplinés’. 48


21/01/2013 La photo de la journée

Quatre filles de notre âge ont présenté un PowerPoint. Elles ont donné des explications sur la Suède, leur système d’éducation et la structure de l’école. Comme ça on a appris beaucoup de choses sur la population, les langues parlées en Suède, l’industrie, le commerce et aussi les relations commerciales avec les autres pays comme la Belgique.

Une anecdote Pendant la journée nous avons pu faire une comparaison entre leur système d’école et le nôtre. On a remarqué que notre système est plus sévère que le leur. Ils sont traités comme des jeunes adultes avec beaucoup de liberté et de facilités. Ils ont par exemple une cafétéria dans l’école où ils peuvent se rendre pendant les pauses.

Le meilleur moment de la journée Le lunch dans le restaurant de l’école était merveilleux. D’abord il y avait 5 différentes salades au choix, après on pouvait choisir entre des plats avec du poulet, du bœuf, du porc ou un plat végétarien. Il y avait aussi un potage délicieux avec du pain frais. C’était comme dans un vrai restaurant.

Le pire moment de la journée En général la journée était très agréable et instructive et il était dommage qu’elle n’a pas duré plus longtemps.

La citation de la journée Un de nos élèves disait : ‘Moi je ne rentre plus en Belgique, je veux rester ici. Leur système d’école est plus sympathique’.

49


22/01/2013 La photo de la journée

Voici le hall de la gare de Göteborg. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui partent. A gauche il y a des toilettes. A droite, derrière les voyageurs il y a des vitrines, des magasins où l’on peut acheter des journaux, même des journaux anglais et français. Il y a aussi de petits restaurants pour prendre un casse-croûte. Tout l’intérieur est propre et les informations sont clairement indiquées.

Une anecdote Ces jours-ci j’ai de bons souvenirs, à notre groupe de 9 personnes. Nous sommes allées faire du shopping ensemble, et après nous sommes allées manger ensemble à un buffet de salade. Le repas était délicieux et bon marché. Nous avons bien ri et nous avons joui de la journée libre.

Le meilleur moment de la journée Le meilleur moment de ma journée était quand je suis allée acheter une robe typiquement suédoise qu’on ne pouvait pas trouver en Belgique. Cette robe, je ne peux pas la porter dans la rue mais je la garde comme souvenir.

Le pire moment de la journée Les discussions sur ce qu’on allait manger à midi duraient presque une demi-heure, et ça était trop longtemps.

La citation de la journée Une fille disait: ‘ Choisissez vite quelque chose à manger, on ne peut pas discuter une demiheure comme ça!’ 50


23/01/2013 La photo de la journée

Le matin, l’école de Tibro organisait un jeu de football entre notre école et l’école de Tibro. C’était du football dans une salle de l’école. Il y avait beaucoup d’enthousiasme et beaucoup d’applaudissement. Je trouve que notre équipe brugeoise avait bien joué et elle s’est bien défendue. Sur la photo vous voyez notre équipe de la sixième année commerce.

Une anecdote Le soir nous sommes allés à la forteresse de Carlsborg. Un guide nous a donné des explications sur une guerre et il nous a conduit à travers des salles obscures et en passant les sons de mitraillettes. Il faisait noir, à cause de cela et aussi à cause du froid je n’avais pas beaucoup envie.

Le meilleur moment de la journée Le meilleur moment était le match de football. Il a amélioré l’atmosphère dans notre classe.

Le pire moment de la journée Quand j’avais peur pendant la promenade dans la forteresse. Tout d’un coup il y a eu une explosion d’un canon. Cela m’a effrayée.

La citation de la journée Un collègue de ma classe disait à haute voix: ‘ Tiens, les filles suédoises savent bien jouer!’

51


24/01/2013 La photo de la journée

Ce jour-là on pouvait choisir ce qu’on allait faire: faire du shopping, explorer la nature ou faire du sport. Moi j’ai choisi la nature-exploration parce que pour moi c’est une occasion unique pour voir la nature en Suède. Il y a des domaines et des domaines blancs de neige. Les arbres, avec ces feuilles enneigées comme dans les contes de fées. Je ne suis pas du tout déçue de cette nature-exploration.

Une anecdote Pendant que nous étions en train d’explorer la nature, nous avons jeté des boules de neiges à tout le monde. A cause de la température, environ -10 degrés, nos cheveux avec de la neige dedans étaient gelés. Il y avait aussi quelqu’un qui est tombé malade. Mais on s’était bien amusé.

Le meilleur moment de la journée Le meilleur moment était quand j’ai réussi à attraper quelqu’un avec ma boule de neige.

Le pire moment de la journée Le pire moment était quand moi-même j’ai dû attraper une boule de neige sur ma tête et j’avais vraiment mal. Et mes cheveux étaient aussi gelés.

La citation de la journée Quand on jouait avec les boules de neige, on criait tout le temps: ‘ Attention à la boule de neige!’ 52


25/01/2013 La photo de la journée

Sur la photo on voit l’aéroport de Charleroi. Quand l’avion a atterri je me suis dit: ‘Ah! je suis presque chez moi !’ J’étais si loin de ma famille, je serai contente de revoir mes parents, ma meilleure amie,… Tout de suite on sentait qu’il faisait beaucoup plus chaud ici qu’en Suède. Pour moi, je préfère la Belgique avec la vie journalière.

Une anecdote Le matin à 6h30, on est monté sur l’avion et une fois dans le plein air tout le monde s’est endormi. Ce qui était frappant c’est que, en partant en Suède on racontait beaucoup, il y avait beaucoup de bruit. Maintenant c’était le silence complet.

Le meilleur moment de la journée Quand on est monté en avion, on était content parce qu’on savait : on va à la maison.

Le pire moment de la journée Le pire était que nous devions dormir dans le bus vers la l’aéroport Skavsta, et on pouvait seulement dormir 3 heures dans le bus.

La citation de la journée Tout le monde dit: ‘ On reviendra!’

