Issuu on Google+

Kolej, metro

systemy nawierzchni szynowych

Blokowe podpory szynowe w otulinie EDILON Corkelast® EBS Blokowe podpory szynowe w otulinie EDILON Corkelast® EBS są stosowane w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®.

www.tines.pl


Kolej, metro Blokowe podpory szynowe w otulinie EDILON Corkelast® EBS

Blokowe podpory szynowe w otulinie EDILON Corkelast ® EBS są stosowane w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast ®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast ® zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków podporowych w gnieździe.

System EBS - wariant z prefabrykowanym gniazdem betonowym 1. otulina bloku podporowego - masa zalewowa Edilon Corkelast®, 2. prefabrykowane gniazdo betonowe, 3. betonowy blok podporowy, 4. dybel śrubowy, 5. prowadnica kątowa, 6. przekładka podszynowa, 7. łapka sprężysta, 8. śruba, 9. szyna, 10. sprężysta podkładka wibroizolacyjna Edilon Resilient Strip.

49E1-S49

System EBS - wariant z gniazdem stalowym 1. otulina bloku podporowego - masa zalewowa Edilon Corkelast® w prefabrykowanym gnieździe stalowym, 2. dybel śrubowy, 3. betonowy blok podporowy, 4. gniazdo stalowe, 5. prowadnica kątowa, 6. łapka sprężysta, 7. śruba, 8. przekładka podszynowa Betonowy blok podporowy, na którym jest zabudowany systemem sprężystego przytwierdzenia szyn, spełnia wymagania wytrzymałościowe, jak dla podkładu dwublokowego. Masa betonowego bloku podporowego zapewnia małą wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego, co wpływa korzystnie na przenoszenie pionowych i poziomych obciążeń od kół zmniejszając m.in. zużycie faliste szyn. Zamiast sprężystej podkładki wibroizolacyjnej pod betonowym blokiem podporowym może być zastosowany podlew z masy zalewowej Edilon Corkelast ®. W oferowanym systemie istnieje możliwość dostosowania sztywności statycznej i dynamicznej blokowej podpory szynowej do lokalnych warunków eksploatacyjnych, poprzez dobór cech materiałowych sprężystej otuliny bloku i podkładki znajdującej się pod blokiem. Tines | Blokowe podpory szynowe w otulinie EDILON Corkelast ® EBS | Kolej, metro


WARIANT

ODMIANA

SZTYWNOŚĆ STATYCZNA PODPORY

STATYCZNE UGIĘCIE SZYNY

EBS-HR-60

twarda

60 kN/mm

< 1,0 mm

EBS-HR-30

średnia

30 kN/mm

1,0 - 2,0 mm

EBS-HR-15

miękka

15 kN/mm

> 2,0 mm

WARIANT

ODMIANA

SZTYWNOŚĆ STATYCZNA PODPORY

STATYCZNE UGIĘCIE SZYNY

EBS-LR-60

twarda

60 kN/mm

< 1,0 mmv

EBS-LR-15

średnia

15 kN/mm

1,0 - 2,5 mm

EBS-LR-9

miękka

9 kN/mm

> 2,5 mm

Zastosowanie • • • • • • • • •

mosty, wiadukty i tunele tory szlakowe i stacyjne rozjazdy i skrzyżowania tory na odcinkach prostych i w łukach o promieniu R ≥ 160 m maksymalny nacisk osi 245 kN maksymalna prędkość pojazdów szynowych 250 km/h możliwość montażu odbojnic, prowadnic i profili specjalnych możliwość stosowania różnych systemów przytwierdzenia szyny o dowolnym profilu

Montaż

Zalety systemu EBS: • • • • • • • • •

odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję skuteczne tłumienie drgań możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków prosty montaż toru prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej skuteczna izolacja elektryczna szyn swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową niskie koszty eksploatacji

Aprobaty techniczne • •

AT/2012-02-2806 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów AT/09-2010-0098-01 wydana przez Instytut Kolejnictwa

Świadectwo UTK Nr B/2009/0030 Świadectwo UTK Nr B/2012/0058 przytwierdzenie szyn do blokowych podpór szynowych

1

rozmieszczenie blokowych podpór szynowych

3

regulacja położenia toków szynowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej z wykorzystaniem specjalnych bramek regulacyjnych

4

wylanie betonowej płyty

2

5

demontaż bramek regulacyjnych i szalunku

Zalecany rozstaw blokowych podpór szynowych to 600 - 650 mm. Dopuszcza się zwiększenie rozstawu podpór, np. na odcinkach prostych i na łukach, gdzie występuje przechyłka do 30 mm, ale tylko na odcinkach poza strefą oddziaływania dylatacji podbudowy lub złącz szynowych. Maksymalny rozstaw podpór uzależniony jest od prędkości i nacisków osi oraz przyjętego dopuszczalnego ugięcia szyny.


TINES SA 30-212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 192 T +48 12 296 09 50 F +48 12 296 09 54 E biuro@tines.pl www.tines.pl

Przykładowe realizacje

Metro Warszawskie,

Warszawa,

odcinek B21, B22

podwójne połączenie torów Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie

Wrocław,

Warszawa,

Ukraina,

stacja Wrocław Główny

łącznica kolejowa Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie

Metro Kijowskie

Warszawa, linia nr 448, tunel średnicowy

www.tines.pl


Tines / Szynowe podpory blokowe - system EBS