Issuu on Google+

Tramwaj

systemy nawierzchni szynowych

Masy bitumiczne dla torowisk tramwajowych SEDRA Masy bitumiczne dla torowisk tramwajowych SEDRA są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do torowisk tramwajowych jako masy podlewowe, stanowiące ciągłe podparcie szyn lub ciągłe uszczelnienie przestrzeni pomiędzy główką szyny i zabudową torowiska oraz do nawierzchni drogowych jako masy zalewowe, stanowiące wypełnienie szczelin pomiędzy elementami zabudowy torowisk tramwajowych lub szczelin występujących w drogowych obiektach inżynieryjnych.

www.tines.pl


Tramwaj Masy bitumiczne dla torowisk tramwajowych SEDRA

60R2

Masy bitumiczne dla torowisk tramwajowych SEDRA są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do torowisk tramwajowych jako masy podlewowe, stanowiące ciągłe podparcie szyn lub ciągłe uszczelnienie przestrzeni pomiędzy główką szyny i zabudową torowiska oraz do nawierzchni drogowych jako masy zalewowe, stanowiące wypełnienie szczelin pomiędzy elementami

Przekrój poprzeczny - mocowanie szyny

zabudowy torowisk tramwajowych lub szczelin występujących w drogowych obiektach inżynieryjnych.

60R2

Produkty SEDRAFER EXTRA, SEDRAFER BL, SEDRAFER C charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do stali szynowej i są przeznaczone głównie do stosowania w torowiskach tramwajowych, natomiast produkty SEDRACIT 1401, SEDRACIT PFL i SEDRACIT 164/SNV/TL są przeznaczone głównie do uszczelniania nawierzchni drogowych. Wszystkie produkty są wzbogacone polimerami o właściwościach adhezyjnych i plastyczno-sprężystych.

Przekrój poprzeczny - mocowanie szyny

Tines | Masy bitumiczne dla torowisk tramwajowych SEDRA | Tramwaj


Zastosowanie mas bitumicznych w torowisku:

Zastosowanie

• • • •

• •

zwiększa jego trwałość zapobiegając wnikaniu wody i ciał obcych między nawierzchnię z betonu asfaltowego a główkę szyny zapewnia sprężyste połączenie szyn z nawierzchnią drogową oraz równomierne i stabilne położenie szyny tłumi drgania wywołane zmiennym obciążeniem przez poruszające się pojazdy szynowe

SEDRAFER® C - twardo - sprężysty materiał bitumiczny, wzbogacony polimerami i naturalnym asfaltem, przeznaczony do wykonywania podlewów na gorąco pod szyną. Gwarantuje skuteczne tłumienie drgań wywołanych zmiennym obciążeniem dynamicznym pochodzącym od poruszającego się taboru. SEDRAFER® BL - wysokiej jakości sprężysto - plastyczny materiał bitumiczny, wzbogacony polimerami przeznaczony do wykonywania na gorąco wypełnień szczelin między szyną a nawierzchnią drogową oraz do wykonywania sprężystego podparcia szyn. SEDRAFER ® BL jest materiałem zalecanym do wykonywania sprężystego podlewu szyn w przypadku ciągłego i dyskretnego podparcia szyny. SEDRAFER® EXTRA - wysokiej jakości sprężysty materiał bitumiczny, wzbogacony polimerami, przeznaczony do wykonywania na gorąco wypełnień szczelin między szyną a nawierzchnią drogową oraz do wykonywania sprężystego podlewu szyn w przypadku ciągłego i dyskretnego podparcia szyny. SEDRACIT 1401 - sprężysta, samopoziomująca, bitumiczna masa uszczelniająca przeznaczona do wypełniania szczelin o szerokości powyżej 8 mm w nawierzchniach betonowych i asfaltowych ułożonych poziomo lub z lekkim pochyleniem. Jest to materiał mogący pracować pod obciążeniem dynamicznym. SEDRACIT PFL - wysokiej jakości sprężysty materiał bitumiczny wzbogacony polimerami, przeznaczony do wykonywania na gorąco uszczelnień powierzchni brukowych. SEDRACIT 164/SNV/TL - wysoko wzbogacony, sprężysty materiał bitumiczny wzbogacony polimerami, przeznaczony do wykonywania na gorąco wypełnień szczelin w drogowych nawierzchniach betonowych i asfaltowych. SEDRAPIX® VHK - materiał na bazie związków syntetycznych o dużej zdolności adhezyjnej stosowany do gruntowania elementów betonowych, stalowych m.in. w konstrukcjach nawierzchni drogowej (betonowej, asfaltowej, brukowej) i torowej przed zastosowaniem mas zalewowych i podlewowych.

Zabudowa Przed zastosowaniem masy bitumicznej należy oczyścić szynę i szczelinę. Suche i czyste powierzchnie szczelin zapewnią dobre uszczelnienie. Po oczyszczeniu powierzchnie szczeliny należy pokryć żywicą epoksydową i posypać piaskiem kwarcowym. W przypadku szczelin w betonowych lub asfaltowych warstwach nawierzchni zasadą jest stosowanie materiału zwiększającego przyczepność. Zalecane jest użycie materiału SEDRA PIX® VHK. Materiał ten należy powoli roztapiać przy jednoczesnym jego mieszaniu. Podczas roztapiania należy utrzymywać temperaturę podaną w karcie technicznej i bezwzględnie unikać przekroczenia temperatury maksymalnej. Zalecane jest przygotowywanie materiału w pobliżu miejsca aplikacji. Masy bitumiczne należy stosować w suchych warunkach w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C.

torowiska tramwajowe nawierzchnie drogowe nawierzchnie z kostki brukowej maksymalne obciążenie osi 135 kN

Zalety mas bitumicznych: •

• •

zabezpieczenie konstrukcji torowiska przed korozyjnym działaniem cieczy i zanieczyszczeń chemicznych właściwości wibroizolacyjne i sprężyste ochrona nawierzchni jezdni przed pękaniem

Aprobata techniczna •

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr AT/2005-03-1927/1


TINES SA 30-212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 192 T +48 12 296 09 50 F +48 12 296 09 54 E biuro@tines.pl www.tines.pl

Przykładowe realizacje w Polsce

Warszawa,

Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska

Katowice,

Trasa W-Z

Wrocław,

Kraków,

Wrocław,

Most Grunwaldzki

www.tines.pl

ul. Kalwaryjska

ul. Gliwicka

ul. Nowowiejska


Tines - Masy bitumiczne - Tramwaj