53


6.16 Ondernemer voor de klas In the pocket Pieterjan Bouten is een ondernemer van 31 jaar oud. Hij heeft 4 jaar universiteit gedaan en daarna nog een jaar in Spanje. Hij is de stichter van de onderneming en neemt ook de leiding op zich. Het bedrijf helpt zijn klanten op het gebied van mobiel internet. Het groeide in een paar jaar tijd van enkele mensen tot een team van 35 werknemers. Het bedrijf ontwerpt programma’s en apps voor smartphone en tablets voor zijn klanten. Het volgt de evolutie van die toestellen op de voet want er komen altijd meer en betere smartphones en tablets op de markt. Tegenwoordig is mobiel internet veel meer dan desktop internet. Sinds 2011 gebruiken meer en meer mensen de smartphones, de apps op de app store wordt 25 biljoen keer gedownload. Zo’n bedrijf starten is uiteraard niet makkelijk, het enige wat je kan doen is hard werken en ervoor gaan. Soms wordt er een moeilijke beslissing genomen en je weet niet altijd of het de juiste is. Je moet immers bepaalde dingen en ontwikkelingen kunnen voorzien. Het voordeel is dat je een team bent en dat je op die manier overleg kunt plegen met de gespecialiseerde medewerkers. Op het einde van de presentatie heeft Pieterjan nog een paar voorbeelden gegeven van apps: Samsung Eco Bubbel: + 100 000 keer gedownload in de wereld. Tribal DDB – Volkswagen Golf Story is de winnaar van 5 Europese onderscheidingen en een zilvermedaille. VRT: de app van VRT werd verkozen tot app van het jaar 2011 in België. Het was heel interessant een jong en dynamisch ondernemer aan het woord te horen. Het gaf ons een goed idee van wat er allemaal komt bij kijken als je een bedrijf start, vooral op een gebied dat nog in volle ontwikkeling is. Maar met inzet en de nodige professionele kennis kun je op korte tijd een grote vooruitgang boeken.

54


6.17 Analyse van de jaarrekening Juwelier Geers Goudsmid nv Wij hebben voor de onderneming Juwelier Geers Goudsmid gekozen. Het bedrijf is vrij gekend. Als je naar de resultatenrekening kijkt behalen ze grote winsten. Er bevinden zich grote prijsmarges tussen de producten. Zo vind je er al een uurwerk voor 89,00 euro terwijl ze er ook hebben van 699,00 EUR, dus ze hebben juwelen voor iedereen. Hiernaast heeft deze juwelier producten voor verschillende leeftijdscategorieën. Ze hebben klassieke en ietwat oudere juwelen, maar tegelijk hebben ze ook frisse en moderne juwelen. De link met deze onderneming en onze minionderneming is zeer duidelijk, Juwelier Geers Goudsmid verkoopt namelijk ook juwelen. Maar ze verkopen ook uurwerken, en trouwringen.

Liquiditeit Jaar 2011 Liquiditeit in ruime zin

Jaar 2010 1,67

1,74

Jaar 2011 Jaar 2010 362.577,00 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 10.116,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 0,00 VIII. Geldbeleggingen 25.723,00 IX. Liquide middelen 15.132,00 X. Overlopende rekeningen 413.548,00 Totaal

339.820,00 5.139,00 0,00 24.015,00 12.428,00 381.402,00

Jaar 2011 Jaar 2010 244.805,00 2.619,00 247.424,00 Totaal

217.180,00 1.941,00 219.121,00

Vlottende activa

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Formule: Vlottende activa / Vreemd vermogen op korte termijn + overlopende rekeningen De liquiditeit in ruime zin van 2011 bedraagt 1,67 en van 2010 1,74. Dat wil zeggen dat deze onderneming in staat is om zijn vreemd vermogen in korte termijn terug te betalen. Een hoge liquiditeit is hier vooral te wijten aan de grote voorraden.

55


Liquiditeit in enge zin VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

0,21

0,19

Jaar 2011

Jaar 2010

10.116,00

5.139,00

0,00

0,00

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

25.723,00 24.015,00 15.132,00 12.428,00 50.971,00 41.582,00 Totaal Jaar 2011 Jaar 2010

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

244.805,00 2.619,00 247.424,00

217.180,00 1.941,00 219.121,00

Formule:

Vlottende activa – voorraden / Vreemd vermogen op korte termijn De liquiditeit in enge zin van 2011 bedraagt 0,21 en in 2010 1,19. Dat wil zeggen dat deze onderneming in 2011 niet in staat is om zijn vreemd vermogen in korte termijn min de voorraden terug te betalen maar wel in 2010.

Solvabiliteit Formule: (Eigen vermogen / Totaal vermogen) X

100 De solvabiliteit bedraagt 37%. Dit wil zeggen dat de onderneming uit 37% eigen vermogen bestaat. Dit is goed, want de regel zegt dat een onderneming minstens uit 1/3 eigen vermogen moet bestaan.

Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

Jaar 2011 170.359,00 464.021,00 37%

Rendabiliteit Formule: (Winst/verlies van het boekjaar na belastingen / Eigen vermogen) X 100 De rendabiliteit bedraagt 17,17%. Hierbij zien we als het stukje eigen vermogen dat de ondernemer in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd wel genoeg oplevert. Een winstgevendheid van 17,17% is zeer goed.

Winst van het boekjaar Eigen vermogen REV

Jaar 2011 29.256,00 170.359,00 17,17%

EBIT EBIT betekent winst voor interesten en belastingen, hiervoor moet je de bedrijfsopbrengsten aftrekken van de bedrijfskosten. Dus voor het boekjaar 2011 bedraagt dit 34.260, dus de winst voor de belastingen en interesten bedragen 34.260 EUR. 56


Verticale analyse balans ACTIVA

Boekjaar 2011

VASTE ACTIVA

22,66%

I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

0,00% 0,00% 22,66% 0,00% 10,03% 11,42% 1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VLOTTENDE ACTIVA

77,34%

V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

0,00% 0,00% 67,81% 67,81% 0,00% 0,00% 1,89% 1,77% 0,12% 0,00% 0,00% 4,81% 2,83%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

57


PASSIVA EIGEN VERMOGEN

34,94%

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

11,60% 11,60% 23,34% 1,16% 0,00% 22,18% 4774,03% 0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

BELASTINGEN

0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstelling en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65,06%

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden

18,79% 18,79% 18,79% 0,00% 45,78% 4,92% 11,42% 11,42% 0,00% 19,95% 19,95% 0,00% 0,00% 1,33% 1,33% 0,00% 8,16%

X. Overlopende rekeningen

0,49%

TOTAAL DER PASSIVA

100,00%

Bij de verticale analyse van de balans stellen we alles van de balans gelijk aan 100%

58


Horizontale analyse van de balans en resultatenrekening

ACTIVA

2010

2011

VASTE ACTIVA

100,00%

146,65%

I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 146,65% 0,00% 76,50% 1572,37% 74,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VLOTTENDE ACTIVA

