Page 1


SV. ANTON pušavnik in opat v Egiptu, očak menihov in pušavnikov na Jutrovim  

Prevod Atanazijevega dela Vita Antonii iz leta 1862. Prevedel ga je Anton Pintar, župnik v Zalem Logu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you