100,00%

108,42%

V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 106,70% 106,70% 196,85% 188,58% 571,17% 0,00% 0,00% 107,11% 121,76%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

115,23%

59


PASSIVA EIGEN VERMOGEN

100,00%

109,65%

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1,00% 1,00% 115,18% 1,00% 0,00% 116,10% 112,38% 0,00%

100,00%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

118,47%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

134,79% 134,79% 134,79% 0,00% 112,72% 174,15%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

86,78% 86,78% 0,00% 106,17% 106,17% 0,00%

100,00%

96,11%

100,00% 100,00% 100,00%

96,11% 0,00% 183,16%

100,00%

134,93%

100,00%

115,23%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstelling en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op het jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

Opmerking: Deze horizontale analyse is echter wel gebaseerd op 2011 en niet op 2010. Voor het boekjaar 2010 hadden we geen gegevens. 60


6.18 Starting up a new business in the UK This year we started up a business in Belgium named Coco Café. Mainly due to the great success in Belgium we want to relocate our business to London. We have done some research and found that the British people are drinking more and more coffee. Because London is now also the place to be for tourists and we think it could be a good opportunity for us starting up a coffee shop in London.

Concept Name, logo and slogan Our enterprise is called Coco Café. Coco stands for coffee and cookies. These are the items that we sell. Café is the French name for coffee. We choose brown for our logo. Brown is the colour of coffee and that’s also our house style. Everything of our enterprise is based on brown. It is a very warm color and it relaxes people. The slogan of our enterprise is ' Just cocolicious!'. Cocolicious comes from the word delicious mixed with our name coco.

Assortment We plan on attracting customers, the local population and tourists, by providing them with the best quality of Belgian coffee, cookies and chocolate. The main product of our enterprise is the traditional coffee of our Belgian supplier Hoorens. They sell delicious traditional coffee that everyone likes. We not only sell coffee but also chocolate and cookies like Jules Destrooper, Lotus, Non Stop cookies and Toblerone. Everybody knows that British people like breakfast and we would like to offer a wide breakfast with coffee of course!

We have 4 products that we’re definitely going to sell in our coffee shop:

Excellent Body Deliciously soft and aromatic, slightly sour taste.

61


Coffee pads Our mocha was the best also in the coffee pads. It is a nice cream with a delicious taste of coffee.

Non Stop! Cookies Chocolate chip cookies to lick your fingers! You will have never enough of it.

Toblerone A Swiss milk chocolate bar with honey and almond nougat.

62


Location We plan to start up our shop in London. We chose London because of their large shopping streets. We believe that the shopping area would be the perfect location to attract the tourists as well as the local people. At the moment, our first choice would be Oxford Street. When the people are tired of shopping and walking they will come to Coco CafĂŠ and drink a coffee and have a nice chat.

Goal Our future goal would be that Coco CafĂŠ will be known as the best coffee shop in London and to make the Belgian coffee the most popular coffee in Great Britain.

63


Work premises Our shop must be located near or in Oxford Street in London. It should have large windows to show the many varieties of coffee. People must be impressed by the large windows. If you walk into our shop you see a large counter where we will serve our coffee, cookies, chocolate and breakfast. In the back of our shop you see a large closet where our coffee will be presented. Our shop should always smell like coffee. People can sit and talk while they are enjoying a coffee. Like we said the colour of our house style is brown. Our shop will be painted brown and that is giving a feeling of coziness. In the shop there will be several coffee mills. These will represent the traditional coffee that we serve to our customers.

Steps To start up a business you have to follow different steps that are necessary to start a good business. http://www.sba.gov/content/follow-these-steps-starting-business https://www.gov.uk/starting-up-a-business/start-with-an-idea

1.

Write a business plan

First you have to write a business plan. This is an essential roadmap for business success. It outlines the route that a company intends to take to grow revenues.

2.

Choose a business location

Choosing a business location is perhaps the most important decision. It involves looking at staying on budget, understanding state laws and taxes.

3.

Finance your business

Before you start a business you need money. You have to find a bank that wants to borrow you money and that gives you a low-interest. The best bank for taking a loan is Barclays. It’s a well-known bank that’s very popular in the UK.

4.

Determine the legal structure of your business

When starting-up a business, you must decide what form of business that you want to be. You can choose between 3 choices of business forms:   

Sole traders : If you’re a sole trader, you’re running your own business as an individual. Limited companies Partnership

64


At first we will start as sole trader but we are definitely going to a Partnership or Limited company afterwards.

5.

Register a business name

The name of your business is very important. To register a company we needs to pay 15 $. An Employer Identification Number (EIN) is also known as a Federal Tax Identification Number, and is used to identify a business entity. Generally, businesses need an EIN. You may apply for an EIN in various ways, and now you may apply online. You must check with your state to determine if you need a state number or charter.

6.

Register for state and local taxes

In addition to business taxes required by the federal government, you will have to pay some state and local taxes. Each state and locality has its own tax laws.

8.

Hire employers

Conclusion We have worked step by step in starting a new business in the UK. We did some research and sent emails to the Chamber of Commerce in the UK. We realized the 4 basic P’s: product, place, price and promotion. We hope to have a successful business in the UK. We learned that you must have a good business plan and have good ideas. It will be difficult but we definitively want to start up our business in the UK.

References http://www.sba.gov/content/follow-these-steps-starting-business https://www.gov.uk/starting-up-a-business/start-with-an-idea www.britishchambers.org.uk/ www.doverchamber.co.uk/

65


6.19 La plainte/ Le commerce par téléphone Le commerce par téléphone Laurence

Tingzhu

Aïtana

Bonjour, Laurence Roussel à l’appareil, la secrétaire de la firme Mer D’ocre. Bonjour, ici Tingzhu Wu, du service des Achats de la firme Bijou-écolier Comment puis- je vous aider? Le 23 mars dernier, nous avons commandé 25 paires de boucles d’oreilles, mais nous avons constaté que 5 paires de boucles d’oreilles ne nous sont pas parvenues. Attendez madame, je vais le vérifier. Quel est le type de boucles d’oreilles? KD 2655. Dans notre système je vois que vous n’avez payé que 20 paires de boucles d’oreilles. Comme nous n’avons pas encore reçu les autres paires, nous avons décidé de seulement payer les paires qu’on a reçues. Mais madame, selon mes informations, nous vous avons envoyé 25 paires. Non, seulement 20 paires. Bon, est-ce que je pourrais parler au responsable, madame Van Den Oever, s’il vous plaît? Oui, je vous la passe. Bonjour, Nathalie Van Den Oever à l’appareil. Bonjour, ici Tingzhu Wu, du service des Achats de la firme Bijou-écolier. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Le 23 mars dernier, nous avons commandé 25 paires de boucles d’oreilles, mais nous avons dû constater que 5 paires de boucles d’oreilles ne nous sont 66


pas parvenues. C’est vrai? Je vais le vérifier. Madame, vous avez raison, excuseznous. Je vous les fais parvenir tout de suite, dans 2 jours vous les aurez. Je paierai les 5 paires dès que je les reçois. Pas de problème, madame. Pour ces 5 paires de boucles d’oreilles, nous vous donnons une réduction de 15%. C’est parfait. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.

6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

67


6.21 Bedrijfsbezoeken 6.21.1

Verslag: Inredia

De laatste dag dat we in Zweden waren, hebben we twee bedrijven bezocht, één van die twee is Inredia. Dit is een modern interieur design bedrijf die een hele industrie van meubels maken heeft opgezet. Ze maken hierbij gebruik van veel verschillende flashy kleuren, wat mij niet onmiddellijk ligt. Het bedrijf ligt in de stad Tibro, met 10 600 inwoners. Deze stad is het centrum van meubelen en interieur design, met goede communicatie met de steden van Zweden (Skövde, Jönköping, Göteborg en Stockholm). In 1930 evolueerden de kleine meubelmakers naar kleine bedrijven. In 1950 en 1960 wordt de stad Tibro veel groter, ze bouwen 400 huizen en die noemen ze ‘Brittgarden’. In 1973 telden de belangrijkste meubelmakers in het Noorden 1100 werknemers. Het project ‘Tibro in Ontwikkeling’ werd toegepast van 2002-2005. Er werd eerst een analyse gemaakt van de huidige situatie: ‘Dit is Tibro’. Dan organiseerde men grote vergaderingen en debatten. Hier en daar begonnen mensen verantwoordelijkheid op te nemen. Dat leidde tot drie grote perspectieven: wat wensen wij, wat kunnen wij en wat moeten wij: hoe kunnen wij creatief zijn inzake onze toekomst, wat zijn onze huidige bekwaamheden en welke zijn de toekomstige eisen van de ons omringende wereld. De sterke drijvende krachten zijn dat de globalisatie verder gaat, een snelle ontwikkeling van de technologie en een toenemende elektronische communicatie. De troeven in Tibro zijn design, een diepgaande kennis van ontwerpen en hoe die technisch uitvoeren. Tibro zorgt voor een actief sociaal leven, brengt hoger onderwijs dichterbij. De echte uitdaging is de vele ideeën in werkelijkheid om te zetten. De visie van Tibro in 2017 bestaat erin een levensstrategie en een zakelijke strategie uit te werken voor zichzelf en voor de wereld. De bedoeling van de industrie is veranderen. De diensten worden duurder en de producten worden goedkoper, de productieplaatsen en de diensten worden verplaatst. Er zijn ook strengere milieunormen. De experimenten inzake producten en diensten worden belangrijk. De sociale patronen zijn veranderd: de bevolking is verouderd, huisvesting wordt belangrijk, de mobiliteit is toegenomen, de aandacht voor de gezondheid is groter geworden,... Er zijn ook verschuivingen in de machtsstructuren. Er is afnemend engagement in de traditionele politiek, de beslissingen worden verderweg gemaakt en het belang van de media is toegenomen. 68


6.21.2

Verslag: Modular

Op vrijdag 15 maart bezochten we het bedrijf Modular samen met Zweedse leerlingen. Modular is een bedrijf dat designverlichting maakt. Het is een pionier, wereldwijd bekend voor zijn hoge kwaliteit. Ze verdelen hun producten in 75 landen. 80% van de omzet gaat naar het buitenland. Het hoofdkwartier is sinds 1980 gevestigd in Roeselare en stelt 160 mensen te werk. Modular heeft vestigingen in Nederlands, Zweden en Frankrijk. In 2007 werd een nieuw hoofdkwartier ‘The Light Box’ gebouwd op een terrein van 2,2 hectare, 10 000 m 2 kantoren. De LED toren en videomuur is een uniek project in Europa. Het bedrijf mikt op innovatie, creativiteit en oorspronkelijkheid. Het beschikt over een ontwerpteam van 12 ontwerpers. België brengt de producten als groothandelaar op de markt. In Nederland zorgen vertegenwoordigers voor de distributie. In Frankrijk zijn er verlichtingswinkels. Verlichtingsapparatuur wordt geïnstalleerd in kantoren, woningen, handelszaken, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Daarbij wordt samengewerkt met ontwerpbureaus, architecten, landschapsarchitecten, interieurarchitecten en lichtontwerpers. Modular doet er alles aan om zijn klanten gunstig te stemmen. Het bezorgt hen een goed gevoel en het besef dat ze mee grenzen verleggen op het gebied van vermaak, creativiteit en sport. Er wordt op verschillende manieren aan communicatie gedaan naar de klanten toe. De producten worden op beurzen getoond en reclamecampagnes worden georganiseerd ten minste twee keer per jaar. Die campagnes richten zich vooral naar het buitenland. Gedrukt advertentiemateriaal bestaat uit een catalogus van 900 bladzijden die het hele gamma van producten toont, een handleiding die stap per stap de bediening toont en een brochure die de voornaamste toepassingen illustreert. Het bedrijf kan online geraadpleegd worden op een website met beveiligde gebieden. Daar bevindt zich ook een nieuwsbrief, naar keuze commercieel of technisch. Daarna hebben we nog een rondleiding gekregen in het bedrijf. We hebben daar veel nieuwe dingen gezien, die bovendien ook mooi van ontwerp waren.

69


6.21.3

Verslag: Prisma Teknik

Tijdens onze week in Zweden bezochten wij ondermeer het bedrijf Prisma Teknik. Het bedrijf bevindt zich in de stad Tibro. Het bedrijf startte 25 jaar geleden. Het bestaat uit verschillende afdelingen: prisma care ab, prisma teknik ab, prismahuset ab en prisma light ab. De heer Jan Lund heeft ons rondgeleid en over prisma light ab uitleg gegeven. Het bedrijf zoekt naar oplossingen van specifieke problemen voor mensen in nood. Dit is te zien in de producten die ze maken. Het bedrijf produceert camera’s voor verkeerslichten en verlichtingsmateriaal in woongebieden en langs wegen. Hun moderne blauwe verkeerspaal wordt in 18 landen ingevoerd, waaronder Noorwegen, Finland, Ierland enzovoort. De bedoeling is om door op de knop te duwen het verkeerslicht van rood op groen te doen springen voor voetgangers. Zo kunnen die op elk ogenblik

veilig de straat oversteken. Een andere, zwart-wit paal is een gelijkaardig toestel, dat dient voor het openen van deuren, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Het is veel gemakkelijker dan een deurknop en ook hygiënischer. In Zweden en de andere Scandinavische landen wordt het toestel veel gebruik, omdat men er heel erg op hygiëne gesteld. Het bedrijf maakt ook een wit straatlicht dat veel beter is dan het gewone straatlicht. Het is 2x sterker om alles veel duidelijker te kunnen zien. Op die manier kunnen voetgangers, fietsers, motorrijders en de auto’s op een veiliger manier de weg gebruiken. Na 1993-1994 maakte het bedrijf alleen winst, het leed geen verlies. Zo konden ze veel geld geven aan mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld in Afrika. Die bedrijfsbezoek toonde duidelijk aan dat Zweden een heel vooruitstrevend land is op het gebied van de moderne techniek, o.m. in de elektriciteit en de elektronica. Het gaf ons een goed idee hoe een modern bedrijf gerund wordt. Ik vind het goed dat er extra aandacht wordt besteed aan veiligheid van de mensen. De producten die Prisma Teknik ab ontwikkelt zijn ook niet vanzelfsprekend. Je ziet dat hierover nagedacht is.

70


7.

Conclusie

Het was een heel mooie ervaring. We hebben enorm veel geleerd door wat wij heel het jaar hebben gedaan. Onze reis naar Zweden was een heel bijzondere gebeurtenis, het communiceren met klanten bij ieder verkoopmoment van onze minionderneming en het leren verslagen maken van onze vergaderingen. Veel dingen zullen we later kunnen gebruiken zoals: een logboek maken, aandacht voor relaties en het willen zoeken naar oplossingen. Wat we op een kleine schaal hebben gedaan, zal ons bekwaam maken om iets te ondernemen op grotere schaal. Het was interessant om te weten te komen hoe ik later een zelfstandig bedrijfje kan opstarten. Ik weet nu bijvoorbeeld dat er cursussen bestaan als ‘Jonge Ondernemers’. Dat kan praktisch zijn voor ons. Onze groep is heel dynamisch en enthousiast om een goed resultaat te hebben. We konden een taak doen die iedereen graag aanvaardde. Ook het verwisselen van functies was leerrijk. De leden van onze minionderneming probeerden een gezonde en eerlijke concurrentie uit te bouwen. Het zal een mooie herinnering zijn aan het secundair onderwijs. We kunnen nu met een gerust hart het jaar afsluiten. Ik wil daarom de directie en al de leerkrachten van het Sint-Jozefsinstituut bedanken voor deze unieke kans tot leren zelfstandig ondernemen.

71


8.

Bijlagen

8.1 Bijlage 1: Uitnodiging

Bijou-écolier Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Mevrouw Wu Tingzhu Wantestraat 111 8310 ASSEBROEK

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk Bijou/01

uw kenmerk 2012-10-09

Geachte mevrouw Wu Als minionderneming Bijou-écolier nodigen wij u graag uit op onze aandeelhoudersvergadering. Die heeft plaats op 16 oktober 2012 om 19.30u in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge (ingang Giststraat). Ook de twee andere miniondernemingen, Verto en Coco café, zullen aanwezig zijn. Op de agenda staan volgende punten:   

Verwelkoming door de voorzitter Toelichting over het doel en de werking Vooruitzichten voor de nabije toekomst

We hopen u op de vergadering te mogen verwelkomen en bieden u na afloop graag een drankje aan. Gelieve uw aan- of afwezigheid te bevestigen door u aan te melden op de site: http://mini.jozefienen.be met uw persoonlijke wachtwoord: 1xK4KT Als uw gegevens niet correct zijn, kan u die online aanpassen. Aanwezige aandeelhouders ruilen ter plaatse onderstaand strookje in voor hun aandeel. Mogen we u vragen om dit ondertekend mee te brengen. Met vriendelijke groeten

Tingzhu Wu Aankoop Bijou-écolier 72


Minionderneming Bijou-écolier – Ontvangstbewijs aandeel

Aandeelhoudersvergadering 16 oktober 2012

Tingzhu Verklaart haar aandeelhoudersbewijs van de minionderneming Bijou-écolier ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2012.

handtekening

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

73


8.2 Bijlage 2: Afgenomen enquête

Enquête: Bijou-écolier Goeiedag, wij zijn leerlingen uit het laatste jaar Handel. We creëerden de minionderneming Bijou-écolier en we verkopen armbanden en oorbellen. Mogen we u daarover een paar vragen stellen? 1. Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw 2. Woont u in Brugge? o Ja o Nee 3. Wat is uw leeftijd? o 0-20 jaar o 21-40 jaar o 41-60 jaar o >60 jaar 4. Draagt u graag juwelen? o Ja o Nee 5. Hoeveel euro bent u bereid maximaal uit te geven aan een juweel? o €10-15 o €15-20 o €20-25 o €25-30 o Meer dan €30 6. Heeft u al problemen gehad bij aankoop van juwelen? o Nee o Zo ja, welke? …………………………………………………………………….

74


7. Hoeveel juwelen koopt u per jaar? o 0-5 o 5-10 o 10-15 o 15-20 o Meer dan 20 keer per jaar 8. Wat draagt u het meest: o Ringen o Oorbellen o Kettingen o Armbanden o Andere namelijk:………………………. 9. Heeft u een voorkeur voor merkjuwelen? o Ja (zie vraag 10) o Nee, als ze maar mooi zijn 10. Welke merken koopt u het meest? ……………………………………………………………………………………….. 11. Waar in Brugge koopt u meestal uw juwelen? (meerdere antwoorden mogelijk) o Specifieke standjes (zoals op de markt…) o Juwelierszaak o In het warenhuis o Elders:………………………. 12. Hoeveel tijd besteedt u in een juwelenwinkel? (1:heel weinig 5: heel veel) 1

2

3

4

5

13. Wat voor soort winkel trekt uw aandacht? o Kleurrijk o Modern o Klassiek o Sober

75


8.3 Bijlage 3: Lettre commerciale (assortiment)

Bijou-écolier TEL 050 33 19 43 Zilverstraat 26 Fax 050 34 30 51 BE-8000 BRUGES

Tina Van Mensel Rue du Vertbois 45 BE-4000 LIÉGE votre lettre du

vos références

nos références

Bruges 2012-10-22

Présentation de l’assortiment de notre mini-entreprise Madame, Monsieur Nous sommes des élèves en 6ieme Commerce de l’Institut St-Joseph. Nous avons une minientreprise Bijou-écolier qui vend des bijoux. Nous avons l’honneur de vous présenter nos produits sur le site web www.bijouecolier.be Sur notre site vous découvrirez nos bracelets et nos boucles d’oreilles. En annexe vous trouverez notre catalogue. Notre moment de vente aura lieu vendredi, le 26 octobre 2012, de 17h à 19h. L’entrée est via l’Institut St-Joseph. Nous vous remercions de votre confiance en notre mini-entreprise. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Tingzhu Wu Responsables service des Achats

76


8.4 Bijlage 4: Affiche (campagne publicitaire)

77


8.5 Bijlage 5: CV (Nederlands, Frans, Engels)

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: Adres: GSM: E-mail: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geslacht: Burgerlijke staat:

Wu Tingzhu Wantestraat 111, 8310 Assebroek 0484 74 74 01 tingzhu.wu@hotmail.com 1992-01-02 Liaoning (China) Belg V Ongehuwd

OPLEIDING 2012-2013: 2007-2012: 2005-2007:

Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel OLVH Sint-Andries ASO Sint-Pieterscollege Blankenberge ASO

WERKERVARING 2012-2013: 2011-2012:

Aankoopassistente in minionderneming ‘Bijou-écolier’ Delhaize Sint-Andries

TALENKENNIS Nederlands Frans Engels Chinees

Mondeling Goed Goed Matig Goed

Schriftelijk Goed Goed Matig Goed

COMPUTERKENNIS Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Publisher Microsoft PowerPoint

PERSOONLIJKE GEGEVENS Rijbewijs: geen Hobby’s: zwemmen, lezen 78 www.mytaggle.be/Tingzhu


Curriculum Vitae Données personnelles Nom: Prénom: Adresse: Date de naissance: Adresse e-mail: État civil: Nationalité: Lieu de naissance: Numéro de portable:

Wu Tingzhu Wantestraat 111 8310 Assebroek 02-01-1992 tingzhu.wu@hotmail.com célibataire belge Liaoning (Chine) 0484 74 74 01

Formation 2012-2013: 2007-2012: 2005-2007:

Sint-Jozefsinstituut Bruges Commerce OLVH Sint-Andries ESG Sint-Pieterscollege Blankenberge

Expérience (stage) 2012-2013: 2011-2012:

Responsable des achats chez la mini-entreprise ‘Bijou-écolier’ Delhaize Sint-Andries

Connaissance des langues Chinois: langue maternelle

néerlandais français anglais allemand

comprehension écrite bonnes bases bonnes bases bon bonnes bases

compréhension orale bonnes bases bonnes bases bon bonnes bases

expression écrite

exprssion orale

bon bon bon notions

bon bon bon bon

Divers Connaissances informatiques: Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Publisher Microsoft PowerPoint Permis de conduire: / Hobbys: nager, lire Propre véhicule: / 79 www.mytaggle.be/Tingzhu


Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Name: Address: Mobile number: E-mail: Date of birth: Birthplace: Nationality: Sex:

Tingzhu Wu Wantestraat 111, 8310 Assebroek 0484 74 74 01 tingzhu.wu@hotmail.com 1992-01-02 Liaoning (China) Belgian Female

EDUCATION 2012-2013: 2007-2012:

Sint-Jozefinstitute Bruges Technical Secondary Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Sint-Andries General Secondary Education

2005-2007:

Sint-Pieterscollege Blankenberge, Dutch and French

WORK EXPERIENCE 2012-2013: 2011-2012:

Young enterprise ‘Bijou-écolier’: purchasing manager Delhaize Sint-Andries: cashier

SKILLS LANGUAGES Dutch French English Chinese

Good Good moderate mother tongue

COMPUTER Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Publisher Microsoft PowerPoint

PERSONAL DETAILS Hobbies: reading, swimming

80 www.mytaggle.be/Tingzhu


8.6 Bijlage 6: Verkoopfactuur

81


8.7 Bijlage 7: Analyse jaarrekening

Balans

Jaar 2011

Jaar 2010

121.157,00

82.619,00

0,00 0,00 121.157,00 0,00 53.636,00 61.055,00 6.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 82.619,00 0,00 70.114,00 3.883,00 8.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413.548,00

381.402,00

0,00 0,00 362.577,00 362.577,00 10.116,00 9.482,00 634,00

0,00 0,00 339.820,00 339.820,00 5.139,00 5.028,00 111,00

VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

0,00 0,00 25.723,00 15.132,00

0,00 0,00 24.015,00 12.428,00

TOTAAL DER ACTIVA

534.705,00

464.021,00

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen

82


PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

186.804,00

170.359,00

62.000,00 62.000,00 124.804,00 6.200,00 0,00

62.000,00 62.000,00 108.359,00 6.200,00 0,00

118.604,00 25.527.000,00 0,00

102.159,00 22.715.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

347.901,00

293.662,00

100.477,00 100.477,00 100.477,00

74.541,00 74.541,00 74.541,00

0,00

0,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

244.805,00

217.180,00

26.309,00 61.049,00 61.049,00 0,00

15.107,00 70.347,00 70.347,00 0,00

C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol- digingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden

106.694,00 106.694,00 0,00

100.489,00 100.489,00 0,00

7.133,00 7.133,00 0,00 43.620,00 2.619,00

7.422,00 7.422,00 0,00 23.815,00 1.941,00

534.705,00

464.021,00

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

83


RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten

Jaar 2011

Jaar 2010

78.123,00

75.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

43.863,00

30.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 38.805,00

0,00 0,00 0,00 29.303,00

0,00 0,00 5.058,00

0,00 0,00 1.097,00

34.260,00 1.819,00

44.694,00 1.574,00

0,00 0,00 1.819,00

0,00 0,00 1.574,00

12.498,00

11.093,00

0,00

0,00

0,00 12.498,00

0,00 11.093,00

23.581,00

35.175,00

11.228,00

0,00

A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Aankopen 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden ,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + ) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten

0,00 11.228,00

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.809,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.175,00

IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 84


B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

8.364,00 8.364,00 0,00

5.919,00 5.919,00 0,00

26.445,00 26.445,00

29.256,00 29.256,00

85


8.8 Bijlage 8: Starting up a new business in the UK Chamber of commerce and industry Birmingham

Response:

86


Chamber of commerce and industry Devon:

No response

Chamber of commerce London:

87


Chamber of commerce London:

Response:

88


8.9 Bijlage 9: Lettre commerciale (plainte)

Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 BRUGES Tél. 050/ 68 92 51

Mer D’ocre À l’attention de Nathalie Van den Oever Kustlaan 38 8300 KNOKKE

Votre lettre du

Vos références

Nos références Bijou/01

Date 2013-03-28

Livraison boucles d’oreilles KD2655

Madame Nous vous remercions pour la livraison, en date du 23 mars dernier, de 25 paires de boucles d’oreilles (type : KD2655). Malheureusement, nous avons dû constater que 5 paires de boucles d’oreilles ne nous sont pas parvenues. Veuillez nous envoyer de toute urgence les pièces qui manquent. Nous ne pouvons pas effectuer le paiement avant que vous nous fassiez parvenir les bijoux. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

Tingzhu Wu Service des Achats Bijou-écolier

89


8.10 Bijlage 10: Logboek Datum

Tijdsduur

Specificatie

04/09/2012 06/09/2012 10/09/2012 11/09/2012 13/09/2012 17/09/2012 18/09/2012

13:05-14:45 10:15-11:55 19:10-20:00 08:20-10:00 13:05-14:45 10:15-11:55 15:00-16:40 13:05-14:45

19/09/2012 20/09/2012

19:00-21:30 10:15-11:55

21/09/2012 25/09/2012

18:00-22:15 13:05-14:45

27/09/2012

10:15-11:55

29/09/2012

15:20-18:40

30/09/2012 02/10/2012

13:00-14:50 13:05-14:50

04/10/2012

10:15-11:55

05/10/2012 09/10/2012

17:20-17:50 13:05-14:45

10/10/2012 13/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012

13:00-16:30 19:10-22:50 13:05-14:45 15:00-00:10 19:00-22:00 10:15-11:55

19/10/2012 21/10/2012 23/10/2012

19:20-22:45 20:15-23:10 13:05-14:45

24/10/2012

12:00-15:30 17:00-18:40

Functies verdelen Functies bespreken Organogram maken Informatica aandeelhoudersbrief Toelichting Vlajo Leveranciers zoeken Brief aandeelhoudersvergadering opstellen Banner, logo en slogan uitwerken Leveranciers zoeken, Brief aandeelhoudersvergadering opstellen Banner, logo en slogan uitwerken Leveranciers zoeken, Brief aandeelhoudersvergadering opstellen + lay-out Bestellingen leveranciers Voorbereiden eerste aandeelhoudersvergadering 16 okt Aandelen scannen Voorbereiden eerste aandeelhoudersvergadering 16 okt Foto's trekken van juwelen Prijzen bepalen voor verkoop Leveranciers van festivalbandjes zoeken Afdrukken aandelen verwerken E-mail naar Zweden opstellen Sponsering bespreken Voorbereiden aandeelhoudersvergadering Prijzen bepalen Voorbereiden aandeelhoudersvergadering Prijzen bepalen Bespreking show Contacteren van de leveranciers van festivalbandjes Voorbereiding vergadering van de aandeelhouders op 16 okt Prijsberekening Werken aan catalogus Filmpje maken voor aandeelhoudersvergadering Logo's van de sponsor's verzamelen en afdrukken Voorbereiding vergadering Eerste verkoopmoment EnquĂŞte opstellen Evaluatie aandeelhoudersvergadering Bijbestellen van juwelen Franse brief + cataloog Franse brief + cataloog Voorbereiden verkoop op oudercontact Prijskaart maken Naar Knokke met CEO: Hypnochic Prijskaart maken 90


Datum

Tijdsduur

Specificatie

25/10/2012

10:15-11:55

26/10/2012 30/10/2012 05/11/2012 06/11/2012

17:00-19:00 11:45-15:20 15:50-16:40 19:00-19:45 14:05-14:45

07/11/2012 08/11/2012

19:40-22:15 10:15-11:55

09/11/2012 11/11/2012 13/11/2012

15:50-16:40 19:50-20:15 19:20-23:20 19:50-20:15 13:05-14:45

14/11/2012 15/11/2012

14:20-20:50 10:15-11:55

22/11/2012 24/11/2012 25/11/2012 26/11/2012 27/11/2012 04/12/2012

10:15-11:55 15:50-16:40 08:20-11:50 15:15-16:35 15:00-18:50 13:10-14:45 13:05-14:45

06/12/2012

10:15-11:55

30/12/2012

10:30-13:25

03/01/2013

10:30-12:45

04/01/2013 05/01/2013

18:30-21:15 15:50-16:40 16:40-17:00 13:05-14:45

Controleren van binnenkomende bestellingen Catalogus afwerken Voorbereiding oudercontact Prijzen bepalen voor de nieuwe producten Verkoop oudercontact Travel guide 2de versie enquête 2de versie organogram Evaluatie oudercontact Voorbereiding nieuwe verkoopacties Boekhouding afwerken/registratie verkoop Bijbestellen juwelen Marketingmix Bespreken home party Frans filmpje bespreken Uitleggen marketingmix Brief aandeelhoudersvergadering verbeteren 3de versie organogram Aandeelhoudersvergaderingsbrief 2de versie afwerken 4de versie organogram Afwerking boekhouding oktober Bijbestellen juwelen Marketingmix Affiche + filmpje voor Franse GIP Voorbereiding verkoop op school + home party Prijslijst aanpassen Affiche maken op tv-scherm voor volgende verkoopmoment Voorbereiding verkoopmoment markt zaterdag 't Zand Enquête analyse Verkoop 't Zand Enquête analyse Voorbereiding mondeling Travel guide Bespreken verkoop op 4 dec +versiering van onze stand Verbetering marketingmix Verkopen kerstvakantie voorbereiden Foto's nemen voor affiche en website, Peerevaluatie Sollicitatiebrief CV Sollicitatiebrief CV Filmpje op Apps CV in Engels CV in Frans Voorbereiding verkoop Zweden Bespreking sollicitatie Prijzen omzetten in Zweedse Kronen

08/01/2013

91


Datum

Tijdsduur

Specificatie

10/01/2013

10:15-11:55

14/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 26/01/2013 27/01/2013 29/01/2013

19:40-22:00 10:15-11:55 13:50-16:15 10:15-11:55 14:20-15:00 18:35-19:10 13:01-14:45

31/01/2013

10:15-11:55

01/02/2013 03/02/2013 04/02/2013 05/02/2013

12:00-14:00 18:00-18:40 13:55-14:45 13:05-14:45

07/02/2013 19/02/2013

10:15-11:55 13:05-14:45

21/02/2013 26/02/2013

10:15-11:55 13:05-14:45

28/02/2013

10:15-11:55

05/03/2013 7/03/2013 12/03/2013

13:05-14:45 10:15-11:55 13:05-14:45

14/03/2013

10:15-11:55

16/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 21/03/2013

13:05-15:30 10:15-11:55 14:30-16:30 10:15-11:55

26/03/2013

13:05-14:45

28/03/2013

10:15-11:55

14/04/2013 16/04/2013

12:15-14:00 19:10-20:50

Voorbereiden verkoop Zweden Voorbereiding filmpje vertrek Zweden Voorbereiden sollicitatiegesprek Sollicitatiegesprekken minionderneming Frans CV verbeteren en prijskaartjes maken voor in Zweden Voorbereiding verkoop Zweden Verslag Inredia Verslag Prisma Teknik Aankoop nieuwe collectie Voorbereiden verkoop Shoppingcenter Voorbereidingen verkoopmoment Kuurne Stock bijwerken Prijzen bijwerken Verkoop Kortrijk Engels CV 2e versie GIP: start new business in UK Bespreking verkoop Kortrijk GIP-opdracht factuur Voorbereiden verkoop op school Stocklijst bijwerken met nieuwe collectie Prijzen bepalen Nieuwe verkoopmomenten uitwerken Nieuwe verkoopmomenten voorbereiden Voorbereiden verkoopmomenten Werken aan de GIP Bespreking GIP-taak Werken aan de GIP Voorbereiden bedrijfsbezoek Callant Bedrijfsbezoek Callant Werken aan de GIP-taak Voorbereidingen komst Zweden Verpakking Stocklijst nagaan Voorbereiding komst Zweden Werken aan 2e versie van sollicitatiebrief en CV Activiteit met de Zweden Verslag Modular + In the pocket Werken aan de Gip-taak Bestelling 5VE bespreken Voorbereiden verkoop oudercontact Uploaden taak ratioanalyse Peerevaluatie Logboek indienen Voorbereiden verkoop oudercontact Voorbereiding verkoop oudercontact Bijbestelling plaatsen CV herwerken volgens lay-out Journal in time verbeteren 92


Datum

Tijdsduur

Specificatie

17/04/2013

14:20-18:20 19:05-20:15 9:00-10:30 12:30-13:05 13:05-14:45

Business in UK Franse brief: la plainte Verkoop in Halluin Verkoop speelplaats Nabespreking verkoop Halluin Voorbereiden verkoop speelplaats Conclusie GIP Flyer aandeelhoudersvergadering flyer Voorbereiding slotvergadering GIP voorblad maken + inhoudstafel MVO-markt (Howest) Verbetering GIP Engels 2e versie Kassa optellen + laatste verkoopďƒ uitverkoop Uitverkoop juwelen + kassa Voorbereiden aandeelhoudersvergadering Alle GIP-taken verbeteren Slotvergadering

27/04/2013 30/04/2013

01/05/2013 07/05/2013 10/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 21/05/2013

13:20-15:35 18:50-21:45 13:05-14:45 14:35-17:40 13:05-14:45 20:10-20:55 10:15-11:55 13:05-14:45 15:00-16:40 19:00-21:30

93


8.11 Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering

Bijou-écolier Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s

www.bijouecolier.be bijouecolier@hotmail.com

28-02-2013, 10.15-11.55u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26 8000 Brugge, lokaal D002 Sien Bonte, Celine Bouttelgier, Emiel Buffel, Dieter Cnockaert, Illia Cool, Loïc De Maeght, Indra Pitot, Laurence Roussel, Glenn Sarrasin, Hanne Snauwaert, William Vanderplaetse, Jens Vereyken, Aïtana Van Ooteghem, Joaquim Vlaminck, Tingzhu Wu 2

Verslag vergadering Bijou-écolier, 28 februari 2013 Agendapunten:     

Stock bijwerken met de nieuwe collectie van K-Design Prijs voor de nieuwe collectie Foto’s nemen voor Facebook Factuur betalen voor K-Design Bespreken volgende Homeparty

We kregen vandaag de nieuwe collectie in een mooi verpakte juweeldoos: dat zijn onze nieuwe oorbellen. We hebben de nieuwe collectie geëvalueerd en ook de prijs per stuk bepaald. De meningen waren verdeeld. De vergadering heeft uiteindelijk gekozen voor een gemiddelde prijs van 25 EUR voor alle oorbellen uit de nieuwe collectie die we vandaag hebben gehad. Na de prijsbepaling waren er onmiddellijk een aantal meisjes die oorbellen uit de nieuwe collectie wilden gaan kopen.

94


Daarna hebben we foto’s genomen van elk nieuw juweel. We kozen voor een mooi decor. Voor sommige juwelen kozen we een zwarte achtergrond, voor andere een blauwe en voor nog andere gebruikten we de sjaal van mevr. Van Der Meersch. Dat maakt de juwelen zeer aantrekkelijk. Deze foto’s kwamen onmiddellijk op Facebook. De betreffende financies: de afdeling boekhouden betaalt de factuur voor de nieuwe collectie aan K-Design. Zo wordt onze boekhouding geactualiseerd. Na de vergadering zijn de verantwoordelijken Loïc De Maeght en Indra Pitot naar de bank geweest om het geld te storten. Op het einde van de vergadering heeft mevr. Van Der Meersch gevraagd wie de homeparty wil animeren en vroeg nog naar bepaalde ideeën. Er werden voorstellen gedaan over het decor, over het soort juwelen en over eventueel een lagere prijs voor de mensen die naar homeparty komen. Dit laatste werd geweigerd omwille van de concurrentie. De leden van de vergadering vragen Hanne Snauwaert en Celine Bouttelgier om deze homeparty te organiseren omdat ze in het eerste trimester dat al gedaan hebben. Ze willen het niet doen omdat het nu een drukke periode is voor school. Er werd beslist dat we nog even zouden nadenken over de realisatie van een Homeparty. Iedereen was tevreden over het besluiten van de prijsbepaling en we hopen dat dat succesvol zal zijn voor ons volgend verkoopmoment.

95

GIP Tingzhu Wu  
GIP Tingzhu Wu  

Eindwerk 2012-2013

Advertisement